Kristen Edvard Skaar

24

Dåp light?

Publisert: 29. okt 2015

Mitt forslag om en gudstjenestelig handling kalt «Forbønn for nyfødt barn» er blitt aktuelt siden færre og færre ­døper barna sine. Det er tenkt som et nytt folke­kirkelig ritual for foreldre som vil feire ­barnets fødsel, men som ikke ønsker dåp.

Denne handlingen kaller Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet for «dåp light» (Vårt Land 24. oktober), men den har ingenting med dåp å gjøre. Dåpen er en frelseshandling og feiring av nytt liv med Kristus. Dette er en feiring av det biologiske livet. I forbønnshandlingen befinner man seg på skapelsens plan, i den første trosartikkel.

Det er bra at biskopene har samtalt om en slik handling og er blitt enige om en rettledning for bruk av den i gudstjenesten. Jeg er helt enig med dem i at det er viktig at den ikke inneholder momenter som kan minne om dåp.

De mener visst at det ikke er tjenlig at det nå lages en ­liturgi for dette leddet, men at handlingen finner sted i forbindelse med forbønnen. Jeg for min del mener at den må markeres sterkere enn biskopene synes å legge opp til. Det må være tale om en feiring med litt høytidelig preg. Selv om man ikke lager en fast liturgisk ordning, kan det med fordel være noen ledd som går igjen, for eksempel:

Liturgen og foreldrene med barnet stiller seg i koråpningen. Etter innledningsord som blant ­annet uttrykker troen på Gud som har skapt barnet, kan det synges en salme, for eksempel 331.

Barnet holdes frem eller opp av en av foreldrene (eller av en annen i familien). Samtidig ber liturgen en bønn som inneholder takk til Gud for barnet og bønn for dets fremtid. Foreldrene oppfordres så til å gi det en oppdragelse der de lærer om Gud og deltar i menighetens trosopplæring.

Forbønnshandlingen og dåpen er så forskjellige at man kan tenke seg at et barn deltar i begge. Men det vil nok allikevel oppleves som merkelig. For er ikke dåpen i Den norske kirke selv langt på vei til å bli et fødselsritual?

Ut ifra svar gitt i en undersøkelse om dåpen må man ha spurt om foreldrene syntes det var viktig å markere et barns fødsel med dåp. (Vårt Land 22. oktober). Skapermotiv blir dessuten mer fremtredende i dåpsliturgien enn tidligere. Det er vel for å imøtekomme så mange foreldre som mulig, så de kan tenke seg å døpe barna sine.

I markedsføring av dåpen legges det gjerne vekt på feiring av barnets fødsel og tradisjonen med dåp. Nedtones ikke dermed det kristne frelsesaspekt for meget sett i en luthersk og økumenisk sammenheng? Ja, er det ikke en fare for at selve ­dåpen blir en «dåp light», og at den oppfattes først og fremst som en velsignelseshandling for det ­nyfødte ­barnet? La dåp være dåp! Og feiringen av barnets fødsel noe annet. To handlinger som er så forskjellige at de ikke forveksles eller blandes sammen.

Først publisert i Vårt Land 29.10.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere