Vebjørn Selbekk

10

Den virkelige blasfemien

Drapsmennene som i dag for ett år siden løp ut av redaksjonslokalene til Charlie Hebdo, trodde de hadde fullbyrdet en blasfemidom på Allahs vegne. Men det er de som er de største blasfemikerne.

Publisert: 7. jan 2016

På de skurrete opptakene som livredde tilskuere filmet i skjul med mobilkameraene sine kan vi tydelig høre de to attentatmennenes tilfredse utrop etter drapene i Charlie Hebdos redaksjon: «Nå har vi hevnet profeten».

Brødrene Saï and Chérif Kouachi har nettopp kommet styrtende ut av dørene til det franske satiremagasinet. Der inne ligger elleve mennesker igjen i en blodpøl. Drept. En skadet politimann på fortauet utenfor skal snart bli det tolvte dødsofferet denne første onsdagen i 2015. Han ber for sitt liv. Men den ene av terroristene legger på nærmest militært vis våpenet mot skulderen og ­fyrer av.

Det er tydelig at voldsmennene ikke ser på seg selv som mordere.­ Men heller som bødler. Som ­eksekutører av en guddommelig dødsdom. En dom for blasfemi.

Bødlene. Gjennom Charlie Hebdo-massakren ble verden for første gang i moderne tid vitne til en blasfemidom med påfølg­ende henrettelse på europeisk jord. Dommerne og bødlene var de samme selvoppnevnte person­ene. Ifølge brødrene Kouachis tolkning av den religionen de bekjente seg til, finnes det bare én straff for dem som har hånet Muhammed, Allahs siste sendebud til menneskeheten. Døden. Ferdig snakka.

Ettårsdagen for Charlie Hebdo-­massakren kan være en anledning til å tenke igjennom begrepet blasfemi. I vår del av verden er det utenkelig å dømme noen til døden for gudsbespottelse. Men blasfemi er like fullt straffbart i en rekke europeiske land. Hos våre skandinaviske naboer Danmark risikerer blasfemikere etter gjeldende lovgivning fortsatt fire måneders fengsel.

Sovende. I Norge ble blasfemi­paragrafen formelt fjernet fra lovverket i fjor. Ved siste formelle avstemning ønsket KrF å beholde­ paragrafen. Og så sent som i 2009 foreslo den rødgrønne­ ­regjeringen en ny blasfemiparagraf som skulle kriminalisere «kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn». Heldigvis trakk regjeringen forslaget.
Personlig har jeg skiftet syn angående blasfemi: I 2006 forsvarte jeg blasfemiparagrafen, et standpunkt jeg beklaget tre år senere.

Men jeg mener også at vi trenger en redefinering av blasfemibegrepet hvis det skal ha noen funksjon i den tiden vi lever i.

For det første: For meg som kristen blir det en helt håpløs tanke å skulle bruke politi, domstoler og påtalemyndighet for å straffe folk som gir uttrykk for et annet syn på tro enn det jeg har. Det må være den troendes egen oppgave ikke å bedrive blasfemi. Det er en sak mellom vedkommende og hans eller hennes Gud.

Hindret kritikk. Dette er ikke noe vi kan pålegge folk som ikke tror, verken på kristendommens treenige Gud, muslimenes Allah eller noen annen guddom. Slik har blasfemilovgivningen historisk medvirket til å hindre fri debatt om religion og om religiøs makt. Og hvis vi går et stykke bakover i tiden, har dette spesielt­ rammet fritenkere og ateister, men også religiøse dissentere, minoriteter og andre som har ­ønsket en fri religionsdebatt.

I et demokratisk samfunn er det helt avgjørende at alle maktstrukturer kan diskuteres og kritiseres på fritt grunnlag. Også religiøse maktstrukturer. En blasfemilovgivning vil oppfattes som et signal om at religion har en særstilling i samfunnet og må vernes mot et kritisk ordskifte.

Vanære. I stedet for å innskrenke andres ytringsfrihet, bør den troende i stedet spørre seg selv: Hvordan skal jeg leve på en måte slik at jeg ikke bringer Guds navn i vanære? Og i forlengelsen av dette bør vi alle tenke over hva det er som virkelig krenker Gud. Er det påstander om at Jesu lære er svindel, som Arnfred Olsen ble tiltalt, dømt og straffet for av norsk rett for å ha hevdet i en ­artikkel i bladet Fritænkeren i 1912.

Er det foredrag som fremstiller kristen tro som en landeplage, slik Arnulf Øverland ble tiltalt for å ha gjort i 1933? Er det film om Jesu angivelige dobbeltgjenger som i blasfemispetakkelet rundt filmen Life of Brian i 1980?

Skjer ikke snarere den alvorligste bespottelsen av Gud når folk bruker religionen for å begå overgrep mot andre? Benytter Guds navn for å skaffe seg ­destruktiv makt over sine medmennesker?

Overgrep. I 2015 ga Dagblad-journalist Gunnar Ringheim ut dokumentarboken Det som ikke skulle skje med overgrepshistorier fra norske kristne miljø. En av de sterkeste historiene er en skildring av en voksen ungdomsleder som forgriper seg på en tolvårig gutt. Et medlem av koret på bedehuset.

«Når han var tilfredsstilt, måtte­ jeg be sammen med ham foran korset i bedehusets lille sal. Ungdomslederen ba Gud om at jeg skulle bli tilgitt, fordi jeg hadde­ fristet ham. Jeg trodde jo at det var sant,» forteller overgrepsofferet i boken.

Når Gud blir et redskap i menneskers hender for å krenke sin neste – er ikke det den verste blasfemien vi kan tenke oss?

Eller for å avslutte der vi ­begynte. I redaksjonslokalene til Charlie Hebdo. Er det virkelig franske satiretegninger av profeten som krenker profeten Muhammed mest? Er det ikke snarere de som dreper og massakrerer i hans navn?

Grusomheter. I dag begås det daglig grusomheter av nærmest unevnelig karakter i den muslimske guddommens navn. Folk halshugges og brennes levende. Terrorister skyter rundt seg på strender, inne i kjøpesentre og konsertlokaler. Bomber sprenges så kroppsdeler flyr til alle kanter. Alt akkompagnert av høylydte rop om Allahs storhet.

Er det ikke disse myrderiene og dette barbariet som utgjør det største omdømmeproblemet i dag, både for profeten, for Allah og for den religionen de representerer? Mange vil mene det.

Koranbrenning. Men likevel er det altså karikaturer, barnslige filmer om profeten og rykter om koranbrenning som får de store massene i muslimske land til å ta til gatene i demonstrasjonstog.

Langt færre ser ut til å ha behov for å protestere mot de virkelige blasfemikerne: Drapsmennene i Paris. I Beirut. I København. I Sousse. I San Bernardino.
Forstå det den som kan.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 7.1.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Litt OT.

Publisert over 4 år siden

Vebjørn Selbekk blir stadig omtalt som "omstridt" fordi han trykket Westergaards Muhammed-tegninger.  Senest i Dagsrevyen i går.

Burde det ikke heller vært Gahr Støre & Co., som burde omtales som omstridt i denne saken?  Dette har kanskje bedret seg noe i det siste.  Han er neppe(?) særlig stolt av sin opptreden den gang det begav seg.  Jeg vet ikke.

Men hvorfor var han ikke omstridt av mediene den gang?

Kommentar #2

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Vebjørn Selbekk. Gå til den siterte teksten.
Er det virkelig franske satiretegninger av profeten som krenker profeten Muhammed mest? Er det ikke snarere de som dreper og massakrerer i hans navn?

Takk for innlegget. Jeg tar så absolutt poenget ditt.

Og før jeg fortsetter, la meg presisere at jeg ikke er ute etter å angripe, eller for å "ta" deg. Jeg holder Dagen; jeg elsker den, og jeg har stor respekt og tiltro til deg, både som person og som redaktør.

Jeg lurer bare på om det gikk litt for fort i svingen i det siterte? Hva mener du med at disse morderne krenker Muhammed? Er det ikke heller slik at det disse morderne gjør, er å følge Muhammeds eksempel?

Og siden det er blasfemi det er snakk om: Det må da være det at man dreper og massakrerer i Guds og Jesu navn, som er blasfemisk, ikke at man gjør det i Muhammeds? Eller for den del i Allahs navn?

--------------------------

Og en annen sak:

Allah er ikke Gud. Og Muhammed er ikke Guds profet.

Så hvorfor kaller du ham "profeten"?

(Selv kaller jeg ham konsekvent bare for "Muhammed")

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Mon det ?

Publisert over 4 år siden
Vebjørn Selbekk. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke disse myrderiene og dette barbariet som utgjør det største omdømmeproblemet i dag, både for profeten, for Allah og for den religionen de representerer? Mange vil mene det.

Koranbrenning. Men likevel er det altså karikaturer, barnslige filmer om profeten og rykter om koranbrenning som får de store massene i muslimske land til å ta til gatene i demonstrasjonstog.

Langt færre ser ut til å ha behov for å protestere mot de virkelige blasfemikerne: Drapsmennene i Paris. I Beirut. I København. I Sousse. I San Bernardino.
Forstå det den som kan.

Selbekk har skrevet mye bra,og har stått opp for ytringsfriheten som ingen annen i Norge.

Men er ikke det du skriver her med på å legitimere allah og muhammed som en reell guddom som egentlig ikke godtar drap og annen djevelskap ?

Hvordan kan det være blasfemi mot allah og muhammed å drepe når islam og koranen er selve opphavet til de lovene som blir fulgt når det drepes i allahs navn ?

Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Misbruk av en hedersbetegnelse

Publisert over 4 år siden
Vebjørn Selbekk. Gå til den siterte teksten.
Drapsmennene som i dag for ett år siden løp ut av redaksjonslokalene til Charlie Hebdo, trodde de hadde fullbyrdet en blasfemidom på Allahs vegne. Men det er de som er de største blasfemikerne.

Disse bøllene fortjener ikke hedersbetegnelsen blasfemiker.

Blasfemiker er den som avdekker tomheten og meningsløsheten i "åndelige", autoritære postulater.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Vebjørn Selbekk. Gå til den siterte teksten.
Vanære. I stedet for å innskrenke andres ytringsfrihet, bør den troende i stedet spørre seg selv: Hvordan skal jeg leve på en måte slik at jeg ikke bringer Guds navn i vanære? Og i forlengelsen av dette bør vi alle tenke over hva det er som virkelig krenker Gud. Er det påstander om at Jesu lære er svindel, som Arnfred Olsen ble tiltalt, dømt og straffet for av norsk rett for å ha hevdet i en ­artikkel i bladet Fritænkeren i 1912.

Er det foredrag som fremstiller kristen tro som en landeplage, slik Arnulf Øverland ble tiltalt for å ha gjort i 1933? Er det film om Jesu angivelige dobbeltgjenger som i blasfemispetakkelet rundt filmen Life of Brian i 1980?

Skjer ikke snarere den alvorligste bespottelsen av Gud når folk bruker religionen for å begå overgrep mot andre? Benytter Guds navn for å skaffe seg ­destruktiv makt over sine medmennesker?

Jeg tror dette må være essensen i kritikken mot islam, og for så vidt av og til andre religioner hvor man tyr til vold i religionens navn. Vi må forfekte et ikke-voldssyn. Vår beskjed bør være at vi kan være uenige, men vi tyr ikke til vold. Det er også bemerkelsesverdig at man henger seg opp i de ytre små tingene som noen tegninger selv om disse stikker ganske dypt inn i islamsk retorikk, men lar de store syndene passere. 

Beskjeden til alle må være at samme hvor uenige vi er, vold er aldri svaret på vår uenighet. Vi må kunne snakke sammen som siviliserte mennesker på like fot. Historien har ikke alltid vist de beste eksempler på at det finnes et slikt samtaleklima i verden, og her har mange et svin på skogen, men vi kan ikke gi opp å forsøke. Det må være vår linje som vi aldri viker fra, at det ikke skal spilles en dråpe blod, eller krenkes et eneste legeme som argumentasjon for ens syn. 

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men er ikke det du skriver her med på å legitimere allah og muhammed som en reell guddom som egentlig ikke godtar drap og annen djevelskap ?

Hvordan kan det være blasfemi mot allah og muhammed å drepe når islam og koranen er selve opphavet til de lovene som blir fulgt når det drepes i allahs navn ?

Jeg tror svaret må være at uten at man anerkjenner Allah og Muhammed så vel som islam som realiteter, vil det ikke bli noen dialog om endringer i måten å møte samfunnet på. Skal man endre noe må man ta utgangspunkt i ståstedet både de og vi har. Ingen har noen herskerrolle overfor den andre. Man bør ha i bakhodet at å snakke sammen fra to ulike nivåer, med særlig islam som den presumptivt underlegne, ikke vil virke befordrende på samtalen, og at dette peker rett inn i det konfliktbildet muslimer har overfor Vesten. En grunnleggende aksept for at vi er ulike men godt kan snakke sammen er helt nødvendig for å rikke seg i posisjonene. Om vi ikke ønsker at andre skal bruke våpen, må vi vise alternative handlemåter, og jeg kan ikke se noen annen farbar vei enn dialog. Begge parter har et ansvar her. Vi kan mislike eller være uenige med muslimer, men å behandle dem nedlatende er like akseptabelt blandt dem som blandt kristne. 

Kommentar #7

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Tapetsere europa

Publisert over 4 år siden

Veldig bra innlegg Selbekk

Egentlig bør vi vel tapetsere Europa med Muhammed tegninger, de kan jo ikke drepe oss alle?

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Djervt sagt, men...

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Egentlig bør vi vel tapetsere Europa med Muhammed tegninger, de kan jo ikke drepe oss alle?

så var det den ene da...Kanskje det ble meg eller deg?

Kommentar #9

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Helt enig med Selbekk, og har faktisk flere ganger selv reist nettopp det poenget, at terroristene som dreper i Guds navn begår den verste blasfemien. Men ser en interessant og uheldig trekk hos enkelte som mener blasfemi bare kan begås mot deres egen religion. Ikke et synspunkt som fremmer toleranse akkurat. 

Kommentar #10

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Egentlig bør vi vel tapetsere Europa med Muhammed tegninger, de kan jo ikke drepe oss alle?

Helt riktig. Det er nettopp det samtlige medier burde gjort dagen etter angrepene i fjor.

De burde smurt alle de krenkende tegningene opp på hver eneste forside, på hver eneste lyktestolpe, på hvert eneste gatehjørne. For å sende et klart signal om at "hvis dere skal drepe noen, så får dere drepe oss alle".

Det ville vært ekte solidaritet.

I stedet ble "je suis charlie" noe folk slengte rundt seg i hytt og pine, i en slags "begeistrings-rus" over at nå kunne alle uttrykke solidaritet via en tom floskel, og slippe å gå inn i selve kjernen av saken, som nettopp handler om anstøt, latterliggjøring, krenkelse, spott.

Det er uendelig lite forpliktende å begynne å si at man er charlie, og det er uendelig lite forpliktende å slutte å si at man er charlie, når man til slutt har gått lei.

Jeg har i andre tråder skrevet at jeg tror ytringsfriheten kommer til å gå tapt i relativt nær fremtid, nettopp fordi folks holdninger er så lemfeldige og slappe som dette. Det er bare å la tiden og naturen gå sin gang, og så kommer det etter hvert et lovforslag om å beskytte folks religiøse følelser, med andre ord, kriminalisere blasfemi. De som ønsker slike lover velkommen, sitter i dette øyeblikk og bereder retorikken sin og skjerper argumentene sine. De fleste av oss andre kunne ikke brydd oss mindre. Innerst inne er vi mest opptatte av å sikre livene våre og våre umiddelbare omgivelser, derfor godtar vi det når myndighetene bryter prinsipielle grenser for å roe gemyttene og sikre lov og orden. Så får det heller være at vi ikke kan si noe stygt om noen hellige kuer. En liten pris å betale, spesielt fordi det stort sett er noen andre som betaler den.

Kommentar #11

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Gudsbespottelse å følge Koranen?

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Helt enig med Selbekk, og har faktisk flere ganger selv reist nettopp det poenget, at terroristene som dreper i Guds navn begår den verste blasfemien.

Sultan, nå har jeg lest tråden din fra januar du lenker til en gang til. Jeg leste innlegget ditt og kommentarene da du skrev dem i fjor, men jeg kan ikke finne noen teologiske holdepunkter for at det skal være gudsbespottelse av den islamske Allah å følge påbud om å drepe vantro og polyteister hvor enn du finner dem. Tvert i mot finnes det klare pålegg til å drepe i islams navn. Siden du er tidligere generalsekretær for IRN, forventer jeg at du har noen bedre svar på hvorfor det er blasfemi eller gudsbespotting å følge Koranens sverdvers 9:5. I følge Wikiislam har dette verset blitt abrogert, altså erstatter fredeligere vers i Koranen hele 113 ganger.  Her finner vi også en rekke andre voldelige vers som har erstattet de mer fredelige versene, ofte fra Mekka-surene. Hvordan forholder du deg som troende muslim til abrogasjon?

Kommentar #12

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Helt enig med Selbekk, og har faktisk flere ganger selv reist nettopp det poenget, at terroristene som dreper i Guds navn begår den verste blasfemien. Men ser en interessant og uheldig trekk hos enkelte som mener blasfemi bare kan begås mot deres egen religion. Ikke et synspunkt som fremmer toleranse akkurat.

Vi er vel alle veldig glade for at du og mange andre muslimer avviser å drepe i Guds navn.

Men jeg savner en erkjennelse og en innrømmelse av at Koranen faktisk inneholder en god del problematiske vers når det gjelder forholdet mellom muslimske troende og "de vantro", kafirene; at den blant annet også inkluderer vers som handler om å undertrykke/diskriminere og drepe dem, og at dette er vers som man forkaster og avviser.

Jeg savner dessuten en erkjennelse av at Muhammed faktisk gjorde en god del problematiske ting, både mot kvinner og mot de vantro, blant annet både voldtekter og drap/massakrer. Og at dette var forkastelig og galt/synd/ondt.

Det er vanskelig å helt tro på såkalte moderate muslimer så lenge de ikke klarer å ta konkret avstand fra de holdninger og gjerninger mot kvinner og "de vantro" som både Koranen og biografiene om Muhammed vitner om, og innrømmer at dette er av det onde.

For hvis dere mener at Koranen er ufeilbarlig, og at Muhammed er det beste mennesket som har levd, hvordan kan vi da ha tillitt til at dere faktisk vil leve i fred, demokrati og likeverd med oss, også i en situasjon der dere ikke lenger bare utgjør et lite mindretall av befolkningen?

Altså at dere ikke kommer til å følge samme strategi som Muhammed gjorde: Da han var i Mekka og bare hadde få tilhengere, så talte han fred og fine ord, men da han senere fikk styrke og makt i Medina, så erobret han ikke bare også Mekka, men også store deler av Midtøsten, med alt hva det inneholdt av massakrer, tvang, kvinnemishandling og undertrykkelse?

Helt ærlig, hvordan kan vi ha tillitt til at muslimene ikke også vil gjøre dette i Norge og i Europa, så lenge dere ikke konkret tar avstand fra det som Muhammed gjorde og de versene i Koranen som taler for en slik behandling av "kafirene"?

Kommentar #13

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

@ Sultan

Publisert over 4 år siden

Et spørsmål til:

Kan du forstå at vi har denne frykten?

Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
For hvis dere mener at Koranen er ufeilbarlig, og at Muhammed er det beste mennesket som har levd, hvordan kan vi da ha tillitt til at dere faktisk vil leve i fred, demokrati og likeverd med oss, også i en situasjon der dere ikke lenger bare utgjør et lite mindretall av befolkningen?

Et menneskes verste skjebne må være å bli erklært ufeilbarlig. Ingen mennesker er det. Bare Gud er ufeilbarlig. Hans profeter kan ha godt trekk, men de har også dårlige. Den Katolske Kirkes martyrer har en ting felles, de var mennesker som alle andre, men en guddommelig gjerning eller oppgave, eller kanskje bare én spesiell handling som gjorde dem opphøyet. Vi må la menneskene være mennesker og betrakte dem som bare det, selv om de kan ha hatt ekstraordinære gaver. I det lys kan man dømme andre mye mer mildt og nådig enn man ellers vil gjøre. Det er som fortjent. 

Kommentar #15

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Et menneskes verste skjebne må være å bli erklært ufeilbarlig. Ingen mennesker er det. Bare Gud er ufeilbarlig. Hans profeter kan ha godt trekk, men de har også dårlige. Den Katolske Kirkes martyrer har en ting felles, de var mennesker som alle andre, men en guddommelig gjerning eller oppgave, eller kanskje bare én spesiell handling som gjorde dem opphøyet. Vi må la menneskene være mennesker og betrakte dem som bare det, selv om de kan ha hatt ekstraordinære gaver. I det lys kan man dømme andre mye mer mildt og nådig enn man ellers vil gjøre. Det er som fortjent.

Jeg har vanskelig for å se hva budskapet ditt til meg skulle være med denne kommentaren?

Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg har vanskelig for å se hva budskapet ditt til meg skulle være med denne kommentaren?

Jeg var i tvil om jeg skulle lenke til din kommentar eller ta det helt fra et eget utgangspunkt. Det er ikke noe personlig budskap direkte til deg, men jeg fabulerer ut fra det du skriver. Muhammed var et menneske, født av mennesker, totalt anderledes enn Jesus som var født av en kvinne men med Gud som far. Her ligger en betydelig forskjell. Muhammed ble guddommeliggjort senere, og det tror jeg er en feil å begå mot ham og andre mennesker vi forguder i ulik grad. 

Kommentar #17

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg var i tvil om jeg skulle lenke til din kommentar eller ta det helt fra et eget utgangspunkt. Det er ikke noe personlig budskap direkte til deg, men jeg fabulerer ut fra det du skriver. Muhammed var et menneske, født av mennesker, totalt anderledes enn Jesus som var født av en kvinne men med Gud som far. Her ligger en betydelig forskjell. Muhammed ble guddommeliggjort senere, og det tror jeg er en feil å begå mot ham og andre mennesker vi forguder i ulik grad.

Ja her er jo vi fullstendig enige om hovedpunktene. Det eneste jeg er usikker på er på hvilket tidspunkt at Muhammed ble guddommeliggjort. Mannen må jo ha vært rimelig stormannsgal som påsto at han var Guds endelige profet, som påsto at den boken han hadde skrevet ble mottatt direkte fra himmelen og at den der var evig og uskapt, og som var villig til å ta absolutt alle grusomme midler i bruk for å vinne makt for seg og sin religion, osv, - så jeg vil ikke være forundret om, - hvis man kunne observert Muhammed i nåtid, - ville funnet mange likhetstrekk med feks en Kim Yong-un.

Så jeg er selvfølgelig enig med deg i at det er en stor feil å forgude ham slik det blir gjort.

Kommentar #18

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

@ Sultan: Jeg ber inderlig om svar.

Publisert over 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Vi er vel alle veldig glade for at du og mange andre muslimer avviser å drepe i Guds navn.

Men jeg savner en erkjennelse og en innrømmelse av at Koranen faktisk inneholder en god del problematiske vers når det gjelder forholdet mellom muslimske troende og "de vantro", kafirene; at den blant annet også inkluderer vers som handler om å undertrykke/diskriminere og drepe dem, og at dette er vers som man forkaster og avviser.

Jeg savner dessuten en erkjennelse av at Muhammed faktisk gjorde en god del problematiske ting, både mot kvinner og mot de vantro, blant annet både voldtekter og drap/massakrer. Og at dette var forkastelig og galt/synd/ondt.

Det er vanskelig å helt tro på såkalte moderate muslimer så lenge de ikke klarer å ta konkret avstand fra de holdninger og gjerninger mot kvinner og "de vantro" som både Koranen og biografiene om Muhammed vitner om, og innrømmer at dette er av det onde.

For hvis dere mener at Koranen er ufeilbarlig, og at Muhammed er det beste mennesket som har levd, hvordan kan vi da ha tillitt til at dere faktisk vil leve i fred, demokrati og likeverd med oss, også i en situasjon der dere ikke lenger bare utgjør et lite mindretall av befolkningen?

Altså at dere ikke kommer til å følge samme strategi som Muhammed gjorde: Da han var i Mekka og bare hadde få tilhengere, så talte han fred og fine ord, men da han senere fikk styrke og makt i Medina, så erobret han ikke bare også Mekka, men også store deler av Midtøsten, med alt hva det inneholdt av massakrer, tvang, kvinnemishandling og undertrykkelse?

Helt ærlig, hvordan kan vi ha tillitt til at muslimene ikke også vil gjøre dette i Norge og i Europa, så lenge dere ikke konkret tar avstand fra det som Muhammed gjorde og de versene i Koranen som taler for en slik behandling av "kafirene"?

Hei Sultan.

De spørsmål og den frykten som jeg gir uttrykk for i #12 og 13 er virkelig seriøst og inderlig ment. Det hadde vært så godt om du kunne gi et svar på disse problemstillingene, for hver gang disse spørsmålstillingene blir reist feks her på VD, så blir plutselig den/de muslimen(e) som deltar på tråden tause. 

Spørsmålene er altså ikke stilt for å angripe deg, men fordi vi "kafirer" opplever en usikkerhet og frykt for hvordan islam vil påvirke landet vårt, og hvilke konsekvenser et sterkt islam i Norge vil få for vårt demokrati, for vår religionsfrihet, og for vår egen personlige frihet og trygghet. Vi vet jo hva som har skjedd gjennom historien og hvordan islam er blitt spredt ved vold og krig, - og vi ser jo på tv-skjermen og leser på internett og i publikasjoner hvordan muslimer behandler religiøse og etniske minoriteter i Midtøsten og andre steder. Vi kan heller ikke unngå å legge merke til de holdninger og handlinger til en del muslimer som det rapporteres om fra hele Europa; seksuelle trakasseringer av våre kvinner, hat mot jøder, terroraksjoner, osv.

Og vi ser at de finner grunnlag for alt dette i islams hellige skrifter og i Muhammeds eget eksempel.

Kan du forstå frykten, og har du svar å gi?

Kommentar #19

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Kan jeg forstå frykten? Med dagens nyhetsbilde, ja. Jeg tror imidlertid ikke at man egentlig ønsker å få den frykten avkreftet. Jeg kan ikke, med mindre du selv vil det, vise deg at jeg tolker de samme tekstene du leser på en annen måte. Greier du ikke å akseptere det vil du aldri kunne se at det finnes en annen virkelighet. Nettopp det tror jeg ligger bak det med at endel muslimer gir opp å prøve å forklare når man slenger sitat etter sitat i ansiktet på dem og krever teologiske utlegninger og avstandtanken opp og i mente basert på sin egen lesning og snevre forståelse. 

Kommentar #20

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Kan jeg forstå frykten? Med dagens nyhetsbilde, ja. Jeg tror imidlertid ikke at man egentlig ønsker å få den frykten avkreftet.

Med dagens nyhetsbilde ?

Hva annet en virkeligheten i nyhetene har vi å forholde oss til mener du ?

Eller syns Sultan at utviklingen går som ønsket og forventet ? 

Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Kan jeg forstå frykten? Med dagens nyhetsbilde, ja. Jeg tror imidlertid ikke at man egentlig ønsker å få den frykten avkreftet. Jeg kan ikke, med mindre du selv vil det, vise deg at jeg tolker de samme tekstene du leser på en annen måte. Greier du ikke å akseptere det vil du aldri kunne se at det finnes en annen virkelighet. Nettopp det tror jeg ligger bak det med at endel muslimer gir opp å prøve å forklare når man slenger sitat etter sitat i ansiktet på dem og krever teologiske utlegninger og avstandtanken opp og i mente basert på sin egen lesning og snevre forståelse.

Bra sagt. Jeg tror ikke det lar seg gjøre å endre oppfatningen om islam blandt norske bygdedyr. Man må bare være tålmodig å vente på nye generasjoner, og imellomtiden vise at muslimer til vanlig ikke er farlige. Det er et langt lerret å bleke. 

Kommentar #22

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Gratulerer med nytt profilbilde

Publisert over 4 år siden

Kristiansen, vi har sett at ditt bytte av profilbilde ikke har gjort noe med kvaliteten på kommentarene dine, men det er i alle fall en lettelse å slippe å se deg halvnaken i helsetrøye! Gratulerer med nytt bilde!

Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Kristiansen, vi har sett at ditt bytte av profilbilde ikke har gjort noe med kvaliteten på kommentarene dine, men det er i alle fall en lettelse å slippe å se deg halvnaken i helsetrøye! Gratulerer med nytt bilde!

Å GIID......... Kristian for de store ting er også opptatt av de små. Jeg har hatt mistanke om at det kanskje har hengt sammen slik, men nå har jeg en bekreftelse. 

Halvnaken kan være så mangt forstår jeg. Er man halvnaken om man går i shorts? Går man på fest med en halvnaken kvinne når hun viser skuldrene? I min kilde til kleskoder står det bare at man utgagnspunktet for påkledsel skal være passelig antrukket og ikke vekke anstøt. Man skal være korrekt antrukket for de ulike anledninger. For meg er VD en fritidssyssel og jeg kan derfor velge å kle meg i firitdsgevanter. Signerte bilder kan bestilles ved å sende melding privat. 

Bildet er for øvrig tatt på årets første virkelig soldag i hjørnet på en pub i Trondheim mens jeg drikker øl. Det er Trondheims eneste katolsk velsignede pub. 

Til sist er det gledelig med oppmerksomhet fra Kahrs. Han har gjort et poeng ut av å ikke vite av meg, men se! han har visst av meg hele tiden. Han har tenkt på min apparisjon dag og natt! Veien ut av livets ulike skap kan være lang og kronglete men vi er mange som står klare til å ta ham i mot når han en gang kommer. Heretter blir også min egen nattesøvnen bedre. 

Kommentar #24

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Forfriskende

Publisert over 4 år siden

Festlig og forfriskende, Njål! 

Kommentar #25

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Kristiansen, vi har sett at ditt bytte av profilbilde ikke har gjort noe med kvaliteten på kommentarene dine

Da jeg så det nye profilbildet, tenkte jeg straks på fortellingen i 1. Mosebok kap. 27: “Det er stemmen til Jakob, men hendene til Esau”.

Kommentar #26

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Du och jag *)

Publisert over 4 år siden

*) fra Emil i Lønneberget

Men du och jag, Jarl Henning, vi likner til forveksling hverandre!

Det kan alle se på våre profilbilder!

Kommentar #27

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Kristiansens muslimer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
vise at muslimer til vanlig ikke er farlige

Du tenker da selvsagt på den halvannen milliard muslimer som lever utenfor Norge, fra Iran til Saudiarabia?

Kommentar #28

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Du tenker da selvsagt på den halvannen milliard muslimer som lever utenfor Norge, fra Iran til Saudiarabia?

Ingen nevnt, ingen glemt.. bortsett altså fra noen tusen som er organisert i kriminelle bander som kaster vrak på sin religions kjerneverdier. Men det visste du jo fra før. 

Kommentar #29

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ingen nevnt, ingen glemt..

Du har full oversikt, ja. :)))

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1218 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1089 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 990 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 472 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 452 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere