Atle Sommerfeldt

29

Snu i tide - om bistand og flyktninger

Regjeringen foreslår å la fattige land og mennesker betale våre forpliktelser. Vi er nå det landet i verden som bruker høyest andel av bistandsbudsjettet på oss selv.

Publisert: 30. okt 2015

Kirkerådet i Libanon omtaler menneskene som kommer fra Syria konsekvent som gjester. "Når vi får gjester, står vi tidlig opp om morgen forågi dem den beste frokosten vi kan gi dem". Sålangt har de 1 million gjester. Dette samsvarer med den grunnleggende holdningen i den kristne og humanistiske arvenåta i mot mennesker på flukt og de fremmede på en god måte. Den store mobiliseringen av organisasjoner og mennesker vi har sett i hele vårt land denne høsten viser at denne verdien fortsatt lever i vårt land. I stedet for å betrakte flyktningene som kommer hit som en utgiftspost og et problem, er det nåpåtide at hele regjeringen betrakter dem som våre gjester. Tilleggsproposisjonen kommuniserer ikke dette.

 Les også på vl.no: Norge gir mest bistand til Norge

Det er et like grunnleggende prinsipp at de som har mest må betale mest når vi skal oppfylle våre forpliktelser. Den fremlagte tilleggsproposjonen lar fattige land og mennesker betale våre forpliktelser - vi som er den rikeste befolkningen med verdens beste velferd. Vi er nådet landet i verden som bruker høyest andel av bistandsbudsjettet påoss selv. I tillegg betyr forslaget en rasering av langsiktig bistand og støtte til folkelige organisasjoner og bevegelser. Sikrere oppskrift på å øke verdens flyktningestrøm finnes neppe.

Stat og kommune målegge til rette for en bred dugnad der ikke minst moskeene inviteres til å delta med full styrke. Hele det sivile samfunnet og næringslivet måorganiseres inn i arbeidet slik at vi alle får anledning til å gjøre Norge til et godt vertskap.

Meldinger om at det nå returneres syrere til Hellas, at allerede snaue dagpenger til personer i asylmottak planlegges redusert og manglende vilje til å sørge for kapasitet til raskt å skille ut de som åpenbart ikke har rett til flyktningstatus er svært urovekkende.

Det fortsatt mulig å snu!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

En meningsløs påstand!

Publisert rundt 4 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Regjeringen foreslår å la fattige land og mennesker betale våre forpliktelser.

Dersom Sommerfeldts påstand skulle medføre riktighet, måtte det innebære at vi oppsøkte fattige land og stjal penger fra dem og brukte dem til å gi flyktningene et verdig liv.

Men det gjør vi selvsagt ikke.

Det er VÅRE penger vi omdisponerer fra et prosjekt til et annet, fordi det er et presserende behov som må finansieres.

Å påstå at det er de fattiges egne penger vi bruker, er fullstendig absurd!

Det er VÅRE penger, som vi selv disponerer over og velger hva vi vil bruke til!

Mvh Sverre

Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Ja, få velferdsmigrantene til å snu!

Publisert rundt 4 år siden

Timeglasset er i ferd med å renne ut for Norge og oss i øvre Europa. Sverige er tapt som oppegående nasjon og vi andre kan følge etter hvis vi ikke tar nasjonale grep- blir bortimot inhumane og setter ned satser - gir lite forhåpning om familiegjenforening - returnere alle med feil adresse, mangler papirer og tvilsomme "unge  - retur så fort det blir slutt på det som har gitt asyl ; alle opphold gjøres med midlertidlighet som basis o.s.v. Gjør den nasjonale jobben minst like godt som Danmark har gjort - idag!

Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Gjest Bårdsen

Publisert rundt 4 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
I stedet foråbetrakte flyktningene som kommer hit som en utgiftspost og et problem, er det nåpåtide at hele regjeringen betrakter dem som våre gjester.

Det er vel nettopp denne "gjeste"-statusen som gjør at vi europeere er skeptiske og at vi ser med uro på fremtiden.

Vi har problemer med å tro at innvandrerne er gjester. Vi tror, med god grunn, at innvandrerne er nye, permanente innbyggere.

Fremtidens utfordring er ikke først og fremst et økonomisk problem. Fremtidens utfordring er et identitetsproblem. Hvem er "vi" om hundre år?

Kommentar #4

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er VÅRE penger, som vi selv disponerer over og velger hva vi vil bruke til!

Godt og riktig formulert! Takk!

Kommentar #5

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Postmodernisme

Publisert rundt 4 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
I stedet foråbetrakte flyktningene som kommer hit som en utgiftspost og et problem, er det nåpåtide at hele regjeringen betrakter dem som våre gjester.

Vi må forsøke å se virkeligheten mest mulig ærlig. En utgfit forsvinner ikke ved at vi betrakter den som noe annet.

Kommentar #6

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Kirkerådet i Libanon omtaler menneskene som kommer fra Syria konsekvent som gjester. "Når vi får gjester, står vi tidlig opp om morgen forågi dem den beste frokosten vi kan gi dem". Sålangt har de 1 million gjester.

Jeg tror neppe at det er kirkerådet i Libanon som har ansvaret for alle flyktninger som kommer til Syria... Men de tar seg nok av en del av de kristne flyktningene - de som ikke tør å bo i flyktningeleirene fordi de blir forfulgt der også. Jeg tar gjerne imot noen slike forfulgte gjester, men de som forfølger dem kan man gjerne la være igjen der nede.

Kommentar #7

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Gjester eller "gjester"?

Publisert rundt 4 år siden

Det er absurd hvordan Sommerfeldt får det til å høres som om situasjonen for flyktninger i Libanon er den reneste idyll, kontra her i Norge hvor egoisme og ugjestfrihet råder. Kan Sommerfeldt fortelle hvordan de 1 mill "gjestene" i Libanon, som får servert "den beste frokosten vi kan gi dem" (den bør være minst like god som den kirkerådet unner seg selv) har det, med tanke på rettigheter etc?

Bruker pengene på oss selv? Er det ikke "gjestene" de skal komme tilgode? Jeg er absolutt for at Norge skal ha et raust bistandsbudsjett (kontrollen på hva midlene går til må styrkes), men her står vi overfor en av vår tids største kriser og da kreves ekstraordinære tiltak. 

Gjester er vanligvis trivelig det, men de pleier å dra hjem etter en stund. Hvor mange og lengeværende gjester kan Sommerfeldt tåle før han merker at det begynner å tære på lommeboken? 

Vi forsøker å snike oss unna våre forpliktelser (gitt av hvem?) å lempe dem over på "de fattige" "vi som er den rikeste befolkningen med verdens beste velferd" skriver Sommerfeldt. Tar han da i betraktning at gjennomsnittsinntekten i Norge er ca en halv bispelønn og at mange tjener langt mindre?

Jeg kan ikke se at Sommerfeldt presenterer et eneste forslag til løsning, utover at vi må være mer gjestfrie og styrke dugnadsånden. Det genererer ikke svært mye i kroner og øre, så da vil jeg gjerne høre hvor han mener midlene skal hentes fra.

Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

14 innlegg  932 kommentarer

Panikk i bistandsindustrien ?

Publisert rundt 4 år siden

 Ikke rart panikken sprer seg i bistandsindustrien
når pengene blir foreslått brukt på de fattige.

Den norske bistanden har gått som  føljetong i NRK,
som en sammenhengende skandale i 60 år.

Som bekrefter det jeg selv observerte da jeg
reiste rundt i verden.
Som en sa det ": Hadde folk hjemme sett dette,
så hadde det blitt bråstopp med U-hjelpen".

Men vi forsikret han at "folk hjemme" ville
aldri høre om slikt , de lulles inn i vakre solskinnshistorier om alle bragder
norsk bistand hadde gjennomført.
Det er ikke så veldig mye av milliardene som har
nådd frem til de fattig rundt i verden ?

Vi kan jo se på om noen har endret praksisen :

Det later til at politikere kjøper seg moralsk aura
med et kappløp om hvem som bevilger mest av andres penger.
Resultater er det ingen som har etterlyst.

Vi var oppe i bistand til over 130 land , her er
antallet angitt til 116 land , altså lettere å ramse
opp land  som ikke mottar bistand fra oss som klorer oss
fast her i den kalde fjellheimen .
Det ressurs-sterke landet Brasil mottok mest
bistand , til og med Kina fikk bistandsmidler.

http://www.norad.no/aktuelt/nyheter/2014/norsk-bistand-har-aldri-vart-storre-/

http://kureren.no/artikler/41515

Til tross for tonnevis av bistandsbrosjyrer og media-
oppslag om fattige , sultende  barn , så later
det til at pengene ikke blir brukt til det
smarte organisasjoner har oppgitt - og at
mye av pengene blir i Norge.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/06/21/175842/bistandsmillioner-stanser-i-norge

Her ser vi at WWF har klart å få 49 millioner
ut av NORAD , 17 prosent brukt i Norge, 70
prosent til kontoret i landet og 10 prosent
til prosjektet man har søkt penger til !
Til tross for dette "bærekraftige " stuntet
fortsetter organisasjonen med 60 millioner
nå nylig.
Men det er altså galt å ta penger fra bistands-
budsjettet for faktisk hjelp til fattige ?

Kirken mottok støtte fra NORAD til å drive
valgkampanjen "Klimavalg 2013" sammen med
Besteforeldrenes Klimaaksjon og andre klima-
eksperter fra den indre politiserte krets.

Mest iøynefallende var en advarsel til oss
dumme medlemmer om ikke å stemme på Arbeiderpartiet,
Høyre og Frp.

Her er evalueringsrapporten om Kirken i valgkamp,
bevilgning til valgkamp fra NORAD er beskrevet på
side 3 " 1. Bakgrunn" :

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/kr_56_1_13_evalueringsrapport_klimavalg2013.pdf

Bare det faktum at Den norske Kirke engasjerer seg
i politisk agitasjon om noe så svevende som en ikke
dokumentert klimateori fra et politisk FN om verdens undergang grunnet
CO2  er ille nok,
 
verre at man utgir seg for å representere medlemmene
i denslags fjollete aktiviteter. Hvem i all verden er
det som har bedt kirkeledelsen å ta politiske avgjørelser
og standpunkt på vegne av medlemmene ?

Kirken er blitt tumleplass for litt av hvert. 1000 års
kristen tradisjon ender opp i et hippiesirkus..... Mektige Moses !

Her er forøvrig Kirkeaktuelt.no i valgkamputgave :

http://kirkeaktuelt.no/stott-opp-om-klimavalg-2013/

Er dette å representere medlemmene ?

At bistandspenger brukes på fattige mennesker som politiske
bedrevitere har åpnet grensene for, burde etter alle
objektive kriterier være helt korrekt. Det er jo nettopp
dette som kjøres opp i bistandens markedsføring som vi
bombarderes med.

Krf og Venstre vil finansiere den ukontrollerte innvandringen
med avgifter på strøm og drivstoff , slik at skattebetalerne
får fornøyelsen av å betale to ganger , først milliarder til
"bistand" pluss nye avgifter fra de faste avgiftsarkitektene
fordi "bistanden" ikke kan brukes på fattige mennesker !

 

   

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Bredt og blidt

Publisert rundt 4 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Hele det sivile samfunnet og næringslivet måorganiseres inn i arbeidet slik at vi alle får anledning tilågjøre Norge til et godt vertskap.

Dette må du gjerne utdype. 

Hvem er det som skal organisere dette? Skal du organisere næringslivet? Skal du organisere samfunnet? 

Er det du som skal være vertskap? Eller skal du organisere på vegne av alle?

Her var det veldig mye rart Sommerfeldt. Jeg håper du har tenkt dine tanker igjennom før du kaster dem ut slik bredt  og blidt? 

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Til fradrag på ligningen

Publisert rundt 4 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at Sommerfeldt presenterer et eneste forslag til løsning, utover at vi må være mer gjestfrie og styrke dugnadsånden. Det genererer ikke svært mye i kroner og øre, så da vil jeg gjerne høre hvor han mener midlene skal hentes fra.

En nordmann har nå mulighet til å gi gaver til frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn, med opptil kroner 20000,-  pr. år, som kan trekkes fra på skatten for inneværende år.  Det eneste er at mottaker må være godkjent av likningsmyndighetene.

Dette burde gi enhver nordmann med virkelig dugnadsånd stor mulighet til å flytte midler ut av eget land for å bistå hjelpeorganisasjonene.

Det er et faktum at det er alt for lett å være gavmild med fellesskapets midler! 

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Fullstendig håpløst

Publisert rundt 4 år siden
Atle Sommerfeldt. Gå til den siterte teksten.
Regjeringen foreslår å la fattige land og mennesker betale våre forpliktelser. Vi er nå det landet i verden som bruker høyest andel av bistandsbudsjettet på oss selv.

Selv om Norge er verdensmester i bistand påstår Sommerfeldt dette.

Det har kommet fram nå at bistanden heller ikke virker etter hensikten,men er mer eller mindre bortkastet bruk av penger vi kunne brukt på bedre ting her i landet.

Men slikt preller av på de "gode" og blinde som sikkert heller ikke tror på at milliarder er stjålet til egen berikelse i mange land. 

Sommerfeldt er nok en av dem ser det ut til. 

Kommentar #12

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Bistandens velsignelser

Publisert rundt 4 år siden
En enkel øknomisk regel for bruk midler til sikre og forutsigbare inntekter er å investere der det er mest lønnsomt. I Norsk bistandsindustri ?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere