Helge Simonnes

928

Å score poeng på skifte i stemning

Det er en sterk og nødvendig innstramming som er skjedd, men det er lite hensiktsmessig å skylde på hverandre.

Publisert: 25. nov 2015

I Sverige kritiserer Moderaterna statsminister Stefan Löfven for at han har vært for sent ut med å stenge flyktningstrømmen til landet. 

I Norge går kritikken motsatt vei. Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås benyttet dagens spørretime til å utfordre justisminister Anders Anundsen på hvorfor regjeringen har handlet så sent i møtet med den sterke økningen i antall asylsøkere.

Sett utenfra virker Moderaternas kritikk mot Löfven merkelig. Det var den borgerlige regjeringen under ledelse av Fredrik Reinfeldt som stod for en svært liberal innvandringspolitikk.

Det samme kan ikke sies om Arbeiderpartiet i Norge, men vi kan i hvert fall fastslå at ting er snudd på hodet når det er Arbeiderpartiet som kritiserer Frp for at innvandringspolitikken er for liberal.

Svenskene har i praksis stengt sine grenser. Löfven begrunner det med at mottaksapparatet er sprengt. Statsminister Erna Solberg var inne på det samme da hun i tidligere i dag møtte ordførerne i de største byene. Hun beskrev kriselignende tilstander.

Regjeringen har fra i dag av innført en langt strengere grensekontroll. Det kan ha sammenheng med svenskenes strenge vedtak. Når en sluse stenges, er det naturlig at desperate flyktninger søker å finne andre åpninger. Ferjetrafikken fra Danmark skal underlegges streng kontroll. 

På Storskog i Finnmark er det drastisk reduksjon allerede. Ved svenskeovergangene settes tollere inn for å hindre at flyktninger urettmessig kommer inn.

Så gjenstår det å se om alle disse tiltakene vil gi den effekten som regjeringen har lovet, nemlig at de som har et reelt beskyttelsesbehov skal få hjelp i Norge.

Det er en sterk og nødvendig innstramming som er skjedd. Svært mange velgere ble grepet av frykt for at myndighetene ikke hadde kontroll. Politikerne har svart på dette ved å ta kontroll.

Når et slikt stemningsskifte skjer, er faren stor for at de som allerede er kommet inn i landet får en for summarisk behandling i spørsmålet om  videre opphold. 

Det aller viktigste er at de som skal bli værende i Norge, blir mottatt på en måte som gjør at integreringen fungerer best mulig. Makter myndighetene å skape generelle, gode holdninger til innflyttere, vil det gi en betydelig positiv langtidseffekt.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Dere skal hjem så fort som råd !

Publisert over 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Det aller viktigste er at de som skal bli værende i Norge, blir mottatt på en måte som gjør at integreringen fungerer best mulig. Makter myndighetene å skape generelle, gode holdninger til innflyttere, vil det gi en betydelig positiv langtidseffekt.

Holdningen må  i utgangspunktet være at ingen skal bli i Norge.  Vi må håpe på at Syria blir frigjort innen 5 år med muligheter for flyktningene til retur for å bygge opp sitt eget land.  Det er jo de mest velhavende og ressurssterke som har kommet. Signalet må omgående være - dere skal hjem til et trygt land.  Da blir frustrasjonen mindre når den dagen er inne. Og signalet til de millioner som enda ikke har skrapt sammen penger til reisa blir - bli heller hjemme.

Somaliere og eritrere bør også følge med tilbake til et Syria som vil trenge villig arbeidskraft. Der vil de bedre integreres i en kultur og trolig også religion som står dem nærmere. 

Medregnet familiegjenforening - å bosette det tre eller firedoble antall som til en hver tid kommer blir vanskelig. Å skaffe dem arbeid i overskuelig framtid er en utopi.

Kommentar #2

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Svarteperspillet er igang

Publisert over 4 år siden

For noen dager siden så vi Jonas Gar Støre forlate forhandlingene om innvandringspolitikk og asylflodbølgen. Grå i ansiktet var han, livredd for å bli sittende med Svarteper etter å ha blitt orientert  om situasjonen rundt omkring i kommune - Norge

Litt langsommere har oppvåkningen gått for Hareide og KrF ettersom flodbølgen enda ikke har nådd KrFs (og Venstres) kjerneområdet på Sør -og Vestlandet.

Når tiden er inne er det ofte for seint. Nytenking skaper ofte nytt kaos.

Kommentar #3

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det er tid for sannheten

Publisert over 4 år siden

Det er tid for å fortelle sannheten skriver Thomas Exener i storavisa Die Welt.  Terror sammen med flyktningekaos vil koste oss velstanden.  Politikere ( og andre enfoldige) juger.  Det finnes ikke annen vei enn å flagge optimisme etter at de har invitert verden til dagens tilstand.  Vel, om velstanden skrus ned et par hakk hadde vel isolert sett ikke gjort noe, snarere tvert i mot.  Men tryggheten får vi aldri tilbake. Ikke folk som før eller siden vil oppleve et inferno av terror, eller ei jente på Bolkesjø som må spissrotkjøre to mil til Notodden mellom 700 haikende asylsøkere.

Die Welt, Thomas Exener:

Terror und Flüchtlinge werden uns Wohlstand kosten

Die Politik vermittelt den Deutschen das Gefühl, dass Terror und Flüchtlingskrise überwunden werden können und dann alles wieder ist wie vorher. Das ist falsch. Es ist Zeit für die Wahrheit.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Det er en sterk og nødvendig innstramming som er skjedd. Svært mange velgere ble grepet av frykt for at myndighetene ikke hadde kontroll. Politikerne har svart på dette ved å ta kontroll.

Når et slikt stemningsskifte skjer, er faren stor for at de som allerede er kommet inn i landet får en for summarisk behandling i spørsmålet om videre opphold.

Det aller viktigste er at de som skal bli værende i Norge, blir mottatt på en måte som gjør at integreringen fungerer best mulig. Makter myndighetene å skape generelle, gode holdninger til innflyttere, vil det gi en betydelig positiv langtidseffekt.

Trykket fra flyktningene var så overveldende at det passifiserte handlingene i offentlige instanser. Jeg tror man alt for lenge var opptatt av 7500, 8000 eller 10000. Da dette sprakk hadde man ikke raskt nok en forståelse av den situasjonen som var i ferd med å oppstå. Det tok tid å omstille seg til den nye virkeligheten man fikk i fanget ganske ufrivillig. Først nå ser det ut til at man er i ferd med å vokse opp til å aksle oppgaven. Det blir etterpåklokskap å si at man skulle brukt de siste seks måneder på å forberede dagens situasjon. Vi har med mennesker å gjøre også i regjeringsapparatet og statsadministrasjonen. Heldigvis! 

Ingen skal utsettes for vilkårlig saksbehandling. Så langt det står i menneskelig makt må alle få den individuelle behandling de trenger for å få forklart sin sak og bli sett på som individer. 

En barmhjertig innstilling til medmennesker vil innebære at vi tar i mot de som er i nød, registrerer, gir husly og mat, kanskje også arbeide om det finnes, og slik baner vei for permanent bosetning og integrering. Hvis noen ønsker å reise tilbake til hjemlandet når de selv føler seg trygge er de velkommen til å gjøre det. De er fyllt av en utrygghet som bare de selv føler. Denne er subjektiv, men må taes hensyn til i et barmhjertig samfunn. Det er ingenting som tyder på at landrapporten fra Eritrea forteller om et tilsvarende barmhjertig samfunn vi selv ville valgt å leve i. Det samme gjelder for Syria.

Lettvint sagt ville jeg gitt permanent opphold til alle som kommer fra land jeg ikke selv med rimelighet kunne bodd i. Vi trenger litt tid for å finne ut hva som er bærekraftig her, og i løpet av den tiden vil muligens dialogen om Syria ha avstedkommet noen løsninger som kan påvirke situasjonen. Et tips i denne forbindelse er at det kan komme til raskere løsninger for Syria enn for Eritrea for der pågår det ikke et tilsvarende aktivt opprør. Vi må derfor også utvise tålmodighet. Før retur av eritreere bør regjeringen antagelig lytte til rapporter fra frivillige organisasjoner som ikke har egeninteresse av å se sin politikk gjennomført, mer enn en statssekretær som gjerne av egen lomme ville betalt for utsendelse bare for å bli kvitt hårene i suppen. 

Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Joker eller Svarteper ?

Publisert over 4 år siden

Det er Hareides dilemma i dag.

Jokerspill er dumt når en ikke har en joker på lur

Kommentar #6

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Viktig å plassere ansvaret der det høyrer heime

Publisert over 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Det er en sterk og nødvendig innstramming som er skjedd, men det er lite hensiktsmessig å skylde på hverandre.

Å ta politisk ansvar må innebere at ein også tek ansvar for konsekvensane av det ein har sagt og gjort. Og dei som prøver å vri seg unna, bør bli konfronterte med vedtaka sine.

Også media ber eit stort ansvar for tsunamien av asylsøkjarar. Dei aller fleste redaksjonane haussa opp stemninga og var frå seg av begeistring over vedtaka som vart gjort over ein lav sko om å ta i mot 10.000 flyktningar. "Det mest skjebnesvangre vedtak i nyere norsk historie", som historie- og geografiprofessor Terje Tvedt kallar det. Vårt Lands journalistar og redaktørar har på dette saksområdet ikkje gjort anna enn å fremje hovudlaus innvandring siste åra og ser enno ikkje ut til å ha forstått alvoret. Slik sett står VL og Simonnes også på tiltalebenken, og då er det ei dårleg orsaking å seie det er lite føremålstenleg å fordele skulda. Ein tiltalt kjem ikkje langt med ein slik forsvarstale. Det mest alvorlege er likevel ikkje den aktuelle situasjonen med fulle asylmottak og titals milliardar i utgifter på kort sikt, men import av ukultur og svart økonomi, eit farvel til velferdsstaten, og eit samfunn utan gjensidig tillit og fellesskap.

Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
, men det er lite hensiktsmessig å skylde på hverandre.

Så lærer man jo ikke noget af fejltagelserne...

Den anklagede mener rutinemæssigt at dommer og især anklager (vist aktor) er urimeligt fikserede på fortiden istedet for, som ham selv, at tænke positivt og se fremad.

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
19 dager siden / 1220 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
25 dager siden / 1210 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
7 dager siden / 1142 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
11 dager siden / 853 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 607 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 574 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere