Basim Ghozlan

10

Skremmende hvor mange fordommer som florerer!

Det overasker meg litt å se hvor mange fordommer som lever blant fundamentalistiske kristne. Takket være Gud er jeg blitt kjent med mange normale kristne, prester som vanlige folk.

Publisert: 8. mar 2016

De har gitt meg håp om en verden preget av gjensidig respekt og forståelse.

Jeg velger å tro at fundamentalistene er i mindre tall. Både blant muslimer, kristne, jøder, ateister og alle andre. Flertallet av mennesker er normale mennesker som klarer å se at solen kinner i hagen selv om det kan være natt et annet sted.

Jeg merker at fundamentalister, på tvers av religiøs tilhørighet fremmer samme saker. De adopterer samme tolkninger og oppfører seg på samme måte: arrogante, monopol på sannheten, svart/hvitt tenking, voldelige (og om det er bak skjermen, det oppleves gjennom språket og termene de bruker), naive (de tror de kan utrydde mot partneren) m.m. 

Fundamentalister har alltid eksistert. Jeg tror de vil alltid eksistere og jeg tror og håper at de alltid vil være marginale krefter i samfunnet. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
At kvinner lever i forhold som ligner fengsler og at barn isoleres fra norske jevnaldrende er noe de uten videre aksepterer uten bekymring. For de er jo de gode! Mens de som roper varsko når kvinner og barns rettigheter ikke ivaretas, de er de onde. Rasistene, islamofobene og menneskeforakterne.

Dette var da ekstremt sort/hvitt. Det er jo ikke slik i praksis, for de fleste mennesker har langt mer sammensatte meninger enn det du antyder her. Eller så leser og hører du helt andre ting enn det jeg gjør selv om vi kanskje leser eller hører akkurat de samme ordene.  

Kommentar #102

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Jul, påske, pinse etc. bør avvikles som offentlige høytider. Skolene må avslutte å gjøre dette til "kosetider" eller ha noen som helst relasjon til disse tidseriodene gjennom året. Det er et overgrep mot barn å innføre nisser, sanger, etc. rundt disse høytidene fordi det skaper et falskt felleskap. Barna kan forledes til å tro at dette "koselige" er felles-skap, for når de vokser til vil realitetene møte dem på en ubehagelig måte.

Hva mener du med falskt fellesskap? 

Det er da ingen problematikk i å ha ferie, uten å måtte legge noe annet til grunn enn at det faktisk er ferie og "kosetid". Og det er heller ikke noe problem at dette faktisk kan være et fellesskap på et vis for dem som ikke har ekstremt mye imot det å ha fri noen dager innimellom.

Det er da ikke noe ubehagelig man da vil møte, for man legger ikke noe i "høytidene" annet enn nettopp fokus på at det er ferie og at folk kan få kose seg akkurat slik de selv føler for. Og det betyr at alle kan gjøre sin fritid og ferie meningsfull på sin måte. Det å tro eller mene at det må noe spesifikt til for å ha fullt utbytte av en høytid eller ferie er det kun mennesker med mangelfull kunnskap som går rundt og forestiller seg. For oppskriften på hva som er verdifullt og meningsfullt i livet er viden forskjellig fra menneske til menneske. 

Og det siste man trenger er former for bitterhet eller nedlatenhet ovenfor de menneskene som faktisk kan feire alle høytider uten å måtte følge noe konkret fra år til år, men likevel ha et like verdifullt og meninsfullt utbytte av dette som dem som følger både tradisjoner og religioner. Det handler om gjensidig respekt på hjemmebane. Det offentlige derimot, kan ikke drive med hverken forkynning eller andre budskap som går på at noe er bedre enn noe annet. 
 

Kommentar #103

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vil du undervise om sex, ekteskap, fosterdrap, etikk generelt, sharia-lovene, osv i en livssynsnøytral skole?

Sex er det mye vitenskap rundt, både når det kommer til ren "anatomi", men også når det kommer til menneskelige følelser/hensyn/grensesetting. Ekteskap er også noe det er mye vitenskap og forskning rundt, da det jo også innebærer mye som går på følelser/hensyn/grensesetting og liknende. 

Etikk handler vel veldig grovt sett om gjensidig respekt (også masse vitenskap her).

Sharia lover, bibelens bud, og andre religiøse ting går jo inn under det å lære om de forskjellige religionene, samt evt enkelte ting inn under historie (det som går inn under fakta, som feks religionenes utvikling, osv).

Men i min verden er det ikke noen stor problematikk rundt dette, fordi det på mange måter er veldig logisk hvordan dette kan gjøres. Og det er jo stort sett slik det gjøres i dag. Det eneste jeg savner og som jeg håper kommer mer og mer, er dette med gjensidig respekt, og spesielt dette med respekt for egne og andre sine grenser. Og hvordan en slik grunnleggende ting påvirker de aller fleste relasjoner vi har med andre mennesker i alle situasjoner i livet.

 

Kommentar #104

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Noen betraktninger på det fargeløse samfunn

Publisert rundt 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at da får man heller ha en livssynsnøytral skole, og avstå fra livssynsspesifikke arrangementer i skoletiden.

Jeg sitter på en flyplass i Canada og er på vei hjem. Har ikke fulgt med på debatten i det siste. Med fare for å ha gått glipp av noe synes jeg denne kommentnaren i fra Morten Horn trenger en arrest.

Hva er det neste vi skal ha? En politisk nøytral regjering, med en pengenøytral finanspolitikk, en konfliktnøytral forsvarspolitikk, bestående av partier med et meningsnøytralt partiprogram?

Dette går mot det fargeløse samfunn, hvor ingen mener noe og alle er ufarlige stemmekveg for et diktatorisk sosialdemokrati hvor alle ruser seg på soma.

Ser du ikke hvor galt dette bærer hen Morten? Snart får vi et kjønnsnøytralt ekteskap, en livssynsnøytral skole, retningsnøytral vegtrafikklov (for å ta hensyn til de "Med en tendens til å bruke venstre hånd", for ikke å fornærme noen), og en meningsnøytral folkeavstemning. Da må jo alle bli fornøyd:)

Dette ender i kaos. Det er kun for å bryte ned samfunnet i ren sosialistisk manøver. Det man ikke liker setter man inn kreftene på å bryte ned. Hva skal det erstattes med? Jo, nøytralitet! Nøytralitet=Impotens

Dette er et språk, som du som lege burde forstå. Vi blir ute av stand til å gjøre noe.

Det nøytrale samfunn, som vi er på vei mot, er det perfekte utgangspunkt for et diktatur.

Kommentar #105

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Nei

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hva er det neste vi skal ha? En politisk nøytral regjering, med en pengenøytral finanspolitikk, en konfliktnøytral forsvarspolitikk, bestående av partier med et meningsnøytralt partiprogram?

Nei. Jeg ser for meg livssynsnøytral offentlighet. Det var dét som var mitt ønskemål. Dette andre får du ta opp med de som måtte ta til orde for det. Du får ikke meg med på det.

Du nevnte kjønnsnøytralt ekteskap: Det har vi jo allerede innført i Norge. Jeg har ingen spesielle tanker om dette - det er ikke noe som får mitt hjerte til å slå hardere. Men det er vel rett og slett slik at vi i vårt samfunn har mennesker med ulik legning - noen av dem foretrekker likekjønnet partner, og ønsker å inngå forpliktende parforhold med en av samme kjønn. Hva har du tenkt å gjøre med det? Prøve å stoppe dem?

Det strider i hvert fall mot mine liberale idéer. Og det strider også mot noe mer grunnleggende i meg: At jeg, bare fordi jeg for min egen del opplever likekjønnet kjærlighet som noe unaturlig - altså, det er unaturlig for meg å føle romantisk eller seksuell tiltrekning til folk av samme kjønn som meg - så skal jeg også tvinge andre til å se dette som noe unaturlig? Hvem har rett til å definere hva som er naturlig? Er dette noe som egner seg for håndsopprekning? Jeg synes ikke jeg er i en posisjon til å påtvinge andre min definisjon av hva som er det "naturlige". Hvis det er naturlig for f.eks. to jenter å være glad i hverandre og ønske å leve sammen som kjærester og som par - så spiller det ingen rolle at jeg ville valgt partner utfra mann-kvinne-tenkingen. Det er ikke jeg som skal inngå et lesbisk parforhold, det er disse kvinnene.

Hvorvidt Kirken skal tilby kjønnsnøytral vielse har jeg ingen synspunkter på. Jeg er ikke kirkemedlem. Min agenda er først og fremst at det skal tilbys vigselsordninger som er tilpasset parets ønsker, og som fortrinnsvis kan individualiseres også utenfor rådhuset, kjerka og andre formelle plasser. Hadde jeg vært homse ville jeg heller giftet meg i en privat setting med en sorenskriver eller en autorisert vigselsmann, enn på død og liv å krangle meg til en vielse i kjerka. Men jeg er verken homse eller kristen, så mine preferanser er irrelevante i dette spørsmålet.

Kommentar #106

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Nei. Jeg ser for meg livssynsnøytral offentlighet. Det var dét som var mitt ønskemål. Dette andre får du ta opp med de som måtte ta til orde for det. Du får ikke meg med på det.

Du nevnte kjønnsnøytralt ekteskap: Det har vi jo allerede innført i Norge.

Her har du selv en god illustrasjon på hvorfor et samfunn aldri kan bli livssynsnøytralt. I lovene og i nasjonale samfunnsinstitusjoner vil det alltid forekomme ting som manifesterer livssyn. Som kristen har jeg intet med hva andre folk gjør under dyna privat, men idet staten institusjonaliserer feks en ekteskapsordning, så er ikke offentligheten lenger livssynsnøytral, da forskjellige livssyn har forskjellige holdninger til hvordan en ekteskapsordning bør være. På samme måte med abortloven. Den er et resultat av et naturalistisk menneskesyn og den står i motstrid til det kristne menneskesyn. Altså er ikke offentligheten, - og den kan heller aldri bli, - livssynsnøytral.

Hele begrepet er en illusjon, en dagdrøm, - ja en løgn.

Kommentar #107

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Her har du selv en god illustrasjon på hvorfor et samfunn aldri kan bli livssynsnøytralt. I lovene og i nasjonale samfunnsinstitusjoner vil det alltid forekomme ting som manifesterer livssyn. Som kristen har jeg intet med hva andre folk gjør under dyna privat, men idet staten institusjonaliserer feks en ekteskapsordning, så er ikke offentligheten lenger livssynsnøytral, da forskjellige livssyn har forskjellige holdninger til hvordan en ekteskapsordning bør være. På samme måte med abortloven. Den er et resultat av et naturalistisk menneskesyn og den står i motstrid til det kristne menneskesyn. Altså er ikke offentligheten, - og den kan heller aldri bli, - livssynsnøytral.

Hele begrepet er en illusjon, en dagdrøm, - ja en løgn.

Hvilket livssyn er det du mener favoriseres av staten, dersom staten anerkjenner likekjønnet ekteskap?

Jeg kan forsikre deg om at humanetikken ikke automatisk er "for" likekjønnet ekteskap. Heller ikke "mot". Jeg vet sannelig hva man skal si humanetikken "mener" om likekjønnet ekteskap - som på så mange andre felter er dette noe humanetikken som livssyn ikke har noe fasttømret syn på. Humanetikken gir oss redskaper for å vurdere hva som er etisk riktig for oss, men gir oss ikke noen fasit på hva konklusjonen skal være. Den må vi komme fra til selv. Jeg vet at HEF tilbyr vigselsrituale til likekjønnede. Trolig er det en god del, antakelig flertalelt, av humanetikere som er "for" at likekjønnede ekteskap skal anerkjennes. Men det er ikke livssynet deres i seg selv som gir dette svaret, men deres verdier og resonnementer.

Hva mener kristendommen om likekjønnet ekteskap? Vel, situasjonen per idag er vel at for noen kristne så er likekjønnet ekteskap OK? Eller enda mer - noe bra? Dersom staten skulle favorisert kristendommen i ekteskapsspørsmålet - skulle den da forbudt eller tillatt likekjønnet ekteskap? Hvis det skulle vært forbudt eller ikke tilgjengelig - da ville det vel innebære en favorisering av ikke bare kristendommen, men dertil en undergruppe av de kristne.
Det kristne menneskesyn, slik endel kristne beskriver det, synes å være forenlig med likekjønnet ekteskap. Kanskje ikke din variant av det kristne menneskesynet. Men du er jo ikke kristendommen - du er bare en blant tusener andre kristne.

Det at samfunnet tillater likekjønnet ekteskap er et demokratisk vedtak, hvor hver enkelts stemmegivning nok er influert av vedkommendes livssyn, men hvor vedtaket i seg selv ikke avspeiler ett distinkt livssyn. Det at vedtaket går i strid med noens livssyn er greit nok - det gjør ikke vedtaket til en livssynshandling av den grunn.

Derimot kunne du, med utgangspunkt i ditt livssyn, evt. markere motstand mot dette flertallsvedtaket. F.eks. kunne du, hvis du var prest i den norske kirke, søke fritak fra jobben med å vie likekjønnede. Jeg har ikke noe sterkt forhold til saken - men i utgangspunktet tenker jeg at du da ville ha en god sak? Hvis man på livssynsmesig grunnlag mener at ekteskapet er fobeholdt unionen av mann og kvinne - kan man da tvinges til å vie likekjønnede? Kan man miste jobben sin hvis man nekter?

Lignende diskusjon kan man ta rundt abort. Som du vet har jeg forsvart kristne legers mulighet til å reservere seg mot aborthenvisning. Hvis du leser på Fri Tanke kan du lese at jeg, på lignende vis, spør om ikke det er mulig å forsvare fastleger som vil reservere seg mot å sette inn spiral. Jeg er ikke skråsikker på svaret, men jeg synes vi bør vurdere saken.

Det virker for meg som om du ikke helt griper hva som menes med livssynsnøytral offentlighet. Det er ikke verdinøytralitet - heller ikke nøytralitet på alle mulige slags områder der man må gjøre noen valg. Det handler om at staten/offentlighetens og dens representanter ikke framhever ett livssyn på bekostning av andre. Statens - og politikernes, og byråkratenes - jobb er å styre landet, gjøre valg. Det kan innebære verdivalg. Men det bør ikke skje innenfor rammen av det ene eller det andre livssyn.

Dersom du mener at alt som vedtas idag kan beskrives som uttrykk for et naturalistisk menneskesyn, så er det bare en frase. Hva legger du egentlig i dette naturalistiske menneskesynet? Hvem er det som har det?

Kommentar #108

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Hvilket livssyn er det du mener favoriseres av staten, dersom staten anerkjenner likekjønnet ekteskap?

Jeg kan forsikre deg om at humanetikken ikke automatisk er "for" likekjønnet ekteskap. Heller ikke "mot". Jeg vet sannelig hva man skal si humanetikken "mener" om likekjønnet ekteskap - som på så mange andre felter er dette noe humanetikken som livssyn ikke har noe fasttømret syn på. Humanetikken gir oss redskaper for å vurdere hva som er etisk riktig for oss, men gir oss ikke noen fasit på hva konklusjonen skal være. Den må vi komme fra til selv. Jeg vet at HEF tilbyr vigselsrituale til likekjønnede. Trolig er det en god del, antakelig flertalelt, av humanetikere som er "for" at likekjønnede ekteskap skal anerkjennes. Men det er ikke livssynet deres i seg selv som gir dette svaret, men deres verdier og resonnementer.

Hva mener kristendommen om likekjønnet ekteskap? Vel, situasjonen per idag er vel at for noen kristne så er likekjønnet ekteskap OK? Eller enda mer - noe bra? Dersom staten skulle favorisert kristendommen i ekteskapsspørsmålet - skulle den da forbudt eller tillatt likekjønnet ekteskap? Hvis det skulle vært forbudt eller ikke tilgjengelig - da ville det vel innebære en favorisering av ikke bare kristendommen, men dertil en undergruppe av de kristne.
Det kristne menneskesyn, slik endel kristne beskriver det, synes å være forenlig med likekjønnet ekteskap. Kanskje ikke din variant av det kristne menneskesynet. Men du er jo ikke kristendommen - du er bare en blant tusener andre kristne.

Det at samfunnet tillater likekjønnet ekteskap er et demokratisk vedtak, hvor hver enkelts stemmegivning nok er influert av vedkommendes livssyn, men hvor vedtaket i seg selv ikke avspeiler ett distinkt livssyn. Det at vedtaket går i strid med noens livssyn er greit nok - det gjør ikke vedtaket til en livssynshandling av den grunn.

Jeg er uenig i at man kan skille så distinkt mellom verdier og livssyn. Det er det kanskje ikke for deg som humanetiker, men for meg som kristen er disse to sider av samme sak. Verdiene mine er begrunnet i mitt livssyn. (Og nettopp her ligger kanskje grunnen til vår uenighet?)

Det er riktig at verdier/holdninger kan være felles på tvers av livssyn. Det er også riktig at verdier kan være forskjellige innad i et livssyn. At staten aldri kan være livssynsnøytral kommer derfor først og fremst til uttrykk i og med at den har lover som står i motstrid mot noens livssyn. Og i og med at den offentlige skolen og andre institusjoner dermed på forskjellige måter vil manifestere og formidle disse verdiene som normaliteten, - og dermed som det normerende, - kan derfor aldri staten bli livssynsnøytral.

En annen sak er at vi kan være enige om at utformingen av landets lover må avgjøres på demokratisk vis, selv om evt vedtak skulle gå i mot ens eget livssyn. For min egen del begrunner jeg en slik holdning i - ja nettopp livssyn. :-)

Kommentar #109

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Verdier og livssyn

Publisert rundt 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg er uenig i at man kan skille så distinkt mellom verdier og livssyn. Det er det kanskje ikke for deg som humanetiker, men for meg som kristen er disse to sider av samme sak. Verdiene mine er begrunnet i mitt livssyn. (Og nettopp her ligger kanskje grunnen til vår uenighet?)

Ja så klart - også mine verdier er en del av mitt livssyn. Men en spesifikk verdi, eller et verdisyn, er ikke noe ekslusivt for det ene eller andre livssynet. Tvert om - mange av de sentrale verdiene er felles for de fleste eller alle mer organiserte livssyn. De er almenmenneskelige. Derfor blir det feil å snakke om "kristne verdier" som om verdiene er kristne - selv om det kanskje er korrekt at dette er verdier kristne har. Osv.

Derfor bør du og jeg kunne diskutere verdispørsmål - med vårt eget subjektive livssyn som hver vår plattform - men med verdidebatten på en felles arena hvor livssynet vårt har mindre betydning.

Er det greit å stjele? Du må gjerne ha en kristen-religiøs begrunnelse for ditt syn på det spørsmålet. Jeg har min egen. Men når vi diskuterer stjeling - som et offentlig ordskifte - så er både din kristne bakgrunn og min humanetiske av underordnet betydning.

Vi er ikke der for å diskutere om kristendommen eller humanetikken har "de beste svarene". Vi er der for å diskutere om stjeling er OK eller ikke - noe som skal munne ut i en lov eller en norm som skal gjelde for oss begge, uavhengig av våre livssyn.

Hvis du skal overbevise meg om ditt verdisyn, så er det irrelevant hvilken religiøs begrunnelse du har for dette - for jeg er jo ikke religiøs. Likeledes er du neppe imponert over mine humanetiske argumenter. Vi trenger å diskutere fenomenet stjeling - og bli enige om en norm som vi begge kan slutte oss til.

Osv.

Kommentar #110

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Ja så klart - også mine verdier er en del av mitt livssyn. Men en spesifikk verdi, eller et verdisyn, er ikke noe ekslusivt for det ene eller andre livssynet. Tvert om - mange av de sentrale verdiene er felles for de fleste eller alle mer organiserte livssyn. De er almenmenneskelige.

Helt enig i at mange verdier ikke er spesifikke for det ene eller andre livssynet. Og nettopp derfor er det at umuligheten i begrepet "livssynsnøytral offentlighet" først og fremst kommer til syne i de ting som står i motstrid til et spesifikt livssyn.

Men jeg henger meg litt opp i den første setningen i det siterte: "Ja så klart - også mine verdier er en del av mitt livssyn". For for min del er det altså slik at mine verdier ikke bare er en del av mitt livssyn, men de er direkte begrunnet i det. De to er en og samme sak. Og det er jo til syvende og sist derfor begrepet "livssynsnøytral offentlighet" blir en ren meningsløshet for meg. Og for de fleste andre religiøse, vil jeg tro. Mitt spørsmål til deg er derfor om vår uenighet ang dette begrepet henger sammen med at du som humanetiker ikke på samme måte begrunner/kan begrunne dine verdier i ditt livssyn? Altså siden verdier for en humanetiker ikke kan begrunnes i en objektiv referanse (Gud), men helt og holdent hviler på den enkeltes skjønn?

Så avslutter du kommentaren med setningen: "Vi trenger å diskutere fenomenet stjeling - og bli enige om en norm som vi begge kan slutte oss til". Og her er jeg selvfølgelig enig, at dette må tilstebes. Men noen ganger er det nok umulig å komme frem til enighet. Og da får man vel bare bøye seg for flertallet. Uten at det hindrer en i å arbeide for at ens sak på et senere tidspunkt skal vinne flertall. Noe det nåværende flertallet selvfølgelig må gi rom for. Det er vel dette som er demokrati? Men livssynsnøytralt kan det aldri bli.

Kommentar #111

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Dersom du mener at alt som vedtas idag kan beskrives som uttrykk for et naturalistisk menneskesyn, så er det bare en frase. Hva legger du egentlig i dette naturalistiske menneskesynet? Hvem er det som har det?

Jeg har vært usikker på hva du mente med disse spørsmålene, og har til nå bare oversett dem. Men for å forsøke å forklare, så mener jeg med et naturalistisk menneskesyn det syn at mennesket kun består av dets fysiske eksistens, altså kroppen. I motsetning til et kristent menneskesyn som sier at mennesket er noe mer enn bare det fysiske; det er også, - til forskjell fra dyrene, - åndsvesener. Altså at vi også er evige skapninger. Og at det feks er derfor det er i orden å drepe dyr, men ikke mennesker.

Gud har altså satt mennesket i en særstilling, først og fremst ved det at vi derfor også kan forholde oss til ham, og ha en (kjærlighets-)relasjon med ham. Dette er feks grunnen til at kristne avviser abort. Om vi bare er fysiske vesener og intet annet, - likesom dyr, - spiller det selvfølgelig ingen rolle. Om vi derimot faktisk er evighetsvesener, så synder vi ikke bare mot det mennesket som er unnfanget, men enda mere mot Gud. Han har en hensikt med hvert enkelt menneske (en kjærlighetsrelasjon med seg), men vi mennesker forkludrer hans hensikt. Og med dette som bakgrunn, så kan jeg forstå det om han blir sint.

Jeg er usikker på om dette gav noe svar på spørsmålene dine, - om det var dette du mente, - men om ikke, så prøv igjen. :-)

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere