Ove Bengt Berg

2

Et nytt venstreparti!

Venstrebegrepet er nå snudd trill rundt i forhold til kjennetegnet de siste hundre åra: Mot krig, for økonomisk rettferdighet og for individuell frihet på tvers av to tusen år gamle religiøse påbud. Venstrekampen må videreføres med et nytt parti.

Publisert: 14. des 2015

En venstreorientert holdning har de siste århundrene vært sett på som en holdning som støtter sosial rettferdighet og bekjemper krig — på tvers av ønsker til rikfolk og intolerante mørkemenns påstander om en påstått guds vilje nedtegna for mange tusen år sida. I vår del av verden har venstresida derfor vært hoveddrivkrafta innafor sine nasjonale rammer for å få til sosial utjamning og gi individuell frihet på tvers av religiøse påbud. Som like rettigheter til begge kjønn, og for kvinnenes rett til skilsmisse og selvbestemt abort.

Dette har dessverre snudd seg trill rundt. I dag oppfattes en venstreorientert politiker i alle land i Europa som en som prioriterer kamp for en grenseløs verden med ubegrensa rett for hvem som helst i verden til å bo hvor som helst. Samtidig som økonomisk kamp nedtones aksepterer en typisk europeisk og norsk venstreorientert politiker religiøs tvang som kvinneundertrykking — hvis den utøves av muslimer eller innvandrere fra deler av verden som ikke har opplevd økonomisk og sosial utvikling de siste tusen år. Statsstipendiat Al-Kubaisi har treffende kalt den nye norske venstreretninga for «islamovenstre». Den nye venstrepolitikeren støtter også kriger rundt om i verden i «det godes tjeneste», som om statsgrenser og statlige sjølstyre ikke lenger finnes. Dette nye synet deler venstrepolitikerne med en ikke folkevalgt politisk elite av universitetsfolk, statsfinansierte aksjonskomiteer og journalister. Sammen styrer denne eliten hvilke debatter som skal tillates og de bestemmer politikken uten folkelig støtte. De er videre enige om at internasjonale ikke folkevalgte organer gjennom konvensjoner skal overstyre nasjonal sjølråderett. Sånn både utvaskes og oppheves begrepet venstreorientert.

Vi som vil fortsette kampen for sosial rettferdighet som er oppnådd i hver nasjon og bevare og utvikle de hardt tilkjempa individuelle frihetsrettighetene, vi har i dag ikke noe parti å stemme på. Fraværet av et sånt parti gjør det også vanskelig å organisere en motstand mot alle sider av den rådende politikken, og gjøre det mulig for de mange som nå er presset til taushet, kanskje en majoritet, til fritt å kunne uttrykke sin motstand. Fremskrittspartiet er ikke noe alternativ. Frp administrerer og legger til rette for den ukontrollerte masseinnvandringa vi ser i Norge i dag, er for utenlandskriger og er klar i sin økonomiske politikk: mer overføring av penger til de rikeste.

Over hele Europa vokser motstanden mot elitenes politikk. Den er vedtatt uten folkelig forankring. Det viser de siste valgene. De europeiske partiene som kanaliserer folks motstand mot eliten blir karakterisert som ytre høyre, men er partier som Frp tar kraftig avstand fra, opptatt som Frp er av de rikeste. Partiene som påståes å være ytre høyre forsvarer den svekka og arbeidsløse arbeiderklassens økonomiske interesser. I motsetning til eliten som støttes av en allianse mellom de store høyrepartiene og sosialdemokratene.

Det er nødvendig å gjenreise den stolte venstretradisjonen mot krig, for sosial rettferdighet og mot religiøs tvang. Da trengs et nytt parti. Som stiller til valg i 2017. Sammen med to andre, Gry Bredesen og Eli Kvåle Lysne, har jeg tatt initiativ til dette partiet. Men vi trenger flere til å utvikle et slik nødvendig valgalternativ.

Ove Bengt Berg, leder av interimstyret for Venstrepopulistene.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ove Bengt Berg. Gå til den siterte teksten.
Ove Bengt Berg, leder av interimstyret for Venstrepopulistene.

Dette bare bli morsomt.:-)

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette bare må bli morsomt.:-)

He he...  Høyreradikalisme = den nye venstresiden...  Jau, da.

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hvorfor ikke slå seg sammen med gjengen til Kahrs?

Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Velorientert bedre enn venstre- eller høyreorientert

Publisert over 4 år siden
Ove Bengt Berg. Gå til den siterte teksten.
Men vi trenger flere til å utvikle et slik nødvendig valgalternativ.

Ferden frem mot 2017 skal bli spennende. Blant de patriotiske smågruppene, er det mange som vil starte sitt eget politiske parti. Her er det bare Kystpartiet og Demokratene, hvor jeg er informasjonsleder, som kan stille lister i alle fylker.

Alle andre partier må jobbe hardt med å bygge partiorgansasjon, med alt det innebærer med registrering i Brønnøysund, Partiportalen, etablering av fylkeslag, sentralstyre, etc, etc. Og før dere starter, må dere bruke energien på å samle 5000 underskrifter før dere kan begynne å utvikle politikken.

For oss i Demokratene er spørsmålet om hvordan vi skal forsvare vårt dyrebare nasjonaldemokrati mot antidemokratisk globalisme mye viktigere enn gammeldagse skillelinjer mellom venstre- og høyreside. For å si det med jentene i HRS:  Det er bedre å være velorientert enn venstre- eller høyreorientert.

Jeg håper vi kan ha gode samtaler om hva vi har felles, og jeg vil tro at dere også vil kunne slutte dere til mye av vår utenrikspolitikk. Vi for for eksempel inn for å kaste Tyrkia ut av NATO.

Kommentar #5

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Underholdningen

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette bare må bli morsomt.:-)

..blir det vel som vanlig de tre herrene Kristiansen, Johannessen og Herstad som står for. Ser det ut til.

Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper vi kan ha gode samtaler om hva vi har felles, og jeg vil tro at dere også vil kunne slutte dere til mye av vår utenrikspolitikk.

Det tok ikke lang tid! Som sagt, slå dere sammen :-)

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ikke slå seg sammen med gjengen til Kahrs?

Du finner ikke bitrere fiender enn de som ikke er uenige om noe som helst. Spørsmålet her blir snarere hvem som skal saksøke hvem for uetterretteligheter, hvem som skal forfølge hvem for den 100% korrekte definisjonen på verdens minste problemer ingen av dem besitter løsningen til. 

Det er liten forskjell på populister om de kommer fra høyre eller venstre. Begge fisker i rørt vann for å rake til seg litt makt. Det vil de sjelden få. Jeg betviler at de har skaperkraft nok i seg til å sanke velgere nok til et halvt mandat i Indre Bantustan i Oslo. Sjekk Gule Sider om de står oppført under restverdiredning. 

Kommentar #8

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
..blir det vel som vanlig de tre herrene Kristiansen, Johannessen og Herstad som står for. Ser det ut til.

We aim to please!

Kommentar #9

Kåre Kvangarsnes

20 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold sa bl.a følgende etter angrepet på Charlie Hebdo:"Det er naivt å tro det beste om de verste" Herrene Johannesen, Kristiansen og Herstad ser etterhvert ut til å ha nådd opp i naivitetens elitedivisjon når det gjelder spørsmål vedrørende den store elefanten.

Kommentar #10

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Høyreradikalt?

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
He he... Høyreradikalisme = den nye venstresiden... Jau, da.

Det fremstår litt uklart for meg, men kanskje Johannessen kan avklare: Hva er det som er høyreradikalt i Ove Bengt Bergs innlegg?

Kommentar #11

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ove Bengt Berg. Gå til den siterte teksten.
Ove Bengt Berg, leder av interimstyret for

Jeg vil foreslå at navnet blir Venstrerealistene, eller bare Realistene.  Det står også bedre til Venstresvermerne som nå råder grunnen.   Og ":.......... populistene"  har en dårlig klang.

Kommentar #12

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Herrene Johannesen, Kristiansen og Herstad ser etterhvert ut til å ha nådd opp i naivitetens elitedivisjon når det gjelder spørsmål vedrørende den store elefanten.

Kjære, dette er da aaaaaalt for generøst av deg. *rødme*

Kommentar #13

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hva er det som er høyreradikalt i Ove Bengt Bergs innlegg?

Trenger det å være noen forskjell? Skillelinjen mellom venstre og høyre i politikken går mellom synet på eiendomsretten. Pdas møtes de i viljen til å kontrollere samfunnet. Venstresiden har en tendens til å mene at staten skal kontrollere oss. Høyresiden vil gjerne få gjøre det selv. Det morsomme i dette er at begge parter tror at det er den andre som er skyld i at de ikke helt får til den store oppslutningen mens det de facto er folket som ikke vil vite av dem. 

Vi har fx allerede dette partiet Demokratene. Du kan sammenligne det med et produkt som har ordet *luksus* i seg. Du vet at det ikke er luksusleverpostei når produsenten er nødt til å påpeke det i navnet. Luksusen kommer av egen opplevelse etter bruk. Det hjelper ikke hva de selv sier. 

Et annet fenomen knyttet til Demokratene er at de har en filosof som skal skrive for seg. Denne filosofen vet tilfeldigvis ikke hva demokrati betyr i praksis. Han kan skrive ordet, men forstår det ikke. 

Og så har vi denne stortingskandidaten deres. Han skal vinne frem med søksmål mot tidligere statsministre hvis andre betaler for rettssaken, og han har så lav irritasjonsfaktor at han avkrever andre unnskyldninger for at vi er uenige med ham, og når han ikke får det slutter han å svare oss. En av grunnstenene i demokratiet er ytringsfriheten og debatten som følger med denne friheten. Han har vist oss at slike begreper ikke er kommet inn under huden på ham i det hele tatt. Som nevnt, han vil sikkert tro at det er den politiske eliten som stopper ham med sine stygge kampanjer betalt av storkapitalen i LO, AP og NHO men virkeligheten er at det er folket som ikke gidder å se den veien. Folket velger beslutningsdyktige ledere og alternativer. Kranglefanter blir aldri folkets alternativ. 

Derfor vil ikke Venstrepopulistene bli noe annet enn en god kameratflokk som vil sverme rundt en like ekstrem retning som fx Demokratene. De vil synes synd på seg selv, sutre og grine over hvor slemme naboen er, men de vil heldigvis aldri få makt. I dette bildet gjør vi godt i å huske det enkle faktum at det heter Stortinget og intet mindre. Har man ikke storhet blir man holdt utenfor. 

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Det fremstår litt uklart for meg, men kanskje Johannessen kan avklare: Hva er det som er høyreradikalt i Ove Bengt Bergs innlegg?

Hvordan tolker du dette (sitat fra åpningsinnlegget)?

De europeiske partiene som kanaliserer folks motstand mot eliten blir karakterisert som ytre høyre, men er partier som Frp tar kraftig avstand fra, opptatt som Frp er av de rikeste. Partiene som påståes å være ytre høyre forsvarer den svekka og arbeidsløse arbeiderklassens økonomiske interesser.

Kommentar #15

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Flåserier

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Derfor vil ikke Venstrepopulistene bli noe annet enn en god kameratflokk som vil sverme rundt en like ekstrem retning som fx Demokratene.

Her var det mye om Demokratene og lite om Venstrepopulistene. Til tross for dette ordgyteri klarte jeg ikke en gang å lese meg til et eneste forsøk på å besvare dette enkle spørsmålet: Hva er det som er høyreradikalt i Ove Bengt Bergs innlegg?

Jeg avventer med spenning Oddbjørn Johannessens svar på dette. Eller kanskje jeg bare skal avskrive hans kommentar #2 kun som et flåsete innspill i likhet med en del andre?

Kommentar #16

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Her var det mye om Demokratene og lite om Venstrepopulistene.

I stedet for å insistere på å få det akkurat som du hadde tenkt deg kan du forsøke å forstå sammenhengen ut fra en annens tankegang, slik det er beskrevet. Tanken flyr, vøtt. Plutselig har man lyst til å bygge på argumentasjonen litt. 

Kommentar #17

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Partiene som påståes å være ytre høyre forsvarer den svekka og arbeidsløse arbeiderklassens økonomiske interesser.

Takker for svaret som jeg etterspurte.

Hva jeg måtte mene om venstrepopulistene er nå en sak. Men med hensyn til det siterte, så kan dette utsagnet tolkes på flere måter:

Venstrepopulistene mener at

ytre høyre-partier reelt og generelt forsvarer arbeiderklassen og er for sosial rettferdighet dette er noe høyrepartiene påberoper seg i motsetning til de etablerte borgerlig konservative/sosialdemokratiske partier at arbeiderklassen i enkeltland blir undergravet av immigrasjon, som høyrepartiene kjemper mot, ergo har de felles (kortsiktige?) interesser

La meg først si at jeg tolker dette i forhold til den immigrasjonsbølgen som skyller inn over Europa. Jeg skiller dessuten mellom flyktninger/asylsøkere og arbeidsimmigranter. Hvem som er hva blant disse, er ikke helt enkelt å plukke ut, altså hvem som har et reelt beskyttelsebehov og hvem som ikke har det.

I tillegg er det tre ting jeg vil påpeke:

I forbindelse med immigrasjonsbølgen, hører og leser vi uttalte forsøk på å bruke dette som påskudd til å svekke arbeiderklassen. Dette kommer fra den siden/klassen som står i motstrid til arbeiderklassen. Uansett tolkning, er det å gå over streken (til dels flåsete) å kalle dette for høyreradikalt. I verste fall avgrenser ikke noen av tolkningene seg mot høyreradikalisme. Mitt eget standpunkt er at disse høyrepartiene langt fra representerer arbeiderklassens interesser. Arbeiderklassens standpunkt må være: Like lønns- og arbeidsvilkår samt organisering - organisering - organisering!

Forøvrig er jeg i det minste enig i at utsagnet (det siterte) er uklart formulert og bør avklares.

Kommentar #18

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert over 4 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig er jeg i det minste enig i at utsagnet (det siterte) er uklart formulert og bør avklares

Og den avklaringen får jo Ove Bengt Berg komme med.  

Inntil så lenge tolker jeg ham bokstavelig når han problematiserer at "de europeiske partiene som kanaliserer folks motstand mot eliten blir karakterisert som ytre høyre".  Ja, i realiteten forsterker han denne problematiseringen når han videre hevder at de partiene "som påståes å være ytre høyre forsvarer den svekka og arbeidsløse arbeiderklassens økonomiske interesser".   Da kan jeg ikke se det annerledes enn at han som "venstrepopulist" gjøre felles sak med ytre høyre.

Kommentar #19

Jørgen Sandemose

33 innlegg  752 kommentarer

Er det mulig?

Publisert over 4 år siden

Berg: "Det er nødvendig å gjenreise den stolte venstretradisjonen mot krig, for sosial rettferdighet og mot religiøs tvang."

Fine greier, men også fæle greier. Her blir det snakket om det alminnelige borgerlige venstre som har levd som en søt kakedeig siden 1789.

At dere vil lage et nytt parti til "venstre" uten å nevne arbeiderklassens rolle eller sosialismen med ett ord, er forsåvidt bare greit.Vi burde sløyfe det borgerlige venstrebegrepet (samt høyrebegrepet) og erstatte det med hel ved.

Arbeiderklassen er noe helt nytt etter 1789, surdeigen som står i sentrum for all seriøs forandring.

1) Ikke sant?

2) Hvordan er det mulig å lage de prioriteringene dere står for? Ønsker dere et innenlands-Attac? "Rettigheter tilbake til medborgere"? I Herrans navn.

Ta dere en pause, og vent med underskriftslistene. Vær så snille.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere