Religions- og debattredaktør Alf Gjøsund

Religions- og debattredaktør

Selbekks ytrings-frihet

Tre måneder før karikaturstriden gikk Vebjørn Selbekk sterkt ut mot tegninger som rammet kristne.

Publisert: 20. jan 2016

Jeg sitter foran mikrofilm-­leseren på Nasjonalbiblioteket med fem-seks ruller i en boks. Magefølelsen forteller meg at disse filmene fra 2005 og 2006 kan hjelpe meg å forstå: Hvorfor reagerte så mange ­negativt på at den kristne avisen Magazinet trykte karikaturtegningene av profeten Muhammed i 2006?

LES VEBJØRN SELBEKKS SVAR: Gjøsunds mikrofilm

Mye vann har rent i havet ­siden da. Redaktør Vebjørn Selbekk er blitt en populær mann. I fjor fikk han Fritt Ords honnør for sitt «prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten gjennom ti år med karikaturstrid».

Men han har ikke glemt at ­Jonas Gahr Støre «beklaget ­uroen» og uttrykte «forståelse for at tegningene ble opplevd som støtende». Han har heller ikke glemt at Kjell Magne Bondevik sa at det var «uklokt å trykke tegningene», og at det «vitner om mangelfull respekt for islam».

Da Selbekk i forrige uke utga boken Fryktens makt, fikk spesielt Bondevik gjennomgå. Han ble beskyldt for å ha sviktet ytringsfriheten. Selv mente Selbekk at det å stille spørsmålene «er det klokt, bør vi avstå?», «i seg selv er en selvsensur».

Men hvilke prinsipper hadde Selbekk selv, den gangen for ti år siden?

Tendensiøs journalistikk. Jeg starter med filmen «januar–april 2005». Da skifter Magazinet fra å være en ren ukeavis til å komme ut tre ganger i uken. Et av temaene avisen skriver mest om er islam og muslimer.

Følelsen fra 2006 dukker opp igjen. Jeg var fast leser av Magazinet på den tiden. Nå ser jeg det samme: Denne avisen var ikke fair mot muslimer.

2005-årgangen er sterkt preget av artikler med negativ omtale av islam og muslimer. De handler om muslimsk terrorisme,­ om forfølgelse av konvertitter og om muslimske menn som mishandler kvinner. De handler om integreringsproblemer, umerket halalkjøtt, opptøyer og hijabdebatt.

Jeg finner ingen eksempler på at positive, nyanserende sider ved islam og muslimske miljøer blir dekket. Muslimer selv slipper ikke til med sitt syn, med mindre de kan bekrefte problemet. Unntaket er ett avsnitt, der en muslim blir sitert på at det går an være gode naboer selv om den ene er muslim.

På fagspråket kalles dette tendensiøs journalistikk.

Ikke prinsipiell. I lederartikler skriver Selbekk om denne religionen «som produserer slike voldsmenn»: «Hva er det egentlig som forkynnes i moskeene?» spør han. «Er det virkelig korrekt at islam er en fredselskende ­religion, eller er dette ren ønsketenkning fra godtroende sekulære politikere?»

Dessuten er Selbekk opptatt av ytringsfrihet. Han dekker behørig drapet på filmskaperen Theo van Gogh og truslene mot politikeren Ayaan Hirsi Ali. Han står opp for predikanten Runar ­Søgaard, som blir truet etter å ha kalt Muhammed «en forvirret pedofil». Han bekymrer seg for «muslimsk press mot ytringsfriheten».

Men Selbekks bekymring for ytringsfriheten er ikke prinsipiell. Den handler om ytringsfrihet for en bestemt gruppe: islam-kritikerne.

At muslimer ikke får komme til orde i avisen hans er ett av flere signaler om det. At han i han i lederen «Bør hijab forbys?»
(6. okt 2005) ikke avviser kravet om et hijabforbud (i den grad hijab er en ytring), men tvert imot «har stor forståelse» for det, er et annet.

Refser Graff. Men det tydeligste signalet er Selbekks negative holdning til karikaturer som rammer andre grupper. Under tre måneder før Jyllandsposten publiserer tegningene som setter den muslimske verden i brann, skriver Selbekk lederen «Når ­hatet får styre pennen».
Der gir han en usedvanlig skarp korreks til tegneren Finn Graff, som fremstiller Erna Solberg og Carl I. Hagen som parrende griser. Like sterkt går han ut mot karikaturer som fremstiller israelske politikere, og i ett tilfelle kristne, som nazister.

Selbekks kritikk er krystallklar: «Vi er sterke tilhengere av en fri politisk meningsuveksling, også i karikaturform. Men det finnes en grense der den fullt ­legale politiske ytringen går over til å bli en forsøpling av den ­offentlige debatten og i stedet gir et bidrag til å forsterke fordommer og hat.»

Det er som å høre Kjell Magne Bondevik. Forskjellen er at for Bondevik er dette et prinsipielt standpunkt. Selbekk har et unntak: Karikaturer som rammer muslimer er greit.

Magefølelse. Det er antakelig dette som er årsaken til magefølelsen jeg og mange andre sitter med når vi holder Magazinet i hendene 10. januar 2006. På forsiden har Selbekk slått opp: «Magazinet trykker i dag tegningene som har rystet Danmark». Opplysningen står i kontrast til et bilde av Finn Graff, og opplysningen om at tegneren ikke «tør» å tegne Muhammed.

Mikrofilmene av 2005 og 2006-årgangen av Magazinet ligger fortsatt i en liten boks merket mitt navn på Nasjonalbiblioteket. Om Selbekk hadde hatt tid til å kikke litt på dem, vil han kanskje sett at innholdet har en beskjed til ham:

Kanskje det er på tide å dempe kritikken av Støre og Bondevik bitte litt?

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 19. JANUAR 2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er enkelt.

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Der gir han en usedvanlig skarp korreks til tegneren Finn Graff, som fremstiller Erna Solberg og Carl I. Hagen som parrende griser. Like sterkt går han ut mot karikaturer som fremstiller israelske politikere, og i ett tilfelle kristne, som nazister.

Det ser ikke ut til at Gjøsund har tatt seg bryet med å sette karikaturtegninger opp mot hverandre på et saklig grunnlag.

Solberg og Hagen som parrende griser er personangrep ut fra politisk uenighet,og dermed håpløst tåpelig.

Israelske politikere og kristne framstilt som nazister er ikke i nærheten av å være fakta,og er dermed tatt ut av lufta for å sverte.

Tegninger av muhammed trenger ikke en gang å være koblet til noe negativt for å være en grunn for muslimer  til å ty til vold og terror.

At noen tegninger av muhammed blir koblet til terror er jo tatt rett ut av historiske fakta,og er dermed gjengivelse av noe sant.

Det kunne faktisk vært fruktbart om Gjøsund PRØVDE å reflektere litt før han går løs på Selbekk. 

Kommentar #2

Levi Fragell

100 innlegg  1166 kommentarer

Gjenkjennelig

Publisert over 3 år siden
Vebjørn Selbekk var i mange år nær medarbeider av Trosbevegelsens toppfigur i Skandinavia, Ulf Ekman. Min egen erfaring fra dette miljøet (riktignok mer enn 50 år tilbake) er at det her er en betydelig pragmatisk omstillingsevne. Hva tjener saken og hva tjener meg selv skaper forhold og situasjoner som kan forvirre logisk innstilte og etisk bevisste følgere, og som noen ganger kan minne også om politikeres krumspring. At Ekman blir katolikk og Selbekk medlem av Statskirken er interessante eksempler - og påminnelser.
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det kunne faktisk vært fruktbart om Gjøsund PRØVDE å reflektere litt før han går løs på Selbekk.

Ja, refleksjon har aldri skadet noen. 

Kommentar #4

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Så enig....

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ja, refleksjon har aldri skadet noen

Det er en del mennesker som slett ikke får med seg at, selv om graden av skamløshet kan være forskjellig, så vitner disse "karikaturene" om en nedvurdering av andres opplevelser og tro.

Disse formene for "karikaturer" viser bare mangel på sundt folkevett og manglende oppdragelse, og har ingen verdens ting med ytringsfrihet å gjøre - bare intoleranse.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Disse formene for "karikaturer" viser bare mangel på sundt folkevett og manglende oppdragelse, og har ingen verdens ting med ytringsfrihet å gjøre - bare intoleranse.

Da karikaturene ble trykket i Danmark var det først og fremst et kunstnerisk uttrykk og en fremvisning av hvordan utøverne kunne oppfatte Muhammed. Senere kom panikken fra redaktørene om de hadde forsømt seg eller vært tøffe nok. For å rette opp inntrykket ble karikaturene til et symbol for redaksjonenes mot men også en umusikalsk gest ved at de ble gjentatt og gjentatt. Av pietet overfor den norske opinionen har man td ikke offentliggjort bildene av de døde på Utøya enda. Den samme pietet burde man ha vist muslimene og Aylan. Dagbladet la ut ledetråder til hvordan man kunne finne bildene fra Utøya i Sverige, men ville selv ikke trykke dem. Karikaturstriden fikk således lov å vokse seg alt for stor og betydningsfull. 

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Om å gi volden makt

Publisert over 3 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Disse formene for "karikaturer" viser bare mangel på sundt folkevett og manglende oppdragelse, og har ingen verdens ting med ytringsfrihet å gjøre - bare intoleranse.

Jeg er enig i dette.  Men på en eller annen måte må et sivilisert samfunn slå fast at et politisk eller religiøst syn ikke kan  beskyttes av fanatisme og vold,  mens andre parallelle syn kan raljeres med helt grenseløst uten at det får konsekvenser.   Jfr. Otto Jespersens bibelbrenning.

Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det var jo dette de ikke visste.....

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Israelske politikere og kristne framstilt som nazister er ikke i nærheten av å være fakta,og er dermed tatt ut av lufta for å sverte. Tegninger av muhammed trenger ikke en gang å være koblet til noe negativt for å være en grunn for muslimer til å ty til vold og terror.

Journalister, redaktører og politikere ble tatt med buksene nede. De viste, med all klar tydelighet, at de ikke skjønte noe av muslimsk kultur.

Når de så hvor galt det gikk måtte de på en måte prøve å redde skinnet. Var det noen selvransakelse der i gården? Nei. Politikere skyldte på Selbekk. Journalister gravde seg ned i yttringsfrihet og at en ikke måtte misbruke den, helt fjernt fra verdens realiteter. Fredens religion kunne ikke ha skylden for noe som helst!

Det er som å se da min gamle far sov sin velfortjente middagshvil, i dyp søvn under avisen. Der så han ikke så mye. Det er rart å se at mange befinner seg i samme tilstand, selv under døgnets arbeidene timer!

Kommentar #8

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jasså ?

Publisert over 3 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Disse formene for "karikaturer" viser bare mangel på sundt folkevett og manglende oppdragelse, og har ingen verdens ting med ytringsfrihet å gjøre - bare intoleranse.

Gjelder dette alle typer karikaturtegninger  som går ut på å fleipe eller å få fram et poeng ?

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
bildene av de døde på Utøya

Hva i all verden har bilder av terrordrepte mennesker med karikaturtegninger å gjøre ?

Kommentar #10

Per Steinar Runde

215 innlegg  2476 kommentarer

Flisa og bjelken

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
2005-årgangen er sterkt preget av artikler med negativ omtale av islam og muslimer. De handler om muslimsk terrorisme,­ om forfølgelse av konvertitter og om muslimske menn som mishandler kvinner. De handler om integreringsproblemer, umerket halalkjøtt, opptøyer og hijabdebatt.

Jeg finner ingen eksempler på at positive, nyanserende sider ved islam og muslimske miljøer blir dekket. Muslimer selv slipper ikke til med sitt syn, med mindre de kan bekrefte problemet. Unntaket er ett avsnitt, der en muslim blir sitert på at det går an være gode naboer selv om den ene er muslim.

På fagspråket kalles dette tendensiøs journalistikk.

Ein kommentator i Vårt Land som skuldar andre for tendensiøs journalistikk, bør heller vende blikket og kritikken mot si eiga avis, for då vil han sjå regelrett kampanjejournalistikk for flyktningar og immigrantar frå muslimske land og mot dei som vil avgrense innvandringa, som t.d. Frp-politikarar.

Muslimar kan avisa berre kritisere viss dei er heilt rabiate og står for terror i Langtvekkistan. Så snart dei set fot på norsk jord, er dei fullstendig freda. VL held seg også med faste muslimske kommentatorar eller apologetar.

Sjølv då VL på leiarplass skreiv om dei massive overgrepa mot ressurssvake jenter i Rotherham (og andre engelske byar), vart verken etnisiteten eller religionen til gjerningsmennene nemnt med eit ord. I staden retta skribenten skytset mot katolske overgriparar, som sjølvsagt har sitt å svare for, men i denne saka var heilt uskuldige.

Ein må leite med lys og lykte i VL for å finne noko negativt om muslimske innvandrarar i Noreg, sjølv om dei som gruppe toppar kriminalitetsstatistikken, har stått for nesten alle overfallsvaldtekter, har utnytta og undergrave dei fleste velferdsordningane, gjort underslag, lurt NAV opp i stry, arbeidd svart og sendt prosentvis fleire til jihadistisk krigføring i Midtausten enn muslimske grupper i mest alle andre europeiske land. Men så snart einskildpersonar med muslimsk bakgrunn gjer noko bra, får dei førstesideoppslag i VL og portrettintervju utan kritiske spørsmål, sjølv om dei har haldningar som bryt sterkt med vår kultur.

Viss ikkje Gjøsund ser det nedverdigande i å teikne partileiarane Hagen og Solberg som kopulerande svin og ein israelsk statsminister (Olmert) som SS-vakt i ein tysk konsentrasjonsleir, der han frå tårnet morar seg med å skyte på fangane, bør han justere sitt moralske kompass. Dei såkalla Muhammed-karikaturane var til samanlikning ganske uskuldige. Dei var ikkje retta mot muslimar, og knapt nok mot islam. For det er vel berre jihadistar som går rundt med bomber på kroppen eller bør ta seg poenget ad notam når "Muhammed" møter terroristar ved porten til Paradis med replikken: "Stans, stans! Vi har gått lens for jomfruer!"

Elles var det berre ein faksimile av avissida til Jyllandsposten som stod på trykk i Magazinet, og det som ein passande og aktuell illustrasjon til ein artikkel om ytringsfridom. Fleire andre norske aviser trykte også tilsvarande faksimile. Problemet for Selbekk og Magazinet var at utanriksminister Gahr Støre valde seg denne vesle nisjeavisa som syndebukk, for sjølv å sleppe unna det muslimske raseriet, og at redaktørane i m.a. Aftenposten sat feige og musestille for at ikkje nokon skulle seie høgt at også dei hadde gjort som Selbekk.

Kommentar #11

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Når "Vårt Land" kaster stein fra glasshuset!

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Ein kommentator i Vårt Land som skuldar andre for tendensiøs journalistikk, bør heller vende blikket og kritikken mot si eiga avis, for då vil han sjå regelrett kampanjejournalistikk for flyktningar og immigrantar frå muslimske land og mot dei som vil avgrense innvandringa, som t.d. Frp-politikarar.

Veldig treffende og passende tilsvar til "Vårt Land" sin ubalanserte kampanjejournalistikk!

De prøver å fremstille Selbekk som tendensiøs, - mens de selv til de grader er en tendensiøs og ubalansert avis der politisk ukorrekte SANNHETER forbigås i stillhet!

Kommentar #12

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Ein må leite med lys og lykte i VL for å finne noko negativt om muslimske innvandrarar i Noreg, sjølv om dei som gruppe toppar kriminalitetsstatistikken, har stått for nesten alle overfallsvaldtekter, har utnytta og undergrave dei fleste velferdsordningane, gjort underslag, lurt NAV opp i stry, arbeidd svart og sendt prosentvis fleire til jihadistisk krigføring i Midtausten

Det drives ikke særlig mye grave journalistikk av dette kaliberet, nei, det skal være sant og visst!

Og hvorfor er det ikke større vilje til å sette fokus på at de som faktisk våger, oftest blir tvunget til å leve med politibeskyttelse, slik tilfellet er for bl.a. Storhaug?

Kommentar #13

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jaja, Holt

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Gjelder dette alle typer karikaturtegninger som går ut på å fleipe eller å få fram et poeng ?

Selfølgelig gjelder det ikke alle typer karikaturtegninger, men det gjelder for alle de "karikaturene" du nevner i ditt eget innlegg #1.

Kansje du bør reflektere littegrann over at du ber andre om å reflektere.

(MODERATOR HAR FJERNET AVSPORENDE INNSLAG I TITTELEN)

Kommentar #14

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Underlig redaksjonell vurdering av VL

Publisert over 3 år siden

Vårt Land har vært på Nasjonalbiblioteket og lest mikrofilmer av Vebjørn Selbekks lederartikler i 2005.

Man kan undre seg: Er VS det mest interessante fenomenet her, eller er det det faktum at ytringsfihetens kår er dramatisk forverret i Norge: drap, vold og trussler om vold gjør at folk er redde. Terrrorvirkemidler/-mekanismer som kan sende hele nasjoner i kne, er virksomme i samfunnet vårt. 

Noen poenger ad VL "gravejournalistikk":

1) Selbekk kritiserte Finn Graffs nazijødekarikaturer som politiske ytringer. Sånt må være lov, og kan til og med være på sin plass. Det var ikke innholdet i Muhammed...-tegningene muslimene raste mot, men at noen hadde begått den dødsynd å i det hele tatt avbilde profeten.

2) Selbekk sa aldri at Graff-tegningene ikke skulle vært trykket, eller ikke burde vært beskyttet av ytringsfriheten. Riktignok skrev han ”det finnes en grense der den fullt legale politiske ytringen går over til å bli en forsøpling av den offentlige debatten og i stedet gir et bidrag til å forsterke fordommer og hat”, men han beklaget formuleringen for over et år siden, i et intervju med avisen Vårt Land(!).

3) Det er lov å justere standpunkt eller bedre skjønne ytringsfrihetens prinsipielle betydning når man i løpet av høsten 2005 opplevde at journalister og tegnere ble truet på livet, bygninger brent, og folk ble slått i hjel.

4) Artikkelens konklusjon - at Selbekks påståtte uklarhet skulle gi grunn til å ”dempe kritikken av Støre og Bondevik bitte litt”, er ikke bare whataboutism. Det er i seg selv prinsippløst i forhold til ytringsfriheten.

Kommentar #15

Johannes Morken

434 innlegg  937 kommentarer

Selbekks svar til Gjøsund

Publisert over 3 år siden
Kommentar #16

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Misforstått oppgave

Publisert over 3 år siden

Hege Storhaug skriver at vi kan takke politikerne, akademikerne og mediene for at vi i vår levetid ikke får tilbake den personlige friheten vi tok for gitt.

Jeg tror hun har rett.

Å jakte på Selbekk virker da som en misforstått oppgave.

Kommentar #17

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Et forsøk på å gjøre seg interessant?

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Der gir han en usedvanlig skarp korreks til tegneren Finn Graff, som fremstiller Erna Solberg og Carl I. Hagen som parrende griser. Like sterkt går han ut mot karikaturer som fremstiller israelske politikere, og i ett tilfelle kristne, som nazister.


Dette er for dårlig Gjøsund. Jeg husker det siste tilfellet med Graff og nasistene. Det er en avgjørende forskjell på på muhammed-karikaturene og Graff tegninger. Graff representerte den gang en enorm misbruk av ytringsfriheten. En sammneligning av israel-staten og nasistene er hinsides alle proposjoner. Graff ufarliggjorde en verdens mest brutale og bestialske regimer. Graff ufarliggjorde folkemord, konsentrasjonsleire og verdenskrig fordi referansen til 2WW blir det folk opplever når de er i Israel. Israel har ingen konsentrasjonleirer, partipoliti og folkemord gående og dette blir da referansen til 2ww for unge mennesker. Graff var derfor en fare for samfunnets selvforståelse, ro og orden.  Graff burde vært domfelt for sin forakt for de drepte og lemlestede i 2ww. Derimot var muhammedkarikaturene en helt relevant politisk analyse med klare referanser til fortid og nåtid. Graff representerte en av de verst brudd på sivilisert bruk av ytringsfriheten. Muhammedkarikaturene på ekte politiske realiteter.

Gjøsund forstår åpenbart ikke at ytringsfrihet ikke er en absolutt gode i seg selv. Selve ytringsfriheten benyttes like lett og enkjelt til destruktiv maktmisbruk som noe annet.  Ytringsrihetens poeng er å etablere gode velfungerende sosiale konstruksjoner som fremmer rettferd, fred og et skapende samfunn. Det var langt verre da Europas politiske elite gikk i demotog for Charlie Hebdo. Det disse politikerne gjorde var ganske enkelt å appludere de som sparket nedover.  Charlie Hebdo aprket nedover og tråkket godfolks goder skikkelig ned i søla, uansvarlige drittsekker som aldri vil få mitt bifall for sin misbruk av ytringsfriheten.

Dette er nødt til å gå galt. Politikere og media/journalister som Gjøsund o.l. undergraver godtfolks tillit til media/politiske miljøer.  Gjøsund etablerer paralellsamfunn, innen etniske norske borgere.  Slik skriverier som dette er man nødt til å distansere seg fra og jeg vil advare alle jeg er i kontakt med mot at VL lar slikt tøv komme på trykk. Jeg leser gang på gang sære problemstillinger i VL. F.eks. den gangen Misjonsambandet ble målbåret som en analogi til muslimsk ekstremisme. En studie i dumhet, fra en av VL redaktører.

Kommentar #18

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Ein må leite med lys og lykte i VL for å finne noko negativt om muslimske innvandrarar i Noreg, sjølv om dei som gruppe toppar kriminalitetsstatistikken, har stått for nesten alle overfallsvaldtekter, har utnytta og undergrave dei fleste velferdsordningane, gjort underslag, lurt NAV opp i stry, arbeidd svart

Uff, dette var en stygg tirade mot en gruppe religiøse mennesker. Og den starter jo helt feil. Det står veldig mye negativt om muslimer i VL. Altfor mye i forhold til hvilket problem de innebærer. Det er knapt en dag uten at det står i VL noe negativt om Islam. Det er beklagelig fordi problemene knyttet til enkelte muslimske personer i landet er marginale ifølge alle statistikker. Det er bare trist at noen får seg til å beskylde en hel gruppe mennesker for å utnytte og undergrave de fleste velferdsordninger, gjøre underslag etc.

Kommentar #19

Per Steinar Runde

215 innlegg  2476 kommentarer

Spørsmål og dokumentasjon

Publisert over 3 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Det er beklagelig fordi problemene knyttet til enkelte muslimske personer i landet er marginale ifølge alle statistikker. Det er bare trist at noen får seg til å beskylde en hel gruppe mennesker for å utnytte og undergrave de fleste velferdsordninger, gjøre underslag etc.

Kva statistikkar viser du til?

Sjølvsagt påstår eg ikkje at alle innvandrarar frå muslimske land har gjort seg skuldig i det eg nemnde. Poenget var at statistikk viser at dei som gruppe kjem dårlegare ut enn dei aller fleste innvandrargrupper og sjølvsagt enn nordmenn. Eg viser m.a. til desse innlegga og kommentarane: Innvandring - ei oversikt, Innvandring og økonomi, Dagsnytt atten og SSB prøver påstandar frå Pegida, På falske premissar, Ansvar for konsekvensar av politiske vedtak, Svakt grunnlag for eigne meiningar, Eit reknestykke om valdtekter. Blant aktuelle saker som ikkje her er nemnde, er Lime-saka i Oslo, der rettssaka vil vare heilt til sommaren, og korrupsjonsskandalen i Drammen.

Eg det noko eg då ikkje har dokumentert (sjå lekkjer i ovannemnde innlegg/kommentarar), så høyrer eg gjerne frå deg.

Kommentar #20

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

Gjøsunds ytrings-frihet

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Men Selbekks bekymring for ytringsfriheten er ikke prinsipiell. Den handler om ytringsfrihet for en bestemt gruppe: islam-kritikerne.

8. Bud: "Du skal ikke tale usant om din neste – med mindre du jobber i Vårt Land - og kan ramme en storebror».

Kommentar #21

Alf Gjøsund

143 innlegg  128 kommentarer

Selbekks linje i karikaturspørsmålet

Publisert over 3 år siden

Her er en kommentar i debatten, og svar på Vebjørn Selbekks innlegg «Gjøsunds mikrofilm»:

Magazinets aksjonisme

Kommentar #22

Dag Myhre

5 innlegg  43 kommentarer

Tendensiøs journalistikk

Publisert over 3 år siden

Selbekks ytringsfrihet.

Tendensiøs journalistikk. 

Alf Gjøsund har oppdaget at Magazinet ikke var fair mot muslimer. Noen mennesker har oppfattet media slik at det er nettopp det de har vært. At NRK og samtlige større aviser har vært livredde for å støte muslimske følelser gjennom mange år. At både redaksjonelle og journalistiske holdninger, men også valg av innlegg, har vært nesten fri for kritikk av islam.

Dette kan like lett kalles tendensiøs journalistikk som Magazinets kritikk.

Gjøsund skriver:  

2005-årgangen er sterkt preget av artikler med negativ omtale av islam og muslimer. De handler om muslimsk terrorisme,­ om forfølgelse av konvertitter og om muslimske menn som mishandler kvinner. De handler om integreringsproblemer, umerket halalkjøtt, opptøyer og hijabdebatt.

Kanskje Selbekk er av den mening at de negative sidene ved Islam er så alvorlige at de overskygger de påståtte positive sidene. Kanskje han mener at siden ingen andre aviser tør å ta dette opp, så er det ikke Magazinets oppgave å balansere debatten. 

«Men Selbekks bekymring for ytringsfriheten er ikke prinsipiell. Den handler om ytringsfrihet for en bestemt gruppe: islam-kritikerne.»

Det er jo sant at mange kristne, sikkert også Magazinet ikke har likt kritikk av kristendommen som f.eks. filmen Life of Brian. Men er kritikk av religion det samme som at de ikke er for ytringsfrihet? Var det noen som ville myrde Monty Phyton eller startet voldelige opprør på grunn av kritikk av kristendommen?

Gjøsund later til å være blind for hovedpoenget, nemlig at det minste forsøk på kritikk eller satire med Islams hellige bok og profet, utløser reaksjoner som vi ikke kan huske å ha opplevd før i vår levetid.  Han klarer ikke å ta inn over seg at kritikere av Islam er drept eller truet på livet og at Selbekks situasjon etter tegningene var alvorlig og ble ikke gjort lettere av visse politikeres manglende solidaritet.

Det er merkelig å lese slike holdninger fra Vårt Land, en kristen avis. Er det slik at kristne mener at alle religioner er like sanne? At alle kulturer er like gode? Kan man både være varm tilhenger av menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og ytringsfrihet samtidig som det er viktig å forsvare og ha full forståelse for kulturer der ingen av disse verdiene eksisterer? 


Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere