Audun Håkon Traagstad

1    0

Hvor sikre kan vi være på at global oppvarming er den absolutt farligste miljøtrussel?

Publisert for rundt 1 år siden / 2957 visninger.

I en lengre periode har som kjent utslipp av CO2 og andre gasser som bidrar til global oppvarming nærmest blitt framstilt som det aller farligste som skjer, og som kan skje, når det gjelder ødeleggelse av miljø og klima.

Slik har det ikke alltid vært. F.eks. skal mye av 1980- tallet ha vært preget av fokus på at utslipp av avfallsstoffer ifra kraftverk og industri var noe som fikk skogsområder til å dø og som ellers skal ha ført til død av bl.a. fisk og fugler. Dette ble den gang framstilt som en svært stor miljøtrussel. Imidlertid skal dette være et mindre problem I vår del av verden I dag enn hva det var den gang.

På en annen side. Når det I nåtid synes å være slik at fokus på gasser som fører til global oppvarming tar såpass mye plass, så er det kanskje lett å glemme å fokusere på noe av det som på helt andre måter kan vise seg å skape langsiktige belastninger for enkeltmennesker? Som F. Eks. matvareprodusenters tendens til å gi forskere godt betalt for å hevde overfor myndigheter at kunstige tilsetningsstoffer er ufarlige? Eller kanskje partikler og sot ifra transport som kun kan skape dårlig luftkvalitet og som ikke fører til temperaturøkning?

Hvis jeg har forstått budskaper jeg har fått høre riktig så skal det etter 2. Verdenskrig ha oppstått så mye som TO HUNDRE TUSEN NYE kjemiske stoffer og kjemiske forbindelser I tillegg til de som var I utgangspunktet! Dels som avfallsstoffer ifra industri etc, og dels fordi enkeltsstoffer og forbindelser har blitt framstilt med viten og vilje på laboratorier.

Etter mitt inntrykk som "publikum" I samfunnet så er det samtidig ingen som vet med sikkerhet I hvor stor grad slike stoffer er medvirkende til plager som F. Eks. kreft, slag, epilepsi, hjerneskader, ME, m.m. Til syvende og sist kan dette slik jeg ser det også bli en stor utfordring for myndighetene hvis målet er å begrense sykefravær på arbeidsplasser, begrense personers behov for medikamenter, å skape en best mulig skolegang for barn og tenåringer hvor flest mulig elever både lærer mange kunnskaper og utvikler kreativiteten sin best mulig.

Hvis tendensen til at slikt som dette ikke fungerer så bra som det burde I stor grad skyldes andre typer miljøproblemer enn gasser som fører til global oppvarming, så er det kanskje noen ulemper med at fokus på global oppvarming tar såpass mye plass som hva det gjør I dag?

Om sammenhengen mellom smelting av større isbreer og større byområder som ligger få meter over havnivå utgjør en fare, og om kontrasten mellom våte og tørre klimastrøk I verden øker og det skaper utfordringer, så er det enkelte sider ved situasjonen som etter mitt inntrykk har en tendens til å underkommuniseres.

I løpet av den tida det har levd mennesker på jorda skal det globalt ha vært en grad varmere enn nå en periode I forrige mellomistid. I løpet av årene det skal ha levd pattedyr på jorda skal gjennomsnittstemperaturen globalt ha vært langt oppå 20- tallet I en periode hvis vi går så mye som 50 millioner år tilbake I tid. Pattedyrene døde altså ikke ut av den grunn! I dag skal den globale gjennomsnittstemperaturen ligge på omkring 15*C.

Hvis vi så fokuserer på klima, infrastruktur etc. I nåtid igjen, så blir ofte flomproblemer framstilt som et typisk tegn på global oppvarming og derav økt hyppighet av lavtrykksaktivitet. Det skal uansett ha vært episoder med betydelige flomproblemer I tidligere perioder også. Bl.a. på 1930- tallet og andre halvdel av 1960- tallet. I tillegg er det etter mitt inntrykk mange som I debatten om evt. økt forekomst av flommer har en tendens til å glemme at det tidligere skal ha vært ekstra gamle eiketrær og andre gamle trær med store rotsystemer som kunne suge opp de ekstra vannmassene ganske effektivt ved kraftige regnskyll eller flommer som skyldtes snøsmelting. I tillegg er det gjennom flere tiår blitt bygget mur, betong, asfalt etc. tett inntil et elveleie der det tidligere var jord, sand eller grus!

I den grad det er reelle farer med global oppvarming som kan få noen alvorlige konsekvenser for framtiden, så er det slik jeg ser det uansett en del som tyder på at global oppvarming ikke nødvendigvis er noe som utelukkende vil skape problemer for både mennesker, dyr og planter. I tillegg vil jeg I lys av det jeg ellers har tatt opp her hevde at det kan vise seg at enkelte andre typer "miljøbelastninger" som desverre underkommuniseres når debattene om global oppvarming tar såpass mye plass, vil bli et enda større problem I framtiden enn hva global temperaturstigning vil bli.

Mvh Audun Traagstad

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Knut Rasmussen

84 innlegg  1371 kommentarer

Klimahysteri.

Publisert rundt 1 år siden

Jeg skrev et innleg om dette:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat5/thread11613934/

Svar

Lesetips

Grums i medvind
av
Laura Djupvik
rundt 8 timer siden / 550 visninger
0 kommentarer
Uenige for himmelens skyld
av
Leif Knutsen
rundt 12 timer siden / 336 visninger
0 kommentarer
KrF og ekteskapet
av
Jon Kvalbein
2 dager siden / 381 visninger
1 kommentarer
Barn og ­nattverd
av
Oddbjørn Evenshaug
4 dager siden / 279 visninger
1 kommentarer
Reell frykt
av
Agnar Gjøen
7 dager siden / 815 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Tveit kommenterte på
Riots in Paris 2017
3 minutter siden / 1071 visninger
Rune Tveit kommenterte på
Riots in Paris 2017
7 minutter siden / 1071 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
8 minutter siden / 1810 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
11 minutter siden / 6017 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
12 minutter siden / 6017 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
15 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
21 minutter siden / 1071 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
27 minutter siden / 6017 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
27 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
33 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
36 minutter siden / 1071 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
36 minutter siden / 1810 visninger
Les flere