Glenn Nord-Varhaug

1

Kampen for evangeliet

Jeg brenner for å bevare et fulltonet evangelium, for det er der kraften ligger! Jeg brenner for at vi som Guds folk står sammen i oppdraget med å formidle evangeliet til alle mennesker i landet vårt. For evangeliet om Jesus Kristus er Norges håp.

Publisert: 4. nov 2015

Som leder i ulike sammenhenger i Indremisjonsforbundet har jeg i de senere år fulgt med i homofilidebatten i Den Norske Kirke. (DNK)

Etter kirkevalget i september 2015 har det oppstått en situasjon hvor kirkemøtet er sammensatt slik at DNK mest sannsynlig vil åpne opp for vigselsliturgi for likekjønnet ekteskap. Dette har bispemøte vedtatt at de vil ha opp som sak på neste års kirkemøte.

Går vi tilbake til 2013 uttalte bispemøte følgende: «Biskopene erkjenner at uenigheten i Bispemøtet om kirkelig vigsel av likekjønnede par angår et vesentlig læremessig spørsmål for en luthersk kirke, nemlig forståelsen av ekteskapet. Verken flertallet eller mindretallet finner imidlertid at uenigheten mellom biskopene slik den er uttrykt i denne uttalelsen, er av en slik karakter at den rokker ved vår felles forståelse av evangeliet.»

Etter denne uttalelsen fra bispemøte har vi fått flere nye biskoper som ser ut til å være av samme oppfatning. Dette ut fra at et samlet bispemøtet vil fremme forslag om to likeverdige syn i DNK når det gjelder homofilt samliv.

Leser vi hva Bibelen sier om dette spørsmålet er det umulig å komme utenom at Bibelen kaller homofilt samliv som synd og brudd på Guds gode vilje for våre liv. (1.kor. 6, 9; 1. tim. 1, 10)

Konsekvensene ved å omdefinere hva Bibelen kaller for synd er enorme. Det sentrale i det kristne budskapet er forkynnelsen av evangeliet. Jesus åpnet himmelen for alle mennesker ved at han kom til vår jord som et menneske, han døde for våre synder på korset og han stod opp igjen på den tredje dagen. Det gode nyhetene er at alle mennesker som tar imot dette budskapet får evig liv.
Det som skjer når vi begynner å omdefinere det Bibelen kaller for synd er at vi omdefinerer hva Jesus har gjort for oss, Jesu frelsergjerning. Vi kan ikke lenger si at Jesus døde for alle synder. Det er noe som ikke lenger er synd, nemlig homofilt samliv. Jesus døde ikke for dette, det er jo ikke lenger synd. Vi kan ikke si, som Bibelen, at å leve ut sin homofile legning får konsekvenser for evigheten. Vi kan ikke kalle mennesker som lever i strid med Guds vilje til omvendelse. Vi vil forkynne et annet evangelium, ja, en annen Jesus enn den Bibelen formidler til oss.
Det som skjer i Den Norske Kirke, med biskopene i spissen, er at de tukler med Jesu frelsesverk. Dette er derfor ikke en kamp mot de homofile, men kampen for evangeliet.

Som en forlengelse av dette er det med undring jeg leste Karl Johans Hallaråkers synspunkt på Vårt lands nettsider 3.november under tittelen «Kloke bisperåd i en vanskelig situasjon». Han skriver blant annet:
«- Eg må tilstå at ut frå situasjonen som har oppstått etter ­valet, har eg altså stor forståing for både biskop Nordhaug og den løysinga ein har samla seg om.
- Vi får to ulike liturgiar,­ ­respekt for overtyding til prestar og andre kyrkjeleg tilsette om ikkje å medverka ved samkjønna vigsler, samt ikkje høve til å nekta bruk av kyrkjer.
- Eg kan ikkje sjå at det hadde blitt ei betre løysing for folkekyrkja si framtid om dei 
konservative biskopane hadde brote og overlate til dei andre å ta heile regien åleine.»

Summen av det min mangeårig leder i Indremisjonsforbundet skriver er han er med på bane vei for at vi kan leve med to syn i homofilispørsmålet i DNK. Dette er stikk i strid med hva han tidligere har sagt. I 2006 uttalte han til Sambåndet følgende om lærenemndas redegjørelse i homofilispørsmålet: «De synes imidlertid ikke å ta Bibelens alvor om vranglæren og dens relasjon til frelse og fortapelse alvorlig nok. Kirken kan ikke ha to syn på et spørsmål som har med frelse å gjøre. Jeg vil utfordre mindretallet til å tydeliggjøre konsekvensene av sitt nei-stanpunkt. Dette fordi lærenemdas konklusjon i realiteten er kirkesplittende.» Nå snakker ikke Karl Johan lenger om splittelse, men om samling. Han kaller biskoper for konservative som vil legitimere to syn i homofilispørsmålet. De samme biskopene mener at ulike syn i homofilispørsmålet ikke får konsekvenser for forkynnelsen av evangeliet. Dette vil jeg kalle for snikinnføring av liberal teologi i bedehusbevegelsen, noe jeg vil advare sterkt mot.

Dette handler altså ikke bare om forståelsen av ekteskapet, slik biskopene formulerer det. Men dette handler om forståelsen av hva evangeliet er, hvem Jesus er, hva han har gjort for oss. Skal vi forkynne et budskap som skal sette mennesker i frihet må vi ta med hele budskapet. Vi må forkynne et helt evangelium. Vi må enten ta hele pakken eller ingenting.

Jeg brenner for å bevare et fulltonet evangelium, for det er der kraften ligger! Jeg brenner for at vi som Guds folk står sammen i oppdraget med å formidle evangeliet til alle mennesker i landet vårt. For evangeliet om Jesus Kristus er Norges håp. Det vil jeg forkynne så lenge jeg lever!  

Rom 1,16: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.»

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Glenn Nord-Varhaug. Gå til den siterte teksten.
For evangeliet om Jesus Kristus er Norges håp. Det vil jeg forkynne så lenge jeg lever!

Rom 1,16: «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.»

Må Gud forbarme seg over oss så vi ikke går oss vill i disse tider med så mye åndelig forførelse og frykt for tapet av den timelige bekvemmelighet.  Det gjelder mer enn noen gang å grave dypt i den kristne tro, så vi kan finne fotfeste på åndelig fjellgrunn.

Det er forøvrig godt å se at det enda finnes noen trofaste unge mennesker som tar kristentroen på alvor.

Kommentar #2

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Takk

Publisert over 4 år siden
Glenn Nord-Varhaug. Gå til den siterte teksten.
Konsekvensene ved å omdefinere hva Bibelen kaller for synd er enorme.

Å, det var godt å lese ditt innlegg, fantastisk at noen står opp for HELE Bibelen. Det nok av folk, også her på vd som bare plukker det de liker fra Ordet. Andre forvrenger og tolker ihytt og vær.  

Men som du sier konsekvensene er store. Kall synd for synd, og la oss bøye oss for Guds ord. Først da blir fresesbudskapet levende.

Mvh OveK

Kommentar #3

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Kampen for

Publisert over 4 år siden

å fortsette å betrakte homofile som syndere som trenger tilgivelse og "opprettelse" er nok tapt for lengst. Dette innlegget blir derfor som å bære havre til en død hest.

Kommentar #4

Christian Dean Ulvestad

0 innlegg  70 kommentarer

Hvem definerer synd?!

Publisert over 4 år siden

Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser! Syns det er utrolig billig å komme med så enkle poenger som dette men nå lurer jeg likevel på et par ting. Mener du at det er Bibelen som definerer hva som er synd? Var vi en menneskehet uten moral eller tanke om rett og galt før kristendommen kom inn i bilde? Jeg velger å gi deg såpass respekt at jeg ikke tror at dette er ditt stanpunkt. Hvis det skrevne ord er kilden til din moral vil jeg utfra et menneskelig perspektiv anse deg som totalt umoralsk. Poenget med dette er ikke å fornærme eller provosere men å få en forståelse av hvilke deler av bibelen du er villig til å forsvare. Homofili, eller rettere sagt homofilt ekteskap er ingen sentral del av skriften. Andre ting jeg tenker ville være viktigere og mye vanskeligere å forsvare. 

For meg har man nettopp da i stor grad definert hva som er synd! Du har valgt DETTE å kjempe for. Du har bestemt at av alt som kalles synd eller er umoralsk i bibelen så er dette synd. Du har definert dette som synd. 

Når noen kommer med utrolige uttalelser så ligger faktisk bevisbyrden på vedkommende. Homofili er ikke synd! Ingen bevis på det. Intet praktisk eller teoretisk begrunnelse for at homofili er synd. Et typisk respons på dette er å sitere et bibelvers. Vis deg mer akademisk en som så er du grei. Siterer du et bibelvers vet du like godt som meg at det finns et vers som vil kunne si noe om det motsatte. 

Så til slutt. Ikke beskyld andre for å redefinere synd når det er nøyaktig det du selv har gjort i dette innlegget. 

Håper du tar dette som et innlegg da det ikke er ment som en provokasjon. 

Ps: skrevet på mobil så beklager auto-correct 

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Glenn Nord-Varhaug. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke lenger si at Jesus døde for alle synder. Det er noe som ikke lenger er synd, nemlig homofilt samliv. Jesus døde ikke for dette, det er jo ikke lenger synd. Vi kan ikke si, som Bibelen, at å leve ut sin homofile legning får konsekvenser for evigheten. Vi kan ikke kalle mennesker som lever i strid med Guds vilje til omvendelse.

Fint innlegg, Glenn. Det du peker på ovenfor er konsekvensen av den endringa i syn som flere kjemper for. Da ser man at det slettes ikke er så enkelt å få til om man skal beholde evangeliet. Derfor kan det heller ikke være ei samla kirke/kristenhet om man har to lærer som utelukker hverandre.

Kommentar #6

Johannes Morken

442 innlegg  937 kommentarer

Hallaråkers svar

Publisert over 4 år siden

Ligg i hans eigen tråd. Du kan lese det her

Kommentar #7

Glenn Nord-Varhaug

1 innlegg  6 kommentarer

Bibelen er Guds ord

Publisert over 4 år siden
Christian Dean Ulvestad . Gå til den siterte teksten.


Hvem definerer synd?! Publisert 4 november Kommentar #4 Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser! Syns det er utrolig billig å komme med så enkle poenger som dette men nå lurer jeg likevel på et par ting. Mener du at det er Bibelen som definerer hva som er synd? Var vi en menneskehet uten moral eller tanke om rett og galt før kristendommen kom inn i bilde?En liten kommentar til deg: 

Takker for innspill. Bra at du er tydelig i din spørsmålsstiling. 

Jeg tror ikke at jeg er så klok at jeg selv kan velge og vrake i hva som er Guds ord eller ikke. Jeg har en ydmyk holdning til hele Bibelen. Derfor kan jeg ikke annet enn å vise deg noe av det jeg finner av skriftsteder som omhandler homofilt samliv. 

1 Kor 6,9-11 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. 

Her er det Bibelen som sier noe om hva som er brudd på Guds gode vilje og ikke. 

Nå tror ikke jeg om meg selv at jeg er noen helgen. Her er vi alle i samme båt. Vi har vel gjort mer enn en ting som er brudd på Guds gode vilje. Det gode budskap er at Jesus døde for alle våre synder, at vi kan få tilgivelse, et nytt liv og håp om himmel ved å ta i mot det han har gjort for oss.

Når vi får ta i mot det han har gjort for oss ønsker vi å leve etter den viljen han har vist for oss i Bibelen. Ikke fordi vi må, men som en takknemlighet tilbake til han som har gitt meg alt.  

Det er derfor underlig at mange i Den Norske Kirke nå vil åpne opp for noe Bibelen sier nei til. Hvis en elektriker ikke fulgte "boken", lærdommen fra elektrikerfaget, hadde det ikke gått lenge før han hadde stått uten jobb. Mange prester og biskoper følger ikke lengre læreboken, Bibelen. Det er det triste i denne saken. 

Håper dette var avklarende for deg. 

Kommentar #8

Glenn Nord-Varhaug

1 innlegg  6 kommentarer

Bibelen like aktuell i dag

Publisert over 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
å fortsette å betrakte homofile som syndere som trenger tilgivelse og "opprettelse" er nok tapt for lengst. Dette innlegget blir derfor som å bære havre til en død hest.

Takker for tilbakemelding og takk for at du er ærlig.  

Jeg tror at Bibelen er like aktuell i dag som for 2000 år siden. Jeg har bare vist til det Bibelen sier. Jeg er også en synder som trenger tilgivelse og opprettelse. Her tror jeg vi er alle i samme båt. Jeg er glad for at jeg har fått tilgivelse og får leve livet sammen med Jesus. Ingenting er som livet sammen med han. 

Dette livet ønsker jeg for alle mennesker enten de kaller seg homofile eller hetorofile. Men vi trenger alle å bekjenne det bibelen kaller for synd for Jesus. Da får vi tilgivelse og nytt liv. Det har jeg fått gjøre og det er jeg så glad for. Ville ikke byttet bort livet sammen me Jesus. 

Håper dette gav litt mening for deg...

Kommentar #9

Christian Dean Ulvestad

0 innlegg  70 kommentarer

Hvem definerer synd?!

Publisert over 4 år siden

Nei, beklageligvis ikke avklarende. Spørsmålstillingen var «hvem definerer synd». Påstanden min var at ved å skrive/brenne for akkurat denne saken har du definert hva som bør anses som synd i Bibelen. Timingen er selvfølgelig forståelig, dette er et tema som i disse ukene har vært aktuelt. Du skriver:

Jeg tror ikke at jeg er så klok at jeg selv kan velge og vrake i hva som er Guds ord eller ikke. Jeg har en ydmyk holdning til hele Bibelen. Derfor kan jeg ikke annet enn å vise deg noe av det jeg finner av skriftsteder som omhandler homofilt samliv. 

Ydmyk holdning til hele Bibelen? Altså at alt i den bør forsvares? Jeg startet hele mitt innlegg med å utrykke et håp om at dette ikke var tilfelle. Hvis så er tilfelle, hvor er ditt innlegg om manglende tiltak mot denne synden: 

«Når en mann ligger hos en kvinne som har sin månedlige urenhet, og har omgang med henne, da har han avdekket hennes kilde, og hun har avdekket sitt blods kilde; de skal begge utryddes av sitt folk.»

Som sagt er dette et billig poeng og du vet jeg kunne funnet frem til enda mer banale eksempler på ting din Bibel anser som synd. Er du ikke enig med meg da i at du har valgt DETTE som syndig nok til å måtte være en «ekte» synd som man ikke kan se bort ifra? Andre synder som står i Bibelen ser man jo bort ifra hele tiden. Der har vi som samfunn beveget oss videre. Men du (og mange med deg. Men nå er det deg jeg svarer) har bestemt at homofili er synd nok til å ikke overse. Grunnen til at jeg ba deg ikke sitere Bibelen var nettopp dette. Hva er din grunn til at DU anser dette som en sak verdt å kjempe for og ikke andre banale synder i Bibelen? Du kan faktisk ikke sitere Bibelen da fordi den vil kunne si ting du helt åpenbart ikke er enig (Som vist over). Så hvis du kan svar meg på hvorfor du har valgt homofili som synd så hadde dett vært interessant.


Kommentar #10

Glenn Nord-Varhaug

1 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Christian Dean Ulvestad . Gå til den siterte teksten.
Som sagt er dette et billig poeng og du vet jeg kunne funnet frem til enda mer banale eksempler på ting din Bibel anser som synd. Er du ikke enig med meg da i at du har valgt DETTE som syndig nok til å måtte være en «ekte» synd som man ikke kan se bort ifra? Andre synder som står i Bibelen ser man jo bort ifra hele tiden. Der har vi som samfunn beveget oss videre. Men du (og mange med deg. Men nå er det deg jeg svarer) har bestemt at homofili er synd nok til å ikke overse. Grunnen til at jeg ba deg ikke sitere Bibelen var nettopp dette. Hva er din grunn til at DU anser dette som en sak verdt å kjempe for og ikke andre banale synder i Bibelen? Du kan faktisk ikke sitere Bibelen da fordi den vil kunne si ting du helt åpenbart ikke er enig (Som vist over). Så hvis du kan svar meg på hvorfor du har valgt homofili som synd så hadde dett vært interessant.

Hei og takk for at du melder tilbake om det du ikke synes du får svar på.

Du nevner et eksempel som er hentet fra det gamle testamentet (GT) sine renselses og seremonilover. Dette var de pålagt å gjennomføre. Dette tilhørte den gamle pakt, altså før Jesus ble fødd. (Det nye testamentet, den nye pakt)

Hele Bibelen må sees i sin sammenheng for at vi kan få med oss hele bildet. Det du nevner kommer inn under det som står i Hebr 9,10: «Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.» Ser du dette i sin sammenheng handler «den rette ordningen», litt mer forenklet sagt, at Jesus gikk opp på korset for å dø for våre synder. Etter dette gjelder ikke alle disse reglene.

I den kristne kirke har det heller aldri vært ofringer slik de gjorde i GT. Dette er også noe som Hebr. skriver noe om. Hebreerbrevet 10,9: «Deretter sier han: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde.» Ser du dette verset i sin sammenheng handler dette om at ofringene er avskaffet på grunn av Jesus død på korset.

Så med dette lille bakteppet tror jeg at det som det nye testamentet bekrefter fra gamle testamentet skal vi følge. Homofilt samliv er noe som NT bekrefter og ikke avkrefter slik som med ofringene, renselsesseremonier og regler for mat.

Nå kan det se ut som vi har helt forskjellig utgangspunkt for en samtale. Jeg tror at hele Bibelen er Guds ord til oss til alle tider. Ut fra din argumentasjon virker det for meg som at du ikke har dette utgangspunkt. (Kan jo være jeg tar feil)

Men håper du kan prøve å sette deg inn følgende likevel: den norske kirke (DNK) har helt frem til nyere tid lært, slik som Bibelen sier det, at homofilt samliv er brudd på Guds gode vilje for våre liv. (Synd) Flere og flere i DNK mener nå at homofilt samliv ikke lengre er synd. DNK har Guds ord(Bibelen) og Den evangeliske Lutherske bekjennelse som sitt læregrunnlag. Etter min mening mener jeg at de da bryter med det som er læregrunnlaget til DNK. En del mennesker fører nå en kamp for å få DNK til å godkjenne det den kristne kirke har ment er galt i 2000 år. Dette er også tydelig bekreftet i det nye testamentet. Det er denne utviklingen jeg har påpekt i det jeg har skrevet. Mennesker kan selvsagt leve slik de vil, så sant det ikke får konsekvenser for andre enn dem selv og ikke bryter med norsk lov. Men de kan ikke tvinge Kirken til å velsigne det.

Det har vært og blir gjort veldig mye uklokt og galt i Guds navn når det gjelder behandlingen av de homofile. Det skal på ingen måte forsvares. De skal hverken snakkes nedsettende om eller sjikaneres. Som kristne skal vi vise ekte omsorg og kjærlighet til alle mennesker. Jeg kan av hele mitt hjerte si at jeg elsker de homofile. Men det betyr ikke jeg kan si at alt det mennesker gjør er bra og riktig selv om de selv mener det.

Slik er det også for en muslim som har koranen som utgangspunkt. Det er deres lærebok. De vil nok mene at jeg gjør mye galt ut fra deres forståelse av tilværelsen

Nå er det selvsagt mye Bibelen kaller for synd som jeg ikke har nevnt her. I Bibelen finnes det ingen gradering for synder som er mer syndige enn andre. Jeg vil derfor snakke tydelig om alt det Bibelen har å fortelle oss. Men nå er det på dette området det er uenighet på. Derfor har jeg skrevet om kampen for evangliet og begrunnet hvorfor jeg mener dette ikke ikke er en kamp mot de homofile. 

Håper dette var mer avklarende enn mitt tidligere svar. Kom gjerne med respons på det jeg skriver. Det ble vist et langt svar....:-) 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
7 dager siden / 2910 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
30 dager siden / 1895 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
4 dager siden / 1517 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
10 dager siden / 1041 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 892 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
15 dager siden / 620 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere