Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Rasisme, redaksjonelt ansvar og Verdidebatt

DETTE INNLEGGET FRA 1.1.2010 KOMMER STADIG HØYT OPP PÅ MEST LEST LISTA. DERFOR GJØR JEG OPPMERKSOM PÅ AT JEG SKREV EN OPPDATERING I 2011.

Publisert: 31. des 2010

DEN KAN DU FINNE HER

Mange av debattene er relatert til Ole Jørgen Anfindsen, blant annet ut fra at vi ga ham gjesteskribentstatus. Men det reises også generelle problemstillinger, som jeg vil ta først.

Vi ønsker at Verdidebatt skal være et sted der meninger brytes i seriøs debatt. Vi er ikke ute etter å fremme bestemte meninger - som for eksempel de vi selv står for redaksjonelt - men etter å være et forum for debatt om viktige spørsmål der ulike meninger kommer til orde og man tar hverandre på alvor. Vi mener fortsatt det har vært altfor få slike steder på nettet, og er glade for at vi langt på vei har lykkes med å skape det.

Dette innebærer at vi også vil ha gjestekribenter og framhevede innlegg som ikke står for det samme som oss i Vårt Land. Så lenge argumentasjonen er seriøs og innenfor de etiske rammene vi har, er det ingen tema som skal være forbudt å ta opp.

Men er det ingen grenser for hva vi slipper til? Jo, det er det. Vi vil for eksempel ikke slippe til innlegg som forhåner eller nedverdiger enkeltmennesker eller grupper av mennesker, for eksempel på etnisk eller religiøst grunnlag.

Dersom vi mente at Anfindsen var en rasist eller en som pisket til hat mellom religioner, ville vi ikke tilbudt ham å være gjesteskribent. Vi ønsker ikke å promotere rasisme eller islamofobi.

Anfindsen ga ut en bok, som vi regnet med ville bli lest av mange, ikke minst av Vårt Lands leserkrets. Da mener vi det er feil å tie den i hjel. Den må derimot møtes med seriøs debatt, og det mener jeg vi har oppnådd her på VD (selv om ikke alle debatt-innslagene har vært like gode og opplysende). Vi synes det er bra at folk som Lars Gule - som vi på mange områder er hjertens uenig med - også engasjerer seg. Det er gjennom debatt standpunkter må formes.

Vi vil dessuten ikke at VD skal preges av en bestemt retning - verken Anfindsens eller Gules eller noen andres. Det er derfor vi har tatt grep for å styre presentasjonen slik at vi på sikt får bredde og variasjon i hva som framheves.

Så langt det prinsipielle. Siden mange spør, skal jeg også si litt om hvordan jeg - som sentral aktør i Vårt Lands redaksjon - ser på Anfindsens synspunkter.

La meg da for det første si at jeg vet at Anfindsen personlig verken er rasist eller islamofob.

For det andre mener jeg det må være fullt mulig å føre en kunnskapsorientert diskusjon også om eksistensen av raser og eventuelle rasebestemte forskjeller mellom mennesker. Selv mener jeg nok dette er en lite interessant diskusjon, fordi rasebegrepet er så uklart og de eventuelle forskjeller så dårlig dokumentert at det ikke lar seg bruke til verken individuelle eller samfunnsmessige tiltak. Men det kan ikke være forbudt å argumentere for noe annet.

Det er klart det finnes forskjeller mellom det vi kan kalle raser. For noen år siden løp jeg sammen med en afrikaner. Først gled han som en elegant gaselle gjennom kratskogen, etter kom jeg dundrende som en elefant. Fra naturens side er mange afrikanere bedre utstyrt til å løpe. Men det sier lite om individer: Jeg kjenner flere afrikanere som jeg uten problem ville løpe fra.

Rasisme oppstår først når man bruker slike forskjeller til å begrunne at noen mennesker er mer høyverdige enn andre og eventuelt til å forskjellsbehandle dem på et slikt grunnlag.

Det mener jeg ikke Anfindsen gjør. Han er stort sett ganske tilbakeholden med å foreslå konkrete tiltak på grunnlag av de raseforskjellene han argumenterer for. Men nettopp denne tilbakeholdenheten opplever jeg som et stort problem. For dermed legger han terrenget åpent for andre som vil bruke hans argumentasjon som begrunnelse for rasisistiske og religionsfiendtlige tiltak.

Det blir ekstra problematisk ut fra den alarmistiske sammenhengen han setter budskapet i gjennom begrepet "selvmordsparadigmet". Hvis det er snakk om å hindre et nasjonalt og kulturelt selvmord, kan det være mye som helliger midlet.

Jeg mener at dersom vi begynner å forskjellsbehandle, og særlig diskriminere, noen ut fra etnisitet eller religion - for eksempel ved å ha ulike innvandringsregler ut fra etnisitet og religion, så er vi nettopp i ferd med å begå et mord på selve grunnlaget for vårt demokratiske samfunn.

Det er et punkt der jeg nok kunne ønske at Anfindsen var klarere.

Men det er jo gjennom diskusjon vi kan få slike poenger fram. Det kommer ikke noe godt ut av å undertrykke synspunkter.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

IQ som kriterium for innvandring

Publisert nesten 10 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Og jeg forsøkte altså å forklare at jeg skiller mellom to ulike situasjoner. Folk som (a) trenger hjelp eller midlertidig beskyttelse på den ene siden, og (b) folk som skal gis permanent oppholdstillatelse på den andre siden. I tilfelle a synes jeg altså ikke man skal gjøre forskjell, mens i tilfelle b mener jeg at vi ikke har noe annet valg enn å ta med i betraktning at folkeslag som sliter med lav gjennomsnittlig IQ, er svært mye vanskeligere å integrere i et samfunn som vårt.

Dette var et klargjørende svar. Det var akkurat dette jeg spurte deg om.

Når det gjelder den første delen, er jeg glad for det du skriver om at man ikke skal gjøre forskjell når noen trenger hjelp eller midlertidig beskyttelse. Det skulle jo egentlig bare mangle, og nettopp slik tror jeg du ser det.

Når det gjelder den andre delen, er jeg sterkt uenig i at IQ skal tas med i betraktningen når vi vurderer hvem som skal få opphold. Jeg mener kort og godt at diskriminering etter intelligens er like galt som diskriminering etter hudfarge. Dersom vi slår inn på slike veier, har vi allerede mistet en viktig del av den kulturen både du og jeg ønsker å bevare. En slik politikk vil dessuten sende veldig sterke og uønskede signaler både innad i vårt eget folk og utad til verdenssamfunnet. Derfor ser jeg ikke på dette jeg nå skriver som sinnelagsetikk. Det er konsekvensetikk.

Når det gjelder nødvendigheten av å begrense innvandringen ytterligere, prøver jeg å finne ut hva jeg mener om det. Jeg ønsker ikke å gå inn i noen diskusjon med deg om dette. Det er ikke uvennlig ment. Jeg tror bare at jeg ikke har så mye å tilføre akkurat nå, i forhold til alt det som er sagt her på VD før.

Sissel Johansen: Jeg har ikke så tydelige meninger om kriterier for innvandring, bortsett fra det jeg har sagt her. Men umiddelbart har jeg sans for den siste kommentaren til Øyvind Strømmen (# 100).

Kommentar #102

Darius Henrik Arnesen

1 innlegg  85 kommentarer

Mye enig

Publisert nesten 10 år siden

Jeg vil også si meg enig i Øyvind Strømmen sitt innlegg nr 100. Hadde Norge brukt disse kriteriene i sin innvandringspolitikk siden 1970, så ville det nok sett adskillig bedre ut med hensyn til både integrering, flerkultur og folks generelle syn på innvandring. Dessverre var det å ramse opp det Øyvind Strømmen gjør som kriterier for innvandring det samme som å bli stemplet som både rasist og nazist, gjerne en FrP'er på 80 og tidlig 90-tall. Synd.

Mvh

Darius Arnesen

Kommentar #103

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ad fremmedfølelse

Publisert rundt 9 år siden

Jeg håper at jeg her på Verdidebatt skal slippe å få høre ukvemsord og hets fra meddebattanter slik som jeg dessverre er blitt møtt med i Aftenposten på livssynssidene. Jeg tok for mange år siden opp min frykt for masseinnvandringen og at skrev at jeg følte fremmedheten i samfunnet. Dette ble motsagt med ett ord: Rasist. Hva skal man si til slikt.... Jeg som er en eldre dame, nå pensjonist og som har skrevet innlegg både med diplomati og forsiktighet fordi jeg tar mennesker på alvor. Jeg har lurt på hvem som sitter som moderatorer og styrer debattene i blant annet Aftenpostern. Når vi ser hvordan de mennesker som har tvilt på multikulturen, vært engstelig for den, uttrykt sin engstelse oa har blitt møtt med ukvemsord - så sier det seg selv at det blir INGEN ordentlig debatt av slikt. Det blir bare skitt-kasting. Jeg har ment at jeg hadde et gammeldags syn og at unge som er vokst opp i multikulturen ser den som mer naturlig. Dette fikk jeg svar fra en ungdom at jeg slett ikke var gammeldags for han hadde opplevet negative konsekvenser på kroppen i forbindelse med multikulturen. Men hvis tabloidene NRK, TV2, Aftenposten, VG og Dagbladet ALDRI har latt folk få debattere fritt, så er det klart folk har søkt til andre fora. Vi vet jo at det er en fast sosialistisk politisk korrekthet som har styrt folkemeningen eller vi er blitt styrt etter en viss konsensus. Det har blitt lagt lokk på så meget. Derfor skjønner jeg at folk som virkelig ønsker å vite hvordan verden ser ut og hva som virkelig rører seg i samfunnet søker til nett-steder som fanger deres oppmerksomhet. Jeg er redd for at unge, ubefestede sinn som kanskje også har vært i psykisk ubalanse kan ha følt direkte hat over ikke å ha blitt møtt med forståelse og innsikt eller langt verre, blitt kalt de verste ting. Hvorfor har ikke dette blitt bredt debattert ofte og godt i alle tabloide medier. Jeg beklager å måtte si at de tabloide medier mer eller mindre har stengt debattene. Hvorfor har jeg som er dypt sosial og har med selvfølge betalt bidrag til kristne og humanitære organisasjoner og virkelig levet nøkternt og beskjedent for å hjelpe LITT på i verdens nød i alle år jeg har arbeidet - ikke har følt meg som en sosial-demokrat de senere årene - hva har skjedd..... Hvorfor har jeg da fått gehør for mine tanker i et parti som Frp. Kanskje fordi de taler vamt om familie-verdier og har forsvart Israels rett til å forsvare seg - som er mine kjernepunkter. Dette har jeg også funnet i kristne aviser som avisen Idag og Dagenmagazinet. Disse avisene får heller ikke presse-støtte, etter avgjørelse fra den politisk korrekte gemene venstre-hob. Ja, unnskyld at jeg bruker de ordene, men jeg tror på OPPRIKTIGHET - også i politikken og det har jeg dessverre ikke følt innenfor sosial-demokratiet. OG særlig ikke innen deres medier. Det er ikke bra for demokratiet - hvis vi først skal snakke om demokrati.

 

Kommentar #104

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ta det med

Publisert rundt 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Jeg håper at jeg her på Verdidebatt skal slippe å få høre ukvemsord og hets fra meddebattanter slik som jeg dessverre er blitt møtt med i Aftenposten på livssynssidene.

Dessverre er heller ikke VD helt kjemisk fri for personangrep, så ikke senk skuldrene helt. For bare noen minutter beskyldte en debattant her en annen for å mangle injurierende kraft. Slikt må kanskje betegnes som personangrep, ja endog oppleves som ukvemsord.

Blir man skikkelig provosert av en annen debattant er det dessverre lett å benytte uttrykk man ellers ville ha betenkt seg over å anvende. Og så er det kanskje en god ting og ikke ta ubehagelige beskyldninger for alvorlig, siden slike glemmes ganske fort av absolutt alle andre.

Kommentar #105

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Blir man skikkelig provosert av en annen debattant er det dessverre lett å benytte uttrykk man ellers ville ha betenkt seg over å anvende. Og så er det kanskje en god ting og ikke ta ubehagelige beskyldninger for alvorlig, siden slike glemmes ganske fort av absolutt alle andre.

Kloke ord til en ny debattant.

Kommentar #106

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

TAKK: De som IKKE vil innrömme egne feil

Publisert nesten 9 år siden

Som jeg har skrevet i et innlegg er at vi som mennesker har NATURLIG iboende egenskaper som blant annet sinne, hat, skepsis, mistenksomhet, misunnelse, begjär, OG FORDOMMER; men ogsaa paa den annen side glede, latter og kjärlighet.

Jeg vil klargjöre begrepene litt. Det er vel denne Hitler-rasismen Gule og andre med ham, mener naar det diskuteres raser. For det er jo DEN vi ALLE maa bekjempe med nebb og klör. Men baade misunnelse, hat og sinne og andre negative egenskaper, inklusive fordommer er ogsaa Gule og likesinnede EN NATURLIG DEL AV. Sier de noe annet er det rett og slett lögn. Da overgaar de selve apostelen Paulus som strebet hele livet etter fullkommenheten, men maatte innse at han nok aldri oppnaadde det her paa jorden. Men det virker som Gule og hans likesinnede allerede har naadd maalet.

Det vil ALLE maa ha i bunnen av vaare fordommer og negative fölelser er respekten for menneske-verdet. DA har vi kommet langt. Men Gule & Co ser ut til altsaa aa ha kommet lengre enn oss andre - jeg kan bare si: Du milde himmel.......

Kommentar #107

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Oppdatering

Publisert nesten 9 år siden

Siden dette innlegget fra nyttår 2010/2011 stadig kommer høyt opp på "Mest lest", legger jeg til den oppdaterte kommentaren jeg skrev om samme tema ved inngangen til 2012. Den finner du her.

Kommentar #108

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Du etterlyser poenger. Vel - her et et

Publisert nesten 9 år siden

Gikk på bussen forleden dag og tenkte ikke større over det, men kjente en spesiell lukt og snudde meg mot vedkommende og så at det var en ikke-vestlig innvandrer- det så jeg nettopp av hans utseende eller hudfarge. Jeg skriver spesiell lukt, for man må jo omgå ord med forsiktighet.

 

POENGET var at hadde vedkommende sett etnisk norsk ut - så hadde jeg flyttet meg til et eller flere seter forover, MEN fordi jeg ikke ville virke diskriminerende så ble jeg sittende, ja, og hva ville andre passasjerer tenke.....for meg sitter dette i ryggmargen.

Jeg har kjent lukter av etniske nordmenn som virker som en blanding av gammelt øl, gammel svette og gammelt etterbarberingsvann og hadde det vært en nordmann ville jeg overhodet ikke hatt betenkeligheter med å flytte meg, men fordi jeg så at han var en ikke-vestlig innvandrer så ble jeg sittende. Det var en sterk og intens lukt (jada, jeg skal innrømme at kjent verre lukt av nordmenn) men ventet likevel til holdeplassen jeg skulle av. Da spør jeg. Hva ER det med oss mennesker da.....kan man virkelig spørre

Kommentar #109

Haakon Hellenes

4 innlegg  265 kommentarer

Hva er problemet?

Publisert over 8 år siden

Å ha regler for innvandring, som skulle basere seg på rasemessige kriterier, er naturligvis rasisme i tillegg til å ha svært lite empirisk belegg, hvis en måtte mene at folk fra enkelte raser med nødvendighet vil bidra til å redusere et lands gjennomsnittlige evne til nytenkning, nyskapning, oppfinnsomhet og kreativitet.

Det finnes intet pålitelig belegg noe sted for en slik hypotese.

Derimot er det nok trolig at meget store kulturforskjeller, inklusive store forskjeller i autoritetstro, eksistensen av patriarkalske strukturer i innvandrerbefolkningen, og det faktum at ganske mange innvandrer har en oppdragelse som nok på gjennomsnittet er karakterisert ved mer vane- og dogmetenkning enn i majoritetsbefolkningen, kan være en hemsko for kreativitet og skapertrang på kort sikt.

Hertil kommer det faktum at mange innvandrere kommer fra mer eller mindre fallerte stater, der fellesskapstenkningen er konsentrert om familie, storfamilie og klan, og et slikt syn på fellesskapsinteressene kan naturligvis også på kort sikt representere er produktivitesproblem.

Vider kan kombinasjonen av kultur og religion ha en forsterkende effekt som skaper integreringsprobemer.

Alle disse forskjellene kan nok være produktivitetsdempende på kort sikt, men kan så abolutt gi grunnlag for en positiv dynamikk på lang sikt.

Kommentar #110

Haakon Hellenes

4 innlegg  265 kommentarer

Innvandring av fjernkulturelle og samfunnsutviklingen.

Publisert over 8 år siden

Et positivt aspekt ved innvandring av fjernkulturelle mennesker kan ligge i den utvikling nye generasjoner med innvandrerbakgrunnen gjennomgår dersom integreringsprosessen er vellykket; en utvikling som i mange tilfeller innebærer en ganske omfattende brytningsprosess, som noen ganger kan være nokså smertefull både for foredregenerasjon og etterkommere.

I en prosess der sønner og døtre frigjør seg fra foreldrenes autoritære og patriarkalske strukturer, ligger det et betydelig element av fornyelse, nytenkning og kreativitet; og de som har gjennomgått en slik prosess kan utvilsomt yte et mer enn gjennomsnittlig positivt bidrag i næringsliv og samfunnsliv.

Og det er jeg rimelig sikker på at vi også vil oppleve i Norge i tiden som kommer. Uten slike impulser utenfra er det slett ikke utenkelig at det norske samfunnet ville utvikle en betydelig og tiltagende grad av selvgodhet og selvopptatthet og etter hvert stivne i en stasjonær tilstand.

Motsatsen til en slik postiv utvikling er imidlertid sterke tendenser til dannelse av gettoer med utstakt parallellkulturutvikling der annen og tredjegenerasjon med innvandrerbakgrunn blir enda mer autoritære og patriarkalske enn foreldregenerasjonene. Lav utdanning, lav deltagelse i arbeidslivet og dannelse av kriminelle gjenger er ofte karakteristiske aspekter ved slike gettoer.

Det er ikke tvil om at innvandring og integrering er en komplisert prosess som krever mye av både av majoritetssamfunn og av minoriteter.

Derfor er det av stor viktighet at heterogeniseringen av samfunnet ikke skjer for raskt, og at integreringspolitikken effektivt hindrer gettodannelser og parallellkulturutvikling.

I så fall er jeg ikke i tvil om at innvandring, også av fjernkulturelle mennesker, kan bidra til å vitalisere det norske samfunnet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere