Arne Jørgen Løvland

16

ET GUFS FRA STEINALDEREN

De fleste av oss har vel trodd at oppegående voksne nordmenn har forstått at misjonering er noe som hører fortida til. Ikke Sarepta. I ei svært provoserende og islam-fiendtlig annonse i dagens Vårt Land, kaller de muslimer for svikere.

Publisert: 11. des 2015

Med hodet under armen, og armen i bind, har Vårt Land i dag latt slippe gjennom en av de mest kvinnefiendtlige, umenneskelige og anti-religiøse annonser som er produsert i dette århundret. Annonsøren mener at de representerer sannheten, og at Islam er en kvinnefiendtlig og svikefull religion, og de som sverger til den, lever i fattigdom, et mørke og er en byrde som for alltid vil være fortapt. Lenger fra sannheten er det vel neppe mulig å komme.

Det er høyst diskutabelt om misjon har noe for seg, og all den kritikk som opp gjennom åra har vært retta mot misjonering, har ikke Sarepta tatt til seg i det hele tatt; misjon er kulturødeleggende, en ovenfra-ned holdning der misjonæren representerer den eneste sannhet, de som utsettes for den “snille” misjonærer vet ikke sitt eget beste, den religionen de har tatt tilhold i, er feil, og med Bibelen i hånd dunkes det rette budskap inn på en ekte tranpedagogisk måte; vil du ikke, så skal du – for vondt smaker det, men godt gjør det!

Heldigvis har ikke misjonsselskapene god råd, folk støtter dem ikke da de vet at dette er en imperialisme som hører steinalderen til. I en tid da vi virkelig trenger samhold, en grensesprengende aksept av hverandre over land-, kulturelle- eller religiøse grenser, er det at Sarepta må ha tenkt noe sånt som at nå som det er så mange muslimer på flukt, må vi utnytte dette og nøre opp under en gryende misnøye ved å framstille muslimene som vantro svikere. Her er det penger å hente!

Det er nesten ufattelig at norske kristne mennesker kan være så forstokka i tankegangen, så enspora og så fordømmende, at de med vitende og vilje utbasunerer dette for det norske folk. Modig er feil ord, svikefull, umenneskelig, anti-religiøs og et forsøk på å spille religioner opp mot hverandre, hører fortidas misjonering til. I 2015 er vi mer opplyste, dessverre er de ikke det i Sarepta.

Jeg håper av hele mitt hjerte at denne organisasjonen møtes med ei kald skulder, at alle lukker lommeboka og ber om at de som står bak dette, må forlates, for de kan umulig vite hva de gjør.

Arne Jørgen Løvland

Kristiansand

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
Annonsøren mener at de representerer sannheten, og at Islam er en kvinnefiendtlig og svikefull religion, og de som sverger til den, lever i fattigdom, et mørke og er en byrde som for alltid vil være fortapt. Lenger fra sannheten er det vel neppe mulig å komme.

Sannheten er angivelig den diametralt motsatte - så langt  det er mulig å komme. Gjelder dette også kristendommen om vi  ser bort fra  Sarepta  ?     Da skulle det i så fall bli:

"Kristendommen  er en høyst  kvinnerespekterende religion,  som kjennes på den ultimate ærlighet. De som bekjenner seg til kristendom  lever i stor åndelig rikdom,  et lys i tilværelsen, og de er til stor og evig velsignelse for alle medmennesker."

Kommentar #2

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det er nok dessverre ikke fra steinalderen....

Publisert rundt 4 år siden

Dette er dagens konservatie kristne som har lagt sine mer eller helst mindre kloke hoder sammen og forfattet denne latterligheten.

Vi får ønske Sarepta lykke til med misjoneringen i Spania - - der har jo ingen hørt evangeliet før - - og bare håpe på at støtten til bortkastet misjinering faller helt bort. 

Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
Det er høyst diskutabelt om misjon har noe for seg, og all den kritikk som opp gjennom åra har vært retta mot misjonering, har ikke Sarepta tatt til seg i det hele tatt; misjon er kulturødeleggende, en ovenfra-ned holdning der misjonæren representerer den eneste sannhet, de som utsettes for den "snille" misjonærer vet ikke sitt eget beste, den religionen de har tatt tilhold i, er feil, og med Bibelen i hånd dunkes det rette budskap inn på en ekte tranpedagogisk måte; vil du ikke, så skal du – for vondt smaker det, men godt gjør det!

Jeg er ikke overrasket lenger:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat17/thread11585651/

Annonsene har en vinkling som tilsier at det ikke finnes religion i Spania. Som du sier, det må være helt forfeilet. Det vil overraske meg om ikke disse kampanjene koster mer enn de genererer selv med VL's velviljerabatt og generøse bidrag fra dødsbo. Fremstillingen av Spania er direkte usmakelig. I tillegg har jeg reagert på at man ikke ser ut til å ofre de døende i Middelhavet som får en våt grav en tanke, mens det skal være verdens undergang at evangelikale må ligge i spansk vigslet jord. Jeg er sikker på at det må finnes viktigere misjonsmarker enn Spania om man våger seg ut av komfortsonen sin. 

Kommentar #4

Hallv Sand

10 innlegg  83 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper av hele mitt hjerte at denne organisasjonen møtes med ei kald skulder, at alle lukker lommeboka og ber om at de som står bak dette, må forlates, for de kan umulig vite hva de gjør.

Du kan umulig ha stutert islam. Verre fordomer har jeg aldri lest.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Hallv Sand. Gå til den siterte teksten.
Du kan umulig ha stutert islam. Verre fordomer har jeg aldri lest.

Sareptas virksomhet handler om noe annet. Du sporer av her. Sarepta retter seg først og fremst til andre kristne for å få dem til å bli evangelikale. 

Kommentar #6

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Her har noe gått veldig galt.

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
De fleste av oss har vel trodd at oppegående voksne nordmenn har forstått at misjonering er noe som hører fortida til.

Her må noe ha gått veldig galt med forstanden. Misjonering er avgjørende element i ytringsfriheten.  Det er selv hjørnestenen i ytringsfriheten. Å ytre og informere om noe som det er konsensus om har ikke behov for ytringsfrihetsvern. Ytringsfrihet handler om å målbære ideer, informasjon, ønsker, livssyn som det IKKE er konsensus om. Misjonering, enten det handler om det ene eller det andre, er riktig, nødvendig og skal ikke knebles. Gufset kommer fra Løvland ser det ut til og han lever ikke i steinalderen men i 2015.  Kritikken mot misjonering som det henvises til har i det store og det hele vært unyansert, forfeilet og generalisert.  Misjonering i kristen regi har for en stor del avviklet sjamanisme, trollmannsvirksomhet, overtro, slaveri, vankunne og bedret folks generelle helse og utdanning. Derimot er det grunner til å stille store spørsmål ved mye Politisk virksomhet for det er de som har bombet, skutt og drevet land-nåm.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Løvlands påstander

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
Annonsøren mener at de representerer sannheten, og at Islam er en kvinnefiendtlig og svikefull religion, og de som sverger til den, lever i fattigdom, et mørke og er en byrde som for alltid vil være fortapt. Lenger fra sannheten er det vel neppe mulig å komme.

Løvland påstår mye,og det er også lov.

Men det gjelder å ha litt kontakt med virkeligheten også,før man påstår noe.

Det er fortsatt helt lovlig å ytre det sarepta gjør,selv om Løvland nok skulle ønsket at det ikke var lov.

Misjonering er en måte å utbre evangeliet fra Jesus på,så får det heller stå sin prøve om enkelte gremmes. 

Kommentar #8

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Enig med Holt, Sarepta har lov.........

Publisert rundt 4 år siden
Utvilsomt greit at Sarepta vil spre kjennskap til evangeliene i Spania. Da slår man to fluer i en smekk - eller flere fluer. Behovet for spredning er uhyggelig lite, men behovet for solferie med full lønn på innsamlede midler ser ut til å være stor. Men Holt, jeg spurte deg i en annen tråd om hva som kjennetegner ni-go soner, og hvor vi eventuelt kan finne slike no-go soner........ Hadde vært fint med et svar.
Kommentar #9

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Hvem har hodet under armen?

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
Med hodet under armen, og armen i bind, har Vårt Land i dag latt slippe gjennom en av de mest kvinnefiendtlige, umenneskelige og anti-religiøse annonser som er produsert i dette århundret. Annonsøren mener at de representerer sannheten, og at Islam er en kvinnefiendtlig og svikefull religion, og de som sverger til den, lever i fattigdom, et mørke og er en byrde som for alltid vil være fortapt. Lenger fra sannheten er det vel neppe mulig å komme.

Det kan nok diskuteres hvem som har hodet under armen og armen i bind... Du misforstår denne annonsen ganske kraftig, og så spyr du eder og galle. Det vitner ikke akkurat om stor intellektuell kapasitet. La oss plukke istykker dine påstander. (Jeg kan forøvrig ikke lese det som står øverst med liten skrift fordi bildet er for lite.)

Kvinnefiendtlig - Hvor er denne annonsen kvinnefiendtlig? Er det kvinnefiendtlig å trykke et bilde av en kvinne ikledd plagg som skjuler det meste av ansiktet? Jeg tror de har funnet et bilde av en vakker kvinne i muslimske klær, fordi man da lett skjønner at dette handler om misjon blant muslimer. 

Umenneskelig - Jeg skjønner ikke helt hvor denne annonsen er umenneskelig.

Anti-religiøs - Dette skjønner jeg heller ikke. Om man ønsker å fortelle mennesker tilhørende en annen religion om sin egen er man vel ikke anti-religiøs? Du må nok over i HEF for å finne de anti-religiøse.

Representerer sannheten - Alle religioner mener at de representerer sannheten - også kristendommen. Jeg skulle gjerne se deg argumentere saklig for at det er galt.

Annonsen hevder at islam er kvinnefiendtlig - Hvor står det? Vil du hevde at alle som trykker et bilde av en rimelig normalt antrukket muslimsk kvinne samtidig argumenterer for at islam er kvinnefiendtlig?

Annonsen hevder at islam er en svikefull religion - Hvor står det? I teksten står følgende: "Det største svik er å la mennesker leve og dø uten å få bli kjent med Ham" (Jesus). Før blodtrykket ditt går til himmels og du griper etter tastaturet for å rope "korsfest", kan du med fordel prøve å forstå teksten og hvem den er rettet mot. En annonse i Vårt Land har gjerne kristne som målgruppe, siden det skal være en kristen avis. Det er altså kristne denne teksten er rettet mot, og om det er noen som blir omtalt som svikere, er det vi kristne som ikke gjør mer for å fortelle andre om Jesus. Jeg synes ikke det er en spesielt problematisk uttalelse.

Så reagerer du på den subjektive uttalelsen om at "den verste fattigdom, det dypeste mørke, og den tyngste byrde er et liv uten kjennskap til Jesus Kristus." Det står ingen ting i reklamen om at de "alltid vil være fortapt". Det er dine ord, og det er uredelig når du later som om du siterer. Om du spør noen som i utgangspunktet ikke var kristen, men som ble det, ville de nok være veldig enig i denne uttalelsen. Det gjelder ikke bare muslimer, men alle som ikke kjenner Jesus, uansett ståsted. Du mener at det ikke er mulig å komme lenger fra sannheten - jeg velger å være uenig med deg. De kristnes Gud er en Gud som holder ord, som tilgir, og som gir kristne trygghet i møte med døden. Allah er en lunefull gud, som hevner, og som ikke gir sine følgere trygghet i møte med døden - om du ikke er en martyr.

Alt i alt er innlegget ditt en flau forestilling. Enten har du ikke forstått hva som står i reklamen, eller så tolker du vrangt med vilje. Ikke spesielt sjarmerende noen av delene. Du kan med fordel tenke deg litt bedre om neste gang du føler for å spre eder og galle. Det er du - og ikke Sarepta som kommer dårlig ut av dette.

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Om steinaldermisjon

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
at Islam er en kvinnefiendtlig og svikefull religion, og de som sverger til den, lever i fattigdom, et mørke og er en byrde som for alltid vil være fortapt. Lenger fra sannheten er det vel neppe mulig å komme.

Siden trådstarter synes å mene at islam er gjeve greier må vi gå ut i fra at han og andre bidragsytere i tråden  synes det er bra med mer Saudi-wahabisme og skikkelig misjonering for ustriglet islam i Europa og Norge, som en motvekt mot steinalderen her oppe i steinrøysa.  En fremtid med underholdning for folk besittende den virkelige sannhet om religion.   Slik som halshogging av en eller flere vantro på ettermiddagen, få vekk disse dumme kvinnfolka fra rattet, godt innpakket som de skal bli, ser ikke veien alikevel. Og mye mye mere kos.

Tyskland hardt ut mot Saudi-Arabia: - Må stoppe finansieringen av radikal islam i Vesten

Advarer mot moskéfinansiering.

Kommentar #11

Dan Lyngmyr

205 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
De fleste av oss har vel trodd at oppegående voksne nordmenn har forstått at misjonering er noe som hører fortida til.

Fra "gamle dagers misjon" til 2015 er det utvilsomt et stort sprang, derfor er også metodene endret.Det har selvsagt vært både nødvendig og viktig. Men, grunnleggende har Kristi befaling det samme perspektivet. Derfor kan det heller ikke være riktig å konkludere med at misjon skal opphøre, eller tilhører fortida, slik trådstarter synes å mene - snarere tvert imot. Jeg kjenner forøvrig ikke til Sarepta og deres formål, men om formålet i første rekke er å forkynne budskapet om den nødvendige omvendelse til Jesus Kristus, så er det enkelt å støtte. 

Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Men Holt, jeg spurte deg i en annen tråd om hva som kjennetegner ni-go soner, og hvor vi eventuelt kan finne slike no-go soner........ Hadde vært fint med et svar.

http://www.danielpipes.org/16322/muslim-no-go-zones-in-europe

Muslim "No-go Zones" in Europe?

by Daniel Pipes
Daily Caller
December 2, 2015

66 Comment (30)

Translations of this item:

Albanian Danish Italian Japanese Slovak

The existence of "no-go zones" in predominantly Muslim areas in Europe has been a major topic of conversation since the latest Paris massacre on Nov. 13, primarily due to the assailants' many connections to Molenbeek, a heavily Muslim district of Brussels. This discussion brings to mind my visit to a drug- and crime-infested slum of 7,000 inhabitants in Marseilles, France, on Jan. 29, to see the situation for myself.

Kommentar #13

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Underlig!

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
De fleste av oss har vel trodd at oppegående voksne nordmenn har forstått at misjonering er noe som hører fortida til. Ikke Sarepta. I ei svært provoserende og islam-fiendtlig annonse i dagens Vårt Land, kaller de muslimer for svikere.

Logiske fallgruver/tankefeil i ingressen:

"De fleste av oss" - appell til majoritet.

"hører fortiden til" - appell til ideen om at verden går framover oa.

"kaller de muslimer for svikere" - stråmannsargumentasjon.

I tillegg er det et angrep på den grunnleggende menneskerettigheten, ytringsfriheten.

Hvorfor skal man da lese resten?

Vel, jeg leste litt til og fant at fortsetningen holdt samme kvalitet.

Kommentar #14

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Siden trådstarter synes å mene at islam er gjeve greier må vi gå ut i fra at han og andre bidragsytere i tråden synes det er bra med mer Saudi-wahabisme og skikkelig misjonering for ustriglet islam i Europa og Norge, som en motvekt mot steinalderen her oppe i steinrøysa.

Hvor sier han at han favoriserer islam?

Kommentar #15

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jeg skønte ikke ironien ;-)

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvor sier han at han favoriserer islam?

Med hodet under armen, og armen i bind, har Vårt Land i dag latt slippe gjennom en av de mest kvinnefiendtlige, umenneskelige og anti-religiøse annonser som er produsert i dette århundret. Annonsøren mener at de representerer sannheten, og at Islam er en kvinnefiendtlig og svikefull religion, og de som sverger til den, lever i fattigdom, et mørke og er en byrde som for alltid vil være fortapt. Lenger fra sannheten er det vel neppe mulig å komme.

Jeg skjønte ikke ironien i innlegget,  heldigvis er jeg i godt selskap ;-)

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vær så snill !

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvor sier han at han favoriserer islam?

Noen leser det som står og forstår det uten problemer.Andre forstår uhyre lite.

Kommentar #17

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Kristne med hijab?

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Sarepta retter seg først og fremst til andre kristne for å få dem til å bli evangelikale.

Kjenner ikke Sarepta og klarer ikke lese hele teksten. Men bilde er vel ikke av kristne?

Kommentar #18

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Noen leser det som står og forstår det uten problemer.Andre forstår uhyre lite.

Mitt inntrykk av Sarepta var at de var heller likegyldige til druknende mennesker i Middelhavet og at det ikke var særlig mer enn de hadde fortjent. Jeg ser det er en del forvirring rundt deres budskap, men et sentralt punkt er likevel at de ønsker at Holt sender pengene sine for å misjonere for at spanjoler, som altså bor i Spania, ett av de historisk mest katolsk orienterte land i Europa, skal kunne begraves i vigslet jord. Akkurat som noen tror at det finnes veldig mange begravelser utenfor kirkegårdsmurene i Spania. Sarepta må ha en eller annen vrangforestilling om Spania, samtidig som de akter lite på menneskeverd generellt, men dette til tross ber Holt om å betro pengene sine til dem. Det er bare å sende. Informasjon for overføringer foreligger åpent i dagen slik at vi som forstår lite skal fatte det. De som intet forstår, forstår nok likevel såpass. 

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ikke en krone

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
, men dette til tross ber Holt om å betro pengene sine til dem.

At jeg forsvarer kristne folk som misjonerer betyr ikke at jeg har gitt penger til dem.Men det trengs sikkert.

Kommentar #20

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Fjas og føleri

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mitt inntrykk av Sarepta var at de var heller likegyldige til druknende mennesker i Middelhavet og at det ikke var særlig mer enn de hadde fortjent. Jeg ser det er en del forvirring rundt deres budskap, men et sentralt punkt er likevel at de ønsker at Holt sender pengene sine for å misjonere for at spanjoler, som altså bor i Spania, ett av de historisk mest katolsk orienterte land i Europa, skal kunne begraves i vigslet jord. Akkurat som noen tror at det finnes veldig mange begravelser utenfor kirkegårdsmurene i Spania. Sarepta må ha en eller annen vrangforestilling om Spania, samtidig som de akter lite på menneskeverd generellt, men dette til tross ber Holt om å betro pengene sine til dem. Det er bare å sende. Informasjon for overføringer foreligger åpent i dagen slik at vi som forstår lite skal fatte det. De som intet forstår, forstår nok likevel såpass.

Du kommer med noen ganske drøye beskyldninger her. Det er i alle fall ikke fra reklameplakaten du henter dine påstander. Kanskje du kan legge ved noen linker eller noe? Hvorfor mener du at de er likegyldige til druknende mennesker i Middelhavet? Er det noe de har sagt, eller er det noe du føler? 

Misjon trengs både i Norge, Spania og i "hedningeland". De fleste mennesker i Norge er ikke praktiserende kristne, selv om de er døpt. Jeg vil anta at det er noe av det samme i Spania. Hvor har du det med begravelser i eller ikke i vigslet jord ifra? Så påstår du at de akter lite på menneskeverd generelt. Kan du begrunne dette nærmere?

Hadde du giddet å sjekke nettsiden deres, som jeg akkurat gjorde, ville du sett at deres tre hovedmål er evangeliske kristne fra Latin-Amerika som har flyttet til Spania, ikke-kristne fra Nord-Afrika som har immigrert til Spania og nordmenn som bor i Spania. Spanske katolikker er altså ikke hovedmålgruppen, selv om det kan virke slik når man leser ditt innlegg. Vet du egentlig noe som helst om denne organisasjonen, eller bygger du alt på følelser og fantasier?

Hvorfor har du så store problemer med at folk ønsker å fortelle andre om Jesus? 

Kommentar #21

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Mer fjas og føleri

Publisert rundt 4 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Du kommer med noen ganske drøye beskyldninger her. Det er i alle fall ikke fra reklameplakaten du henter dine påstander. Kanskje du kan legge ved noen linker eller noe? Hvorfor mener du at de er likegyldige til druknende mennesker i Middelhavet? Er det noe de har sagt, eller er det noe du føler?

Jeg baserer meg på annonser jeg så i sommer og som jeg også laget en tråd om. Spania er neppe den mest opplagte misjonsmark, kristnet som det ble lenge før Norge og med rik tilgang på kirker og vigslet jord. Nettopp dette med vigslet jord var et gjennomgangstema i annonsene i sommer. Du kan lese mer om det i den forrige tråden min om temaet hvor jeg fjaser om det. 

Kommentar #22

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arne Jørgen Løvland. Gå til den siterte teksten.
Det er høyst diskutabelt om misjon har noe for seg, og all den kritikk som opp gjennom åra har vært retta mot misjonering, har ikke Sarepta tatt til seg i det hele tatt; misjon er kulturødeleggende, en ovenfra-ned holdning der misjonæren representerer den eneste sannhet,

Hvor mange sannheter finnes det?

At man tror på det man tror er vel ganske naturlig. Problemet for meg er at man tror på dette, ikke at man forsøker å videreformidle det man tror på.

>Det er nesten ufattelig at norske kristne mennesker kan være så forstokka i tankegangen, så enspora og så fordømmende, at de med vitende og vilje utbasunerer dette for det norske folk. Modig er feil ord, svikefull, umenneskelig, anti-religiøs og et forsøk på å spille religioner opp mot hverandre, hører fortidas misjonering til. I 2015 er vi mer opplyste, dessverre er de ikke det i Sarepta.


Hvor er den grensesprengende aksepten du etterlyser her?
Som så mange andre viser du kun grensesprengende aksept ovenfor de du har valgt å respektere. I dette innlegget viser du null aksept og respekt for de du er uenige med.
Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange sannheter finnes det?

All sannhet er skrevet i sand. 

Kommentar #24

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
All sannhet er skrevet i sand.

Du skiller antagelig ikke mellom sannhet og opplevelse av sannhet. For mange tror det siste er det første, og da blir det lett å tenke som deg.

Kommentar #25

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du skiller antagelig ikke mellom sannhet og opplevelse av sannhet. For mange tror det siste er det første, og da blir det lett å tenke som deg.

Hva som er sant skifter hele tiden. Vi erfarer nytt, vårt syn endres seg. Jeg kunne vel for så vidt si panta rei men så dramatisk er det ikke. En stadig strøm av ny erkjennelse som gjør at gamle sannheter faller og nye kommer til. Noen blir stående lenger enn andre, noen faller raskere. 

Kommentar #26

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ikke helt overbevist

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg baserer meg på annonser jeg så i sommer og som jeg også laget en tråd om. Spania er neppe den mest opplagte misjonsmark, kristnet som det ble lenge før Norge og med rik tilgang på kirker og vigslet jord. Nettopp dette med vigslet jord var et gjennomgangstema i annonsene i sommer. Du kan lese mer om det i den forrige tråden min om temaet hvor jeg fjaser om det.

Jeg har nå lest ditt tidligere innlegg om Sareptas krukke som du mener er tom. Jeg fikk egentlig ikke svar på det jeg lurte på. Du må gjerne mene at det er unødvendig med misjon i Spania, men jeg synes at du overdriver veldig i din kritikk. Og siden jeg ikke har sett de nevnte annonsene lurer jeg fremdeles på følgende spørsmål:

Hvordan grunngir du at Sarepta akter lite på menneskeverd generelt?

Hvordan grunngir du at de er likegyldige til druknende mennesker?

Hvorfor antyder du at de tror at folk legges i massegraver i Spania, når det ikke er det de skriver?

Hvorfor hevder du at de skal drive misjon blant spanske katolikker når de selv skriver at målgruppen er evangeliske innvandrere fra Latin-Amerika, muslimer fra Nord-Afrika og ferierende nordmenn?

Jeg ser ingen problemer med at man forteller andre om sin tro i andre land. Antallet katolikker i Norge er voksende. Mener du at de også bør roe ned aktivitetene sine siden Norge tradisjonelt er et luthersk land? Eller gjelder slike begrensninger bare lutheranere ute i verden? Jeg har ingen ting imot at det blir flere katolikker i Norge, og heller ikke noe imot at noen lutheranere flytter til Spania. Ærlig talt skjønner jeg ikke problemet.

Kommentar #27

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Hvordan grunngir du at Sarepta akter lite på menneskeverd generelt?

Hvordan grunngir du at de er likegyldige til druknende mennesker?

Hvorfor antyder du at de tror at folk legges i massegraver i Spania, når det ikke er det de skriver?

Hvorfor hevder du at de skal drive misjon blant spanske katolikker når de selv skriver at målgruppen er evangeliske innvandrere fra Latin-Amerika, muslimer fra Nord-Afrika og ferierende nordmenn?

Jeg baserte min oppfatning på de første annonsene jeg så i sommer. På den tiden så jeg en organisasjon som jeg opplever som fullstendig ute på viddene med hensyn til sin misjonering. Jeg tror det fortsatt er grunnlag for dette synet. 

Jeg ser at du ikke er tilfreds. Det kan jeg leve med. Jeg tror ikke vi kommer nærmere. 

Kommentar #28

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vi skjønner at du mener det

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
All sannhet er skrevet i sand.

Værhaner og populister driver stadig og skifter standpunkt alt etter som vinden blåser.

Men mange har funnet sannheten,og viker ikke fra den selv om det blåser litt i forskjellige retninger.

Når det gjelder deg og dine standpunkt er det opp til deg om du vil følge med strømmen,men det er ikke slike holdninger vi trenger nå. 

Kommentar #29

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva som er sant skifter hele tiden. Vi erfarer nytt, vårt syn endres seg.

Du bekrefter det jeg regnet med, at du ikke skiller mellom sannheten og oppfatning av sannheten.

Sannheten ligger fast. Det er bare oppfatningen av sannheten som endre seg. Og selv den endrer seg ikke hele tiden. Mye sannhet kommer til å ligge for all fremtid.

Tenk på den kunskap, de sannheter, som skal til for å bygge en PC. Disse kan ikke skifte i morgen, med den konsekvens at dagens PCer slutter å virke. Suksessfull applikasjon av sannheter bekrefter sannhetene med stor sikkerhet. 

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
15 dager siden / 1906 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1729 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
13 dager siden / 1712 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
6 dager siden / 1017 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
9 dager siden / 874 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
20 dager siden / 860 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 817 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere