Sunniva Gylver

75

Storhaug får ikke monopol på «folkets fornuft»

Jeg prøver å stå for dialog, ikke bare i møte med mennesker av annen tro enn min, men også i møte med deg og dine meningsfeller, Hege Storhaug, selv om jeg synes det er krevende.

Publisert: 12. feb 2016

Hege Storhaug påberoper seg folkets fornuft. Hun hevder at hennes verdensbilde er det reelle og nødvendige, og at det "burde være den største selvfølge at enhver frihetsorientert borger, ikke minst «eliten», sto opp mot den form for islam som har befestet makt i Norge og Europa.» At så mange av de frihetsorienterte borgere og «eliten» i særdeleshet ikke gjør det, skal være grunnen til at «folket har «stemt frem» boken Islam. Den 11.landeplage til en gedigen bestselger.» (Vårt Land 11. februar)

Jeg er usikker på om jeg er del av «eliten», men jeg vet at jeg er del av folket. Og av folkets fornuft. Den har mange ansikter - og mange dilemmaer. Hege Storhaug, din bok har solgt altfor mye - men vi er altså noen norske millioner som IKKE har kjøpt den. Det er langt flere medlemmer i REFUGEES WELCOME TO NORWAY enn det er kjøpere av din bok. Langt flere som hver dag bruker tid, engasjement, penger og krefter på integreringsarbeid; på å praktisere de verdier som du påberoper deg å forsvare - for eksempel frihet, menneskeverd, demokratiske rettigheter, rasjonell fornuft.

For hvor rasjonelt er det å krenke menneskers grunnleggende rettigheter til beskyttelse for å fortelle at vi vet hvordan menneskerettighetene bør praktiseres? Hvor rasjonelt er det å tegne opp et bilde av islam som bare jihadister og ekstremister kan kjenne seg igjen i? Hvor rasjonelt er det å mane fram den store sivilisasjonskonflikten mellom islam og «den humanistiske kritiske fornuften», som om det er to entydige og gjensidig utelukkende størrelser? Hvor rasjonelt er det å spille på frykten for det ukjente og det egoistiske grumset som i ulike versjoner finnes i oss alle? Tror Hege Storhaug at verden blir et tryggere og bedre sted om bare vi sørger for å gjøre Norge til det minst attraktive landet i verden å søke asyl i, lukker grensene, hausser opp fremmedfrykten og muslimfrykten og stigmatiserer en betydelig prosent av landets borgere?

Så lenge mange av verdens konflikter er så fastlåste, gapet mellom fattige og rike øker, og klimaendringene ut fra alle prognoser bare vil skape stadig mer ekstremvær med flom og tørke, vil det antakeligvis ikke bli færre mennesker på flukt i tiden framover; heller flere. Hvordan tenker du at Norge da kan fungere som en lukket boble av velstand og harmoni - med Odins soldater i gatene og det mangfoldet vi tross alt (heldigvis) har her? Hvordan kan du forsvare at verdens rikeste land sniker seg unna sin del av ansvaret i en krisesituasjon? Hvordan vil du rent faktisk få til denne norske boblefestningen? Og hvem har lært deg at du henter ut det beste i folk gjennom å mistro, karikere og stemple dem? Er dette «folkets fornuft»?

Du skal ha for å være tydelig og stå i stormen - jeg skjønner at det krever sitt. Jeg er heller ikke uenig med deg i at det finnes versjoner av islamsk ekstremisme som jeg (og mine muslimske venner) tar sterk avstand fra. Og at det finnes mange nok gærne folk her i verden - også med makt. Få jeg kjenner er uenig i det. Få jeg kjenner vil ha totalt åpne grenser. Få jeg kjenner tenker lettvint om dagens globale situasjon og utfordringer. Jeg tror også som deg at vi må ta på alvor den frykt og uro som en del folk har i forhold til både religiøs ekstremisme og økende flyktningestrøm. Men man tar ikke den på alvor gjennom konspirasjonsteorier, panikkreaksjoner eller gjennom å svartmale islam generelt. Man tar den på alvor gjennom å hente ut det beste i oss, trygge oss på at vi kan klare dette, snakke nyansert og nøkternt om de vanskelige tingene, og peke på at den totale flyktningestrømmen til Europa fortsatt tilsvarer en mikroskopisk prosent av vår (aldrende) befolkning, som trenger mange nye unge hender og hjerner for framtiden.

Jeg prøver å stå for dialog, ikke bare i møte med mennesker av annen tro enn min, men også i møte med deg og dine meningsfeller, selv om jeg synes det er krevende. Jeg beundrer Yousef Bartho Assidiq og andre muslimske venner som klarer det. Men du får ikke monopol på «folkets fornuft». Folkets fornuft er ikke èn ting. Heldigvis. Og fornuft er aldri bare fornuft. Det kristne menneskesynet sier at vi både er skapt i Guds bilde, med potensiale for å utvise mot, kjærlighet, utholdenhet, empati - OG at vi har i oss kimen til egoisme, grådighet, likegyldighet, hat, vold. «Folkets fornuft» er full av følelser - på alle sider i denne debatten. Da har vi alle et ansvar for å bidra til at det beste i oss forløses; ikke det verste. Og da tror jeg mer på dialogen enn konfrontasjonen, der jeg tydelig sier fra om hva jeg mener, men ikke sammenlikner den verste versjonen i den andres ståsted med en skjønnmalt versjon av mitt eget.

Du benevner deg selv kulturkristen. Alle religions- og livssynstradisjoner kan virke både livgivende og ødeleggende, og det er et ansvar å forvalte dem med troskap. For meg er etikken i den kristne tro forankret i alle menneskers guddommelig gitte likeverd, kjærlighetsbudet og den gyldne regel. Det betyr ikke at de konkrete dilemmaene ikke finnes. Det betyr ikke at vi ikke kan være rykende uenige om konkrete løsninger, selv om vi deler samme tro/livssyn eller verdigrunnlag. Men det innebærer at vi ikke nærer en stigmatiserende og fryktskapende krigsretorikk, at vi ikke er oss selv nok, og at vi søker å overholde grunnleggende menneskerettigheter og -konvensjoner; særlig for de aller mest sårbare og utsatte.

Du avslutter i innlegget i Vårt Land med et sitat fra Kongespeilet: «Om det kommer uår i folket, er det verre enn uår i landet. Et land kan bli hjulpet om det står vel til i grannelandene og kyndige menn ordner med tilførselen derfra. Men om det blir uår i folket, i landets seder, da følges det av de aller største skader. For ingen kan kjøpe fra andre land seder eller mannevett om det ødelegges eller spilles som før fantes i landet.» Det er kloke ord. Men uåret i folket mener jeg du er en betydelig bidragsyter til, dessverre. Uåret i folket handler ikke om å stå opp for at grunnleggende rettigheter for mennesker på flukt skal respekteres. Det handler ikke om godhetstyranni eller dialog. Uår i folket; det er - om det er villet eller ikke - å gi næring til det som øker hatet og frykten og mobiliserer Odins soldater i oss.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

13 innlegg  932 kommentarer

Jeg

Publisert nesten 4 år siden

må erkjenne at jeg orket ikke lese hele innlegget akkurat nå, men hengte meg bare opp i følgende ingress:

Hege Storhaug, din bok har solgt altfor mye - men vi er altså noen norske millioner som IKKE har kjøpt den.

Å skryte av at en ikke har lest en bok som omhandler det fenomenet som kanskje opptar oss mest i dag, er vel et fenomen en ikke har sett før...."

Kommentar #2

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Vel, Hege Storhaug snakker ikke for meg heller - - og takk for det.

Publisert nesten 4 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Å skryte av at en ikke har lest en bok som omhandler det fenomenet som kanskje opptar oss mest i dag, er vel et fenomen en ikke har sett før....

Sunniva Gylver skrev vel at hun ikke har kjøpt boken - - det kan jo være at hun har lest den allikevel......eller ??

Det må jo kunne gå an å si at det er langt flere nordmenn som ikke har kjøpt boken, og sikkert ikke lest den, enn det motsatte.

Du skryter jo av ikke å ha lest innlegget.

Men det er jo ikke boken som sådan hun debatterer, men Storhaugs innleg i Vårt Land.

Jeg har heller ikke kjøpt boken og kommer ikke til å gjøre det heller - - ei heller å lese den.

Hvis du synes det er å skryte er det helt OK for meg.

Synd at du ikke gadd å lese innlegget - det stod det faktisk veldig mye fornuftig å lese, men fornuft for deg og fornuft for meg er nok to svært forskjhellige ting.

Kommentar #3

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Hva med å starte med å forstå saksforholdet?

Publisert nesten 4 år siden

Sunniva skryter av at hun ikke har lest, i alle fall ikke kjøpt, boka. Uansettt. Hva med å sette seg inn i saksforholdet?

Som ikke dreier seg om asylretten eller retten til vern for forfulgte, som heller ikke er Hege Storhaugs tema.

Tema dreier seg ikke om forfulgte innvandrere men fremst storpolitikk, at en verdensreligion er tatt i sine to bein og holdt med tvangstak av stormaktene Saudi Arabia-  og Iran, siden de blodige kupp i hvert av disse land i 1979 - og disse beina er retningene sunni og sjia, der det meste av  terroren foregår i gjensidige former og med svære tap av menneskeliv hvert år. 

Disse statsstyrte religionsretningene med barbariske strafferegimer i sine hjemland - steining av kvinner for utroskap og voldtekt, hengning av hundrevis hvert år for minimale forbrytelser og på mest mulig smertefull måte - utbrer seg i nettverk over hele verden,  som Brorskapet. De finansierer bygging av moskeer over hele verden, uten at kirker eller engang en bibel er lov å ta med inn i deres land, der kristne forfølges. Som ellers i Midt-Østen forøvrig hva gjelder også mange andre minoriteter.

Akkurat disse sakene er udiskuterbart fakta som man fristes til å mene, må stå over debatt, det er soleklart erkjent av de som har peiling på utviklinga som den har blitt.

Derimot er hva vi debatterer om de enkelte muslimske miljøer i våre samfunn  og hvordan de og deres moskeer og imamer innretter seg, i høy grad noe Storhaug tar for seg. Innen disse miljøer, der svært mange kvinner viser sin fundamentalisme ved å gå med signaltydelige hovedplagg, gifter rundt 94% av kvinnene seg bare internt innen sitt muslimske miljø her i landet, altså med andre muslimer, dvs at det finnes sterke etablerte parallellsamfunn som sikres kontinuitet.

Hvordan dette slår ut i en rekke store muslimske og vel etablerte innslag i vestlige land, i dag over flere generasjoner,  er også Hege Storhaugs tema. Skal vi la være å diskutere dette saksforholdet som finnes som et utbredt tema i europeisk innvandrerforskning, for sosiologer og samfunnsvitere, og med nedslående resultater for store muslimske minoriteter i Tyskland og Frankrike? Det påvises der svær oppslutning om islamisme og jihad blant unge muslimer, opptil 27% sympatiserer med IS, som er en langt større oppslutning enn Hitler kunne regne med da han startet sin opptur på 30-tallet.

Den verdenskjente danske forfatter Karen Blixen var i 1940 i Tyskland, og observerte de uhyrligheter som Det tredje riket under nazismen tydelig eksponerte etter 1 års krigføring i Europa, før de store jødeforfølgelser var i gang. Det handlet om harde forfølgelser internt i Tyskland, og etterhvert i flere av de okkuperte land, av deres politisk og livssynsmessige minoriteter, som ble plassert i  KZleire. 

Hun kjente fra sin forutgående tid i Afrika, der hun drev egen kaffeplantasje, intimt til muslimske mennesker og miljøer  i lokalsamfunnet, og la merke til deres utbredt fatalisme, altså skjebnetro, men også deres evne til troskap og lydighet.

Når hun da så seg rundt i verden for å finne systemer som kunne minne om Hitlers Det tredje rike, sett fra Berlin i 1940, om det fantes påfallende parallelle trekk,  så var det muhammedanismen eller islam hun la merke til når det gjaldt likhet med nazisme. Vell og merke,  i en verden som dengang bare hadde islam, men ikke dagens ekstremfundamentalistiske islamisme i form av IS og wahabismen/salafismen.

Eller som Sp-politiker Ola Borten Moe repliserte for et par dager siden, islamismen er vår tids nazisme. 

Saudi-Arabia og Tyrkia er sunnniislamske stater, som nå sterkt engasjert i et uhyre farlig krigsområde i verden og beveger seg i retning  av å gå sammen om en militærallianse, for å stagge fred i Syria på de premisser som har vunnet fram i siste fase av krigen. Her ligger nå en mulig fredsløsning og med returmuligheter for flyktninger. Men deres mål er av typen maktabisjoner, for de har til hensikt å bygge opp igjen Det ottomanske imperium i ny utgave slik det var fra til rundt 1920, etter Den første verdenskrigen. Det er det samme målet IS har opprettet Kalifatet for å få til.

Tror du at store muslimske innvandrermiljøer i Europa vil være upåvirket av denne utviklinga, når Tyrkias Erdogan nå styrer med sine svære flyktningeleire i landet, og truer med å sende nye svære mengder migranter nordover i Europa, når det passer hans maktambisjoner? Han har alt mottatt svære millardsummer fra EU- eliten for å holde flyktningene i sjakk, enn så lenge.

Som utpressingsmiddel mot EU-ledere, som i dag vakler under presset av sine egne befolkningers opprørthet over overhåndtakende migrasjon - nesten 60% er sterkt uenig i dagens utvikling i Tyskland med åpne grenser og massemigrsjon. Det  har brakt de politiske partiene og EUeliten i sterk utakt med opinionen i eget land.     

Hva tror du det fører til at vi - som du prøver - gjør  som storken og stikker hodet i sanda? Blir verden bedre av det? Jeg tror du blir bedre av å lese boka til Hege Storhaug og tenke sjøl, utviklinga som du synes å bejae legger grunnlaget for en svært farlig utvikling i verden, som jeg mener åpner  for storkrig og ennå mer terror også på europeisk jord. 

Kommentar #4

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Ikke på vegne av, men en tilstandsrapport.

Publisert nesten 4 år siden

Altfor mange har lest den, altså en rapport vi kunne latt være å trykke?

Hva slags sinnelag er  dette?

Det er mange  som skriver at islamismen er like farlig som nazismen.

Kanskje Hege Storhaug viser et like stort mot som Ossietzky, når hun beskriver farene ved å innføre den muslimske kultur som er fremmed her i Europa? 

Hun er en varsler på samme måte som Ossietzky. Han  varslet om nazismens komme.

Som journalist avslørte Ossietzky at Tyskland rustet opp i strid ved Versilles-traktaten etter 1. verdenskrig, og drev med ulovlig opplæring av tyske piloter i Sovjetunionen. For det ble han dømt til fengsel, selv om alle kildene hans var åpne.

Da Hitler kom til makta i 1933 var Ossietzky på lista over antinazister som skulle tas, og han ble fengslet og satt i konsentrasjonsleir for sine meningers skyld. Hitler ble rasende over pristildelingen, og forbød like godt alle tyskere - i all framtid - å motta Nobels fredspris.

Nobelprisen til Ossietzky i 1935 er tidenes kanskje mest kontroversielle, både i verden og i Norge. Utenriksminister Havdan Koth trakk seg fra Nobelkomiteen, for at arbeiderpartiregjeringen ikke skulle identifiseres med prisen, og kong Haakon kom ikke til nobelseremonien i Rådhuset i Oslo. Det er første og eneste gang kongehuset ikke har deltatt i seremonien.

Stigmatiseringa  av Hege Storhaug er i full gang og jeg synes det er usmakelig.

Det hun gjør er å skrive en tilstandsrapport om hvordan den europeiske  kulturen må vike og hvordan vi må tilpasse oss den nye kulturen. Vi må huske på at dersom muslimene skal opprettholde kulturen i utlendighet, så kreves det at muslimer lever i naboskap og det betyr ghettofisering, altså ingen integrering.

Kommentar #5

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Islamismen er på fremmarsj!

Publisert nesten 4 år siden

Jeg synes det er utrolig mye energi som brukes på å fordømme Hege Storhaug. Jeg skulle ønske at Gylver heller brukte energien sin til å ta avstand fra islamismen. Ekstreme Islamnet er Norges største muslimske ungdomsorganisasjon og det er en stor tragedie. Mitt inntrykk er at internasjonalt så er det ikke liberal islam som er på fremmarsj, men islamofacismen.  Internasjonalt er oppslutningen til liberale muslimer minimal, sammenliknet med ekstreme fundamentalister. Det burde bekymre Gylver!

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Folkets fornuft

Publisert nesten 4 år siden

Refugees Welcome To Norway har nok flere medlemmer enn antall eksemplarer solgt av Storhaugs bok. Et blikk på styrene avbildet  i alle lokalforeningene viser  at kjønnsbalansen er svært skjev, et overveldende antall er unge jenter. Hvis flyktningene hadde bestått av 70 % unge kvinner, så er det ikke utenkelig at forholdet hadde vært omvendt. 

Ja visst er det mange som ikke har kjøpt boka til Hege Storhaug, men det er mange flere som har lest den enn opplaget tilsier.  Folkets dom gjenspeiles i meningsmålingene.  Folkets fornuft !

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Synd at du ikke gadd å lese innlegget - det stod det faktisk veldig mye fornuftig å lese, men fornuft for deg og fornuft for meg er nok to svært forskjhellige ting.

WORD!

Kommentar #8

Trond Pedersen

0 innlegg  1 kommentarer

Hege Storhaug

Publisert nesten 4 år siden

Det mest idiotiske innslaget og kommentaren jeg har sett. Det er alltid noen millioner som ikke har kjøpt en bok. Det er vel svært få bøker som selger mange hundretusener. Og det gjør jo at det for alle bøker sitt vedkommende er flere millioner som ikke har lest de. Men det var kanskje en nyhet for deg ? Og selvfølgelig snakker ikke Hege Storhaug på vegne av deg. Hun har skrevet en bok for å fortelle noe som er viktig for henne, og mange norske menn og kvinner har kjøpt boken og ennå flere synes å være enig i hennes synspunkter. Jeg kan videre fortelle deg at Refugees - Welcome to Norway har 85.000 medlemmer. Da er det fortsatt godt over 5 millioner som ikke er medlemmer. Nå brukte jeg eksakt samme tenkemåte som deg. Eller hvis jeg skal være ærlig - mangel på tenkemåte. Prøv å være litt realistisk. Se på Sverige og Tyskland og Frankrike og Storbrittania. Synes du de er foregangsland med hensyn til flyktninger og integrering ? Jeg kan se at du er ung. Men det er altså ingen grunn for å ikke tenke fornuftig av den grunn. Prøv å legg vekk ideologien og retorikken og vær litt realistisk så kan det hende at også du ser hva som er i ferd med å skje nå.

Kommentar #9

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Emosjonell jeremiade

Publisert nesten 4 år siden
Sunniva Gylver. Gå til den siterte teksten.
Jeg er usikker på om jeg er del av «eliten»

Jau, du har i årevis vore Vårt Land sin hoffprest, som er sikra ein framståande plass i avisa for alt du meiner. Men særleg fornuftig og rasjonell er du ikkje, iallfall ikkje her; berre svært emosjonell:

"Hvor rasjonelt er det å spille på frykten for det ukjente og det egoistiske grumset som i ulike versjoner finnes i oss alle? Tror Hege Storhaug at verden blir et tryggere og bedre sted om bare vi sørger for å gjøre Norge til det minst attraktive landet i verden å søke asyl i, lukker grensene, hausser opp fremmedfrykten og muslimfrykten og stigmatiserer en betydelig prosent av landets borgere?

Så lenge mange av verdens konflikter er så fastlåste, gapet mellom fattige og rike øker, og klimaendringene ut fra alle prognoser bare vil skape stadig mer ekstremvær med flom og tørke, vil det antakeligvis ikke bli færre mennesker på flukt i tiden framover; heller flere. Hvordan tenker du at Norge da kan fungere som en lukket boble av velstand og harmoni - med Odins soldater i gatene og det mangfoldet vi tross alt (heldigvis) har her? Hvordan kan du forsvare at verdens rikeste land sniker seg unna sin del av ansvaret i en krisesituasjon? Hvordan vil du rent faktisk få til denne norske boblefestningen? Og hvem har lært deg at du henter ut det beste i folk gjennom å mistro, karikere og stemple dem? Er dette «folkets fornuft»?"

Å redde resten av verda, ikkje minst frå seg sjølv, er heilt utanfor vår rekkevidde. I beste fall kan vi bevare Noreg som eit bra land, som kan bidra litt også for å lindre naud andre stader. Noreg snik seg såvisst ikkje unna når det gjeld å gje hjelp til andre. Vi er det landet som per innbyggjar gjev mest av alle til syriske flyktingar i Midtausten, berre med unntak for oljerike og folkefattige Kuwait. Utenom den syriske tragedien, som islamsk ekstremisme og manglande demokratitradisjonar ber eit visst ansvar for, er det ikkje fattigdom som har ført til fleire på vandring, heller ikkje flom og tørke, men relativ rikdom. Dei fattige har nemleg aldri hatt råd til å reise, heller ikkje her til lands. Eg er så gammal at eg hugsar når dette var det normale.

Mykje av din jeremiade ovanfor er ikkje anna enn sterke klagemål mot Storhaug: "Hausser opp fremmedfrykt", "stigmatiserer", "mistror, karikerer og stempler". Sei meg: Kva er det du sjølv gjer her? Kom heller med saklege argument!

Kommentar #10

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Godt sagt

Publisert nesten 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Jau, du har i årevis vore Vårt Land sin hoffprest, som er sikra ein framståande plass i avisa for alt du meiner. Men særleg fornuftig og rasjonell er du ikkje, iallfall ikkje her; berre svært emosjonell:

Av og til blir man bare slått av hvor kort og presist enkelte ting kan formuleres. Godt sagt Runde.

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Emosjonelt angrep

Publisert nesten 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Jau, du har i årevis vore Vårt Land sin hoffprest, som er sikra ein framståande plass i avisa for alt du meiner.

Hva er dette da, Runde - annet enn et emosjonelt angrep både på Sunniva Gylver og Vårt Lands redaksjon?

Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Godt sagt 2

Publisert nesten 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Jau, du har i årevis vore Vårt Land sin hoffprest, som er sikra ein framståande plass i avisa for alt du meiner. Men særleg fornuftig og rasjonell er du ikkje, iallfall ikkje her; berre svært emosjonell:

Det er forunderlig hvordan en prest kan jamre seg over andres ufølsomhet uten å komme med andre argumenter enn det. Ufølsomhet, redsel og frykt. Det er noe fariseerisk over det hele.

Vi må nok gi bort alt vi har. Ellers er vi ufølsomme og går på tvers av menneskerettighetene mener hun. Dette har en del journalister fått for seg at er god kristendom!

Kommentar #13

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Runde er rasjonell

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva er dette da, Runde - annet enn et emosjonelt angrep både på Sunniva Gylver og Vårt Lands redaksjon?

Kan Johannessen vise til noen fakta som peker i en annen retning? Når har for eksempel Gylver blitt kritisert av Vårt Land? Er det ikke slik at Gylvers meninger siteres både titt og ofte? 

Johannessen bør dokumentere at Runde tar feil før han anklager ham for emosjonelle angrep. 

Det Runde derimot gjør å dokumentere Gylvers emosjonalitet og irrasjonalitet i å tro at Norge kan frelse verden. Min respekt for Rundes grundighet og etterrettelighet er stor. Men jeg ser jo at han er et hår i suppen for alle som ikke liker å forholde seg til virkeligheten. 

Kommentar #14

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Les menneskerettighetene en gang til, Gylver

Publisert nesten 4 år siden
Sunniva Gylver. Gå til den siterte teksten.
For hvor rasjonelt er det å krenke menneskers grunnleggende rettigheter til beskyttelse for å fortelle at vi vet hvordan menneskerettighetene bør praktiseres?

Dersom vi antar at de menneskene som påberoper seg menneskerettighetene når de søker beskyttelse, på kort eller lang sikt vil motarbeide menneskerettighetene finnes det en klausul i menneskerettighetene som hindrer slike motarbeidere å påberope seg menneskerettighetene. Vi kan nekte folk adgang med begrunnelse i menneskerettighetene. Det eneste som gjenstår å diskutere da er om de som kommer er tilhengere eller motstandere av de universelle menneskerettigheter. Ikke snakk om menneskerettighetene hvis du ikke har lest eller forstått dem, Gylver.

Kommentar #15

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Det er mange som skriver at islamismen er like farlig som nazismen.

Islam er uendelig mye farligere enn nazismen. Islam har myrdet langt fler, den har vart kanskje hundre ganger lenger enn nazismen, den er forankret i guder og profeter, som av en eller annen grunn har stor troverdighet, den gir seg aldri, fordi dens tilhengere er minst like sikre som oss siviliserte på at de har rett og vil få rett. Islam mot sivilisasjonen vil være kampen som må utkjempes. Ingen vil bøye seg for den andre på sikt.

Kommentar #16

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Mennesker som søker å rive ned menneskerettighetene har automatisk IKKE krav på beskyttelse. Og vi VET at det skjuler seg MANGE av dem blant de som kommer. Antageligvis majoriteten ettersom muslimenes "menneskerettigheter", sharia, koranen, Sira, Hadith, Allahs, Muhammeds og de skriftlærdes ideer direkte strider mot de universelle menneskerettighetene. Man må gå på tvers av omtrent alt i islam for å støtte menneskerettighetene.

Kommentar #17

Greta Aune Jotun

169 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Min respekt for Rundes grundighet og etterrettelighet er stor.

Enig!

Kommentar #18

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Likegyldig til humansisme?

Publisert nesten 4 år siden
Sunniva Gylver. Gå til den siterte teksten.
Jeg er usikker på om jeg er del av «eliten», men jeg vet at jeg er del av folket. Og av folkets fornuft. Den har mange ansikter - og mange dilemmaer. Hege Storhaug, din bok har solgt altfor mye - men vi er altså noen norske millioner som IKKE har kjøpt den. Det er langt flere medlemmer i REFUGEES WELCOME TO NORWAY enn det er kjøpere av din bok.

Gylver er i stor grad en offentlig person i kraft den rollen, mandatet og stillinger hun trer inn i. Akkurat dette er helt greit og jeg er den siste til klandre henne for å kjempe for sin sak.  Men det er vanskelig følge henne på det at hun " er en av folket".  Hun belærer folket og stiller seg i en slik posisjon. Det er også helt greit men da må man ikke prøve seg på noe annet.  I ovenstående gjør hun noe veldig farlig. Hun påstår noe som jeg mener etablerer en løgnaktig virkelighetsoppfatning. At mange 10.000 av normenn kjøper hennes bok skal man ikke kimse av for de som kjøper denne boka er ikke pøbel, aksjonister og demonstranter.  Dette er folk som følger med i debatter og media og har gjort det i årekker.  De er egentlig nysgjerrige på om media taler sant. For det Storhaug tar opp i boka si er en sammenstilling av det vi leser i media og har gjort det stadig hyppigere siden Khomeini styrtet sjaen i Iran for snart 30 år siden. Husk at politikere, akademikere og øvrig intelligensia har tatt gjennomgripende feil og hendelseforløpene i midtøste og fjerne østen i mer enn 30 år. Russland f.eks. trodde det skulle være en lett match å ta kontroll over Afganistan. Vi vet hvordan det gikk. 

  Temaet er heller ikke Refugees Not Welcome To Norway.  Temaet er om alle de flyktningene som kommer fra dysfunksjonelle samfunn der krig og vanstyre råder drar med sine konfikter, uvaner og dysfunksjonalitet til Europa/Norge.  De konfliktene de flykter fra er ikke konflikter der demokrater kriger med diktatorer, som i 2WW. De som kommer kan like gjerne være de grusomme som flykter fra de mindre grusomme. Et eksempel er hvis Assad tar kontrollen over de territorier IS har befunnet seg på. Da er plutselig IS-soldater og IS-sympatisører som er flyktninger.  Det er en illusjon og tenke at disse da blir demokrater når de krysser grensen til Norge eller Tyskland.  Temaet til Storhaug er at de demokratiske samfunn, humanisme, borger-rettigheter, ytringsfrihet og rettsikkerhet som ble innført i Vest-Europa ved Nurnbergprosessen i 1945-48 ikke skal rives ned og forvitre. Øst-europa har nå en sjanse til gå videre i sine demokratifiseringsprosesser, en tilstand de aldri tidligere har kjent.  Slik Gylver argumenterer fremstår hun i mine øyne likegyldig til de tiltak som må til for å ivareta dette.  Det var slik et Europa måtte settes under adminstrasjon av amerikanerne etter 2WW pga. ideologisk dysfunksjonalitet hos samfunnets intelligensia og millioner av deres undersåtter. Hva er da verre med å ta en tilsvarende kontroll over folk som kommer fra land som like dysfunksjonelle som tidligere sovjet unionens stater, fascistenes Spania eller Italia eller nasistenes Tyskland? 

Kommentar #19

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

En utfordring i all vennlighet!

Publisert nesten 4 år siden

Hege Storhaug, Marte Gerhardsen og SyloTaraku møttes til flyktningedebatt i Stavanger i går. Sistnevnte presiserte at problemet med de som flykter for å redde seg fra en livstruende katastrofe og problemet asylsøkere må holdes fra hverandre. Det var alle enig om, og de var enig om at Europa ikke kan hjelpe 60 millioner flyktninger. De var også enig i at hjelpen bør settes inn i nærområdene - ja noe som var svært i samsvar med det jeg skrev her på Vd: "Det samme hvordan du snur og vender på det så kan vi bar hjelpe en forholdsmessig svært liten del. Og alle de som når våre grenser er ikke like nødlidende, og ikke like resurssterke. En prioritering er kanskje ikke så hjerteløst?....en utvelgelse i de aktuelle flyktningleirene, blant de som vil bli med til oss - gratis og farefritt, må være det riktige. Kan vi hjelpe flere enn de vi kan ta hit, får det bli i nærområdene."

Uenigheten bestod i hvor stor del av de muslimene som strømmer hit og søker asyl, som må antas å ha en ekstrem islamsk forståelse og tro. Der var det ikke så mye rom for tilnærming.

Så kunne jeg tenke meg her og nå å ta trådstarter på ordet m h t dialogvillighet, og spørre: Hva er så troen til de muslimene som er kommet og kommer til oss? Og hvilken fremtidig betydning kan det de står for ha for oss?

Jeg har funnet et diskusjonsgrunnlag, og skrev et innlegg som ble en varm potet.

Så forsøkte jeg for et par uker siden, med negativt resultat, å få følgende inn i SA:

"Ekstrem islam og våre muslimer
Vi gyser når vi hører om ekstremister som ønsker å innføre straffemetoder som steining av utro kvinner, dødsdom for homofili etc., og trøster oss med at dette ikke er tankegods som deles av alle muslimer – bare av de helt ekstreme.

Eller er det slik? Jeg har vært på flere møter i Kirkelig dialogsenter og har i den forbindelse møtt høyre politikeren Summer Ejaz. Han er   muslimenes representant i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og er medlem av innvandringsrådet.

Han framstår som en godt integrert og meget sympatisk mann, og jeg ble derfor veldig forskrekket da jeg leste intervjuet med ham i Stavanger Aftenblad den 11.12.2015. Der gjorde han utførlig rede for sin tro, og han ville ikke avvise sharialovene selv om disse lovene for eksempel foreskriver steining for utroskap. På spørsmål om hvorfor han har markert seg som en klar motstander av homofiles rettigheter, svarer han at han ikke kan gi seg til å tolke det som står i Koranen og velge bort det ene eller det andre.

Når Ejaz, som jeg har fått et meget godt inntrykk av, kan ha slike meninger, stiller jeg spørsmål ved nytten av dialog som et middel til bekjempelse av ekstremisme. Jeg mener nemlig at tilslutning til steining som straffemetode er et godt eksempel på hva vi regner som ekstremisme i vårt humaniserte samfunn.

At en tilsynelatende godt integrert muslim har slike meninger, er én ting. Han vil neppe gjøre noen fortred, men hva med dårlig integrert  og sosialt mistilpasset ungdom? Hvis slike holdninger framstilles som «mainstream islam», og er lærdom i moskeene, vil ikke veien da bli kort til den enda mer ekstreme islamtolkningen? Hvordan skal vi forholde oss til dette?...."

En annen debattant har forresten presentert beskrevne intervju i sin helet og kommentert det, på Hege Storhaugs tråd.

Nå ser det ut til at den her siterte troserklæringen må slås fast å være gjeldende for de aller fleste muslimer hos oss. Ingen korrigering og ingen alternativ er bragt til veie eller påvist. Kanskje Ejaz står fram ærlig nettopp fordi han er en liberal muslim. Han vil ha oss til å forstå at det ikke går an å tolke bort det som Profeten og Koranen utrykkelig slår fast. Koranen er oppbevart i himmelen har jeg forstått, og kan ikke på noen måte forandres?

Jeg ber denne så engasjerte trådstarter om å kommentere mine spørsmål, som ikke kom på trykk i Aftenbladet, og som så langt er blitt skydd som pesten her på Vd.

Kommentar #20

Tove H. Beck-Berntsen

2 innlegg  69 kommentarer

Gylver har ikke monopol på folkets fornuft..

Publisert nesten 4 år siden
Riktignok er hun prest, og har mere kontakt med det overnaturlige, men derfra å vite alt om folkets fornuft, er temmelig arrogant. Spesielt fea en prest som støtter PLO og boikotter Israel, kan hun vel ikke sies å representerer annet enn sine egne antipatier og sympatier.....For de som ikke ønsker å la seg styre av besserwisere, vil jeg anbefale å lese Storhaugs bok. Jeg har gjort det, etter offentlig anbefaling av Eli Ørjasæther. Den anbefalingen gir jeg videre. Det er en kjennsgjerning at det er inn å lifle med iislam og unnskylde mye av terrorismen pga ditt eller datt. Men Storhaug har gjort en grundig jobb, som hun dokumenterer skikkelig. Gylver kunne kanskje gjøre det samme, før hun fratar andre både respekt og gode hensikter. Preste- fromhet kan skjule både politiske motiver og egenrettferdighet, det har historien vist gjennom århundre og lever i beste velgående i dag.
Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Den kvalmende korrektheten.

Publisert nesten 4 år siden
Sunniva Gylver. Gå til den siterte teksten.
. Hege Storhaug, din bok har solgt altfor mye - men vi er altså noen norske millioner som IKKE har kjøpt den. Det er langt flere medlemmer i REFUGEES WELCOME TO NORWAY enn det er kjøpere av din bok. Langt flere som hver dag bruker tid, engasjement, penger og krefter på integreringsarbeid; på å praktisere de verdier som du påberoper deg å forsvare - for eksempel frihet, menneskeverd, demokratiske rettigheter, rasjonell fornuft.

Det har visst gått sport i å motarbeide de ansvarlige i samfunnet vårt.

Biskoper,prester,akademikere,kristendomsmotstandere,humanetikere og politiske partier på venstresiden kappes om å ha den største glorien over hodet.

Jeg glemte politikerne i Venstre og Krf.

Det gjelder å være raus med våre velferdsordninger slik at alle som ønsker det,kan komme hit til det fantastisk rike landet Norge og få alle drømmer oppfyllt.For pengehaugen er utømmelig.

Velkommen til Norge sier Gylver i sin godhet.. 

Jeg kan ta et eks. på hvor dumt det blir å si at det er flere i Norge som ikke har kjøpt boka til Storhaug enn de som har kjøpt den...

Hvis en million mennesker av fem millioner i Norge ser på et program på Nrk,regnes det som et veldig høyt seertall.Men fire mill. gidder altså ikke å se dette fantastiske programmet..

Så da må det etter Gylvers logikk være et elendig program...

Gylvers angrep på Storhaug er etter min mening et godt eksempel på intoleranse. 

Kommentar #22

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Sunniva Gylver. Gå til den siterte teksten.
Jeg er usikker på om jeg er del av «eliten»

Det er ikke jeg usikker på i det hele tatt :)

Når det gjelder kampen om folkets fornuft, er den allerede vunnet. Og den (fornuften) tilhører merkelig nok Folket, til stor forundring blant mange. Og den rekker lenger enn nesen.

Kommentar #23

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

I hus med fienden

Publisert nesten 4 år siden

To nyheitsoppslag i dag fortel mykje om samtida: USAs utanriksminister, demokraten John Kerry, seier straumen av flyktningar og migrantar er ein eksistensiell trussel mot Europa. Og den franske statsministeren, sosialisten Manuel Valls, påstår i ramme alvor at terrorisme i stor skala har kome til kontinentet vårt for å bli. Begge sakene heng saman, er knytt til islam og har relevans til denne debattråden, der Gylver kritiserer Storhaug for å stå for ein "stigmatiserende og fryktskapende krigsretorikk". Då gjeld kanskje same karakteristikk for Kerry og Valls?

Nei, det er nok meir uttrykk for folkeleg fornuft å reklamere for "Refugees welcome to Norway", dialog og felles andaktbok med muslimar. Og kanskje eg kan bidra til det litterære innslaget med VD-innlegget mitt,  "Herr Biedermann og brannstifterne" frå 2010, der innhaldet i Max Frisch sitt teaterstykke er referert. 

Kommentar #24

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: I hus med fienden

Publisert nesten 4 år siden
Runde koplar her terrorisme, islam og flyktningar på ein heilt utilbørleg måte. Det er nettopp slike feilkoplingar og generaliseringar som skapar frykt. Ja, med skal kjempa mot islamsk ekstremisme, men samstundes må me innsjå at dei fleste muslimar ikkje har noko med terrorisme å gjera. Så skal me ta godt imot dei flyktningane som treng hjelp og har flykta frå krig og terror. Derfor er det rett å seia Refugees welcome to Norway og ikkje kopla flyktningane til auka fare for terrorisme
Kommentar #25

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
To nyheitsoppslag i dag fortel mykje om samtida: USAs utanriksminister, demokraten John Kerry, seier straumen av flyktningar og migrantar er ein eksistensiell trussel mot Europa. Og den franske statsministeren, sosialisten Manuel Valls, påstår i ramme alvor at terrorisme i stor skala har kome til kontinentet vårt for å bli.

Men uansett hvem som kommer med slike budskap, så blir de automatisk diskvalifiserte, av dem som mener å ha monopol på full innsikt i hva både islam, terror og konsekvensen av stor migrasjon innebærer.

De kan lese til øyet blir stort og vått, men ingen nye tanker vil gå inn er jeg redd. Ikke tror jeg de leser særlig mye annet enn det som støtter oppunder det de allerede tror heller.

Storhaug, Runde og andre som bringer dokumenterbare fakta til torgs, blir som Haus i en kommentar skriver, sett på som hår i suppa. Plagsomme påminnelser om at alt ikke er like såre enkelt som de vil ha det til.

Kommentar #26

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Jeg ber denne så engasjerte trådstarter om å kommentere mine spørsmål, som ikke kom på trykk i Aftenbladet, og som så langt er blitt skydd som pesten her på Vd

Er stygt redd for at dette blir altfor konkrete ting å kommentere for dem som har gjort seg opp en bestemt mening om hva muslimer er og mener, Tande. Nyanser er vanskelig for veldig mange.

Derfor er det stillheten som råder hver gang det kommer til det helt konkrete.

Kommentar #27

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Leser ikke Heåk aviser?

Publisert nesten 4 år siden

Hvorfor skriver du innlegg når du ikke følger med? Vi har sett så mange avisoppslag i internasjonale medier de seinere år, der det omtales meningsmålinger som har undersøkt store muslimske minoriteter i flere land i Europa, spesielt i Tyskland, England og Frankrike. Det hersker knapt noen tvil om at omlag 27-30% av unge muslimer har sympati for IS og Kalifatet.

Når vi legger til den sterke interne kontroll i disse miljøene - i de nevnte land svinger minoriteten med muslimer fra rundt 3 - 9 millioner - som også Amal Aden her i Norge forteller om, er det ingen grunn til å tro at det er faste og sikre grenser mellom de ekstreme og de som er sk moderate. Tvert imot kan det være god grunn til å regne med et potensiale for radikalisering.

Se på en sånn sak at Københavnterroristen som ble drept etter skytedrama og massakrering av uskyldige utenfor restaurant Krudtønnen og ved Synagogen, ikke utløste noen  form for isolasjon eller forsøk på utfrysing, men derimot en oppslutning om begravelsen av terroristen på over 700 deltakere.  

Tydelig er også at Paristerroristene 13.november søkte skjul i den innvandrertette bydelen Malbeek i Bryssel, der de åpenbart regnet med å kunne svømme som "fisken i vannet" mellom moderate. 

  Betydelig integrasjonsforskning foregår i dag i Europa i flere land, og vil komme opp med flere resultater etterhvert. Et større forskningsprosjekt utført av Sozialforschungsinstitut i Berlin, som også har vært presentert for norske samfunnsvitere for et år tilbake, viste at utviklinga i store muslimske majoritetssamfunn går i feil retning, ungdom som eksponeres for fundamentalisme blir radikalisert i 3. og 4. generasjon. Utallige har latt seg rekruttere til krigsreising og treningsleire med opplæring i terror og jihad.

Lite tyder på at muslimer lar seg integrere i noen europeisk land, men holder seg til sine parallellsamfunn og gifter seg internt, i alle fall spinnesiden, i Norge er tallet for muslimske kvinner ca 94%.

Kommentar #28

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Lite tyder på at muslimer lar seg integrere i noen europeisk land, men holder seg til sine parallellsamfunn og gifter seg bare internt, i Norge er dette tallet for muslimske kvinner ca 94%

Det er interessant dette du peker på her.

Men jeg har inntrykk av at veldig mange tenker så enkelt om dette som følgende:

de jeg kjenner av muslimer er hyggelige mot meg - ergo er dette ikke et problem!

Det er lett å tenke sånn. Hvem kjenner ikke hyggelige muslimer?

Men det er jo ikke på det nivået vi diskuterer i det hele tatt.

Mange greier faktisk ikke se de litt større linjene i bildet.

Mange forstår heller ikke den reelle betydning av integrering.

At man er hyggelig mot nordmenn, betyr ikke nødvendigvis at man er godt integrert.

Mange muslismke kvinner som har bodd her i over 40 år, kan nesten ikke et eneste ord norsk.

Et stort tankekors som sjelden nevnes.

Kommentar #29

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Har du ikkje lese innlegget mitt, Rognerød

Publisert nesten 4 år siden
Før du svarar meg hadde det vore fint om du las innlegget mitt. Eg skriv heilt utvetydig at me skal kjempa mot islamsk ekstremisme. Vidare er det ganske usakleg spørja om eg les aviser. Det er å dra debatten ned på eit nivå han ikkje fortener.
Kommentar #30

Dag-Ivar Rognerød

1 innlegg  188 kommentarer

Glidende overgang ..

Publisert nesten 4 år siden

Hensikten min var å vise at du ikke kan operere med de ekstreme som en lukket kategori. Jeg forstår at du vil tale for de moderate, og jeg liker heller ikke at uskyldige mennesker skal mistenkes for noe de ikke har tenkt eller ment, eller er tilbøyelig til.

  Men vi må være realistiske og ikke naive, vi lever i en farlig verden, mer på kanten av storkrig enn noensinne siden 2.VK. Migrantstrømmen innebærer stor mangel på kontroll med hvem som kommer, og som omtalt andre steder oppholder ganske mange her uten identitet eller oppholdstillatelse.

Dette kommer i tillegg til problemene med faste parallellsamfunn som ikke vil integreres, og at det bygges opp store grupper fra ulike land og politiske retninger som er i krig med hverandre i opprinnelsesland og tar med konfliktene hit.

Det bør ellers være nok å henvise til den sosiale labilitet, gjengoppgjørene og voldskriminaliteten som bringer det svenske politiet til randen av sammenbrudd for tida.

Kommentar #31

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Merkverdig påstand!

Publisert nesten 4 år siden
Dag-Ivar Rognerød. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skriver du innlegg når du ikke følger med?

En helt utilbørlig anklage mot Hæåk - men du mener kanskje at det bare er de menneskene som leser avisene med dine briller som egentlig leser aviser?  Det er en ganske arrogant nedvurdering av andres orienteringsevne - og en tilsvarende oppvurdering ev ens egen.

Kommentar #32

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er en ganske arrogant nedvurdering av andres orienteringsevne

Merkverdig påpekning, vil jeg heller si, Johannessen.

Det har da vitterlig forekommet langt mer arrogante nedvurderinger av andres orienteringsevne her inne, uten at du har sett behovet for å påpeke det.

Rart... hvordan vi alle stadig viser at vi kun står opp for de som representerer noe av det samme som oss selv, meningsmessig sett. Således er Johannessen intet unntak.

Kommentar #33

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: Glidende overgang

Publisert nesten 4 år siden
Det er bra at du ser at det er skilje mellom dei ekstreme og moderate. Då kan me og bli einige om at det finst ulike tolkningar av islam og at det er dei ekstreme variantane som er valdelege, me må vera på vakt mot. Sjølvsagt er det ikkje vasstette skott mellom muslimar, men me kan passa på å ikkje uttala oss slik at me rammar alle muslimar når me eigentleg meiner ekstremister.
Kommentar #34

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

The underdogs, nok ein gong

Publisert nesten 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
men me kan passa på å ikkje uttala oss slik at me rammar alle muslimar når me eigentleg meiner ekstremister.

Som du sikkert har lagt merke til  er det  nok  av innlegg og enda fleire kommentarer her inne på VD som kritiserer og angrip den kristne tru, med blodige døme på alt det forferdelege tilhengarane har stått for.  Eg har aldri sett nokon uttrykka otte for at også  vanlege moderate  kristne kan kjenna seg treft, misjonskåneringane til Jacob Sande, og andre truande som gjeng heller stille i dørene, men delar grunntrua som er målet for dei verbale åtak.

Kommentar #35

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: The underdogs ........

Publisert nesten 4 år siden
Eg har lese mange innlegg her på Verdidebatt der det ikkje blir skilt mellom ulike tolkingar av islam, og det er mange som skriv som om det er islam som er problemet, ikkje berre ekstremistiske tolkingar av islam.
Kommentar #36

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Faktafobi

Publisert nesten 4 år siden

Hvorfor skriver du innlegg når du ikke følger med? Vi har sett så mange avisoppslag i internasjonale medier de seinere år, der det omtales meningsmålinger som har undersøkt store muslimske minoriteter i flere land i Europa, spesielt i Tyskland, England og Frankrike

Jan Hårstad har definert et nytt ord, nemlig faktafobi som er dekkende for mange i denne debatten.

Kommentar #37

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eg har lese mange innlegg her på Verdidebatt der det ikkje blir skilt mellom ulike tolkingar av islam, og det er mange som skriv som om det er islam som er problemet, ikkje berre ekstremistiske tolkingar av islam.

Å døma etter dei omlag 50 statar på jorderik der denne trua er regjerande og overprøvar alt det verdslege , trur eg at dei har rett.

Kommentar #38

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Både terror og det som verre er

Publisert nesten 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Runde koplar her terrorisme, islam og flyktningar på ein heilt utilbørleg måte. Det er nettopp slike feilkoplingar og generaliseringar som skapar frykt. Ja, med skal kjempa mot islamsk ekstremisme, men samstundes må me innsjå at dei fleste muslimar ikkje har noko med terrorisme å gjera.

Denne artikkelen i Aftenposten frå sist haust gjev eit anslag på 4000 framandkrigarar i Syria med vesteuropeisk opphav. Av dei er 150 sagt å vere frå Noreg, og dei aller fleste av desse har sjølvsagt innvandrarbakgrunn frå eit muslimsk land. Det er relativt mange i høve til den muslimske befolkninga i landet vårt, men likevel mindre enn éin promille. Ser ein på menn i aktuell alder, ca 20-35 år, blir det straks ein større del, men sikkert under éin prosent. Det er heller ikkje nokon automatikk i at dei som krigar mot Assad og for kalifatet, vil utføre terroraksjonar på norsk jord.

Sjølv om spørjeundersøkingar i andre land har vist at sympatien for ulike jihadistgrupper er langt større, har sjølvsagt dei aller fleste muslimar ikkje noko med terrorisme å gjere. Men i land med mange millionar muslimar, som Tyskland, Frankrike og Storbritannia, kan sjølv éin promille representere fleire tusen jihadistar, ja, så mange at etterretningsorganisasjonane ikkje maktar å følgje med alle. Svært mange terroraksjonar har likevel blitt hindra, men stundom berre ved flaks og tilfeldige hendingar. Så statsminister Valls har truleg rett; terror er noko folk i Europa må leve med og stundom døy av. Gjerningsmennene bak dei aller fleste store terroraksjonar siste tiåra har vore innvandrarar eller barn/barnebarn av innvandrarar frå muslimske land, så sjølvsagt er terror knytt til islam, slik eg skreiv. Risikoen aukar også i takt med størrelsen på den muslimske befolkninga, så omfanget av innvandringa i dag vil vere ein av fleire faktorar som bestemmer risikoen i framtida.

Det er også lite klokt og framsynt å presse gjennom ein politikk som iallfall halve befolkninga er sterkt i mot. I dag er det omlag 4,2 millionar nordmenn og 1 million med innvandrarbakgrunn. Til no har talet på fødslar i den norske befolkningsgruppa halde tritt med dødsfall, men om fem år vil dette snu. Deretter går vår talrike etterkrigsgenerasjon i grava. Fram til 2050 vil då gruppa av etniske nordmenn minke med nær 0,6 millionar, til 3,6, og vidare med 20% per generasjon, gitt at dagens fertilitet for denne gruppa på 1,6 held seg. Sjølv om SSB reknar med at nettoinnvandring vil falle frå dagens 40.000 til 25.000 om ti år og deretter til nær 15.000 frå midten av hundreåret, spår dei at befolkninga vil auke til 8 millionar i 2100. Av dei vil færre enn 3 millionar vere etnisk norske. Eg har vanskar med å tru at ei slik demografisk omvelting kan gå fredeleg for seg, og slett ikkje i ei økonomisk nedgangstid der det blir kamp om kroner og arbeidsplassar og i verste fall også om det daglege brød.

Kommentar #39

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: Både terror og det som verre er

Publisert nesten 4 år siden
Eg kan ikkje sjå at du svarar på det eg tok opp i innlegget mitt. Eg er ikkje tilhengjar av får innvandring. Eg meiner at me skal ta imot dei som av ulike grunnar blir forfølgde eller flyktar frå krig og terror. Me kan ikkje som ein sivilisert nasjon stengja døra for muslimar fordi nokre få av desse kan vera ekstremistar.
Kommentar #40

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Referanser

Publisert nesten 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Fram til 2050 vil då gruppa av etniske nordmenn minke med nær 0,6 millionar, til 3,6, og vidare med 20% per generasjon, gitt at dagens fertilitet for denne gruppa på 1,6 held seg. Sjølv om SSB reknar med at nettoinnvandring vil falle frå dagens 40.000 til 25.000 om ti år og deretter til nær 15.000 frå midten av hundreåret, spår dei at befolkninga vil auke til 8 millionar i 2100. Av dei vil færre enn 3 millionar vere etnisk norske. Eg har vanskar med å tru at ei slik demografisk omvelting kan gå fredeleg for seg, og slett ikkje i ei økonomisk nedgangstid der det blir kamp om kroner og arbeidsplassar og i verste fall også om det daglege brød.

Kan du bidra med dokumentasjon, referanser, linker til de siterte påstandene?
Kommentar #41

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Er Gylver en del av "the regressive left"?

Publisert nesten 4 år siden

Gylver anerkjenner at det finnes ekstreme islamister, men velger altså å bli en kritiker av en islamkritiker. Det er en internasjonal trend at når islamske ekstremister kritiserer islamkritikere så får de støtte fra venstresiden og feminister.

Er Gylver en del av "the regressive left"?

For å illustrere mine poeng, legger jeg ved en parodi:

https://www.youtube.com/watch?v=ecJUqhm2g08

Kommentar #42

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Hvor mange?

Publisert nesten 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Eg meiner at me skal ta imot dei som av ulike grunnar blir forfølgde eller flyktar frå krig og terror

I følge FN var det ved utgangen av 2014 19.5 millioner eksternt fordrevne og 38,2 millioner internt fordrevne flyktninger. Tallet er ikke blitt mindre. Mener Hæåk at Norge skal ta i mot alle disse? Det kan være greit å få noen tall på bordet om hvor mange Norge skal ta i mot. 

Kilde for tallene: http://www.unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html

Kommentar #43

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: Hvor mange?

Publisert nesten 4 år siden
Sjølvsagt skal ikkje me ta imot alle. Det beste vil vera om me kan hjelpa dei i nærområda, men dei som kjem hit fordi dei ikkje kan halda fram å leva der dei kjem frå, meiner eg me har moralsk plikt til å hjelpa. Så må UDI avgjera kven som har rett til å få asyl.
Kommentar #44

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Alle som kommer?

Publisert nesten 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Sjølvsagt skal ikkje me ta imot alle. Det beste vil vera om me kan hjelpa dei i nærområda, men dei som kjem hit fordi dei ikkje kan halda fram å leva der dei kjem frå, meiner eg me har moralsk plikt til å hjelpa. Så må UDI avgjera kven som har rett til å få asyl.

De som kommer til Norge, kommer her, først og fremst fordi de har råd til å reise. Så er det noen av dem som flykter fra uutholdelige tilstander.

Hadde det ikke vært en ide å bare ta imot FN kvote-flyktninger. Så kan fordelingen for hvert land bli greiere. De har vi mulgheter til å hjelpe med det de måtte komme.

De som kommer hit selv, bør vi ha andre regler for. De er også i større stand til å klare seg selv!

Er det ikke slik vi gjør det i sykehussektoren? Hvis du bare møter opp på sykehuset er det ikke så lett å bare komme inn å få en undersøkelse. Er du derimot henvist av en lege (FN), stiller saken seg annerledes. Har du penger, kan du betale deg ut av det ved å kontakte en privat klinikk et eller annet sted i verden.

Kommentar #45

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: Alle som kommer?

Publisert nesten 4 år siden
Kva slags andre reglar er det du tenkjer på? Me snakkar om menneske som er i same situasjon som nordmenn som flykta frå nazistane under 2.verdskrigen.
Kommentar #46

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Hva slags løsning er mest moralsk?

Publisert nesten 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Det beste vil vera om me kan hjelpa dei i nærområda, men dei som kjem hit fordi dei ikkje kan halda fram å leva der dei kjem frå, meiner eg me har moralsk plikt til å hjelpa.

Hvis vi kan hjelpe hundre i nærområdene for den samme kostnaden vi kan hjelpe en i Norge, er det da mer moralsk å hjelpe den ene, som i mange tilfeller er blant de mest priviligerte i utgangspunktet, i Norge, og la de 99 i nærområdene gå dukken, eller er det mest moralsk å hjelpe 100 i nærområdene og ingen i Norge? Dette mener jeg er en høyst reell problemstilling, selv om jeg er åpen for at kostnadsforholdet kan være et annet. 

Kommentar #47

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel

Publisert nesten 4 år siden
Arne Reidar Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Kva slags andre reglar er det du tenkjer på? Me snakkar om menneske som er i same situasjon som nordmenn som flykta frå nazistane under 2.verdskrigen.

Det jeg tenker på er at de som klarer å komme selv har vel større forutsetninger til å klare seg selv.

Jeg tror ikke de er i samme situasjon som nordmenn som flyktet fra nazistene under WW2. Hvor mange nordmenn måtte flykte? Noen få tusen kanskje? Nå kommer det millioner. Hvorfor skal det komme en dekade mer, relativt sett, hvis de er i samme situasjon?

Kommentar #48

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: Hva slags løsning er mest moralsk?

Publisert nesten 4 år siden
Ikkje ueinig i dette. Eg har ingen enkle løysingar på problemet. Eg trur me må gjera det me kan nærområda i Midtausten samstundes som me ikkje kan stengja grensene for flyktningar som kjem.
Kommentar #49

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Ja, vi trenger mer dialog!

Publisert nesten 4 år siden
Sunniva Gylver. Gå til den siterte teksten.
Jeg prøver å stå for dialog, ikke bare i møte med mennesker av annen tro enn min, men også i møte med deg og dine meningsfeller, selv om jeg synes det er krevende.

Det gleder meg å se at Gylver understreker viktigheten av dialog. Som jeg har markert klart og tydelig ved flere anledninger de siste månedene (f.eks. i min VL-kronikk Ikke les Koranen slik fanden leser Bibelen), hører jeg ikke med under sekkebetegnelsen «Storhaugs meningsfeller». Jeg støtter hennes kamp mot fundamentalistisk/ekstrem islam, men mener hun behandler vanlige, fredelige mainstream-muslimer på en urimelig måte. Hennes skjelning mellom «Mekka-islam» og «Medina-islam» har sterke, religionskritiske islett, og harmonerer dårlig med det jeg mener bør være kristnes holdning til våre muslimske brødre og søstre.

I min nye bok Fundamentalistiske favntak begrunner jeg hvorfor jeg mener moderate muslimer kan bli våre beste allierte i kampen mot fundamentalistisk/ekstrem islam.

Jeg stiller meg imidlertid tvilende til om kampen mot fundamentalistisk/ekstrem islam kan vinnes dersom dagens innvandrings- og integreringspolitikk skal videreføres på ubestemt tid.

Jeg tror med andre ord det er nødvendig å se med et kritisk blikk på den ideologien og den politikken som har skapt enorme problemer ikke minst i Sverige og Frankrike, og som etter alt å dømme kommer til å skape lignende problemer i en rekke andre europeiske land - inkludert Norge - om vi skal fortsette som nå.

Det som er helt sikkert, er at vi trenger mer dialog om denne typen viktige spørsmål. Biskop emeritus Tor B. Jørgensen har de siste ukene gått foran med et godt eksempel (se f.eks. dialogen mellom ham og meg her). Jeg vil herved utfordre Gylver og hennes meningsfeller til å gå i dialog med de argumentene jeg har lagt på bordet i min nye bok. Finnes det grunnlag for å finne frem til kompromissløsninger som kan få bred oppslutning blant kristne (samt muslimer m.fl.) her i landet, eller er vi dømt til å fortsette med skyttergravskrig i årene fremover?

Kommentar #50

Arne Reidar Hæåk

1 innlegg  58 kommentarer

Re: Vel

Publisert nesten 4 år siden
Over 40000 nordmenn flykta til Sverige under 2.verdskrigen. Det er ikkje eit lite tal. Så lurer eg på kva du meiner med "å klare seg selv". Eg har møtt syriske flyktningar som har flykta frå Aleppo og Damaskus som kan fortelja grusomme historiar om kva dei har opplevd. Så skal me altså seia til desse at dei får klare seg sjølv utan hjelp frå vår side. Dette er inhumant og heilt i strid med dei kristne og humanistiske verdiane me vil byggja samfunnet vårt på.

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
6 dager siden / 1691 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
27 dager siden / 1682 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
27 dager siden / 1250 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
23 dager siden / 1160 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
17 dager siden / 825 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 764 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere