Cathrine Sandnes

1    0

Velferds-profitører på tynn is

88 prosent av befolkningen vil begrense­ velferdsprofitørenes mulighet til å ta ut profitt fra barnehager og eldreomsorg. Det bør sentrums- og venstrepartiene merke seg.

Publisert: 1. mar 2016 / 3205 visninger.

De såkalte velferdsprofitørene er kontroversielle i Norge. Mediene forteller om «asylbaroner» og «barnehagekonsern» som henter rekordhøy privat profitt fra felles velferdsmidler.

Adecco Helse måtte stenge butikken etter at NRK avslørte hvordan selskapet behandlet pleierne sine. Brødrene Løvenskiold fikk ikke engang Høyres støtte da de tappet 100 millioner­ kroner fra den statsstøttede skolen­ Westerdals.

Et ord som «mangfold» klinger unektelig hult hvis konkurranse egentlig betyr at ideelle og offent
lige ­virksomheter fortrenges av kommersielle storkonsern.

Vinden snur. Endringene skjer raskt. I Sverige økte de kommersielle selskapene sin andel av sysselsettingen innen eldreomsorg fra 15 til 25 prosent på seks år under høyreregjeringen til Reinfeldt. Veksten skjedde på bekostning av de ideelles andel. Også innen helse fortrenger velferdsprofitørene både ideelle og offentlige tilbud i Sverige, viser en rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

Lenge virket det uavvendelig at velferdsprofitørene ville seile­ fram på en retorisk bølge av «valgfrihet» og «mangfold» også i Norge. Men vinden har snudd. I hovedstaden har det nye byrådet satt ned foten for all nybygging av kommersielle barnehager. Det er en politisk helomvending fra den rødgrønne regjeringen, som la til rette for kommersielle barnehageeiere­.
Flere andre kommuner gjør som Oslo, og setter stopp for at fellesskapets velferdsmidler skal gå til privat profitt. Nå kommer tallene som viser at disse folkevalgte har folket i ryggen.

Folkets røst. I midten av februar­ gjennomførte Ipsos en meningsmåling for Manifest Tankesmie. Den viser at 88 prosent av velgerne som har tatt standpunkt, vil begrense kommersielle selskapers mulighet til å hente privat profitt fra barnehager, barnevern, skole, sykehus og eldreomsorg. Bare 12 prosent av de som har tatt standpunkt sier seg enige i at «de kommersielle aktørene bør selv bestemme hvor mye profitt de henter ut». 
11 prosent svarer «vet ikke».

De spurte er presentert for flere­ mulige metoder for å hindre at felles velferdsmidler gjøres om til privat profitt. Den tydeligste metoden er å stenge ute de kommersielle selskapene: «Private tilbud innen sykehus, eldre-
omsorg, skole, barnehage og barnevern skal kun drives av ideelle aktører, ikke kommersielle».

59 prosent av KrF-velgerne mener dette er et bra forslag, bare 7 prosent av dem mener det er dårlig. 38 prosent av KrF-velgerne oppgir dessuten at «spørsmålet om å unngå profittmotiverte virksomheter innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern er så viktig» at de vil bytte parti hvis partiet ikke har samme syn som dem.

Tallene for partier må tolkes med mer forsiktighet enn tallene­ for befolkningen som helhet, i en undersøkelse med 931 respondenter. Men 54 prosent av de spurte Ap-velgerne mener­ altså det er et godt forslag å sende de kommersielle aktørene på dør. 14 prosent synes det er et dårlig forslag. 46 prosent av Ap-velgerne sier saken er så viktig at de vil bytte parti hvis partiet ikke er enig med dem.

Blant velgerne totalt er 45 prosent tilhengere av full stopp for kommersielle virksomheter. Bare 22 prosent synes det er et dårlig forslag. Det blir likevel opinionskampen som avgjør utfallet av denne 
saken. Hele 33 prosent av velgerne er usikre på hva de mener.

Vinnersak. For sentrums- og venstre-partiene er dette en potensiell vinnersak. Hvis KrF og de rødgrønne partiene går sammen om en politikk for å sikre at felles­ velferdsmidler faktisk går til felles velferd, vil de ha folket i ryggen. Hvis Høyre og Frp går til kamp for velferdsprofitørenes interesser­, vil de antakelig tape på det. Flere private sugerør i felles-
skapets velferdskasse er ingen populær kampsak.

Dagens Næringslivs avsløringer om eiernes tapping av midler fra Westerdals høyskole, sier litt om hvor svakt de blåblå står i opinionen. Verken Høyre eller­ Frp ville forsvare brødrene Løvenskiolds­ rett til å tjene 100 millioner kroner på Westerdals, til tross for at dette er en kommersiell reklameskole. Hvis dét ikke er greit, hvordan skal det da være greit at kommersielle eiere beriker seg på barnehager, barnevern­ og eldreomsorg?

Ideell eller kommersiell. I motsetning til de kommersielle aktørene, er de ideelle virksomhetene et tradisjonsrikt element i den norske «velferdsmiksen». Noen av de ideelle har gjort sin jobb i det norske samfunnet siden­ før velferdsstaten ble påtenkt­.

Når velferdsprofitørene har brukt opp mye av fellesskapets tillit, blir det enda viktigere for de ideelle virksomhetene å trekke et tydelig skille mot profittmotiverte aktører. På den ene siden: Virksomheter som driver for ideelle formål, enten de er offentlig eller privat organisert. På den annen side: Virksomheter med inntjening i fokus.

De kommersielle selskapenes profittmotiverte eiere og deres bransjeorganisasjoner har lenge brukt de ideelle virksomhetene i sin argumentasjon for «mangfold» og «valgfrihet». Samtidig viser utviklingen i Sverige at kommersielle storkonsern fortrenger de ideelle. Med andre­ ord: Mangfoldet forsvinner. Valgfriheten blir tom retorikk.

Det er selvsagt legitimt å mene at velferdsprofitørene gjør en viktig jobb og ønske en større­ rolle for dem på norske velferdsbudsjetter, slik høyresiden argumenterer for. Men det må også være legitimt å slå ring om fellesskapets­ velferdsmidler.

Barn og syke. Folk flest vil at pengene vi betaler inn i skatt skal brukes til å ta vare på barn, syke og eldre. Pengene bør gå til felles­ velferd, ikke til privat profitt. Likevel­ er det per i dag fritt fram for privat fortjeneste på driften­ av både barnehager, eldre-
omsorg og barnevern. Her har flere partier en jobb å gjøre – dersom de vil være på linje med folket.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 1. MARS 2016

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

James Stove Lorentzen

1 innlegg  2 kommentarer

sammensurium av påstander

Publisert over 1 år siden

Det refreres til at mediene rapporterer at "velferdsprofitørene" henter rekordhøy privat proffit. Hvilken dekning har Manifest for å skrive dette, annet enn å referere til pressen? Her er det et bredt spekter av forskjellige virkosmheter som ikke er sammenlignbare. Det er meningsløst å slenge dette sammen i en retorisk forenkling; "profitører", "baroner", "profitt", ord som forenkler og fordummer debatten. Hva vet du om driftsmarginene i disse selskapene? har du dekning for å si at de er rekordhøye? 

Du skriver; "Folk flest vil at pengene vi betaler inn i skatt skal brukes til å ta vare på barn, syke og eldre. Pengene bør gå til felles­ velferd, ikke til privat profitt." , men du unlater å si at kommunen sparer penger på å konkurranseutsette. Tallene fra både Oslo og Bergen er klare på at de private anbudene er lavere enn kommunenes egne driftstall, til tross for at kvalitet tilegges mer vekt en pris og pleiefaktoren er lik eller høyere hos de kommersielle. Du unlater også å nevne at sykefraværet er mye lavere hos de kommersielle enn i kommunen, hva kan det skyldes?? og hva er effekten av dette for både beboere og eierne??

Det er ingen tvil for meg at de kommersielle og ideele gjør sykehjemsetaten bedre, kreativitet, innovasjon og kvalitetsforbedringer drives frem av denne konkurransen, noe et kommunalt monopol ikke ville klare. Det er de kommersielle sykehjemmene, som Manglerud og Paulus som eksempler, som utmerker seg med nye gode prosjekter og tiltak, som bør heies frem, ikke nedvurderes i en fordummende debatt om "velferdsprofitører", et innholdsløst begrep.

Svar
Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1360 kommentarer

Oslo er nærmere stalinistisk styresett.

Publisert over 1 år siden

Det er noe som er ubegripelig med venstresida, deres innbitte tro på at all private foretak er forbundet med ondskap, korrupsjon osv som må unngåes for enhver pris.

Alle pengene må lzzm innom statskassa og "velsignes" der før de kan brukes på offentlig foretak.

De er liksom man hører et ekko fra marxsistiske programmet fra Sovjet:

Alle som gjorde aktiv motstand mot kollektiviseringen ble definert som storbønder – kulaki, som ikke fikk være med i kollektivene og som skulle «utryddes som klasse». Store grupper ble deportert til Sentral-Asia eller Sibir, eller sendt i fangeleire.  

Vi kan ha privatdrevet barnehager, asylmottak med barn osv. , men bestemor på anbud er synd.

Hvordan ville samfunnet sett ut hvis vi ikke hadde det private initiativ?

Jeg har sett med egne øyne hvordan det så ut i det kommunistiske Sovjet når grensene ble åpnet.

Skogen brente ned, ingen vedlikehold osv på grunn av at det var ingen som eide noe. STATEN EIDE ALT.

Disse nykommunistene snakker mot bedre vitende og burde besøke slike ettpartistater.

Hvis hun insisterer på å ha bestemor på statlige hjem,så forlanger jeg å få EU-kontroll på et STATLIG verksted neste gang.

Nå skal Oslo bruke millioner av kroner for å omgjøre private sykehjem til kommunale. 

Makan til sludder.

Svar
Kommentar #3

James Stove Lorentzen

1 innlegg  2 kommentarer

gallupen

Publisert over 1 år siden

etter å ha fått tilsendt gallup undersøkelsen og fått lest igjennom spørsmålstillingen så konkluderer jeg at resultatet av undersøkelsen som dere referer til er uinteressante. Et eksempel; å slå sammen private sykehus(som det er nesten ingen eksempler på i Norge idag) og barnehager(som er helt avgjørende for full barnehagedekning)  i samme spørsmål er helt irrelevant. At Nordmenn er imot private sykehus(Aleris, Volvat) som et alternativ til offentlige sykehus er nok som forventet, mens alle undersøkelser viser at et flertall av befolkningen er godt fornøyd med private barnehager.

Isetedenfor spørsmålet om øremerking kunne man spurt; gitt at kommersielle tilbydere skårer høyere på kvalitet og sparer det offentlige penger, er du enig at kommersielle tilbydere er en berikesle for velferdsstaten?

Svar
Kommentar #4

Knut Rasmussen

78 innlegg  1360 kommentarer

Barnehageplass gratis!!!!! Stalinistiske tilstander i Oslo

Publisert over 1 år siden

Plass i barnehage bør ikke koste en krone i egenbetaling, foreslår byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo. Hun vil ha med seg årsmøtet i Oslo Ap og Ap-landsmøtet på en ny barnehage-reform.

Du går forbii en butikk som selger skjorter til kr 10 per stykk.

Du gå inn og spør om det er feil ved skjorta eller om det er andre grunner for den latterlige prisen.

For ingen tror på slik veldedighet at noen  gir bort skjorter nesten gratis.

Slik er vi har kommet stalinistiske tilstander, alt skal bli gratis. Barnehageplass skal være gratis, men

HVEM SKAL BETALE FOR DENNE?

Vi forstår ikke lenger hva varene egentlig koster. Det er ikke rart at mange ender i luksusfellen mennesker forstår seg ikke på pengenes verdi.

I gamle dager fikk vi lønn i en lønningspose og vi skjønte hvor mye vi hadde å rutte med.

Nå er de som vokser opp så regningssvake at  tall det er bare et symbol på kalkulatoren.

Hvordan skal vi vurdere kvaliteten på varene eller tjenestene  fra tilbyderne, når alt er gratis?

Det  nærmere seg det det kommunistiske samfunn (i kibutzer er vel det nærmeste vi kan komme)med stormskritt.

Alt blir gratis, men du fratas grunnleggende rettigheter.

Staten oppdrar og utdanner barna dine og de forer barna dine med  en ateistisk lærdom og forkvaklet morallære med bare kvinnelige lærere.

Som en lege sa det alle menn blir kjerringer.

Svar

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 398 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1383 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 850 visninger
17 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6609 visninger
296 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6885 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2236 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
24 dager siden / 3583 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 484 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 493 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3549 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8053 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2688 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Show i kirken
av
Paul Nergård Wirkola
rundt 7 timer siden / 132 visninger
1 kommentarer
Reis deg og gå inn
av
Ida Marie Haugen Gilbert
rundt 9 timer siden / 155 visninger
1 kommentarer
Et symboldokument
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 131 visninger
1 kommentarer
Klarere på grensene
av
Joav Melchior
rundt 11 timer siden / 398 visninger
1 kommentarer
Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 23 timer siden / 1383 visninger
11 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 23 timer siden / 850 visninger
17 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
4 minutter siden / 1987 visninger
Laurits Hallum kommenterte på
Ateisme og humanisme II
5 minutter siden / 1987 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
9 minutter siden / 1987 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
11 minutter siden / 1987 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
17 minutter siden / 1987 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
18 minutter siden / 1661 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spor i ørkensanda
28 minutter siden / 612 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
32 minutter siden / 346 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
39 minutter siden / 346 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Hvorfor stemmer så mange blått? - Jeg stemmer Rødt
rundt 1 time siden / 175 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Show i kirken
rundt 1 time siden / 132 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
rundt 1 time siden / 850 visninger
Les flere