Odd Tarberg

69    82

TiSA-avtalen. Gledelege signal frå KrF

Oppmuntrande TiSA-skepsis frå KrF i komitéinnstilling om handel og globalisering

Publisert: 6. des 2015 / 395 visninger.

 

Kristeleg Folkeparti har lenge halde ein lav profil i spørsmålet om handelsavtalen TiSA, som Norge og femti andre land no forhandlar om på tredje året. Avtalen som blir framforhandla under strengt hemmeleghald, viser seg, takka vere ein del lekkasjar, å innehalde ein god del sterkt urovekkande element.

No viser det seg at innstillinga frå utenriks- og forsvarskomiteen om stortingsmeldinga om globalisering og handel, inneheld svært mange interessante TiSA-skeptiske kommentarar særleg frå Sp og SV, men at også KrF stiller seg saman med desse to partia i fleire slike kritiske merknader. Innstillinga er å lese på denne linken: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-101.pdf

Her kan vi først lese ein generell skepsis til TiSA-avtalen frå desse tre partia, ved at dei ikkje stiller seg bak regjeringa i det fylgjande avsnittet:

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, støtter at regjeringen vil arbeide for å sluttføre en ambisiøs TISA-avtale med klare og robuste rammebetingelser for handelen med tjenester, med vekt på tjenestesektorer der norsk næringsliv har særlig interesse av å kunne konkurrere på like vilkår i globale markeder”.

Dei same tre partia, underleg nok uten å få med seg Arbeiderpartiet, har alliert seg i denne kommentaren:

“Disse medlemmer (KrF, Sp, og SV) viser til LOs bekymring for at en eventuell TISA-avtale skal svekke det politiske handlingsrommet knyttet til kontroll og styring med tjenester i offentlig sektor og velferdstilbudet slik det er definert i Norge. En avtale må ikke legge hindringer for samfunnsorganisering, forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter. Det må unngås at TISA pålegger eller fremtvinger privatisering, deregulering eller konkurranseutsetting av offentlige tjenester på nasjonalt eller lokalt nivå. Dette gjelder også muligheten for å etablere offentlig eierskap og styring i sektorer som tidligere har vært privatisert.”

Summen av dei TiSA-kritiske kommentarane som KrF stiller seg bak i komite-merknadane, gir grunn til optimisme når det gjeld å få partiet til å vere med på eit nei til avtalen når den kjem til godkjenning i Stortinget.

Og stadig kjem det nye gode grunnar til skepsis til det som skjer under TiSA-forhandlingane. Attac Norge kunne for eit par dagar sidan melde at Norge utruleg nok skal stå bak eit oppsiktsvekkande miljøfiendtleg forslag til TiSA-regel:

”Wikileaks lekket torsdag 3. desember et forslag fra Norge og Island om å inkludere energitjenester i de pågående tjenesteliberaliseringsforhandlingene (TiSA). I dokumentet kommer det frem hvordan det påkreves at land likebehandler utenlandske selskaper som driver innenfor fornybare og ikke-fornybare energikilder.”

I fylgje denne informasjonen vil det altså i TiSA-samanheng bli ”ulovleg” å favorisere fornybar energiproduksjon framfor tradisjonell ”fossilproduksjon”. At norske byråkratar kan fremme noko slikt i TiSA-samanheng på same tid som klimatoppmøtet i Paris er på gang, er i grunnen heilt uvirkeleg...

Eg vil tru det er mange som er glade for at også KrF - på linje med dei andre stortingspartia Sp, SV og MDG - er i ferd med å distansere seg frå dei mest ihuga TiSA-tilhengarane i regjeringa og i Ap...

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ola Bog

285 innlegg  67 kommentarer

Kort sagt

Publisert over 2 år siden

 
 "Det må unngås at TISA pålegger eller fremtvinger privatisering,
deregulering eller konkurranseutsetting av offentlige tjenester på
nasjonalt eller lokalt nivå. Dette gjelder også muligheten for å
etablere offentlig eierskap og styring i sektorer som tidligere har
vært privatisert."

Kort sagt: TiSA må unngås! 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
13 minutter siden / 572 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
rundt 1 time siden / 820 visninger
Roald Øye kommenterte på
Demokratiets trusler – Trumps Amerika – bør vi være redde?
rundt 2 timer siden / 690 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Viktig islamsk feminisme
rundt 3 timer siden / 71 visninger
Frank Andresen kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 4 timer siden / 892 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et jødisk hamskifte i USA.
rundt 5 timer siden / 572 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Ramadan
rundt 6 timer siden / 136 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Bibeltime for politikere
rundt 6 timer siden / 2086 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Norge på jumboplass.
rundt 7 timer siden / 267 visninger
Les flere