Kristen Edvard Skaar

24

En vigsel for fremtiden?

Ekteskapet er en sosial ordning der personer lover å leve sammen i omsorg og samhørighet.

Publisert: 23. nov 2015

La oss få en ekteskapsliturgi som uttrykker at ekteskapet er ett om enn med noen variasjoner. Er det ikke dette som blir konsekvensen av det syn Åpen folkekirke målbærer?

Teologer kan ha ulike forståelser av ekteskapet. Men mener man ikke at det egentlig bare er ett ekteskapssyn? Nemlig at ekteskapet er en sosial ordning der personer lover å leve sammen i omsorg og samhørighet. Noen vil også legge til trofasthet – i det minste så lenge sex-­begjæret er der.

For dem er det vel dette som konstituerer ekteskapet og ikke kjønnspolariteten? For kjønn er nå blitt noe en selv kan bestemme eller konstruere. Dersom en mann opplever seg som kvinne, trengs det ikke lenger en kjønnsoperasjon. Og en som er registrert som mann, skal snart få kunne bli gravid.

Dette viser at kirkens tanke om kjønnspolariteten er gått ut på dato. Det gjelder vel også dens ekteskapssyn? Flertallet i folkekirken synes å ha gått bort fra tanken om at ekteskapet er et forhold mellom mann og kvinne. Vil det ikke da være rimelig å benytte det kjønnsnøytrale pronomen hen istedenfor hun og han i ekteskapsliturgien?

Faste seksuelle forhold mellom tre personer vil sikkert bli mer vanlig. Litt etter litt vil nok dette oppleves som godt og naturlig. Hvis personer i disse forhold ønsker å gifte seg, vil det nok bli krav om at de må få anledning til det - borgerlig og i kirken. Noe annet er diskriminerende ut fra den forståelsen av ekteskapet som nå er blitt vanlig i mange kirkelige kretser.

Når folkekirken skal utforme en fremtidig vigsel ut fra dens nye ekteskapssyn, vil det ikke da være naturlig at man tar hensyn til dette? Det kan vise at kirken ikke sitter fast i gårsdagens ekteskapstenkning, men er på parti med morgendagens utvikling.

Det er verken kjønn eller antall personer som betyr noe i dette synet på ekte­skapet. Der er det kjærlighetens ulike former som er utgangspunkt for ekteskapsvigselen. Mange prester beskriver den som en feiring av personers valg for sitt kjærlighetsliv.

Stadig sies det: Størst av alt er kjærligheten (den erotiske?). Det er rimelig at en slik uttalelse ikke bare gjelder uavhengig av kjønn, men også av antall personer som vil gifte seg. Er det ikke da naturlig at dette synet får prege vigselsliturgien i folkekirken? Så lenge man ikke vil si at ekteskapet er for èn mann og èn kvinne, er dette en ikke-diskriminerende konsekvens. En slik ekteskapsvigsel er fremtidsrettet og kommer sikkert til å bli ­applaudert av samfunnet.

Vil talspersoner for det nye synet på ekteskapet, ta konsekvensen av sitt syn? Hvis ikke, hvordan begrunner de det?

Først publisert i Vårt Land 23.11.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Fremtidens kirke.

Publisert nesten 5 år siden

Ny type lære og forkynnelse.

Dåp light

Konfirmasjon light

Ekteskap light

Begravelse light

Himmel light

Fortapelse light

Og nesten alle applauderer! 

The show must go on!

Kommentar #2

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva bygger du dette på?

Publisert nesten 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
Faste seksuelle forhold mellom tre personer vil sikkert bli mer vanlig. Litt etter litt vil nok dette oppleves som godt og naturlig.

Forskning? Eller er det bare en påstand som egner seg godt som argument i debatten?

Jeg vil gjerne vite hva Skaar bygger på når han sier at dette vil oppleves som godt og naturlig?

Hva tenker han om at bigami er forbudt ved lov? Og igjen: Er det undersøkelser eller forskning som viser at flere og flere lever i forhold med mer enn to personer?

Dersom Skaar ikke kan vise til noe som bekrefter hans påstand, så synes jeg har gjør en stor feil ved å bruke et slikt argument i debatten om likekjønnede ekteskap. Han kunne like gjerne  ha brakt inn ekteskap mellom mennesker og dyr for den sakens skyld, og påstått at det også sikkert vil bli vanlig og kjennes godt og riktig, dersom det kun er noe han dikter opp.

Så, hva er kildene, Skaar?

Mvh Sverre

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tilbake til fortiden

Publisert nesten 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
Faste seksuelle forhold mellom tre personer vil sikkert bli mer vanlig. Litt etter litt vil nok dette oppleves som godt og naturlig.

Det er jo beskrevet i alle de tre store religionene dette med å være gift med flere personer. Det har dog begrenset seg til at menn kunne ha flere koner. Det kontroversielle i det vil i så måte kun være at det kan være motsatt at en kvinne kan ha flere ektemenn eller at det kun er snakk om likekjønnede ekteskap.

Når det kommer til faste seksuelle forhold mellom tre personer så er dette så vanlig som det er og så langt ikke noe som folk flagger for ofte. Det er vel i så måte litt som at man ikke buser ut med alle de forskjellige teknikkene man benytter i sitt seksualliv. Skulle man ta som målefaktor for hva som gjøres ut fra hvor mange som forteller at de gjør det ville nok veldig mye blitt sett på som ganske så uvanlig. 

Når flagget du sist at du onanerte?

Kommentar #4

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

Ekteskapet - sosial ordning?

Publisert nesten 5 år siden

I Vårt Lands ingress til innlegget En vigsel for fremtiden? har avisen skrevet at ekteskapet er en sosial ordning. Det for stå for avisen regning. For hvis man leser innlegget, vil en forhåpentligvis se at det er teologer fra Åpen folkekirke jeg har i tanken når jeg skriver: " Mener man ikke at det egentlig bare er ett ekteskapssyn? Nemlig at ekteskapet er en sosilal ordning der personer lover å leve sammen i omsorg og samhørighet".

Jeg har stidligere skrevet i en kommentar her på Verdidebatt at ekteskapet er en gudommelig ordning som Kristus vektlegger. Men ekteskapsinngåelsen er en sosial ordning som varierer i ulike samfunn, kulturer og religioner.

Kommentar #5

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

Polyamorøse forhold i fremtiden

Publisert nesten 5 år siden

Sverre Avnskog spør hvordan jeg kan  hevde at polyamorøse forhold nok vil bli vanlig i fremtiden og føles naturlig og godt.

Til det har jeg ingen forskning å bygge på. Men Unge Venstre har gått inn for det. Det har vært pogram på TV der et slikt forhold ble presentert på en positiv måte.

Når en kvinner begynner å leve offentlig med flere menn, tror jeg det vil få ganske stor aksept. Dessverre.

Kristen Edvard Skaar

Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Dette er ren ironi

Publisert nesten 5 år siden

Til Sverre Avnskog (#2):

Når Kristen Edvard Skaar sier at "ekteskap" mellom tre personer vil kunne føles godt og naturlig, så er det ren ironi. Han har glemt å presentere seg i sin profil på Verdidebatt. Han er pensjonert prest og tilhører den konservative fløy som er motstander av likekjønnede ekteskap. Så dette er ren ironi, til dels også harselas med dem i kirken som ønsker vigsel av likekjønnede. 

Kommentar #7

Trond Wathne Tveiten

45 innlegg  313 kommentarer

??

Publisert nesten 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
Stadig sies det: Størst av alt er kjærligheten (den erotiske?)

Så kjærligheten mellom to personer av samme kjønn dreier seg kun om erotikk? Snakk om å lite knnskap om kjærlighet.

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det enorme fokuset på den seksuelle handlingen

Publisert nesten 5 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Så kjærligheten mellom to personer av samme kjønn dreier seg kun om erotikk? Snakk om å lite knnskap om kjærlighet.

Det er ikke så hyggelig for kirken at de historisk sett har fokusert så utrolig mye på selve det seksuelle samværet. For noe få tiår siden, var det svært mye snakk om praktiserende og ikke-praktiserende homofile. Det var greit å være homofil, bare man var ikke-prakiserende. ALtså ikke lå med sin partner.

Det er egentlig ganske pinlig at sex har vært ansett (og fremdeles er det for noen) som så utrolig betydningsfullt, ja nærmest altoverskyggende i homofilispørsmålet.

At det faktisk er den åndelige kjærligheten som er viktigst også for homofile, ja se det får enkelte likesom ikke helt øye på. Det er som om man innbiller seg at den eneste grunnen for homofile til å være samme, er for å ha sex - og det må jo være syndig..... Men hva med selve kjærligheten dem imellom? Den er visst ikke så lett å få øye på for enkelte! Nei, det er kun rå sex når det gjelder homofile, eller?

Mvh Sverre

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det tror ikke jeg!

Publisert nesten 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
Sverre Avnskog spør hvordan jeg kan hevde at polyamorøse forhold nok vil bli vanlig i fremtiden og føles naturlig og godt.

Til det har jeg ingen forskning å bygge på. Men Unge Venstre har gått inn for det. Det har vært pogram på TV der et slikt forhold ble presentert på en positiv måte.

Når en kvinner begynner å leve offentlig med flere menn, tror jeg det vil få ganske stor aksept. Dessverre.

Jeg har ingen tro på at polygame ekteskap kommer til å bli vanlige! Jeg kan ikke se noe som tyder på det! Kjærligheten mellom to mennesker er det grunnlaget de aller fleste nordmenn bygger på!

Men at det finnes enkeltpersoner som velger noe annet, ser jeg altså ikke bort fra. Men intet tyder på at ekteskapet kommer til å gjelde dem!

Mvh Sverre

Kommentar #10

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Det er den seksuelle delen som det er forbud mot i Bibelen, Sverre. Det er ikke forbudt å elske en annen person. Å tenke seg et ekteskap uten seksuelt samliv er vel utenkelig for de fleste vil jeg tro. Regner ned at du kjenner Bibelen så godt at du vet både hva som står og hvor det står. Det er jo derfor dette tas frem i debatten om ekteskap mellom homofile.

Mvh Ragnhild.

Kommentar #11

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
Sverre Avnskog spør hvordan jeg kan hevde at polyamorøse forhold nok vil bli vanlig i fremtiden og føles naturlig og godt.

Til det har jeg ingen forskning å bygge på. Men Unge Venstre har gått inn for det. Det har vært pogram på TV der et slikt forhold ble presentert på en positiv måte.

Når en kvinner begynner å leve offentlig med flere menn, tror jeg det vil få ganske stor aksept. Dessverre.

---

Jeg tviler meget sterkt på at polyamorøst forhold blir særlig vanlig.  Det ligger implisitt i sakens natur - og kanskje vår natur også - at under slike forhold kan sjalusi og lignende lett utvikle seg (det ser vi jo forøvrig allerede i parforhold).  Men mitt inntrykk er at de få som lever i slike konstellasjoner, opplever så mye fordommer og fordømmelse fra samfunnet at de nærmest lever i skjul.

Jeg kan ikke se noe moralsk galt i å gå inn i en slik allianse dersom de tre lever fredelig med situasjonen og det ikke er negative konsekvenser for andre.

Kommentar #12

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Fortid og framtid

Publisert nesten 5 år siden

De som snakker mest om en fremtidig aksept av polygame forhold, og en rekke andre ting som de øyner langt framme i horisonten, er de konservative (teologer og andre) som er motstandere av likekjønnede ekteskap. De risser opp et skremmende framtidsscenarium, for liksom å si: "Der kan dere se hvordan det vil gå når vi først godtar det ene ... "

På samme måte kan vi også se bakover for å se hvordan ting har utviklet seg tidligere. Vi kan ta det i femti års bolker. For femti år siden var det strid om kvinnelige prester. For hundre år siden var det strid om kvinners stemmerett. For hundreogfemti år siden var det strid om parlamentarismen (folkestyret). For to hundre år siden var det motstand mot å oppheve slaveriet. Dette er en veldig grov skisse ... 

Det har vært omtrent den samme måten å argumentere på ved alle disse anledningene. Det som er "pussig", er at dagens mest konservative teologer ikke ville drømme om å forsvare slaveriet. Veldig få av dem er motstandere av folkestyret. Litt flere (men ikke mange) er kanskje motstandere av kvinners stemmerett. Og fortsatt er en del av dem motstandere av kvinnelige prester. Motstanden mot disse tingene er omvendt proporsjonal med avstanden i tid til dem.

Om noen år vil også de mest konservative ha en avslappet holdning til homofile og lesbiske parforhold. (Det er jo ingen som krever reversering i forhold til f. eks. parlamentarismen i dag.) Om noen år vil det ha dukket opp helt andre ting å strides om.

Sånn vil det fortsette helt til den dag Herren kommer tilbake og rydder opp.  

Kommentar #13

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Dag Løkke.

Publisert nesten 5 år siden

Blir alt bedre og bedre for hver 50 årsbolk? Synes du det meste går riktig vei i kirken, etterhvert som de konservative forsvinner?

Du skal gjerne se at alt er i den skjønneste orden når Herren kommer for å ordne opp? 

Kommentar #14

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg så en gang et nærgående fjernsynsprogram

Publisert nesten 5 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.
Jeg tviler meget sterkt på at polyamorøst forhold blir særlig vanlig. Det ligger implisitt i sakens natur - og kanskje vår natur også - at under slike forhold kan sjalusi og lignende lett utvikle seg (det ser vi jo forøvrig allerede i parforhold). Men mitt inntrykk er at de få som lever i slike konstellasjoner, opplever så mye fordommer og fordømmelse fra samfunnet at de nærmest lever i skjul.

om flerkoneri.

Konene var frustrerte, lei seg, triste og følte seg tilsidesatt og sviktet hver gang mannen fant seg en ny og yngre kone som han kunne "boltre" seg med. Det var åpenbart at når mannen var lei av å knu..e de gamle konene, ville han ha en ny, yngre, sexy kone som kunne vekke hans manndom til lyst igjen.

Jeg har overhode ike noen tro på at dette vil slå rot i Norge!

Jeg er enig med Løkke. Dette er et skremselsscenario som motstandere av samkjønnet ekteksap maner frem: Skal alt bli lov nå da? Hva blir det neste? Og så lister de opp alskens styggedom de kan komme på!

Mvh Sverre

Kommentar #15

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

En vakker dag

Publisert nesten 5 år siden

Til Ragnhild Kimo (#13):

Nei, alt går ikke "riktig" vei. Det vil stadig bli kamp om nye ting. (Trur eg.)

Synes du alt var bedre før? Synes du det var et bedre styresett før parlamentarismen ble innført? Var det bedre i kirken da vi bare hadde mannlige prester? Jeg vet at dette er ren retorikk fra min side, men det er et forsøk på å illustrere hva jeg mener.

Altså: du mener nok ikke at alt var bedre før, og jeg mener ikke at alt blir bedre og bedre "for hvert 50. år". Jeg for min del har både en konserverende og en liberaliserende legning. Kanskje er jeg moderat konservativ? Kanskje er jeg litt liberal? Jeg tror selv at jeg er sannhetssøkende. Og jeg vet at jeg ikke har funnet sannheten ... men jeg tror at Han som kaller seg Sannheten har funnet meg (oss) ... 

Alt går ikke bedre og bedre for hver dag, time eller år. Vi vil nok ikke ha alt i beste stand den dagen Herren kommer igjen. Det er vel nettopp derfor han kommer. For det er Han som skal sette alt i rett stand. Han skal fjerne ondskapen og gjøre kjærligheten enerådende. 

Det ser jeg fram til. Jeg gleder meg faktisk til den store dagen. 

I mellomtiden - mens vi venter - får vi pusle her så godt vi kan, og være så gode vi kan overfor hverandre. 

Kommentar #16

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

En vakker dag 2

Publisert nesten 5 år siden

Dag Løkke.

Nei, alt var ikke bedre før, men noe. Vi to er omtrent like gamle, og har hørt forkynnelse før og nå. Fra jeg var barn har jeg gått både i kirke og bedehus. Kirkene var nesten fulle, selv om de fleste prestene var konservative i forhold til dagens. Mennesker ble satt på valg. Vi lærte å ha respekt for Bibelen som Guds Ord.

Jeg synes prestene var bedre til å forklare Bibelvers som var vanskelige. Nå bortforklarer de! 

Det var "vekkelser". Mennesker kom i nød for synd. Evangeliet ble herlig befriende, og man hørte ofte om frelsesfryd. Nå kommer vi til nesten tomme kirker, selv om man nesten er fri de konservative☺(ser du har redigert bort en setning) De konservative prestene finner vi i misjonsforsamlinger eller helt andre yrker. Kirkeråd og biskoper lukker øynene for årsaken til prestemangelen. 

Jeg mener derfor at i kirken var mange ting bedre for 30-60 år siden. Jeg ble styrket i troen både i kirke og på bedehus.

Mens vi venter på at Jesus skal komme for å sette alt i rette stand, bør vi som tror sørge for å ha olje på lampene. Vi skal jo arbeide så lenge det er dag! Vi vil vel helst at alle skal være rede når Han kommer? Eller når våre dager her nede er talte. Hvis den dagen skal bli vakker!

Mvh Ragnhild.

Kommentar #17

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Den vakreste dagen

Publisert nesten 5 år siden

Til Ragnhild Kimo (#16):

Ja, jeg fjernet en setning om at de konservative ikke forsvinner ... (som en kommentar til deg om samme sak). Men så oppdaget jeg at den kunne tolkes negativt. Så da tok jeg den bort igjen, hehe! 

Ellers takk for din vennlighet. Jeg har også opplevd frelsesfryd både i kirker og i bedehus. Kanskje aller først på tenåringsleirer. Jeg har vært med i KFUM fra jeg var ti år. Jeg ble også valgt til formann i det kristne skolelaget på min femten års dag. Samme år som jeg ble konfirmert. Det var retningsgivende for livet videre. 

Jeg ser at vi har de samme forventninger til den store dagen. Prekenteksten i går om de ti brudepikene minner oss også på det som du nevner, at vi er rede når han kommer. Det blir ikke bare en vakker dag, men den vakreste av dem alle. 

Kommentar #18

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Joda, det er

Publisert nesten 5 år siden

ironi, men ikke harsellas. Det er derimot en skarp utfordring til Åpen folkekirkes teologiske begrunnelse for kirkelig vigsel av likekjønnede. Legg merke til at det er den kirkelige forståelse av ekteskapet det her dreier seg om, ikke hva det sivile samfunn har fastsatt gjennom lovgivning. Vi får håpe lovmakerne er voksne nok til å trekke grensen der vi er nå, og ikke følge opp Unge Venstres ultraliberale linje. Men jeg tror nok den teologiske begrunnelse sitter langt inne. Det nytter nemlig ikke å komme trekkende med "størst av alt er kjærligheten". Paulus var, som kjent, ikke særlig opptatt av erotisk kjærlighet - for å si det forsiktig.

Kommentar #19

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kjærlighet vs kjærlighet

Publisert nesten 5 år siden
Trond Wathne Tveiten. Gå til den siterte teksten.
Så kjærligheten mellom to personer av samme kjønn dreier seg kun om erotikk? Snakk om å lite knnskap om kjærlighet.

Nå skal ikke jeg bekjenne at jeg vet hva Skaar tenker på når han skriver sitt innlegg. Men å skrive at kjærligheten mellom to personer av samme kjønn dreier seg om erotikk, det er feil. Men det er Åpen folkekirke som selv velger å legge fokus på at kjærligheten er størst. Og det uten å definere hvem sin kjærlighet.

Det er nemlig forskjell på Guds kjærlighet og et menneskes kjærlighet.

Gud elsker betingelsesløst. Kan du si det samme? Når du elsker et menneske, uansett kjønn, setter ikke du et krav om at den personen må elske deg tilbake? Er ikke ofte lyst involvert i denne type kjærlighet? Også blant mann og kvinne? Det man kaller begjær. Er kjærlighet det eneste som binder to personer sammen?

Så den menneskelige kjærligheten er altså full av krav, den er fulll av lyst, den er full av følelser både gode og vonde ting, men kanskje mest gode.

Hva da med Guds kjærlighet, den er uten krav, den gis betingelsesløst, uten lyst, med alt av de beste følelsene som finnes, ingenting av de vonde eksisterer i Guds kjærlighet. Gud ønsker at mennesker skal komme og motta Hans kjærlighet av fri vilje, i nåde og i fellesskap med Ham.

Han ønsker det perfekte ekteskapet, og Han inngår det perfekte ekteskapet. Alle ekteskap som er blitt velsignet i kirken, er egentlig ment å være et bilde Guds ekteskap med menneske, men hvor mange mennesker er det som egentlig forstår at deres ekteskap er et bilde på det virkelige ekteskapet, som er mellom Gud og menneske. Og da kan du spørre deg selv. Vil Gud gifte seg med en som har lik egenskap som Ham Selv, som har lik autoritet som Han Selv? Nei Han vil gifte seg med en brud, som er underordnet Ham Selv

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #20

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

SVAR PÅ SPØRSMÅLENE ETTER LYSES

Publisert nesten 5 år siden

Flere kommentattorer ser ut til å mene at det ikke vil bli ganske vanlig med polyamorøse forhold i årene som kommer, for det er fremmed for de fleste av oss i dag. Men for 10 år siden var det samme tilfellet med likekjønnede ekteskap - både i samfunnet og spesielt i kirken. Så vi får se om 10 år.

Men istedenfor å spekulere i dette, ønsker jeg svar på spørsmålene i avslutningen av innlegget mitt. Men kanskje man mener at det nye ekteskapssynet som skal prege den nye ekteskapsliturgien, ikke åpner for ekteskap av flere personer? Da vil jeg gjerne høre begrunnelsen for det.

Kristen Edvard Skaar

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Størst av alt er kjærligheten

Publisert nesten 5 år siden

Kjære Kristen Edvard! 

Med henvisning til Geir Wigdels kommentar (#18) vil jeg be om unnskyldning for min antydning om at ditt innlegg var en harselas. Det var kanskje å ta litt sterkt i, så det beklager jeg.

Når det gjelder din etterlysning av svar på ditt spørsmål om det ene fører til det andre ... f. eks. polyamorøse forhold, så kan jeg ikke se at "bevisbyrden" for det motsatte ligger hos oss som til nå har skrevet kommentarer her. Det er jo du som mener at det vil komme et krav om at det åpnes for slike forhold om ti år. Da er det du som må begrunne det, og ikke motsatt. 

Når jeg for min del siterer ordene "størst av alt er kjærligheten", så tenker jeg først og fremst på Pauli ord i 1. Kor. 13, og da er seksualitet overhode ikke i min tanke, men Guds agape, Guds ubetingede kjærlighet til oss. (Andre får svare for seg selv om de ønsker det.)

Homofile og lesbiske er ikke nødvendigvis mer opptatt av seksualitet enn det vi heterofile er. Og når vi engasjerer oss i denne saken om vigsel av likekjønnede, og snakker om kjærlighet, da er det ikke først og fremst det seksuelle vi tenker på. Det er den menneskelige kjærlighet i videste forstand, slik som godhet, uselviskhet, omsorg, trofasthet, gavmildhet, varme ... etc. 

Kommentar #22

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

Ny etterlysning

Publisert nesten 5 år siden

Først til Dag Løkke

Jeg hadde ikke brydd meg  om at du skrev at jeg harselerte. Men det er jo greit at du beklager det.

Også til andre: Jeg angrer at jeg skrev - -" kjærligheten (den erotiske?)" Det burde jeg ikke skrevet. Det fører bl. a. til at man blir opptatt av andre ting enn jeg ønsker.

Det er ikke tale om "bevisbyrde". Jeg påstår at--

1) Det nye ekteskapssynet kommer til å prege den nye vigselsliturgien.

2) Den vil da åpne for ekteskapsinngåelser av personer som lever i polyamorøse forhold.

3) Om de blir få eller mange, så vil det vel være diskriminerende overfor dem å ikke la dem få gifte seg i kirken?

4) Hvilke argumenter har man å komme med dersom man ikke ønsker at det skal skje når man ikke lenger forbeholder ekteskapet for 1 mann og 1 kvinne?

Kristen Edvard Skaar

Kommentar #23

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

INGEN SVAR ER OGSÅ ET SVAR

Publisert nesten 5 år siden

I debatten etter mitt innlegg "En vigsel for fremtidem?" synes jeg det er kommet få relevante kommentarer til mine påstander.

Jeg mener at det nye kjønnsløse ekteskapssynet kommer til å -

1) - prege den nye ekteskapsliturgien,

2) - åpne for ekteskapsinngåelse av personer som lever i polyamorøse forhold.

Så har jeg stilt spørsmålene:

1) Om dette blir få eller mange, vil det ikke være diskriminerende overfor dem som vil leve i slike forhold, dersom de ikke får lov til å gifte seg i kirken?

2) Hvilke argumenter har man hvis man ikke ønsker slike "ekteskap" når man ikke lenger forbeholder det for 1 mann og 1 kvinne?

Dette har jeg ikke fått noen svar på. Hvorfor? Fordi man ikke har noen motargumenter for slike ekteskapsinngåelser? Det vil jeg tro er forklaringen. For konsekvensen av det nye ekteskapssynet er at man må akseptere slike "ekteskap". Den fremtidige ekteskapsvigselen kommer sikkert ikke til å ta forbehold overfor slike forhold.

Så ingen svar er også et svar. Og svaret må være: Jeg har dessverre rett i min påstand.

Kristen Edvard Skaar

Kommentar #24

Trond Wathne Tveiten

45 innlegg  313 kommentarer

Jaså?

Publisert nesten 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
I debatten etter mitt innlegg "En vigsel for fremtidem?" synes jeg det er kommet få relevante kommentarer til mine påstander.

Jeg mener at det nye kjønnsløse ekteskapssynet kommer til å -

1) - prege den nye ekteskapsliturgien,

2) - åpne for ekteskapsinngåelse av personer som lever i polyamorøse forhold.

Så har jeg stilt spørsmålene:

1) Om dette blir få eller mange, vil det ikke være diskriminerende overfor dem som vil leve i slike forhold, dersom de ikke får lov til å gifte seg i kirken?

2) Hvilke argumenter har man hvis man ikke ønsker slike "ekteskap" når man ikke lenger forbeholder det for 1 mann og 1 kvinne?

Dette har jeg ikke fått noen svar på. Hvorfor? Fordi man ikke har noen motargumenter for slike ekteskapsinngåelser? Det vil jeg tro er forklaringen. For konsekvensen av det nye ekteskapssynet er at man må akseptere slike "ekteskap". Den fremtidige ekteskapsvigselen kommer sikkert ikke til å ta forbehold overfor slike forhold.

Så ingen svar er også et svar. Og svaret må være: Jeg har dessverre rett i min påstand.

Kristen Edvard Skaar

1: Selvfølgelig kommer det til å gjøre det. Har noen hevdet noe annet.

2: Premisset her er latterlig. Det er en grunnløs påstand du komemr med. Bare fordi homofile får gifte seg så skal to og tre få¨gifte seg. Påstanden din mangler klar logikk og derfor tror jeg de fleste bare ikke gidder å svare på den.

Så til spørsmålene.

1: På ingen måte.

2: Ganske enkelt. Det finnes ingen logikk i at ekteskap mellom to av samme kjønnn skal føre til ekteskap mellom flere.

Du har ikek fått svar fordi du kommer med premisser som ikke hører hjemme noe sted. Samme som jeg skulle komemt emd en påstand om at stort bruk av kaffe fører til kriminalitet. Jeg kan etterpå hevde at jeg ikke har fått svar derfor er min påstand riktig. 

Det har alltid vær nekelt å vinne debatten om den nye ekteskapsloven. Med slike innnlegg så gjør du det bare enda enklere.

Kommentar #25

Kristen Edvard Skaar

24 innlegg  29 kommentarer

SVAR TIL SVAR

Publisert nesten 5 år siden

Jeg holder fast på min påstand tross Trond Wathne Tveitens svar. Når ekteskapet ikke lenger forstås som et forhold mellom 1 kvinne og 1 mann, har man åpnet opp for å akseptere polyamorøse "ekteskap". Og det så lenge man ikke tar et forbehold: nemlig å beskrive eller definere ekteskapet som et forhold mellom to personer. Men dette har ikke vært fremme i debatten. Jeg tviler på at det tas med ved utformingen av ny ekteskapsliturgi. Dermed mener jeg at den er klar til fremtidig bruk ved polyamorøse ekteskapsinngåelser.

Jeg regner med at dette er min siste kommentar i denne saken.

Kristen Edvard Skaar

Kommentar #26

Trond Wathne Tveiten

45 innlegg  313 kommentarer

Null logikk

Publisert nesten 5 år siden
Kristen Edvard Skaar. Gå til den siterte teksten.
Jeg holder fast på min påstand tross Trond Wathne Tveitens svar. Når ekteskapet ikke lenger forstås som et forhold mellom 1 kvinne og 1 mann, har man åpnet opp for å akseptere polyamorøse

Skal man komme med en påstand så bør man har noe man kan bygge påstanden på. Her bygger du påstanden en direkte løgn som ikke kan bevises. Det forstålig hvorfor du gjør dette og du bruker den eldste hersketeknikk som finnes, nemlig å forsøke å skremme folk.

Det som ikke har vært i debatten om den nye  ektesteksapsloven polyamorøse forhold. Dette er det kun personer som deg som har kommet med.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere