Steinar Malmin

13

Kirken revner og vi snur ryggen til Gud

Hvor fører Biskopene og Prestene våre oss hen? Hvor lenge klare de Bibeltroene prestene på Guds ord før de legger seg flate for folkemassens krav om fritt ekteskap

Publisert: 29. des 2015

Den siste tiden raser debatten rundt liturgien for likekjønnet ekteskapet, her ser vi også hvordan friheten til å leve i våre lyster blir kjempet frem er det viktigste og ikke hva som stemmer overens med Guds Ord.

Er det slik at det er flertallet som bestemmer? Både Prester og Biskoper står i ledelsen for å få liturgien på plass og står ovenfor ett enormt ansvar! Guds ord har på mange måter kommet i andre rekke i disse diskusjonene rundt dette.

Vår Kirkefar Martin Luther sier om å innsette og avsette lærere:

En kristen forsamling eller menighet har rett og makt til å bedømme enhver lære og til å kalle, innsette og avsette lærere. Redegjørelse og begrunnelse ut fra Skriften

Vi står ovenfor en enorm dreining bort i fra det Lutherske syn som Den Norske Kirke i alle år har hatt. Dette er noe vi også registrerer i mange av de «Lutherske bedehus forsamlingen» rundt om i landet. Mange mennesker er tause i kampen rundt å bevare ekteskapet slik det var ment til å være.

Vi kan tidlig ser i Bibelen at Gud skapte dem til mann og kvinne, for at disse skulle danne famille, få barn og leve i harmoni med Gud og naturen. Men pga. fallet i Edens hage kom synden inn i verden og gjorde oss mennesker til treller under synden og våre lyster.

I Apologi for Den Augsburgske Bekjennelse Art. XXIII nr.7 : for det første: 1 Mos. 1.28 lærer at menneskene ble skapt for å være fruktbare og at det ene kjønn i rett forstand skal søke det andre. Vi taler nemlig ikke om begjæret som er synd, men om denne lyst som skulle være i den rene naturen, som de kaller «naturlig kjærlighet». Og denne «kjærlighet» er den sanne Guds ordning for det ene kjønns forhold til det andre. Men da kan denne Guds ordning ikke oppheves, uten ved en enkeltstående handling av Gud. Av dette følger, at retten til å inngå ekteskap ikke kan oppheves av forordninger eller løfte.

1.Mos.1.11 kan vi se hva som er «naturlig kjærlighet» Jorden frembringer planter som sår seg. Altså Naturens gang for videreutvikling er uten tvil en av hvert kjønn får å kunne sår seg videre.

Videre i nr.9 : Også fordi denne skapningen eller guddommelige ordningen i mennesket er en naturlig rett, har jurister talt klokt og riktig om at ekteskapet mellom mann og kvinne tilhører den naturlige rett.

Og avslutter med: For der naturen ikke blir endret, er det nødvendig at den ordningen som Gud har inngitt i naturen, består og ikke blir opphevet ved menneskelige lover.

Dette er hva Den Norske Kirke har bygget sin lære på siden den ble innført ved reformasjonen i 1536-37 Da tok Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med kirken i Roma. Den norske kirke ble så plassert under den dansk-norske konges autoritet, og ble i Eidsvollsgrunnloven av den 17. mai 1814 en lovfestet statskirke.

Dette blir nå forkastet i Kirken fra Biskoper til Prester og det Norske folk. Verden vil gå sin gang, og det er noe vi alle kristne bør og må forstå! Men vi er kallet til å følge Jesus, ikke verden

Vi kan ikke forvente eller forlange at de ikke troende skal følge Guds Ord. Vi ser nærmere tvert imot Gud selv overgav dem til sine lyster Rom 1,25 – 27

«De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fram for Skaperen, han som er lovprist i evighet. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vi forlot også mennene den naturlig omgangen med kvinnen og brente i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp denne straff de fortjente for sin forvillelse»

Vi kan ikke hindre homofile å gifte seg, og det ville ikke hatt noe for seg. Disse personene er allerede fortapt å på vei mot en evig fortapelse. Men de kan reddes ved å forkynne Sannheten , og ved det tar i mot Jesus som sin frelser!  Vi skal elske disse personene og vi skal forkynne Guds Ord til dem, slik som Guds Ord er i håp om å kunne vekke dem opp i fra deres villfarelse.

Men det vi kan hindre, det er at de gifter seg under Gudsvelsignelse. For selv om Biskoper og Prester velsigner dette vil aldri Gud gjøre det. Det vil si at om vi som kristne lar de gifte seg i kirken, er vi med på å lede dem til Helvete.

«Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike» 1 Kor 6.9 – 10

Kirken har en viktig oppgave:

Den står i Den Augsburgske Bekjennelse artikkel V :

For at vi skal komme til denne tro, er det innstiftet en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. For ved Ordet og sakramentene som midler blir Den Hellige Ånd gitt, han som virker troen, hor og når Gud vil, i dem som hører evangeliet, nemlig at Gud, ikke for våre fortjenesters skyld, men for Kristi skyld.

 

Altså å forkynne evangeliet til frelse for hvert ett menneske og kalle til omvendelse fra synd.

Dessverre ser vi at leder som Erling J. Pettersen med flere vandrer bort i fra Guds Ord, det er folkemassen som bestemmer hva som er rett. Jeg må be deg Erling omvend deg og bli den hyrden du skulle ha vært for Den Norsk Kirke! Du fører en hel kirke i fortapelsen med den læren du fører, Ordene fra Matteus 18. 6 – 7 er alvorlige «Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!»

Også ordene fra Markus 8.38 For den som skammer seg over meg og min ord i denne utro og syndige slekt, ham skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herliget med de Hellige engler.

Som Kristne har vi ett stor ansvar og oppgave. Det er å føre folk til Jesus. Dette gjøres IKKE ved popularitet, eller ved å lure seg inn på mennesker. Det gjøres ved å forkynne Guds Ord rent og rett! La oss ikke glemme at Jesus er en LEVENDE GUD. Han skal frelse, vi skal forkynne.

Det vil koste, det kan koste venner, familie og jobb. For det er kun de som kjenner Jesus som vil forstå se på Guds Ord. Kirken er ett vitnesbyrd på hvordan forkynnelsen blir når det er mennesker som ikke kjenner Jesus som leder an.

Så hvordan skal vi møte våre homofile medmennesker? Jo, med Guds kjærlighet! Den som fører synderen til korset, der du får høre løfte :

«1.Joh.1.9 Dersom dere bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.»  

Vi må møte dem med nestekjærlighet, åpenhet og godhet men ikke med å velsigne det som Gud hater. Vi skal elske dem, men ikke synden deres. Vi må godta deres valg, men ikke la dem få tro at Gud tillater dette. For da lurer vi dem rett inn i fortapelsen. Å det kan hverken vi som kristne eller som Kirke gjøre!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.
En kristen forsamling eller menighet har rett og makt til å bedømme enhver lære og til å kalle, innsette og avsette lærere. Redegjørelse og begrunnelse ut fra Skriften

---

Så enkelt er det ikke.

For det første har vi arbeidslivslover her i landet (heldigvis!) som beskytter ansatte mot usaklige oppsigelser.  Du kan derfor ikke uten videre sparke en prest i ræva ut kirka di fordi du er uenig med hans teologi.

For det andre - og det overrasker meg stadig hvor langt inne denne erkjennelse sitter hos konservative kristne - så er det faktisk uenighet om hvordan skriften skal tolkes hos "de lærde".  Det åpner for følgende spørsmål: Hva gjør man da?  Kaster terninger om hva som er rett lære?  Innfører diktatur?  Eller skal vi gå for demokrati?

Siden Gud glimrer med sitt fravær, har jeg mest tro på demokratiet.  Hvilket annet valg har man?

For det tredje - .... nei glem det.  De to første er mer enn nok.

Kommentar #2

Steinar Malmin

13 innlegg  42 kommentarer

Frode Meland

Publisert over 4 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
For det første har vi arbeidslivslover her i landet (heldigvis!) som beskytter ansatte mot usaklige oppsigelser. Du kan derfor ikke uten videre sparke en prest i ræva ut kirka di fordi du er uenig med hans teologi.

Kjære Frode

Hehe, jeg har selv nettopp blitt sparket for min konservative syn... så jeg ble sittene veldig ubeskyttet mot usaklige oppsigelser.... 

Vis meg i Guds Ord der du kan tolke det derhen at å leve ut sine homofile lyster IKKE er synd.

Om en prest går i mot Luthers teologi og ikke minst i mot Guds Ord, kan han ikke bli stående som en prest i en Luthers kirke.... de sier seg selv...

For det tredje .. nei... det nevna du jo ikke ;)

Ha en fin dag Mvh Steinar Malmin

Kommentar #3

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Kommentar

Publisert over 4 år siden

Dersom du har blitt avsatt på usaklige premisser, foreslår jeg at du tar det via rettsvesenet.  Man bør utvise en viss forsiktighet med å dra usaklighetskortet på et åpent nettforum, inntil saken er prøvd.

Jeg er ikke kristen, så jeg har ingen forpliktelse til å søke rundt i den såkalte hellige skriften etter teologiske argumenter.  Du må spørre noen som er teologisk uenig med deg.

Du skriver:

"Om en prest går i mot Luthers teologi og ikke minst i mot Guds Ord, kan han ikke bli stående som en prest i en Luthers kirke.... de sier seg selv..."

Les min første kommentar en gang til.  Du har ikke skjønt poenget.

Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Tøvete innlegg

Publisert over 4 år siden

Steinar Malmins innlegg er så tøvete at det ikke er noe å kommentere. Han har allerede dømt homofile til helvete og bedt en navngitt biskop omvende seg til Gud. På et slikt nivå er det umulig å samtale fornuftig. 

Kommentar #5

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

La meg vri

Publisert over 4 år siden

på et kjent utsagn for kristne. La den som  lever et uklanderlig samliv, sette seg til dommer over andres.

Jeg tror vi er mange som er inderlig lei disse som reduserer kristendommen til en lære om rett bruk av kjønnsorganer.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
19 dager siden / 1478 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
29 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1053 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
6 dager siden / 947 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
28 dager siden / 601 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
15 dager siden / 423 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere