Gunnar Kvåle

43

Hvis etisk bevisste mennesker handler slik klimakunnskapen krever

Endring til et mer klimavennlig samfunn krever at flere som forstår alvoret i klimasituasjonen, handler slik klimakunnskapen krever. Etisk bevisste ledere i alle sektorer er nøkkelpersoner for initiering av nødvendige strukturelle endringer.

Publisert: 14. jan 2016

Ved klimatoppmøtet i Paris anerkjente verdens politiske ledere at klimaendringene representerer en potensiell irreversibel trussel mot menneskeheten og kloden. Avtalen slår fast at større global oppvarming enn fra 1,5 til maksimum to grader kan ikke tolereres. Men selv om alle land følger opp frivillige utslippsmål innmeldt til Paris-møtet, vil verden ved slutten av vårt hundreår bli rundt 3 grader varmere enn i førindustriell tid. Dette vil gi meget alvorlige og irreversible klimaskader og stor risiko for å passere farlige vippepunkter slik at klimautviklingen kan komme helt ut av kontroll. 

Mange politikere har sviktet. Atskillig sterkere tiltak for å få ned produksjon og bruk av fossile brennstoff enn det som i dag er planlagt, må til for å begrense global oppvarming til nivået som 195 land forpliktet seg til i Paris. Dette er fysisk mulig, men politisk meget vanskelig. Mange politikere gir inntrykk av at tiltak som fører til målet vil bli satt i verk, men argumenter samtidig for å slippe ut større mengder klimagasser enn karbonbudsjettet for to graders temperaturstigning tillater. Noen baserer dette på en urealistisk tro på at store mengderCO2kan trekkes ut av atmosfæren etter 2050, enten ved rene «science fiction» metoder (1), eller ved at tilskoging eller karbonfangst og lagring kan ta hånd om store menger utslipp (2). Forskere kaller dette en farlig misforståelse (3). 

Klimakampens moralsk side. Handlinger som fører til økende klimaendringer er etisk problematiske. Professor emeritus i moralfilosofi ved universitetet i Oxford, John Broome, peker på at vi alle har et personlig ansvar for å redusere egne klimagassutslipp, ut fra det enkle moralske prinsipp om ikke å skade andre (4). I klimabrevet “Laudatio Si - on care for our common home” skriver pave Frans at det er et moralsk imperativ å vurdere virkningen av alle våre handlinger og personlige beslutninger på verden rundt oss(5).Den norske kirke har gjennom mange år pekt på at vårt overforbruk av fossile brennstoff som fører til klimaendringer som først og kraftigst rammer verdens fattige, ikke kan forsvares moralsk (6,7).

Klimaforskere, miljøvernere, kirkefolk og andre som oppfordrer andre til sterkere klimaengasjement har et spesielt stort ansvar, siden deres livsstil lett kan bli sett på som et eksempel for andre.KlimaforskerKevin Anderson, underdirektør ved det britiske Tyndall Centre for Climate Change Research, legger stor vekt på dette(8,9,10). For 11 år siden sluttet han å reise med fly. Hanser på dette som den aller mest klimaskadelige handling et menneske kan gjøre. Han understreker at vi alle har en rolle å spille for å mobilisere til endring.Vi er alle en del av problemet, og vi er derfor alle også en del av løsningen.

Ansvaret ujevnt fordelt. Ansvaret for å redusere klimagassutslipp er ikke jevnt fordelt. En fattig innbygger i Bangladesh har mindre ansvar enn en vanlig nordmann. En storforbruker av fossile brennstoff i Norge har et større ansvar enn en med lavt forbruk. Økonomene Lukas Chancel og Thomas Piketty har vist at globalt er de10 % av oss med høyest klimagassutslipp ansvarlig for hele 45 % av utslippene (11). Halvparten av verdens befolkning med lavest utslipp bidrar bare med 13 prosent av utslippene. En minoritet på 1 % av befolkingen i noen høyutslippsland slipper årlig ut rundt 200 tonn CO2-ekvivalenter per person, mens lavinntektsgrupper i noen fattige land slipper ut bare rundt 0,5 promille av dette (0,1 tonn per person per år).

Det personlige ansvaret er spesielt stort for politikere og andre ledere som vet hvilke konsekvenser fortsatte høye utslipp har og som har større muligheter enn andre til å påvirke situasjonen. Moralsk bevisste mennesker blant ledere i alle sektorerer nøkkelpersoner for initiering av nødvendige strukturelle endringer.

Endring til et mer klimavennlig samfunn krever at flere som forstår alvoret i klimasituasjonen, handler slik klimakunnskapen krever, både ved innsats for å fremme nødvendige strukturelle endringer og gjennom en klimavennlig levemåte. Eksempelet makt bør ikke undervurderes. 

Kilder

 1. http://www.tu.no/klima/2012/12/09/teknologene-kan-bli-de-nye-vargudene

 2. http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2015/11/19/2142/Klima/klimautslipp-m-bli-negative

 3. Fuss S,  Canadell JG, Peters GP et al. Betting on negative emissions. Nature Climat Cange 4, 850 – 853, 2014.doi:10.1038/nclimate2392

 4. John Broome. Climate Matters: Ethics in a Warming World, Norton, 19 July 2012.

 5. Encyclican letter «Laudato Si» of the holy Father Francis. Om care for our common home

 6. http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=238345

 7. http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=238374

 8. http://harvest.as/artikkel/To-grader-varmere-Da-ma-vi-handle-na

 9. http://www.dn.no/magasinet/2015/06/12/2131/Profil/klimaforskeren-som-haiket-til-oslo

 10. http://cicero.uio.no/no/posts/klima/lang-dags-shopping-mottogradsmaalet?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

 11. Chancel L, Piketty T. Carbon and inequality. From Kyoto to Paris. Trends in global inequality in carbon emissions (1998 - 2013) & and prospect for an equitable adaption fund. Paris School of Economics, 3rdNovember 2015. Se også: http://www.voxeu.org/article/carbon-and-inequality-kyoto-paris 

   Innlegget ble publisert i papirutgaven av VL onsdag 13. januar 2016 med en annen overksrift og ingress. I nettversjonen er også kildene hevist til med tall i teksten.

   

   

   

   

   

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
29 dager siden / 2353 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
21 dager siden / 1909 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
14 dager siden / 1899 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
26 dager siden / 1767 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1733 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
14 dager siden / 1537 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
14 dager siden / 1230 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
17 dager siden / 1160 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
21 dager siden / 1098 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1070 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere