Basim Ghozlan

10

Profetens handlinger i islam

Flere stiller spørsmål om profeten Muhammads status hos muslimer og om han blir sett på som feilfri person eller ikke og om alle hans handlinger er å anse som ment til etterlikning.Her er noen refleksjoner om saken.

Publisert: 29. feb 2016

Som muslim tror man på alle profetene som er nevnt i Koranen, inkludert Jesus, Moses, Abraham, Noah og Muhammad. Alle profetene er feilfrie og er gode forbilder for oss mennesker.

Men dette må forstås riktig.

La meg nå konsentrere meg om profeten Muhammds rolle og status hos meg som muslim.

Han er det perfekte menneske når det gjelder moral og oppførsel. Han har formidlet det budskapet han har mottatt fra Gud gjennom Gabriel fullkomment og uendret.

Men profeten er ingen Gud. Han var samtidig et menneske. Han er altså et menneskelig guds sendebud. Han ble sulten som alle andre, han ble sliten som alle andre, han hadde lyster og behov som alle andre, men han var det mennesket med høyest moral likevel.

Profetens handlinger kan deles i fere kategorier: (han hadde altså flere hatter)

1. Som profet.

Alt han formidlet fra Gud er forpliktende for meg som troende muslim. Dette må forklares mye mer. Men kort sagt at når han snakket på vegne av Gud da er det han sier bindene for troende.

2. Som menneske. (gjelder både som politisk leder, som ekte mann, som far, som venn, som dommer, som megler osv.)

Alt han valgte ut ifra personlige motiver som menneske, er ikke en del av religionen. Hvis han likte å spise dadler, eller spise kaker, må jeg ikke følge ham i det.

Den teologiske diskusjonen blant de lærde handler som regel om en ting han har gjort er bindende eller ikke bindende ut ifra hvilken hatt han hadde da han sa eller gjorde det han sa og gjorde. Det finnes selvsagt metoder og rutiner for å skille mellom det ene og det andre.

At han var profet betyr ikke at han ikke var menneske med menneskelige behov, og at han var menneske betyr ikke at han gjorde noe stygt eller umoralsk som andre mennesker gjør. 

Dette er et kjemperikt område som kan skrives store bøker om. Så ikke tro at jeg har svart på alle detaljene under emnet. Men håper at oppsummeringen er klar og tydelig.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Det samme her jeg.

Publisert rundt 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg har prøvd å svare sånn noenlunde saklig og høflig på dine kommentarer her på VD.

Det samme her jeg ovenfor deg men jeg registrere at livssynsfordommer, livssynsphsykologi og maktstrukturer i livssyn utenfor DNK funger nokså likt innen HEF. Nok om det for det er menneskelig og het forståelig. Jeg har også forsøkt å frembringe argumenter på basis av at det tas grunnleggende feil, f.eks. om herværende tema. Et av disse premissene som foreligger kontinuerlige og åpenbart uimotsigelig er premisset om at "moderat" kristendom er fremkommet i møte med en sekulære samfunnsarena.  Slik har man helt siden 2ww trodd at islam skal kunne behandles.  I dag ser vi at forestillingene fra -50 tallet -60 tallet -70 tallet og ti-årene fremover var og er helt feil. Jeg har da fulgt med i media i 50 år! Premisset i det store bildet angående kristneom og sekularisme er omvendt. Det er kristendommen som har sivilisert Europa, ikke omvendt. Det sekulære Europa brøt sammen i 1945 og 1989 og dette var ikke et kristelig prosjekt. Det var et helsekulært prosjekt, i konkuranse med kristnedommen, mot kristendommen og med kristendommens avskaffelse som mål. Ideen hadde tilslutning av, sannsynligvis, mesteparten av Europeisk intelligensia. Premisset for sekulær moderering av islam fremstår derfor som en merkverdighet fordi referansen til kristendommen er ikke sann.  Jeg forventer ikke at du svarer på dette for jeg skriver ikke for deg men for andre lesere.   

Kommentar #52

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

?

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Nordervals irettesettelse av Eidsviks oppfordring til å lese Bibelen framstår som meningsløs.

Mitt poeng er nettopp det jeg har uttalt og det Holt selv bekrefter, nemlig at dette dreier seg om tro og indre overbevisning om forhold som ikke kan bevises eller settes på en formel. Der står alle likt og må møtes med respeket og verdighet (noe som er en mangelvare på VD, tydeligvis). Man kan ikke avfeie andre mennesker ved å lire av seg noen skriftsteder eller pompøse uttalelser om "sannheten". Det det til slutt dreier seg om, er om liv følger lære. Forholdet til ens medmenneske er det eneste som kan vise om det man lærer kan ha noe av sannheten i seg. Grunnfortellingen om dette er Jesu lignelse om den barmhjerige samaritan. De rettlærende religiøse spesialistene gikk forbi et lidende menneske, men en sosialt og religiøst utstøtt samaritan tok seg av ham.

Kommentar #53

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Informasjon og atter informasjon

Publisert rundt 4 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Grunnfortellingen om dette er Jesu lignelse om den barmhjerige samaritan. De rettlærende religiøse spesialistene gikk forbi et lidende menneske, men en sosialt og religiøst utstøtt samaritan tok seg av ham.

Grunnfortellingen er vel også Misjonsbefalingen: Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Informasjon er og blir viktig for oss kristne å utøve. Derfor er informasjon og atter informasjon helt vesentlig. Det gjelder både mot Islam men også om Jesu ord.

Kommentar #54

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

Hva kom så først? Liv eller lære; tro eller grunnlag for tro?

Publisert rundt 4 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Det det til slutt dreier seg om, er om liv følger lære.

Jeg brygger på et avsluttende innlegg hva min dialog - eller forsøk på sådan - med/om muslimer angår. Hva har jeg fått ut av den? Kommentaren jeg her siterer fra gir noe vesentlig å gripe fatt i; å stille spørsmål omkring. Liv og/eller lære er stikkord. Hvor kommer "sannheter" fra? Og aller aller viktgst: Hva er et menneske?  Kan vi finne noe som ligner på et felles holdepunkt? Hva er det vi ser når vi leser disse debattene?

We are all ignorant

Kommentar #55

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

Noe galt med islam? Ja hva skal man si?

Publisert rundt 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Dersom muslimske kvinner opplever hindringer og evt overgrep,må vi selvsagt yte dem hjelp. Ikke fordi det er noe galt med islam, men fordi det er galt med overgrep.

Muslimen og politikeren Summer Ejaz i Stavanger svarte Aftenbladet 11. desember:

–Men du kan ikke ta avstand fra selve straffen, at man steiner folk for et forhold som utroskap? – Det høres selvsagt grotesk ut. Men du har USA, som dreper folk med giftsprøyter og elektrosjokk. Slik gjør de det der, men det er ingen som lar være å reise til USA for det. Jeg kan ikke ta avstand fra noe som står i Koranen. Det kan du ikke be meg om, sier Ejaz"

Med grunnlag i dette skrev jeg et innlegg for dialog med Basim Ghozlan. Et innlegg på detgodasamhallet.com av svenskiraneren Mohammed Omar kom som bestilt og jeg linket til det. Ghozlan sa seg lite fortrolig med svensk, men inkluderte Omars teksthenvisninger da han avviste et steiningsdilemma for sitt vedkommende, og tok avstand fra steining. For å klare det skroter han de aktuelle tekstene.

Jeg finner imidlertid Omars innlegg så interessant at jeg ber Horn og likesinnede om å lese det. Jeg mener ikke å plage Ghozlan mer. Han har sagt sitt. Men i fall andre som måtte ha problemer med svensk skulle være interessert, følger det her i min oversettelse:

"I et innlegg den 16. februar i år her på Det Goda Samhellet forklarte jeg hvorfor det ikke er helt lett for troende muslimer å ta avstand fra steining som noe barbarisk og forferdelig. De befinner seg i et dilemma. Det er nemlig slik at profeten Muhammed i tekster som både sunni- og shiamuslimer holder for ekte, lar kvinner steines.

En troende muslim kan ikke bare kalle profeten Muhammed for barbar, for ikke å si erkjenne at han skulle ha gjort noen feil. Ifølge islamsk mainstreamteologi er Muhammed ufeilbar og et absolutt moralsk forbilde til alle tider og på alle plasser. Samtidig er det mange moderne muslimer som føler at steining er fryktelig. Hva skal jeg følge, min samvittighet eller min religion? Visse later som om samvittighetskonflikten ikke finnes, andre er den bevisst men holder tett om den og håper at den skal forsvinne av seg selv. Så har vi de muslimene som erkjenner at disse tekstene finnes og ikke kan overses, men mener at betingelsene for å steine noen er så strenge at det i praksis er umulig. Dette fjerner imidlertid ikke grunnproblemet; man tror på en profet som lar kvinner steines.

Steining er altså ikke et uttrykk for "ekstremisme" men finnes i islamsk hovedanliggende. Det er ikke noe som bare talibaner eller jihadister tror på. En opinionsundersøkelse som ble utført av Pew Research Center år 2013 fant at 86 % av muslimene i Pakistan støttet steining, 84% i Afganistan, 81 % av palestinerne, 80 % av egypterne, 65 % av jordanerne og 57 % av iranerne. Dette er altså hele befolkningen hvorav majoriteten er lekfolk. Ser man på de religiøse lederne tør nok sifrene være høyere.

Asim Qureshi er direktør for den islamske såkalte ”menneskerettsorganisasjonen” Cage i Storbritannia. De er kjente for å forsvare muslimske terrorister, men aldri muslimer som er offer for islamistisk forfølgelse og diskriminering, som for eksempel kvinnene i Saudi-Arabia.

I mars 2015 deltok Asim Qureshi i BBC's program "This Week" fikk spørsmål om hva han mente om steining. Han vegret å fordømme den. I stedet svarte han: ”Jag er ikke teolog”. Programlederen ga han gjentatte muligheter til å ta standpunkt mot steiningsstraffen, men han avstod.

Svaret ”Jeg er ingen teolog" avslører noe viktig: For en troende muslim handler spørsmålet om steining ikke bare om egen samvittighet eller egen fornuft, men om teologi. Hva jeg mener om steining er ikke relevant. Det som har betydning er hva Gud påbyr, ikke hva mitt hjerte føler eller hva min hjerne tenker. Det er også noe som Koranen understreker; dine egne tanker og følelser kan lede vill, følg derfor Guds vilje. Teologene, de lærde muslimene, må ut fra tekstene skaffe rede på hva Gud vil.

Denne selvtukt , å selv om det byder imot, gjøre det Gud befaler, krever en anstrengelse som i blant kalles "det indre jihad" eller jihad al-akbar, det større jihad, etter som den av visse regnes som større enn den ytre jihad, som føres med våpen. Den indre jihad er jo en forutsetning for den ytre siden menneskene er bekvem og foretrekker å sitte igjen hjemme fremfor å dra ut i krig og kanskje bli drept.

Expressen-krönikören Bilan Osman er troende sunnimuslim og skriver ikke sjelden om islam og flerkultur. Den 17 februari kontaktet jeg henne på Twitter og spurte om hun anså steining som feil. Hun svarte omtrent som Asif Qureshi på Cage: ”hvorfor ikke stille dette spørsmålet til noen som fagmessig sysler med teologi eller lignende?”

Jag fortsatte å forsøke å få ett svar på mitt spørsmål, men hun unnvek den og ble siden helt stille. Og Bilan Osman er ingen taliban eller jihadist. Hun er en vanlig troende muslim. Likevel er det så vanskelig for henne å bare direkte avvise steining Det er fordi hun vet at profeten Muhammed, ifølge tekstene som holdes for ekte av mainstreammuslimer og som mye av religionen bygger på, lot kvinner steines.

Bilan Osman har sikkert sin egen oppfatning om saken. Jeg tror at om hun fikk se en kvinne bli steinet til døde skulle hun bli like forferdet og fortvilet som hvilket som helst annet menneske Men hun synes ikke å kunne klare gi en åpen erkjennelse av disse følelsene. Tabuet mot å kritisea profeten Muhammed er for sterkt."

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1464 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
22 dager siden / 1236 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
28 dager siden / 1218 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
3 dager siden / 1216 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 856 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 560 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 553 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere