Nina Langfeldt

15

Er Viggo Kristiansen blitt utsatt for justismord?

Viggo Kristiansen er dømt på indisier som medskyldig i drap på jentene i Baneheia-saken. Han har sonet mange år i fengsel, men hele tiden hevdet sin uskyld. Er han blitt utsatt for justismord?

Publisert: 20. feb 2016  /  1706 visninger.

En av demokratiets kjerneverdier er rettsikkerhet.Etter min mening burde det ikke være mulig å dømme folk som hevder sin uskyld, på grunnlag av indisier.Når folk kan dømmes på grunnlag av indisier, vil det lettere bli begått justismord.Da må vi også gjøre det lettere å få gjenopptatt slike saker, hvis ny informasjon som støtter den domfeltes forklaring, på et senere tidspunkt skulle kunne framlegges.Slik ser det ut til å være i Viggo Kristiansens sak . Nye bevis ser ut til å styrke forklaringen hans? Men myndighetene ønsker ikke gjenopptagelse av saken. Hvorfor Ikke? Kan årsaken være at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt?
Kan vi stå overfor et av  Norgeshistoriens verste justismord?

Jeg ønsker å vite om Viggo Kristiansen er uskyldig dømt, og oppfordrer med dette til gjenopptakelse av saken!


Nina Langfeldt

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ikke bare indisier men også et svært troverdig vitne

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Viggo Kristiansen er dømt på indisier som medskyldig i drap på jentene i Baneheia-saken. Han har sonet mange år i fengsel, men hele tiden hevdet sin uskyld. Er han blitt utsatt for justismord? En av demokratiets kjerneverdier er rettsikkerhet.Etter min mening burde det ikke være mulig å dømme folk som hevder sin uskyld, på grunnlag av indisier.Når folk kan dømmes på grunnlag av indisier, vil det lettere bli begått justismord.Da må vi også gjøre det lettere å få gjenopptatt slike saker, hvis ny informasjon som støtter den domfeltes forklaring, på et senere tidspunkt skulle kunne framlegges.Slik ser det ut til å være i Viggo Kristiansens sak . Nye bevis ser ut til å styrke forklaringen hans? Men myndighetene ønsker ikke gjenopptagelse av saken. Hvorfor Ikke? Kan årsaken være at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt? Kan vi stå overfor et av Norgeshistoriens verste justismord? Jeg ønsker å vite om Viggo Kristiansen er uskyldig dømt, og oppfordrer med dette til gjenopptakelse av saken!

Husk på at Kristiansen ble felt av sin venn som deltok i den grusomme ugjerningen. Hans vitnemål regnes for å være svært troverdig og det støttes av flere observasjoner!

For den som har fulgt saken gjennom mediene fremstår domfellelsen som den eneste riktige utgangen på saken.

At Kristiansen fastholder sin uskyld, kan ikke i seg selv regnes som noe avgjørende for saken. Mange kriminelle påstår at de er uskyldige selv etter at bevisene er åpenbare.

Når myndigheneten ikke ønsker å gjenoppta saken, er det selvsagt fordi dommen anses som riktig og den tåler å bli etterprøvd av dem som har gransket den for å vurdere om den fortjener gjenopptagelse! Det er ikke en menneskerett å få gjenopptatt sin sak når den anses for å være riktig dømt.

Kristiansen ser ut til å ha en svært dårlig sak! Jeg kan aldri i verden tenke meg at den noensinne vil bli gjenopptatt!

Mvh Sverre

Kommentar #2

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

kommentar til Sverre Avnskog

Publisert over 4 år siden

Med henblikk på rettsikkehet ved domfellelse, skremmer det meg at noen kan mene at det er greit å bli dømt for drap, hvis du selv hevder din uskyld og det ikke finnes andre "bevis" enn at kameraten din forteller at du var med på ugjerningene.

Det er vel omtrent dette som har skjedd i Viggo Kristiansens sak?

Nå har det seg vel også slik at Helge Andersen, senere har sagt i flere politiavhør at han har løyet, og at han var alene om å begå drapene?

Likeledes har det seg vel slik at det er kommet fram informasjon som støtter Helge Andersens forklaring om at han var alene om å begå drapene, ved at det skal ha blitt funnet DNA-spor fra Andersen på begge de drepte jentene, men ikke funnet noen DNA spor fra Kristiansen?

Videre er det vel kommet fram informasjons som bekrefter at de samtaler som ble tatt fra Kristiansens mobiltelefon i tiden rundt drapstidspunktet umulig kan ha blitt ringt fra området rundt drapsstedet?

Dette er nye bevis som jeg mener taler for at saken til Kristiansen bør gjenopptas.

I denne saken, ser det ut til å være svært mye som tyder på at Kristiansen har snakket sant hele tiden og at han er uskyldig i det han er dømt for.

Hvis Norge ønsker å kalle seg rettstat, kan vi ikke være bekjent av at Krisitansen ikke for gjenopptatt saken sin.

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dette har det ikke stått noe om i mediene

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Med henblikk på rettsikkehet ved domfellelse, skremmer det meg at noen kan mene at det er greit å bli dømt for drap, hvis du selv hevder din uskyld og det ikke finnes andre "bevis" enn at kameraten din forteller at du var med på ugjerningene.

Det er vel omtrent dette som har skjedd i Viggo Kristiansens sak?

Nå har det seg vel også slik at Helge Andersen, senere har sagt i flere politiavhør at han har løyet, og at han var alene om å begå drapene?

Om Andersen har sagt i ettertid at han har løyet, er dette helt ukjent for mediene. Hvor har du denne opplysningen fra?

Ellers er det vel litt for enkelt å si at det eneste Andersen har gjort, er å "fortelle" at Kristiansen var med på det? Han har levert en detaljert forklaring, de to ble sett sammen, og Kristiansens forklaring virker ikke rimelig.

Men jeg vil gjerne høre mer om din kilde som kan bekrefte at Andersen har forklart at han har løyet når det gjelder Kristiansens deltagelse!

Det vill jo være ytterst oppsiktsvekkende dersom det er tilfelle!

Mvh Sverre

Kommentar #4

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

svar til Sverre Avnskog:Kilder

Publisert over 4 år siden

Ang. mine kilder utover media kan jeg bl.a. henvise deg til journalisten som har fulgt saken fra starten Eivind Pedersen i Fædrelandsvennen og advokat Arvid Sjødin.

Kommentar #5

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Takk!

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Ang. mine kilder utover media kan jeg bl.a. henvise deg til journalisten som har fulgt saken fra starten Eivind Pedersen i Fædrelandsvennen og advokat Arvid Sjødin.

Takk for kildehenvisning. Jeg gjorde en god del søk på google i denne saken, og det kommer dessverre ingen treff som viser til at Jan Helge Andersen har endret sin forklaring i ettertid og "frikjent" Viggo Kristiansen fra skyld.

Tvert imot får jeg mange treff på artikler som forteller at både Andersen og Kristiansen endret sine forklaringer en rekke ganger mens saken var under etterforskning. Det er dessverre ikke særlig tillitvekkende når nye funn fører til at en tiltalt på ny og på ny endrer sin forklaring for å tilpasse den de nye funnene.

Jeg leste også gjennom en del av referatene fra saken og fra avvisningen av gjenopptagelse. Juridisk sett fremstår saken som bunnsolid!

Kristiansen har heller ikke alibi for tidspunktet og det er lett å forklare det som regnes som usikkerhetsmomenter i følge aktor i saken.

Mvh Sverre

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg har ingen grunn til å tro at Kristiansen er blitt utsatt for et justismord. En annen sak er at den forfølgelse ofrenes familie driver mot ham ifbm perm og prøveløslatense har kimen til justismord i seg. En gang må man kunne legge ned stridsøksen og innse at samfunnet har fått sitt, at saken er opp og avgjort. Soningstiden bør benyttes godt både av forøver og offer til å legge saken bak seg. Inntrykket er at helt fra første stund aktet familien å holde liv i sin offerrolle og dyrke den. Det kan man seffli gjøre i egne kretser, men det blir feil å gjøre det til en samfunnssak å forfølge en forøver inntil graven. Dødsstraff og livsvarig soning er avskaffet i Norge, og det finnes gode grunner for det. Det bør også ofrenes familier ta inn over seg. 

Kommentar #7

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

Replikk til Sverre Avnskog

Publisert over 4 år siden

Media er som kjent den fjerde statsmakt. Det er vel lite trolig at ny bevis eller opplysninger som myndigheten eventuelt ønsker å holde skjult alltid kommer fram i media?

Du framsetter en påstand om at du har lest noen dokumenter i saker og mener sakbehandlingene og dommen er bunnsolid. Men du begrunner ikke din påstand,på en måte som gjør den mulig å etterprøve og drøfte nærmere.

Jeg vil av hensyn til menneskene i sakene og  kildene, ikke gjengi ytterligere detaljert  informasjon, som styrker min oppfatning av at Kristiansen KAN være uskydig og utsatt for et av Norges alvorligste justismord.

Jeg mener uansett at det foreligger mer enn nok bevis som sår tvil om Kristiansan er skyldig, til at saken bør gjenopptas.Han har sonet mange år i fengsel, for grusomme handlinger, som jeg ikke kan se at retten noen gang har klart å bevise at han faktisk har begått.

Det er bedre at en skyldig går fri, en at en uskyldig blir dømt.

La Kristiansen får gjenopptatt saken NÅ- vi bør ha rettsikkerhet for alle i Norge. Innkludert Kristiansen.

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nå er det vel de som bestrider en doms riktighet som har bevisbyrden

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Media er som kjent den fjerde statsmakt. Det er vel lite trolig at ny bevis eller opplysninger som myndigheten eventuelt ønsker å holde skjult alltid kommer fram i media? Du framsetter en påstand om at du har lest noen dokumenter i saker og mener sakbehandlingene og dommen er bunnsolid. Men du begrunner ikke din påstand,på en måte som gjør den mulig å etterprøve og drøfte nærmere. Jeg vil av hensyn til menneskene i sakene og kildene, ikke gjengi ytterligere detaljert informasjon, som styrker min oppfatning av at Kristiansen KAN være uskydig og utsatt for et av Norges alvorligste justismord. Jeg mener uansett at det foreligger mer enn nok bevis som sår tvil om Kristiansan er skyldig, til at saken bør gjenopptas.Han har sonet mange år i fengsel, for grusomme handlinger, som jeg ikke kan se at retten noen gang har klart å bevise at han faktisk har begått.

Jeg har fulgt med på denne saken fra dag EN, og har aldri hatt noe annet inntrykk enn at dommen er solid.

Jeg tror ikke myndighetene har noen interesse av å holde det skjult dersom Andersen har endret sin forklaring og nå frikjenner Kristiansen for all medvirkning. Hvorfor skulle de det? Og aller minst ville de få pressen med på å holde noe slikt skjult!

Du antyder at du ikke vil avsløre ytterligere informasjon, men om du sitter på sikker viten om at Andersen nå sier at han løy om Kristiansens medvirkning, bør ikke det komme offentligheten for øre?

Og så er det slik i alle saker som bes gjenopptatt at det må påvises at det er begått feil, eller at nye momenter har kommet til som endrer saken. Hadde Andersen i ettertid fortalt at han løy og nå vil frikjenne Kristiansen antar jeg at dette hadde vært med i gjenopptagelsesbegjæringen. Det er det åpenbart ikke.

Så hvor har du din informasjon om dette fra?

Det er det sikkert fler enn meg som undres på!

Mvh Sverre

Kommentar #9

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

Spørmål og kommentarer til Sverre Avnskog

Publisert over 4 år siden

Jeg tillater meg å lime inn din kommentar her- og kommentere det du skriver i tilknytning til dine tema:

Sverre Avnskog kommenterte innlegget ditt Er Viggo Kristiansen blitt utsatt for justismord?

Sverre:Jeg har fulgt med på denne saken fra dag EN, og har aldri hatt noe annet inntrykk enn at dommen er solid.

Nina: Hva mener du med at dommen er "solid"?

Sverre:Jeg tror ikke myndighetene har noen interesse av å holde det skjult dersom Andersen har endret sin forklaring og nå frikjenner Kristiansen for all medvirkning. Hvorfor skulle de det? Og aller minst ville de få pressen med på å holde noe slikt skjult!

Nina: Jeg savner at du begrunner hvorfor du tror det du tror. Mener du at det er helt usannsynlig at dommer generelt og Baneheia-dommen spesielt blir påvirket av forhold som makt, prestisje eller politiske og økonomiske føringer?Tror du at pressen ikke påvirkes av slike forhold?

Sverre:Du antyder at du ikke vil avsløre ytterligere informasjon, men om du sitter på sikker viten om at Andersen nå sier at han løy om Kristiansens medvirkning, bør ikke det komme offentligheten for øre?

Nina:  Jeg sitter ikke på" sikker viten" om noe som helst angående Baneheia-saken. Det gjør vel bare Kristiansen og Andersen. Men jeg oppfordrer deg  til å ta kontakt de kilder jeg oppga; Journalist Eivind Pedersen eller advokat Arvid Sjødin.De sitter med inngående kjennskap til detaljer i saken, som jeg synes bør undersøkes nærmere og som jeg mener bør gi grunnlag for gjenopptakelse av saken, dersom  opplysningene er ikke kan tilbakevises på grunnlag av faktum som allerede er bevist.

Nina: Det er forøvrig også opprettet en FB-gruppe der saken diskuteres "Viggo Kristiansen uskyldig dømt".

Sverre:Og så er det slik i alle saker som bes gjenopptatt at det må påvises at det er begått feil, eller at nye momenter har kommet til som endrer saken. Hadde Andersen i ettertid fortalt at han løy og nå vil frikjenne Kristiansen antar jeg at dette hadde vært med i gjenopptagelsesbegjæringen. Det er det åpenbart ikke.

Nina: Ingen antar du ting, som du ikke begrunner. Det kan være rimelige og gode grunner til at ting ikke er slik du antar. Jeg sitter ikke svaret. Jeg sitter bare med informasjon fra kilder som jeg mener bør være å anse som meget troverdige, og som jeg synes har en godt begrunnet tvil om at Kristiansen er skyldig og at det er kommet nyte bevis i saken som gir grunnlag for gjenopptagelse.. Derfor oppfordrer jeg til gjenopptagelse av saken. Jeg ønsker rettsikkerhet for alle. Også for Kristiansen.

Sverre:Så hvor har du din informasjon om dette fra?

Nina: Henviser til de kilder jeg allerede har oppgitt.

Sverre:Det er det sikkert fler enn meg som unders på?

Nina: Helt sikkert, og jeg prøver å svare dere saklig og greit. Håper jeg lykkes med det?

Kommentar #10

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

Spørmål til Njål Kristiansen

Publisert over 4 år siden

Hvilke argumenter vil du framsette for din påstand om at du IKKE har grunn til å tro at  Viggo Kristiansen er blitt utsatt for justismord?

Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Mobiltelefon

Publisert over 4 år siden

Var det ikke også noe med at Kristiansens mobiltelefon ble oppfanget av en annen basestasjon enn det som hadde vært tilfellet hvis han hadde vært på åstedet. Ble ikke dette bortforklart med uvanlige værforhold? Hvorfor gjalt ikke dette også med Andersens mobiltelefon?

Jeg var 100% sikker på at han var skyldig ut fra det jeg leste i media men jeg stusset veldig over dette.

Kommentar #12

Per Steinar Runde

221 innlegg  2476 kommentarer

Habilitet?

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Nina: Det er forøvrig også opprettet en FB-gruppe der saken diskuteres "Viggo Kristiansen uskyldig dømt".

Det kunne vore interessant å vite kva relasjon Langfeldt og initiativtakarane bak denne FB-gruppa har til saka og dei involverte. Er nokon av dei i slekt med, eller venner av, Kristiansen og hans familie og/eller omgangskrins; evt med advokaten hans? Kva rolle spelar nemnde journalist i Fædrelandsvennen?

Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Hvilke argumenter vil du framsette for din påstand om at du IKKE har grunn til å tro at Viggo Kristiansen er blitt utsatt for justismord?

Jeg støtter meg på rettsforhandlingene og fellende dommer i flere instanser. 

Kommentar #14

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

Svar til Per Steinar Runde

Publisert over 4 år siden

Limer inn innlegget til  Per Steine Runde her:

Per:Det kunne vore interessant å vite kva relasjon Langfeldt og initiativtakarane bak denne FB-gruppa har til saka og dei involverte. Er nokon av dei i slekt med, eller venner av, Kristiansen og hans familie og/eller omgangskrins; evt med advokaten hans? Kva rolle spelar nemnde journalist i Fædrelandsvennen?

Svar fra Nina: Jeg er ikke blant  initiativtakerne til FB-gruppa:"Viggo Kristiansen er uskyldig dømt", og jeg kan bare svare deg på spørmålene dine ang. meg selv.

Jeg bodde i Kristiansand på det tidspunkt Baneheiadrapene ble begått, men kjenner ingen av familiene som er involvert, har heller ikke felles nettverk eller andre bindinger som gir meg noen egeninteresse i å støtte Kristiansen.

Men jeg har interesse for saken, og  engasjerer meg generelt i rettsikkerhetsspørmål. For meg er det viktig at vi har et rettsystem som ikke aksepterer justismord. Jeg mener det bør bli lettere å få gjenopptatt alvorlige saker, der personer forsetter å hevde de er uskyldige og det ikke finnes fellende bevis.

Jeg mener Kristiansen-saken er en slik sak, og interesser meg for saken først og fremst på et prinsippielt grunnlag. Men jeg synes også menneskelige hensyn tilsier at saken bør gjenopptas. Det må være helt grusomt å være tvunget til å leve resten av livet sitt med at det er umulig å få gjenopptatt en sak der man er dømt for et drap man ikke har begått. Hvordan kan vi være sikre på at dette IKKE er tilfellet for Kristiansen, slik saken står nå?

Jeg mener at nye bevis(jmf. denne debatten) sår berettiget tvil om Kristiansen er utsatt for justismord, og at tvilen bør komme den drapsdømte til gode, på den måten at han får gjenopptatt saken.

Min agenda er at jeg ønsker et rettsystem som ivaretar rettsikkerheten og som vi kan stole på at dømmer på grunnlag av et faktum som samsvarer med realitetene i saken.I Kristiansens sak , mener jeg mye tyder på at viktige deler av faktum som er lagt til grunn for domsfellelse, er konstruert slik at det skal passe med den konklusjon retten hadde bestemt seg for. En eventuell gjenopptagelse vil kunne utrede en slik påstand nærmere.

Kommentar #15

Per Steinar Runde

221 innlegg  2476 kommentarer

Takk

Publisert over 4 år siden

Takk for greitt og godt svar! Sjølv kjenner eg berre denne svært tragiske saka frå media og har ikkje spesiell grunn til å tvile på skuldspørsmålet.

Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei, jeg antar ikke ting

Publisert over 4 år siden

Jeg bygger mine kommentarer på en rettskraftig dom, og det er faktisk sånn at når noen ønsker gjenopptagelse, så er det de som har bevisbyrden. Saken er behandlet i domstolene og Kristiansen er dømt. De som mener dommen er gal, må faktisk selv føre beviser for dette.

Langfeldt kommer stadig tilbake til at det er vi som oppfatter dommen som riktig, som kan avkreves dokumentasjon. Dokumentasjonen ligger i dommen og i avvisningen i gjenopptagelseskommisjonen.

Så jeg antar intet. Jeg bygger på den foreliggende saksbehandlingen og dommen!

Mvh Sverre

Kommentar #17

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Saken med mobiltelefonen ble forklart i retten

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Var det ikke også noe med at Kristiansens mobiltelefon ble oppfanget av en annen basestasjon enn det som hadde vært tilfellet hvis han hadde vært på åstedet. Ble ikke dette bortforklart med uvanlige værforhold? Hvorfor gjalt ikke dette også med Andersens mobiltelefon?

Jeg var 100% sikker på at han var skyldig ut fra det jeg leste i media men jeg stusset veldig over dette.

Såvidt jeg husker har det å gjøre med når de grusomme mordene ble begått. Ingen vet det med sikkerhet! Det var ingen problemer for påtalemyndighetene å finne en fullgod forklaring på hvordan Kristiansens telefon kunne slå inn på en baesatsjon et sykke unna årstedet.

Dessuten forklarte også Andersen at Kristiansen var borte fra åstedet en stund.

Det ble lagt frem en logisk og troverdig forklaring på hvordan dette kunne ha foregått. På det tidspunktet man antar at mordene mest sannsynlig ble brgått, har ikke Kristiansen alibi.

Jeg mener å huske at dersom man satt alle faktirene i sammenheng, inkludert mobilens innslag på en annen basestasjon, så gir det de to guttene ca 35 minutter til å begå voldtektene og mordene!

Jeg kan anbefale Kvinlaug å søke opp aktors prosedyre på nettet, Jeg leste den tidligere i dag, og den gir en fullgod forklaring på alle sidene ved saken!

Jeg er forøvrig tilhenger av at dømte skal få gjenoppta sine saker dersom nye momenter kommer til, som ikke var tilgjengelig da saken ble idømt. Intet tyder på at nye momenter er komemt frem i Baneheia-saken.

Og det at Andersen skal ha endret sin forklaring og nå påstår at han løy da han vitnet mot Kristiansen er det helt umulig å finne noen dokumentasjon for.

Jeg kan ikke anse det for noe annet enn oppspinn så lenge ingen har latt dette bli offentlig kjent!

Om Andersen ønsker å frikjenne Kristiansen, kan han bare ringe en avis, og saken ville øyeblikkelig få kjempeoppslag i alle riksdekkende aviser, inkludert fjernsynsmediene!

Jeg forstår fortsatt ikke hvor Langfeldt har dette fra! Det virker som løse påstander, så langt!

Mvh Sverre

Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Saksopplysning

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Ang. mine kilder utover media kan jeg bl.a. henvise deg til journalisten som har fulgt saken fra starten Eivind Pedersen i Fædrelandsvennen og advokat Arvid Sjødin.

Eivind Pedersen er ikke journalist i Fædrelandvennen, men i Dagbladet - og hans dekning av denne saken har jo vært en del omdiskutert.

Kommentar #19

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

kommentarer til Sverre Avnskog

Publisert over 4 år siden

Limer innlegg fra  Sverre Avskog her.

Sverre: Jeg bygger mine kommentarer på en rettskraftig dom, og det er faktisk sånn at når noen ønsker gjenopptagelse, så er det de som har bevisbyrden. Saken er behandlet i domstolene og Kristiansen er dømt. De som mener dommen er gal, må faktisk selv føre beviser for dette.

Nina: En rettskraftig dom innebærer alltid at retten konstruerer en faktumbekrivelse, som legger premissene for konklusjonen retten er kommet fram til. Ofte er det slik at retten kommer fram til en konklusjon, før faktum i dommen konstrueres slik at det passer med konklusjonen som retten allerede har trukket. Denne framgangsmåten ved konstruksjon av dommer, mener jeg i seg selv er med på å skape et åpenbart rettsikkerhetsproblem. Etter min oppfatning ville rettsikkerheten styrkes ved at faktum ble konstruert ferdig, før retten trakk sine konklusjoner. Men slik gjøres det visst ikke. (Jeg henviser her til dialig med dommere jeg har diskutert dette med, bla. Rune Lium- domstoladministrasjonen. )

Det du altså sier Sverre, er at  du tror at den faktumbeskrivelse som retten har konstruert og lagt til grunn for å konkludere med domfellelse av Kristiansen, er i samsvar med realitetene i saken?

Det er mitt inntrykk at det er på dette punkt rettsikkerheten i domskonstruksjonene ofte svikter, og utfra de opplysninger skal være fremkommet etter dommen, ser det for meg ut til at rettsikkerheten kan ha sviktet på dette punkt i domskonstruksjonen også ved domfellelsen av Kristiansen. Så jeg tillater meg å oppfordre til gjenopptakelse av saken, og ny konstruksjon av faktum basert også  på nye opplysninger.

Sverre: Langfeldt kommer stadig tilbake til at det er vi som oppfatter dommen som riktig, som kan avkreves dokumentasjon. Dokumentasjonen ligger i dommen og i avvisningen i gjenopptagelseskommisjonen.

Nina: Jeg har aldri hevdet at noen kan avkreves dokumentasjon for  for noe som helst, men jeg har bedt deg og andre debattanter om å begrunne deres synspunkter. Det gjør jeg fordi jeg ønsker en god og saklig debatt. Det å bare framsette en ubegrunnet mening om noe, gir dårlig grunnlag for andre til å vurdere om man er enig eller uenig , og på hvilket grunnlag man eventuelt er enig eller uenig. Derfor ber jeg om begrunnelser for andres påstander, og forsøker å begrunne mine egne på en måte som andre kan forstå.

Sverre:Så jeg antar intet. Jeg bygger på den foreliggende saksbehandlingen og dommen!

Nina: Ved å bygge på den foreliggende sakbehandlingen av dommen, antar jeg at du mener det ikke kan være begått feil ved denne sakbehandlingen? Jeg ber deg i såfall begrunne ditt synspunkt:)

Mvh Nina

Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg kan ikke oppdage noen saksbehandlingsfeil, nei!

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Nina: Ved å bygge på den foreliggende sakbehandlingen av dommen, antar jeg at du mener det ikke kan være begått feil ved denne sakbehandlingen? Jeg ber deg i såfall begrunne ditt synspunkt:)

Og dersom du mener det er begått saksbehandlingsfeil, påligger det deg å sannsynliggjøre dette!

Det påligger IKKE oss andre å bevise at det ikke er begått saksbehandlingsfeil.

Jeg er redd du snur dette helt på hodet, og at du ikke skjønner helt dynamikken i gjenopptagelsessaker. Det er ikke retten som skal bevise at ingen feil er begått, det er den som ønsker gjenopptagelse som skal sannsynliggjøre at det er begått feil eller at helt nye og hittil ukjente momenter har kommet til!

Jeg kan ikke se at du har noe som helst å fare med her, Langfeldt! Dessverre! Hva er nytt som ikke var kjent da saken ble behandlet?

Om du mener det er begått feil, er det DU som skal sannsynligjøre dette!

Du sier Andersen har endret sin forklaring og nå frikjenner Kristiansen, men det er helt ukjent for alle medier. Hvorfor? Jeg har søkt på nette men finner ingen slik informasjon!

Det er faktisk du som er svar skyldig og ikke jeg!

HVORFOR mener du det er sannsynlig at Kristiansen er feildømt? Jeg ber deg være veldig konkret her! Hvilke beviser er nye, hva er gjort feil, hvilke forklaringer er endret osv!

Jeg kan dessverre ikke finne ett eneste konkret punkt i dine innlegg, annet enn det at Andersen skal ha endre sin forklaring, og det er helt ukjent for alle! Men du vet noe?

Mvh Sverre

Kommentar #21

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

Kommentarer til Sverre Avnskog

Publisert over 4 år siden

Limer inn Sverres innlegg:

Sverre Avnskog kommenterte innlegget ditt Er Viggo Kristiansen blitt utsatt for justismord?

Sverre:Såvidt jeg husker har det å gjøre med når de grusomme mordene ble begått. Ingen vet det med sikkerhet! Det var ingen problemer for påtalemyndighetene å finne en fullgod forklaring på hvordan Kristiansens telefon kunne slå inn på en baesatsjon et sykke unna årstedet.

Nina: Jeg tror ihvertfall at den eller de personene som har drept jentene, vet det selv. Og jeg tror at den eller de som har begått drapene, vet dette bedre enn retten- som jo ikke har vært til stede da drapene ble begått. Retten har ikke direkte kjennskap til sakens faktum, men må ta stilling til hvilke kilder de anser som mest troverdige. Når retten foretar en slik vurdering, vil det alltid være mulig at retten gjør feil.

Nina: Når det gjelder din påstand om at rettens forklaring er fullgod (på hvordan Kristiansens telefon kunne slå inn på basestasjonen et stykke unna åstedet),så savner jeg begrunnelse for hvorfor du mener rettens forklaring er fullgod. Det er såvidt jeg forstår nye bevis i saken, som skal kunne dokumentere at dette er en teknisk umulighet. (Men jeg kan ikke dokumentere dette for dere, så derfor ønsker jeg gjenopptagelse av saken,slik at vi blant annet kan få klarhet i denne problemstillingen også).

Sverre:Dessuten forklarte også Andersen at Kristiansen var borte fra åstedet en stund.

Nina: Kan det utelukkes at Andersen IKKE har fortalt sannheten? Eller at alt Andersen har sagt ikke er sant?

Sverre:Det ble lagt frem en logisk og troverdig forklaring på hvordan dette kunne ha foregått. På det tidspunktet man antar at mordene mest sannsynlig ble brgått, har ikke Kristiansen alibi.

Nina: At en logisk og troverdig forklaring er lagt fram, betyr vel ikke nødvendigvis at den er i samsvar med sannheten, med hva som faktisk har skjedd.?Når det gjelder virkeligheten, så viser det seg svært ofte at det som er logisk og troverdig, IKKE er i samsvar med det som faktisk har skjedd. (Dette er også en hyppig diskutert rettsfilosofisk problemstilling.)

Sverre: Jeg mener å huske at dersom man satt alle faktirene i sammenheng, inkludert mobilens innslag på en annen basestasjon, så gir det de to guttene ca 35 minutter til å begå voldtektene og mordene!

Nina:Gitt at tidrommet for drapene du opplyser om, er korrekt: Kunne Andersen også ha klart å utføre drapene alene på 35 minutter?

Sverre:Jeg kan anbefale Kvinlaug å søke opp aktors prosedyre på nettet, Jeg leste den tidligere i dag, og den gir en fullgod forklaring på alle sidene ved saken!

Nina: jmf. igjen din påstand om at aktors forklaring er fullgod:Kan du begrunn hva du mener med "fullgod"?

Sverre:Jeg er forøvrig tilhenger av at dømte skal få gjenoppta sine saker dersom nye momenter kommer til, som ikke var tilgjengelig da saken ble idømt. Intet tyder på at nye momenter er komemt frem i Baneheia-saken.

Nina: Dette er jeg uenig med deg i. Ta kontakt med de kilder jeg oppgir (Sjødin og Pedersen- og spør om de kan framlegge ny informasjon om saken?- og del den gjerne i denne debatten,hvis de gir tillatelse til det.)

Sverre:Og det at Andersen skal ha endret sin forklaring og nå påstår at han løy da han vitnet mot Kristiansen er det helt umulig å finne noen dokumentasjon for.i

Nina: Henviser igjen til Pedersen og Sjødin.

Sverre:Jeg kan ikke anse det for noe annet enn oppspinn så lenge ingen har latt dette bli offentlig kjent!

Nina: Det er derfor jeg drar i gang denne debatten, la oss finne ut om det er oppspinn. Det kan bare gjøres ved at saken blir gjenopptatt.

Sverre:Om Andersen ønsker å frikjenne Kristiansen, kan han bare ringe en avis, og saken ville øyeblikkelig få kjempeoppslag i alle riksdekkende aviser, inkludert fjernsynsmediene!

Nina: Nå er det vel ingen som har hevdet at det er Andersen som ønsker å frikjenne Kristiansen?

Men la offenligeten får innsyn i alle politiavhør som er gjort med Andersen, så vi kan få høre hva han faktisk har sagt.

Sverre:Jeg forstår fortsatt ikke hvor Langfeldt har dette fra! Det virker som løse påstander, så langt!

Nina: Ja, foreløpig er disse påstandene altfor løse, derfor oppfordrer jeg til gjenopptagelse av saken, slik at vi kan få dem bedre undersøkt og enten verifisert eller falsifisert. Hvorfor har du så mye imot gjenopptagelse av Kristiansens sak. Tenk deg hvis du selv var dømt for et drap du var sikker på du ikke hadde begått, ville du da bare slått deg til ro med situasjonen eller ville kjempet for å bli frikjent?

Mvh Sverre

Kommentar #22

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Har ikke du hevdet at Andersen har endret sin forklaring

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Nina: Nå er det vel ingen som har hevdet at det er Andersen som ønsker å frikjenne Kristiansen?

og at hans nye forklaring går ut på at Kristiansen er uskyldig?

Om jeg har misforstått dette, kan jeg bare beklage!

Ellers finner jeg dessverre ingenting i dine innlegg som kan bygge opp under at saken inneholder feil!

Nå blir det i grunnen bare gjentagelser, så jeg avslutter debatten her for mitt vedkommende!

Mvh Sverre

Kommentar #23

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

replikk til Oddbjørn Johansen

Publisert over 4 år siden

Limer inn:

Oddbjørn:Eivind Pedersen er ikke journalist i Fædrelandvennen, men i Dagbladet - og hans dekning av denne saken har jo vært en del omdiskutert.

Nina: Viktig korreksjon. Hvilke kritiske innvendiger har du til hans dekning av saken? Og hvilken kjennskap har du til saken forøvrig?

Kommentar #24

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

Kommentarer til Sverre Avnskog

Publisert over 4 år siden

Limer inn innlegg fra Sverre:Sverre Avnskog kommenterte innlegget ditt Er Viggo Kristiansen blitt utsatt for justismord?

Sverre:Og dersom du mener det er begått saksbehandlingsfeil, påligger det deg å sannsynliggjøre dette!

Det påligger IKKE oss andre å bevise at det ikke er begått saksbehandlingsfeil.

 Jeg er redd du snur dette helt på hodet, og at du ikke skjønner helt dynamikken i gjenopptagelsessaker. Det er ikke retten som skal bevise at ingen feil er begått, det er den som ønsker gjenopptagelse som skal sannsynliggjøre at det er begått feil eller at helt nye og hittil ukjente momenter har kommet til!

Nina: Vi holder ikke på med saksbehandling eller en gjenopptagelsesprosess av saken nå, Sverre. Nå fører vi en verdidebatt og i en verdiebatt bør alle som skriver innlegg etter min mening begrunne sine synspunkter. Også du. Ellers blir det en verdiløs debatt ,som bare består av ubegrunnet synsing.

Jeg kan ikke se at du har noe som helst å fare med her, Langfeldt! Dessverre! Hva er nytt som ikke var kjent da saken ble behandlet?

Nina: Blant annet flere politiavhsører der Andersen skal ha fortalt han har løyet og at han var alene om å begå drapene.At det skal være funnet DNA-spor på begge jentene som stammer fra Andersen og ingen DNA spor fra Kristiansen, Nye målinger fra eksperter, som skal slå fast at rettens konklusjoner vedrørende dekning på basestasjoner og mobilsamtaler må være feil (jeg kan ikke dette tekniske) og at mobilbevisene derfor ikke er valide, og ikke minst at Kristiansen selv fortsatt hevder at han ikke var på drapsstedet da drapene ble begått og ikke har deltatt i ugjerningene.

Dette er argumenter som ihvertfall er gode nok til å så tvil om skyldspørsmålet hos meg, og som jeg derfor mener bør undersøkes nærmere ved gjenopptagelse av saken-for verifisering eller falisfisering. Jeg mener det  må være i samfunnets interesse å få vite om Kristiansen er uskyldig dømt, og at hans rettsikkerhet blir ivaretatt gjennom gjenopptagelse av saken.

Sverre:Om du mener det er begått feil, er det DU som skal sannsynligjøre dette!

Nina: Jeg prøver å sannsynligjøre muligheten for at det KAN har blitt begått feil I denne saken, ved å framlegge de argumenter jeg har for min tvil og forsøke å besvare dine og andre debattanters spørsmål og innvendiger på en begrunnet, saklig og sannferdig måte. Samtidig prøver jeg å forstå deres argumenter og synspunkter for på den måten å få enda bedre kjennskap til ulike perspektiv på faktum i saken.

Sverre:Du sier Andersen har endret sin forklaring og nå frikjenner Kristiansen, men det er helt ukjent for alle medier. Hvorfor? Jeg har søkt på nette men finner ingen slik informasjon!

Det er faktisk du som er svar skyldig og ikke jeg!

Nina: Jeg har oppgitt kilder og henvist deg til å kontakt Pedersen og Sjødin.

HVORFOR mener du det er sannsynlig at Kristiansen er feildømt? Jeg ber deg være veldig konkret her! Hvilke beviser er nye, hva er gjort feil, hvilke forklaringer er endret osv!

Jeg kan dessverre ikke finne ett eneste konkret punkt i dine innlegg, annet enn det at Andersen skal ha endre sin forklaring, og det er helt ukjent for alle! Men du vet noe?

Nina: Jeg henviser til mitt svar til deg ovenfor, og tidligere innlegg i denne debatte:Nina: Blant annet flere politiavhsører der Andersen skal ha fortalt han har løyet og at han var alene om å begå drapene.At det skal være funnet DNA-spor på begge jentene som stammer fra Andersen og ingen DNA spor fra Kristiansen, Nye målinger fra eksperter, som skal slå fast at rettens konklusjoner vedrørende dekning på basestasjoner og mobilsamtaler må være feil (jeg kan ikke dette tekniske) og at mobilbevisene derfor ikke er valide, og ikke minst at Kristiansen selv fortsatt hevder at han ikke var på drapsstedet da drapene ble begått og ikke har deltatt i ugjerningene.

mvhNina
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Replikk til Nina Langfeldt

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Nina: Viktig korreksjon. Hvilke kritiske innvendiger har du til hans dekning av saken? Og hvilken kjennskap har du til saken forøvrig?

Jeg har egentlig ikke tenkt å engasjere meg i denne debatten, men fant det riktig å korrigere opplysningene om hvilken avis Pedersen jobber for.

Og så har jeg registrert at Pedersens dekning av saken har vært omdiskutert - bl.a. i journalistenes eget fagblad, f.eks. her:

http://journalisten.no/story/62187

Når det gjelder selve saken, har jeg - som alle andre - fulgt den via pressedekningen.  Ellers bor jeg i Kristiansand (og gjorde også det den gangen drapene i Baneheia ble begått).

Kommentar #26

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

Tilsvar til Oddbjør Johansen

Publisert over 4 år siden

Flott du engasjerer deg. Denne verdidebatten trenger mange stemmer og alle saklige innspill og kritiske argumenter mottas med stor interesse fra min side. Jeg er kjent med den artikkelen du linker til- og synes Pedersen argumenterer godt og saklig for sine synspunkter.

Jeg underer meg også over årsakene til den åpenbare motstand hans synspunkter blir møtt med og medias unnvikenhet for å gripe fatt i grunnlaget for påstandene hans og undersøke dem nærmere?

Er det for eksempel  noe hold i  den påstand Pedersen framsetter?" Men det oppfattes mer aktverdig å kjempe for små barns rettigheter enn for en drapsdømt mann. Jeg har opplevd voldsom motstand fra hele rettssystemet. Det gir meg tro på at jeg er på rett vei."

Hva tenker du om dette, Oddbjørn?

Nina

Kommentar #27

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Tøft

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Soningstiden bør benyttes godt både av forøver og offer til å legge saken bak seg. Inntrykket er at helt fra første stund aktet familien å holde liv i sin offerrolle og dyrke den. Det kan man seffli gjøre i egne kretser, men det blir feil å gjøre det til en samfunnssak å forfølge en forøver inntil graven.

Det du skriver her opprører meg. Du har helt rett - prinsipielt - men det gir meg lyst til å protestere. Vi føler jo med ofrenes familier, og vil lett oppfatte uttalelser som din som et forsvar for gjerningsmannen. 

Ved nærmere ettertanke må jeg gi deg rett i det prinsipielle, men skulle ønske du ville modere måten du omtaler ofrenes familie på. Vi ønsker en fungerende rettsstat hvor det er retts- og påtalemakten som skal dømme, slik vi så i den forferdelige 22. julirettssaken.

Kommentar #28

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Først,

Publisert over 4 år siden

Utover at VK selv hevder at han er uskyldig og de 2 kildene du nevner, er det noe utover det tekniske ved mobilltelefonens plassering som gjør at du mener han er uskyldig? Og, har du lest dommen?

Kommentar #29

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

svar til Christian Jebsen

Publisert over 4 år siden

Limer inn innlegget ditt:

Christian:Utover at VK selv hevder at han er uskyldig og de 2 kildene du nevner, er det noe utover det tekniske ved mobilltelefonens plassering som gjør at du mener han er uskyldig? Og, har du lest dommen

Nina: Jeg ber deg lese alle innlegg jeg har skrevet i denne debatten. Der bør du finne svar på spørsmålene dine. Men jeg understreker at jeg aldri har gitt uttrykk for at jeg mener Viggo Kristiansen ER uskyldig. Dette har jeg ingen forutsetninger for å mene noe om, da jeg ikke har vært til stede på det angivelige drapsstedet på det angivelige drapstidspunktet. Det jeg gjør er å stille SPØRSMÅL  ved om Viggo Kristiansen KAN være USKYLDIG. Jeg henviser til opplysninger frade kilder jeg har oppgitt, som jeg mener bør undersøkes nærmere. Genrellt vil jeg også hevde at det ofte er en rettsikkerhetssvikt ved konstruksjon av mange dommer i straffesaker, ved at det altfor sjelden gjøres like grundige undersøkelser av de bevis/spor/indisier som kan føre til frifinnelse, som av de bevis/spor indiser som kan føre til domfellelse. Det er mitt inntrykk at dette også kan være en alvorlig feilkilde i behandlingen av Baneheia-sakene.

Jeg henviser forøvrig til mine tidligere innlegg i denne debatten, for nærmere begrunnelse for at jeg tillater meg å reise dette spørsmålet og oppfordre til at saken hans blir gjenopptatt.

Mvh

Nina

Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kristin Bruun. Gå til den siterte teksten.
Det du skriver her opprører meg. Du har helt rett - prinsipielt - men det gir meg lyst til å protestere. Vi føler jo med ofrenes familier, og vil lett oppfatte uttalelser som din som et forsvar for gjerningsmannen.

Ved nærmere ettertanke må jeg gi deg rett i det prinsipielle, men skulle ønske du ville modere måten du omtaler ofrenes familie på. Vi ønsker en fungerende rettsstat hvor det er retts- og påtalemakten som skal dømme, slik vi så i den forferdelige 22. julirettssaken.

I denne saken har vi fått se uvanilig harde realiteter. Det er ikke mange saker hvor familien har forfulgt noen så kraftig som i dette tilfellet.

Jeg føler også med ofrenes familie, og jeg føler ekstra med dem fordi de velger å lide videre i full offentlighet mens de opprettholder sin smerte. Det strider mot alt jeg vet om sorgarbeide at man skal leve slik. Dette kan være vanskelig å tro, men jeg la faktisk bånd på meg mht hva jeg mener om handlemåten. Skal familien en dag finne fred må de slippe men de kan allerede ha gitt seg selv banesår. For så vidt har de all mulig rett til det, men de har ikke rett til å forlange evig soning for andre og deres måte må ikke få danne presedens.

Kommentar #31

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hyllest til de etterlatte og Stine Sofie stiftelsen!

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg føler også med ofrenes familie, og jeg føler ekstra med dem fordi de velger å lide videre i full offentlighet mens de opprettholder sin smerte. Det strider mot alt jeg vet om sorgarbeide at man skal leve slik. Dette kan være vanskelig å tro, men jeg la faktisk bånd på meg mht hva jeg mener om handlemåten. Skal familien en dag finne fred må de slippe men de kan allerede ha gitt seg selv banesår. For så vidt har de all mulig rett til det, men de har ikke rett til å forlange evig soning for andre og deres måte må ikke få danne presedens.

Jeg har helt motsatt syn enn deg i dette spørsmålet, Kristiansen. Gjennom svært aktive justispolitiske krefter på 1970- og 80-tallet (KROM, het vel en roganisasjon) ble det satt et enormt fokus på de innsattes velferd og deres rettigheter. Samtidig fantes det omtrent ingen interesse for ofrene og deres familier. De var en gruppe som nærmest ble neglisjert. Alt fokuset dreide seg om å gi innsatte maksimalt gode soningsfrohold og -rettigheter. Jeg vil påstå at det utviklet seg et svært skjevt forhold mellom hvordan samfunnet ivaretar kriminelle og hvordan vi ivaretar ofrene for de kriminelles aktiviteter.

I de siste årene har dette bedret seg noe, og det kan vi blant annet takke familiene til de myrdede jentene i Banehia for. Særlig moren til Stine Sofie har ført en utrettelig kamp for de pårørendes rettigheter. Jeg har stor forståelse og sympatiserer med hennes måte å bruke sin sorg som drivkraft til å bedre pårørende etter grove voldsforbrytelser sine rettigheter.

Om vi sammenligner oss med f eks USA, er bildet det totalt motsatte. Der er det ofrene og deres pårørende som er i fokus og de ivaretas på en helt annen og mye bedre måte enn i Norge.

Jeg er ikke motstander av at vi skal behandle alle innsatte humant, men når deres rettigheter til velferd langt overgår ofrenes, så er det noe galt i mine øyne!

Jeg vil gi min hyllest til dem som midt oppe i sin egen sorg, jobber aktivt for å bedre situasjonen for alle andre familier som havner i samme situasjon.

Sorgarbeid er så mye forskjellig. Alle må finne sin måte å leve med sin sorg på. Jeg synes vi skal ha forståelse for det.

Mvh Sverre

Kommentar #32

Nina Langfeldt

15 innlegg  51 kommentarer

Kort kommentar til Avnskog

Publisert over 4 år siden

Enig med deg i at det også er viktig å gi kriminalitetsofre rettigheter og støtte. Og jeg har respekt for de som engasjerer seg i dette viktige arbeidet. Jeg ser imidertid et problem som dukker opp i kjølvannet av et sterkt fokus på overgrepsofre, nemlig at det lett skapes skapes en ny offergruppe ; de som blir mistenkt, beskyldt, anmeldt eller domfelt for overgrep de ikke har begått- og som de ikke har mulighet eller ressurser til å få renvasket seg for De som alltid må leve med mistanken hengende over seg resten av livet, om at de er pedofile eller har begått en eller annen variant av overgrep mot barn. Her er jo Bjugnsaken-klisjeet.For å i vareta denne  offergruppen,som ser ut til å være sterkt økende pga alt fokuset og ressursene som nå bevilges for å avdekke denne type overgrep, ser jeg behov for opprettelse av nye støttesentre som kan ivareta de nye ofrene som produseres. Men overfor denne offergruppen, ser det ut til at økonomiske bevilgninger fra dem som sitter på pengesekkene, sitter langt inne. Dermed blir det lett et stort misforhold mellom tilbudene som blir tilgjengelige for de ulike offergruppene. Jeg stiller også spørsmål ved om ikke et for sterkt støtteapparat til vold- og overgrepsofre kan bidra til å skape flere problemer enn de faktisk løser. Både ved å skape nye offergrupper, flere som definerer seg som overgrepsofre og flere som låser seg for lenge fast i offerrollen. Men dette er en annen diskusjon.

Kommentar #33

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ingen motsetning

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser imidertid et problem som dukker opp i kjølvannet av et sterkt lgfokus på overgrepsofre, nemlig at det lett skapes skapes en ny offergruppe ; de som blir mistenkt, beskyldt, anmeldt eller domfelt for overgrep de ikke har begått- og som de ikke har mulighet eller ressurser til å få renvasket seg for.

Jeg er ikke enig i at en styrking av ofrenes og de etterlattes rettigheter går ut over de kriminelles retssikkerhet. Her snakker vi om formelle lover om oppfølging, krisehjelp, formelle rettigheter som f eks varsel ved permisjoner osv, som på ingen måte svekker den kriminelles stilling. Han/hun har sine egne rettigheter helt uavhengig av om vi neglisjerer ofrenes og de pårørendes lidelser eller ikke.

Jeg er forøvrig ikke i tvil om hvem jeg føler mest for: Helt klart ofrene og deres pårørende! Men i Norge har vi vært mest opptatt av å ivareta de kriminelle.

Jeg er forøvrig ikke ukritisk til vårt rettsvesen, som gjennom tidene har begått mange grove feil. På 1980-tallet var det nærmest hysteriske tilstander i hele landet mht seksuelle overgrep mot barn. Ja, hysteriske tilstander er eneste dekkene begrep. Lærere som ga elever en klem ble politianmeldt, barnehageansatte menn ble ansett som mistenkelige og man så overgrep både her og der.

En liten gruppe psykologer og "spesalister" rådet grunnen alene, og hevdet at seksuelle overgrep forkom i stort antall og de påsto at alt det et barn sa, automatisk var sant fordi ingen barn løy i saker om seksuelle overgrep.

I denne perioden ble ca 20 menn dømt til fengselsstraff for å ha forgrepet seg på sine egne døtre. De var sjanseløse i retten. De var dømt på forhånd og "eksepertene" kunne vise til funn i barnas underliv som beviste overgrep.

I ettertid har man forstått at disse såkalte "funnene" dreide seg om helt normale variasjoner i barns kjønnsorganer, og man har også måttet erkjenne at barns opplysninger dessverre ikke er særlig pålitelige. De kan fortelle mye rart, fantasere, lyve bevisst eller bli villedet og utsatt for ledende utspørringer.

I ettertid ble alle de ca 20 sakene gjenopptatt og samtlige dømte menn ble frikjent. Noen av dem var da døde fordi de hadde tatt livet av seg fordi de ikke klarte å leve med skammen over å bli dømt for overgrep de ikke hadde begått.

Det er også rikelig med andre eksempler på "justismord". Ære være dem som utrettelig jobber for å gi uskyldig dømte sin oppreisning.

Men man bør velge sine saker med omhu. Det store flertallet av norske domfelte er selvsagt dømt på helt riktig grunnlag. Ikke alle saker fortjener gjenopptagelse.

Jeg mener hverken Treholt-saken eller Baneheia-domme er av en art at de fortjener ny behandling. dommene virker rett og slett alt for solid fundert.

Det er ikke en rettighet for enhver domfeldt å få sin sak gjenopptatt. Det må påvises at feil er begått eller at nye momenter av avgjørende betydning er kommet til.

Det kan jeg ikke se at det foreligger i noen av de omtalte sakene.

Mvh Sverre

Kommentar #34

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Jeg er usikker på om det er

Publisert over 4 år siden

kommet noe nytt til i denne saken som ikke allerede har vært oppe både i rettssaken og i de påfølgende begjæringene om gjenopptagelse.

Mobilsspørsmålet du nevner var oppe i retten, uten at det ble lagt avgjørende vekt på det. Det er som kjent ikke noe i veien for at mobiltelefonen din er et sted og du et annet. Særlig hvis du er blitt observert i området hvor drapene skjedde.

Når det gjelder DNA på jentene er det riktig at det ikke ble funnet noe som direkte kunne knytte VK til drapene, imidlertid fantes DNA-spor fra 2 menn, hvorav det ene påviselig er fra JHA, mens det andre er DNA som ca 50% av norske menn har, inkludert VK. Hva sannsynligheten for at JHA skal ha gjennomført ugjerningene med en annen vet jeg ikke.  Men tatt i betrakning at disse gutta var bestevenner, ble observert sammen denne dagen, truet andre med voldtekt, synes jeg mulighetene til det i hvert fall ikke blir større.

Å hevde sin uskyld er bortimot normalen i rettsaker, og er i seg selv ikke en god indikator på skyldspørsmålet. Jeg jobber selv i en institusjon med drapsmenn dømt til psykisk helsevern, og har, bortsett fra en,  til gode å høre noen av dem erkjenne sine handlinger.

Kommentar #35

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Jeg vil også synse litt

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Kan vi stå overfor et av Norgeshistoriens verste justismord?

Det virker sannsynlig at synsingen til retten er noenlunde korrekt, samt at psyko-bablet i saken er fornuft.

Det var en som hevdet at i et libertariansk samfunn hadde ikke denne synsingen bevist sikkert nok at vedkommende var skyldig.

Kanskje det.

Jeg er libertarianer (en slags anarkistlignende liberalist), men har ikke tid til å sette meg grundig inn i dommen.

Bevismengde/-sikkerhet er et politisk smaksak. Når retten har sagt sitt skal imidlertid folket TRO! Da er det ikke lengre "tillat" å være mot.

I stater med høy offentlig sektor går gjerne bevisbyrden ned for individet og opp for kollektivet. Men i Norge og Sverige tror man jo at man er unntaket fra denne tommelfingregel.

Kommentar #36

Rune Rud

0 innlegg  1 kommentarer

Justismord skal aldri utelukkes

Publisert over 4 år siden
Nina Langfeldt. Gå til den siterte teksten.
Viggo Kristiansen er dømt på indisier som medskyldig i drap på jentene i Baneheia-saken. Han har sonet mange år i fengsel, men hele tiden hevdet sin uskyld. Er han blitt utsatt for justismord?

Må si at jeg er forundret over at ikke flere deler Nina Langfeldts bekymring om at Viggo Kristiansen kan være uskyldig dømt. Man skal vel aldri avfeie muligheten for et justismord? Såpass bør vel være klart etter sakene mot Per Liland, Fritz Moen og Thomas Quick (sverige). Hvor mange var usikre på om Quick var skyldig? Man må aldri slå seg til ro med at rettsapparatet er ufeilbarlig.

Anbefalt lesning: "Det finnes ikke offisiell statistikk på hvor ofte justismord forekommer. Jus-professorene Anders Bratholm og Ståle Eskeland (Universitetet i Oslo) skriver i en bok fra 2008 om justismord i Norge at de skjer oftere enn antatt, og anslår at 20 justismord i året ikke er et for lavt tall. En spørreundersøkelse blant forsvarere i 1998 av Anders Bratholm og Ulf Stridbeck (også professor i juss ved Universitetet i Oslo), konkluderte med at minst 15 personer, trolig flere, ble dømt uskyldig hvert år. Flere av sakene i undersøkelsen gjaldt dommer på fire til ti år." https://radikalportal.no/2013/08/30/justismord-i-norge/                    

Her er Kristiansens forsvarer, Sjødin, sin forklaring om hva som skjedde under første avhør av Andersen:  Da de to ble pågrepet, var det Jan Helge Andersen som ble tatt i avhør – eller en samtale med politiet i Kristiansand. Han ble gjort oppmerksom på at det fantes DNA som knyttet han til åstedet. I en ny rapport fra den fremste «forensic psychologist» i verden, professor Gisli Gudjonsson gjennomgår han hva som skjedde da Jan Helge Andersen for første gang ble konfrontert med DNA funn på åstedet. Han gjennomgår sakens dokumenterer og viser for eksempel at det seg at det er avhører som bringer på banen «to gjerningsmenn» uten at andre har gjort det. Heller ikke Jan Helge Andersen. 

Videre skriver avhører i en egenrapport: «Andersen ble dessuten spurt om han selv kunne være et slags offer i saken – i den forstand at hans beste kamerat Viggo Kristiansen – kunne ha vært den mest aktive på åstedet.»

Professor Gisli Gudjonsson viser til at det ikke ble brukt lydbånd eller annet som sikret avhørene. Det er i strid med det regelsett som ble innført i Europa på begynnelsen av 90 – tallet. I Norge uttaler Riksadvokaten i et Rundskriv fra 1999 – etter den såkalte Birgitte saken, at en skal anvende lydbånd ved avhør.

Han sier også at det er uheldig at avhører bringer på bane at det var to gjerningsmenn, i det en skulle hørt Jan Helge Andersen sin frie forklaring om dette.

Han sier også at det er uheldig at det er politibetjenten, som avhører, som foreslår at Viggo Kristiansen «kunne være den mest aktive på åstedet», før Jan Helge Andersen i utgangspunktet hadde forklart at det var to, og om noen andre hadde vært mest aktive.

Professor Gisli Gudjonsson legger til grunn at av den grunn er Jan Helge Andersens første forklaring etter pågripelsen «forurenset». Hele rapporten kan leses her:  https://viggokristiansen.wordpress.com/2015/10/07/dette-er-viggo-kristiansens-sak/

1 liker  
Kommentar #37

Ragnar Kristoffersen

1 innlegg  29 kommentarer

Avhør ofte avgjørende ved justismord

Publisert over 2 år siden

Rune Ruds kommentar er en viktig påpekning. De fleste justismord oppstår ved at avhørene blir gjennomført på en måte som fører til uriktige forklaringer, og der disse forklaringene blir svært viktige i domfellelsen i mangelen på andre mer objektive bevis. Det er skrevet doktorgrader på Politihøgskolen om svært alvorlige mangler ved avhørsteknikkene som har vært - og kanskje fremdeles er - i bruk i politiet, slik som ledende spørsmål, osv. Hvis det er riktig - slik jeg har forstått bevisene i saken - at det ikke finnes objektive og avgjørende DNA bevis som knytter Viggo Kristiansen til saken, og at han i all hovedsak er dømt på Jan Helge Andersens forklaring og andre usikre vitneutsagn, er det all grunn til å mistenke at denne saken kan være et justismord. I tillegg kommer usikkerheten forbundet med det såkalte mobilbeviset, som forsvaret har hevdet utelukker Kristiansen fra åstedet. Det foreligger forøvrig en ny bok om saken av Bjørn Olav Jahr, som jeg ikke har lest. Forfatteren mener at dommen mot Kristiansen kan være et justismord. Dersom noen faktisk gidder å skrive en bok som hevder dette, syns jeg man skal lese boka og ta den alvorlig. Blant annet mener jeg å ha lest at boka trekker fram vitneutsagn som hevder å ha sett Andersen alene med ofrene kort tid før drapene. Andersen hadde uansett en opplagt fordel av å trekke Kristiansen inn i saken og gjøre ham til hovedpersonen bak udåden. På den måten fikk han mindre straff og er i dag en fri mann, mens Kristiansen fortsatt soner. Det er ikke vanskelig å forestille seg at Andersen grep denne muligheten begjærlig når etterforsker i avhøret selv trekker fram Kristiansens hovedrolle som den forklaringen politiet anser som sannsynlig. 

1 liker  
Kommentar #38

Jan-Erik Olsen

4 innlegg  74 kommentarer

Justismord?

Publisert rundt 2 år siden

Jeg tror ikke det. Jeg tror han er skyldig. Mange bedyrer sin uskyld hele tiden. Men det er ikke nok til frifinnelse. Og JHA har utpekt Kristiansen som medskyldig, uten at det er avgjørende.  

Kommentar #39

Greta Aune Jotun

180 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 2 år siden
Ragnar Kristoffersen. Gå til den siterte teksten.
Det foreligger forøvrig en ny bok om saken av Bjørn Olav Jahr

Alle som mener at denne saken ikke bør gjenopptas, bør lese boken til Jahr. En rystende grusom beretning, men Jahr belyser en del som det er viktig å kjenne til. Det sies i boken at drapene på disse to jentene var utført på nøyaktig samme måte. Antyder det to gjerningsmenn?  

Kommentar #40

Ragnar Kristoffersen

1 innlegg  29 kommentarer

Ingen tvil om at saken bør gjenopptas

Publisert rundt 2 år siden

Advokat Sjødin har argumentert mer enn tilstrekkelig for grunnlaget for en gjenopptakelse av denne saken, ikke minst for å få visshet om at Viggo faktisk er skyldig. Det er nå absolutt påkrevet på grunn av meget sterk tvil om at han er skyldig. Det er nok å nevne at Andersen er tatt i løgn i flere deler av sin forklaring, det finnes kun DNA som knytter Andersen til saken, ingen andre tekniske bevis knytter Kristiansen til saken, måten drapene er begått på er identisk og tyder på 1 gjerningsperson, og mobilbeviset er man nå nokså sikker på utelukker Kristiansen som medskyldig. Hvorfor motarbeider de som er overbevist om Kristiansens skyld at han får saken opp på nytt, slik at vi kan få ryddet all tvil av veien? Hvis de er så sikre i saken, vil Kristiansen bli dømt på nytt, og tvilen vil bli ryddet av veien. Etterforskningen den gang har fått kritikk, blant annet på grunn av skandaløse politiavhør som legger ordene i munnen på Andersen. Men det viktigste er ikke om det er begått slike feil i saken. Slike feil utelukker ikke nødvendigvis Kristiansen, men den eneste måten vi kan finne ut det på er å ta opp saken på nytt og vurdere bevisene på nytt i lys av nyere og mer uavhengige kilder og moderne kunnskap. 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2988 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1678 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1537 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1291 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 665 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere