Werner Skaug

59

Alle kristne er preterister

En artikkel av Dr. Stan Newton, forfatter av "Glorious Covenant: Our Journey Toward Better Covenant Theology". Gjengitt og oversatt med forfatterens tillatelse.

Publisert: 3. nov 2015

Hvor sjokkerende det enn høres ut, så er det sant. Alle kristne er preterister. Med en økende preteristisk teologi i menigheten i en utrolig fart, får den oppmerksomhet. Dessverre er ikke all oppmerksomhet av det gode. De som holder seg til deres gamle dispensjonalisme, roper "falsk lære", "pass deg for preterist vranglæren", i et forsøk på å skremme kristne fra å gi preterisme en seriøs sjanse. Men hvis preterisme er en falsk tolkningsmetode, er vi alle skyldige. Det finnes mye feilinformasjon om hva preterister tror på. Sagt enkelt, leser en preteristisk tolkning profetier i bibelen, og istedenfor å se etter en fremtidig oppfyllelse, ser man en fortidig og historisk oppfyllelse. Da profetien ble gitt, talte den om fremtidige hendelser. Men fra vårt ståsted, ble profetien oppfylt og er nå i vår fortid. Her er noen eksempler: 

1. Jesu profeti i Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21


Jesus ga denne profetien for å gi kristne som levde i det 1. århundre kunnskap om deres tid, så de kunne se utviklingen av "de siste dager" før Jerusalem og tempelet ble ødelagt. Dagens sult, jordskjelv og kriger, er tegn på at nasjoner trenger Jesus, og forteller oss ingenting om verdens ende eller om når Jesus skal komme. Ledere i den første menighet, gjenfortalte denne profetien fra Jesus mange ganger. Da det siste tegnet kom, flyktet de kristne i Jerusalem. Det var da at de romerske hærer under Titus overfalt Jerusalem, og drepte over én million mennesker. "Straffens tid" (Luk 21:22) fikk sin ende ved at både tempelet og byen brant. Disse forferdelige hendelser er hva Jesus kalte "den store trengsel" (Matt 24:21), som han sa skulle skje innen én generasjon (Matt 24:34). Disse profetier er nå oppfylt, og preterister ser ikke etter en "dobbel oppfyllelse". 


2. Preterister aksepterer betydningen av "de siste dager" som benyttet av forfatterne av Det nye testamente


Apostlene skrev fra et jødisk perspektiv og lærte om Messias' komme, og etableringen av den nye pakt markerte "enden" på den gamle pakts tidsepoke. "De siste dager" handler ikke om enden på menigheten eller verdens ende. De var en "tidsperiode" hvor den gamle Mosaiske pakt var i ferd med å ende (30-70 e.Kr.). Derfor tror ikke preterister at vi lever i "de siste dager". Ei vil vi heller aldri gjøre det, fordi "de siste dager" av den gamle pakt skjedde i det 1. århundre. Hvilke dager lever vi i nå? Vi lever i Kristi alltid-voksende rikes dager som begynte med hans første komme. 


3. Preterister tror at "antikrister" var spesifikke mennesker som levde omkring 60-70 e.Kr. 


Med spesifikke mennesker, var det en "antikristens ånd" som var falsk lære i den første menighets tid. Siden vi bare har fire vers i hele bibelen som vi kan bygge en forståelse av "antikrist" fra, aksepterer vi Johannes' ord som den eneste kilde med autoritet (1 Joh 2:18, 22; 4:3; 2 Joh 7). Han forteller oss at "antikrister" var blant dem, og dette beviste at de levde i "de siste dager". Alle ville spekulasjoner om nåtidige og fremtidige antikrister, er ikke i tråd med hva bibelen lærer. 


Dette er tre eksempler på hva preterister lærer. Om du skulle være uenig med de tidligere punkter, er du fortsatt en preterist? Ja! Hvordan da? La meg forklare. Husk vår definisjon. Hvis du leser en profeti og konkluderer av sammenhengen at den har blitt oppfylt, og du ikke venter på en fremtidig oppfyllelse, da er du en preterist. Her er et eksempel på profeti hvor vi alle holder oss til et preteristisk ståsted. 


1. Jesus ble født i Betlehem (Mika 5:1-2)


Hvis du tror at Jesus ble født i Betlehem i det 1. århundre OG tror at han vil bli født som en baby en gang til i Betlehem, da er du ikke en preterist. Gratulerer! Du er trygg fra vranglære-jegerne. Hvis du anser denne profetien som oppfylt "i fortid", er du en preterist. Velkommen til bibelsk ærlighet!


2. Jesus rir inn i Jerusalem på et esel


Sakarja 9:9: "Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole." Kommer Jesus til å ri inn i Jerusalem på et esel i fremtiden? Hvis ditt svar er nei, da er du en preterist. Dispensjonalister lærer at Jesus skal komme igjen på en flygende hvit hest, men jeg vet ikke om noen kristne som lærer at hans gjenkomst skal skje på et esel. 


3. Messias' lidelse på korset


Jesaja 53 er en profeti om den lidende Messias. Hvordan tolker vi denne profeti? Var Jesu lidelse og død på korset en engangshendelse i evigheten? Venter du på at Jesus skal bli naglet til korset for andre gang? Preterister lærer at Jesus aldri skal dø på et kors igjen. Hvis du er enig, da er du blant preteristene. 


Bibelakademikere sier at det er så mange som 360 profetier fra Det gamle testamente, som ble oppfylt av Jesus i hans inkarnasjon, liv, død, oppstandelse og himmelfart. Hvis vi brukte tiden på å analysere hver eneste en, ville vi være enige om at en preteristisk tolkning er den eneste gyldige tolkningsmetode for å forstå disse profetier. Med mindre vi tenker at Jesus skal komme igjen som en baby i krybben og "leve sitt liv om igjen", er vi preterister. 


Min konklusjon: kristne som aksepterer bibelen som Guds ord, er alle preterister. Vi kan være uenige om enkelte profetier, om hvorvidt de har en fremtidig oppfyllelse eller ikke, men det er vår pågående reise og bibelgranskning. I ulik grad er vi alle preterister. Noen er kanskje 80%, andre 90% og noen 100%. Mitt poeng er det samme; alle kristne er preterister!


Mitt råd er å slutte med nedlatende kommentarer. Slutte med å skremme folk og omfavne din indre preterisme. Så fort du gjør dette, vil en helt ny verden med Guds tilstedeværende og avanserende rike, gjøre krav på ditt hjerte og gjøre deg fri. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Krokfot

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Med mindre vi tenker at Jesus skal komme igjen som en baby i krybben og "leve sitt liv om igjen", er vi preterister.

Preteristene står tilsynelatende i fare for å ta krokfot på sin egen argumentasjon. Og ingenting er vel bedre enn det.

Kommentar #2

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

...

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Sagt enkelt, leser en preteristisk tolkning profetier i bibelen, og istedenfor å se etter en fremtidig oppfyllelse, ser man en fortidig og historisk oppfyllelse.

Vet ikke helt hvorfor du skriver dette innlegget. Du vet jo at det du skriver ikke er sant. Kun et fåtall er preterister. Ikke alle kristne tenker så mye på profetier, endetid osv, men de fleste kristne som har et reflektert forhold til dette, tror at profetiene i Matt 24, i åpenbaringen osv, SKAL skje, og ikke at de har skjedd.

Det er veldig enkelt å motbevise det du skriver om Matt 24. Hvis man skal si at det som står i Matt 24 har skjedd, må man også si at det som skjedde ca år 70 var verre for jødene enn det som skjedde under andre verdenskrig. INGEN kan mene at det er tilfellet. Og versene 29-31 går ikke an å tolke inn i et syn som sier at man ikke snakker om "siste dager".

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ingen?

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Alle kristne er preterister

Jeg ser jo at det er en spissformulering du kommer med. Noe av det du sier er riktig men jeg lurer på:

Hvilke profetier i Bibelen mener du kommer til å få sin oppfyllelse i framtiden. Ingen?

Kommentar #4

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Kun et fåtall er preterister.

Poenget til Stan er at alle tror på oppfylte profetier - mer eller mindre. Og dette er per definisjon preterisme (les: past in fulfillment). Altså er alle preterister, ifølge denne definisjonen. 

Kommentar #5

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvilke profetier i Bibelen mener du kommer til å få sin oppfyllelse i framtiden. Ingen?

Flere. Jesu gjenkomst, dommedag, og det som kommer etter det - livets to utganger, som profetert i bibelen. De dødes oppstandelse. Satan skal slippes løs fra sitt fengsel etter de tusen år* i et forsøk på å forføre en siste gang. Osv.

* Tusen år, her forstått som en lang periode. "1000" er et jødisk uttrykk for "lenge", ifølge enkelte. 

Hva skjer i dag som er oppfyllelse av profetier? GT profeterte at Guds rike skulle komme. Dette riket kom med Jesus, og det vokser. Så vi lever i denne oppfyllelsen nå. Til slutt skal dette riket fylle hele jorden. Dette gjøres ved at vi forkynner evangeliet. Nasjonene leges gjennom evangeliets iboende kraft.

Det er mer å si om nåtid og fremtid, sett fra en preterists ståsted. Men dette var de viktigste punktene.

PS! Det er en misforståelse hvis noen tror at preterister bare er opptatt av 70 e.Kr. Dette er bare én av punktene.

Kommentar #6

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Preteristene står tilsynelatende i fare for å ta krokfot på sin egen argumentasjon. Og ingenting er vel bedre enn det.

Det er bra at preterismen settes under lupen. Alle endetidsstolkninger bør og skal det. 

Kommentar #7

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Det er stor forskjell

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Altså er alle preterister

på 

"- Alle kristne er preterister"

og

"Alle kristne er preterister".

Den første er et utsagn som gjerne har grunn i f.eks en subjektiv definisjon som i ditt eksempel.

Den andre er noe som skal gjengi fakta.

Altså har du skrevet feil i overskriften... 

Kommentar #8

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Matt 24: "oikoumene"

Publisert nesten 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Det er veldig enkelt å motbevise det du skriver om Matt 24. Hvis man skal si at det som står i Matt 24 har skjedd, må man også si at det som skjedde ca år 70 var verre for jødene enn det som skjedde under andre verdenskrig. INGEN kan mene at det er tilfellet. Og versene 29-31 går ikke an å tolke inn i et syn som sier at man ikke snakker om

Sitter ikke på statistikk over hvor mange som er preterister. Men vi virker å være en voksende gruppe (det samme kan kanskje sies om de andre endetidstolkningene også).

Det er flere måter å tenke hva som er "verre". Man kan se på antall okomne. Hva som faktisk ble gjort mot mennesker. Så ser artumentet ditt.

Her er noen punkter fra hva som skjedde under Den jødiske krig:

- I en periode ble 500 mennesker korsfestet daglig. Det var så mange kors utenfor Jerusalem at romerne hadde problemer med å finne plass.

- Jøder ble brent, bårde levende og døde.

- Jøder fikk sin mage skåret opp da de hadde svelget juveler.

- Foreldre spiste sine egne barn.

- I Jerusalem torturerte mennesker hverandre da de forsøkte å finne mat. Hvis noen nektet for at de hadde mat, ble de torturert enda mer.

Dette er et kort utdrag at hva som skjedde i de dager. 

___

Poenget til preterister, var at Den jødiske krig var "de siste dager" av den gamle pakts verden; Jerusalem og tempelet falt - hele fokuset for den gamle pakt. Dette ble begynnelsen på den nye pakts verden - korset er hele fokuset. Dette var en brytningsperiode hvor jødene var i konflikt. Hvilken lære var den rette? Skulle man fortsette å følge Moses, eller skulle man favne kristendommen? 

Hva slags "samling" er det snakk om? Opprykkelsen? Det er ikke sikkert. Jesus "samlet" sine utvalgte da de kristne flyktet til Pella. Ikke én kristen jøde døde, hevdes det. 

Når det står "de fire verdenshjørner" på norsk, så står det "de fire vinder" i King James. Det greske ordet er ikke "kosmos" (verden), men "anemos":

Definition

wind, a violent agitation and stream of air a very strong tempestuous wind the four principal or cardinal winds, hence the four corners of heaven

Ordet "oikoumene" er hva som benyttes i Matt 24. Dette ordet betyr "den bebodde verden" (f.eks et begrenset geografisk område), og kan også forstås som Romerriket, ifølge teologer. Ja, det kan også oversettes med "verden". 

Vers 3 sier "verdens ende". På gresk står det ikke "kosmos", men "aion". Aion kan bety tidsepoke. Og ja, det kan oversettes som verden. Spurte disiplene om "verdens ende" eller "tidsepokens ende"? Derfor oversetter en del engelske bibler med "end of the age". 

Vers 14 benytter ordet "oikoumene", ikke "kosmos". 

Vers 21 benytter ordet "kosmos", da med tanke på skapelsen. Vers 30 kan oversettes med "stammene i landet". Det greske ordet er "ge" (land), ikke "kosmos". Vers 16 røper at dette er en lokal begivenhet (da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene). 

Vers 35: "Himmel og land" er en bedre oversettelse; det greske ordet er "ge" (land), ikke "kosmos". "Himmel og jord" (om vi oversetter med det), er også et jødisk uttrykk for tempelet (historieskriver Josefus, som levde på den tiden, beskriver dette). Snakket Jesus om at universet skulle forsvinne, eller snakket han om at tempelet skulle forsvinne? Preterister tror at han snakket om tempelet. 

___

Ang Matt 24:29-31 (da denne kommentaren blir veldig lang):

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread11602458/

Kommentar #9

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Den andre er noe som skal gjengi fakta.

Hvis man tror at flere profetier er oppfylt allerede, er man preterist per definisjon. Det betyr ikke at man nødvendigvis er preterist med tanke på profetier som skal oppfylles i fremtiden - da kan man gjerne være preterist, futurist, historisist eller idealist. Alle tror på oppfylte profetier (preteisme), mer eller mindre. Det er Stans poeng. 

Man kan velge å ikke bruke merkelappen "preterist" på seg selv. Men tror man på oppfylte profetier, er man per definisjon preterist.

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Jesu lære

Publisert nesten 5 år siden

Jesus lærte sine disipler å ikke se på det som lå bak dem, men det som lå foran dem, og med det mente han nok døden og livet. Plasserer man disse delene i omvent rekkefølge går fremtiden tapt?

Kommentar #11

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Plasserer man disse delene i omvent rekkefølge går fremtiden tapt?

Kan du utrede?

Kommentar #12

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Problemet med norske bibler

Publisert nesten 5 år siden

Problemet med norske bibler, er at de stadig vekk benytter ordet "verden" og "jorda". Ja, dette er riktig i en del tilfeller. Men gresk har et større ordforråd enn dette. Her brukes ord som "ge" (land), "kosmos" (verden), "aion" (tidsepoke, noen ganger oversatt med "verden" på norsk), "oikoumene" (den bebodde verden), osv. 

F.eks benyttes "komsos" (verden) bare 3 ganger i Johannes' åpenbaring. "Ge" (land) benyttes 67 ganger. Derfor oversetter f.eks Young's Literal Translation (YLT) med "land", stort sett gjennom hele Åp. 

Hva skal en bibelleser tenke? Det står jo "verden" og "jorden". Men leser man gresk, og ulike engelske bibler, kommer det tydelig frem at ting ikke er så enkelt som det tilsynelatende virker til å begynne med.

I det minste burde det stått flere fotnoter i våre norske bibler om disse ting. 

Åp: Er det snakk om globale eller lokale begivenheter? 

Kommentar #13

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Uenig

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Hvis man tror at flere profetier er oppfylt allerede, er man preterist per definisjon.

Her må man se på hva som er forståelsen av ordet preterist. 

Se for eksempel på calvinismen. Man regner det slik at en person er calvinist om han/hun står inne for de fem punktene knyttet til Jean Calvin. Imidlertid betyr ikke dette at man må være enig i noe av det andre Calvin stod for teologisk.

I diskusjonen om preterisme er ordet gjerne et motstykke til noe. Her er det snakk om futurisme. Er man futurist, mener man ikke at alle profetier i Bibelen er uoppfylte, men at de som har med endetid å gjør ikke er det. De som er preterister, mener at alle er det. 

Kommentar #14

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
I diskusjonen om preterisme er ordet gjerne et motstykke til noe. Her er det snakk om futurisme. Er man futurist, mener man ikke at alle profetier i Bibelen er uoppfylte, men at de som har med endetid å gjør ikke er det. De som er preterister, mener at alle er det.

Hvis man skiller mellom systemet preterisme (en tolkningsmetode), og ordet preterisme (fortid), så er jeg delvis enig med deg. 

På samme måte hvis man skiller mellom systemet futurisme (en tolkningsmetode), og ordet futurisme (fremtid).

Preterister er delt opp i to grupper; del-preterister (de som mener at det gjenstår at en del profetier skal oppfylles), og full-preterister (de som mener at alle profetier er oppfylt). 

Poenget står ved lag: Alle kristne tror at Jesus døde på korset. Dette er oppfylt profeti = preterisme (past in fulfillment). Og del-preterister mener at det gjenstår profetier som skal bli oppfylt = futurisme. Så da kan man si på grunnlag av dette at kristne er både preterister og futurister, teknisk sett.

Så er selvsagt preterismen og futurismen som systemer, uenige i en rekke ting. Men ikke alt. Vi er enige om flere ting som skal oppfylles i vår fremtid. Jesu fysiske gjenkomst, dommedag, osv. 

Satt på spissen: Å si at man ikke er preterist, er det samme som å si at ingen profetier i bibelen er oppfylt. 

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Jeg er futurist... helt greit å sette det på spissen!

Publisert nesten 5 år siden

Werner Skaug:

# 11Kan du utrede?

#14Satt på spissen: Å si at man ikke er preterist, er det samme som å si at ingen profetier i bibelen er oppfylt.
____________________________________________

Når det gjelder utredning med bibelvers, så ligger det der et sted i NT, men siden jeg ikke husker den eksakte ordlyden finner jeg det ikke igjen. Men fant et noe lignende hos Fil.3. (v11-16)

– Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde! Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!

Ok!? Dette var ikke fra Jesus, men Paulus, men intensjonen er den samme? (Tim.4.8: Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme.)

Det andre sitatet ditt: Satt på spissen: Å si at man ikke er preterist, er det samme som å si at ingen profetier i bibelen er oppfylt

Tror du ikke på dette da? Tenk om det er det som er sannheten? Det bekreftes da flere ganger i løpet av skriften at den sier dette? Jes.46.10: Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, alt jeg vil, det gjør jeg.»

Jes.42.10: De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt. Før det spirer fram, får dere høre om det. (???)

Luk.21.22: For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles...

Est.8.12: Alt skulle skje på en og samme dag i alle provinsene til kong Xerxes, på den trettende dagen i den tolvte måneden, det er måneden adar.

Jeg godtar at du setter det på spissen siden jeg vet at ingenting i Bibelen er oppfylt i vår aion. (tidsepoke) Det er epokegjørende når Jesus svarer sine disipler på denne måten når de spør: Si oss hvordan vår ende skal bli! Jesus sa da: Har dere funnet begynnelsen, siden dere søker etter enden? For der hvor begynnelsen er, der skal også enden bli. Salig er den som vil stå ved begynnelsen, han skal kjenne enden og skal ikke smake døden.

Ja, andre steder utrykker skriften at Herrens dag er en lang dag… (Sak.14.)
Det er derfor jeg blant annet har skrevet tråden Immanueltegnet som slle unngår å kommentere... bare fordi de er preterist på sin hals?

 

Kommentar #16

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Tror du ikke på dette da? Tenk om det er det som er sannheten? Det bekreftes da flere ganger i løpet av skriften at den sier dette? Jes.46.10: Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt. Jeg sier: «Min plan står fast, alt jeg vil, det gjør jeg.»

Jes.42.10: De første ting, se, de er kommet. Nå forteller jeg noe nytt. Før det spirer fram, får dere høre om det. (???)

Luk.21.22: For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles...

Takk for utredning. Tror som deg at ting skal oppfylles i vår fremtid (futurisme). Spørsmålet er hva som er oppfylt (preterisme) og ikke oppfylt (futurisme). 

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Det siterte

Publisert nesten 5 år siden

Werner Skaug:

Spørsmålet er hva som er oppfylt (preterisme) og ikke oppfylt (futurisme).
__________________________________________________________

gir ingen grunn til noen rest? Da alt skal oppfylles gir intet håp om at deler er oppfylt allerede? Tar du for deg Gal.4. ser du slavekvinnen Hagar som nåværende Jerusalem? Vel, nå tilsvarer tiden da enden begynner med slaveriet.

Jes.14.1-2: Men Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen velge ut Israel og la dem få bo i sitt land. Fremmede skal slutte seg til dem og holde seg til Jakobs hus.
Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem, og i Herrens land skal Israels hus gjøre dem til sin eiendom, til slaver og slavekvinner. Fangevokterne skal bli deres fanger, og de skal herske over sine undertrykkere.

 Har man innhetet Hagar, har man også innhentet Abraham, hvor langt tilbake til fremtiden vil du?

Kommentar #18

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Tolkningsverktøy: historisk kontekst

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Tar du for deg Gal.4. ser du slavekvinnen Hagar som nåværende Jerusalem?

Vanligvis forstår man Hagar (den gamle pakt) som Jerusalem i det 1. århundre. På Paulus' tid var det det "nåværende" Jerusalem. Paulus snakket ikke om Jerusalem anno 2015. 

Preterister mener at Matt 24 også omhandlet Israel i det 1. århundre. Her er jo debattens kjerne; omhandler Matt 24 vår fremtid (futurisme), eller omhandlet den jødene den gangen (preterisme)?

Hele studiet mtp profetier, er å få plassert dem i riktig kontekst og århundre. Hvilke er oppfylt, hvilke er ikke oppfylt? 

Hvis man venter på en global trengsel (futurisme), så har det alt å si for hvordan man leser bibelen og lever sitt liv. Tror man at den store trengsel var Den jødiske krig som endte i 70 e.Kr., får dette også konsekvenser for bibelforståelsen og hvordan man lever sitt liv. 

Så hvor langt tilbake til fremtiden vil vi - det er jo ditt poeng; det kommer an på hvilken profeti og i hvilken kontekst den blir ytret. 

Studiet av profetier blir mye enklere om man tar hensyn til sammenhengen det blir sagt i. Du siterer Jeremia. Han tar for seg Israel på tiden før de skal til Babylon i 70 år (kontekst). Etter at de har vært der i 70 år, sier Jeremia, så skal de "vende hjem". En del kristne tar disse versene fra Jeremia og anvender dem på dagens Israel og 1948. Men Jeremia snakket ikke om 1948 og 2015 - han snakket om jødene den gangen. Tar man hensyn til kontekst, trenger ikke profetier å være fullt så vanskelig. 

Historisk konstekst: Akademikere og teologer tar hensyn til denne tolkningsmetode, historisk kontekst. Historiske dokumenter leses i lys av dette tolkningsprinsippet - også bibelen. 

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Sporveksleren...

Publisert nesten 5 år siden

Werner Skaug:

Vanligvis forstår man Hagar (den gamle pakt) som Jerusalem i det 1. århundre. På Paulus' tid var det det "nåværende" Jerusalem. Paulus snakket ikke om Jerusalem anno 2015.

Vanligvis forstår man Hagar (den gamle pakt) som Jerusalem i det 1. århundre. På Paulus' tid var det det "nåværende" Jerusalem. Paulus snakket ikke om Jerusalem anno 2015.
_________________________________________________________________

Ja,ja... hvis man absolutt skal ta det historisk så er det bare å fortsette å granske? Men jeg trodde liksom at hvis "Paulus" eller hvem det nå enn var som skrev Gal.4, så måtte det jo være opplysninger som var til nytte for noe? Men det ser jo ut til at de som leser Bibelen selv bestemmer over hva som er galt og riktig skrevet, og da får man vel heller ikke tak i det riktige sporet? Man har laget seg sitt eget spor?

Jeg sa ikke at Paulus hadde skrevet om i år, men fra da profetien starter fra. (I dette tilfelle slavekvinnen Jerusalem - Hagar ) Opplysningen starter her med slavekvinnen - det er en allegori for Jerusalem og forklart som det.

Jes.14.1-2: Men Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen velge ut Israel og la dem få bo i sitt land. Fremmede skal slutte seg til dem og holde seg til Jakobs hus.
Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem, og i Herrens land skal Israels hus gjøre dem til sin eiendom, til slaver og slavekvinner. Fangevokterne skal bli deres fanger, og de skal herske over sine undertrykkere.

Her gjør Jesaias det klart at Israel igjen skal få bo i sitt land, det er du vel enig i er riktig? Dette gikk vel i oppfyllelse i fra 1948? Så sier verset videre at Israel skal gjøre folk som blir ført inn til landet til sin eiendom, det er vel også riktig? Dette gjelder også de som var bosatt i Israel før de fikk landet i 1948. Det er palestinerne vi snakker om, de blir underlagt Israel og gjort til sin eiendom. Det er her Rom.10.19-21 kommer inn. Jeg har kanskje ikke ordlagt meg så tydelig som jeg kunne gjort, men temaet er infisert, og du skjønner sikkert hva jeg mener. Her står det faktisk at fangevokterne skal bli deres fanger...

Skal man finne ut noe om profetier kan man ikke henge seg opp i personnavn, det er allikevel en avsporing. Det kunnskapsrike med Bibelen er at hvert navn har sin egen betydning som forklaring. Tar man et navn, spiser jeg hatten min (selv om jeg ikke har noen) på at du vil finne flere navn på samme person!? Hva er vitsen med en slik folkeopplysning? Pauls var også Saul og Saulus, men også Hermes / Merkur som er gresk mytologi. Dersom man ikke forstår at slike opplysninger skal brukes til noe i tolkningsøyemed, så kommer man ikke av flekket til å forstå skriften.

Jeg har interessert meg også for skriftene til Nostradamus i utolket format og som er et gjenopptrykk av originalutgaven, og den er helt annerledes enn alt det andre søppelet som blir utgitt om ham. Hans spådommer er hentet direkte ut fra skriften, og han referer også til Hermes og Merkur... men disse tolkerne vil jo gjerne bruke slike opplysninger til stjernekonstellasjoner for beregning av tidsøyeblikket... Ellers skriver han i forklaring til versene at de er sammenhengende (fortløpende) profetier fra et gitt tidspunkt til et gitt tidspunkt - på linje (i samsvar- og som nesten er umulig å fortå noe av) med Skriften skriver han.

Oversetterne tolker gjerne også versene, gjerne et og et - akkurat som mange bibellesere gjør... de ser ikke at alt henger sammen i hverandre i en stor fortelling som på en måte er kodet, men også dekodet om man finner frem til de riktige sammenhengene. Dette for å legge lokk på hemmeligstemplet fremtid. Man kan gjerne sammenligne disse to bøkene, Nostradamus skriver at han har blandet sine profetier (som kortene i en kortstokk) nærmest for å illustrere hvordan også Skriften ikke er i sammenheng. (Luk.1.1-3)

Hvis man har interesse for å løse dette problemet, så vil man etter hvert søke en metode som løser sammenhengsproblemet. Bibelen har allerede oppgitt bruksanvisning, let så skal du finne. Man bruker nøkkelord og ordliste, eller man følger bibelhenvisninger som også er brukbar til en viss grad. Paulus fikk neppe DHÅ før Johannes fikk sin (Apg.13.9/ Åp.1.9-10) Ingen preterist kan komme å fortelle meg at sol og måne har sluknet på Herrens dag i avgjørelsens dal ennå, det er i alle fall bomsikkert! (Joel 3.18-20)

Anbefaler å la sporveksleren stå i hovedsporet...

Kommentar #20

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jes.14.1-2: Men Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen velge ut Israel og la dem få bo i sitt land. Fremmede skal slutte seg til dem og holde seg til Jakobs hus.
Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem, og i Herrens land skal Israels hus gjøre dem til sin eiendom, til slaver og slavekvinner. Fangevokterne skal bli deres fanger, og de skal herske over sine undertrykkere.

Her gjør Jesaias det klart at Israel igjen skal få bo i sitt land, det er du vel enig i er riktig? Dette gikk vel i oppfyllelse i fra 1948? Så sier verset videre at Israel skal gjøre folk som blir ført inn til landet til sin eiendom, det er vel også riktig? Dette gjelder også de som var bosatt i Israel før de fikk landet i 1948. Det er palestinerne vi snakker om, de blir underlagt Israel og gjort til sin eiendom. Det er her Rom.10.19-21 kommer inn. Jeg har kanskje ikke ordlagt meg så tydelig som jeg kunne gjort, men temaet er infisert, og du skjønner sikkert hva jeg mener. Her står det faktisk at fangevokterne skal bli deres fanger...

Ja, enig med deg i at Israel skal få bo i sitt land igjen, ifølge Jesaja. Men når? Snakket Jesaja om 1948? Nei. Han snakket om Assyria. Jesaja er delt opp i to bolker: Jes 1-39 handler om Assyria. Jes 40-66 handler om Babylon. Den gangen. Ingen metafor. Helt bokstavelig Assyria og Babylon den gangen. 

Når man leser profetbøkene, må man vite til hvem, og når det blir sagt. Man må ha en oversikt over disse ting før man går inn i teksten. Ellers kan man stå i fare for å ta ting ut av sammenhengen. 

Kommentar #21

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Anbefaler å la sporveksleren stå i hovedsporet...

Ja, vi får forsette å bryne oss på disse ting. :)

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Den gang da og en gang når?

Publisert nesten 5 år siden

Werner Skaug:

Snakket Jesaja om 1948? Nei. Han snakket om Assyria. Jesaja er delt opp i to bolker: Jes 1-39 handler om Assyria. Jes 40-66 handler om Babylon. Den gangen. Ingen metafor. Helt bokstavelig Assyria og Babylon den gangen.
___________________________________________________

Ok. ser at du har problemer med å se profetien i dager som kommer, men det er du jo ikke alene om? Det stemmer nok at det handler om Herrens oppgjør med Assyria, og v14 har vel sammenheng med 2.Tess.2.3-4?

V14: Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyeste.» (sett i forbindelse med v12-13 og Åp.22.16)
 
2.Tess.2.3-4: La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud... (på Herrens dag v2)

Men helt greit for meg at du har flyttet Herrens dag fra år 70 til enda lengre bakover i tid, det er allikevel ikke mitt problem, men ditt.

Kommentar #23

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Historist

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
tror man på oppfylte profetier, er man per definisjon preterist.

Slik en preterist er definert i leksika handler det alltid om endetids profetiene i Bibelen. Altså at de profetier som hører endetiden til blir definert til allerede å ha skjedd. 

Dersom man tror at tidligere profetier som hører fortiden,  historisk har skjedd er man en historist.

Dersom man tror at profetier  som er historisk oppfyllt, handler om fremtiden er man futurist.

En futurist ønsker ikke å se på de historiske fakta i sin endetidstolkning.

En preterist ønsker å definere sin tolkning av endtids budskap som at de allerede er oppfyllt.

Så slik jeg se på det, så er du en historist, du bruker historiske fakta i din tolkning, du plasserer dem der de hører hjemme.

Uttrykkene futurist og preterist oppsto i Dkk etter reformasonen. Arsaken til dette var å fjerne antikrist stemplet på paven. Detsom de klarte å få folk til å tro at antikrist var en som skulle komme i fremtoden, eller om de fikk folk til å tro at han for lengst hadde vert her ville ingen lete etter ham i samtiden. De klarte jobben. Hvem ser etter ham i dag?

Kommentar #24

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
2.Tess.2.3-4: La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud... (på Herrens dag v2)

Men helt greit for meg at du har flyttet Herrens dag fra år 70 til enda lengre bakover i tid, det er allikevel ikke mitt problem, men ditt.

Det er jo flere "Herrens dag" i bibelen. Ulike hendelser som kalles for "Herrens dag". 

Tror at 2 Tess 2, når det står at "Herrrens dag" ikke har kommet enda, så er det snakk om Den jødiske krig som snart skulle komme - "Herrens dag". Tror at Johannes av Giskala oppfylte rollen som "den lovløse". Han satte seg på en trone i tempelet i Jerusalem. Han var også en av opprørslederne. Men nok om det. 

Tenker du at "Herrens dag" i bibelen er flere hendelser, eller beskriver dette uttrykket én hendelse? Prøver å forstå hvordan du tenker. 

Kommentar #25

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Så slik jeg se på det, så er du en historist, du bruker historiske fakta i din tolkning, det gjør også jeg.

Dette var interessant. Kunne du definere nærmere hva en historisist er? Hørt følgende forklaring; en historisist tenker at Åp er et panorama over kirkehistorien. At det begynte med de første kapitler. Siden har historien utspent seg, og for en historisist så er vi nå i senere kapitler av Åp. Stemmer dette?

Virker som de ulike endetidstolkningene noen ganger har likhetstrekk. Som her, mellom preterisme og historisisme, som du er inne på. 

Hva tenker historisister om 70 e.Kr.?

Hva tenker dere om fremtiden - hvilke profetier gjenstår å oppfylles?

Kan du anbefale en bok - historisime for dummies, eller noe lignende? Gjerne en klassiker innen dette endetidssyn. 

Kommentar #26

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Preterisme!

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
3. Preterister tror at "antikrister" var spesifikke mennesker som levde omkring 60-70 e.Kr.

Denne kommentare skulle vert med i min forrige.

3. Preterister tror at "antikrister" var spesifikke mennesker som levde omkring 60-70 e.Kr

Dette er en preteristisk tolkning, det er en endtids profeti som er lagt til fortiden.

Kommentar #27

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en preteristisk tolkning, det er en endtids profeti som er lagt til fortiden.

Korrekt. Preterisme tror at "enden" var slutten på den gamle pakts æra. Samtidig var den begynnelsen på den nye pakts æra. 

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Det er jo en lang dag?

Publisert nesten 5 år siden

Werner Skaug:

Det er jo flere "Herrens dag" i bibelen. Ulike hendelser som kalles for "Herrens dag".
___________________________________________________________________

Ja, Bibelen er full av Herrens dag, Guds dag etc., det er bare og legge dem sammen så blir det sikkert en hel uke! ;-) Er det egentlig så rart da at det er så mange ulike hendelser når en Guds dag varer i 1000 år? (2.Pet.3.8, Salm.90.4) Det inndeles i fire perioder:

Såtid / vår Matt.13.3, 25-30
veksttid / sommer Luk.21.29-32 (Dom.9.8f)
Innhøsting /høst: Joh.4.34-36, Matt.13.39
Hvile/opplag/ vinter: Joh.10.22

Kommentar #29

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Ismer.

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Virker som de ulike endetidstolkningene noen ganger har likhetstrekk. Som her, mellom preterisme og historisisme, som du er inne på.

Hva tenker historisister om 70 e.Kr.?

Ja de har nok likhetstrekk, men preteristen flytter de profetiene som enda ikke har skjedd, til fortiden, som om de allerede har skjedd. De prøver å passe dem inn i historiske hendelse.

Historisten ser på historien for å se etter de profetier som har skjedd. Ofte er mennesker delaktig i to eller tre av disse ismer. Det er ofte vanskelig å skille for personen selv.

Historister mener at det som handte i år 70, var oppfyllelsen av Matt.24.1-2.hvor de er ved templet. Ikke en profeti om endens tid, enprofeti som kommer i fortsettelsen av Matt 24. De er da samlet på Oljeberget. Profeti om år 70 finner du også i Åp. 2. 8-11. Der det også profeteres om den harde forfølgelsen som varte i 10 år etterpå.

Det siste du skriver i din kom. besvarer jeg ikke, føler ikke det er verd svar.

Kommentar #30

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Takk for forklaring, Lillemoen. 

Kommentar #31

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Enden?

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Korrekt. Preterisme tror at

Det vil da s at endetidsprofetiene ble gitt i ettertid? Johannes fikk jo disse etter at Jesus var stått opp fra de døde. Eller. Er det en annen tid du regner for skillet mellom den nye og den gamle pakt.

Kommentar #32

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Det vil da s at endetidsprofetiene ble gitt i ettertid? Johannes fikk jo disse etter at Jesus var stått opp fra de døde. Eller. Er det en annen tid du regner for skillet mellom den nye og den gamle pakt.

Korset var skillet mellom den gamle og nye pakt. "Enden" var slutten på tempelet. Disiplene spurte når tempelet skulle falle i Matt 24:1-3. Vers 3: "Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: 'Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og tidsepokens* ende?"

* Gresk: aion. Kan oversettes med age. En del engelske bibler sier "end of the age". 

Disiplene spurte ikke om "verdens ende", men om "tidsepokens ende". I forbindelse med når tempelet skulle ødelegges. 

Jesus går gjennom de ulike ting som skal skje frem mot 70 e.Kr. "Enden" skulle komme innen én generasjon: "Sannelig jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer" (Matt 24:34). Preterister leser det som at det var den generasjonen disiplene levde i - ikke en fremtidig generasjon. En generasjon er 40 år i bibelen. Jesus døde i år 30 + 40 år = 70 e.Kr. 

Den gamle pakts verden kollapset under Den jødiske krig, da romerne ødela Jerusalem og tempelet. Dette var også en periode hvor forkynnelsen av den nye pakt tok til for fullt. En brytningsperiode. 

Preterister anser Åpenbaringsboken for å være en profeti om Den jødiske krig. Det står om et tempel og "den store byen" som faller. "Den store byen" - der hvor vår Herre ble korsfestet, sier Johannes. 

"De siste dager", "den siste time", "Herrens dag" i Åp (Den jødiske krig), osv., beskriver tiden frem mot 70 e.Kr. for en preterist. De snakket også om "dagen" i NT stadig vekk, og at den nærmet seg. 

Tilbake til Matt 24:3 - spørsmålene til disiplene: De spurte om når tempelet skulle ødelegges. Og Jesus beskriver denne "enden" - enden på tempelet. 

___

Jesus profeterte Den jødiske krig (den store trengsel). Det er hva preterister vil frem til mtp Matt 24, Mark 13, Luk 21 og Johannes' åpenbaring. 

Slutten på den jødiske verden (Jerusalem og tempelet faller), er begynnelsen på en ny verden. Den gamle pakts æra faller, og den nye pakts evige æra tar til for fullt. Og det hele begynte på korset. 

Kommentar #33

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Enden = dom

Publisert nesten 5 år siden

Sagt enkelt: Den nye pakt begynte på korset. Det begynte med et frø - Jesus selv. Og dette frøet begynte å vokse. Til slutt vil den nye pakts verden fylle hele jorden (Guds rike vokser til det fyller hele jorden).

Den gamle pakt ble opphevet på korset. Den gamle pakts verden var praktisk talt i full operasjon med dyreofringer og alt, selv om den nye pakt hadde kommet. Da tempelet falt, var dette det endelige punktum for praksisen av dyreofringer. Den gamle pakts verden minket mer og mer, til den til slutt fikk sin "ende" ved tempelets ødeleggelse.

Den nye verden vokser - den nye pakt. 

Den gamle verden faller - den gamle pakt. 

NT beskriver jo spenningen mellom praksisen av disse to pakter. Den gamle pakts tilhengere forfølger den nye pakts tilhengere. Denne forfølgelsen får til slutt sin dom. Med utgangspunkt i Matt 23, hvor Jesus sier at denne dommen skal komme innen én generasjon. 

Matt 23:36: "Sannelig, jeg sier dere: Alt dette skal komme over denne slekten."

Åpenbaringsboken beskriver Guds vrede og dom. Over hvem? Over de som forfulgte de første kristne jøder. Jødene allierte seg jo med romerne i et forsøk på å ta knekken på de første kristne jøder. Dette må Gud sette et punktum for, og "enden" på tempelet blir et resultat. 

Etter 70 e.Kr. er ikke jødene som forfulgte de kristne jødene, lenger i stand til å utøse blod. De har enten omkommet i Den jødiske krig, eller de har blitt ført bort som fanger av Titus. Den korte perioden som følger, beskrives som en veldig rolig tid for de kristne. De har vært gjennom Neros forfølgelse. De har vært gjennom jødenes forfølgelse. Nå kan de endelig leve i ro en kort stund. 

Kommentar #34

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Den store trengsel

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Jesus profeterte Den jødiske krig (den store trengsel). Det er hva preterister vil frem til mtp Matt 24, Mark 13, Luk 21 og Johannes' åpenbaring.

Mat. 24.29 Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 

Sola sinner fremdeles, så her er det noe son ikke stemmer.jeg tror Mat 24 gjelder tidens ende, og  tiden rett før Jesu gjenkomst.

Kommentar #35

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Har dommen allerede falt?

Publisert nesten 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Sola sinner fremdeles, så her er det noe son ikke stemmer.jeg tror Mat 24 gjelder tidens ende, og tiden rett før Jesu gjenkomst.

Ovverskiften på kapittelet er jo Tempelet skal rives.  Det var enden på den gamle pakt.  Endetid - enden på noe og noe nytt trer fram. 

Jeg minner om 1. Pet 4, 17

17 For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium?

Jesu blod erstatter ofringen i Tempelet. 

Jeg limer inn en tidligere kommentar:

Tempelet skal ødelegges.

Mange falske profeter skal stå frem, Matt 24 - vers 5, vers 11 og vers 24. De utgjør den største faren for de Jesus troende.

Og på Jesu tid var det de jødiske opprørslederne mot romerne, som til dels gjorde krav på å være Messias. I urkirken ble slike falske ledere bli oppfattet som motpoler til den sanne Messias. Apgj 5, 35 ff nevner to slike.

Også i 1. Joh 2, 18 advares det mot slike. Og der forteller Johannes oss også at vi nå lever i den siste tid.

"Derfor vet vi at dette er den siste tid."

Men det viktige i kapittel 24 er at det handler om temepelets ødeleggelse og den Jødiske krig, og oppfyllelsen av Daniels profeti i Dan 12. Oppfyllelsen skjedde ved Tempelets ødeleggelse og den Jødiske krig.

Den store trengsel


15 Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det! 16 – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene. 17 Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset, 18 og den som er ute på markene, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. 19 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! 20 Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.


Den jødiske krig forteller hva som skjer - Tempelets ødeleggelse

Historieskriveren Flavius Josefus som skrev om den Jødiske krig forteller i sitt historieverk. Han forteller om underfulle hendelser før utbruddet av den jødiske krigen.

I Matt 23, 38 forteller Jesus oss: "38 Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde."

Huset, det vil si tempelet blir forlattTempelet er ikke lenger et sted hvor Gud bor.


Akkurat det samme sier Jer 12, 7.

Så tilbake til Josefus om hendelser i tempelet før den jødiske krig bryter ut. Hendelser som varslet tempelets ødeleggelse. Josefus forteller om syv tegn. Et av de utspiller seg ved pinsefesten i år 66, på natten da prestene var på vei inn i den indre tempelgården. Da hørte de først noe bråk og deretter flere stemmer som ropte. "Vi må dra fra tempelet." Det ble forstått av de kristne som at tempelet blir ødelagt - vi må dra. Det var klart for mange kristne at de ble varslet av Jesus.

De kristne besluttet å flykte fordi Jesus hadde fortalt dem at de skulle forlate Jerusalem og at byen ville bli beleiret. De ble altså varslet.

Akkurat på 40 års dagen for Jesu korsfestelse begynte det. Da ble det innledet med en massakre. Det var bare begynnelsen, for grusomhetene utviklet seg til en utrolig brutalitet. Om en leser hele historien er det snakk om titusenvis eller hundretusenvis døde. Mord, massakrer, plyndringer, brannstiftelser, sult, likskjending. Ødeleggelse av hele miljøet i Jerusalem. Alle trær ble hugget ned og snauet i en omkrets på18 kilometer. De som overlevde havnet i sirkus, gruver eller i slaveri.

Så vi kan forstå at Jesus med et direkte sitat fra Daniels bok 12,1, forteller i Mark 13, 19: ".19 For i de dager skal det komme en trengselstid som det aldri før har vært, fra Gud i begynnelsen skapte verden og til nå, og som det aldri mer skal bli."

Den jødiske krigen var ikke bare en krig mellom jøder og romerne. Men i betydelig grad også en borgerkrig mellom rivaliserende jødiske retninger. Dette gjorde kampen om Jerusalem ekstra grusom.

De kristne hadde flyktet til byen Pella før beleiringen av Jerusalem begynte. De flyktet etter en åpenbaring hadde gitt dem beskjed om det. "Kristus hadde sagt til dem at de skulle forlate Jerusalem og dra bort fordi byen ville bli beleiret."

Litt mer om historien. Den jødiske krigen, dramaet, er en av historiens tragedier som er av frelsehistorisk betydning.

År 70 måtte det daglige offeret i tempelet innstilles. Årsaken var hungersnød og mangel på matvarer. Offerilden sluknet.

Også etter Nebukadnesars ødeleggelse av tempelet i587 f.Kr hadde offerilden vært slukket i 70 år. Det samme skjedde under den hellinistiske herskeren Antokus IV. Men begge gangene ble tempelet gjenopprettet.

Ødeleggelsen i år 70 var endelig. Det ble forsøkt gjenoppbygging ved Bar Kokba-oppstandelsen under keiser Hadrian (år 132-135) og under Julian (361). Men begge mislyktes.

Opprøret under Bar Kokba medførte at keiser Hadrian forbød jøder å oppholde seg i og utenfor Jerusalem. Det var først keiser Konstatin i det fjerde århundre, som tillot jødene å besøke byen en gang i året. En dag i året, på dagen på årsdagen for Jersualems ødeleggelse. For å kunne sørge ved tempelmuren.

For jødedommen må opphøret av muligheten til å ofre i tempelet, vært utrolig rystende. Nå var det ikke lenger soning for syndene å få. Og Gud hadde mistet sin bolig på jorden. Thoraen måtte leses på ny. Det var to mulige måter å lese thoraen på. Lese det med Kristus og profetene - eller den rabbinske måten.

Det var fariseismen som overlevde. Og vi vet hva Jesus tydelig sa om fariseismen.

Jesus elsket tempelet som Guds eiendom: Luk 2,49. Men Han visste at tempelets tid var over, og at det hang sammen med Hans død og oppstandelse.

Jesus erstattet ofringen med nattverden. Det kan vi se i Apostlenes gjerninger. De tidligste kristne holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. I hjemmene brøt de brødet å spiste med glede. Apgj 2, 46.

Dette er to steder for den begynnende menighet og ur-kirken vi kan merke oss. Et hus hvor de første kristne treffes for å høre forkynnelsen og for å be. At de utrykkelig tar avstand fra ofringen i tempelet. At brødet brytes i hjemmene, i det som da den første kirken.

Det gamle tempelet ble ødelagt, hvor det ble ofret dyreblod for å bli renset og få frelse. Men etter at vår stedfortreder Jesus ofret sitt eget blod - er Jesus det nye tempelet.

Det er jo kristendommen.

Kommentar #36

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Mat. 24.29 Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Sola sinner fremdeles, så her er det noe son ikke stemmer.jeg tror Mat 24 gjelder tidens ende, og tiden rett før Jesu gjenkomst.

Den er god. Preterister leser dette verset i lys av GT. Der er det flere eksempler på at sol, måne, stjerner, slukner. Stjernehimmelen "revner", osv. Og dette sies i sammenheng med at en by eller nasjon faller. Ingenting skjedde med stjernehimmelen de gangene - de var et uttrykk for at noe skjedde på jorden. Det samme når det står i Åp at Gud "ruller sammen" universet. Et bibelsk uttrykk for det samme. 

Limer inn fra et tidligere innlegg:

"Jeg dekker himmelen til når jeg slukker deg, stjernene kler jeg i svart. Solen dekker jeg bak skyer, månen kaster ikke lenger lys. Hvert skinnende lys på himmelen lar jeg svartne for din skyld, jeg sender mørke over landet ditt, sier Herren Gud" (Esek 32:7-8).

Babylons ødeleggelse av Egypt. Gud beskrev en jordisk realitet med symbolspråk. 

_

"Et budskap om Babel... For himmelens stjerner og stjernebilder lar ikke lyset skinne, mørk er solen når den går opp, og månen gir ikke lys" (Jes 13:1, 10).

Medernes ødeleggelse av Babylon. Nok en gang benyttes symbolspråk.

_

"Oppløst blir hele himmelens hær, som en bokrull blir himmelen rullet sammen. Hele dens hær skal visne som løvet på vinstokken visner og frukten på fikentreet skrumper inn" (Jes 34:4).

Edoms ødeleggelse. Symbolspråk. 

= Jesus benyttet symbolikk i Matt 24:29, på samme måte som de tidligere profeter. 

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Flere viktige kapitler om trengselstiden

Publisert nesten 5 år siden

Bjørn Erik Fjerdingen:

Ovverskiften på kapittelet er jo Tempelet skal rives. Det var enden på den gamle pakt. Endetid - enden på noe og noe nytt trer fram.

Men det viktige i kapittel 24 er at det handler om temepelets ødeleggelse og den Jødiske krig, og oppfyllelsen av Daniels profeti i Dan 12. Oppfyllelsen skjedde ved Tempelets ødeleggelse og den Jødiske krig.

Den store trengsel
_________________________________________________________

Sefanja 1 beskriver dommen over Jerusalem

Dette er Herrens ord som kom til Sefanias, sønn av Kusi, sønn av Gedalja, sønn av Amarja, sønn av Esekias, i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda.  2 Bort, bort vil jeg ta alt av jorden, sier Herren.  3 Jeg vil ta bort mennesker og dyr, ta bort himmelens fugler og havets fisker og alt det som volder anstøt, sammen med de ugudelige, og jeg vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren.  4 Jeg vil rekke min hånd ut mot Juda og mot alle Jerusalems innbyggere, og jeg vil utrydde av dette sted alt som er igjen av Ba'al, avgudsprestenes navn sammen med prestene  5 og dem som på takene tilbeder himmelens hær, og dem som tilbeder Herren og sverger ham troskap, men på samme tid sverger ved sin konge, /  6 og dem som har vendt sig bort fra Herren, og som ikke har søkt Herren og ikke spurt efter ham.  7 Vær stille for Herren, Israels Gud! For Herrens dag er nær; Herren har stelt til en offerslaktning, han har innvidd sine gjester.  8 Og på Herrens offerslaktnings dag vil jeg hjemsøke høvdingene og kongens sønner og alle som klær sig i utenlandske klær.  9 Og jeg vil på den dag hjemsøke hver den som hopper over dørtreskelen, dem som fyller sin Herres hus med vold og svik. 10 På den dag, sier Herren, skal det lyde skrik fra Fiskeporten og hyl fra stadens andre del og stort brak fra haugene. 11 Hyl, I som bor i Morteren! For hele kana'anitterfolket er utslettet; alle de som slepte på masser av sølv, er utryddet. / 12 Og på den samme tid vil jeg ransake Jerusalem med lykter, og jeg vil hjemsøke de folk som ligger på sin berme og sier i sitt hjerte: Herren gjør hverken godt eller ondt. 13 Og deres gods skal bli til rov, og deres hus ødelegges; de skal bygge hus, men ikke bo i dem, og plante vingårder, men ikke drikke vin fra dem. 14 Nær er Herrens dag, den store; den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. 15 En vredes dag er den dag, en dag med nød og trengsel, en dag med omstyrtelse og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, 16 en dag med basunklang og hærskrik mot de faste byer og de høie murtinder. 17 Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde, fordi de har syndet mot Herren; og deres blod skal utøses som støv, og deres kjøtt som møkk. 18 Hverken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredes dag; ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært; for han vil gjøre ende, ja brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden.

Sef 1,1 viser til 2 Kong 22,1-7, 2 Krøn 34,1-7, Jer 1,1-2Sef 1,3 viser til Hos 4,3, Jer 12,4, Matt 13,41Sef 1,4 viser til 2 Kong 23,5Sef 1,5 viser til Jer 19,13, Jer 44,17-18, Jer 49,1
Note konge: Jer 49,1.Sef 1,6 viser til Jes 1,4Sef 1,7 viser til Hab 2,20, Jes 34,6, Esek 39,17, Åp 19,17-18Sef 1,10 viser til 2 Kong 22,14Sef 1,11 viser til Hos 12,8
Note Morteren: en dyptliggende del av Jerusalem.
Note kana'anitterfolket: kremmerfolket; Hos 12,8.Sef 1,12 viser til Jer 48,11, Sal 94,7Sef 1,13 viser til Mi 6,15, Am 5,11Sef 1,14 viser til Sef 1,7, Joel 1,15, Esek 30,3Sef 1,15 viser til Jer 30,7, Joel 2,2-10, Am 5,18-20Sef 1,18 viser til Job 20,20, Ordsp 11,4, Esek 7,19

Kommentar #38

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det gamle tempelet ble ødelagt, hvor det ble ofret dyreblod for å bli renset og få frelse. Men etter at vår stedfortreder Jesus ofret sitt eget blod - er Jesus det nye tempelet.

Det er jo kristendommen.

Derfor er det underlig (med respekt å melde) at en del kristne tror at bibelen profeterer et nytt tempel i vår fremtid. Og det sies at dette er Guds vilje: Jesu offer + dyreoffer. Jesu blod er altså ikke nok, ifølge denne læren (dispensationalism). 

Problemet med denne læren (dispensationalism), er at ættetavlene i tempelet ble brent opp (har vi lært på skolen (teologi)). Disse er helt avgjørende for å ha et fungerende presteskap. I GT måtte en levitt bevise gjennom ættetavler at han tilhørte Levi stamme, for å fungere som prest. Hvis ikke, fikk ikke vedkommende tillatelse til å være prest.

Dette ble løst med urim og tummim i et tilfelle i GT. Men man støter fortsatt på samme problem; vi har en yppersteprest, Jesus, som er prest etter Melkisedeks ordning, ikke etter Arons ordning (Hebr).

Vi har gått inn i kristendommen for lengst, som Fjerdingen påpeker. Ingen grunn til å vende tilbake til jødedommen. Dette advares mot på det sterkeste i flere av NTs brever.

Læren om et nytt tempel i vår fremtid, er på kollisjonskurs med Paulus' brev til Galaterne, Hebreerne, apostelmøtet i Apg, osv.  

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Forklar gjerne problemet ved Paulus

Publisert nesten 5 år siden

Werner Skaug:

Derfor er det underlig (med respekt å melde) at en del kristne tror at bibelen profeterer et nytt tempel i vår fremtid. Og det sies at dette er Guds vilje: Jesu offer + dyreoffer. Jesu blod er altså ikke nok, ifølge denne læren (dispensationalism).

Læren om et nytt tempel i vår fremtid, er på kollisjonskurs med Paulus' brev til Galaterne, Hebreerne, apostelmøtet i Apg, osv.
______________________________________

Det nye tempelets oppførelse er beskrevet hos Sakarias (Sakarja) 6.12f.

Så sier Herren over hærskarene:
          Se, en mann,
          Spire er navnet hans.
          Under ham skal det spire.
          Han skal bygge Herrens tempel,
          
    13 ja, han skal bygge Herrens tempel,
          han skal vinne høyhet
          og sitte og herske på sin trone.
          Også en prest skal ha sin trone.
          Mellom de to skal det råde fred.
        
14 Kronen skal være til minne om Helem, Tobia, Jedaja og Hen, sønn av Sefanja, i Herrens tempel.
          
    15 Folk fra fjerne land skal komme
          og bygge på Herrens tempel.
          Da skal dere kjenne
          at Herren over hærskarene har sendt meg til dere.
          Dette skal skje hvis dere lyder
          røsten til Herren deres Gud.

Forklar gjerne hva du anser som er problemet ved Paulus, henvisninger?

Kommentar #40

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det nye tempelets oppførelse er beskrevet hos Sakarias (Sakarja) 6.12f.

Så sier Herren over hærskarene:

"Compact Bible Handbook" av George Knight og James Edwards. Om Sakarja:

"He was probably born in Babylon while the Jewish people were in captivity and returned with his family with the first wave of captives who reached Jerusalem under Zerubbabel about 530 B.C."

Sakraja profeterte det andre tempelet som jødene bygde etter eksilet til Babylon, under Esra og Nehemja.

Hvilke vers tenker du på når det gjelder Paulus?

Kommentar #41

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Sakraja profeterte det andre tempelet som jødene bygde etter eksilet til Babylon, under Esra og Nehemja.

Det virker som om det fins mange kristne som tror hele bibelens profetier handler om framtiden vår, og som skal skje snart. Når de leser om noe som skal skje snart i bibelen, så tolker de det som om noe som skal skje snart nå. Som om om handler om en selv, og at bibelen er skrevet bare for denne her generasjonen.

Kommentar #42

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Et nytt skudd for baugen...

Publisert nesten 5 år siden

Werner Skaug:

Sakraja profeterte det andre tempelet som jødene bygde etter eksilet til Babylon, under Esra og Nehemja.

Hvilke vers tenker du på når det gjelder Paulus?
______________________________________________

Jeg har ikke tenkt på noe vers fra Paulus, men jeg ba deg utrede for hvilke vers hos Paulus som kolliderer med et nytt tempel, du skriver jo: Læren om et nytt tempel i vår fremtid, er på kollisjonskurs med Paulus' brev til Galaterne, Hebreerne, apostelmøtet i Apg, osv.

Her ba jeg deg utdype dette hvis du kan?

Så tilbake til Sakarias. Den kompakte bibelhåndboken som du nevner... bare kast den, den er ubrukelig likevel. Den tar jo ikke hensyn til henvisningene til Sakarias og da blir det vel bare Zerubbabel av hele greia?

Ta nå vers for vers hos Sak.6 og se hva denne håndboken ikke får med seg eller ikke har forstått; v12 (Spire skal bygge Herrens Tempel) viser til Sak.3.8 (Josva - (hebraisk: יְהוֹשֻׁעַ Yehoshua - Jesus - Note; Spire: betegnelse på den rettferdige kongen (Messias) som skal frelse Israel. Jef. Jes 4,2; 11,1; Jer 23,5; 33,15; Sak 6,12.)

Jes.4.2:Note : Herrens spire: betegnelse på den rettferdige kongen (Messias) som skal frelse Israel. Jf. 11,1; Jer 23,5; 33,15; Sak 3,8; 6,12.

Kan det stemme at Messias frelste Israel omkring år 530 f.Kr.? Kom han virkelig for å frelse Israel før sin egen fødsel? Dette blir jo bare verre og verre!

Sak.6.13 viser til Jes.6.9: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. 7  Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike...

Sak.6.15:( Folk fra fjerne land skal komme og bygge på Herrens tempel) viser til: Jes.2.2-3:  I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,til Jakobs Guds hus,så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion,Herrens ord fra Jerusalem.»

(Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på, ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm -Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen)

Tar med v4 også for sikkerhets skyld:Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for mange folk.De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig.

Tror neppe Sakarias 6 handler om tiden før det hellige blir til? Det skal jo spire og gro? Jeg tar for meg Paulus også bare du kommer med noen punkter over hva som krasjer?
Nå man lærer seg å bruke Bibelen går det mye lettere å finne frem til fakta. Historiske tilbakeblikk skaper bare fri fantasi og uten holdepunkter.

Kommentar #43

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

@Kristensen

Publisert nesten 5 år siden

Hvis du ikke kan forholde deg til historiebøkene, er det ikke grunnlag for samtale. Jeg kan ikke hele tiden forsøke å sette meg inn i dine private tolkninger av historien, i tråd etter tråd. Utover dette er du en hyggelig samtalepartner. Så ta det i beste mening. :)

Kommentar #44

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Historiske tilbakeblikk skaper bare fri fantasi og uten holdepunkter.

Dette er et eksempel på hva jeg mente i forrige kommentar. Du er nødt til å forholde deg til historien, Kjell. Bibeltolkning er én ting - der er vi alle underveis. Men du kan ikke lese bibelen uten å ta hensyn til historiens tidslinje. 

Kommentar #45

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Eller det tolkes som allerede skjedd

Publisert nesten 5 år siden

Randi Tunli:

Det virker som om det fins mange kristne som tror hele bibelens profetier handler om framtiden vår, og som skal skje snart. Når de leser om noe som skal skje snart i bibelen, så tolker de det som om noe som skal skje snart nå.
__________________________________

Kan du si noe om tolkning kontra bare rene bibeloppslag som gir en god forklaring, ta som eksempel min siste kommentar til Werner. Kan du si noe om hvordan man skal tolke disse? Er det ikke ferdigtolket fra Skriftens side?

Kommentar #46

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Det virker som om det fins mange kristne som tror hele bibelens profetier handler om framtiden vår, og som skal skje snart. Når de leser om noe som skal skje snart i bibelen, så tolker de det som om noe som skal skje snart nå. Som om om handler om en selv, og at bibelen er skrevet bare for denne her generasjonen.

Sant. En enkel oversikt over historiens tidslinje, og når de ulike profeter levde, hadde hjulpet bibeltolkningen langt på vei. 

Et godt (og kjent) eksempel, er Esekiels profeti om et kommende tempel. Esekiel levde blandt jødene i det babylonske eksil. Nebukadnesar hadde ødelagt det første tempelet. Så hvilket tempel er det Esekiel snakker om? Det tempelet som jødene bygde etter at de kom tilbake fra babylonsk eksil. 

Kommentar #47

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Absolutt ikke!

Publisert nesten 5 år siden

Werner Skaug:

Hvis du ikke kan forholde deg til historiebøkene, er det ikke grunnlag for samtale. Jeg kan ikke hele tiden forsøke å sette meg inn i dine private tolkninger av historien, i tråd etter tråd. Utover dette er du en hyggelig samtalepartner. Så ta det i beste mening. :)
________________________________________________

Det finnes ikke antydning til private tolkninger i min kommentar 42. Finner du en så gi beskjed. Dette er bare rene bibelhenvisninger! Skal man forholde seg til Bibelen, så må man nødvendigvis bruke denne og ikke historibøkene, dersom skriften ikke er oppfylt da. Skal du diskutere historikk så bør du velge deg en annen tråd enn teologi. Jeg tar gjerne hensyn til tidslinje der det er noen, men finner intet grunnlag i det som hittil er diskutert. Du trenger ikke forholde deg til hva jeg selv mener, bare til skriften og bibelhenvisningene, det er alt som behøves!

Ta dette i beste mening du og!

Kommentar #48

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Kan du si noe om tolkning kontra bare rene bibeloppslag som gir en god forklaring, ta som eksempel min siste kommentar til Werner. Kan du si noe om hvordan man skal tolke disse? Er det ikke ferdigtolket fra Skriftens side?

Jeg orker ikke å gå så dypt inn i samtalene mellom deg og Werner. Men om jeg leser bibelen min og leser fra profetiene så står det i liten skrift under flere steder når og hvor denne profetien ble oppfylt. Om en profet profeterer om at tempelet skal bygges opp igjen, og det så skjer så ser jeg den profetien som oppfylt.

Kommentar #49

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

Ok!

Publisert nesten 5 år siden

Randi Tunli:

Men om jeg leser bibelen min og leser fra profetiene så står det i liten skrift under flere steder når og hvor denne profetien ble oppfylt.
_____________________________________________

Men dette som er notert under versene tilhører jo ikke profetenes skrift, men er bare et forsøk på forståelse av profetien (separat sett) fra oversetternes side. Disse opplysningene er på ingen måte sikre opplysninger. Eks. Dan.11.2-3:

Enda tre konger skal stå fram i Persia, og den fjerde skal skaffe seg større rikdom enn de andre. Og når rikdommen har gjort ham mektig, skal han hisse opp alle mot Javan.Så skal en krigerkonge stå fram. Han skal herske med stor makt og gjøre som han vil. -

Vers 3 har en slik underskrift: krigerkonge: Aleksander den store beseiret Perserriket i 333 f.Kr. Etter ham ble riket hans delt mellom generalene hans. Deretter kom en periode med langvarig konflikt mellom etterfølgerne deres, herskerne i Syria og Egypt, «nord» og «sør».

Denne kongen som gjør som han vil er gjentatt i v36 og er han som setter seg i Guds sted og er her henvist til 2.Tess.2.4 som har med Herrens dag å gjøre, så direkte vershenvisninger er mye mer å stole på enn kommentarer fra oversetterne. Riktig nok er navnet Aleksander nevnt, men i betydning av en kobbersmed. (i 2.Tim.2.14) Aleksander den store kan neppe belastes for å ha satt seg i Guds sted?

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3186 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
9 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1112 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 874 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 795 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 610 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 557 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 496 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere