Jenny Taylor

1

Hvorfor journalister ikke forstår religion

Journalister må begynne å forstå religion. Inntil nylig var det et mål å ignorere religion, eller behandle det som et slags dukketeater.

Publisert: 24. nov 2015

Sist lørdag, i kjølvannet av grusomhetene i Paris kvelden før, skrev en av Storbritannias topp-spaltister, Janet Daley i The Daily ­Telegraph, at IS var «nihilister» og «helt hinsides».

Jihadist-fienden, hevdet hun, var helt uforståelig, så hinsides forståelig i «sammenhengende og systematisk tenkning» at intet vokabular kunne beskrive det: «Dette er bare galskap», skrev hun.

Fordi fienden var «hysterisk og uten rasjonelle krav, forhandlingsbare grenser eller forståelige mål», hevdet Daley at det var meningsløst å utføre noen form for historisk, sosial eller teologisk analyse. Ingen bør forsøke å «tillegge logikk til atferd som er patologisk».

Til tross for dette, våget Daley å tilby en analyse av og forklaringer på IS' handlinger, men da stolte hun på sine egne konseptuelle kategorier, ikke IS sine. Og som Mark Durie, lingvist og koranforsker, skrev i en artikkel for min organisasjon Lapido ­Media mandag denne uken: hennes forklaringer bommet på målet.

Han skrev: «Daley sa: ‘Vi står overfor en voldsom og svært smittsom galskap som mener drapet på sivile er en moralsk handling’. Her ­appellerer hun til vestlig forståelse­ av krig reflektert i for eksempel i Genève-konvensjonen, som gir detaljerte prinsipper for beskyttelse av sivile personer. Men det første skrittet til å forstå et fremmed, kulturelt system, er å beskrive det på sine egne premisser.» Durie fortsatte:

«IS forholder seg ikke til Genève-konvensjonen. Handling­ene og strategiene er basert på middelalderens islamske jihad-lover, som gjør ikke bruker det moderne, vestlige begrepet ‘sivile’. Imidlertid henviser de til kategorien av vantro (Mushrik eller kafir).

IS mener at det å drepe vantro er en moralsk handling, i samsvar med for eksempel med Sura 9:5 i Koranen, som sier: ‘Slåss og drep avgudsdyrkerne (Mushrik) der dere finner dem’.»

Jeg siterer så mye fordi det er et særlig grelt eksempel på det problemet ­media møter: Religiøs analfabetisme er en projeksjon av vår egen uvitenhet, vår latskap til å lære om ulikheter.

Dersom vi unnlater å forstå en annen kultur, risikerer vi, for å sitere hva den tidligere erke­biskopen av Canterbury, ­Rowan Williams, sa i London tirsdag kveld: «et kolossalt tap for menneskeheten». Williams la til: «Forsøket på å forstå de som er fast bestemt på å gjøre meg verdi­løs, er en av de tingene som skiller sivilisasjonen fra barbariet, tro fra tomhet. Vi må prøve.» Det gjelder spesielt journalister.

Men ting begynner å endre seg. Journalister må begynne å forstå religion. Inntil nylig var det et mål å ignorere religion, eller behandle det som et slags dukketeater. ­Intelligente mennesker har overgitt religionen til historiebøkene, avgjørende viktige historier har enten blitt fortiet eller forvrengt. Fire årsaker ligger til grunn:

For det første blir fordommer ofte formet på mors fang, og definitivt på universitetet. Det kristne skolelaget var tross alt for ugresset og de sosialt spedalske.

Dernest var det kulturelle ­årsaker: inntil ankomsten av amerikansk reality-TV, var ­britene private om følelser og tro. Du diskuterer ikke religion, sex og politikk i klubben eller ved middagsbordet.

For det tredje ble den nasjonale, dårlige selvtilliten ideologisk. Teoriene om religionens død fra Nietzsche (1844–1900) og gjennom Max Weber (1864–1920), som traff akademia for fullt i 1950 etter å ha blitt oversatt i 1930, begynte å påvirke sosiologi, filosofi og historie.

Dermed ble seriøs medieoppmerksomhet om religionens kraft eller effekt – bortsett fra en undersøkelse som beviser dens videre bortgang – ansett som farlig subjektiv, naiv, uprofesjonell.

Ingen ønsket å bli ansett som en fundamentalist. Journalister la lokk på sin tro. Embetsmenn utviste selvsensur. Å bringe troen inn i arbeidet, og spesielt i media, var ikke politisk korrekt: «Vi gjør ikke Gud».

Dette førte til og var forårsaket av det fjerde problemet: epistemologien – at for å vite noe, må du ha en avstand til selve tingen. Du kan demontere eller dekonstruere den (vitenskap), men ikke «kjenne» det på noen annen måte (kjærlighet). Det som startet som rettferdighet, ble «nøytralitet» over hele linjen.

På samme måte som du dekket politikken gjennom å se alt som en kamp mellom venstresiden og høyresiden (som beleilig kjennetegnet modernitetens forenklinger: bra/dårlig, svart/hvit, mann/kvinne) skulle du dekke religion.

Dermed fikk vi ateisme kontra tro, ateisme/human-etikk kontra kirke, islam kontra kristendommen og enda verre, islam kontra Vesten.

Den eksplisitt ­religiøse ­dimensjonen av al-Qaida ble for ­eksempel stadig nytolket innenfor en ramme av modernitet som noe annet: en underdogs opprør mot fattigdom, kanskje, eller en form for rettferdiggjort anti-amerikanisme.

Oppsummert: religion var noe du så på, ikke noe du så med. Det vitenskapelige verdensbilde var det du så med: et sett med stilltiende forutsetninger om at sannhet er en slags ­viten, som vi undersøker hendelser gjennom, selv de som er begått helt utilslørt av tro som motivasjon. Det skulle bestemme hva du rapporterte, hvem du ­brukte som kilder, og hvilken vinkling du tok.

Uten en tro på at det var en ­objektiv sannhet der ute for å bli oppdaget, som omfattet motivasjon (eller som Weber sier det, de begrunnelser folk ga deres motivasjon) samt handlinger, ble historier uunngåelig forvrengt eller mer beleilig forbigått.

Etter 11. september skrev Paul Marshall, redaktør av Blind Spot, boka Når journalister ikke skjønner religion (Oxford University Press, 2008). Han mener amerikanerne bokstavelig talt ikke forsto hva som hadde truffet dem.

Men dette er i ferd med å bli forandret. Et paradigmeskifte er i ferd med å skje. Religiøs forståelse er kunnskap som ikke bare fører religion mer sammenhengende og omfattende inn i våre redaksjoner og artikler. Det er kunnskap som erkjenner det som den ledende historikeren Simon Schama nylig sa på BBC Radio 4: «Det er religion som former troskap, det er ikke en refleksjon av det.»

I lys av dette store skiftet i vår kultur tror jeg det er ytterst nødvendig og haster at:

a) Opplæring for journalister i politisk religion og de sosiale konsekvensene av ulike religioner.

b) Dypdykk i og nyorientering i saker der det religiøse sporer av. Mange journalister reiser ikke!

c) Religion er kimen til kultur. Alle journalister trenger opplæring i kulturanalyse for å takle globaliseringen og massemigrasjon. Ikke alle sivilisasjoner bygger på empiri. Rykter fungerer som fakta i noen religiøse samfunn. Ikke alle kilder vil «fortelle sannheten» på den vestlige måten.

d) Tilgang til bedre religions­kilder for journalister og økonomiske investeringer for å få det til.

e) Å prioritere anskaffelsen av en mer instinktiv reaksjon om når vi trenger «å forstå religion», samt «å få religion ut». Rapportering av kriger som «sekteriske»­ eller «stammebasert» når de feilslutningene kan ha blitt dannet flere år tidligere på grunn av utilgjengelige ressurser, eller skjev fordeling av makt, forverrer situasjonen.

Al-Jazeera kjørte nylig en ­utmerket reportasje om hvordan internasjonale, fallskjermhoppende journalister i den siste konflikten i Sør-Sudan har gjort vondt verre med forenklede eller rasistiske karikaturer av etnisitet og religion. En lignende sak ble observert av Lapido Media i BBCs dekning av Den sentralafrikanske republikk.

f) Etablere et Institutt for ­religiøs forståelse og media i akademia for å virkeliggjøre og oppmuntre det foregående.

Først publisert i Vårt Land 21.11.2015

Denne artikkelen var grunnlaget for forelesningen Taylor ga på et seminar i regi av: Familie & Medier, NLA Mediehøyskolen Gimlekollen, NORME og Skaperkraft på Litteraturhuset i Oslo 21.11.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Rasistiske karikaturer

Publisert over 3 år siden
Jenny Taylor. Gå til den siterte teksten.
Al-Jazeera kjørte nylig en ­utmerket reportasje om hvordan internasjonale, fallskjermhoppende journalister i den siste konflikten i Sør-Sudan har gjort vondt verre med forenklede eller rasistiske karikaturer av etnisitet og religion.

Takk for et fremragende innlegg. - Jeg skulle ønske jeg hadde vært istand til å skrive så bra selv i går, da jeg gikk mot innlegget til Mak Durie!  - Men det er jeg ikke.  - Her har artikkelen din truffet spikeren på hodet, og det skremmende ligger i akkurat dette:

Dersom vi forenkler og lager oss rasistiske karikaturer av etnisitet og religion, så blir vi selv med på å forsterke konfliktene.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Jenny Taylor. Gå til den siterte teksten.
Og som Mark Durie, lingvist og koranforsker, skrev i en artikkel for min organisasjon Lapido ­Media mandag denne uken: hennes forklaringer bommet på målet. Han skrev: «Daley sa: ‘Vi står overfor en voldsom og svært smittsom galskap som mener drapet på sivile er en moralsk handling’. Her ­appellerer hun til vestlig forståelse­ av krig reflektert i for eksempel i Genève-konvensjonen, som gir detaljerte prinsipper for beskyttelse av sivile personer. Men det første skrittet til å forstå et fremmed, kulturelt system, er å beskrive det på sine egne premisser.» Durie fortsatte: «IS forholder seg ikke til Genève-konvensjonen. Handling­ene og strategiene er basert på middelalderens islamske jihad-lover, som gjør ikke bruker det moderne, vestlige begrepet ‘sivile’. Imidlertid henviser de til kategorien av vantro (Mushrik eller kafir).

Dette innlegget er vel helt i trå med det som ble skrevet av Mark Durie og det blir også vist til hans innlegg i dette innlegget ved det siterte.

Så jeg kan fortsatt ikke begripe hvorfor dette innlegget bejubles av samme person som dømte Durie sitt nedenom og hjem.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Hei Sissel

Publisert over 3 år siden
Jenny Taylor. Gå til den siterte teksten.
Durie fortsatte:

«IS forholder seg ikke til Genève-konvensjonen. Handling­ene og strategiene er basert på middelalderens islamske jihad-lover, som gjør ikke bruker det moderne, vestlige begrepet ‘sivile’. Imidlertid henviser de til kategorien av vantro (Mushrik eller kafir).

IS mener at det å drepe vantro er en moralsk handling, i samsvar med for eksempel med Sura 9:5 i Koranen, som sier: ‘Slåss og drep avgudsdyrkerne (Mushrik) der dere finner dem’.»

Jeg siterer så mye fordi det er et særlig grelt eksempel på det problemet ­media møter: Religiøs analfabetisme er en projeksjon av vår egen uvitenhet, vår latskap til å lære om ulikheter.

Jeg skal innrømme at jeg er usikker nå. - Jeg leste dette siterte, bl.a.: "Jeg siterer så mye fordi det er et særlig grelt eksempel på det problemet ­media møter:" 

Hun siterer Mark Durie og avslutter med "Særlig grelt eksempel". - Men jeg tror du har rett! De grelle eksemplene er antagelig fra journalisten Janet Daley?

Mark Durie påpeker jo de bakenforliggende årsaker som nok finnes i koranen, slik koranen igjen blir brukt som en politisk maktfaktor også i dag! Det voldelige element IS bruker, opplever jeg handler mer om å hente fram koranens politikk enn religion? Slik også det islamske staten Iran har tatt i bruk koranen som beskyttelse fra den vestlige innblandingen.

Når jeg oppfattet Mark Durie som en krigshisser, var det fordi han oppsummerte det han skrev med dette:

"Det er fortsatt mye europeiske stater kan gjøre. De kan, for eksempel, påføre IS et katastrofalt militært tilbakeslag som et motargument mot IS sin teologi om suksess. Dette vil ikke fjerne jihadismen, heller ikke gi fred i Midtøsten, men det vil gjøre påstanden om overherredømme mindre troverdig og svekke rekrutteringen til IS."

Da opplever jeg at den egentlige årsaken til fremveksten av islams tanker og ideologi ikke er forstått? Nemlig vårt eget frafall fra den helhetlige tenking som inngår i begrepet èn Gud for hele menneskeheten, den Gud som skapte oss alle i sitt bilde. - Ved å kaste denne troen over bord har vi kunnet innrette oss som om de andre ikke eksisterer.

Vel slik går nå mine tanker - 

Med vennlig hilsen Mette

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Da opplever jeg at den egentlige årsaken til fremveksten av islams tanker og ideologi ikke er forstått? Nemlig vårt eget frafall fra den helhetlige tenking som inngår i begrepet èn Gud for hele menneskeheten, den Gud som skapte oss alle i sitt bilde. - Ved å kaste denne troen over bord har vi kunnet innrette oss som om de andre ikke eksisterer.

Jeg beklager hvis du føler jeg henger meg opp i dette, men jeg satt bare med en helt annen forståelse av det innlegget til Durie enn det jeg forstod at du satt med. Derfor var jeg faktisk ikke ute etter å kverulere (slik du oppfattet det), men oppriktig interessert i hva som fikk deg til å forstå det så annerledes.

Jeg er den første til å forstå at man lett kan bli forvirret og usikker, såpass mye informasjon som man utsettes for, både her og ellers i sosiale medier. Jeg synes det er krevende selv. Man kan ikke lastes for å ha misforstått.

Slik jeg leser Durie, føler jeg at han viser en annen type innsikt enn mange andre som ikke har den kjennskap til koranen som nettopp han har. Han er jo tross alt koranforsker. Hvis jeg ikke har feiltolket, så ønsker han vel nettopp å tilbakevise medias bilde av at det handler om bare onde og gale mennesker som dreper av ren skjær lyst. Det handler også om en moralsk overbevisning, men dog en overbevisning som ikke er mainstream blant muslimer (heldigvis!).

Til det jeg har sitert deg på: denne tenkning som innbefatter èn gud for hele menneskeheten, tror jeg nok er et av de største stridstemaene som er å finne blant mange troende. Det er min oppfatning at den overbevisning man sitter med av hvem gud er, veldig ofte er utslagsgivende på hvem jeg (skapt i hans bilde) er og ikke minst hvordan jeg ser på andre. Så der later det til at vi er helt på linje. 

Takk for oppklaringen! :)

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Overherredømme?

Publisert over 3 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Til det jeg har sitert deg på: denne tenkning som innbefatter èn gud for hele menneskeheten, tror jeg nok er et av de største stridstemaene som er å finne blant mange troende. Det er min oppfatning at den overbevisning man sitter med av hvem gud er, veldig ofte er utslagsgivende på hvem jeg (skapt i hans bilde) er og ikke minst hvordan jeg ser på andre. Så der later det til at vi er helt på linje.

Godt at det ble avklart Sissel.

Ja, når vår kultur har klart  å innføre begrepet "monogud" i flertallsform, er det ikke underlig at humanetikken faktisk står islam nærmere enn kristendommen i mange tilfeller? - Men det var noe med dette utsagnet til Mark Durie som er vel verd å filosofere litt mer over når han sier:

"Det er fortsatt mye europeiske stater kan gjøre. De kan, for eksempel, påføre IS et katastrofalt militært tilbakeslag som et motargument mot IS sin teologi om suksess. Dette vil ikke fjerne jihadismen, heller ikke gi fred i Midtøsten, men det vil gjøre påstanden om overherredømme mindre troverdig og svekke rekrutteringen til IS."

---------

Men jeg må spørre mer. Oppfatter du at Jenny Taylor faktisk er på samme linjen her som Mark Durie? - For da er det antagelig på gang en massiv (kristen?) påvirkning i forkant av å få Norge med i krigen mot IS? - 

Her brukes ordet "overherredømme" - Men hvem besitter dette åndelig og hvem materielt? - Man kan jo ikke tjene to "Herrer"?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Tanker om sitatet

Publisert over 3 år siden

Jeg forstår det slik at dette sitatet til Durie og bruken av begrepet "overherredømme" går på at det er den tanken man mener IS jobber ut fra og at det å ramme dem vil vise at dette ikke er så innen rekkevidde som de selv liker å fremstille det. Det igjen, mener Durie vil kunne svekke deres rekruttering. Og akkurat det er vel ønskelig for de aller fleste.

Det er jo ellers en særdeles vanskelig tematikk, som ingen riktig har svaret på akkurat nå: hvordan gå frem i forhold til en organisasjon som ikke ser krig med vestlig forståelse, men handler ut fra middelalderske, islamske jihadlover (jmf. Durie)

I gårsdagens episode av programmet Urix (NRK) ble også disse spørsmålene stilt. De er viktige, men uhyre vanskelige og sammensatte. Jeg anbefaler å se det, hvis du gikk glipp av det. Det var et interessant intervju der av en kvinnelig syrisk forfatter, som lever i eksil i Paris. (jeg fikk selv kjennskap til dette i en annen tråd som heter "Syria")

Jeg leser ikke Durie slik at han mener vesten skal  erklære krig mot IS, men han skisserer i det du har sitert, metoder som vesten kan benytte for å svekke deres fremvekst. Så sier han samtidig: " Dette vil ikke fjerne jihadismen, heller ikke gi fred i Midtøsten..."

Når det gjelder trådstarter i denne tråden, leser jeg henne slik at hun er mest opptatt av medias tilnærming og manglende dybdekunnskap om religion, som bakteppe for det de presenterer.

Men jeg er åpen for andre måter å se det på, så absolutt! Kommentar #7

Johan Lothe Okkenhaug

9 innlegg  184 kommentarer

"Abrahams barn"

Publisert over 3 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Til det jeg har sitert deg på: denne tenkning som innbefatter èn gud for hele menneskeheten, tror jeg nok er et av de største stridstemaene som er å finne blant mange troende. Det er min oppfatning at den overbevisning man sitter med av hvem gud er, veldig ofte er utslagsgivende på hvem jeg (skapt i hans bilde) er og ikke minst hvordan jeg ser på andre. Så der later det til at vi er helt på linje.

Da jeg leste det ovenfor siterte kom jeg til å tenke på Svein Tindbergs teater-monolog "Abrahams barn" som fokuserte på felles opphav og likheter for de tre store verdensreligionene jødedom, kristendom og islam. Jeg så forestillingen i sin tid og ble fascinert. Den fikk for øvrig "Hedda-prisen" som beste teater-forestilling i 2012 og er sett av svært mange (tror den fortsatt settes opp nå og da).

Dette er vel også et godt eksempel på at religion ikke bare "er overgitt historiebøkene" (kfr. Taylor) og at religion ikke bare er å finne i eksplisitt religiøse sammenhenger.

Kommentar #8

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

HVEM FORSTÅR RELIGION?

Publisert over 3 år siden

Hvordan skal journalister forstå det som ikke engang kirken og de religiøse forstår? Det er det samme enten vi snakker om Talmud, Koranen eller bibelen. En milliard muslimer krangler om hva som er rett lære. De samme med en milliard kristne og 1,1 milliarder katolikker, og det samme med Jødenes Talmud.

Det som preger disse bøkene er gamle forhistoriske gufs som mange tar bokstavlig selv i dag. Alle tre fordrer verdensherredømme hvor de andre religionene må underkaste seg eller dø.

I denne religionskrigen som kalles «krig mot terror» synes alle parter å være bjelken i Jesus lignelse om Bjelken og flisen. Alle har religiøs bakgrunn bortsett fra Jens og Hollande som begge er agnostikere og sosialister og kom sent inn, men samtlige av de andre vestlige lederne som sender soldater og bomber inn i muslimske land har kristen bakgrunn. Samtlige muslimer som svarer eller provoserer har religiøs bakgrunn.

Koranen er skrevet slik at man kan finne belegg for både krig og fred alt ettersom hvor man leser og hvordan det tolkes. Det samme med bibelen. Både Bush og Tony Blair som begge er kristne sier Gud har bedt dem krige..

George Bush: ‘God told me to end the tyranny in Iraq‘ – (7 October 2005) President told Palestinians God also talked to him about Middle East peace. George Bush has claimed he was on a mission from God when he launched the invasions of Afghanistan and Iraq»

Tony Blair believed God wanted him to go to war to fight evil, claims his mentor – (23 May 2009) Tony Blair viewed his decision to go to war in Iraq and Kosovo as part of a «Christian battle», according to one of his closest political allies.

Bondevik var både kristen prest (lærer) og statsminister da han bestemte seg å sende bombefly innover det muslimske landet Afghanistan og samtidig trakk hele Norge inn i en vanvittig krig. Hareide leder KRF og følger I Bondeviks fotspor.

Bush invaderte Irak på grunn av bibelske profetier - Her er en historie vi alle bør skamme oss over å ikke ha fått med oss; Bush forsøkte å selge invasjonen av Irak til Jacques Chirak ved hjelp av bibelprofetier.. Dette skrev The Guardian i August 2009.

Vinteren 2003, da George Bush og Tony Blair febrilsk forsøkte å samle støtte for sin planlagte invasjon, ble professor Thomas Römer, en gammeltestamentlig ekspert ved universitetet i Lausanne, ringt opp av den protestantiske Federation of France. De ba ham om å forsyne dem med en oppsummering av legendene rundt Gog og Magog og ettersom samtalen utviklet seg, innså han at dette opprinnelig kom fra de høyeste delene av den franske regjeringen.

President Jacques Chirac ønsket å vite hva President Bush mente i sin siste samtale. Bush hadde da sagt at når han så på Midtøsten, så han "Gog og Magog på jobb", og de bibelske profetier utfolde seg. Men hvem var Gog og Magog? Verken Chirac eller hans kontor hadde noen anelse om dette. Men de visste Bush var en evangelisk kristen, så de spurte den franske Federation of protestanter, som igjen kontaktet Professor Römer. Det ble med andre ord tatt helt seriøst. Det var tross alt verdens daværende mektigste leder som sa dette..

Da USA og Storbritannia hadde invadert Irak, sendte forsvarsminister Donald Rumsfeld daglige notater til president George W. Bush med krigsbilder og bibelsitater. På et notat om krigens utvikling var det et bilde av en tanks i solnedgang. Under bildet ble det sitert fra Efeserne 6:13: «Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt

Klart dette skaper sterke reaksjoner i den muslimske verden..

Også i jødedommen er det problemer. Mange mener at kristendommen er en falsk religion som må utryddes, og også Talmud fordrer verdensherredømme. I Jerusalem ble en gjeng «ytterliggående Jøder» intervjuet i dokumentaren «hvem er Jesus» som gikk på NRK for en tid siden… De sa at det ville gå med de kristne som det gikk med Jesus når jødene får sitt verdensherredømme. På Israelsk barnetv blir Jesus omtalt som en ond person og de misshandler en dukke som ligner Jesus på korset.

Jeg vil tro at om journalister og andre skal forstå religion, så må man kanskje først finne ut hva religion er? De tre Abrahamsreligionene bør i hvert fall rydde i egen hage før de omtaler «De andre» som fundamentalister.Jesu lære er i hvert fall 100 prosent pasefistisk. Det er jo hele poenget å ikke utgjøre noen trussel, men å heller leve i kjærlighet.

Kommentar #9

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Pass.

Publisert over 3 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.
Jesu lære er i hvert fall 100 prosent pasefistisk.

Solid arbeide - drivende godt Tore Holte! Som kristen må jeg bare skjemmes og melde: pass. 

Kommentar #10

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Johan Lothe Okkenhaug. Gå til den siterte teksten.
Da jeg leste det ovenfor siterte kom jeg til å tenke på Svein Tindbergs teater-monolog "Abrahams barn" som fokuserte på felles opphav og likheter for de tre store verdensreligionene jødedom, kristendom og islam. Jeg så forestillingen i sin tid og ble fascinert. Den fikk for øvrig "Hedda-prisen" som beste teater-forestilling i 2012 og er sett av svært mange (tror den fortsatt settes opp nå og da).

Har sett den selv og den var så absolutt fascinerende, ja!

Kommentar #11

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Når mennesker er villige til å dø for saken

Publisert over 3 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo ellers en særdeles vanskelig tematikk, som ingen riktig har svaret på akkurat nå: hvordan gå frem i forhold til en organisasjon som ikke ser krig med vestlig forståelse, men handler ut fra middelalderske, islamske jihadlover (jmf. Durie)

Takk for svar Sissel. - Spørsmålet mitt blir mer: Hvorfor har noen muslimer valgt å forlate det mer moderne islam som begynte å oppstå i siste halvdel av 1800 tallet, til fordel for Muhammeds lover fra hans samtid?

Svaret på dette klarer jeg ikke å finne i annet enn at det samtidig er en politisk bevegelse? - Kanskje  en motvekt mot vår vestlige politikk og krigføring? Eller er IS og vi egentlig i allianse?  Det viktige blir å dem som en politisk bevegelse mer enn en motvekt mot vår kristne forståelse? - Her kommer vanskene inn med å være både religion og politikk! Politisk skiller islam seg fra kristendom. Vår kristne tradisjon overlater alt ansvaret på jord til sekulære stater med store millitære styrker.

Sayyid Qutb gjorde kjent tankene til The Muslim Brotherhodd i sin bok "Milepeler" - Politisk er dette er altså en langvarig  strategi! - Og det er en politisk strategi som noen unge mennesker er villige til å ofre sine egne  liv for! I dette ligger det religiøse element! -

Da blir det litt dumt å tiltro dem, at de ofrer livet for 70 jomfruer i himmelen? Som "en religiøs forståelse"? Islam er faktisk ganske så logisk i motsetning til mye i kristendommen. - Vi lever alle i den samme verden som har skaffet oss ganske så mye kunnskap.

---------

For meg handler det derfor mer om å forstå, at Muhammeds egne ord, beregnet for en annen tid, også kan være det eneste våpenenet muslimene har mot både korrupte ledere og evt. vår vestlige politikk. - Det forklarer meg også , hvordan alle land omtrent i hele vår verden blir splittet i synet på om hvem som sitter med svaret. En splittelse som går like inn i hjemmene nå. 

Men var det ikke Naomi Klein som sa noe slikt som at IS og våre miljøforkjempere arbeidet for samme sak? Vi har jo bare en jord felles?  - Det jeg IKKE lurer på er hvem som har den største materielle styrken. - Men det som kanskje blir det springende punktet er vel hvem som har den største menneskelige styrken? - Når mennesker er villige til å dø for saken?

Vennlig hilsen Mette 

PS Når jeg beskriver min tro, så kaller jeg den "en religion for en ny tid", og kjenner at den samsvarer med de kristne tankene.

Kommentar #12

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Takk for den Mons Henrik!

Publisert over 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Solid arbeide - drivende godt Tore Holte! Som kristen må jeg bare skjemmes og melde: pass.

Betyr mye. Man kunne jo tro man var alene i verden, men de er egentlig ikke mine ord. Jeg samler info. Denne enøydheten synes å bli altomfattende. Det er i hvert fall fare for at den kan bli det.. Krig synes som løsning på alle verdens problemer, men på tross av at USA med sin mektige hær og NATOs ufattelige krigsmaskineri, så blir det bare mer krig og mer terror. Vold avler vold, men det er det ikke mange i ledelse som forstår. Taliban fulgte NATO til døra, og på tross av at NATO også hadde som oppdrag å stoppe opiumsproduksjonen som finansierer kriger og terrorgrupper over hele verden, så ble den TREDOBLET under NATOS nærvær.

For 10-15 år siden kunne vi sendt 100 millioner barn på skole for bare 100 milliarder kroner. I dag kriger vi mot mange av de samme barna, og regningen for Norge alene kan bli på 13.000 milliarder de neste 30 år. Problemet er bare at jeg tviler sterkt på at vi har noen nasjon om 30 år med denne hodeløse utviklingen. Hvem skal disse journalistene lære religion av?

AMERIKANER FRONTER KRISTEN MILLITS MOT IS - Kjendisjournalisten Matthew VanDyke kriget med opprørerne i Libya og Syria. Nå fronter amerikaneren en nyopprettet, kristen milits som skal krige mot IS i Irak.

Hvilket sannsynligvis betyr at fredlige kristne grupper og kirker over hele verden blir terrormål. Det samme med norske myndigheter som skryter ut i verden av at de trener soldater mot IS og slik setter nordmenn i fare over hele verden.

For å stoppe terroren og fremveksten av mer terror må man slutte å støtte USA, Pakistan, Saudi Arabia m.fl. Disse to nasjonene, m.fl. Har trent opp jihadister siden Afghanistan i 1978 i hvert fall. Formålet har hele tiden vært å skape grusomheter som legitimerer invasjoner og allianser. Disse terrorgruppene synes å slåss med, eller mot USA alt etter som hva som er hensiktsmessig.. Al Qaida slåss for USA i Libya, men mot USA i Irak, og disse terroristene truer merkelig nok ethvert land som er avventende eller ikke vil være med i koalisjonen. Så blir de med likevel.. Første gang jeg registrerte dette var da Norge sa Nei til å være med i Irak. Samme uka kom Al Qaida merkelig nok med en terrortrussel mot Norge. Var det CIA som varslet myndighetene? Vi sendte i hvertfall radarer, soldater, penger og annet utstyr. Vi kunne til og med lese om norske soldater som hadde de morro med å skyte på løshunder i Irak. Også andre land opplever plutselig trussler uten at de har gjort noe annet enn å være avventende eller i mot krig. Kannada er enda et eksempel, tror jeg. Men deltagelse hjelper lite. For ett år siden var det 50 land i koallisjonen, likevel har antall fremmedkrigere som reiser for å støtte IS doblet seg fra 15.000 til 30.000, på det samme året. Dette blir verdensomspennende og med åpne grenser siden årtusenskiftet, et media som lar terroristene gå på rød løper, og politikere som legger til rette for dem, har vi liten sjans til å stoppe det.

TERRORISME PÅ RØD LØPER - I Malmø er det rene Bagdadtilstander. Hele tredve bombe og granateksplosjoner bare i første havår.. I Stockholm går kurdere og tyrkere til angrep på hverandres forsamlingshus med bomber. Samtidig gjemngir media enhver trussel fra Al Qaida og IS som ønsker at deres sympatisører skal angripe våre byer og infrastruktur. Slik blir våre egne medier terroristenes mektigste våpen.. –Al Qaida bak Stockholm-bombe. - Hvem skal lære journalistene og redaktørene dette? Vi ligger ti år etter Sverige i utvikling, så vi må anta at dette også treffer oss. - Og hvem skal da lære politikerne, rollemodellene dette?

For kort tid siden hadde Sky News en artikkel hvor Al Qaida oppfordret «ensomme ulver» i Vest til å gå til angrep på vestlig infrastruktur og personell. Jeg reagerte da dette er normalen for moderne journalistikk. Jeg skrev en kommentar hvor jeg poengterte at dette hjelper terroristene og viste til en rekke eksempler, også at barn lar seg påvirke. De slettet kommentaren enda den ikke brøt med noen regler. Dagen etter modererte jeg likevel kommentaren og la den inn på nytt. Også den ble slettet. Dette har skjedd mang ganger de senere år i forskjellige medier, noe som styrker min tro på at mektige krefter ønsker denne terroren og frykten velkommen. Så i stedet for å stirre seg blind på IS, finn kildene til all denne volden som får politikerne til å panikkreagere for å innskrenke ytringsfriheten og våre demokratiske rettigheter. For samtidig som all terroren tar vår oppmerksomhet omstruktureres samfunnene våre i rekordfart. Det er ikke tilfeldig.

Det som skjer I midøsten nå var planlagt alt I 2001, og lenge før 911. Assad hadde knapt overtatt styre etter faren sin i 2000, før USA hadde bestemt seg for å innvadere Syria. Altså lenge før han begynte sine påståtte grusomheter mot sivilbefolkningen. Invasjonen av Afghanistan var vedtatt før Bin Laden angivelig skal ha angrepet USA 11 September. De måtte bare finne påskudd for å samle verdens støtte. Bush regimet hadde en plan på å ta hele syv nasjoner skulle tas på 5 år, Sudan, Irak, Syria, Libya, Libanon, Somalia og Iran.

Det er bare Iran som ser ut til å slippe unna, og det kan jo skyldes at dette ble kjent? Sannheten er i hvert fall det viktigste og eneste lovlige våpen. Og på tross av hvor kristne disse må kalle seg var det ikke sannhet som stod i fokus. Løgn, på løgn, på løgn frembrakte dette voksende marerittet.

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Iran slipper unna....

Publisert over 3 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.
Det er bare Iran som ser ut til å slippe unna, og det kan jo skyldes at dette ble kjent?

Iran kjenner sin fiende og har bygget en islamsk stat i forsvar overfor deres interesser.

Dette skrev jeg litt om på Syriatråden.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #14

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

"Kristen millits"

Publisert over 3 år siden
Tore Holte. Gå til den siterte teksten.
AMERIKANER FRONTER KRISTEN MILLITS MOT IS - Kjendisjournalisten Matthew VanDyke kriget med opprørerne i Libya og Syria. Nå fronter amerikaneren en nyopprettet, kristen milits som skal krige mot IS i Irak.

Hvilket sannsynligvis betyr at fredlige kristne grupper og kirker over hele verden blir terrormål. Det samme med norske myndigheter som skryter ut i verden av at de trener soldater mot IS og slik setter nordmenn i fare over hele verden.

Tror du har truffet poenget her Tore! - 

Det er vel denne "kristne millitsen" vi ser opptakten til her i spaltene nå.

Vennlig hilsen Mette

Mest leste siste måned

Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
21 dager siden / 2236 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 1998 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
21 dager siden / 1615 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1385 visninger
KRIK og samlivsteologien
av
Aksel Johan Lund
8 dager siden / 1357 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
21 dager siden / 1272 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
24 dager siden / 1193 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
28 dager siden / 1124 visninger
Gut eller jente?
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
11 dager siden / 1114 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere