Helge Simonnes

928

Saudi-Arabias makabre start på 2016

Massehenrettelsen i Saudi-Arabia kan sette regionen i fyr, og det er dårlig nytt for FN.

Publisert: 3. jan 2016

Saudi-Arabia innledet 2016 med å vise tv-bilder fra en massehenrettelse der 47 personer ble tatt av dage. Samme land fikk høsten 2015 valgt inn enn fremtredende representant i FNs menneskerettighetsråd.

Henrettelsene viser at det store og økonomiske mektige muslimske kongedømmet på den arabiske halvøyen har ikke tatt inn over seg at landet for to år siden ble valgt i FN-rådet for menneskerettigheter. 

En viktig del av FNs arbeid er å utpeke spesialrapportører som skal sørge for å gi FN innblikk i hvordan de enkelte land håndterer religions- og ytringsfrihet. I utvelgelsen av rapportørene har Saudi-Arabias Faisal bin Hassan Trad fått en viktig lederrolle.

46 av de henrettede betegnes av Saudi-Arabia som Al-Qaida-terrorister. Nummer 47 i den makabre rekken var aktivisten Nimr Baqr al-Nimr. Han var en sjiamuslimsk lederskikkelse og hadde svært mange unge tilhengere. Han kjempet for at det skulle holdes valg i Saudi-Arabia, men tok avstand fra vold. Hans resept for å nå fram med sitt budskap var «brølende ytringer» mot «politiets kuler».

Nimr Baqr al-Nimr ble dømt for ulydighet mot kong Salman. Dødsdommen ble bekreftet av landets høyesterett. Mange ventet kongen ville komme med en benådning, blant annet av politiske hensyn. Det skjedde ikke. Andre januar 2016 var al-Nimrs dager talte.

Henrettelsene har vakt sterke reaksjoner. En av de fremtredende religiøse lederne i Iran, sier i en kommentar at «den saudiske kongefamilien vil bli utryddet fra historiebøkene». 

Saudi-Arabia er fortsatt verdens største oljeeksporterende land. Velferden i landet er avhengig av en høy og stabil oljeutvinning. Siste året er statsinntektene blitt satt under press som følge av en drastisk reduksjon i oljeprisen.

I tillegg til økonomisk ustabilitet er det fra før en meget spent politisk situasjon i Midtøsten. USA-støttede Saudi-Arabia vil spille en viktig rolle i den videre utviklingen. Mange spør seg hva som vil skje videre når regimet velger å legge seg på en så sterkt konfronterende linje mot sine motstandere.

For FN var henrettelsene også dårlig nytt. Verdensorganisasjonen har vist dårlig skjønn i utvelgelsen av sentrale rådgivere for arbeidet med menneskerettigheter.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Saudi-Arabia er fortsatt verdens største oljeeksporterende land. Velferden i landet er avhengig av en høy og stabil oljeutvinning. Siste året er statsinntektene blitt satt under press som følge av en drastisk reduksjon i oljeprisen.

Underskuddet ved årsskiftet skal være ca 850 millioner kroner. I seg selv et fantastisk tall siden landet angivelig har nok inntekter. Jeg regner med at svaret på at det kunne bli slik er at man har forsøkt å kjøpe seg støtte fra de ulike klanene i kongefamilien for på den måten å holde fred. Svaret fra kongen er å pumpe opp mer olje, slik det alltid har vært. Denne politikken hører fortiden til da den i dag vil bidra til å holde oljeprisen lav lengre enn nødvendig. SA vil effektivt sabotere en stabilisering og økning i oljeprisen for å berge makten til kongefamilien. Dette bør Norge være med å avvise. Regimet sager av den gren det sitter på, og vil neppe overleve i det uendelige. Den unge staten som ikke er spess godt sammentømret vil komme til å knake i sammenføyningene når økonomien ytterligere forverres. Fallet vil komme innenfra ved at de utallige prinsene vil begynne å slåss hardere mot hverandre for mer penger til nettopp sin gren. Det vil ha potensiale til undergangen i seg. 

Menneskerettigheter er et håpløst tema som ikke betyr det minste for kongefamilien i denne situasjonen. Dvs, hvis menneskerettigheter var et tema som kunne holde makten samlet, ville det ha betydning, men ingenting tyder på at dette er aktuell politikk. Prinsene vil fortsatt ønske seg mer penger til et liv i luksus med innlede "slaver" fra Asia. Menneskeverd står antagelig like langt ned på ønskelisten som det gjør for et hvert fascistisk regime. Verdiene i SA er korrumpert. De åndelige verdier er et skalkeskjul for materiell makt. Den dagen det ikke lenger lar seg gjøre å låne nok penger til å fortsette å hensette Cadillacer i veikanten fordi de har punktert, vil SA begynne å forvitre. Verden kan komme til for første gang å se en revolusjon oppkalt etter Cadillac. Skjebnens ironi kan fort ta form av mørk sort sarkasme og et hån mot menneskens som blir dens offer. 

Kommentar #2

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Tror du treffer spikeren på hodet her Njål Kristiansen ... det å myrde en politisk motstander som var så tydelig på en ikke-voldslinje vil slå tilbake. Så er spørsmålet, hva blir (bl.a) den norske responsen?

Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.
Tror du treffer spikeren på hodet her Njål Kristiansen ... det å myrde en politisk motstander som var så tydelig på en ikke-voldslinje vil slå tilbake. Så er spørsmålet, hva blir (bl.a) den norske responsen?

Takk. Jeg håper den kommer. Vi kan ikke bare sitte å se på dette, og vi trenger en aktiv stillingtagen som går utover vår alliansedeltagelse med USA. Vi bør tale på egne vegne helt prinsippielt her om at dette er en type regime vi ikke bare kan akseptere i det uendelige. Hvis vi kan bidra til å få Midt-Østen over i et annet leie, som fx ved å avdemonisere Vesten, bidra til at inntrykket av at USA og Israel er alles fiender, så har vi klart en oppgave. Den er enorm og vi vil ikke klare den alene, men vi bør bidra til å endre bakteppet ved å fremstå som en pålitelig partner man kan snakke med. Midt-Østen må komme seg ut av den bakevjen det befinner seg i i dag

Kommentar #4

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Helt enig med deg der, og protestene som Amnesty har holdt utenfor den Saudiske ambassaden hver fredag i lang tid ifm piskingen av Raif Badawi viser at viljen er der ... dog dessverre så langt ikke noe synlig fra regjeringen. Viktig å peke på det med synlig, fordi selv om vi ikke ser det håper jeg jo ambassadøren kalles inn på teppet og at man tar opp det i samtaler med saudiske myndigheter (beklager sarkasmen, men orker ikke annet) mellom slagene om nye og utvidete oljeavtaler. Valget av SA som medlem i menneskerettighetsrådet i FN er en tragedie av dimensjoner.

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Europa tok over hegemoniet fra Kina fra år 1400 grunnet diverse kommunikasjonsrefomer. Midtøsten kommer ingensteds så lenge de der ikke åpner for ytringsfrihet og helt grunnleggende frihetsrettigheter. Slikt arbeid er svært konkret, svært minutiøst, svært omstendelig - og vi ser i denne regionen av verden dessverre heller ikke i dag tegn til reformer i slik retning; i Japan, for eksempel, tok man til å lære av Vesten allerede fra 1850. Råvareøkonomiene i Midtøsten har ikke hjulpet på situasjonen; tvert om, naturlig nok. 

Vi får håpe at kommende nød vil lære naken kvinne å spinne. For det ser ikke ut til at tenkningen i denne regionen ved seg selv klarer å spore seg til de nødvendige kommunikasjonsreformer. 

Kommentar #6

Sigurd Eikaas

24 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi kan bidra til å få Midt-Østen over i et annet leie, som fx ved å avdemonisere Vesten, bidra til at inntrykket av at USA og Israel er alles fiender, så har vi klart en oppgave.

Bare en liten forespørsel om avklaring, i all vennlighet. Ble nedenstående korrekt? 

"Hvis vi kan bidra til å få Midt-Østen over i et annet leie, som fx ved å ............... bidra til at inntrykket av at USA og Israel er alles fiender, så har vi klart en oppgave."

Mvh Sigurd

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Bare en liten forespørsel om avklaring, i all vennlighet. Ble nedenstående korrekt?

"Hvis vi kan bidra til å få Midt-Østen over i et annet leie, som fx ved å ............... bidra til at inntrykket av at USA og Israel er alles fiender, så har vi klart en oppgave."

Litt klønete formulert ser jeg nå. Hensikten var å si at vi bør bidra til å skape et mer realistisk bilde av USA og Israel, siden dagens bilde mange i Midt-Østen har er at disse to landene er Den Store Satan. Vårt bidrag kan være dialog, slik at man skaper et bedre bilde av vestlige verdier generelt. Folkene i Midt-Østen har ofte et bra inntrykk av Vesten, det er derfor de velger å flytte dit, men blandt de som "henger igjen" kan det være mer tvilsomme oppfatninger å ta fatt i. Der mener jeg vi kan bidra med dialog og tilstedeværelse i noen form. 

Kommentar #8

Sigurd Eikaas

24 innlegg  5707 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Litt klønete formulert ser jeg nå. Hensikten var å si at vi bør bidra til å skape et mer realistisk bilde av USA og Israel, siden dagens bilde mange i Midt-Østen har er at disse to landene er Den Store Satan. Vårt bidrag kan være dialog, slik at man skaper et bedre bilde av vestlige verdier generelt. Folkene i Midt-Østen har ofte et bra inntrykk av Vesten, det er derfor de velger å flytte dit, men blandt de som

Altså også bidra til å avdemonisere USA og Israel.

Det var det jeg trodde du mente. Takker!

Mvh Sigurd

Kommentar #9

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Altså også bidra til å avdemonisere USA og Israel.

Det var det jeg trodde du mente. Takker!

Ja, dette er et aldeles håpløst fiendebilde som man må lære seg alternativer til, dvs ikke finne nye former for den store satan, men komme seg ned på jorden og få gjort et dags arbeide for å bedre situasjonen for seg selv og sine, og derigjennom samfunnet. 

Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Velkommen i klubben

Publisert rundt 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Henrettelsene viser at det store og økonomiske mektige muslimske kongedømmet på den arabiske halvøyen har ikke tatt inn over seg at landet for to år siden ble valgt i FN-rådet for menneskerettigheter.

Med tanke på utallige kriger vestlige FN land har gått inn i med og uten FN mandat og godkjenning blir det litt flaut å bruke for sterke ord her om Saudiarabias indre annliggend og hvem de velger å henrette eller ikke. En av våre nærmeste alierte USA henretter jo folk både på hjemmebane og bortebane uten at vi protesterer så meget. 

At pengene rår er vel heller ikke noe nytt, det er vel kun de av oss som er mette i magen og her nok penger på bok som later som om vi er indignerete og forbauset over slikt. Men prøver noen seg på vår egen lommebok vil de oppleve hva det vil si å stjele fra hyklere.

At Iran roper opp er vel å forvente med tanke på at her har man to stormakter i området som står steilt mot hverandre splittet i hvem av dem som har den rette trua på den rette måten. Muslimer i området som lar seg forarge og kommer med sterke ord mot disse henrettelsene bør vel trø litt varsomt om de ikke i samme slengen fordømmer handlingene til blant annet IS med flere som også stadig henretter kreti og pleti i området.

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2129 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1774 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1768 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1270 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1102 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1034 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 989 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere