Anne Jensen

36

Verdens ånd?

Publisert: 15. nov 2015

1.Kor.2:12.Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.

... skrev Paulus, den gang da.

Men hvordan er det i dag? Kan vi kristne påstå at vi ikke har verdens ånd? Jeg ser veldig få likhetstrekk mellom de første kristne på Paulus' tid og dagens kristne. Jeg ser forsøk, ja... Men jeg tror det er nettopp disse "forsøkene" som gjør at "verdens ånd" har inntatt kristenheten.

For hva er verdens ånd? Jeg har noen tanker...

Tror du at Guds vilje kan tvinges frem, gjennom politiske vedtak? Da har du verdens ånd.

Tror du at Gud "beskytter" land som har et "riktig" forhold til Israel --> verdens ånd.

Tror du at vi som ufullkomne, syndige mennesker har mulighet til å fremme fred og rettferdighet på jord...  Da har du verdens ånd.

Nasjonalisme = verdens ånd (hvor ligger en sann kristens lojalitet? Er Gud nordmann?)

Det skal sies at i min tid som aktiv i organisert menighetsliv, lærte jeg at "verdens ånd" er inntak av alkohol, "feil" tv-program, uteliv/discotek, i det hele tatt å "skikke seg lik verden".

Men kristne som fremmer hat og (fremmed)frykt, som forsvarer drap (det er da takket være Olav "den hellige" at Norge ble "kristnet"), de (i beste fall) flørter med verdens ånd. Og jeg tror det bærer galt av sted, om de ikke snur (eller vender om) i tide.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Verdens ånd

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
.Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss.

Selvsagt kan Jensen lage sin egen versjon av både det ene og det andre knyttet til tro i og med at vi - som tror - og har tatt imot har tilgang til et felles tekstgrunnlag og tar det inn i vårt subjektive mottakerapparat med og uten stor grad av påvirkning fra denne verdens ånd i og med at vi i utgangspunktet er født på ny og tilgang til den Ånd som er fra Gud. 

Selvsagt er troende, som alle andre som ikke lever i kloster eller i åndelige avlukker, daglig i kontakt med samfunnet - verden - utenfor den kontekst som følger med ens troende daglige vandring. 

Da Jesus sendte ut - og sender ut - sine etterfølgere for å dele av sitt med andre - forkynne Ordet, så visste han at det var og er en annen åndsmakt som råder grunnen - verdens ånd.  Han var så bekymret for disse første og deres sårbarhet i så måte at han i ba: "Jeg ber deg ( Helleige Far) om at du tar dem (disiplene) ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde." ( Joh. 17:15).  Denne bønnen ble bedt siste natt før sin korsfestelsen.

Verdens ånd - slik den ble formidlet og fremstår - er en åndsmakt som søker å påvirke mennesker til å etterligne Satans personlighet.  "Også dere som han har gjort levende, dere var døde ved deres overtredelser og synder.  I disse vandret dere før på verdens vis, etter høvdingen over luftens makter (Satan), den ånd som nå er virksom i vantroens barn. ( Ef. 2:1-3)

Verdens ånd er synlig for oss troende særlig der den setter seg opp mot Guds normer.   

I og med at vi ikke lever i et åndelig vakum adskilt fra all ytre påvirkning er selvsagt også troende under denne påvirkning til å forme seg lik og i takt med verden - tidsånden.  Og det er riktig som Jensen en gang forsto verdens ånd til at vi som tror kan endre oss til likskap med verden på en måte som fører til frafall for den tro som en gang var levende. 

For egen del er jeg i min vandring her på jord der at jeg forsøker å leve etter ordet: "Søk FØRST Guds rike og hans rettferdighet....." Med vandring som utgangspunkt gjennom livet, så har jeg på ryggen en sekk - ikke med proviant - for den åndelige provianten har jeg allerede på innsida - i sekken har jeg alle de små og store situasjoner som oppstår gjennom vandringen som gir meg åpenbaring og trosstyrke - eksempelvis de opplevelser der en handler - og tydlige kjenner både i situasjonene og kanskje særlig i etterkant - at dette var ikke av meg selv - her var samhandling fra oven der jeg vår åpen og villing - vi spilte på lag og det var herlig! Slik fylles sekken gradvis opp til et punkt der jeg kjenner at jeg har nådd punktet av beyond the point of no return. 

Legger inn en snutt "Hidden" som har dette tema i seg

https://www.youtube.com/watch?v=cqa8O1ktxk8

Mitt fokus er på det nasjonale byggverket  som er kommet for å bli enten vi liker det eller ikke - enten vi omfavner det eller er skeptiske og kritiske - Mangfoldssamfunnet - at vi - som nasjon - tilstreber å gjøre den byggprosessen med visdom slik at vi i størst mulig grad er sikre på at byggverket står seg - og etter sist ankomne.  Gjøres det, så vil vi forhåpentligvis ikke få de brytninger som river opp nasjonen på innsiden - som skaper grunnlag for kaos og anarki.

Kommentar #2

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Mitt fokus er på det nasjonale byggverket som er kommet for å bli enten vi liker det eller ikke - enten vi omfavner det eller er skeptiske og kritiske - Mangfoldssamfunnet - at vi - som nasjon - tilstreber å gjøre den byggprosessen med visdom slik at vi i størst mulig grad er sikre på at byggverket står seg - og etter sist ankomne. Gjøres det, så vil vi forhåpentligvis ikke få de brytninger som river opp nasjonen på innsiden - som skaper grunnlag for kaos og anarki.

Hei igjen Nygaard, og takk for kommentar.

Enten du tror det eller ei, så er jeg enig i store deler av kommentaren din. Og du har rett i at dette innlegget er mine subjektive tanker, basert på mine observasjoner og min tro. Men dersom du først søker Guds Rike, så forundrer det meg at du i tillegg er opptatt av "det nasjonale byggverket som har kommet for å bli". Tror ikke du på bibelen, Nygaard? Er det virkelig sånn at verdens "nasjonale byggverk" har kommet for å bli?

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Vanskelige 1 Kor 2....

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tror det er nettopp disse "forsøkene" som gjør at "verdens ånd" har inntatt kristenheten.

For hva er verdens ånd?

Det er mange måter å lese 1 Kor 2 på.  

Dette er det mest gnostiske kapitlet av Paulus sine brev.  Deler av dette kapitelet finner vi også i Thomasevangeliet og hos gnostiske Justin sine verker.   Det inneholder alle de fire elementene i Gnostisk tankesett.  Jord , Vann, Luft og Ild. 

Jord   -Vers 1 og 3 innholder det fysisk  Vann  -Vers 2 og 4 inneholder det psykologiske  Ild     -Vers 11-12 er dåpens mysterium død fra verdens ånd stått opp i Kristi ånd.  Luft    -Vers 8-10 er mystiske dimensjon  

Ser man nærmere på vers 9 er det innvielses rituale alle måtte igjennom hos den gnostiske vismannen Justin for å oppnå et høyere nivå i deres "helliggjørelse".  

Mange av disse gamle gnostiste tankene har blitt kamuflert i oversettelser.  Vers 12 som du ser på er Paulus sin beskrivelse av at han betraktet menneskeheten som slaver av demoniske vesner  som han beskriver med en rekke forskjellige betegnelser i sine brev ( archoutes tou ainos toutou og stoicheia tou kosmou ).   Disse tankene er ikke kristendom slik vi bruker den idag. Paulus forkynner her basis kristen gnostisime, som har blitt borte som uttryksform i vår Kristendom. 

Vi er mer vant til å plukke enkelt ord og enkeltvers ut av sin sammenheng og bruke det til dagens moderne tanker og problemstillinger. 

Kommentar #4

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Vi er mer vant til å plukke enkelt ord og enkeltvers ut av sin sammenheng og bruke det til dagens moderne tanker og problemstillinger.

Kan hende det er sant. Like fullt sier bibelen at vi ikke skal skikke oss lik verden. Og jeg mener (og tror) at det å sette sin litt til og gjøre seg avhengig av "denne verdens ordninger", er "verdens ånd". Guds Rike (som vi jo søker FØRST) er ikke av denne verden (står det skrevet).

Kommentar #5

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Standarder

Publisert over 4 år siden

I mange kristne trossamfunn settes det en standard, "tro som oss og du får enheten," men det er faktisk feil. For når man setter en standard, slik som f.eks. baptistene som har en standard at alle skal være døpt på deres måte, da kan ingen annen dåp tilfredsstille det de tenker på som "Dåpen." Alle andre typer av dåp blir altså ikke godkjent, og du må døpes etter deres standard.

Slik settes standard etter standard innen kristne liv, på samme måte som du beskriver, og de får ikke enheten med Gud, med Guds Ånd, som den Kristus ber om at vi skal være med ett med i Joh.17.

F.eks. har katolikkene en standard, lutheranere, metodister, det er ca 41 000 ulike standarder i verden i dag som splitter oss i forskjellige standarder for hvordan tro. Og når det settes standarder, blir de fylt med verdens ånd slik du har visst, og de troende blir ført bort fra Gud, og bort fra Guds hensikt og vilje.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #6

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Interessant

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
F.eks. har katolikkene en standard, lutheranere, metodister, det er ca 41 000 ulike standarder i verden i dag som splitter oss i forskjellige standarder for hvordan tro. Og når det settes standarder, blir de fylt med verdens ånd slik du har visst, og de troende blir ført bort fra Gud, og bort fra Guds hensikt og vilje.

Mener du at mangel på enhet (og/eller enighet) er verdens ånd? Isåfall er vi ganske enige. Jeg tror ikke bibelen alene inneholder så mange ulike og sprikende "sannheter", som det vi ser i den o'store kristenhet.

Derfor tror jeg det er lurt å fjerne seg fra det, ta avstand, fortsette å lete. Og når man da finner (som Jesus lovet), da vet man hva som er Guds hensikt og vilje (tror jeg da :-D)

Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Vi må alle ha forskjellig tro.. i bena

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
F.eks. har katolikkene en standard, lutheranere, metodister, det er ca 41 000 ulike standarder i verden i dag som splitter oss i forskjellige standarder for hvordan tro. Og når det settes standarder, blir de fylt med verdens ånd slik du har visst, og de troende blir ført bort fra Gud, og bort fra Guds hensikt og vilje.

Vi alle må jobbe med vår egen tro. 

Vi må våge å tro.  Gjøre dette lille ekstra som vi ser i evangeliene alle steder.  

Lage våre egne varianter av Matteus 9:21 " Om jeg bare får..." og gjøre det du må.  Ingen kan lære deg din tro. Du må gå ut og prøve den ut selv. Finne noen "dusker" (Mat 14:36) , "Rekk fram hånden din.."(Matt 12:13" ), finn noen å hjelpe ( Matt 15:30 ), Ta "gutten" med til den du stoler på (  Matt 17,17), Si fra i ditt nærmiljø om det du vil (  Matt 20,31).  Med å gjøre dette lille ekstra bygger vi vår tro.

Meninghetene er der for at du skal oppmuntre dine søsken der og ha et sted å ta med dine "gutter".

Kommentar #8

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

På frukten...

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan er det i dag? Kan vi kristne påstå at vi ikke har verdens ånd? Jeg ser veldig få likhetstrekk mellom de første kristne på Paulus' tid og dagens kristne. Jeg ser forsøk, ja... Men jeg tror det er nettopp disse "forsøkene" som gjør at "verdens ånd" har inntatt kristenheten.

Om der ikkefinnes en Himmel og ett Helvete,  er det jo enkelt.  Da blir alt religiøst snak som ringende bjeller og klingende malm.

Så hva skjer med @nne når hun står forran domstolen....har hun hatt den rette ånd på sin side, eller verdens ånd?

Hadde der hvert noen med Ånden tilstedeværelse her og nå, ville en hatt en rettesnor i samtid. Men slik jeg i dag ser det, er vi alle like, troende som "ikke" troende. Kan hende er det den som mestrer å formidle budskapet, all synd er sonet, som er rettmessig "Åndens" bærere. Den som setter fanger i frihet.

Åndelige som ikke åndelige. Enten har vi alle feilet, eller er vi alle innenfor, bare litt utenfor.

Om en antar den som kom med ligingen på hvor mange de er, etterfølgerene, abrahams barn, flere en himmlens stjerner, så er det jo plass til absolutt alle. De milliarder x milliarder stjerner som finnes, rommer kan hende i anntal flere en de miliarder av mennesker som har levd, og vil leve.

;)/

Kommentar #9

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

For å si det sånn

Publisert over 4 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Så hva skjer med @nne når hun står forran domstolen....har hun hatt den rette ånd på sin side, eller verdens ånd?

Min "reise" eller "søken" har endt (blant annet) med denne konklusjonen: Jeg er ikke frelst, men jeg håper å bli det.

Kommentar #10

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Men

Publisert over 4 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Hadde der hvert noen med Ånden tilstedeværelse her og nå, ville en hatt en rettesnor i samtid.

Det har vi jo... (og da mener jeg ikke først og fremst Ånden)

Kommentar #11

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Johannes 17

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at mangel på enhet (og/eller enighet) er verdens ånd?

Jesus ber om at vi som tror skal bli bevart i den samme enhet som Han har med Sin Far, for de var jo ett. Når vi mennesker som tror blir bevart ulastelig i samme Ånd, det vil si vandrer ett med Gud i denne Ånden i vår ån, da vil vi kjenne Guds hensikt, og ikke følge verdens ånd.

Vi behøver da å bli født på ny, i vår ånd, og vokse opp i denne ånden, bli modne i denne ånden, slik at vi etterhvert kjenner Guds vilje og hensikt. Mennesker har en tendens til å si noe utifra seg selv, noe de tror er bra, og godt. Man er ikke nødvendigvis i kontakt med sin egen ånd, enda mindre med Guds Ånd som bor i vår menneskelige ånd, og derfor blir det istedet for standarder.

De første kristne, slik som Peter, Johannes, Paulus med flere vandret veldig mye i denne ånden, og de ble samstemte i sinn og var en akkord. Hvorfor har ikke dagens kristne denne samtemmigheten? Denne ene akkorden? Det kommer av at de har ikke enheten med Gud, de kan ha enighet, men ikke enhet med Gud i sin ånd.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det fine er...

Publisert over 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Vi alle må jobbe med vår egen tro.

... behøver vi egentlig å jobbe? Vi trenger egentlig bare å samarbeide med Gud, for tro er som et frø som spirer og vokser til å bli et vintre, et stort tre, som livets tre. Og denne troen er som nåden som er utgytt av Gud Selv, som fyller den inn i oss, så lenge vi er åpne for ham.

Tro innebærer, slik jeg ser det at vi er åpne for at Herren kan gi oss vekst i liv, for vi kan bare så og vanne hverandre, men det er Herren som gjør at det gror.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #13

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Andre veien.

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
vi er åpne for at Herren kan gi oss vekst

Tro er ikke å få noe fra Herren.  Tro er å gi noe fra Herren til andre. 

Den eneste måten å vokse i tro på er å gi av din tid i tro til dine medmennesker. 

Kommentar #14

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Vokse i tro

Publisert over 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Tro er ikke å få noe fra Herren. Tro er å gi noe fra Herren til andre.

Den eneste måten å vokse i tro på er å gi av din tid i tro til dine medmennesker.

Vi ser og opplever dette forskjellig du og jeg.

MVH

Rolf Larsen

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2129 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1774 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1768 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1270 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1102 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1034 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 989 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere