Lovise Ribe

2    1

Oljefondet - et skritt nærmere

Selskaper som Oljefondet investerer i forventes å respektere menneskerettighetene. Dette har nå blitt klargjort i et nytt forventingsdokument om menneskerettigheter.

Publisert: 20. feb 2016 / 779 visninger.

Det norske sivilsamfunnet har lenge lagt press på Norges Bank Investment Management (NBIM) for at vår felles formue ikke skal bidra til brudd på menneskerettighetene. Denne måneden la NBIM frem et forventningsdokument om menneskerettigheter som legger føringer for selskaper Oljefondet er investert i. Med dette sendes et viktig og etterspurt signal om at Norge vil ta sine forpliktelser utenfor Norge på alvor.

Viktig klargjøring

Menneskerettighetene er universelle, og ekskluderer ikke staters handlinger utenfor egne landegrenser. Staters jurisdiksjon, slik det er nedfelt i de internasjonale FN-konvensjonene, er ikke nødvendigvis begrenset til staters eget territorium. At Norge nå klargjør sine forventninger til over 9 000 selskaper verden over, sender tydelige signaler om at Norge tar menneskerettighetene på alvor, også utenfor egne landegrenser.

Som forvalter av den norske oljeformuen, har NBIM fått sterk kritikk for sine investeringer i selskaper som bryter menneskerettighetene, blant annet for tilfeller av oppkjøp av naturressurser tilhørende fattige urbefolkninger, og andre investeringer direkte koblet opp mot landran. Det nylanserte forventningsdokumentet baserer seg på internasjonale FN-standarder, og definerer normer for hva som forventes av selskaper som Oljefondet investeres i. En viktig forventning er at selskapene gjennomfører risikoanalyser for å kartlegge potensielle negative innvirkninger selskapenes aktivitet vil ha på menneskerettighetene.

Veien videre

Som en av verdens største investorer, har Norge en unik mulighet til å sette menneskerettigheter øverst på den internasjonale agendaen. For at forventningsdokumentet skal bidra til reell endring for mennesker som utsettes for rettighetsbrudd hver eneste dag, kreves det nå at NBIM legger ned en innsats for å utvikle verktøy for oppfølging. Videre må politikerne enes om et mandat for investeringspraksis, som krever at våre investeringer ikke bare unnlater å bryte menneskerettighetene, men også bidrar til positiv utvikling i landene vi investerer i.

 

-Lovise Ribe, Kristine H. Vinje og Martine Frantzen fra FIAN Norge


Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Oljefondet - et skritt nærmere - konkurs

Publisert over 2 år siden

Du beveger deg i ulendt terreng. Hadde menneskerettighetene handlet om de menneskelige friheter hadde de hatt noe for seg. Nå har de tatt i seg materealistiske verdier også og da går det galt.

Det er millioner av mennesker i verden som sulter. Hvem skal gi de mat? Hva hjelper det med rettigheter hvis ikke du får noe å spise. Hvem skal gi deg det?

Hvis jeg fyller biodisel på bilen min bryter jeg menneskerettighetene. Jeg bruker produkter som kunne gått til mat, til drivstoff. Du finner ikke et eneste stort firma i verden som ikke bryter menneskerettighetene. Du lever i en drømmeverden - og den fører til konkurs.......

Svar
Kommentar #2

Anne Lene Løvhaug

0 innlegg  1 kommentarer

"Drømmeverden"

Publisert over 2 år siden

Det er stater som forplikter å oppfylle menneskerettighetene, og Petter Kvinlaug mener at dette fører til konkurs når materielle rettigheter inkluderes. De økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene (ØSK-konvensjonen) har vært omstridt nettopp fordi de anses som dyre og vanskelige for en stat å implementere. Allikevel er konvensjonen ratifisert av nær alle FN-stater. En av artiklene i konvensjonen omtaler nettopp retten til mat.

Hva er dyrt for en stat? En sultende befolkning er lite produktiv. I noen land er opp mot 40 % av befolkningen "stunted", det vil si at de er både fysisk og mentalt svekket på grunn av underernæring over tid. Hva koster dette staten i form av tapte skatteinntekter og folk utenfor arbeidslivet? Matusikkerhet er også en sikkerhetstrussel. Forsvarets forskningsinstitutt har nettopp utgitt en rapport som langt på vei forklarer uroen i Syria som (også) et resultat av økende matvarepriser og matusikkerhet. 

Retten til mat handler om at stater skal legge til rette for at befolkningen skal kunne brødfø seg selv. Det er en selvsagt del av utviklingspolitikk. Mangler man mat får man ikke oppfylt retten til liv eller noen av de andre menneskerettighetene. 

Svar
Kommentar #3

Lovise Ribe

2 innlegg  1 kommentarer

Menneskerettigheter = konkurs?

Publisert over 2 år siden

Petter: Jeg merker meg at du stiller spørsmålstegn ved menneskerettighetene som sådan. Det er du i din fulle rett til. Men som menneskerettighetsorganisasjon legger vi gjeldende internasjonale lover til grunn; det vil si at vi går utifra at stater som har valgt å ratifisere en menneskerettighetskonvensjon med tydelige forpliktelser, må kunne stilles til ansvar for å oppfylle disse forpliktelsene. Dette er vårt utgangspunkt, og jeg vil neppe kalle det ulendt terreng.

At det å respektere menneskerettighetene, i dette tilfellet gjennom våre investeringer i utlandet, vil føre til Oljefondets konkurs, synes jeg er en merkelig oppfatning, og virker lite oppdatert med tanke på retningen det internasjoanle samfunnet, og Norge, beveger i seg på dette feltet. Å bruke milliarder av kroner på bistand for å bygge opp samfunn vi selv er med å undertrykke, anser jeg som svært dårlig samfunnsøkonomi. Anne Lene Løvhaug peker på andre viktige faktorer i sin kommentar.

Regjeringen vår er tydelig på at næringslivet skal respektere menneskerettighetene, og lederen av NBIM har tidligere denne måneden selv tatt til orde for at investeringer i selskaper som bryter menneskerettighetene ikke er lønnsomme på lang sikt. Med et nytt forventningsdokument om menneskerettigheter ønsker altså NBIM nå å gi tydelige signal til selskapene de investerer i. Så får vente i spenning, og se om dette fører til Oljefondets konkurs...

Svar
Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5339 kommentarer

Oljefondet i hettegenser

Publisert over 2 år siden
Lovise Ribe. Gå til den siterte teksten.
Petter: Jeg merker meg at du stiller spørsmålstegn ved menneskerettighetene som sådan. Det er du i din fulle rett til. Men som menneskerettighetsorganisasjon legger vi gjeldende internasjonale lover til grunn; det vil si at vi går utifra at stater som har valgt å ratifisere en menneskerettighetskonvensjon med tydelige forpliktelser, må kunne stilles til ansvar for å oppfylle disse forpliktelsene. Dette er vårt utgangspunkt, og jeg vil neppe kalle det ulendt terreng.

Lovise: Du har rett i at stater må kunne stilles til ansvar men av hvem?

Det får være FN som har det ansvaret.

Skal oljefondet drive sin egen justis om hvem som følger menneskerettighetene eller ikke blir det bare rot. Det blir som å ha to dommere på banen.

Jeg kom jo med en spissformulering men oljefondet er til for å tjene penger. Det  må drives etter foretningsmessige prinsipper av folk som kan dette. Skal de drive med noe annet blir det helt feil.

La FN drive politikk og oljefondet butikk.

La FN være politiet her og drive sin jobb. Det har lite for seg at oljefondet skal gå rundt med svarte hettegensere og lage sitt eget borgevern mot de de mener bryter menneskerettighetene. Jus på private hender er sjelden noen god ide.

Svar

Siste innlegg

Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 1 time siden / 28 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 335 visninger
4 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 16 timer siden / 279 visninger
0 kommentarer
Utgår
av
Bjørn Erik Fjerdingen
rundt 16 timer siden / 125 visninger
2 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 227 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 1 time siden / 28 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 335 visninger
4 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 16 timer siden / 279 visninger
0 kommentarer
Utgår
av
Bjørn Erik Fjerdingen
rundt 16 timer siden / 125 visninger
2 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 227 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
18 minutter siden / 335 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
18 minutter siden / 2508 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
21 minutter siden / 12124 visninger
Rune Holt kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
25 minutter siden / 2241 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
35 minutter siden / 335 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
40 minutter siden / 335 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Utgår
41 minutter siden / 125 visninger
Iver-Olaf Grimstad kommenterte på
Erobret kristendom
rundt 1 time siden / 1803 visninger
Lars Gule kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 2241 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Utgår
rundt 1 time siden / 125 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 2241 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ramadan
rundt 1 time siden / 716 visninger
Les flere