Bente Haukaas

48

Vil dagens katolikker kunne nyttiggjøre seg det å lytte til Michael Voris?

Han ber oss velge mellom kake og kors. Jeg sier «ja-takk, begge deler», men tenker også at man behøver da ikke synde om man koser seg med kake, men at vissheten om korset dog er noe vi trenger å minnes om gang på gang på gang!

Publisert: 16. nov 2015

Direkte språk uten omskrivninger.

Voris har ofte et meget direkte språk. Han veier ikke sine ord på gullvekt før han slipper dem ut av seg. I likhet med meg så er det sikkert mange som rister på hodet når han bastant påstår at bare katolikker blir frelst. Som norsk troende kjenner jeg til det langstrakte landet vårt, hvor mange ikke engang har en kirke i nærheten. Jeg kjenne til den gamle (og fortatt eksisterende i noen miljøer) antikatolske redsel for at den katolske kirke nærmest er verre en djevelen selv. Jeg tror at Gud er stor nok til å se i nåde til alle dem som ikke har mulighet til å forstå det katolske budskap og jeg har meget vanskelig for å tro at Gud vil sende f.eks min snille og godhjertede, klassisk luthersk troende oldemor (og mange flere ikke-katolikker jeg har kjent) til helvetet. Hun (og de andre) hadde ikke lært noe annet og hadde få muligheter i en tid uten Internet og moderne sosiale media til å forstå «ting» annerledes enn de gjorde. Som konvertert vet jeg at både jeg og mange andre konvertitter brukte lang tid på å finne frem til den katolske kirke og våge å gi vårt ja til den. Jeg tror neppe vi ville blitt sendt til helvetet om vi hadde dødd før vi var klare til å konvertere. 

Alle frelst eller ...?

Med dette sagt vil jeg gjerne få fortelle at jeg faktisk tror at muligheten til å gå fortapt er til stede. Med tanken på alle de muligheter som i dag fins til å forvirre folk bla via sosiale media, tenker jeg at hvis det er noe vi trenger, så er det nettopp personer av Michael Voris støpning, som tør å minne oss på både kirkens dogmer, kanoniske lover, katekismen mm, vi trenger. Michael Voris har en meget god evne til å tenke logisk. Når Father Barron uttaler at vi alle har en rimelig sjanse til å bli frelst, så er Voris der og utfordrer oss på om dét ikke er å gjøre porten litt for vid når uttrykket 'rimelig' blir brukt. Kan vi virkelig være rimelig sikker (f.eks 99, 9%) på at Gud i sin godhet frelser oss alle? At Gud kanskje frelser flere enn vi er i stand til å fatte, tror jeg nok, men jeg tror at forestillingen om at nesten alle skal bli frelst kan virke villedende fordi det lett kan få mennesker til å tro at siden de fleste kanskje blir frelst, så er det ikke så farlig om man synder litt her og der. Slik kan samvittigheten sløves og veien til skriftestolen bli lengre og lengre.

Guds vilje eller vår.

«Skje din vilje som i himmelen og på jorden» sier vi når vi ber 'Fader Vår'. For å kunne gjøre Guds vilje, må vi nesten vite hva som er Guds vilje og ikke lulle oss inn i at vår egen vilje kan erstatte Guds. Poenget for mange er jo at vår egen vilje kan komme i konflikt med Guds vilje og at vi som katolikker skal være i stand til å oppdage dette og deretter velge å leve i tråd med Guds vilje.

Kjærlighet; bare godhet eller også pekefingre?

Jeg har ingenting i mot Father Barron, men jeg tror vi trenger begge deler, både de som kan vise til kjærligheten i alminnelighet og kunsten (Fr. Barron) og de som kan påminne oss om at vi kanskje trenger å tenke oss om mht hvordan vi lever våre liv, slik Voris er så dyktig på (for dyktig, tenker gjerne noen). Vi får gjerne lære oss å se den store kjærligheten som også ligger bak Voris «pekefingre». Han levde selv i stor synd, til fortvilelse for sine foreldre, da moren på sitt dødsleie sa til ham at hun antakelig ikke ville trives i himmelen vitende om at han var på vei til helvetet. Et sterkt budskap! Det var ikke uttalt korrekt i forhold til god pedagogikk, men kan vi vente at en mor på dødsleiet skal forme sine ord i tråd med moderne pedagogikk når sønnen lever et «heidundrande liv» som ikke følger tradisjonell visdom om å gå på Guds veier?

Logikk i bunnen.

Michael Voris har på sin betal-kanal mange gode program som f.eks «Armor of God», «Wisdom of the Fathers», «Moral compass», «Basic training», «Remaining in the thruth» og mye, mye mer. Det er hans evne til logisk tenkning jeg setter så stor pris på. I disse tider med frafall og usikkerhet blant troende bør vi kanskje ønske Voris måte å formidle troen på velkommen, selv om han kan være ubehagelig direkte.

Kos og moral.

En smakebit fra en av hans gratis videoer (8 minutter) kommer her. Jeg har ikke noe i mot hyggelige sammenkomster hvor vi føler at vi har blitt styrket i fellesskapet og troen. «Events» er tema for denne videoen samt Voris påpekning av at vi trenger (også) å få utfordret vår samvittighet. Han ber oss velge mellom kake og kors. Jeg sier «ja-takk, begge deler», men tenker også at man behøver da ikke synde om man koser seg med kake, men at vissheten om korset dog er noe vi trenger å minnes om gang på gang på gang! For jamen er det mange stier i forskjellige retninger som tilbys oss i vår samtid ....

http://www.churchmilitant.com/video/episode/vort-2015-11-16

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #2

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Logikk frelser ingen.

Publisert over 4 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Som konvertert vet jeg at både jeg og mange andre konvertitter brukte lang tid på å finne frem til den katolske kirke og våge å gi vårt ja til den. Jeg tror neppe vi ville blitt sendt til helvetet om vi hadde dødd før vi var klare til å konvertere.

Det tror ikke jeg heller. Men det værste ved denne formen for menneskers utvelgelse er at jeg tror ikke de en gang vet hva frelse er for noe. Den katolske kirkes historie er ikke akkurat en kirke som overbeviser meg om at dens myndighet er gitt av Gud. De har tatt den til seg og følger sine tradisjoner, men Guds vilje finner jeg ikke der.

Voris kan brøle så mye han vil, men ingen logikk fører oss inn i himmelen.

Kommentar #3

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det du sier her, om å avvise Kirken, er det nok viktig at de som allerede er medlemmer får med seg, dersom de tror det er OK å gå på "kirke-shopping".

Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Røveren på korset var ikke medlem i DRKK

Publisert over 4 år siden

Røveren på korset var sikkert ikke medlem i DRKK. 

Allikevel fikk han bli med Jesus til paradis.  Bare etter en kort bønn. En bønn som viste at han trodde Jesu ord.

Alle som sier JA til Jesus blir inkorporert i Jesu legeme.  Sier Bibelen noe annet?

Kommentar #5

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Voris kan brøle så mye han vil, men ingen logikk fører oss inn i himmelen.

Logikken hjelper oss til å se om våre tanker følger logisk av de premisser som er gitt. Når Voris gjør et nummer av at Fr. Barron har sagt noe om at vi kan håpe på at vi (alle) kan ha en rimelig sjanse til å bli frelst, så griper han tak i ordet rimelig og får oss til å tenke oss om mht om det er så sikkert at vi alle har en sjanse til å bli frelst uavhengig av hvordan vi lever. For alle som har frafalne i sin familie eller vennekrets kan det nok virke behagelig med tanken om at de fleste av oss blir frelst, men er en slik tanke til å stole på (sann)?

Dette med å ruske litt i det det behagelige for folk, er Voris sin styrke. Jeg mener at vi trenger ham som en tankevekker eller som en 'hjelper', om du vil, som gjør at vi får sjansen til å tenke oss om mht dette og hint.

Hans hovedanliggende er, slik jeg har forstått det, å hjelpe folk til å bry seg om hverandre på den måten at vi husker på at målet med livet her på jorden er å oppnå det evige livet hos Gud, dvs at vi ikke lar andre seile sin egen sjø.

Det Voris er mindre flink til er å tenke pedagogisk. Det er ikke sikkert at vi når frem med evangeliet til andre om vi buser rett på dem og forteller om deres sjanser til å havne i helvetet om de fortsetter å leve sine liv som lunkne eller som frafalne.

Det lille negative du, Tore, sier om den katolske kirke har jeg ikke «hørt».

Kommentar #6

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Røveren på korset var sikkert ikke medlem i DRKK.

Holte svarer deg nok, men siden jeg er her akkurat nå, så lar jeg det likevel falle noen ord fra «min munn». Røveren på Golgata ble tilgitt alle sine synder der og da, dvs han ble innlemmet i den almene kirke (den katolske) der og da. Alle som angrer på sitt dødsleie og ber om det kan gis absolusjon av en katolsk prest og dermed bli innlemmet i den katolske kirke før de dør.  

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Guds Enhet

Publisert over 4 år siden

Det som slår meg, er at det ikke er snakk om den personlige frelsen, men om menneskehetens evne til å stå sammen i "Guds Enhet", menneskehetens enhet, her på denne vår jord? - Først når "de gode kreftene" evner å stå sammen vil vi klare å løfte i flokk, tenker jeg? - Da blir det ikke plass til singelløp lenger. - 

Er det ikke nettopp oppløsning av kirken som har skjedd etter at  troen ble  spredd i utallige kirkesamfunn, som ofte også er i innbyrdes strid med hverandre? En "babelsk forvirring" - uten evne til å samle flokken for Guds sak på jord? - Vi har overlatt styringen til sekulære krefter som søker egen materiell fremgang, uten å vurdere hvem som blir skadelidende  - Da blir vel alternativet "fortapelse"? -

Vi kan til og med lese om, at den 6te masseutryddelsen allerede er i gang! - Den første var for 444 millioner år siden! Handler det ikke da om å løfte i flokk?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Katolikkene - de eneste rettferdige?

Publisert over 4 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Holte svarer deg nok, men siden jeg er her akkurat nå, så lar jeg det likevel falle noen ord fra «min munn». Røveren på Golgata ble tilgitt alle sine synder der og da, dvs han ble innlemmet i den almene kirke (den katolske) der og da. Alle som angrer på sitt dødsleie og ber om det kan gis absolusjon av en katolsk prest og dermed bli innlemmet i den katolske kirke før de dør.

Alle som tror og er døpt, er et lem på Jesu livgivende tre, leser jeg i Bibelen.  Hva er det katolikkene nå kommer trekkende med?  Det blir jo rene middelalder retorikk og herske retorikk?  Istedenfor kjærlighet til sin neste. 

Katolikkene de eneste rene, pene og rettferdige i egne øyne.  Hva med tolleren og fariseeren?  Hvem gikk rettferdig bort?

Det var ingen katolsk prest på Golgata, men Jesu selv. Han tilga røverens synder - fordi han trodde Jesus.  Slik Abraham ble frelst fordi han trodde.  

Det var ikke mange katolske prester tilstede ved Abrahams dødsleie og hos røveren på korset.

Jeg spurte om hvor i Bibelen det finnes tekster som underbygger standpunktet at en må være medlem i DRKK for å bli frelst.  Er det ikke korsdøden og Jesus som på korset tilgir alle menneskers synder? 

Hvordan tolker katolikkene Rom 6, 1-11?  Hva med alle som er døpt i Faderen, Sønnen og DHÅs navn?  Er ikke dåpen gydlig?

Jeg har tidligere samtalt med biskop Eidsvig og stilt diverse spørsmål og fått gode svar.  Da jeg er i en prosess om å melde meg inn i DRKK. 

Det som kommer opp her i denne debatten er noe totalt annet enn biskopen ga meg inntrykk av.  Hovmod er ikke akkurat vakkert å se på.  Mens kjærlighet, nåde, tilgivelse og omsorg er preget av DHÅs gode frukter - så kan ikke jeg forstå at utsagnet fra trådstarter er i tråd med kjærlighetens og evangeliets klare budskap.

Det hadde vært fint om dere kan overbevise meg om at jeg bommer.  For dette mener jeg krever en grundig redegjørelse - det plikter dere etter å ha kommet draende med en påstand som ikke har dekning i tekstene.

 

Kommentar #10

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Mette, jeg fikk lyst å svare deg fordi jeg ikke forstår hvorfor du kommer med dette. Innen den katolske tro blir vi ett i Jesus (2. person i den treenige Gud). Når du snakker om å løfte i flokk, enhet på denne vår jord og om den 6. masseutryddelse, så forstår jeg deg ikke.

I den katolske kirke er vi ett ikke bare på denne jord, men også sammen med dem som har går forut for oss (inklusive gudfryktige protestanter som aldri fant frem til den katolske kirke, tenker jeg, og evt andre fra andre religioner som ikke hadde mulighet til å finne frem til den katolske kirke, tenker jeg også). Den katolske kirke er dermed langt større enn den synlige. Målet med livene våre i henhold til TROEN er å nå frem til det perfekte livet med Gud som helliggjorte. Vi kan selvsagt løfte idéer om hvordan gjøre livet på jorden bedre f.eks mht hvordan gi hele klodens befolkning tilgang til rent vann, bolig, mat og medisiner mm. Dette kalles karativt (kjærlights) arbeid. Det at vi bryr oss om hverandre og prøver å hjelpe hverandre i det daglige hører med til det kristne livet.

Med mindre vi dør i en ulykke sammen med mange andre, så blir vi ikke frelst i flokk. Vanligvis møter vi ikke vår Frelser i flokk i det vi dør, men en og en fordi vi dør en om gangen.

Hva mente du egentlig med responsen din? Tror ikke bahaier på frelse? Hvis de tror på den, tror de så at de er garantert den uansett hvordan de lever eller er det idéen om å løfte i flokk som gir frelse?

Mht kirkesplittleser som du også nevnte, så pleier gjerne ulike protestantiske kirkesamfunn å dele seg og dele seg etter som de blir uenige om diverse lære-synspunkter. Den katolske kirke har EN lære. Kanskje protestantene burde blitt innenfor den katolske kirke?

Kommentar #11

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det som kommer opp her i denne debatten er noe totalt annet enn biskopen ga meg inntrykk av.

Jeg tror neppe biskop Eidsvik har lært deg feil. Du er under opplæring og opplæringen tilpasses alltid det nivået eleven er på, dvs hvordan du har stilt spørsmålene dine. Det med at det ikke fins frelse utenfor den katolske kirke, var tanker som kom opp under motreformasjonen, da Kirken prøvde å vinne tilbake de den hadde tapt under reformasjonen. 

Hvis du leser fra §843 i katekismen og nedover siden, skulle det bli ganske klart for deg hvordan dette tolkes per i dag:

http://www.katolsk.no/tro/kkk/k1_31#843

Det er ikke opp til oss å stille oss til dommere over andre, men derimot er det en fordel å kunne den katolske lære slik at når vi som legfolk blir stilt forskjellige spørsmål, så bør vi kunne gjengi læren korrekt. Det er også en fordel å kunne den for vår egen del, slik at vi ikke roter oss bort i en verden som sender så mange budskap som tilsynelatende ser gode ut uten nærmere refleksjon.

Det er den som har forstått at den katolske kirke er den kirke Jesus innstiftet og likevel forlater den, eller lar være å melde seg inn i den, som står i størst fare for å miste "billetten til himmelen", ikke folk som aldri har hørt eller ikke forstår.

Jeg kjenner igjen din reaksjon fra min egen tid før konverteringen. Jeg kunne plutselig komme over noe som tilsynelatende rokket alt jeg hadde lært. Tålmodighet, bønn og evne til å skaffe meg kunnskap reddet meg over disse kneikene. Slik tror jeg svært mange konvertitter har hatt det før de tok sin endelige bestemmelse. Dessuten fant de fleste av oss ut at opplæringen er en livslang prosess uansett hvor godt vi hadde forberedt oss før konverteringen. Læringen slutter ikke med opptakelsen i Kirken.

Ønsker deg lykke til med din reise henimot den katolske kirke! Hjertelig velkommen skal du være når du er klar! 

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Etikken og moralen

Publisert over 4 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Mette, jeg fikk lyst å svare deg fordi jeg ikke forstår hvorfor du kommer med dette. Innen den katolske tro blir vi ett i Jesus (2. person i den treenige Gud). Når du snakker om å løfte i flokk, enhet på denne vår jord og om den 6. masseutryddelse, så forstår jeg deg ikke.

Beklager min tilstedeværelse på din tråd, men jeg mente å ha noe å si om forståelsen. For nå har, som du jo og sier,  den katolske tro en lære som alle forplikter seg i forhold til. Og dette er faktisk det viktige, slik jeg også ser det!

Derfor var jo min kommentar en hyllest til nettopp dette! - For hvis vi ikke har en felles etikk som samler, kan vi heller ikke snakke om å ha en god eller dårlig moral, slik jeg forstår dette i dag? - Da vil alt flyte! Det er den felles verdiforståelsen som har evne i seg til å bygge en sivilisasjon som gir frelse til alle folkeslag.

Det er min oppfatning i dag, at denne etikken nå trenger å bli verdensvid i forhold til de problemene vår klode nå opplever. - I dette opplever jeg utsagnet "å bli ett i Krisus"; den sanne hjernen som styrer oss alle. (Du må vite at jeg har vokst opp med både den kristne tro og kulturen, og ikke selv opplever meg så adskilt fra andre som de ser meg.)

Men igjen beklager mitt innspill.

mvh  Mette

Kommentar #13

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke opp til oss å stille oss til dommere over andre, men derimot er det en fordel å kunne den katolske lære slik at når vi som legfolk blir stilt forskjellige spørsmål, så bør vi kunne gjengi læren korrekt.

Jeg ville tro at dersom en vil til Gud i Hans Himmel bør en kjenne Hans lære. Det er Han som har staket ut veien til Seg. Ville tro det var viktigere å kunne Bibelens lære fremfor Dkks.

Ta en kikk inn i Dkks øvre organer og se. De sier en ting og gjør det andre. De sier de følger Bibelen, men jeg kan ikke finne den på deres nettside. Heller ikke finner jeg den GUDs lov som definerer synd. Jeg finner bare kirkens eget reglemang.

Hvor er den tro og lydighet til Gud som Jesus fremviste? Eller den ydmykhet og selvoppofrende holdning vår Mester stod for. Det Dkk vi ser er akkurat det motsatte, gull og glans og et enormt heriarki.

Kommentar #14

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

PS. Fjerdingen

Publisert over 4 år siden

Voris som jeg har trukket frem som en person det kan være verdt å lytte til, holder seg, så vidt jeg kan se, til den gamle versjonen mht at man ikke kan bli frelst utenfor den katolske kirke. Da blir det viktig å huske på at han er amerikaner og henvender seg til mange av de amerikanere som har forlatt Kirken fordi de syns det er mer gøy og fres over store protestantiske arrangementer, eller har forlatt Kirken av andre grunner.

Dersom de har de forstått hva de egentlig gjør, så har jo Voris helt rett i at deres frelse er i fare. Min begeistring for Voris er at han gir oss muligheten til å reflektere over tema som vi gjerne ellers ikke ville reflektert over. Forutsetningen for å kunne reflektere er jo at man kan læren fra før. Kan man den ikke, har man ikke grunnlaget for å reflektere rundt de problemstillinger han f.eks tar opp i sine Vortex-episoder.

Han tar opp mye som det sikkert ikke er så viktig å ta stilling til for en som forbereder seg på en eventuell konvertering, f.eks om diverse amerikanske politikere bør gis kommunion når de offentlig har gått i mot den katolske lære, f.eks i abortsaken. En norsk person som er i en prosess med å forstå læren trenger gjerne mer ro rundt seg, trenger å få nærme seg Gud og Kirken i sin egen takt.

Kommentar #15

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Du trenger da ikke å beklage!

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men igjen beklager mitt innspill.

Dialogens vesen er jo det at man spør og får svar, spør mer om man ikke forstår osv. Jeg skjønte ikke hva du mente og spurte derfor.

Det er med ydmykhet, glede og en viss ærbødighet at jeg ser at du mener at katolsk etikk kanskje bør bli verdensomspennede.

Kommentar #16

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Det er med ydmykhet, glede og en viss ærbødighet at jeg ser at du mener at katolsk etikk kanskje bør bli verdensomspennede

Katolsk etikk viser i allefall veien gjennom en enhetlig etikk for kristendommen! Uten en enhetlig etikk, så har vi heller ingen moral å forholde oss til, det er den tanken jeg har kommet til i dag.

- Jeg beklaget, da jeg trodde du oppfattet det upassende ,at jeg med min tro mente noe på din tråd.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #17

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Eller den ydmykhet og selvoppofrende holdning vår Mester stod for. Det Dkk vi ser er akkurat det motsatte, gull og glans og et enormt heriarki.

 "Our pain is the result of this Fallen world, but we are comforted in the arms of Christ".

Sitatet er hentet fra artikkelen fra novmber som er presentert nedenfor. Ydmykhet i forhold til Gud er faktisk noe av det som kjennetegner et hvert menneske som påstår at det tror. Man skal være forsiktig med å tro at en selv er bedre enn andre (jmf det jeg har sitert deg på, dvs at du ikke ser annet enn gull, glans osv).

Så var det artikkelen; en av mange som forteller at den katolske kirke er langt mer enn det uvitende forstå-seg-påere tror den er:

November: Walking with the Church in Sorrow and Joy.

http://catholicexchange.com/november-walking-with-the-church-in-sorrow-and-joy

Kommentar #18

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Katolsk etikk viser i allefall veien gjennom en enhetlig etikk for kristendommen! Uten en enhetlig etikk, så har vi heller ingen moral å forholde oss til, det er den tanken jeg har kommet til i dag.

Ja, akkurat! Hvis det er noe verden trenger, så er det en enhetlig etikk, bort fra relativismen.

Kommentar #19

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Katolsk etikk viser i allefall veien gjennom en enhetlig etikk for kristendommen! Uten en enhetlig etikk, så har vi heller ingen moral å forholde oss til, det er den tanken jeg har kommet til i dag.

Jeg har lest litt fra en artikkel fra katolsk.no som heter "Lumen Gentium" og hvor de skriver om Kirken. Veldig interessant det som står der. Og man kan kanskje tro at DKK bare tror at de selv blir frelst, men her leser jeg om en åpenhet for at alle kan bli frelst, uansett tro. Jeg kopierer det som står om de ikke kristne

De ikke-kristne

16. Endelig er det alle de som ennå ikke har mottatt evangeliet; for også disse er på forskjellige måter i slekt med Guds folk 18. I første rekke står da det folk som paktene og løftene er blitt gitt til, som Kristus etter sin menneskelige natur stammer fra (kfr. Rom. 9,4-5), det utvalgte folk, høyt elsket for fedrenes skyld (kfr. Rom. 11,28-29). Men Guds frelsesplan innbefatter også dem som anerkjenner Skaperen, og blant dem især muslimene, som påberoper seg Abrahams tro og sammen med oss tilber den ene, barmhjertige Gud som på den ytterste dag skal dømme menneskene. Gud selv er heller ikke langt fra de andre som gjennom skygger og bilder søker den ukjente Gud: Han gir jo liv og ånde og alt til alle (kfr. Ap.gj. 17,25-28), og som Frelser er det hans vilje at alle mennesker skal bli frelst (kfr. 1. Tim. 2,4). For de som uforskyldt er uten kunnskap om Kristi evangelium og hans Kirke, men som ikke desto mindre søker Gud av et oppriktig hjerte - og under nådens impulser prøver å gjennomføre Hans vilje slik de erkjenner den ved sin samvittighet - kan nå frem til den evige frelse 19. Og det guddommelige Forsyn vil ikke nekte den nødvendige hjelp til frelse til dem som ikke har hatt muligheter for å nå frem til en bevisst gudserkjennelse, men som, selvsagt ikke uten Guds nåde, strever for å leve rett. Alt det gode og sanne som finnes hos disse blir av Kirken betraktet som forberedelse for evangeliet 20 og en gave fra Ham som opplyser ethvert menneske for at det til slutt skal eie livet. Men ofte er menneskene blitt forført av den Onde, deres tanker endte i tomhet, og de byttet Guds sannhet bort mot løgn og tjente skapningen mer enn Skaperen (kfr. Rom. 1,21 & 25). Andre ganger utsettes de for den ytterste fortvilelse fordi de lever og dør i denne verden uten Gud. Av den grunn, til Guds ære og alle disse menneskers frelse, minnes Kirken Herrens bud om «å preke evangeliet for all skapningen» (kfr. Mk. 16,16), og den sørger for å yte misjonen aktiv bistand.

Kommentar #20

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Frelsen kun for katolikker?

Publisert over 4 år siden


Akkurat.  Det gjelder å ha hjertet på rett plass.  Da kan en jo ikke samtidig mene at en må være katolikk for å ha hjertet på rett plass.  Hvordan kan en tolke seg bort fra Bibelen - om frelse for de som tror.  Ikke bare for katolikkene.  Det hadde gjort seg med et grundig svar - istedenfor bare å vise til katekismen.  Hvorfor unngår dere å forklare ut fra Jesu og apostlenes Ord i Bibelen?  Finnes det dekning for påstanden i Bibelen? Om det gjør det så må det da være lett å vise til Skriften.

Kan dere ikke begrunne det godt - så er det lett å komme til den konklusjon at det er et slags maktspråk.  Kom til oss som medlem - ellers går det deg/dere ille!! 

Det er sikkert 800 millioner protestanter som sikkert vil protestere heftig på at bare de som er medlem i RKK blir frelst.  

Gud er jo dommeren og Jesus frikjenner.

Du har rett da det gjelder biskop Eidsvig og nattverden.  Katolikkene godkjenner ikke den protestantiske nattverden p.g.a. manglende kontinuitet fra Peter til dagens pave og prester - fortalte Eidsvig meg.  Det vil si at han mener den protestantiske nattverden er ugyldig og uten kraften fra Jesus.

Men dåpen i protestantiske kirker godkjennes uten videre. 

Det er kun Jesus som kan åpne bokrullen - slik det står om i Åpenbaringen.  For å åpne bokrullen å forstå tekstene, så må en ha fått DHÅ.  Ellers er bokrullen lukket.  Her halter påstanden at kun katolikker blir frelst.  I alle fall for meg.  Har en fått DHÅ err en i kommunion med Jesus - Livets tre - ellers kunne en ikke åpne bokrullen.

Det biskop Eidsvig understreket - han anbefalte ikke medlemmer i DnK å gå over til RKK. 

Er det slik dere påstår at det kun er frelse for katolikker - så er det underlig at han ikke ropte et høyt og tydelig varsko for troende protestanter.

Han ropte heller ikke et varsko for de som gikk til nattverd i DnK.  En bekjennelse:

Nattverden er den viktigste årsaken til at jeg vurderer å melde meg inn i RKK.  For å være sikker - sikker for meg og min familie.  Men, allikevel vil jeg ha en grunngiving ut fra bokrullens tekster. For den har dere åpnet - den har dere lest.

Jeg avslutter med Kol 1. 10-14

 10 Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 11 Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede 12 skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. 14 I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene

Kommentar #21

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

De etiske lovene

Publisert over 4 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Men Guds frelsesplan innbefatter også dem som anerkjenner Skaperen, og blant dem især muslimene, som påberoper seg Abrahams tro og sammen med oss tilber den ene, barmhjertige Gud som på den ytterste dag skal dømme menneskene. Gud selv er heller ikke langt fra de andre som gjennom skygger og bilder søker den ukjente Gud: Han gir jo liv og ånde og alt til alle (kfr. Ap.gj. 17,25-28), og som Frelser er det hans vilje at alle mennesker skal bli frelst (kfr. 1. Tim. 2,4).

Takk Randi for at du hentet fram dette som faktisk er helt sentralt! - At paven også spesifikt oppfordrer alle sine tilhengere til et vennskap  med muslimer, anser jeg helt sentralt.  - Det er min oppfatning at vi heller ikke helt har forstått sharias (lovens) betydning innenfor islam? Den felles etiske loven som den eneste kraft vi kan bygge en etisk og moralsk verden. Dog annerleder i dag enn for 1400 år siden!

I vårt sekulære samfunn har vi byttet ut ganske mange av Guds lover, med lover som gagner vår fysiske og materielle tilfredsstillelse mer enn rettferd for denne verden. Vi har sett på hva som gagner oss lokalt og ofte ikke hatt helheten for øye, tenker jeg. - "De andre" har vært for langt unna. - Det er de ikke lenger.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #22

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Og man kan kanskje tro at DKK bare tror at de selv blir frelst, men her leser jeg om en åpenhet for at alle kan bli frelst, uansett tro

1. Tim 2, 1-4

 2Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.  3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over,  4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Vers 4 leser og forstår jeg gjelder alle som sier JA til Jesus.

Kommentar #23

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

I Jesus

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene

Uavhengig av medlemskap i Dkk eller ikke.

Kommentar #24

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det er min oppfatning at vi heller ikke helt har forstått sharias (lovens) betydning innenfor islam?

Å hugge av hendene til de som har stjålet, steiner de som er utroe eller pisker de som har hatt sex før eksteskap tar jeg fullstendig avstand fra. I Saudi Arabia så blir kvinner som kjører straffet og de som har blogger pisket hørte jeg også. Forstår jeg deg rett at du er for Sharialoven?

Kommentar #25

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Lovens betydning

Publisert over 4 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Å hugge av hendene til de som har stjålet, steiner de som er utroe eller pisker de som har hatt sex før eksteskap tar jeg fullstendig avstand fra. I Saudi Arabia så blir kvinner som kjører straffet og de som har blogger pisket hørte jeg også. Mener du virkelig at du er for Sharialoven?

Nei Randi, så absolutt ikke ;)  Dette var lover som ble innført i et helt annet samfunn på 600 tallet, og Muhammed har aldri kunnet fornye dem selv senere! - 

Jeg prøvde å legge frem dette at lovene står sentralt i islam. Derfor studerer en muslim ikke teologi, men "Figh" som er  jus. - Her i vest blir muslimer oppfordret til å følge våre lover da vi stort sett har gode lover som har gitt oss et bedre samfunn.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #26

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Nei Randi, så absolutt ikke ;)

Bra å høre det, da :)

Kommentar #27

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Det tar tid å finne sin kristne plass.

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Kan dere ikke begrunne det godt - så er det lett å komme til den konklusjon at det er et slags maktspråk. Kom til oss som medlem - ellers går det deg/dere ille!!

Det er sikkert 800 millioner protestanter som sikkert vil protestere heftig på at bare de som er medlem i RKK blir frelst.

 Fjerdingen, jeg har ikke tid til å gjennomgå de katolske læresetningene plass i Bibelen med deg. Anbefaler deg «Where is That in the Bible?(2001) av Patric Madrid eller «What Catholics Really Believe: Answers to Common Misconceptions About the Faith» (1995) av Karl Keating. Amazon har begge.

Mht setningen: "Utenfor Kirken ingen frelse", så har jeg forklart deg at dette var en setning, ikke et dogme som du må tro, som kom inn under motreformasjonen (#11 her); dvs etter at mange katolikker hadde forlatt Kirken for å følge Luther og som også misforstod Luther dithen at de trodde det var forventet at de skulle knuse katolske statuer og gjøre hærverk i katolske kirker. Hvilken sorg tror du ikke alle disse frafalne påførte Kirken, ikke først og fremst for sine ødeleggelser i kirkene, men fordi Kirken så hatet deres som de ikke ville komme til skriftestolen med? Hvordan skulle mennesker med et slikt stort hat mot Kirken kunne nå frem til frelse? Slå opp 'hat' i hvilken som helst kristen ordbok. Jeg tror ikke du vil finne en eneste ordbok som ikke forteller deg hvor negativt Bibelen ser på hat og det helt uavhengig av type kirkesamfunn.

Det er til den katolske kirkes historie (kirkehistorie) du må gå dersom du ønsker en ytterligere fordypning av hvordan Kirken prøvde å komme seg på beina etter reformasjonen og hvordan den prøvde å uttrykke seg på den tiden.

Som både Holthe og jeg har forklart, så gjelder utsagnet kun dem som vet at Kirken er Kirken og som likevel forlater den eller lar være å melde seg inn i den når de har skjønt.

Verken du eller dine protestantiske venner er akkurat der, så da må vi kunne anta at utsagnet "Utenfor Kirken ingen frelse" ikke gjelder dere.

Den dagen du forstår og føler at HER i den Kirke hvor Jesus er levende tilstede i tabernakelet, HER er den Kirke som Jesus grunnla, da vil man etter hvert kunne spørre deg om hvorfor du ikke melder deg inn.

Du er ikke der ennå, og kanskje kommer du aldri der. (Hadde du vært der så hadde du løpt og bedt biskopen om en dato for din konvertering) Jeg vet om mennesker som gikk på kurs i katolsk tro, men som ikke klarte å se at dette var veien de skulle gå. Jeg antar da at disse ikke rammes av den gamle setningen fra post-reformasjonen.

I kraft av din dåp (uavhengig i hvilken kirke du ble døpt i) så er du allerede et lem på Guds tre. Du er opptatt i «verdenskirken» bestående av alle kirkesamfunn som bekjenner den treenige Gud. Men som du riktig forklarer: Du har ikke adgang til Eukaristien (den katolske nattverd).

Legger ved link til eukaristiske mirakler:

http://www.therealpresence.org/eucharst/mir/a3.html

Ta deg den tiden du trenger, du, Fjerdingen før du tar valget på om du vil bli katolikk eller ikke. Mange bruker flere år på den prosessen, så du behøver ikke skamme deg om du syns du bruker lang tid.

Gud går alltid i den enkeltes takt fordi hvert menneske er unikt og hvert menneske har sin egen livshistorie som Gud er kjent med!

Guds fred til deg uavhengig av hvilken kirke du måtte ende opp i til slutt! 

Kommentar #28

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Les Åp. 2 og 3

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Nattverden er den viktigste årsaken til at jeg vurderer å melde meg inn i RKK. For å være sikker - sikker for meg og min familie. Men, allikevel vil jeg ha en grunngiving ut fra bokrullens tekster. For den har dere åpnet - den har dere lest.

dette er Kristi ord til menigheten, de fire siste brevene Johannes ble bedt om å sende ut er adressert til den katolske kirke (Tyatira), den lutheranske kirke (Sardes) og de frie brødre menighetene er representert ved Filadelfia og Laodikea.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #29

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Kirkehistorie

Publisert over 4 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Det er til den katolske kirkes historie (kirkehistorie) du må gå dersom du ønsker en ytterligere fordypning av hvordan Kirken prøvde å komme seg på beina etter reformasjonen og hvordan den prøvde å uttrykke seg på den tiden

Ikke gjør det, du vil finne mange uhyrligheter. Jeg har nemlig gjort det.

Kommentar #30

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Og hvor hørte forfatteren hjemme?

Publisert over 4 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Ikke gjør det, du vil finne mange uhyrligheter. Jeg har nemlig gjort det.

Skal man lese katolsk kirkehistorie, så bør vel nesten forfatteren ha en viss skolering i katolsk tro og lære.


Jeg vil anbefale: "Seven Lies About Catholic History: Infamous Myths about the Church's Past and How to Answer Them" (2010) av Diane Moczar.

Den fins på Amazon. Begynnelsen av omtalen på Amazon:

"The world hates the Church that Jesus founded, just as He said it would (John 15:18). It reviles her doctrines, mocks her moral teachings and invents lies about her history. In every age, but especially in our modern day, historians and political powers have distorted the facts about her past (or just made up novel falsehoods from scratch) to make the Church, and the civilization it fostered, seem corrupt, backward, or simply evil".

Jeg håper at Fjerdingen har fått en begynnende anelse om at når han så tidlig i en evt konverteringsprosess går ut og forteller om det i et åpent forum, så vil han vekke til live alle katolikkhatere som vil prøve å fore ham med antikatolsk informasjon.

Dersom Fjerdingen er seriøs og fortsatt lurer på de samme spørsmålene, håper jeg han vil ta en prat med biskopen, som han allerede later til å kjenne, og be om en utdypning på hvordan man i den post-reformatoriske perioden kom til å bruke uttrykket om at frelsen fantes bare innenfor den katolske kirke og hvordan man ser på dette per i dag.

Mht Voris, som jo skulle være samtaletema for denne tråden, så tror jeg at den foreløpige konklusjonen må bli at katolikker som liker å reflektere og ikke er redd for å få sine tanker utfordret, kanskje vil kunne dra nytte av Voris mange programmer på premiekanalen. 

Kommentar #31

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Ta deg den tiden du trenger, du, Fjerdingen før du tar valget på om du vil bli katolikk eller ikke. Mange bruker flere år på den prosessen, så du behøver ikke skamme deg om du syns du bruker lang tid.

Gud går alltid i den enkeltes takt fordi hvert menneske er unikt og hvert menneske har sin egen livshistorie som Gud er kjent med!

Guds fred til deg uavhengig av hvilken kirke du måtte ende opp i til slutt!

Tusen takk for en nydelig, informativ og svært vennlig kommentar.

Guds fred til deg også!

Kommentar #32

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Tusen takk for en nydelig, informativ og svært vennlig kommentar.

Guds fred til deg også!

Bare hyggelig!

Takk for fredsønsket!

Kommentar #35

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Erik Holthe - ny inkvisisjon?

Publisert over 4 år siden

Holthe opptrer tydeligvis som dommer og allvitende - både på det ene og det andre feltet.  Også over biskopen.  Du får ta det opp med biskopen selv det ovenfor siterte.  Det ser ut til at du trenger rettledning fra oven.  Kanskje det er en årsak til at det var sovende i 1300 år? 

Bente har jo rett i at det etter 1300 år ble tatt fram igjen.  Hvorfor i all verden var det sovende i 1300 år?  Selv gjennom tiden med to paver vasr tydeligvis ikke det noe tema.  Eller avskallingen fra DRK og til andre ortodokse kirkesamfunn.  Det var tydeligvis ikke en viktig sak - og det må jo være fordi utsagnet helt mangler dekning i Skriften.

Og igjen fra 1950 til det plutselig dukker opp i våre dager.  Hva er årsaken til det?  Mulig noen med  kjærlighet og rett hjerte, ser at det rett og slett er i strid med evangliet å hevde dette.  Det er ikke i Jesu Ånd og i strid med Bibelen rett og slett.  Det er jo godt mulig noen har vanskelig for å bære fram et budskap stikk i strid med Bibelens tekster.  Men, du har uansett tydeligvis svaret.

Såpass til kar er du vel at du selv tar opp det siterte ovenfor med biskopen?   Du er vel istand til å refse også han, eller er du for feig?

Kan det være en liten mulighet, en bitte liten mulighet, for at du er like feilbarlig som øvrige mennesker - at du rett og slett tar feil i dine svært sterke påstander og din svært sterke argumentasjon?  Rett og slett skremmende argumentasjon. 

Du er sikkert kun et søkende menneske?  Det virker ikke slik. 

For meg høres argumentasjoenen din ut som rene inkvisisjonen.  Hvor er hjertet og nestekjærligheten? 

Jeg forstår at du ikke kan og ikke vil henvise til Bibelens tekster.  For det som hevdes har ingen dekning i Skriften.  I tilfelle hvor i Skriften har du dekning for påstanden at en må være medlem i RRK for å bli frelst?

Viser du et kristent sinnelag?   Ser ikke slik ut for meg.   

Kommentar #36

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Hm...

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det biskop Eidsvig understreket - han anbefalte ikke medlemmer i DnK å gå over til RKK.

Jeg la ikke merke til denne setningen hos deg før Holthe fremhevet den. Jeg tror at det må foreligge en misforståelse her. Hvis dette medfører riktighet (dvs ingen misforståelser), så skjønner jeg faktisk ikke min biskop i denne saken.

Fordi biskopen er travelt opptatt og neppe tar seg tid til å lese VD, så syns jeg ikke du skal referere ham her. Han rekker dermed ikke å forsvare seg.

Du har full frihet til å melde deg på kurs i den katolske tro. Under forutsetning av at du forstår troen og har et ønske om å konvertere når undervisningsåret er ferdig, så kan jeg vanskelig forstå at dette ikke skulle anbefales deg.

Hva som skjer dersom en person har gått på kurs og fortsatt viser at han/hun ikke forstår troen vet jeg ikke. Jeg har aldri hørt om en slik sak. Likevel kan jeg tenke meg at det kan kreves at vedkommende i så fall fortsetter å studere troen frem til han/hun kan vise at h-n kan troen.

Grunnen til at man skal forstå, er jo at man ved konverteringen (den katolske konfirmasjon) skal motta Jesu levende legeme.

Man kan ikke motta Jesu legeme samtidig som man avviser hans Kirke (det vil man jo faktisk gjøre hvis man ikke forstår og dermed kanskje er uenig i Kirkens lære).

En ting må være klinkende klart: Katolikker leser ikke alltid Bibelen bokstavelig. Siden du efterspør bibelreferanser, er nok det klokeste du kan gjøre å sette deg litt inn katolsk bibeltolkning. Jeg anbefaler deg å begynne med f.eks Scott Hahns tolkninger av 1. mosebok (Genesis). Da får du bla med deg Skapelsen mm og et innblikk i hvordan katolikker tenker i forhold til Bibelen når den leses innen et frelseshistorisk perspektiv.

Som nevnt tidligere. Ta den tiden du trenger før du bestemmer deg. Gå langsomt frem og ta deg tid til å fordøye etter hvert! Et lite råd: Kanskje det ikke er så lurt å gå verbalt løs på Kirkens medlemmer, slik du har gjort med Holthe, i den tiden du prøver å lese deg opp på katolsk lære og forståelse (selv om du er uenig med ham) ... 

Fortsatt Guds fred!

Kommentar #39

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Ja, så absolutt.

Publisert over 4 år siden

Scott Hahn er en levende kunnskapskilde som virkelig evner å hjelpe oss til å forstå selv de mest innviklede tema. Jeg anbefaler ikke bare første Mosebok med Scott Hahns kommentarer, men hele Bibelen samt Scott Hahns bøker.

Kommentar #40

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Kankje noen vurderer det annerledes?

Publisert over 4 år siden
Bente Haukaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg la ikke merke til denne setningen hos deg før Holthe fremhevet den. Jeg tror at det må foreligge en misforståelse her. Hvis dette medfører riktighet (dvs ingen misforståelser), så skjønner jeg faktisk ikke min biskop i denne saken.

Kan jo hende han har mer enn en tanke i hodet.  Selvsagt mener han ikke å si at han advarer protestanter å konvertere til den katolske kirke.

Men, at det må være grundig vurdert.  Grunngivingen var at mange er i fyr og flamme da de konverterer, men at han har registrert at mange etter en tid uteblir fra gudstjenester etter som tiden går.

Det jeg reagerte på at om det er slik at det kun er frelse å få som medlem i kirken, som da tydeligvis tolkes av katolikker som DRKK, så burde han sagt det klart og tydelig. 

Nå har jeg mer sans for forståelsen du viser til i din kommentar 27.  Det tyder på at Eidsvig heller mer til din forståelse enn av den mer bombastiske forståelsen fra Holthe.

Kommentar #41

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk for et grundig svar.  Det skal jeg undersøke ytterligere.  Du og DRKK kirke mener altså at prester i protestantiske kirke er vranglærere - da det gjelder nattverden spesielt.  Ettersom protestanter ikke er i kommunion med DRKK.

Det er jo akkurat det jeg selv lurer på også.  Du kunne også ha lagt vekt på Gal 1, 6-9.  Hva slags vranglære er det Paulus viser til her?

Evangleiet og troen som frelser er vel protestanter og katolikker stort sett enige i.  Men jeg merket meg at Lars Roar Langseth ga ut en bok om at kirken tror for alle.  Da mener han DRKK.  Jeg har ikke lest boken.

Det er kjernespøsrsmålet - for min del.  Er nattverden gyldig i protestantsiske kirker og andre kirkesamfunn?

Kommentar #42

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Aldri lurt å sitere andre ut av kontekst.

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Selvsagt mener han ikke å si at han advarer protestanter å konvertere til den katolske kirke.

Men, at det må være grundig vurdert. Grunngivingen var at mange er i fyr og flamme da de konverterer, men at han har registrert at mange etter en tid uteblir fra gudstjenester etter som tiden går.

Det er fint at du kommer med konteksten. Mange kan få et feilaktig bilde av den man siterer når man plukker ut en setning fra helheten. Jeg mener fortsatt at man ikke skal sitere andre på det de har sagt muntlig når de ikke vet om det og ikke kan forsvare seg. I dette tilfellet gjaldt det biskopen, en annen gang kan det være en annen. Som ex-Dnk-er ble jeg helt sjokket over muligheten for at min biskop skulle ha uttalt seg slik. Jeg trodde at dette måtte være en misforståelse og heldigvis har du bekreftet at det var det.

Det du har skrevet nå er fullt ut forståelig. Jeg har kjent en slik «fyr og flamme»-katolikk. Aner ikke hvor det er blitt av vedkommende ...

Skal man konvertere, så er det viktig at man tar seg tid. Man må ha evne til å forplikte seg og være overbevist om at man kommer nærmere Gud som DKK-medlem enn som medlem i den kirke man allerede er medlem av. Kirken er ment å være «veien til Gud». Å nærme seg Gud (mer og mer) er et livsprosjekt som aldri stopper opp, selv ikke i dødens øyeblikk. Forberedelsene før evt konvertering er akkurat det, forberedelser. Etterpå følger en livslang læretid. Dessuten må man være forberedt på at veien ikke blir en dans på roser. Det kommer opp- og nedturer ...

Kommentar #43

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

En artikkel om nattverden.

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Er nattverden gyldig i protestantsiske kirker og andre kirkesamfunn?

Jeg må si stopp her. Har ikke mer tid. Etterlater meg dog en norsk arikkel om det forespurte tema til refleksjon og fordøyelse:

http://www.katolsk.no/tro/tema/sakramenter/artikler/nattverd

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2919 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1897 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1521 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1051 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 920 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 624 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere