Morten Andreas Horn

81

Smykkeloven

Det er ikke bare det at danskene kan finne på å vedta "smykkeloven". Det verste er måten de hånflirer på, når de gjør det. De har mistet den siste rest av anstendighet.

Publisert: 26. jan 2016

Danmarks parlament har vedtatt en ny lov, L87, som gir myndighetene adgang til å beslaglegge asylsøkeres kontanter og verdigjenstander med verdi over 10.000. Det er gjort unntak for gjenstander med "særlig affeksjonsverdi".

VG beskriver lovforslaget slik:
"Dansk politi vil med det nye lovforslaget kunne konfiskere kontanter som overgår 10.000 kroner (rundt 12.600 NOK) i verdi, samt eiendeler som kan taksteres over dette beløpet. Personlige gjenstander med særlig affeksjonsverdi skal ifølge loven ikke beslaglegges. For å bevise at gjenstandene har følelsesmessig betydning, må asylsøkerne fortelle en personlig historie, ifølge danske medier."

Danske Politiken beskriver dette mer i detalj.

Situasjonen er altså denne: Asylsøkere som forlater sitt hjem, i noen tilfeller utbombet, i andre tilfeller med politi eller religiøse fanatister i hælene, legger ut i gummibåter og med sykler på ferd gjennom Midt-Østen, Nord-Afrika og opp gjennom Sør-Europa - de ankommer fredelige lille Danmark, og tenker at "endelig er vi trygge".

Der står dansk politi klar - én ting er at de møter sperringer og et vakthold som får dem til å framstå som farlige kriminelle. Men så får altså danskene seg til å ta hver asylsøker for seg, og kreve av de overgir det familien måtte ha med seg av verdisaker, som overstiger dette absurde minstebeløpet på 10.000 kroner. De som har noe av "særlig affeksjonsverdi" får beholde det - men det fordrer at de i et personlig intervju må kunne fortelle en historie om hvorfor akkurat denne gjenstanden betyr så mye for dem.

Hvem vet hvordan dette kommer til å slå ut i praksis. Det er rett og slett umulig å se for seg hvordan en slik dansk tjenestemann skal kunne avgjøre, gjennom tolker og hos mennesker som har reist fra nesten alt, hvorvidt en historie om en gjenstand med "særlig affeksjonsverdi" er troverdig eller ikke. "Hva med denne iPhonen her - den ser jo helt identisk ut med de man får kjøpt på Elkjøp?" "Jo, men jeg fikk den av min beste venn. Han ble igjen i Syria, og jeg hørte nettopp at han var rapportert drept av IS."
En generisk gjenstand, som du fikk av din avdøde venn. Kvalifiserer det?

Dette kan vanskelig fungere i praksis, og vil uansett skape enormt mye trøbbel i håndhevingen. Vi må jo anta at asylsøkerne vil måtte ha en form for klageadgang, og det vil bli vanskelig bevisførsel.

Men dét er ikke poenget her. Det sjokkerende er at danskene i det hele tatt har fått idéen. At de skal ta i mot mennesker på flukt - én ting er at mennesker på flukt alltid har måttet ta med seg lett omsettelige verdisaker, for på den måten å kunne overleve i et fremmed land. Men her skal myndighetene i en moderne europeisk velferdsstat stå for den jobben som dunkle mellommenn og pantesjapper og helere tidligere har gjort. Med loven i hånd skal de innkassere verdiene til disse menneskene som har begitt seg på flukt.

Alf Gjøsund skrev en klok og korrekt artikkel om hitling i VL. Den som trekker nazikortet har tapt, alt fra starten av. Det er sant. Men folkens - det får ikke hjelpe: Det er bare én sammenligning som duger, når vi hører om danskenes lov. Det er bare ett bilde man får på netthinnen. Det er jødenes ankomst til Auschwitz, der de ble strippet for verdisaker før de ble skysset videre til kremasjonskamrene.

Joda, jada - jeg vet at det er avgjørende forskjeller mellom nazi-Tyskland og jødeutryddelsen, og det danskene nå innfører. Men det spiller ingen rolle. Fellestrekket er det som gjør dette så hårreisende. Det handler om hva som er nedre grense for hvordan man behandler mennesker. Det handler om settingen dette skjer i. Og verst av alt, kanskje: Det handler om at danskene selv, som har diskutert dette i et par måneder nå, vet hvordan dette blir oppfattet av omverdenen. Det vet at nazi-parallellen blir trukket fram - selvsagt må den det, det finnes knapt andre relevante paralleller. Men de blåser i det. Hånflirende påtar de seg rollen som de mest brutale i klassen. Som om det ikke er mennesker, ikke fullverdige mennesker, de har med å gjøre. Dét er det mest sjokkerende med smykkeloven.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Er du sikker på at NAV ikke har en sådan regel ?

På noen NAV-kontorer blir denne fulgt mer strengt enn på andre.

Folk i norske kommentarfelt forteller nå om at de er blitt presset til å selge det eneste av verdi de eide, for å få hjelp. Deriblant en sykkel - og i et annet tilfelle en elgitar.

Det er jo, som du skriver også dansker og nordmenn som befinner seg i svært vanskelige livssituasjoner. Selv om de ikke kommer direkte fra krigshandlinger (det gjør forøvrig heller ikke alle asylsøkere).

Når sykdom rammer, forventes mange å måtte tilpasse seg en tilværelse med betraktelig redusert inntekt. Selv om utgiftene er de samme som før. Dette har nok bidratt til å knekke mange, antar jeg. Jeg har ofte lurt på hvor mange liv våre regelverk egentlig har på samvittigheten.

Men det vil vi neppe noensinne få kjennskap til. Folk flest virker heller ikke spesielt interessert, så lenge det gjelder dem fra eget land.

Kommentar #102

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Men dét er ikke poenget her. Det sjokkerende er at danskene i det hele tatt har fått idéen. At de skal ta i mot mennesker på flukt - én ting er at mennesker på flukt alltid har måttet ta med seg lett omsettelige verdisaker, for på den måten å kunne overleve i et fremmed land. Men her skal myndighetene i en moderne europeisk velferdsstat stå for den jobben som dunkle mellommenn og pantesjapper og helere tidligere har gjort. Med loven i hånd skal de innkassere verdiene til disse menneskene som har begitt seg på flukt.

Du mener altså at danske kontanthjælpsmodtagere bliver behandlet som af dunkle mellommenn og pantesjapper og helere ?

Hvorfor skal asylsøgere have lempeligere vilkår end danskere, der heller ikke kan forsørge sig selv ?

Kommentar #103

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Dette har nok bidratt til å knekke mange, antar jeg. Jeg har ofte lurt på hvor mange liv våre regelverk egentlig har på samvittigheten.

Det har ihvertfald betydet at nogle har måttet opgive deres fag, fordi det krævede en bil.

Kommentar #104

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Præcis..

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Dette er mennesker som ikke vet hvordan det er å gå på sosialen. Det en må gjøre er å vrenge lommene og å blottstille sine aktiva. Hvis en har noe kapital (lukseriøs leilighet, fond eller smykker) så må de realiseres først før vi kan få pengemidler til opphold.

Her i tråden udstiller det racistiske røde borgerskab sit fravær af menneskelighed.

De har ingen pejling på eget samfund og egne borgere og det interesserer dem heller ikke at få det - 'de andre'/'de fremmede' derimod, de kan ikke få det godt nok og skal pakkes ind i lyserødt bomuld.

Det er så narcisistisk, som det bliver.

Kommentar #105

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvorfor skal vi behandle andre bedre enn våre egne?

Publisert over 4 år siden

Jeg ser folk i dag, som er nordmenn, som har studert i utlandet og betalt utdannelsen selv. De sitter, her i Norge med stor studiegjeld. De må flytte hjem, til mor og far, mens de prøver å finne jobb. Noen får midlertidige jobber til 100Kr timen. Ingen støtte å få.

Så ser vi at innvandrer kommer, får gratis utdannele, sted å bo, mat og alle ting.

Hvorfor skal vi behandle de bedre enn våre egne?

Kommentar #106

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Ditt menneskesyn i vektskålen

Publisert over 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
ntet forvaltningsnivå i Norge kan gjøre noe som helst (nærmest på egenhånd. som du tydeligvis tror) uten at det er hjemlet i lov og forskrift. Et rundskriv kan dermed ikke forfattes uten en nødvendig lovhjemmel.

Derfor er selvfølgelig vedkommende statsråd ansvarlig for dette rundskrivet og ytterst sett statsministeren og hele den rødgrønne regjeringa, i egenskap av å være lovgiver.

Er det slik at du går god for de norske bestemmelsene på området, men trekker nazi-kortet mot danskenes tilsvarende? Eller er det norske helt fratatt ansvar for signaleffekt, menneskesyn og anstendighet? I såfall hvorfor? At vi har praktisert dette helt siden 2008 kan da neppe være en formildende omstendighet?

Nei, du tar feil om hva jeg tror. Jeg tror derimot jeg har rett i det jeg sier - det er reell forskjell på lov, forskrift og rundskriv. Jeg tror ikke Norge har vedtatt en lov som tilsvarer den danske. Jeg mener dette rundskrivet ikke tilsvarer den danske loven. Og uansett var det, slik jeg sa, ikke selve avkortingen i seg selv som jeg reagerte på, men minst like mye rammen rundt og signaleffekten.

Nei, du tar feil, jeg "går ikke god for" de norske bestemmelsene. Men jeg gjentar at de skiller seg fra det danskene nå har vedtatt.

Det stemmer ikke det du sier - at vi har praktisert dette siden 2008. Tvert om hevdet asyladvokaten, som så vidt jeg husker også hadde en sentral rolle ift. advokatforeningens arbeid med dette feltet (?), at hun knapt nok kunne huske tilfeller der dette rundskrivet har blitt aktualisert. Hun framstilte dette som et sovende rundskriv, som advokatene ikke forsto formålet med, og som de derfor ønsket fjernet.

Du kaller det mye skrik og lite ull. Det illustrerer mest en fundamental forskjell på deg og meg. Jeg er opprørt over dette - du er ikke.

Jeg skjønner at du kan oppleve det slik - men igjen - det kan i så fall avspeile ditt menneskesyn. Hvis du synes det er OK det danskene nå har vedtatt - så plasserer det deg på det som for meg er den gale siden. Du har sjansen nå - protester mot dette, eller si det er greit.

Vi snakker altså om at det danske parlamentet vedtar en lov om at syriske asylsøkere, som har reist gjennom Europa (du - jeg gidder ikke dra en gang til historien om barna som må bæres eller leies, enten så har du medmenneskelighet i deg og har skjønt dette allerede - eller så er du en av drittsekkene som kan se bilder av flyktninge og lire av deg noe om at "de har valgt det selv" eller deromkring), skal møtes av politi som ber dem redegjøre for sine eiendeler og levere inn det som overstiger 10.000 og som de ikke kan koke ihop en historie om "affeksjonsverdi" rundt.

Forsvar det eller fordøm det - det er ditt valg, Audun. Men resten av livet ditt må du leve i visshet om hvor du var, hva du sa, da dette skjedde.

Kommentar #107

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor? Det må være lov å spørre deg om. Du vil neppe komme til å svare.

Det foreligger lignende avkortinger til ytelser for andre "svake" grupper i Norge. Hvorfor skulle asylsøkere befinne seg i en særstilling?

Jeg er mot også avkortelsen til andre svake grupper. Jeg er for avkorting av formuen til Stein Erik Hagen og andre rikfolk, jeg ønsker et mer rettferdig samfunn.

Av alle de som skal få sine ytelser avkortet, så mener jeg asylsøkere og flyktninger i Norge er langt ned på min liste. De fortjener vår hjelp og omsorg, og om ikke annet vår økonomiske støtte. Jeg tror også det er hensiktsmessig, sett fra vårt eget ståsted, å prøve å gi dem en god start på livet her i Norge. Dét betyr ikke "puter under armene" - men så er det da også milevis unna puter de de får utbetalt fra den norske stat.

Kommentar #108

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Historien hans handler vel også noe om at nestekjærlighet ikke stopper ved din egen etnisitet. Nå levde ikke Jesus i noen velferdsstat, hvis han har levd i det hele tatt, men det er greit å bli minnet om hans idealer.

Du misforstår - den danske stat leverer ikke så lidt mere end den barmhjertige samaritan - og tager sig betalt, om man selv har midler ud over det ubetydelige.

Egenbetaling og begrænsning af retten til støtte er en forudsætning for at systemet kan hænge sammen.

Kommentar #109

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Ansvarlig statsråd

Publisert over 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Derfor er selvfølgelig vedkommende statsråd ansvarlig for dette rundskrivet og ytterst sett statsministeren og hele den rødgrønne regjeringa, i egenskap av å være lovgiver.

for det som dengang kun het Justisdepartementet, og som UDI sorterte under, var Knut Storberget (Ap).

Kommentar #110

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men det vil vi neppe noensinne få kjennskap til. Folk flest virker heller ikke spesielt interessert, så lenge det gjelder dem fra eget land.

Du tar feil. Tvert om er dette noe mange i Norge er interessert i - og ikke minst de på venstresiden av politikken.

Hva har sosialministeren fra Frp gjort med dette, siden han kom til taburetten for over 2 år siden?

Kommentar #111

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Sammenligningen med sosialhjelpsmottakere og sykehjemsbeboere er allerede diskutert i denne tråden, den halter ennå mer.

Ja, for Norge, men ikke for Danmark, hvor socialhjælpsmodtagere bliver strippet for alt omsætteligt over 10.000 kr.

Kommentar #112

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Som sagt,

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at du kan oppleve det slik - men igjen - det kan i så fall avspeile ditt menneskesyn

Storberget var ansvarlig statsråd for dette rundskrivet, som ingen har løftet en finger for å endre i ettertid.

Om mitt menneskesyn bare er halvparten av hans, tar jeg det som en ære.

Kommentar #113

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Var det noen som kjente til det?

Publisert over 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Storberget var ansvarlig statsråd for dette rundskrivet, som ingen har løftet en finger for å endre i ettertid.

Hei, du hørte på samme Dax18 som jeg. Der hørte du at politikerne, visstnok, var ukjent med dette rundskrivet. Asyladvokaten som brakte det på banen forteller at det knapt nok noen gang har vært aktualisert.

Jeg er enig i at det burde vært tatt opp til debatt, og trolig helst fjernet eller endret. Dagrun Eriksen hevder at hun skal ta tak i dette i morra. Men det at ingen har "løftet en finger" har jo ikke nødvendigvis betydd at alle var fornøyd med rundskrivet. Det har trolig mer skyldtes at knapt nok noen visste om det, eller at de som visste om det også visste at det ikke hadde noen praktisk betydning.

Dette hørte du og jeg på Dagsnytt Atten - men hvorfor fortier du denne delen av historien?

Ellers er jeg enig: Dette er Storbergets ansvar, og jeg tror mange har tenkt at selv om han var ivrig i mediene, så var han kanskje ikke vår beste justisminister noensinne.

Det virkelig interessante ville vært å høre litt mer om det var noen offentlig debatt rundt dette i 2008. Sikkert noen som kan google det fram.

Kommentar #114

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Det var da voldsomt.

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Forsvar det eller fordøm det - det er ditt valg, Audun. Men resten av livet ditt må du leve i visshet om hvor du var, hva du sa, da dette skjedde.

Det er godt jeg ikke tror på Dommedag, da.

Kommentar #115

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De som nå er asylanter i Europa er de som vil avsted, som ikke har råd til fly,

Nej, de kommer gående, fordi flyselskaber har tranportøransvar.

Kommentar #116

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg visste allerede at selv de som kjemper for kristne verdier i Norge er ribbet for disse.

Hvad du efterlyser er farisærerværdier - de som overholder reglerne og lukker ørerne for dem, de træder på.

Kommentar #117

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Det er godt jeg ikke tror på Dommedag, da.

Ikke jeg heller. Men jeg tror på at et hvert menneske har et personlig ansvar.

Kommentar #118

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Det som rører meg mest i dette, er bildene av barna. Å tenke seg hva disse barna må holde ut, hva foreldrene deres må holde ut.

Det er skam også derfor journalisterne viser dig 10-100 gange så mange børn, som der er. Hovedparten er enlige unge mænd, men medier er redigerede og holdningsbearbejdende.

Kommentar #119

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Jeg fortier da slett ingen ting.

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Hei, du hørte på samme Dax18 som jeg. Der hørte du at politikerne, visstnok, var ukjent med dette rundskrivet. Asyladvokaten som brakte det på banen forteller at det knapt nok noen gang har vært aktualisert. Jeg er enig i at det burde vært tatt opp til debatt, og trolig helst fjernet eller endret. Dagrun Eriksen hevder at hun skal ta tak i dette i morra. Men det at ingen har

Dette er slett ikke sovende.

Ser du ikke skjemaene asylsøkerne må skrive under på:

UDIs skjema for egenerklæring om inntekts- og formuesforhold (vedlegg 2) UDIs skjema for kontroll av beboers inntekts- og formuesforhold (vedlegg 3) UDIs skjema for transporterklæring, forskuttering av barnetrygd (vedlegg 4)

Selvfølgelig må både advokater, håndleggere og mottak forholde seg til disse.  Tror du de leker butikk i UDI?

Og du ser jo selv hva opplysningene skal brukes til.

Kommentar #120

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg er nok politisk uenig i at vi skal ha denne avkortingen av ytelser til asylsøkere i Norge. Det er et gammelt rundskriv, hadde jeg visst om det ville jeg vært kritisk til det. Men det er en vesensforskjell på å ha dette, angivelig sovende, rundskrivet liggende i Norge - og det å vedta med stor bravur og offentlighet den danske loven om konfiskering.

En regjering har de fleste virkemidler til sin rådighet. I alle lover finnes det unntaksbestemmelser som gjør at man kan handle når noe ikke går som forutsatt, eller rettere sagt når man møter en virkelighet "som tyter ut av lovboken" som det heter. Dette betyr at det er mange sovende bestemmelser som ikke brukes uten at det er et særskilt behov for dem. 

Jeg visste heller ikke at Norge har innført tilsvarende regler for noen år siden, men jeg kjenner ikke til at de har vært praktisert, og jeg kan tenke meg at de er ment for mer spesielle situasjoner. Til forskjell fra det danske initiativet som jeg oppfatter som at det virkelig skal settes i gang som en del av kampanjen for å skremme bort migranter. Vi skal ikke la oss gripe av frykt sies det når vi opplever terrorangrep. Her spiller en regjering selv på frykten for å få jaget flest mulig fremmede bort fra sine grenser. Smykkeloven virker så streng etter hva jeg har lest at jeg undrer meg hvorfor de ikke har nevnt gulltennene med et ord.

Jeg ser ellers store problemer med å gjennomføre. Hvor skal pengene ta veien? Vil de følge den enkelte? Vil de forsvinne inn i et stort fellessvelg? Jeg tror ikke dette er så lurt. La meg si at det kunne tenkes en viss rimelighet i det hele om man lot pengene følge klienten, men jeg oppfatter ikke at det er saken her. Hensikten er avskrekking. Hvem skal kjøpe smykkene? Finnes det virkelig noen som vil? Og igjen dukker fascisttidens mennesker opp i synsranden, de som frydet seg over å få flytte inn i luksuriøse boliger de ellers ikke ville hatt råd til, men som var blitt ledige etter deportasjoner. Lovens bokstav er én ting, dens ånd enda værre. Smykkeloven kan vise seg å bli et slag i luften. Hva skjer om noen kommer til grensen, blir fratatt sitt arvegods, får reise inn og senere får opphold... vil de da kunne søke om erstatning? Jeg tror ikke dette kan være tilstrekkelig gjennomtenkt i alle sine fasetter, derfor også stemningen og temperaturen under Folketingets avstemming. Folk blir desperate i uavklarte situasjoner. 

Kommentar #121

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Hvad du efterlyser er farisærerværdier - de som overholder reglerne og lukker ørerne for dem, de træder på.

Yessir!

Kommentar #122

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Er du sikker på at NAV ikke har en sådan regel ?

Det vet jeg veldig mye om, jeg jobber I NAV, og er sosionom, og utøver velferdsrett hver dag. 

Så kan jeg gjerne være med å drøfte hvor fattige må de fattige være og hva er verdig og rett hjelp. Hvorfor skal det være sånn at den hjelpetrengende med minst rettigheter, (sosialhjelpsmottakere) og som ofte har minst ressurser, er de som må kjempe mest med NAV for å få minst. (De som har rett på statlige ytelser får mer) 

Menn det er en lang debatt jeg ikke skal gå I dybden på her.

Kommentar #123

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, for Norge, men ikke for Danmark, hvor socialhjælpsmodtagere bliver strippet for alt omsætteligt over 10.000 kr.

Vel, Norge er det sånn at sosialhjelp søkere må,dokumentere sin økonomi. De blir ikke strippet for alt over 10 000 kr, men de får ikke økonomisk hjelp, dersom de er f eks kr 10 000 over norm beløpet for livsopphold. De må bruke opp disse 10 000 kr først, men NAV skal vurdere konsekvensen v dette, etter paragraf 19. Det er altså tillat å gi hjelp selv om søker har noen kroner I banken. Barneperspektivet skal vektlegges og prinsippet om å unngå økende og langvarig hjelpebehov skal vurderes. Et eventuelt avslag skal begrunnes tydelig og vise at det er gjort en individuell vurdering. Avslag kan ankes til fylkesmannen som kan vurdere lovligheten av vedtaket.

Dessverre er det nok flere som bør anke sånne vedtak. 

Kommentar #124

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig må både advokater, håndleggere og mottak forholde seg til disse. Tror du de leker butikk i UDI?

Og du ser jo selv hva opplysningene skal brukes

Du får høre igjen på Dagsnytt Atten, da. Advokaten, som var sentralt plassert i dette, ga inntrykk av at dette er en regel som så og si aldri har kommet til praktisk anvendelse. Hvorfor, vet jeg ikke. Men hvis man har en regel om at "alt over 5.000 skal registreres og gi avkorting i ytelsene" - og så ender det opp med at omtrent ingen får registrert noe over 5.000, ingen får avkorting - ja da vil jeg faktisk lure på om de leker butikk i UDI. Hva er hensikten med alle disse skjemaene da? Akkurat dét var vel også poenget til den asyladvokaten som du selv har brukt som sannhetsvitne her.

Kommentar #125

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Ett barn er nok

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det er skam også derfor journalisterne viser dig 10-100 gange så mange børn, som der er. Hovedparten er enlige unge mænd, men medier er redigerede og holdningsbearbejdende.

Vel, kanskje er det en forskjell på oss, da. For meg er det liksom liten trøst i at barna utgjør en brøkdel av flyktningestrømmen. Ett eneste barn er nok til å få meg til å smelte. Det er mulig du er laget av hardere materiale enn meg, eller hva?

Inntrykket jeg sitter igjen med må i hvert fall bli: Vi har sett bildet av Alan, vi har sett alle de andre bildene av familier med små barn som flykter mot Europa - og din reaksjon er at du mener journalistene har overdrevet dette med barnas rolle i flyktingesituasjon. Dét er det du vil fortelle oss, når du ser disse bildene - er det slik?

Kommentar #126

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Lovens ånd

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Lovens bokstav er én ting, dens ånd enda værre.

Dette er også mitt poeng, vs. Auduns følelse av "gotcha". Det har egentlig ikke så veldig mye å si nøyaktig hva loven sier, eller om Norge eller andre land har hatt lignende bestemmelser, fra andre tider der behovet for å vise romslighet og åpenhet ikke var så presserende som nå. Det er lovens ånd som er det store problemet her.

Kommentar #127

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Nå skriver dansk avis at vi er strengere enn danskene

Publisert over 4 år siden

BT skriver at i Danmark er det satt et tak på at alle medbarkte verdier over kr. 10.000 skal oppgis.  I Norge er reglene - på papiret strengere enn i Danmark.  Her er grensen satt til verdier fra kr. 5000,- skal brukes opp før eventuell norsk økonomisk stønd ytes. 

Tveit vet sikkert mer om dette - at dette er en setning på papiret som er like vanskelig å følge opp som den som står i sosialetjenesteloven at alle verdier skal omsettes før en får innvilget sosialstønad.  Tror ikke Tveit og andre NAV ansatte har omsatt så mange biler, campingvogner, hytter, innbo o.s.v.  selv om lover sier at dette skal gjøres uttømmende før stønad innvilges.  Skattepenger, BSU konto og annet fører til opphør eller avslag. '

Hvordan UDI skal håndtere et nei som absolutt eller om dette skal sjekkes vet jeg ikke, men alle midler er gjerne ikke med i reisen.  Både konti og eiendommer finnes fortsatt i hjemlandet og mang en ankommet har etter en stund kjøpt seg ytterligere eiendommer i hjemlandet.

Med kr. 5000,-  menes penger eller eiendeler.  

http://www.bt.dk/politik/norske-regler-er-strengere-end-den-danske-smykkelov-0 

Og Horn - det som foregår nå er ikke ankomst av flyktninger - vi er inne i en permanent folkevandring som vil føre til at både de ytre og indre grenser stenges etter hvert som Sverige, Tyskland m.fl. kaster inn håndkleet - alle kan ikke sykle seg inn i Norge - skulle jeg håpe - trolig blir det en retur på ca. 90% av disse - det skulle ikke være noen overraskelse selv om Merkel og andre i begynnelsen ble fristet til å bekle disse som flyktninger i og med at de som har ankommet oss nå er kremen av reisende, men - en hån mot verdens 60 mill. reelle flyktninger.

Kommentar #128

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Hvorfor ikke gi 50 % av bruttolønna di til flyktningene?

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Akkurat dét var vel også poenget til den asyladvokaten som du selv har brukt som sannhetsvitne her.

Asyladvokatene snakker for sin syke mor.  Det gjelder jo levebrødet deres.

Men Morten Horn - du er jo av de høyest lønnede her i landet.  Du bør jo virkelig gi så det monner.  Minst 50 % av bruttolønna di direkte til flykrtningene.

Det er jo ingen som nekter deg det.  Og du bør jo virkelig gå foran å oppfordre alle leger og overleger i landet å gjøre det samme.  Det vil virkelig å være solidarisk med flyktningene. 

Det er vel ikke bare på VD du viser solidaritet?

Kommentar #129

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Symboleffekten

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
BT skriver at i Danmark er det satt et tak på at alle medbarkte verdier over kr. 10.000 skal oppgis. I Norge er reglene - på papiret strengere enn i Danmark. Her er grensen satt til verdier fra kr. 5000,- skal brukes opp før eventuell norsk økonomisk stønd ytes.

OK - hvis du nå leser de siste sidene av denne tråden, så vil du se omfattende nyansering av denne påstanden som er kommet i NRK og BT og andre steder.

Du vil også se at det ikke nødvendigvis er selve det tekniske her - hvor beløpsgrensen går etc. - som gjør meg og mange andre opprørt. Det er dette Njål omtaler som "lovens ånd", det er symboleffekten. Hvis du hører på Dagsnytt Atten-lenken her vil du også høre at dette er det mange tenker var hovedpoenget med den danske loven: Ikke at den nødvendigvis skulle gjennomføres (for som jeg påpeker i starten - det kan vise seg vanskelig) - men at den skal sende et signal om hvordan Danmark ser på flyktningene.

Signalet til flyktningene er én ting - noen hevder at de neppe lar seg affisere av lover som dette. Det som nesten er mer bekymringsfullt er signalet danske politikere gir til sin befolkning: Et signal om at det nå skal bli tøffere tider - nå skal vi virkelig stramme inn overfor disse folkene som trenger seg på. Jeg frykter dette bidrar til nettopp den dehumaniseringen og oss-dem-tenkningen som lå som forutsetning for nazistenes behandling av jødene - og som Guri Hjeltnes i Holocaust-senteret omtaler i en kronikk i Aftenposten.

Kommentar #130

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men Morten Horn - du er jo av de høyest lønnede her i landet. Du bør jo virkelig gi så det monner. Minst 50 % av bruttolønna di direkte til flykrtningene.

Hvorfor jeg? Jeg er allerede talsmann for et progressivt skattesystem, der de rikeste skal beskattes hardere enn i dag. Jeg er for inntektsutjevning. Hvorfor i all verden skal jeg alene bære byrden med å gi asylsøkerne en skikkelig behandling i landet vårt?

Det er mer rettmessig å spørre om hvorfor jeg ikke var nede på PU i høst og hjalp til med å ta imot flyktninger, slik "Årets oslo-borger" gjorde. Det er et godt spørsmål - i ettertid tenkte jeg at jeg burde ha vært der, eller gjort noe i den dur. Mitt eneste forsvar (bortsett fra dette at jeg som andre småbarnsforeldre føler jeg har nok å stri med på egen hånd, selv om jeg skjønner at dette er en tynn forklaring) er at jeg rett og slett ikke fulgte så godt med. Jeg var ikke klar over situasjonen som var oppstått, egentlig ikke før i ettertid, og kanskje først da bråket rundt "Årets Oslo-borger" oppsto.

Kommentar #131

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Praktiseres ikke

Publisert over 4 år siden

I denne saken fra NRK hevder asyladvokat Schatvet, som var Audun Wolds sannhetsvitne tidligere i kveld, at det norske regelverket ikke praktiseres:

"- Regelverket praktiseres ikke

Advokat Cecilie Schjatvet fra advokatfirmaet Hestenes og Dramer lurer på hva som er formålet med regelverket når det ikke praktiseres.

– Jeg kan ikke huske å ha lest en registreringsrapport fra PU at det er funnet sedler i størrelse over 2–300 kroner. Sjansen for at det blir et praktisk problem, har jeg vanskelig for å se, sier Schjatvet."

Kommentar #132

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Dette er sikkert kommertert allerede

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Jeg frykter dette bidrar til nettopp den dehumaniseringen og oss-dem-tenkningen som lå som forutsetning for nazistenes behandling av jødene - og som Guri Hjeltnes i Holocaust-senteret omtaler i en kronikk i Aftenposten.

men - dette henger jo ikke på greip.  Disse reiser frivillig - har av grunner som bare de vet valgt Norge som destinasjon - her venter hverken gasskammer eller annen ikke humanitær behandling, men - det å bli stilt krav til er noe selvsagt som må gjennomføres og håndteres på en mer bastant måte, slik at det ikke bare blir en setning på et papir - men virkelighet.   Det å få statlige ytelser er for de som kan dokumentere at de er i behov av det - ikke for hvermansen.  Dette har selvsagt ingenting med jøder og nazister å gjøre - dette er vanlig ellers i det norske samfunn og skulle selvsagt vært gjennomført tidligere, men i folkevandringstider med stor pågang så er det mangt som må endres av goder og flere har jo gitt deg og andre som ser på disse nyankomne med entydig positiivisme et hint om at dere burde få lov til frivillig å betale en ekstraskatt til nytte for disse reisende.

Kommentar #133

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Frivillig?

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Disse reiser frivillig -

Jeg er uenig med deg i dette premisset. Jeg synes det vitner om manglende innlevelse fra din side, når du starter med et slikt premiss. Hva du legger i "frivillighet" i denne sammenheng blir vanskelig å forstå.

Kommentar #134

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skal det være sånn at den hjelpetrengende med minst rettigheter, (sosialhjelpsmottakere) og som ofte har minst ressurser, er de som må kjempe mest med NAV for å få minst. (De som har rett på statlige ytelser får mer)

Menn det er en lang debatt jeg ikke skal gå I dybden på her.

Det er det nok, men min anke går på at de forhold kun interesserer venstrefløjen, når de går ud over nogle, de holder med.

Venstrefløjens politik går voldsomt ud over de svagest stillede af den oprindelige befolkning, men det interesserer dem helt enkelt ikke.

De har alt for travlt med at være gode og anstændige og er ikke til at skelne fra farisærere.

Kommentar #135

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Et eventuelt avslag skal begrunnes tydelig og vise at det er gjort en individuell vurdering. Avslag kan ankes til fylkesmannen som kan vurdere lovligheten av vedtaket.

Dessverre er det nok flere som bør anke sånne vedtak.

Tak for orientering - det er også mit fagområde omend med mindre focus på det socialfaglige.

Min erfaring fra DK er at flere burde anke, fordi afgørelserne ofte ikke er lovmedholdelige, men desværre også at ankesystemet er en del af systemet, sådan at de lægger kommunens anbringener til grund og stort set ignorerer klagerens ditto.

30 % får medhold i systemet og 60 % ved domstolene. Det mener jeg er et problem, selv om de ankede sager givetvis ikke er fuldt repræsentative.

Man må i DK afhænde ejerbolig, herunder andels-/boretsbolig og bil, selvom den er forudsætningen for ens erhverv. Man gør en del for at fastholde folk i systemet.

Kommentar #136

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Noen tørre tall

Publisert over 4 år siden
1 million

Refugees and migrants have arrived in Europe via illegal routes

38 percent

Proportion of migrants who are from Syria

1,200,000

Syrian refugees being housed in Lebanon – a country 100 times smaller than Europe

One in five

Proportion of people in Lebanon who are refugees

1 in 122

According to the head of the UN refugee agency, one in 122 people is a refugee

1.2 percent

Proportion of migrants who land in Italy and Greece, then get as far as Calais 

100,000

Illegal migrants were stopped from entering Britain by UK Border Force officials in 2015

15 per cent

Proportion of female refugees from Syria who are pregnant in Turkey

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/12123684/Six-in-ten-migrants-not-entitled-to-asylum-says-EU-chief.html

Data as of November 2015

Kommentar #137

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Vel, kanskje er det en forskjell på oss, da. For meg er det liksom liten trøst i at barna utgjør en brøkdel av flyktningestrømmen. Ett eneste barn er nok til å få meg til å smelte. Det er mulig du er laget av hardere materiale enn meg, eller hva?

Forskellen er at jeg tager mig sammen og tænker på konsekvenser - du fremstiller dig selv som en hændervridende grædekone eller en umoden teenager uden en voksen persons evne til at agere voksent også i vanskelige situationer.

De børn er en del af et meget stort problemkompleks, som kun kan løses, eller behandles så lidt dårligt som muligt, hvis vi også bruger denn indvendige side af hovedet og ikke bare bliver rørstrømske og hengiver os i føleri.

Inntrykket jeg sitter igjen med må i hvert fall bli: Vi har sett bildet av Alan, vi har sett alle de andre bildene av familier med små barn som flykter mot Europa - og din reaksjon er at du mener journalistene har overdrevet dette med barnas rolle i flyktingesituasjon. Dét er det du vil fortelle oss, når du ser disse bildene - er det slik?

Ja, journalisterne søger at skabe en følelsesmæssigt reaktion, der er usaglig og skadelig, fordi den fungerer efter 'follow your heart', som teenagere også gør det.

Alan druknede som følge af EU's migrationspolitik, som lover guld og grønne skove til folk, bare de kan komme sig til EU. Hans familie levede et par år i Tyrkiet og 'flygtede' fordi faderen havde hørt om gratis tandbehandling i EU. Moderen og en søskende druknede også - det er altsammen EU's skyld.

Billedet blev startskuddet til en mediekampagne for migration ind i EU - de tusinder af børn, der dør hver dag, er 'ude af øje, ude af sind' hos EU og i din lejr.

Og det kalder i anstændighed - det er det ikke.

Kommentar #138

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Inntrykket jeg sitter igjen med må i hvert fall bli: Vi har sett bildet av Alan, vi har sett alle de andre bildene av familier med små barn som flykter mot Europa - og din reaksjon er at du mener journalistene har overdrevet dette med barnas rolle i flyktingesituasjon. Dét er det du vil fortelle oss, når du ser disse bildene - er det slik?

Stemningsskiftet i Europa kom da Ungarn rullet ut piggtrådgjerdene og vi fikk se folk kaste sine barn over til andre på motsatt side for å redde dem i sikkerhet før de selv fulgte etter. Da trådte godhetstyrannene i funksjon over hele kontinentet og organiserte mottak og utdeling av mat og klær, overnatting og bistand til å komme videre. Etter noen tid kom ondskapstyrannene på banen og ville ha tilbake status quo. Der står saken i dag. 

Denne situasjonen vil vedvare til et stykke ut i 2017 og så vil den kulminere. Da vil noen reise hjem med gode minner, mens andre vil huske europeerne for at de bekreftet de holdninger islamister sier at vi har. Jeg vet hvilken side jeg ønsker å være på i dette noe lengre perspektivet og skal vedstå meg det også resten av veien. Mitt overordnede syn er like urokket som ondskapstyrannenes, men det gode skal vinne over dem i det lange løp slik det vanligvis gjør. 

Kommentar #139

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Jeg ser for meg et herlig

Publisert over 4 år siden

byråkrati som skal sitte å administrere dette lageret av smykker og verdisaker som de bemidlede innvandrerne må gi fra seg.

Kommentar #140

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Når Horn

Publisert over 4 år siden

demonstrerer så dårlig lesing av innlegg som han demonstrerer ved sin kommentar #85 til mitt innlegg #83, er det ikke særlig vits i å delta. Jeg sier jo tydelig at jeg presenterer et hypotetisk scenarium, men like fullt mer redelig enn sammenligningen med holocaust.

Kommentar #141

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hei Geir Wigdel,

Du presenterer I #83 et scenario der utgiftene til håndtering av flyktninger I Danmark førerkort til svekket akuttberedskap ved sykehusene  - med den dramatiske konsekvens at små barn DØR. 

Dette er  et  scenario som for meg framstår som så oppkonstruert at det for MEG ikke er vits I å spekulere i. Det virker for meg som om du ikke kjenner til hvor dramatisk det er dersom små barn dør grunnet mangelfull helsehjelp i det nordiske systemet. De vil bli skjermet langt inn i nedskjæringene. Saken fra Kristiansund illustrerer hvor stor oppsikt slike saker vekker. Hvis flyktningestrømmen blir en stor belastning er det andre tilbud det vil bli kuttet i først.

Videre bygger ditt scenario på en usmakelig kausalitetsantakelse. De nordiske velferdsstaten står overfor store utfordringer med å mestre sine ulike forpliktelser. Det er sant at i  bunn og grunn står svake grupper mot hverandre. Men ikke minst er det i  våre samfunn en rekke STERKE grupper som står mot de svake,og som har råd til å fire på kravene hvis flyktningene trenger vår hjelp. Hvis flyktningestrømmen etterfølges av kutt i  helsetjenesten,da er det ikke pga flyktningene. Da handler det mer om manglende offervilje fra de som sitter godt i det. 

Jeg kan åpenbart ikke hindre deg i å lese mitt innlegg som et varsel om et framtidig Holocaust, der vi bygger gasskamre og loser syriske flyktninger dit inn. Det er ikke det jeg skrev om,men du og andre har for lengst sluttet å forholde dere til hva JEG måtte ha ment. Du får stå for denne tolkningen selv. Samtidig kan du reflektere over hva som var DIN respons da denne danske loven ble vedtatt. 

Kommentar #142

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Man må i DK afhænde ejerbolig, herunder andels-/boretsbolig og bil, selvom den er forudsætningen for ens erhverv. Man gør en del for at fastholde folk i systemet.

Muligens er vi litt på siden av trådens tema, men dog, siden dette er I realiteten handler om verdighet vil jeg kort kommentere overstående.  

Dersom en som søker sosial stønad I Norge eier dyre hus eller biler m.m vil nok dette få betydning I vedtaket. Men det å bli tvunget til å selge en vanlig bolig forsterker problemet for søker, og I tillegg får kommunen enda en borger uten bolig som de må hjelpe inn i ny bolig. Dessuten er det sånn at sosialtjenesten skal forebygge sosiale problemer, og det å kreve flytting kan neppe kalles forebygging. Dersom  denne søkeren har barn, blir saken ennå mer komplisert. Det blir litt sånn som du sier, man fastholder folk I systemet heller enn å hjelpe dem. 

Og da er vi vel ved kjernen I denne tråden, hvordan gi de hjelpetrengende rett og god hjelp, og ikke ta fra dem verdigheten.  Tar vi den, blir det kanskje umulig for dem å bli selvhjulpne. (Skattebetalere)

Kommentar #143

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Tror ikke Tveit og andre NAV ansatte har omsatt så mange biler, campingvogner, hytter, innbo o.s.v. selv om lover sier at dette skal gjøres uttømmende før stønad innvilges. Skattepenger, BSU konto og annet fører til opphør eller avslag. '

Det vil nok bli stilt vilkår om å selge campingvogna eller hytta, men neppe innbo da det som nevnt sannsynligvis vil genere nye behov.

Ellers vil jeg nok en gang presisere at loven sier kan, ikke skal. Det er en vesentlig forskjell. 

Skatt tilgode blir regnet som inntekt og vil påvirke saken. 

Kommentar #144

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Og da er vi vel ved kjernen I denne tråden, hvordan gi de hjelpetrengende rett og god hjelp, og ikke ta fra dem verdigheten. Tar vi den, blir det kanskje umulig for dem å bli selvhjulpne. (Skattebetalere)

Tak for mere orientering.

De overvejelser, du refererer, er nok stort set de samme - på papiret, i de to lande.

Jeg kunne tænke mig at det er noget så simpelt som olien, der gør at i stadig holder fanen højt, som vi også gjorde indtil for et par årtier siden.

Vi har meget løst anslået 100.000 som er kørt fast i kontanthjælpsystemet - tidligere ville de have fået førtidspension, men indvandringen overbelastede den ordning så meget at den nu bruges meget lidt og folk bliver så bare 'aktiveret' igen og igen ofte i det samme.

Håber du har set den danske ordning med 'sengepraktik' - kommunerne har overtaget definitionsmagten til at erklære folk syge eller raske fra lægerne - og vel var der læger, der misbrugte systemet på deres patienters vegne, men nu er mange fanget i helt urimelige situationer.

De forhold, som kendes langt udover de direkte ramte, er en del af baggrunden for at nogle danskere finder det rimeligt at asylsøgere ikke får privilegier, men må finde sig i det samme system.

Iøvrigt - når jeg taler om at 'tage' folks ting, er det som hos jer - man kan ikke få hjælp før de realiserede penge er levet op - og det vel at mærke på kontanthjælpsniveau. Altså har du er ejerbolig med 1 mio. i friværdi og kontanthjælpen er 10.000 om måneden, skal man vente i hundrede måneder, før staten vil hjælpe.

Kommentar #145

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Håber du har set den danske ordning med 'sengepraktik' - kommunerne har overtaget definitionsmagten til at erklære folk syge eller raske fra lægerne - og vel var der læger, der misbrugte systemet på deres patienters vegne, men nu er mange fanget i helt urimelige situationer.

De forhold, som kendes langt udover de direkte ramte, er en del af baggrunden for at nogle danskere finder det rimeligt at asylsøgere ikke får privilegier, men må finde sig i det samme system.

Iøvrigt - når jeg taler om at 'tage' folks ting, er det som hos jer - man kan ikke få hjælp før de realiserede penge er levet op - og det vel at mærke på kontanthjælpsniveau. Altså har du er ejerbolig med 1 mio. i friværdi og kontanthjælpen er 10.000 om måneden, skal man vente i hundrede måneder, før staten vil hjælpe.

Dette er viktige forhold - som det er politisk kamp om også i Norge. Det er ille i seg selv at nødstedte mennesker kjøres ned i enda større fattigdom, for at de i det hele tatt skal klare å overleve. Det er ille når det gjelder sosialklienter, og ille når det gjelder flyktninger. Det er ikke minst uklok politikk fra de velståendes side - for det kan føre til økt sosial uro, mindre identifisering med velferdsstaten som et prosjekt man kan stole på - og i neste instans mindre tillit i samfunnet, mer kriminalitet, mer svart arbeid - en nedadgående spiral.

Det er likevel en vesensforskjell på avkorting av ytelser til sosialklienter, og også den norske ordningen (som visstnok sjelden praktiseres) med avkorting av penger til asylsøkere - og det det danske folketinget nå har vedatt. Asylsøkere som nettopp har ankommet landet er i en ekstremt sårbar situasjon, og har et ekstra behov for å hjelpes til å stå på beina. Ikke minst fordi endel av disse antakelig har ressurser som kan gjøre dem til viktige bidragsytere til samfunnet, om ikke de går over ende helt i starten.

Det største problemet er likevel ikke det rent praktiske rundt beløpsgrense og innkreving og slik - det er signaleffekten den danske stat sender ut. Det er også dette som var bakgrunnen for mitt åpningsinnlegg i denne tråden.

Kommentar #146

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Sofie Gråbøl

Publisert over 4 år siden

Sofie Gråbøl er også bekymret over danskenes smykkelov.

I likhet med meg anser hun dette som en symbolsk lov - hvor det er nettopp symboleffekten hun problematiserer.

I motsetning til meg er hun imidlertid klok nok til ikke å dra nazi-kortet...

Kommentar #147

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Asylsøkere som nettopp har ankommet landet er i en ekstremt sårbar situasjon, og har et ekstra behov for å hjelpes til å stå på beina. Ikke minst fordi endel av disse antakelig har ressurser som kan gjøre dem til viktige bidragsytere til samfunnet, om ikke de går over ende helt i starten.

Det største problemet er likevel ikke det rent praktiske rundt beløpsgrense og innkreving og slik - det er signaleffekten den danske stat sender ut. Det er også dette som var bakgrunnen for mitt åpningsinnlegg i denne tråden.

Asylsøgere har ikke sjældent større netværk end hjemlige sociale klienter og bliver bedre støttet af staten - ikke mindst med bolig og bohave og alle mulige andre støttende foranstaltninger.

De fleste hjemlige ville have deres problemer løst, hvis de kunne søge 'asyl' i eget hjemland.

Signalet var tænkt at være forskelligt til potentielle asylsøgere og så EU, FN og andre lande. Det kan man mene er kritisabelt og det kan jeg også medgive et stykke ad vejen, men det kommer jo igen af at man ikke kan bekvemme sig til at tone rent flag og sige at Europa ikke kan modtage asylanter på eget territorium.

Så længe man ikke griber om nældens rod, vil falskspilleriet fortsætte - overfor asylanter og overfor andre lande og organisationer.

Det vil så ske sent fordi så stærke kræfter vil have stor indvandrng i EU og derfor vil misforholdene fortsætte længe endnu.

Skylden er EU's, FN's og erhvervs- og finansliv - og så medløberne på venstrefløjen.

Ofrene vil fortsat være de oprindelige i Europa og de nødstedte i ulandene, men den slags menneskelige hensyn bider ikke på ovennævnte - de en nemlig humanister og skuer mod himlene og ser ikke, hvad de gør.

Kommentar #148

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Sofie Gråbøl er også bekymret over danskenes smykkelov.

I likhet med meg anser hun dette som en symbolsk lov - hvor det er nettopp symboleffekten hun problematiserer.

Sofie Gråbøl er en udmærket skuespiller - og som de flete af slagsen, herunder andre kunstnere, har hun en stor trang til at indvie os i sin personlige politiske orientering.

Det må hun have lov til, men journalister og mere almindelige venstreorienterede burde forstå at man ikke bliver en politisk sandsiger af at være god til at skrive romaner, spille skuespil eller male gode malerier.

Hvad Gråbøl føler, føler jeg for så vidt også, men jeg ved også at teenagetankeformen 'follow your heart' er uegnet til alene at styre et voksenliv.

Kommentar #149

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Bedre en gang sent enn aldri sent, Johannessen.

Publisert over 4 år siden

Min #90:Det med at danskene konfiskerer verdiene til inntekt for statskassa for alltid, tror jeg er en misforståelse. Jeg tror modellen mer er at verdiene settes inn på "sperret konto", med trekk underveis, og at de får tilbakebetalt en eventuell restverdi når saken er endelig avgjort.

Din #91:Er dette bare noe du antar, eller har du noen referanser som kan underbygge det?

Her kommer fasit:

Aktiver, der ikke anvendes til dækning af udgifterne til en asylansøgers eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 5, vil kunne tilbageleveres til asylansøgeren. Udlændingestyrelsen anmoder Rigspolitiet om at varsle Udlændingestyrelsen om forestående udsendelse af udlændinge i de situationer, hvor værdien af det beslaglagte forventes at kunne dække afholdte udgifter helt frem til tidspunktet for Side 10/10 udsendelse. I disse tilfælde vil Udlændingestyrelsen så vidt muligt træffe afgørelse i sagen inden udrejse. Hvis realisering af de beslaglagte aktiver sker efter udlændingens udrejse, og det viser sig, at værdien heraf overstiger betalingsforpligtelsen, vil Udlændingestyrelsen søge at udbetale det overskydende til udlændingen i udlandet.

 http://uibm.dk/filer/nyheder-2016/vejledning-vedr-l87.pdf

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
16 dager siden / 1456 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
26 dager siden / 1282 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1163 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 850 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 839 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
25 dager siden / 561 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere