Per Arne Dahl

25

Takk – og beklager, Joralf Gjerstad

Jeg takker Joralf Gjerstad for hans livslange tjeneste. Og jeg beklager på kirkens vegne at vi har forsømt den helbredende tjeneste. Det har vært noe puslete og defensivt over kirken. Nå er det tid for å praktisere.

Publisert: 20. jan 2016

Filmskaperen Margreth Olin har vært enestående dyktig til å dokumentere ondskap, urett og overgrep med sine dokumentarfilmer som hun gjennom årene også har vist for svært mange kirkelige medarbeidere. Takk til henne, på vegne av kirken!

Før lanseringen av filmen Mannen fra Snåsa har hun signalisert en dreining i sitt kunstneriske arbeid fra å dokumentere ondskap til å dokumentere godhet. Det er et spennende prosjekt som gjorde at jeg kom til å tenke på Gabriel Scotts ord: «Ondskap tærer, godhet nærer.»

Det tærte også på for henne. Det hadde sin pris å bevege seg så mye i ondskapens landskap. Og nå, møtte hun Joralf Gjerstad, og fikk inspirasjon og assistanse til å dokumentere godheten og barmhjertigheten. Hun ble tent på å dokumentere godhetens forandringskraft, slik hun møtte den i Joralf Gjerstads liv og tjeneste. Og sammen med domkirkeprest Elisabeth Thorsen har de gitt oss en viktig kveld hvor vi fokuserer på dette.

Godhet nærer. For snart 5 år siden strømmet det tusenvis av mennesker hit til Oslo domkirke etter 22. juli, og vi erfarte det samme som Margreth Olin har erfart: «Ondskap tærer, godhet nærer». Det er derfor vi søker til kirke. Det er derfor vi er her i kveld for å hjelpe hverandre å fokusere på godhetens gjenskapermakt og viktigheten av å tenne lys.

Den 23. juli 2011 inviterte vi Anne Grete Preus til å synge med og for oss i Oslo domkirke. Hun fortalte om turen fra Uranienborg og ned til kirken. Hun kom forbi en blomsterlund på veien. Øynene hennes falt på en markblomstbukett, et kubbelys, en fyrstikkeske og et kort der det stod skrevet: «Hvis lyset slukner, vær snill å tenne det igjen.» Det er derfor vi er her for å hjelpe hverandre å holde motet oppe i en krevende virkelighet. Det er derfor, du, Joralf har holdt trofast på med din helbredende gjerning gjennom et langt liv.
Det er bedre å tenne lys enn å forbanne mørket!

Takk, Joralf. På vegne av kirken takker jeg Joralf Gjerstad for hans lange, livgivende tjeneste der han har vist at han tror på Gud og elsker menneskene. Jeg takker ham for hans dobbelte lydhørhet; at han i så stor grad har evnet å lytte både til Gud og mennesket.

Han har fortalt at du var særlig glad i klokkerbønnen. Den bønnen som har som fokus å åpne seg for Gud og hva vi kan lære av den treenige Gud. Joralf Gjerstad har i praksis vist hvor viktig det er å la håpet overvintre fordi Guds kjærlighet er kommet for å bli. Jeg takker ham for hans klokketro på denne visjonen.

Joralf Gjerstads kall har vært og er å finne en vei ut av destruksjon og håpløshet. Han fortjener takk at han har vært trøsteren og som det engang ble sagt om overlege Gordon Johnsen: «en god håper». Med sin væremåte har han vist at han har skjønt at Gud har skapt oss med to ører og en munn, derav bør følge at vi bør lytte dobbelt så mye som vi snakker.

Det meste har han lært av kirkens herre, sier han. Og særlig slik det kommer til uttrykk i julesalmen: «Gi din Gud ditt hjerte hen. Gi din ringe neste. Gi din uvenn og din venn, Gi dem du ditt beste. Gi til du blir tom og arm, Intet skal du miste. Gi til du blir rik og varm, Rikest på det siste.»

Jeg takker Joralf Gjerstad for at har vært lydig mot sitt kall, med sine varme hender, sitt varme hjerte og sin helbredende oppmerksomhet mot den enkelte.

Beklager. Samtidig beklager jeg på kirkens vegne at vi har forsømt kirkens helbredende tjeneste. Det har vært noe puslete og defensivt i vår praksis. Som om vi ikke har trodd ordene i Jakobs brev 5,13-16 om å salve og be for de syke i Jesu navn. For ofte har vi vært så redd for misbruk av bønn og salving, at vi har glemt bruken og unnlatt å snakke om «helbredelsens nådegave». For ofte har vi fokusert på mulige negative følger at vi har gjemt unna oljeflasken og gjort «kirkens helbredende tjeneste» til et ikke-tema. Dermed har vi, uten å ønske det, dekket bord for usunn og uverdig praksis, ofte på siden av kirkens lange tradisjon.

Når vi takker Joralf Gjerstad for sin forvaltning av en livgivende tjeneste, må vi samtidig utfordre hverandre til mer konstruktiv forvaltning av denne i vår kirke.
Nå er det tid for praksis i Guds menighet.

Det er tid for å snakke om Jesus som den som elsker oss sønder og sammen.

Det er tid for å gå til skriftemål og motta absolusjonen som en del av vårt liv.

Det er tid for å la seg be for og velsigne – om det er krenkelser, overgrep eller tunge bekymringer som er påført oss av andre. Det er tid for praksis.

Det er tid for oss å hente fram olje og salve og be for hverandre i Jesu navn samtidig som vi ber for leger og behandlere som i troskap gjør sin gjerning.

Ikke magi. Jeg snakker ikke om bønn og forbønn som magi og hokuspokus til å overvinne det vonde eller onde. Men jeg snakker om en ny praksistrening i kirken hvor vi øver oss på å overgi det vonde og onde til Gud. Ja, viser at ordet er blitt menneske og blir mer bevisste på å trene på «å legge alt vi har på hjertet, fram for Gud i påkallelse og bønn med takk, så Guds fred kan bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus». (Fill 4,6-7) Vår Gud er en Gud med sår, og «ved hans sår har vi fått legedom.»

Da kan kirken bli vårt hospital. Da kan kirken bli vårt herberge. Da kan kirken bli vårt hjem der troen, håpet og kjærligheten kan overvintre, selv i en kald vinter.

Det er tid for praksistrening i vår kirke. Bibelen må åpnes, Kristus gjøres kjent. Synder bli tilgitt og mennesker må bli oppreist fra skam og krenkelser påført av andre. Nå er det tid for å sette Kirkens helbredende gjerning på dagsorden, slik lærer Jan Olav Henriksen ved Menighetsfakultetet i intervjuer i Vårt Land har gjort i det siste året.

Å dokumentere godhetens helbredelse har Margreth Olin vist i sitt fremragende filmarbeid, og Joralf Gjerstad har gjort det i sin praksis. Nå utfordres vi til å praktisere godhetens gjenskapermakt, Gud til ære og vår neste til gavn. Vi utfordres til å åpne våre kirkerom så flere kan oppleve den legende godheten.

Kronikken er basert på talen Per Arne Dahl holdt i Oslo domkirke tirsdag kveld. Han deltok i en samtalekveld om barmhjertighet – der Margreth Olin, Joralf Gjerstad og domkirkeprest Elisabeth Thorsen presenterte Olins arbeide med filmen Mannen fra Snåsa.

LES OGSÅ HELGE SIMONNES: Snåsamannen som forbilde

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Arne Dahl. Gå til den siterte teksten.
På vegne av kirken takker jeg Joralf Gjerstad for hans lange, livgivende tjeneste der han har vist at han tror på Gud og elsker menneskene.

Og takk til kirken for takken !!!

Fortsatt er ikke snåsamannen helt stueren i enkelte kristne kretner, noe som er svært trist, og som vitner om liten forståelse for det åndelige.

Kommentar #2

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

hva med de som ikke ble hjulpet?

Publisert over 4 år siden

Nå har jeg ikke sett filmen og jeg er usikker på om jeg skal bruke tid og penger på det.

Til det er er filmkritikerne for skeptsik og mener filmen er for misjonerende og at regisøren er mest opptatt av å overbevise oss om Snåsakallens kraft.

Men er det noe som har sett den som kan si om den også tar for seg all de som ikke får helberedelse av denne mannen. I så fall vil jeg vurdere å se den.

Disse påståtte men ikke beviste mirakler har forresten være Kirkens virkemidler for å holde folk i sin favn i alle tider. Småsakallen tror det er gud som utfører miraklene.

Disse helberderne burde jo ha faste stillinger på landets sykehus så mye folk de gjør friske.

Svein-Tore

Skeptiker  

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Vår lengsel....

Publisert over 4 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
Men er det noe som har sett den som kan si om den også tar for seg all de som ikke får helberedelse av denne mannen. I så fall vil jeg vurdere å se den.

Nå har vel aldri et menneske med både kjærlighet og indre ro, kunnet gjøre så mye skade på et medmenneske med å legge sine varme hender på haun?

Lenge hadde jeg et avisutklipp hengende på veggen der det sto:

"Vi er forenet i lengselen etter hendenes innside" - Noen har, gjennom sin indre ro og ballanse,  utviklet evnen til å gi, - andre er der for å ta imot. - Ofte er det siste vanskeligere når en virkelig trenger det, for det handler om å innrømme sin "fattigdom og svakhet".

Mette

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp!

Publisert over 4 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
Disse helberderne burde jo ha faste stillinger på landets sykehus så mye folk de gjør friske.

Svein-Tore

Skeptiker

Bård Larsen hadde en relevant kronikk på trykk i VG for et par dager siden.  Ingressen lød slik:

Hvorfor har ikke alle disse som hevder de har spesielle evner kommet flere tusen års lidelse til unnsetning før skolemedisinen kom og reddet oss?

 http://www.vg.no/nyheter/meninger/snaasamannen/komplottet-mot-snaasamannen/a/23598871/

Oddbjørn

Også skeptiker

 

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kloke ord

Publisert over 4 år siden

Kloke ord også fra den kristne skeptikeren Bjørn Are Davidsen:

http://www.vl.no/nyhet/uklokt-av-biskopen-%C3%A5-anerkjenne-sn%C3%A5samannen-1.677130

Kommentar #6

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Kloke ord også fra den kristne skeptikeren Bjørn Are Davidsen:

Fordi han høres ut som en ateist?

Det er ikke alle som blir frisk når man går til doktoren heller. Skal man slutte med medisin fordi den ikke virker på alle?

Nå syns jeg det er synd at de helbredelser som har skjedd ikke har blitt dokumentert fra leger, slik det er blitt gjort i DKK mer grundig da de har 20 leger i en uavhengig kommisjon som viser at helbredelser har skjedd i Lourdes. https://snl.no/Lourdes

Men for de som har blitt helbredet så er det jo flott. Like flott som når en opperesjon har vært vellykket, selv om det også fins opperasjoner som ikke har vært vellykket. Men det er det ihvertfall ikke farlig med å gå til snåsamannen. Man blir ikke verre av å gå til han.

Kommentar #7

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

helt sikker?

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Nå har vel aldri et menneske med både kjærlighet og indre ro, kunnet gjøre så mye skade på et medmenneske med å legge sine varme hender på haun?

VI har jo alle hørt skrekkhistorier om kreftsyke som har trodd at folk som SNåsamannen kan helberede dem.

Jeg tror til og med det er med i filmen og da er det jo ulovlig virksomhet. Hvorfor tror du at det er ulovlig for folk å prøve å heale kreft?

Svein-Tore

Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvor underlig er det egentlig

Publisert over 4 år siden

Et menneske blir laget ved at en sædselle trenger inn i et egg. Fra da av starter prosessen med å lage et barn celle for celle. Så fra mer eller mindre intet til en slabbedask på 90 kilo går mer eller mindre av seg selv. Er det da veldig utenkelig at den samme kroppen kan helbrede seg selv? Løser man noen koder kan vel det meste gjenskapes slik det blir skapt fra begynnelsen av.

En kreftsvulst som forsvinner er jo langt mindre vanlig enn en forkjølelse som går over men selv om det er mindre vanlig betyr det vel ikke at det overnatrurlig eller noe mirakel utført av guder eller andre menneskers krefter.

Hvorfor denne angsten for det helt naturlige naturen kan utføre. Hvorfor må man hele tiden dytte guder inn i slike saker.

Kommentar #9

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Intet nytt under solen

Publisert over 4 år siden

I sykepleien har dette vært viktig siden Krim krigen. En varhet i møte mellom mennesker endrer dem sammen. En vandring med ondskap (sykdom, forstyrrelsestilstander) slår ikke igjennom. Gud blir filteret og kunnskapen.

Kommentar #10

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Diskusjonen viser hvor avkristnet landet er. For eller imot Joralf liksom????

De som følger med i amerikansk menighetsliv så er dette med helbredelse helt vanlig. Se God.tv

Jeg kan referere til blant annet til Andrew Wommack Ministries (amwi.net) hvor helbredelse er viet en stor plass i  tjenesten i flere 10 år.

Han kan vise til en enestående helberedelsesprosent i sin tjeneste.

Kommentar #11

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Svein-Tore Andersen. Gå til den siterte teksten.
VI har jo alle hørt skrekkhistorier om kreftsyke som har trodd at folk som SNåsamannen kan helberede dem.

Jeg tror til og med det er med i filmen og da er det jo ulovlig virksomhet. Hvorfor tror du at det er ulovlig for folk å prøve å heale kreft?

Så det skal være ulovlig å helbrede kreft? Det høres ut for meg som at man bryter menneskerettighetene. Folk som har uhelbredelig kreft har blitt helbredet for dette på en mirakeløs måte. Det kan da ikke være ulovlig, selv om Norge kan være merkelig nok. Det er en menneskerett å få lov å prøve å bli helbredet.

Kommentar #12

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
En kreftsvulst som forsvinner er jo langt mindre vanlig enn en forkjølelse som går over men selv om det er mindre vanlig betyr det vel ikke at det overnatrurlig eller noe mirakel utført av guder eller andre menneskers krefter.

Det sier bare en som nekter å tro på mirakler, og ikke godtar at Gud fins.

Kommentar #13

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Så det skal være ulovlig å helbrede kreft? Det høres ut for meg som at man bryter menneskerettighetene. Folk som har uhelbredelig kreft har blitt helbredet for dette på en mirakeløs måte. Det kan da ikke være ulovlig, selv om Norge kan være merkelig nok. Det er en menneskerett å få lov å prøve å bli helbredet

Jeg regner med det er denne loven Andersen viser til:

Lov om alternativ behandling av sykdom m.v., kalt alternativbehandlingsloven (albhl), trådte i kraft 1. januar 2004.

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling og å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

Loven definerer sitt virkeområde som helserelatert behandling utøvd utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves avautorisert helsepersonell, samt autorisert helsepersonell som praktiserer metoder som i det alt vesentlige anvendes utenfor helsetjeneste omfattes også av lovens bestemmelser.

Loven opphevet lov av 19. juni 1936 nr. 9 om innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur («kvakksalverloven»). (Kilde: Wikipedia)

Kommentar #14

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Med vantro hjelpes ingen.

Publisert over 4 år siden

Kommentar #3: hva med de som ikke ble hjulpet?

Matteus 21,22

Jesus svarte dem: «Sannelig, jeg sier dere: Dersom dere har tro og ikke tviler, skal dere ikke bare kunne gjøre det som jeg gjorde med fikentreet. Også om dere sier til dette fjellet: ‘Løft deg og kast deg i havet’, så skal det skje. 22 Og alt dere ber om i bønnene deres, skal dere få når dere ber med tro.» 

Kommentar #15

Arnt Arnesen

0 innlegg  6 kommentarer

Hvem helbreder?

Publisert over 4 år siden

Jeg syns det mangler noe helt vesentlig i denne saken om Joralf Gjerstad; Hvor er Jesus i hans virke?

Såvidt meg bekjent legger han ikke hendene på folk og ber for dem. Når mennesker føler seg bedre etter en slik håndpåleggelse, nevner heller aldri Gjerstad Jesus. Han tar selv æren, og sier aldri at det er Jesus som helbreder...

Dersom han var en kristen mann med helbredelsens nådegave, ville det mest korrekte være at han sto i en kristen sammenheng, feks en menighet.

Det ville også være helt nødvendig og naturlig at han ba i Jesu navn, og presiserte til alle og enhver at det er Jesus som helbreder, og ikke Joralf Gjerstad.

Det gjør altså ikke Gjerstad, og da bedriver han etter mitt syn med healing, som slett ikke har noe som helst med kristen tro og virke å gjøre!

Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Utrolig mye uvitenhet om

Publisert over 4 år siden
Arnt Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns det mangler noe helt vesentlig i denne saken om Joralf Gjerstad; Hvor er Jesus i hans virke? Såvidt meg bekjent legger han ikke hendene på folk og ber for dem. Når mennesker føler seg bedre etter en slik håndpåleggelse, nevner heller aldri Gjerstad Jesus. Han tar selv æren, og sier aldri at det er Jesus som helbreder... Dersom han var en kristen mann med helbredelsens nådegave, ville det mest korrekte være at han sto i en kristen sammenheng, feks en menighet. Det ville også være helt nødvendig og naturlig at han ba i Jesu navn, og presiserte til alle og enhver at det er Jesus som helbreder, og ikke Joralf Gjerstad. Det gjør altså ikke Gjerstad, og da bedriver han etter mitt syn med healing, som slett ikke har noe som helst med kristen tro og virke å gjøre!

Jeg kan bare gjenta det jeg har skrevet på en annen tråd. Svært mange vet ingenting om "varme hender" eller healing. Det er ikke Jesus om virker gjennom helbrederen, det er hans egen energiutstråling som gjør at han kan overføre livsenergi til andre mennesker via sine hender.

Dette har intet å gjøre med å ha "den rette tro"! Varme hender er simpelthen høyt hevet over småligheter som kristne som mener at kun den med "rett tro" kan helbrede.

Gud har latt oss medta ulike gaver til jorden. Noen har ordet i sin makt og kan uttale seg og skrive velfomulert. Noen har store evner innen muslikk, kunst og kreativitet. Noen er teknisk begavede. Noen har oppfinnertalent osv.

På samme måte har Gud latt noen av oss medta evnen til en ekstra kraftig utstråling far våre håndflater. Det er livskraft vi utstråler, og den kan vi overføre til andre mennesker, og demred øke deres generelle energinivå og styrke deres eget immunforsvar og deres egen evne til å tilfriskne.

Det er intet mystisk eller hokus pokus med dette. En eventuell tilfrsikning har intet å gjøre med hva man tror eller om man tror sterkt nok, og det har intet å gjøre med helbrederens egen tro.

Du finner denne evnen likelig fordelt mellom alle trosretninger. Kristne har ingen særstilling å så måte. Jeg har selv drevet med healing i nær 30 år, og har fått massevis av gode tilbakemeldinger. Men jeg kan aldri garantere noe som helst. Jeg tilfører den syke ekstra livsenergi, men jeg tryller ikke. Jeg nedkjemper ikke syldom, jeg øker vedkommendes generelle energinivå og styrker dermed vedkommendes immunforsvar.

Det er utrolig tullete å lese alle de kristne som mener at bare kristne har denne evnen. Det er helbrederen egen utstråling som påvirker! Jesus er overhode ikke involvert.

Men man KAN kombinere healingen med en bønn til Gud om å forsterke prossessen, og da vil selvsagt Gud bønnhøre en!

Mvh Sverre

http://vandrermotlyset.net/Healing.html

Kommentar #17

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Arnt Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Dersom han var en kristen mann med helbredelsens nådegave, ville det mest korrekte være at han sto i en kristen sammenheng, feks en menighet

Jeg ville linke til Avnskogs kommentar, men ser han selv har postet :)

Jeg synes selv det er interessant å erfare hvor fastlåste mange av oss synes å være i våre oppfatninger av hva som er korrekt osv.

Derfor veldig fint å lese Avnskogs svar, som er så direkte og ikke skrevet i noe "unnskyld at jeg er til"-tone.

Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Tusen takk, Sissel!

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Les gjerne Avnskogs kommentar i en annen tråd.

For om mulig å få et mer nyansert syn på hva som kan regnes som korrekt...

Helt uavhengig av deg, skrev jeg en egen kommentar! Men mange takk skal du ha!

Jeg blir like opprørt hver gang jeg opplever at kristne forsøker å ta patent på gode evner til medfølelse og nestekjærlighet - og evnen til å tilføre andre helbredende energi!!

Mvh Sverre

Kommentar #19

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg blir like opprørt hver gang jeg opplever at kristne forsøker å ta patent på gode evner til medfølelse og nestekjærlighet - og evnen til å tilføre andre helbredende energi!!

Jeg tilføyde i min kommentar at jeg liker den direkte måten du skriver på i ditt svar.

Jeg tror folk ofte forventer at man skal gå veldig stille i dørene om slikt som dette.

Derav også ordknappheten til Gjerstad, tror nå jeg.

Han er av en generasjon som lærte å trå varsomt, fordi folk kunne tenke og tro....

Kommentar #20

Arnt Arnesen

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke Jesus om virker gjennom helbrederen,

Og der viser du med all mulig tydelighet forskjellen mellom healing og kristen forbønn for syke.

Det du har bedrevet, og skriver om, og som Gjerstad har stått for er healing, og detter er helt andre krefter enn fra Gud!

At du forsøker å sause sammen healing og kristen forbønn for syke som en side av samme sak, er et skremmende og farlig tankegods!

Kommentar #21

Arnt Arnesen

0 innlegg  6 kommentarer

Hva med Jesus?

Publisert over 4 år siden

Tror du på Jesus, Sverre? Har du tatt i mot Jesus Kristus som din frelser og mester? Og tror du at den eneste veien til Faderen og et evig liv er gjennom troen på Kristus Jesus?

Kommentar #22

Roger Christensen

7 innlegg  708 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Arne Dahl. Gå til den siterte teksten.
Beklager. Samtidig beklager jeg på kirkens vegne at vi har forsømt kirkens helbredende tjeneste. Det har vært noe puslete og defensivt i vår praksis. Som om vi ikke har trodd ordene i Jakobs brev 5,13-16 om å salve og be for de syke i Jesu navn. For ofte har vi vært så redd for misbruk av bønn og salving, at vi har glemt bruken og unnlatt å snakke om «helbredelsens nådegave». For ofte har vi fokusert på mulige negative følger at vi har gjemt unna oljeflasken og gjort «kirkens helbredende tjeneste» til et ikke-tema. Dermed har vi, uten å ønske det, dekket bord for usunn og uverdig praksis, ofte på siden av kirkens lange tradisjon.

Når vi takker Joralf Gjerstad for sin forvaltning av en livgivende tjeneste, må vi samtidig utfordre hverandre til mer konstruktiv forvaltning av denne i vår kirke.
Nå er det tid for praksis i Guds menighet.

Jeg vet ikke helt hvordan vi skal tolke dette og om det får noen følger for kirkelig praksis. Det sies visstnok "på kirkens vegne". 

Det er ikke få ganger ateister blir beskyldt for å angripe stråmenn, at diverse problematiske bibelsteder må tolkes i en kontekst, at ateistene slåss mot en antikvert form for kristendom som ikke finnes lenger. Moderne teologi sier noe helt annet blir vi gjerne fortalt. Og den har vi visstnok ikke satt oss inn i.

Vel, her kan vi altså lese en biskop som (så langt jeg kan se) hyller en påstått helbreder og mener at kirken bør drive med lignende aktiviteter. Frem med oljeflasken. Tid for praksis. Hva betyr praksis forøvrig? Hvis det bare betyr bønn så er det vel ikke noe nytt med det? Men hvis det betyr noe mer, hva betyr det da? 

Kommentar #23

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

Beklagelsens nådegave.

Publisert over 4 år siden
Per Arne Dahl. Gå til den siterte teksten.
Og jeg beklager på kirkens vegne

Det er mulig at Gjerstad har behov for en beklagelse. Imdlertid er det grunn til å lure på når biskopen - på vegne av kirken - vil beklager praksisen med nekte homofile å gifte seg i kirken. Da kan kanskje biskopen beklage - også på egne vegne?

Kommentar #24

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Utdanning, bare tull?

Publisert over 4 år siden

Å skuffe mennesker som lider av uhelbredelige sykdommer er ingen god nyhet. Man skal være forsiktig med å sette håp til håpløshet.

Å være konfliktsky endrer ikke verden.

Joralf er nok et menneske som vi kan kjenne oss igjen i. Alle vil helst ha helbredende kraft, men bare Gud kan.

Salving og forbønn er en viktig del av kirkens arbeid, men det er ikke et system på dødens ofre.

Da jeg var i begravelse til min unge fetter på tirsdag, var tante og onkel der. Onkel er 89. Han forstod ikke meningen med dette; å miste sitt barn i den alderen.

Når man vil kurere kreft kommer andre sykdommer inn.

Å brenne et lys i begge ender fører ingen steder.

En samtale kan friske opp tankeprosessene.

Kunnskap redder liv og endrer holdninger.

Medisinen og sykepleien er også tuftet på kristne verdier (barmhjertighet, nestekjærlighet og omsorg). De kan vi ikke vri oss unna.

Hvor mange har Karsten Isaksen helbredet med sine bøker, prekener, ord for dagen, gjennom sitt liv? 

Kommentar #25

Svein-Tore Andersen

1 innlegg  111 kommentarer

litt vanskelig å forstå deg Tove

Publisert over 4 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Medisinen og sykepleien er også tuftet på kristne verdier (barmhjertighet, nestekjærlighet og omsorg). De kan vi ikke vri oss unna.

Men jeg reagere alltid på bruken av "kristne verdier" ( mye brukt av Hareide)

Hva er nå de igjen ?

Du nevner "barmhjertighet, nestekjærlighet og omsorg" i denne omgang.

Kan du forklarer hvorfor dette er spesielt kristne verdier. Som humanetiker føler jeg at dette er humanetiske verdier. Pussig

sorry , måtte bare

Kommentar #26

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

kristne verdier

Publisert over 4 år siden

er historisk et grunnlag for fagområdene medisin, sykepleie, teologi, diakoni m.m.

At andre tar dem til seg som sine er ikke noe bemerkeslesverdig.

Etikk og humanisme eksisterer for seg, men i bl.a sykepleien og medisinen eksisterer de i kraft av noe utenfor faget (Vitenskapen og troen).  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3285 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1215 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1057 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
16 dager siden / 876 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
8 dager siden / 803 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
8 dager siden / 617 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
20 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere