Linda Hagen

7

Patriarkalske voldskulturer; et globalt problem

Det jeg vil gi islamkritikernes kritikere rett i er at problemet med manglende respekt for kvinner ikke er spesifikt islamsk.

Publisert: 12. jan 2016

Det ville derfor vært mer interessant om diskusjonen rettet seg mot patriarkalske kulturer generelt. Disse finner man også i kristne land, som f.eks i Sør og Mellom-Amerika og i større og mindre grupperinger innenfor alle verdens land; også her i Norge og Europa.

I følge global peace index report 2015 kan verdens 10 farligste land rangeres som følger

1 Syria, 2 Afghanistan,  3 Iraq,  4 North Korea,  5 Zimbabwe,  6 Somalia, 7 Honduras,  8 Central African Republic, 9 Colombia,  10 El Salvador  Hvorav nr 5,7,8,9 og 10 regnes som kristne, mens Nord Koreas diktator, Kim Jong Un vel nærmest må sies å være selvoppnevnt gud. Det sies ikke her noe om kvinnevold generelt, men voldelige kulturer har vel i liten grad vært kjent for å behandle kvinner med respekt.

I 2011 listet Nrk opp følgende land som farligst for kvinner 1 Afghanistan, 2 Kongo, 3 Pakistan, 4 India, 5 Somalia. Kongo regnes vel og som kristent, selv om jeg vel heller ville kalle mye av den kristendom som praktiseres på det afrikanske kontinent for synkretisme. I det hele tatt er kanskje alle religioner mer eller mindre synkretiske. 

Caritas Norge skriver at "Mellom-Amerika er det farligste kontinentet i verden å være kvinne, og syv av de ti landene i verden med høyest drapsrater for kvinner ligger i Latin-Amerika". Ser man på byer kommer, foruten byer i de allerede nevnte land  India, Mexico og Indonesia dårlig ut, mao en fra hver av de store verdensreligionene (NB Kairo, Dhaka, Kinshasa, Teheran og Bagdad var ikke med i undersøkelsen).
Etter mitt skjønn burde det være en plikt for en demokratisk regjering å ha en streng regulering av innvandring, i alle former, fra slike patriarkalske kulturer. Kanskje burde vi gjøre et forsøk med kun å ta imot enslige kvinner/ jenter, homofile og individuelt forfulgte ( ikke kriminelle). At det også finnes råtne egg blant etniske nordmenn er ingen unnskyldning for å importere mer av problemet.

http://www.nrk.no/urix/fem-farligste-land-for-kvinner-1.7700938

http://www.caritas.no/?p=9507
http://www.vg.no/forbruker/reise/reiseliv/undersoekelse-disse-byene-er-farligst-aa-reise-i-for-kvinner/a/23426833/

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

War of Words

Publisert over 4 år siden

"A woman’s battle to end stoning and juvenile execution in Iran." ( Her )

Hvordan kan hjelper kvinner i kampen mot Patriarkalske voldskulturer og der menn alene styrer samfunnet? 

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Interessant innlegg!

Publisert over 4 år siden

Nei, patriarkalsk kultur er ganske riktig ikke spesifikt islamsk.

Men... jeg lurer på om disse som er fra andre slike kulturer, i samme grad tar dette med seg inn i vestlige kulturer. Når de flytter på seg.

Og om de får slikt til å gå i arv i generasjoner, slik vi ser en hel del av innen muslimske miljøer.

Kan årsaken isåfall være at det har sterkere tilknytning det religiøse, innen islam?

Jeg vet om ihvertfall èn islamforsker som hevder dette.

Jeg vet ikke nok om det til å kunne slå noe fast.

Det hadde vært interessant dersom noen vet mer.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje burde vi gjøre et forsøk med kun å ta imot enslige kvinner/ jenter, homofile og individuelt forfulgte ( ikke kriminelle).

Grunnen til å hjelpe flyktinger i det hele tatt er tanken om at alle mennesker er like mye verdt. Tanken på at mennesker som flykter fra død og tortur skal bli vurdert i forhold til kjønn og legning faller meg fremmed. Også når det er det mannelige kjønn, og homofile blir den gruppe som blir priortert. De er hverken mer ller mindre verdt.

Kommentar #4

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Sannsynlig

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men... jeg lurer på om disse som er fra andre slike kulturer, i samme grad tar dette med seg inn i vestlige kulturer. Når de flytter på seg.

Og om de får slikt til å gå i arv i generasjoner, slik vi ser en hel del av innen muslimske miljøer.

Kan årsaken isåfall være at det har sterkere tilknytning det religiøse, innen islam?

På bakgrunn av egen forståelseshorisont finner jeg det du skriver sannsynlig. Dette baserer jeg på at jeg tror vi, statistisk, har flere kulturelle fellestrekk, enn hva vi f.eks har med Midt Østen. Noe som letter overgangen. Viser forøvrig til min kommentar #82 i denne tråden: http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat10/thread11621658/?next=80#post_11621891

Her ser det ut til at synspunktet holder vann. Et motargument kan f.eks være Balkan og Russland. De er svært høyt representert på den generelle kriminalstatistikken og er vel neppe kjent for å vike unna vold, men kanskje by proxy?

Det hadde vært interessant å høre fra noen med mere bakgrunnskunnskap.

Kommentar #5

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Når er nok, NOK?

Publisert over 4 år siden

Historien er svært lang, så jeg har ikke fått lest den ferdig, men den er absolutt interessant. Merket meg særlig dette: "When she was nine, a neighbor raped her. He paid her for her silence. Then he came back. He also brought other men to her. She was repeatedly raped, and given money to tell no one. She survived on that money. When she was thirteen, Iran’s morality police arrested her. A local judge sentenced her to a hundred lashes—the official punishment for sex outside marriage. Under the Iranian penal code, a woman could be sentenced to a hundred lashes three times. On the fourth arrest, she would be executed.

Amini had not known about these laws. She lived in a world where they were never applied. Among middle-class urbanites, it was normal to have sex outside marriage. Why should anyone be hanged for something so common?" (min utheving). Her ser man hvor viktig ytringsfrihet og opplysning/ utdannelse er, i den rekkefølge. Hvor mange menn, kvinner og barn skal lide og dø i kampen for å få lov til å være et individ med rettigheter, før nok er nok?

Til spørsmålet ditt: Mener du å si at vi ikke kan hjelpe?

Kommentar #6

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Min frihet slutter....

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Grunnen til å hjelpe flyktinger i det hele tatt er tanken om at alle mennesker er like mye verdt. Tanken på at mennesker som flykter fra død og tortur skal bli vurdert i forhold til kjønn og legning faller meg fremmed. Også når det er det mannelige kjønn, og homofile blir den gruppe som blir priortert. De er hverken mer ller mindre verdt.

Har jeg sagt noe om mer eller mindre verd? Om jeg tolker på samme måte som du vil jeg spørre: Hvorfor stiller ikke du og andre som mener alle er like mye verd spørsmål ved hvorfor så få kvinner med barn kommer? En del har argumentert med at ferden er for farlig. Hvordan tror du norske kvinner hadde stilt seg om de ble presentert for valget: Bli her i kryssilden mellom ISIS, Assad og andre fraksjoner (vi kjenner vel grovt til tilstandene der nede nå) eller følg med på flukt?

Forøvrig mener jeg det er visse som er mer verd enn andre, i den forstand at rettighetene til mennesker som krenker andres rettigheter bør innskrenkes. Alternativt vil vi vel få et samfunn hvor svært mange, og særlig kvinner, opplever at deres grunnleggende rettighet; frihet, blir ofret på alteret for frihetsberøverens menneskeverd?

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Grunnen til å hjelpe flyktinger i det hele tatt er tanken om at alle mennesker er like mye verdt.

Tanken til Hagen oppfatter jeg ikke dithen at hun synes noen er mindre verdt enn andre.

Det er isåfall vranglesing.

Selv om alle mennesker er like mye verdt, kan f.eks. ikke Norge hjelpe alle som er i nød.

Vi ser jo nå eksempler på det fra nettopp så aktuelle Syria.

Det finnes mennesker tilbake der, som ingen sjanse har til å komme seg hit opp til det høye nord.

De er i ferd med å sulte ihjel.

Det er hjerteskjærende å vite at medmennesker lever under slike forhold, men vi får ikke gjort noe med all elendighet. Dessverre. 

Dessuten... alle som kommer hit, kommer slett ikke som flyktninger og asylsøkere.

Noen kommer også som såkalte kvoteflyktninger.

I den forbindelse foregår en selektiv utvelgelse - det er du helt sikkert klar over.

Noen trekker vinnerloddet - andre ikke.

Det er ikke noe galt i å ha tanker om å ville beskytte spesielt utsatte grupper, såvidt jeg kan forstå.

Det er slik jeg forstår Hagen.

For egen del vil jeg tilføye at det heller ikke kan være noe galt i å tenke på hvilke grupper som kan lettest bli integrert her i landet og dermed få et godt og trygt liv her.

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
plever at deres grunnleggende rettighet; frihet, blir ofret på alteret for frihetsberøverens menneskeverd?

Det er helt sikkert mange som frykter dette. En av dem som har våget å sette ord på det er jo iranske Lily Bandehy i sin kronikk ved navn "Ikke mitt Norge" fra 2013.

Hun gir der uttrykk for at hun ser klare tendenser til at patriarkalske kulturer får finne fotfeste også her til lands og hun skriver til slutt:

"Tror Støre og hans like at den utviklingen vi ser går over av seg selv? Hvor skal jeg flykte om nye 10-20 år fordi demokratiet og likestillingen er begravd her?"

Det er så absolutt et tankekors.

Kommentar #9

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Spiller hazard med vår fremtid

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
For egen del vil jeg tilføye at det heller ikke kan være noe galt i å tenke på hvilke grupper som kan lettest bli integrert her i landet og dermed få et godt og trygt liv her.

Jeg kan heller ikke forstå at det er noen god løsning å bli plassert i en kultur som er dem helt fremmed og som mange endatil gir uttrykk for/ inntrykk av å ha lite til overs for. Det burde være nok av mennesker med bedre forutsetninger for å integreres som kvalifiserer til flyktningstatus.

De fleste ser da faktisk ut til å være enig om at det er en grense for hvor mange vi kan ta imot; og svært mange, på begge sider i debatten, har kalt det hele for et lotteri. Med andre ord; et tilfeldighetens spill hvem som får opphold. Uansett hvor mange som får komme vet vi at det er enda flere som ikke får komme og det er ingen grunn til å tro at det er de verst stilte som kommer. Hvorfor kan vi ikke da likegjerne velge ut de mest integrerbare, fremfor å tviholde på et eksperiment vi ikke kjenner utfallet av? Etter mitt skjønn er det å spille hazard med vår fremtid.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig mener jeg det er visse som er mer verd enn andre, i den forstand at rettighetene til mennesker som krenker andres rettigheter bør innskrenkes

Så menn krenker andre, mens kvinner og homofile ikke gjør det. Når en kommer til Norge og søker om beskyttelse, og vi sier til tre mennesker fra samme by og med samme bakgrunn. Du er kvinne, du kan bli. Du er homofil, du kan bli. Du er mann, du må dra tilbake.

Kvinnen kan være voldelig, den homofile kan være voldelig, mannen kan være ikke voldlig. Statistisk sett  så må mannen likevel sendes tilbake.

Verdt eller ikke verdt, man kan uansett se det prinispielt vanskelige i en slik tankegang.

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor kan vi ikke da likegjerne velge ut de mest integrerbare, fremfor å tviholde på et eksperiment vi ikke kjenner utfallet a

Vi velger ikke ut, vi behandler sakene til de som kommer etter rettninglinjer som går på fare for liv og risiko for vold/tortur.

Noen ønsker å istedenfor stenge grensene, fordele kvoter til hvert land i Europa, og hente de man mener har størst behov.

Det ville i og for seg forholde seg til kjønnsubalansen i flyktningsstrømmen.

Kommentar #12

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Ja

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Så menn krenker andre, mens kvinner og homofile ikke gjør det. Når en kommer til Norge og søker om beskyttelse, og vi sier til tre mennesker fra samme by og med samme bakgrunn. Du er kvinne, du kan bli. Du er homofil, du kan bli. Du er mann, du må dra tilbake.

Kvinnen kan være voldelig, den homofile kan være voldelig, mannen kan være ikke voldlig. Statistisk sett så må mannen likevel sendes tilbake.

Verdt eller ikke verdt, man kan uansett se det prinispielt vanskelige i en slik tankegang.

Jeg ser at tankegangen er problematisk, men det er også problematisk slik det fungerer i dag. Hver gang noen "tenker høyt"om hvordan situasjonen kan løses (slik jeg mener å gjøre her) kommer det motargumenter om at det strider mot menneskerettighetene, uten at alternative løsninger kommer på bordet. Det kan da ikke være slik at vi skal være tvunget til å sette andre lands borgere fremfor våre egne? I så fall kan vi like gjerne oppheve nasjonalstatene og fjerne alle grenser.

Du har selv nevnt, i et par tidligere kommentarer, at din kone har hatt noen "ugreie" opplevelser. Har du ikke da gjort deg noen tanker om hva som kan gjøres; og eventuelt tenkt på hvordan det må være for de som har opplevd at det har gått lengre enn til "ugreit"?

Videre har jeg merket meg at du omtaler deg selv som moralsk relativist.

I #11 skriver du "Noen ønsker å istedenfor stenge grensene, fordele kvoter til hvert land i Europa, og hente de man mener har størst behov.Det ville i og for seg forholde seg til kjønnsubalansen i flyktningsstrømmen". Dette er og en løsning jeg ser som aktuell, men vi må fremdeles finne en løsning på hva som kan gjøres med kriminelle og mennesker som utgjør en trussel mot landet. Krekar var da faktisk en av disse "utvalgte".

Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Du har selv nevnt, i et par tidligere kommentarer, at din kone har hatt noen

For meg så handler det om å balansere to forhold mot hverandre. Dersom innvandring går ut over viktige verdier eller egenskaper ved det Norske samfunn er jeg villig til å sette til side asylinstituttet. Jeg vil ikke gi opp egne rettigheter for å hjelp andre.

Dersom en med andre virkemidler kan adressere et eventuelt problem slik at det ikke oppstår en slik motsettning er det selvsagt det beste.

Derfor er det viktig at eventuelle problemer blir løftet og diskutert. Det jeg finner problematisk er at informasjonen i alle rettninger er håpløst unøyaktig, slik at det er vanskelig å vite hva som er den reelle situasjonen.

Kommentar #14

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Kanskje ikke så helt uenige?

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
For meg så handler det om å balansere to forhold mot hverandre. Dersom innvandring går ut over viktige verdier eller egenskaper ved det Norske samfunn er jeg villig til å sette til side asylinstituttet. Jeg vil ikke gi opp egne rettigheter for å hjelp andre. Dersom en med andre virkemidler kan adressere et eventuelt problem slik at det ikke oppstår en slik motsettning er det selvsagt det beste. Derfor er det viktig at eventuelle problemer blir løftet og diskutert. Det jeg finner problematisk er at informasjonen i alle rettninger er håpløst unøyaktig, slik at det er vanskelig å vite hva som er den reelle situasjonen.

På bakgrunn av det du skriver her kan jeg ikke se at vi er svært uenige. Vi har bare litt forskjellig tilnærming til problematikken.

Jeg er enig i at det er vanskelig å vite hva man har å forholde seg til i informasjonsstrømmen og jeg er, selvsagt, ikke for at høyreekstreme skal ha definisjonsmakten; men med den omfattende brunbeisingen jeg opplever at vi som er for en strengere praksis er blitt utsatt for (jeg har personlig bare fått en liten "smak", men kan ikke unngå å merke meg generaliseringer som også omfatter synspunkter jeg sympatiserer med) presses man mer eller mindre inn i to fløyer.

Du skriver at du ikke vil gi opp egne rettigheter for å hjelpe andre. Kanskje er det allerede mange som opplever at deres rettigheter forvitrer i kampen for andre lands borgeres rettigheter? Vi er inne i en usikker tid, med økende arbeidsledighet og reduserte inntekter til statskassa, samtidig som de offentlige utgiftene er kraftig økende. Skal vi som er bedre stilt vente med å si stopp, til vi selv kjenner det på kroppen? Når krybben er tom.....viser seg å være en av de vanligste årsakene til familiebrudd (og de er, som kjent, slettes ikke uvanlige). Tror du det forholder seg svært annerledes når det dreier seg om et samfunn? Hva tror du f.eks skjer om mange nok opplever at deres rettigheter innskrenkes parallelt med at kostnadene til å ivareta andre lands borgere øker, både monetært og i form av redusert trygghet og tillit i samfunnet?

Det må være åpning for å drøfte frykt og uro for samfunnsutviklingen, uten å få beskjed om at man løper de høyreekstremes ærend. Å ikke gjøre det er, slik jeg ser det, å nære det man hevder å ville bekjempe.

Kommentar #15

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Et dilemma av dimensjoner

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Noen ønsker å istedenfor stenge grensene, fordele kvoter til hvert land i Europa, og hente de man mener har størst behov.

En annen, og vel så viktig, side av denne saken er at man, ved det siterte, kan redusere skadene dagens migrasjonsstrøm genererer. Det florerer med historier om hva mennesker på flukt har vært utsatt for, av kyniske menneskesmuglere og andre som tjener på å opprettholde dagens system. Det er vel forholdsvis godt dokumentert at menneskesmugling finansierer terror og annen kriminell virksomhet (mafia). Voldtekt ser nærmest ut til å være en forventet følge "Et av de viktigste rådene eritreiske kvinner gir hverandre, er å få med seg p-piller på flukt. Da vil de i det minste unngå å bli gravide" (Ny Tid). Alternativene til å la dette fortsette er, så vidt jeg kjenner til per i dag, enten å gi alle mulighet til å ta seg hit på lovlig vis, eller å stenge grensene og fordele kvoter. 

Slik jeg ser situasjonen er den et dilemma av dimensjoner, der noen vil lide uansett hva man gjør. Jeg kan derfor ikke se noen annen løsning enn at ambisjonene må reduseres til; minst mulig skade.

http://www.tv2.no/a/7397411

www.aftenposten.no/.../Mafiaen -tjener-mer-pa-menneskesmugling-enn-p...

http://www.dn.no/magasinet/2015/05/29/2107/Dokumentar/fluktens-profitre r

www.aftenposten.no/.../--Pa-flukt-er-du-hjelpelos-som-kvinne-8195544.

http://www.nytid.no/flukten-fortsetter-for-mange-k vinner/

Kommentar #16

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg finner problematisk er at informasjonen i alle rettninger er håpløst unøyaktig, slik at det er vanskelig å vite hva som er den reelle situasjonen.

Hvis du ikke vet hva som er reelt, hvordan kan du vite at "informasjonen i alle retninger" er "håpløst unøyaktige"?

Eller: hvis man allerede vet at noe er aldeles galt, er man faktisk allerede i besittelse av viten. 

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke vet hva som er reelt, hvordan kan du vite at "informasjonen i alle retninger" er "håpløst unøyaktige"?

Eller: hvis man allerede vet at noe er aldeles galt, er man faktisk allerede i besittelse av viten.

Man kan blant annet se at metodebruken er gal, bias er greit å luke ut. Rene løgner florerer, blir rettet, og blir lansert igjen.

Jeg spurte et spørsmål tidligere som Linda svarte på. Svarte med statestikk, en tolkning som ikke gikk utenfor data, var klar på hva som var fakta og hva som var tolkning, kom ikke med et svar med to streker under, fordi det ikke var grunnlag for det.

Når jeg leser dine poster så er de teoretiske og med konklusjonen først. Du liker ikke Islam, I get it, og det farger ditt sin i spørsmål hvor det er noe i det hele tatt som har med islam eller muslimer å gjøre.

Egentlig noe som preger hver av dere i hvordan dere debatterer over flere tema.

Det gjør at jeg leser dine innlegg med harelabb, observerer de faste feilene og slenger ut en settning i ny og ne.

Linda sine poster leser jeg mer nøye og tenker mer over.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1481 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1066 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
7 dager siden / 961 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
29 dager siden / 616 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
16 dager siden / 427 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere