Linda Noor

15

Slik blir vestlig ungdom forført av Daesh

Ungdommene tilbys en forførende miks av kvinner, våpen, brorskap, kjendisstatus og makt. Derfor kan ikke denne kampen vinnes med bomber.

Publisert: 20. nov 2015

Først publisert i Agenda Magasin

Amerikansk etterretning anslår at nærmere 4 000 personer fra Vesten har dratt til Syria og Irak siden 2011, med mål om å støtte opprørerne eller terroristgrupper. De aller fleste av disse er fra Europa. Unge muslimer er Daesh (ISIS) sin viktigste målgruppe. Unge menn som er villige til å dø i kamp. Som de unge mennene i Paris forrige helg.

Søken etter identitet og tilhørighet blir ofte løftet frem som en sentral årsak til at unge, vestlige muslimer dras mot ekstremisme. Mange unge muslimer føler at de ikke blir akseptert som tyske, franske eller norsk, selv om de er født og oppvokst i disse landene. I mediebildet blir islam og muslimer ofte fremstilt i et negativt lys, og knyttet til saker som omhandler terrorisme, kriminalitet og kvinneundertrykkelse. Derfor er det bortimot uunngåelig at mange muslimer i vesten gjennomgår en slags identitetskrise i ung voksen alder. Kan jeg høre til her og samtidig være muslim?

Etter angrepene 11. september har det offentlige ordskiftet i Vesten blitt betraktelig hardere ovenfor muslimer. Muslimer i Europa forventes å ta avstand fra ugjerninger begått i islams navn i andre deler av verden. Muslimer er selv med og opprettholder en gruppetenkning om islam, når tusenvis tar til gatene for å protestere mot karikaturtegninger av Profeten, som om islamkritikk er en personlig fornærmelse mot enhver muslim. Hat og skepsis mot muslimer sauses sammen med islamkritikk, både fra muslimsk og anti-muslimsk hold.

Alt dette rabalderet har ført til at unge muslimer i økende grad har blitt opptatt av å definere sin egen muslimske identitet: Hva betyr det egentlig å være en europeisk muslim? Nå unge muslimer ikke føler tilhørighet til hverken sine foreldres hjemland eller sitt eget hjemland, søker mange mot en universell muslimsk identitet som ikke tar hensyn til etnisitet, nasjonal eller kulturell bakgrunn. Det som betyr noe er tilhørigheten til det forestilte, islamske fellesskapet – Ummaen. De siste årene har vi sett et økende antall unge muslimer som nekter å velge mellom å være norsk eller muslim, vestlig eller muslim. De er begge deler. I de aller fleste tilfeller er tilhørighet til religionen positivt, det gir unge muslimer stolthet og trygghet, samhørighet og trøst.

Noen få av disse søkende ungdommene har hatt en røff oppvekst. De har vært involvert i kriminalitet, dophandel, slitt på skolebenken og kommer gjerne fra trøblete hjem. De har følt på diskriminering, rasisme og utenforskap. Noen er brennende opptatt av det de opplever som en enorm urettferdighet og dobbeltmoral i utenrikspolitikken til vestlige land. Historier fra irakiske fengsler, fra Guantanamo, krigen på Gaza og så krigen i Syria. Unge muslimer identifiserer seg veldig med ofrene. De føler at muslimsk blod er mindre verdt. Alt dette gjør de mer sårbare og lettere ofre for de som rekrutterer til grupper som al-Qaida, Daesh og al-Shabaab.

Hamid Ali Farooq, imam i en av de største pakistanske moskeene i Oslo, beskriver de som rekrutterer på følgende måte: » – De er ingenting annet enn en gjeng med manipulatorer. De tar sårbare, svake mennesker, plukker dem ut og jobber systematisk med dem. Det er en veldig kynisk måte å utnytte mennesker på. For det er det de gjør». Farooq er en av mange imamer som har jobbet hardt for å motarbeide de som rekrutterer til Daesh. I mange av tilfellene lykkes de ikke å vinne den unges hjerte og sinn. Andre har større påvirkningskraft.

Vestlige Daesh-støttespillere er en mangfoldig gruppe. Når man følger med på aktiviteten deres på sosiale medier og deres bruk av propaganda, kan man likevel se visse likhetstrekk. De fremmer alle et felles fiendebilde mot muslimer som ikke deler deres ideologi, og Vesten. Deres materiale er en kombinasjon av voldsromantisering som trekker på referanser fra islamsk litteratur, apokalyptisk besettelse, grusomme bilder og videoer fra krigssoner, i en snodig miks med populærkulturelle fenomener. Ideen om «Kalifatet» selges som den ultimate quick fix-løsningen både for vestlig imperialisme og diktatoriske ledere i muslimske land. Dette appellerer til unge muslimer som ønsker å være en del av historien.
Det er ikke bare ideen om å forsvare islam mot «de vantro» som tiltrekker disse ungdommene. I dokumentarfilmen «Jihad – The Story of the Others», ser den norske regissøren Deeyah Khan på hvorfor britisk ungdom trekkes mot ekstremisme. Her får seerne et innblikk i hvordan seksuell frustrasjon blant unge muslimer i Vesten er en grunn til at de ønsker å knytte seg til Daesh. I dokumentaren møter vi flere tidligere ekstremister.

Alyas Karmani, en tidligere ekstremist som nå har blitt imam og ungdomsarbeider, formulerer problemstillingen slik: «Til syvende og sist handler dette om sex. Å søke til Daesh er et botemiddel mot seksuell frustrasjon.» Karmani forsetter: «Man er i Syria med våpen, som egentlig er bare en penisforlenger. Man tenker, se på meg, jeg er en mujahid nå. Jeg har makt, jeg er sexy! Jenter kommer til å legge merke til meg nå, og de vil bli min brud». Dessverre får de rett. Det står massevis av kvinner klare til å bli deres koner. De får også tilgang til slavinner.

Dette fører oss til en av de andre store utfordringene unge muslimer i Vesten sliter med i dag: Det enorme generasjonsgapet mellom de unge og deres foreldre. Mange foreldre har ikke den fjerneste anelse om hvilket liv deres tenåringer lever. Denne utfordringen strekker seg også til moskeen. Den eldre generasjonen kjenner ikke til de unges dobbeltliv, verken på nett eller ellers.

De som rekrutterer til terrororganisasjoner, derimot, de kjenner de unges behov og bekymringer svært godt. De tilbyr en forførende miks av kvinner, våpen og makt, alt innlemmet i et islamsk rammeverk. En lovnad om at de unge får muligheten til å «rense vekk» gamle synder har også stor appell. De er hellig overbevist om at hvis de blir drept, vil deres sjel komme til Jennah (paradis) før deres blod treffer bakken. Det er en vinn-vinn situasjonen.

Her trekker de som rekrutterer på eksempler fra profeten Muhammeds tid. Flere av hans følgesvenner hadde en mørk fortid, men ble helter etter å ha omfavnet troen. Denne forskrudde versjonen av islam  fokuserer intenst på krig, hevn og dominasjon, og ignorerer de tolerante og humanistiske skriftene i islam.

Når noen radikaliseres, er det ofte en eller flere spesielle hendelser i livet som vipper personen over kanten. Dette kan være hendelser som ikke virker så avgjørende for utenforstående, men som har satt spor for den det gjelder. Dette vendepunktet fører til at man får en kognitiv åpning til å fullt ut akseptere voldsbruk. Hendelsen kan være både stor eller liten, men det avgjørende er at hendelsen skaper en illusjonen om at personen stor overfor et veivalg: På dette tidspunktet virker det å slå seg sammen med Daesh som det attraktive av de valgene man har.

Enkelte dyttes i den retningen av en tøff og håpløs livssituasjon, andre dras mot væpnede grupper fordi de ønsker «karrierer» som tilbyr en type kjendisstatus, kvinner, anerkjennelse, brorskap og ikke minst adrenalinrush. De finner en mening i tilværelsen, som føles berusende. Det er også tvil i bildet, man kan gå inn og ut av en radikaliseringsprosess. De fleste som har flørtet med ekstremisme, snur før det går for langt.

Som nevnt står det kvinner klare til å gifte seg med krigerne. Rundt ti prosent av det totale antallet vestlige rekrutter, er kvinner. Flest kvinner har reist fra Tyskland, Frankrike og England. Kvinner følger i stor grad samme radikaliseringsmønster som menn. De blir motivert og tiltrukket av de samme faktorene. Det relativt høye antallet vestlige kvinner som har sluttet seg til Daesh, er et nytt fenomen, og det byr på ekstra utfordringer i anti- og avradikaliseringsarbeidet.

Ikke alle Daesh-tilhengerne i Vesten velger å reise til Syria eller Irak. Det er også et betydelig antall som velger å bli værende, hvor de jobber med å rekruttere flere støttespillere og aktivt spre ideologien. Disse er svært aktive på sosiale medier. Etter SA, Syria og Irak, er det i USA vi finner flest Twitter-kontoer som åpent støtter ISIS.

Denne kunnskapen vi har om Daesh og deres tilhengere, viser at denne kampen ikke kan vinnes med bomber. Vi må ta opp den ideologiske kampen, og det på en måte som faktisk når frem. Vi må satse på genuine grasrotinitiativ, ikke repeterende, masseutsendte ovenfra-og-ned budskap fra aktører som selv har begått overgrep. Vi kan ikke konkurrere med Daesh sin personlige og intime tilnærming til enkeltpersoner, men vi kan sørge for at enkeltpersoner ikke lar seg forføre så lett.

Det er det først og fremst andre unge mennesker som kan klare, med en empatisk og positiv tilnærming. Som kan formidle et fredelig og inkluderende narrativ, som tilbyr tilhørighet og identitet og ikke minst muligheten til å være en helt i sitt eget liv. Som en tidligere Daesh-imam forklarte antropolog Scott Atran: «Ungdommen som kom til oss ønsket ikke å bli belært som vettløse barn, de var for det meste både forståelsesfulle og medfølende, men fullstendig misledet».

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Utsagnet "islam er islam" er en tautologi, og som sådan ikke opplysende på noen som helst måte - like lite opplysende som utsagnet "kristendom er kristendom".  Det interessante er tolkninger og praksis

Kommentar #52

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Nødvendige og tilstrekkelige bærende elementer

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du argumenterer sterkt mot alle muslimer som vil føre en lite voldelig linje, du hevder at disse ikke praktiserer islam. Du argumenterer hardnakket for den voldelige varianten. Fordi du påstår det er sann islam.

Vel, her må jeg få korrigere. Det er ikke jeg som sier disse tingene. Islams helligtekster er meget tydelige på enkelte forhold som dessverre uunngåelig leder i slik retning. Hva er disse? I hovedsak disse, som gjør situasjonen for en reform av islam langt vanskeligere enn tilfellet for kristendommen og andre religioner - noe også den historiske virkeligheten selv så langt hele tiden har demonstrert:

Qur'an er forfattet i sin helhet ned til minste bokstav, ikke av folk, men av universets skaper selv.  Muhammed bedrev abrogasjon, noe som Allah selv i Qur'an 4 ganger bekrefter riktigheten av. Muhammeds abrogasjon innebærer at senere åpenbaringer gis forrang.  Det var i Medina at Muhammed ikke bare sanksjonerte forsvarskrig, men ren angrepskrig, først mot polyteister, dernest konkurrerende monoteister.  Det var Muhammed som instituerte den første islamske stat. Muhammed er det viktigste menneske til efterfølgelse i tanke og handling.  Ja, jeg forstår ditt poeng om at det de facto finnes folk (bl.a. Ahmadiyya) som ikke er med på abrogasjonsprinsippet. Men disse blir forfulgt! Av alle de 5 islamske lovskoler. 
OK, fortsatt er dette en realitet. Det finnes folk som skaper sine egne avarter. Men så er det ikke islam. Beklager. Det er noe annet. Gjerne inspirert av islam, men ikke islam. Hva er islam? Det er Qur'an og alle skriftene som viser Muhammeds gjerninger, ikke-gjerninger og taler. 
Selvsagt er jeg 100% støttende til folk som bryter ut av det vonde nett som de 6 nevnte (og andre) punkter ovenfor. Men så er det altså ikke islam. Islam innebærer islamsk stat; islam innebærer, per Muhammeds abrogasjon sanksjonert av Allah, ren angripskrig for dette formål. Islams tidsregning starter da også med det som blir kalt utvandringen hvor han til sist rir inn i Medina med et følge på mer enn 100 krigere. Dette er og blir sigende. 

Slik er det med alle ideologier. Man kan ikke bare selv putte hva man ønsker inn i dem uten at man dermed også ikke lenger er tro samme ideologi. En ideologi bæres alltid av et antall helt nødvendige og tilstrekkelige prinsipper. Jeg kan ikke si jeg er kantian, f.eks., hvis jeg hevder at det ikke finnes et transcendentalt ego.
Kommentar #53

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Derfor må vi støtte alle muslimer som ønsker å praktisere en islam i tråd med demokrati og menneskerettigheter.

Hvis vi kunne tilføye "...som ønsker å praktisere noe som kunne likne islam i tråd med ..." så ville jeg være 100% enig. 

Kommentar #54

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Muhammed er det viktigste menneske til efterfølgelse i tanke og handling.

Akkurat dette punkt er nevnt ikke mindre enn 91 ganger av Allah. Så det kan man altså ikke bare tenke bort. Sammenhold dette så med det Allah-sanksjonerte abrogasjonsprinsippet og Muhammeds egne handlinger så ser vi problemet svært tydelig. 

Kommentar #55

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Sammenhold dette så med det Allah-sanksjonerte abrogasjonsprinsippet og Muhammeds egne handlinger så ser vi problemet svært tydelig

For å holde oss her på hjemmebane..

I forbindelse med forrige angrep på Paris og Charlie Hebdo, ble jo leder av Islam Net, Qureshi, bedt i studio og uttalte der at han tok avstand fra handlingene. 

På sine egne nettsider skrev han imidlertid følgende:

«Charlie Hebdo og alle andre som har laget, trykket og publisert trakasserende tegninger eller videoer av profeten Muhammed (fred være med ham), får ingen sympati! Det er fordi disse er mobbere som håner, nedverdiger og sprer hat mot 1,6 milliarder muslimers mest elskede.»

Han representerer kanskje ikke alle muslimer i Norges holdning med dette utsagnet, men som skribent Akerhaug påpeker

"dessverre er han heller ikke alene om å ha disse holdningene. Ungdomsorganisasjonen oppgir å ha 2.000 medlemmer og er i så fall en av Norges største muslimske organisasjoner."

Mange unge på søk etter religiøse svar, vender seg til Qureshi og andre autoriteter (for dem).

Akerhaug skriver: "Det er interessant å lese hva slags spørsmål og svar som gis på denne siden om å drepe de som spotter og håner profeten Mohammad:

«Jeg hørte på et kassettopptak at alle som fornærmer profeten (fred være med ham) skal bli henrettet, selv om han angrer?» spør en innsender.

I svaret heter det blant annet som følger:

«Å fornærme profeten (fred være med ham) er en av de verste og mest forbudte handlinger, det er en vantro handling og innebærer frafall fra islam. De lærde er enige om at dette gjelder, spøk eller ei. Den som gjør dette skal henrettes, også om han angrer, og uansett om han er muslim eller vantro.»"

Kommentar #56

Greta Aune Jotun

181 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.


Robin Haug – gå til den siterte teksten. Kontrollspørsmål: i hvilket islamsk land har man menneskerettigheter og demokrati? (Du skrev "dersom.")Vet ikke? Indonesia?Indonesia kaller seg demokratisk republikk. 85-90 % av befolkningen bekjenner seg til islam. Siden 1990-tallet har det vært opptrapping av vold mot kristne. I år 2000 kom skarer av jihad-krigere sjøveien og angrep Lata-Lata-landsbyen (kristne) på Sulawesi med kniver. De plyndret og brente husene og krevde omvendelse til islam, eller så måtte de kristne forlate øya. De valgte å flykte, men jihadistene greide å drepe presten og andre ledere. Senere, da myndighetene sa det var trygt å komme tilbake til landsbyen, ble alle tvangsomskåret og påtvunget muslimske navn. Kirken ble omgjort til moské, og alle ble tvunget til å følge islamske bønneskikker.

Dette var ingen enestående hendelse. For en del år siden ble Nord-Molukkene renset for kristne; kirker og hus brent.

Islam og demokrati? Umulig. 

Kommentar #57

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Eksemplets uomgåelighet

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
«Å fornærme profeten (fred være med ham) er en av de verste og mest forbudte handlinger, det er en vantro handling og innebærer frafall fra islam. De lærde er enige om at dette gjelder, spøk eller ei. Den som gjør dette skal henrettes, også om han angrer, og uansett om han er muslim eller vantro.»"

Dette er jo fordi Muhammed forstås som menneskehetens selve lys. Det er ham som skal efterfølges, Det er ham som gestalter det perfekte eksempel. Dette er bekreftet 91 ganger av Allah. Og om Muhammed vet vi da også at han lot slike henrette. Hodene til de ulykksalige spottere ble kastet for hans føtter. 

Jeg er redd det er strikt umulig å hevde konklusivt at Islam Net ikke har rett her. Sett i lys av ovennevnte ut-islamske prinsipper. Det er ikke noen vei utenom. 

Vi skal være sjeleglade for at ikke flere håndhever islam. 

PS. Nå er det selvsagt alltid et spørsmål om når man skal kunne tolke noe som en slik 'fornærmelses.' Poenget, igjen, er at Muhammed selv har vist slike eksempler. Da står de da også til efterfølgelse.

Det skulle være interessant å vite hva IRN mente om akkurat denne problemstillingen.

Kommentar #58

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er DETTE islam?

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Islam er den samme enten en er i Iran, Syria, Saudi-Arabia eller Norge.

Islam er islam

Jeg siterer fra det norske, muslimske nettstedet, www.islam.no:

"Vi ber Allah (swt) om en fredelig verden, fri for undertrykkelse, okkupasjon, diktatur og terrorisme. En verden hvor alle mennesker føler at de er søsken og handler deretter.

Id ul-fitr er en tid for solidaritet, tilgivelse og omtanke."

Alle dere som påstår at det ikke finnes eksempler på at norske muslimer står for noe annet, som påstår at islam er det samme over hele verden, som påstår at det bare finnes EN type islam.

Vennligst kom med deres kommentarer til ovenstående sitat. Disse muslimene ber Allah om en fredelig verden, fri for undertrykking, okkupasjon, diktatur og terrorisme.

Jeg har satt inn dette sitatet her på VD mange ganger men INGEN av dere som hardnakket hevder at islam kun er EN ting, verdiger dette beviset for at vennlige, kjærlige og tolerante muslimer finnes i Norge en eneste kommentar.

Hvorfor fortier dere det? For å kunne holde fast på deres egne fordommer? For å slippe å innse det? Fordi det ikke passer inn i deres endimensjonale bilde av muslimer?

VIL dere simpelthen ikke kjenne virkeligheten, men heller fastholde et sett fordommer som har satt seg så fast at det ikke lar seg korrigere?

Mvh Sverre


Kommentar #59

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Og hva står det egentlig i sitatet, da?

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
For å holde oss her på hjemmebane..

I forbindelse med forrige angrep på Paris og Charlie Hebdo, ble jo leder av Islam Net, Qureshi, bedt i studio og uttalte der at han tok avstand fra handlingene.

På sine egne nettsider skrev han imidlertid følgende:

«Charlie Hebdo og alle andre som har laget, trykket og publisert trakasserende tegninger eller videoer av profeten Muhammed (fred være med ham), får ingen sympati! Det er fordi disse er mobbere som håner, nedverdiger og sprer hat mot 1,6 milliarder muslimers mest elskede.»

Han representerer kanskje ikke alle muslimer i Norges holdning med dette utsagnet, men som skribent Akerhaug påpeker:

Jeg mistenker Johansen for å forstå dette utsagnet som du selv ønsker det, men hva står det egentlig? Står det at denne personen støttet drapene i Paris?

Nei, det står det ikke. Det står at han ikke har sympati med dem. Det er noe helt annet enn å støtte at de skulle drepes.

For oss så fremstår det som ufyselige meninger som vi tar avstand fra, men i vårt demokrati er det en rettighet å uttrykke enhver mening enten den er dum, ekkel eller usympatisk. Det er faktisk ikke en plikt å sympatisere med mennesker man mener gjør svært ufine ting.

Jeg mistenker at mange mennesker ikke sympatisere veldig mye med eventuelle muslimer som mister livet f eks i krig. Og det hører med i vårt demokrati å ha rett til å ikke føle sympati med folk.

Man går ikke dermed inn for at de skal drepes. Det er en vesentlig forskjell, som vi bør fastholde.

Mvh Sverre

Kommentar #60

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg mistenker Johansen for å forstå dette utsagnet som du selv ønsker det

Og det gjør ikke Avnskog altså?

Hvorfor har han da elegant utelatt det siste sitatet som også var skrevet som et svar, av samme mann?

Les det en gang til og se om ikke du også sitter med en forståelse av hva han egentlig mener.

«Å fornærme profeten (fred være med ham) er en av de verste og mest forbudte handlinger, det er en vantro handling og innebærer frafall fra islam. De lærde er enige om at dette gjelder, spøk eller ei. Den som gjør dette skal henrettes, også om han angrer, og uansett om han er muslim eller vantro.»"

Kommentar #61

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi kunne tilføye "...som ønsker å praktisere noe som kunne likne islam i tråd med ..." så ville jeg være 100% enig.

Som sagt så mange ganer, det finnes ikke noen fasit på hva islam er. Profeten er dau, Allah er et fantasiprodukt, det finnes bare mennesker som tolker. Ingen tolkning er sann.

Forøvrig:

Britain’s extremist Islamists, after all, are not coming from ordinary Christian, Sikh, Hindu, Jewish or atheist backgrounds. They are coming from ordinary Muslim families, they have Muslim friends and they live in largely Muslim neighbourhoods.

It is therefore those families, friends and neighbours who are likely to be the first to hear those extremist views and thus be in the position to challenge them at the earliest opportunity and, we hope, stem their growth into full-bodied Islamist violence. 

...

Huge numbers of British Muslims are concentrated in distinct neighbourhoods, often living with, going to school with, working with, befriending and marrying only other Muslims. “This, ... creates the conditions for extremism and radicalisation to take hold.”

...

That is nonsense. It is ludicrous to pretend that Islamism has nothing to do with Islam. It has everything to do with Islam and that is precisely why it has such a potent appeal to so many young Muslim men and women.

 Ref: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/12005871/Islam-is-still-rooted-in-the-values-of-the-dark-ages-and-until-we-accept-that-we-will-never-get-rid-of-radicalism.html

Personen som uttaler seg er Labour-politker Sadiq Khan. En muslim.

Mener du at du befinner deg i en posisjon til å fastlå at han ikke er muslim?

I såfall, hva gjør at akkurat du har en slik fortreffelig forståelse av islam at akkurat du kan slå fast hva som er korrekt og ikke? Hva gjør at akkurat du vet best?

Og hva betyr det i praksis? Skal ikke muslimer som Khan få sin fulle støtte i det jeg siterer han på her?

Det finnes ingen fasit, det finnes ingen Allah, bare mennesker som tolker og tror. Islam er hva muslimer gjør det til. Gi din støtte til de som drar islam i riktig retning.

Kommentar #62

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Vel, jeg leste det sitatet som var sitert i begynnelsen av ditt innlegg

Publisert over 4 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Og det gjør ikke Avnskog altså?

Hvorfor har han da elegant utelatt det siste sitatet som også var skrevet som et svar, av samme mann?

Les det en gang til og se om ikke du også sitter med en forståelse av hva han egentlig mener.

«Å fornærme profeten (fred være med ham) er en av de verste og mest forbudte handlinger, det er en vantro handling og innebærer frafall fra islam. De lærde er enige om at dette gjelder, spøk eller ei. Den som gjør dette skal henrettes, også om han angrer, og uansett om han er muslim eller vantro.»"

Dessverre la jeg ikke merke til at andre gangen du siterte vedkommendes uttalelse, så var det flere setninger med.

Beklager.

Da stiller det seg selvsagt annerledes. Den slags dobbelt-kommunikasjoner er selvsagt svært forkastelig. Ingen tvil om det. Dette tar jeg sterk avstand fra!

Men det rokker altså ikke ved mitt syn, som går ut på at det finnes ulike retninger innen islam.

Islam er ikke EN ting. Har du forøvrig en kommentar til det sitatet jeg har utfordret deg på fra www.islam.no ?

"Vi ber Allah (swt) om en fredelig verden, fri for undertrykkelse, okkupasjon, diktatur og terrorisme. En verden hvor alle mennesker føler at de er søsken og handler deretter.

Id ul-fitr er en tid for solidaritet, tilgivelse og omtanke."

Jeg imøteser din kommentar med interesse!

Mvh Sverre

Kommentar #63

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Takk

Publisert over 4 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Det er det først og fremst andre unge mennesker som kan klare, med en empatisk og positiv tilnærming. Som kan formidle et fredelig og inkluderende narrativ, som tilbyr tilhørighet og identitet og ikke minst muligheten til å være en helt i sitt eget liv.

Takk til Noor for en god og interessant artikkel!

Som jeg argumenterer for i min nye bok Fundamentalistiske favntak, tror jeg det i praksis primært er en tolerant og moderat islam-tolkning som kan være et effektivt botemiddel mot den radikaliseringen av muslimsk ungdomm som nå foregår i en rekke land, ikke minst de vestlige. For ytterligere argumenter som støtter Noors anliggende, se min VL-kronikk Ikke les Koranen slik fanden leser Bibelen.

Kommentar #64

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
VL-kronikk Ikke les Koranen slik fanden leser Bibelen.

Det du skriver strider mot virkeligheten. Allah(Muhammed) har gitt 91 påbud om å følge Muhammed som det beste eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid - altså å følge voldsveien. Før det, anerkjente han at de svake og redde kan slippe å begå voldelig jihad. Men det er åpenbart at voldsveien er anbefalt av Allah, både skriftlig og gjennom Muhammeds enorme seire som voldsmann. Allah krever å bli tatt bokstavelig i koranen og å følge hans påbud er noe annet enn fandens måte å lese bibelen. Koranen er overlevert direkte av Allah, Bibelen er skrevet av mennesker inspirert av gud. Muhammed var en ekstremt voldelig profet, der han terroriserte, drev slavehandel, hadde sex med barn, voldtok og massemyrdet sine fiender. Det er irrasjonelt å sammenlikne fandens måte å lese bibelen med det å lese og følge koranens 91 påbud om å følge Muhammeds eksempel. Det er nesten umulig å begå verre handlinger enn de Muhammed begikk. Man trenger ikke å finne de verste historiene fra Muhammeds liv,(som fanden ville gjort) man trenger bare å følge alt han gjorde i Medina-perioden, da han med vold underla seg hele Arabia og 150 000 mann og startet denne selvgående ondskapen - den islamske politiske doktrinen.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1455 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
30 dager siden / 1282 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1280 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 814 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 795 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 551 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere