Svein Inge Olsen

101

Kapitalismen er døden

De neste dagene kommer media til å være spekket med stoff fra klimaforhandlingene i Paris. Det er det dette skal handle om.

Publisert: 1. des 2015

Desember ruller mot jul mens verden går ufortrødent videre. Om noen dager kastes ballen rundt i forbindelse med håndball-VM. Kjøpefesten Black Friday forrige fredag gav salgsrekorder, men ellers går livet som det pleier.

De færreste av oss vanlige dødelige bryr oss om klimaforhandlingene, men hvorfor skulle vi. Det er som med alt annet i samfunnet, det handler om penger.

Før jul i fjor skrev DNs kommentator en rapport fra klimaforhandlingene i Lima der han formidlet hvordan Bolivias president Evo Morales ble sett på «som en full onkel de helst hadde sett ikke kom i år». Men Morales var ikke full, bare fokusert på å avskaffe kapitalismen. Han omtalte flere av de tilstedeværende for å være både tyver og løgnere. «De stjeler vår fremtid,» sa han om de rike landene i verden. Lengst nord i verden sitter vi, og om vår egen miljøvernminister fra Høyre var representert i Lima er jeg rimelig sikker på hun vred seg i stolen. Morales sa nemlig noe viktig da han prekte utover sin tilmålte tid. «Fellesskap er viktig. Kapitalismen er døden,» tordnet han.  

Han fortsetter kampen mot kapitalismen også på Cop21 Paris, klimaforhandlingene som nå er i full gang i Frankrikes hovedstad. «Moder jord er farlig nær enden, og kapitalismen har skylda,» uttalte han til pressen nylig.

Morales mener nemlig at vi ikke løser klimaproblemet med mange millioner. Vi må få slutt på systemet, sa han i fjor. Han preker makta midt imot, Morales, og har fått skryt for å ha fått sitt eget land på rett kjøl. «Fra han overtok i 2006 har denne bondepresidenten som ledet kokabøndene, gitt Bolivia et bedre og stødig statsstyre. Helse og utdanning når frem til nesten alle. Statens økonomi er ryddig. Rikdommene er omfordelt og fattigdommen merkbart mindre. Helse og utdanning når frem til nesten alle. Og framfor alt er urfolkene, flertallet av innbyggerne, for første gang på et halvt årtusen fullverdige deltakere i samfunnet og statsstyret», skrev Dagbladet.

Det er med andre ord ingen grunn til å se på Morales som en «full onkel». Men for verdens toppledere, deriblant statsminister Erna Solberg, handler klimaforhandlingene først og fremst om å vise seg frem og ikke minst mingle med hverandre.

I den sammenheng hadde de nok helst sett at Evo Morales ikke forstyrret selskapet.

Når man ser på samfunnsutviklingen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er det et tragikomisk skue vi er vitne til. Det handler om penger. Det handler alltid om penger. Selvsagt gjør det det.

Derfor er det pinlig å se hvem som vil bli avbildet med hvem de neste dagene.

Offisielt handler det om å møtes for å finne løsninger på problemer, men uoffisielt er det nok først og fremst for å bygge allianser i den evige runddansen for å bygge allianser, i tilknytning til penger. De få som faktisk vil noe mer enn prat – som Morales -  blir sett på som urokråker, plageånder eller hva enn man velger å kalle dem.

Men litt rettferdighet skal vi gi de andre. De skal ha honnør for å ville gå den rette veien.

Noen må vi begynne med.  Et steg er bedre enn stillstand.

Problemet er at sirkelen er umulig å bryte. Få utenom Morales ønsker bruddet med kapitalismen. Man er låst fast som det heter og jeg vet litt hva jeg snakker om. Jeg driver en Protestfestival mot apati og likegyldighet og mot den ensporede markedstenkningen, men er helt avhengig av de samme kapitalistene for å overleve.

Jeg innser at det er på toppene omveltingen må begynne. Det er på bunnen, nede hos oss andre dødelige at vi må følge utviklingen for å klare oss.

Klimaalibiet er når rikingen forhandler om store utbygginger, store penger, før han setter seg i sin klimavennlige Tesla og glir lydløst hjem for kvelden.

Kikker du bak fasaden, bak de fancy dressene, Teslaen, ja da ser du penger. Det handler om å følge i sporene til de mest vellykkede. Det handler om vekst og inntjening.

Neste gang du ser gravemaskinene sanere et hus i din by vet du at det antakelig ikke handler om fornying, men renspikka kapitalisme. Neste gang du ser køene av folk som handler julegaver vet du at det ikke handler om å være storsinna, men om å kunne kjøpe mest. Neste gang du leser om en sak fra klimaforhandlingene i Paris vet du at det handler om nettverksbygging, eller det vi på godt norsk kaller investering. Det handler også om gamle venner som møtes en gang i året.

Men hvis kapitalismen er døden, hva er så livet?

Den sosialistiske tankegangen om å «dele godene» og si nei til kapitalisme har heller ikke fungert. Vi ser ikke ut til å slippe unna de tre farlige ingrediensene makt, sex og penger. Det hjelper ikke så mye å ville det rette, når man hele tiden gjør det som er feil.

Heldigvis finnes det kapitalister som faktisk gjør noe. Det gir håp. 

Jeg tror vi må være dette bevisst: Klimaforhandlingene handler utad om klima, men innad vel så mye om millioner av kroner. Skal vi ville endringer for klimaet må vi også endre den økonomiske tenkemåten.

Protestfestivalen har ikke satt klima på dagsorden på flere år, rett og slett fordi det vil ruinere oss. Det er et tungt tema. Man ser de varme vintrene og blir bekymret, men så kommer plutselig en iskald snøvinter og alt er glemt.

Klimaspørsmål interesserer ikke folket på grasrota, det er forståelig. Når ikke verdens statsledere evner å se verdien eller bli enige om tiltak som virker, hvordan skal vi kunne gjøre noe.

Når Erna Solberg nå har inntatt Paris har hun med seg mye penger å bidra med, men hjelper det? Jeg tviler. Man må endre hele samfunnsstrukturen.

Ofte handler løsningen om å sette opp prisen på noe som bare rammer de svakeste. Det er dårlig klimapolitikk. Og irriterer dessuten mer enn det engasjerer.

Vi må sette oss mål vi kan gjennomføre. Vi må score de målene vi setter oss fore.

Uten å tenke nytt er jeg er redd vi må nøye oss med å satse på håndballjentene.

De scorer i alle fall mål. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
I kontakt med Objektivister så fremstår det for meg at de fremstår på en særegen måte. Jeg kjenner på det som for meg fremstår som kulde/hardhet (merk, det er ikke det samme som logikk som de liker å fremstille det som).

Jeg forstår at du er helt ny på Verdidebatt og ikke har diskutert mye før, så jeg skal hjelpe deg igang med mer korrekt tenkning – merk ordet tenkning. Dine følelser rundt mennesker, hendelser og ideer er ikke så spennende for rasjonelle mennesker, altså mennesker som er mer opptatt av virkelighet enn av følelser. Skal du utvikle tenkningen din må du definere eller utdype hva du mener med begreper som kulde og hardhet, men bedre – si hvorfor noen fremstår slik for deg.

Du prøver deg såvidt med å snakke om Objektivisters manglende evne til empati, men igjen – du bør påvise hvilken del av den Objektivistiske tenkningen som evt får Objektivister til å fremstå slik og gjerne definer begrepet empati i samme slengen. Prøv å hold deg på ideplanet, evt på hendelsesplanet.

«Jeg har imidlertid også selv undret meg over hvor like objektivister fremstår i sin form/kommunikasjon.»

Et greit spørsmål. Det heter forresten Objektivister med stor O. Akkurat som du har store bokstaver i for- og etternavnet ditt. Videre: Det er fordi vi tenker prinsipielt, altså motsatt av pragmatisk. Pragmatikere har ingen prinsipper, ingen streng etikk de følger – de sier det som de tror passer seg der og da eller det de tror de kan tjene på i øyeblikket eller noe liknende ustabilt. Politisk korrekthet er en versjon av pragmatisme. Objektivister følger strengt etikken om langsiktig, rasjonell egeninteresse – derfor vil vi alle tenke, snakke og skrive nokså likt.

Artikkelen din er uspennende for en Objektivist – vi vet at ikke-prinsipielle har vidt ulik moral og vi vet at politikere er pragmatister – med ett unntak: Objektivister. Det største og eneste interessante skillet i etikken går mellom individualister og kollektivister. Kollektivister er uten unntak pragmatister, fordi det er kollektivet som er interessant, ikke individets rettigheter.

Jeg er uinteressert i å diskutere med de som tenker lavest på skalaen, ifølge Frk Roosevelt:

«Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people”

Løft deg selv høyere.

Kommentar #102

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår at du er helt ny på Verdidebatt og ikke har diskutert mye før, så jeg skal hjelpe deg igang med mer korrekt tenkning

Nei, ikke mer korrekt tenkning Sindre. Din form for tenkning. Den er ikke særlig korrekt. At du er helt skråsikker på din objektivistiske sannet sier mer om deg enn om evnen til å finne objektive sannheter.

Men du viser nå poenget i det jeg skriver.

Kommentar #103

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
At du er helt skråsikker på din objektivistiske sannet sier mer om deg enn om evnen til å finne objektive sannheter. Men du viser nå poenget i det jeg skriver.

Fint. Da håper jeg at jeg ikke hører noe mer (vås) fra deg.

Kommentar #104

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Fint. Da håper jeg at jeg ikke hører noe mer (vås) fra deg.

Du vil nok fortsette å tolke det meste som vås Sindre. Det kan jeg ikke hjelpe deg med, jeg er ikke ansvarlig for ditt liv.

Kommentar #105

Øyvind Holmstad

191 innlegg  696 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Antikapitalismen er bare ødeleggende. Den er kun destruktiv, og den tilbyr heller ingen alterantiver.

VELKOMMEN! Vi er i gang. Denne portalen har svært store ambisjoner: Vi har som mål å samle forskere fra alle fagretninger for å vise at det finnes andre måter å organisere økonomi og samfunn på enn bare to: 1. Dagens hodeløse pyramidespilløkonomi, som tømmer ressurser og omdanner dem til pengesymboler. En udemokratisk økonomi som lever et eget liv, fra konkurranse til konkurser og sammenbrudd, og som folkevalgte nå har minimal innflytelse over. Bortsett fra å legge til rette for «verdiskaping og vekst». 2. Varianter av kommunistiske skrekkvelder. Biologer advarer: Framtidas livsnødvendigheter er i fare. Det gjelder omsetningen i de store systemene, som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima, næring; selve livsveven er i ferd med å knekkes. Dette gjelder ikke bare mat og klær, det handler om livskvalitet, trygghet, konflikter og sikkerhet. Menneskets beskjedenhet finnes, men den kommer bare fram når andre ser deg...

http://bioman.no/

Kommentar #106

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Einar Jacobsen. Gå til den siterte teksten.
Vel, du har jo selv flere steder vist at du ikke forstår hva verken kapitalisme eller sosialisme er.

Du klarer heller ikke å redegjøre for din egen trosretning. Du sier at alt som ikke er sansbart/målbart er "interessant". Rettigheter har ikke disse egenskapene. Objektivismen er rettighetsbasert. Ergo er objektivismen uinteressant.

Objektivismen er jo ikke uinteressant, fordi jeg ikke har nok kunnskap. Nå har jeg fått litt hjelp i forståelsen av abstraksjoner fra Vegard Martinsen:

"Rand skriver følgende om "Individual Rights"

A “right” is a moral principle defining and sanctioning a man’s freedom of action in a social context. There is only one fundamental right (all the others are its consequences or corollaries): a man’s right to his own life. Life is a process of self-sustaining and self-generated action; the right to life means the right to engage in self-sustaining and self-generated action—which means: the freedom to take all the actions required by the nature of a rational being for the support, the furtherance, the fulfillment and the enjoyment of his own life. (Such is the meaning of the right to life, liberty and the pursuit of happiness.)

The concept of a “right” pertains only to action—specifically, to freedom of action. It means freedom from physical compulsion, coercion or interference by other men.

Thus, for every individual, a right is the moral sanction of a positive—of his freedom to act on his own judgment, for his own goals, by his own voluntary, uncoerced choice. As to his neighbors, his rights impose no obligations on them except of a negative kind: to abstain from violating his rights.

The right to life is the source of all rights—and the right to property is their only implementation. Without property rights, no other rights are possible. Since man has to sustain his life by his own effort, the man who has no right to the product of his effort has no means to sustain his life. The man who produces while others dispose of his product, is a slave.

Bear in mind that the right to property is a right to action, like all the others: it is not the right to an object, but to the action and the consequences of producing or earning that object. It is not a guarantee that a man will earn any property, but only a guarantee that he will own it if he earns it. It is the right to gain, to keep, to use and to dispose of material values.

Jeg tror det er riktigere å si ati utgangspunkteter det kun konkreter som eksisterer. Abstraksjoner eksisterersom abstraksjoner. (Rand er ikke uenig i dette.) Det blir nok feil å si at det utelukkende er fysiske ting/fenomener som eksisterer: dine tanker og ideer eksisterer, men de er ikke fysiske.

Mennesket har pga. fornuften mulighet til å planlegge, tenke og arbeide, drive verdiskapning, på lang sikt, og eiendomsretten beskytter denne muligheten i praksis."

Kommentar #107

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Øyvind Holmstad. Gå til den siterte teksten.
VELKOMMEN! Vi er i gang.

Hvis dere avviser privat eiendomsrett er det dere driver med uinteressant.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2914 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1427 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1120 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 611 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 586 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere