|Hans Petter Skoug

15

Kunnskap fra gud...

Publisert: 16. okt 2015

1.Hva er det?

2.Hva brukes det til?

3.Hvor mye nytte har menneskeheten hatt av denne påståtte kunnskapen?

Dette er spørsmålet jeg alltid stiller meg når jeg ser religiøse påstår at alt som teller er kunnskap om gud og siden jeg ikke vil ødelegge andre tråder med dette spør jeg her....

Noen som kan redegjøre for spørsmålene over?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Hvilken Gud?

Publisert over 4 år siden

Hvilken sin Gud henvender du deg til?

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

95 innlegg  13843 kommentarer

Visdommens gud?

Publisert over 4 år siden

Hans Petter Skoug:

Kunnskap fra gud

1.Hva er det?

2.Hva brukes det til?

3.Hvor mye nytte har menneskeheten hatt av denne påståtte kunnskapen?
______________________________________________________________

Kunnskapen fra Gud er ikke noe menneskene foreløpig kjenner til. (1.Kor.1.20) Men Paulus beskriver delvis hva den brukes til (2.Kor.10.4-6). Men ellers må du pense deg over til Visdommens bok for å se alle egenskapene som kommer med den. (Kap.6.15 f.: Å vie sine tanker til visdommen er fullkommen klokskap…17 Visdommens sanne utspring er ønsket om å lære… Kap.7 visdommens ånd

Også jeg er et dødelig menneske som alle andre. Jeg nedstammer fra det første menneske som ble formet av jord. I mors liv ble mitt legeme dannet omgitt av blod i ti måneder fikk jeg fast form, unnfanget av en manns sæd under samleiets lyst. Da jeg kom til verden, begynte jeg å puste den samme luft som alle andre. Jeg ble lagt på den samme jord, og som hos alle andre nyfødte var min første lyd et skrik. Jeg ble reivet og stelt med, for slik begynner også kongen livet. Inngangen til livet er ens for alle; utgangen likeså. Derfor bad jeg til Gud, og han gav meg forstand. Jeg påkalte Gud, og han sendte meg visdommens ånd.

Jeg aktet den høyere enn kongestav og trone, rikdom regnet jeg for intet mot den. Den kosteligste edelsten ville jeg ikke sidestille med visdommen, mot den er all verdens gull som en neve sand, og sølvet ikke mer verdt enn leire. Jeg elsket den høyere enn sunnhet og skjønnhet og ville heller eie den enn solens lys, for visdommens lys slokner aldri. Men da visdommen kom til meg, kom alle andre goder med den, for rikdom uten mål har den i sine hender.

Jeg gledet meg over dette, for jeg så at visdommen rår over alt godt. Jeg hadde ikke visst at visdommen er mor til alle goder. Jeg lærte dette uten baktanke og gir det videre med glede, jeg vil ikke skjule visdommens rikdommer. Den er en uuttømmelig skatt for menneskene. Bruk den, og du blir Guds venn, for det den lærer deg, gir deg godt skussmål hos ham. For min egen del ber jeg at Gud lar meg tale etter sin vilje. Måtte mine tanker ikke gjøre skam på hans gaver. Han er den som viser vei til visdommen, han rettleder de vise. Ja, i hans hånd er både vi og våre ord, all vår kunnskap og ferdighet.

Han har gitt meg sikker viten om alt som er, så jeg kjenner universets oppbygning og elementenes virkemåte, tidenes begynnelse, utstrekning og slutt, solhvervenes rekkefølge og årstidenes veksling, årenes gang og stjernenes stillinger. Jeg kjenner dyrenes natur og villdyrenes villskap, åndenes makt og menneskehjertets tanker, plantenes mangfold og røttenes egenskaper. Alt det skjulte og alt det åpenbare har jeg fått kunnskap om, for visdommen var min læremester, den som har skapt alle ting.

Visdommens vesen

Visdommens ånd er forstandig; den er hellig, enestående i sitt slag, men den tar mange former. Den er fin, lettbevegelig, klar og ren; den er pålitelig, tar aldri skade, den elsker det gode. Kvass er den, den lar seg aldri hindre. Men den gjør alltid det gode og er glad i menneskene. Fast og sikker er den, og har ingen bekymringer. Den makter alt og våker over alle ting. Den gjennomtrenger dem som er rene, forstandige og fintfølende. For visdommen beveger seg med større letthet enn noen kan fatte, den gjennomtrenger og fyller alle ting ved sin renhet. Ja, den er et pust av Guds kraft, ren strømmer den fram fra Den Allmektiges herlighet, derfor kan intet urent komme den nær. For den er en avglans av det evige lys, plettfritt speiler den Guds virke og er et bilde av hans godhet. Den er bare én, men makter alt, den hviler i seg selv, men gjør alle ting nye. Fra slekt til slekt tar den bolig hos hellige mennesker og gjør dem til profeter og Guds venner, for Gud elsker bare den som bor i lag med visdommen. Ja, den er skjønnere enn solen, den overgår ethvert stjernebilde. Sammenligner du den med dagslyset, finner du at den skinner enda klarere, for etter dagens lys kommer nattens mørke, men visdommen overvinnes aldri av noen mørkemakt.

Dersom du er interessert i Gud Herlighet som denne kilden for denne visdommen strømmer ut i fra, er den beskrevet symbolsk i Esek.1.1-28 (slik så Guds herlighet ut - en ufo?)

Men dette er beskrivelsen av Israels gud...

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvilken sin Gud henvender du deg til?

Kristne...  :)

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
unnfanget av en manns sæd under samleiets lyst. Da jeg kom til verden, begynte jeg å puste den samme luft som alle andre. Jeg ble lagt på den samme jord, og som hos alle andre nyfødte var min første lyd et skrik. Jeg ble reivet og stelt med, for slik begynner også kongen livet. Inngangen til livet er ens for alle; utgangen likeså. Derfor bad jeg til Gud, og han gav meg forstand. Jeg påkalte Gud, og han sendte meg visdommens ånd.

Ja, er det ikke slik vi alle begunner?  Bortsett fra at man påkaller guden man tilfeldigvis og høyst geografisk begynner å tilbe....

Kommentar #5

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Han har gitt meg sikker viten om alt som er, så jeg kjenner universets oppbygning og elementenes virkemåte, tidenes begynnelse, utstrekning og slutt, solhvervenes rekkefølge og årstidenes veksling, årenes gang og stjernenes stillinger.

Nei, ikke  egentlig... Her være store hull...

Kommentar #6

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Visdommens ånd er forstandig; den er hellig, enestående i sitt slag, men den tar mange former. Den er fin, lettbevegelig, klar og ren; den er pålitelig, tar aldri skade, den elsker det gode. Kvass er den, den lar seg aldri hindre. Men den gjør alltid det gode og er glad i menneskene. Fast og sikker er den, og har ingen bekymringer. Den makter alt og våker over alle ting. Den gjennomtrenger dem som er rene, forstandige og fintfølende. For visdommen beveger seg med større letthet enn noen kan fatte, den gjennomtrenger og fyller alle ting ved sin renhet. Ja, den er et pust av Guds kraft, ren strømmer den fram fra Den Allmektiges herlighet, derfor kan intet urent komme den nær. For den er en avglans av det evige lys, plettfritt speiler den Guds virke og er et bilde av hans godhet. Den er bare én, men makter alt, den hviler i seg selv, men gjør alle ting nye. Fra slekt til slekt tar den bolig hos hellige mennesker og gjør dem til profeter og Guds venner, for Gud elsker bare den som bor i lag med visdommen. Ja, den er skjønnere enn solen, den overgår ethvert stjernebilde. Sammenligner du den med dagslyset, finner du at den skinner enda klarere, for etter dagens lys kommer nattens mørke, men visdommen overvinnes aldri av noen mørkemakt

Denne visdommen må du forklare bedre tror jeg... For hva brukes den til og hva nyte har den ?

Kommentar #7

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

OK

Publisert over 4 år siden

1.Hva er det?

Svar: Hensikten med eksistensen - med altet.

2.Hva brukes det til?

Svar: Opplysning.

3.Hvor mye nytte har menneskeheten hatt av denne påståtte kunnskapen?

Svar: All sannhet, all intelligens, all viten, all kunnskap, all forståelse, alle relasjoner av evig verdi.

Kommentar #8

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
All sannhet, all intelligens, all viten, all kunnskap, all forståelse, alle relasjoner av evig verdi.

Her  er jeg redd duj må spesifisere, hva eksakt er det du mener her ?

Så langt er denne inteligensen usynlig og ikke eksisterende med andre ord, man kan ikke buke denne såkalte intelligensen til noe fornuftig...

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

95 innlegg  13843 kommentarer

Bortsett fra...

Publisert over 4 år siden

Hans Petter Skoug:

1 Ja, er det ikke slik vi alle begunner? Bortsett fra at man påkaller guden man tilfeldigvis og høyst geografisk begynner å tilbe....

2 Nei, ikke egentlig... Her være store hull...

3 Denne visdommen må du forklare bedre tror jeg... For hva brukes den til og hva nyte har den ?
____________________________________________________

1 + 2: Note Også jeg er ‘osv.‘: Forfatteren legger sine ord i kong Salomos munn.

Det blir håpløst å hevde at Salomos gud ikke fantes, og de huller man mangler i dag, ser ut til å bli utfylt gjennom tiden som strekker seg frem mot tidens fylde.

3 Denne visdommen vil i fremtiden bevare menneskeheten gjennom en forvandling/ny skapning som aldri mer søker å utrydde hverandre. ( Note tar aldri skade: kan også oversettes: gjør ingen skade.) Den brukes ikke i dag fordi menneskeheten har ikke i dag kommet frem mot tidens fylde. (Gal.4.4, Ef.1.10: Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.)

Kommentar #10

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det burde vel være en visshet om realiteten. For ved slik kunnskap er man vel ikke henvist til å være en troende? Derfor kan vel en med kunnskap fra Gud som du sier være en ateist, da tro er ekskludert via kunnskap. Eller?

Jeg snakker da om et kjennskap til noe man vet er, selv om man ikke på langt nær vet alt. På samme måte som man kjenner sine venner og andre ting men ikke kan sies å vite alt. Mer som en prosess der en tar et skritt om gangen.

Det store spørsmålet tenker jeg, er hvordan få kunnskap? Kanskje en kunnskap skapt av Skaperen selv kan lede til denne kunnskapen som Paulus nevner i et brev til Korinterne. Om det nå skulle ha  eksistert en slik kunnskap, tror du den er forsvunnet?

Eller hvis man anser muligheten for Skaperens eksistens et lite øyeblikk for å være reel, kunne Skaperen ha skapt en slik kunnskap, og ville den fortsatt være tilgjengelig?

Kommentar #11

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

I begynnelsen.....

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så langt er denne inteligensen usynlig og ikke eksisterende med andre ord, man kan ikke buke denne såkalte intelligensen til noe fornuftig...

La oss begynne med begynnelsen:)

1. Hva er det?

Hensikten er ikke tilfeldig. (Les alt)

(Ordet ble menneske) 

1I begynnelsen var Ordet.

          Ordet var hos Gud,

          og Ordet var Gud.

          

     2 Han var i begynnelsen hos Gud.

          

     3 Alt er blitt til ved ham,

          uten ham er ikke noe blitt til av det som      

          ble til....

     4 i ham, var liv,

          og livet var menneskenes lys.

          

     5 Lyset skinner i mørket,

          og mørket har ikke overvunnet det.

        

 6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes.  7 Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  8 Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.

          2. Hva skal det brukes til?

Svar: Opplysning.

     9 Det sanne lys,

          som lyser for hvert menneske,

          kom nå til verden.

          

    10 Han var i verden,

          og verden er blitt til ved ham,

          men verden kjente ham ikke.

          

    11 Han kom til sitt eget,

          og hans egne tok ikke imot ham.

          

    12 Men alle som tok imot ham,

          dem ga han rett til å bli Guds barn,

          de som tror på hans navn.

          

    13 De er ikke født av kjøtt og blod,

          ikke av menneskers vilje

          og ikke av manns vilje,

          men av Gud.

          

    14 Og Ordet ble menneske

          og tok bolig iblant oss,

          og vi så hans herlighet,

          en herlighet som den enbårne Sønn

          har fra sin Far,

          full av nåde og sannhet.

3. Hva skal den brukes til?

Svar: Nåde og sannhet er ren intelligens og er all vitenskap, kunnskap, osv. osv. Hele skaperverket, som studeres så inngående av oss mennesker. Uten den nåde (livets gaver) og sannhet (virkeligheten slik den egentlig er) som til enhver tid strømmer ut fra Faderen og Sønnen ville du ikke ha eksistert. De versene jeg har sitert har forklartt det inngående med "teskjeer". Det er opp til deg å lese inn betydningen, og betydningen er at du kan leve fritt, stille hvilket spørsmål du vil, leve som du vil, tenke som du vil osv. hvilket er hensikten - at du skal ha et selvstendig liv og leve det fritt etter eget ønske. Uten skaperverket ville du som sagt ikke ha eksistert. Så den intelligensen dette verket bygger på er fakta om deg og meg, alle andre - og Gud. Men du ikke tro på det. Forøvrig så fortsetter dette lyset, denne nåden denne sannhete å virke etter sin egen hensikt enten du tror eller ei - du står fritt - helt fritt.

Dette er svaret på dine spørmål om kunnskapen fra Gud - den kristne:)

Kommentar #12

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Noen som kan redegjøre for spørsmålene over?

1. Kunnskapen om Gud = Kjærlighet

2. Den brukes til å leve i hamoni med andre.

3. Kjærlighten er selve eksistens grunnlaget.

Når det skrives DHÅ skal lede dere til den fulle sannheten, ja den fulle sannheten er kjærlighet.

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Ja, er det ikke slik vi alle begunner? Bortsett fra at man påkaller guden man tilfeldigvis og høyst geografisk begynner å tilbe....

Problemet oppstår når noen tror de ulike religionene tilber forskjellige Guder! 

For meg er det soleklart at det bare finnes én Gud og at de ulike profeter og vismenn verden over er Hans sendebud! Det nye i dag, som også skaper bråk,  er at vi kan (og må) se på hele menneskeheten som en enhet! Det har vi ikke evnet tidligere og det gir nye utfordringer.

De mange og ulike profeter har hatt sine nedslagsfelt på ulike steder og til ulike tider, for å veilede sitt folk til større visdom, men det finnes egentlig ikke "religiøse" grunner til at de ikke skal kunne leve sammen om de virkelig etterkom sin lære.

Kjell K. skriver mye bra etter et livslangt selvstendig studium for å fravriste bibelen sitt innhold. Selv har jeg forstått mer av kristendommen ved å tilegne meg visdom fra bahailæra, der tvillingprofetene Bab og Baha'u'llah har fornyet den evige visdommen til å gjelde vår egen tid.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #14

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Det burde vel være en visshet om realiteten. For ved slik kunnskap er man vel ikke henvist til å være en troende? Derfor kan vel en med kunnskap fra Gud som du sier være en ateist, da tro er ekskludert via kunnskap. Eller?

Jeg snakker da om et kjennskap til noe man vet er, selv om man ikke på langt nær vet alt. På samme måte som man kjenner sine venner og andre ting men ikke kan sies å vite alt. Mer som en prosess der en tar et skritt om gangen.

Det store spørsmålet tenker jeg, er hvordan få kunnskap? Kanskje en kunnskap skapt av Skaperen selv kan lede til denne kunnskapen som Paulus nevner i et brev til Korinterne. Om det nå skulle ha eksistert en slik kunnskap, tror du den er forsvunnet?

Eller hvis man anser muligheten for Skaperens eksistens et lite øyeblikk for å være reel, kunne Skaperen ha skapt en slik kunnskap, og ville den fortsatt være tilgjengelig?

for min del, vill ikke jeg si at man ikke kan tro, på ting man vet, det blir heller snakk om at viten er en begrunnet tro.

samtidig så blir det temmelig vanskelig å snakke om at man vet noe med absolutt sikkerhet, antall religioner, og andre forestillinger vi mennesker har, burde si litt om hvor enkelt det er å bli overbevist om ting som ikke er sant, og om man ser hva folk er villige til å gjøre på grunn av sinn overbevisning, burde det være klart at det gjelder selv ved sterke overbevisninger.

det blir heller snakk om at ting havner blandt mer eller mindre begrunnete overbevisninger, for min del kan jeg ikke se hva som skulle overbevist meg om at kristendommen er sann, derimot føler jeg meg temmelig overbevist om ting som at andre mennesker enn meg selv eksisterer, at jeg skriver dette på en datamaskin, og ikke telepatisk overfører denne teksten til ditt hode, og jeg tror vi nok er stort sett enige om hvordan virkeligheten virker.

for min del, kunne skaperen sikkert skapt viten, og den kunne fortsatt vært tilgjengelig, og for min del er det igrunnen et av problemene med mange religioner, at de igrunnen tilsier at det burde eksistere slik viten, hvorfor man skulle bli vurdert på evnen til å være overbevist om noe, har jeg igrunnen aldri skjønt.

Kommentar #15

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Kunnskapen om Gud = Kjærlighet

Jeg skjønner ikke hvordan kristne kan snakke om at deres religion er kjærlighet når det ikke alltid er kjærlighet... Det må i så fall være kjærlighet med begrensninger, da kristne er langt unna å elske alle andre mennesker...

For jeg får det ikke til å gå opp at den kristne gud er kjærlighet når han samtidig legger så mange begrensninger på nettopp kjærlighet... HVIS gud har skapt alt så har han også skapt homoseksualitet, så hvorfor skaper han først noe og så lar det være opp til oss å straffe de han mener begår en styggedom... Virker fryktelig dumt på meg, rett og slett... Og vitner om en svært begrenset intelligens hos denne guden, beklager å måtte si det...

Hadde jeg studert boka om ringenes herre like godt som Kjell G. Kristensen ville jeg halt sikkert hatt en masse tillegs "kunnskap" fra den boka som sikkert kunne brukes til noe det også...

Men jeg får det liksom ikke til å stemme at kristendom gir noen kunnskap utover innbildningen av kunnskap, fordi det står i bibelen... På samme måte som bibelen innbilder de som tror på det som står i bibelen at de er så mye bedre, mer rettskafne, mer rettferdige, mer kjærlige og nestekjære mens den innbilder de som tror på det bibelen påstår at de som ikke tror er mordere, barneskjendere, løgnere, horer, ja så og si alt det negative man kan tillegge andre mennesker, kun fordi de ikke tror på påstandene...

Og hvor kunnskapsrik er en gud som tyr til et system der man faktisk må være uærlig for å tro på påstandene? Virker temmelig kunnskapsløst på meg ihvertfall...

Kommentar #16

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
1.Hva er det?

2.Hva brukes det til?

3.Hvor mye nytte har menneskeheten hatt av denne påståtte kunnskapen?

Jeg opplever stor forskjell på Jesus og kristne. Jeg tror at mange kristne har bibelen som sin Gud, og da blir det mange forskjellige tolkninger og påstander om hvordan Gud er.  Jeg opplever Gud som mye bedre enn det synet på Gud for de som studerer skriften og finner sannheten om Gud der. Gud er Liv, og det jeg opplever bibelen som er en bok (eller bøker) som bekrefter det forholdet jeg har til Gud. Det står i bibelen at den som er nære Jesus skal gå høre hans røst. Og at den hellige Ånd skal lede oss til hele sannheten. For meg er ikke det bare ord, men noe jeg opplever i relasjon til Jesus.

1. Kunnskap jeg har fått fra Gud som jeg var veldig skeptisk til før Jesus overtalte meg med skriften og fornuft er f.eks endetiden. Jeg hadde aldri hørt om at noe i Åpenbarelsesboken kunne ha skjedd, men ble overbevist om at tusenårsriket er noe vi idag lever i. Senere så leste jeg om at det også har vært katolsk lære og noe Luther og Calvin trodde på. Noe annet er evolusjonsteorien. Der fikk jeg et syn om evolusjonsteorien og jeg opplevde at Gud ikke sa noe imot evolusjonsteorien. Etter det har jeg vært for evolusjonteorien.  Jeg har også kjent Guds kjærlighet til homofile og andre som kristne ser på som syndere. Og det eneste jeg har fått i oppdrag der er å elske som Jesus gjør og ikke dømme. Jeg har også fått sterk visshet om at Gud vil frelse alle mennesker, og at jeg ikke skal bekymre meg om at noen mennesker blir dømt til en evig pine. Jesus tok verdens synd på seg, så det er ingen umulighet at alle blir frelst. Mange vil nok si at den her kunnskapen ikke er bibelsk, men Gud har brukt bibelen til å overbevisse meg om dette. Så  for meg betyr det bare at mange kristne tolker bibelen feil.

2. Den kunnskapen brukes i hverdagen.

3. Hadde alle hatt den kunnskapen så tror jeg folk flest ville ha et bedre bilde av Gud som kjærlighet.

Kommentar #17

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Skaperen er ikke umoden.

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
for min del, vill ikke jeg si at man ikke kan tro, på ting man vet, det blir heller snakk om at viten er en begrunnet tro. samtidig så blir det temmelig vanskelig å snakke om at man vet noe med absolutt sikkerhet, antall religioner, og andre forestillinger vi mennesker har, burde si litt om hvor enkelt det er å bli overbevist om ting som ikke er sant, og om man ser hva folk er villige til å gjøre på grunn av sinn overbevisning, burde det være klart at det gjelder selv ved sterke overbevisninger. det blir heller snakk om at ting havner blandt mer eller mindre begrunnete overbevisninger, for min del kan jeg ikke se hva som skulle overbevist meg om at kristendommen er sann, derimot føler jeg meg temmelig overbevist om ting som at andre mennesker enn meg selv eksisterer, at jeg skriver dette på en datamaskin, og ikke telepatisk overfører denne teksten til ditt hode, og jeg tror vi nok er stort sett enige om hvordan virkeligheten virker. for min del, kunne skaperen sikkert skapt viten, og den kunne fortsatt vært tilgjengelig, og for min del er det igrunnen et av problemene med mange religioner, at de igrunnen tilsier at det burde eksistere slik viten, hvorfor man skulle bli vurdert på evnen til å være overbevist om noe, har jeg igrunnen aldri skjønt.

Man tror ikke at ilden er varm og derfor unngår å brenne seg, men vet av erfaring. Men man kan tro i den forstand, at man er tro til sin erfaring. For feil man gjør kan foredles til å bli en venn, som vi tar med oss på vår ferd og vår vandring. Den blir en følgesvenn som man ved intuisjon følger. Og det er å vite. Er du enig?

Noen religiøse har nok en overbevisning, i den grad de tror på en Skaper uten tvil, og det er flott tenker jeg. Verre blir det når de tror å vite mer enn de gjør.

For om religiøses tro på hvordan verden er skapt på bokstavelige 6 dager, eller at Skaperen skulle forbanne sine barn med homofil legning, eller andre ting som enhver med fornuften i setet ser er galskap, så tror de på noe annet enn at en Skaper finnes.

De tror med andre ord at de kjenner Skaperens mening. Og da begynner det å bli mye mer å tro på annet enn at Jesus er veien. For disse skaper jo veien sin selv, etter sitt eget hode, og mye er sagt i Bibelen og andre religiøse bøker om slike tankehorn. Paulus sier rett ut at troen er dårens vei, men at den er en god vei for de umodne, som må ha melk. En annen vei nevner han for de modne. Og den sier Paulus at er skapt av Skaperen selv. Og det var det jeg tenkte på i mitt innlegg over, en kunnskap skapt av Skaperen, som ingen av verdens herskere kjenner til.  

Og Gnosis som betyr kunnskap og ble jaget og destruert av de umodne, er kanskje hva Paulus her sikter til. (Det er i et av brevene til Korinterne dette står).

Jeg, som er et menneske og ikke religiøs på noe vis, har erfart at å gå skritt for skritt er den beste vei, for man forlanger jo ikke av et barn at det skal bli voksen før sin tid? Alle vet at tidens tann har sin finger eller tann om du vil med i utviklingen. Slik er det naturligvis også med alle andre ting. Man kommer ikke utenom evolusjon. (Skaperens beste verktøy)

I mine øyne er mennesket ment å komme til det sted hvor det erkjenner sin egen begrensning, og av den grunn kan åpne seg for noe mer enn det åpenbare vi oppfatter med våre jordiske sanser. Og om vi skal gå rundt grøten så vil vi kanskje komme nærmere og nærmere kjernen, men det vil ta sin tid.

At da Skaperen i sin modenhet om vi kan si slikt om slikt, skulle ha kommet oss i forkjøpet og tenkt ut en praktisk metode som ikke krever tro på noe annet enn at man ikke har noe å tape, så ville jeg sagt at det var jo en genial ide.

Men nå har jeg rulla ut ord etter ord så det holder, og dette er altså mitt syn.

Kommentar #18

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner ikke hvordan kristne kan snakke om at deres religion er kjærlighet når det ikke alltid er kjærlighet... Det må i så fall være kjærlighet med begrensninger, da kristne er langt unna å elske alle andre mennesker... For jeg får det ikke til å gå opp at den kristne gud er kjærlighet når han samtidig legger så mange begrensninger på nettopp kjærlighet... HVIS gud har skapt alt så har han også skapt homoseksualitet, så hvorfor skaper han først noe og så lar det være opp til oss å straffe de han mener begår en styggedom... Virker fryktelig dumt på meg, rett og slett... Og vitner om en svært begrenset intelligens hos denne guden, beklager å måtte si det...

Vel Gud har skapt oss med fri vilje, du selv kan gjøre det som er rett eller galt i dine øyne.

Straffen ble lagt på Jesus slik at vi mennesker kan gå fri. Men du velger slev om du vil ta imot den frie gaven, fordi du har fri vilje.

Ja det er slik at det er ikke ok å drepe,det er ikke ok å lyve det er ikke ok å stjele, hvrofr fordi du da rammer andre det er selvisk, det er egoisme. I ren kjærlighet ligger det ikke egosime.

Jeg er glad i den som har myrdet, men ikke i handlingen som ble begått. Jeg er glad i den homofile, men ikke gjærningen homofili.

Gud har ikke skapt mord, det er noe som blir utført av en skapning som har fri vilje. Slik som homofili har ikke Gud skapt, den er kommet fra en skapning som har fri vilje til å velge den ahn eller hun vil.

Det blir som å si, ja nå har jeg et barn og når det barnet har blitt voksen, så sitter du vel ikke slev å si jeg har født et barn til denne verden for at det skulle bli narkoman, eller drapsman etc. Du kan ikke si at DU har skapt dette barnet til å bli slik.

Menneske har blitt skapt av Gud med fri vilje.. og du ser jo resultatet av mennesker som sier, vi trenger ikke en Gud, vi klarer oss selv, eller sier Gud finnes ikke.

Gud overstyrer ikke deg, Gud tvinger deg ikke til å tro på Ham, fordi Han ER Kjærlighet, og som sagt kjærlighet kan ikke komme av tvang, bare fra fri vilje. Hvist den kommer av tvang, ja da er det ikke kjærlighet, fordi kjærlighet kan bare komme av fri vilje..

Kommentar #19

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Man tror ikke at ilden er varm og derfor unngår å brenne seg, men vet av erfaring. Men man kan tro i den forstand, at man er tro til sin erfaring. For feil man gjør kan foredles til å bli en venn, som vi tar med oss på vår ferd og vår vandring. Den blir en følgesvenn som man ved intuisjon følger. Og det er å vite. Er du enig?

Noen religiøse har nok en overbevisning, i den grad de tror på en Skaper uten tvil, og det er flott tenker jeg. Verre blir det når de tror å vite mer enn de gjør.

tror jeg igrunnen bare kan si at jeg liker det du sier her, og er vel stort sett enig i det du sier.

eneste måtte vel være hvorvidt det er flott at noen tror på en skaper uten tvil, men jeg ser igrunnen ikke på det som et stort problem.

Kommentar #20

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Vel Gud har skapt oss med fri vilje, du selv kan gjøre det som er rett eller galt i dine øyne.

Straffen ble lagt på Jesus slik at vi mennesker kan gå fri. Men du velger slev om du vil ta imot den frie gaven, fordi du har fri vilje.

problemet der, er at det du da har, er fritt valg, men ikke viten om hva du har fritt valg om.

det blir som å sitte i et rom med 10 knapper, og du har 11 valg, du kan gjøre ingenting, du kan trykke på en av knappene, og med untak av et valg, vill en bombe eksplodere, og siden dette uansett vill være ditt valg, så vill det være din skyld.

om du vill argumentere med at det ikke ville være din skyld, om du ikke gjorde et valg, er det greit for min del, men det blir det man gjør som en ateist, og argumentet ditt faller sammen.

man kan gjerne argumentere med ting som at dette med å ta imot Jesus er et fritt valg, men det blir ikke anderledes enn dette rommet, det blir ikke noe forskjell når det gjelder skyld, for hverken med denne virkeligheten, eller bomberommet, er det snakk om at en selv har plassert seg i den situasjonen, eller valg man har faktisk informasjon om, å velge det som er rett eller galt.

fri vilje hjelper ingenting her, man kunne like gjerne sende folk til evig pine, for å være uheldig i en lottotrekning, eller hvor mye man veide når man ble født, osv. Fri vilje er veldig fint, om man faktisk kan vite noe, men hvor mye hjelper fri vilje, vis du som i dette bomberom tankeeksperimentet, ikke vet hvilket valg som er rett?

beklager å si det, men jeg ser ingen logikk i slik argumentasjon, det virker som mer noe man må holde som et godt argument, siden det ikke er mye god argumentasjon.

Kommentar #21

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
tror jeg igrunnen bare kan si at jeg liker det du sier her, og er vel stort sett enig i det du sier.

eneste måtte vel være hvorvidt det er flott at noen tror på en skaper uten tvil, men jeg ser igrunnen ikke på det som et stort problem.

En liten feil fra meg her, jeg mente å skrive at "det er fint at noen er åpne for at det finnes en skaper uten å lage seg en mening om hva skaperen er". For det var vel det han Paulus i sin tid mante menighetene sine til. Altså å ikke tillegge egne bilder og meninger til skaperen og skaperens vesen og metoder. Å ikke tro på annet enn det håpet som denne enkle troen på Gud gir, og kjærlighetens eksistens og at en frelse finnes. For alt ut over dette blir jo rene spekulasjoner for den troende.

Det er som å la kvinnen tale i forsamlingen, eller gå uten slør, som er et bilde på de mange troendes egne meninger og spekulasjoner som man blotter til alles skue slik at det blir meningsbrytninger og oppdeling av menighetene i flere stridende retninger. Slike symboler er vanlige i mytologien, slik jeg ser det.

Å tro uten tvil er vel heller en som vet og altså ikke er troende, håper det var klargjørende fra meg.

Kommentar #22

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
En liten feil fra meg her, jeg mente å skrive at "det er fint at noen er åpne for at det finnes en skaper uten å lage seg en mening om hva skaperen er". For det var vel det han Paulus i sin tid mante menighetene sine til. Altså å ikke tillegge egne bilder og meninger til skaperen og skaperens vesen og metoder. Å ikke tro på annet enn det håpet som denne enkle troen på Gud gir, og kjærlighetens eksistens og at en frelse finnes. For alt ut over dette blir jo rene spekulasjoner for den troende.

Det er som å la kvinnen tale i forsamlingen, eller gå uten slør, som er et bilde på de mange troendes egne meninger og spekulasjoner som man blotter til alles skue slik at det blir meningsbrytninger og oppdeling av menighetene i flere stridende retninger. Slike symboler er vanlige i mytologien, slik jeg ser det.

Å tro uten tvil er vel heller en som vet og altså ikke er troende, håper det var klargjørende fra meg.

det å tro uten å tvile, kan sikkert ha noe med å vite, men ikke nødvendigvis, man kan være fullstendig overbevist om ting, slik som at jorden er flat, at paranormale fenomener eksisterer, eller at jorden er styrt av illumenati osv, uten at dette dermed er sant.

har dessverre ikke mer tid nå, må på jobb.

Kommentar #23

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
det å tro uten å tvile, kan sikkert ha noe med å vite, men ikke nødvendigvis, man kan være fullstendig overbevist om ting, slik som at jorden er flat, at paranormale fenomener eksisterer, eller at jorden er styrt av illumenati osv, uten at dette dermed er sant.

Helt klart, og det er en skummel sak. Derfor var det nok han Paulus mante menighetene til avholdenhet fra rusdrikk, som er et bilde på meninger om mangt basert på tro og prestisje-jag. Som mange jo setter i førersetet i stedet for den enkle tro.

Men så nevner han altså denne andre veien, denne kunnskapen for de modne.   

Kommentar #24

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Menneske har blitt skapt av Gud med fri vilje.. og du ser jo resultatet av mennesker som sier, vi trenger ikke en Gud, vi klarer oss selv, eller sier Gud finnes ikke.

Problemet ditt er at du er helt låst i hva du tror her... For jeg har sett tallløse tråder her inne som du har dratt akkurat de samme "argumentene" og like mange ganger har en hel drøss argumentert i mot... Kan du bare tenke at du skal fly? Kan du bare begynne å tro på odin og tor i dag, akkurat nå? Jada, jeg vet at du ikke vil det, men spørsmålet er KUNNE du fritt gjøre det?

Jeg vet ikke om det finnes noen gud, så jeg sier ingenting hverken for eller i mot gude argumentet (selv om jeg nok har sagt at jeg er temmelig sikker på at den jødiske varianten (innbefatter også den kristne og islamske versjonen) ikke er særlig troverdig og mest sannsynlig ikke eksisterer...), for jeg kan ikke vite om det finnes en gud eler ikke. Det jeg er temmelig sikker på er at den guden i så fall må være en gud vi ikke har hørt om, og antagelig ikke kommer til å høre om heller.

Så jeg står igjen med påstandene om guder her på jorden. Dine påstander om yahwe, jødenes påstander om yahwe,  Ahmeds påstander om allaah, Tor Einars påstander om tor og odin.... Gitt at jeg vet at ingen av disse påstandene er noe mer enn påstander ville det vært en særdeles uærlig øvelse av meg om jeg faktisk begynte å tro på en av dem foran de andre, likelydende påstandene om guder, og det er ikke et valg for meg. Jeg prøver å etterleve det som mest sannsynlig er sant og holde meg unna det som mest sannsynlig ikke er sant og gitt mangelen på bevis som alle religiøse ideer lider av så stiller gude påstander i avdelingen mest sannsynlig ikke sant.... og derfor ikke et valg for meg. Det er ikke noe jeg bare kan velge uten å måtte gå på kraftig akkord med min personlige integritet og ærlighet...

For det er virkelig ingen ærlig ting å tro at et sett av gude disse påstandene (et sett = kristendom eller islam eller hinduisme eller budhisme eller.. (putt inn religiøs påstand her) ) mens man avviser alle andre, virkelig ikke. At du innbilder deg at din gud er ekte hjelper meg ingenting, for Allaah er like virkelig for en muslim, Bramha er like virkelig for en sikh, Tor og Odin var like virkelig for vikingen Tor Einar.... Du klarer tydeligvis ikke å innse dette (selvsagt ikke, da vi alle er narsisstiske nok til å tro at det vi selv tror er mer verdt, mer sant og mer troverdig etc enn det andre måtte tro...), men slik er det. Og gitt at alle ikke kan ha rett, mest sannsynlig har ingen av dere rett, da de gudene som presenteres i disse påstandene fremstilles ALT for primitive og brutale og kort tenkte til å være skaperen av så mye som en sparkstøtting...

Og den frie viljen du tror du har er nok ikke så veldig fri... Men fordi din tro er NØDT til å baseres din gudetro som et valg er du heller ikke villig til å se på argumentene i mot fri vilje heller... :)

Kommentar #25

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Å tro uten tvil er vel heller en som vet og altså ikke er troende, håper det var klargjørende fra meg.

He he, tror nok de fleste som VET at gud finnes anser seg som troende for det...  :) Selv om den viten de har om den guden de tilfeldigvis tror på ikke er mulig å skille fra introspaksjoner, altså innbildning og fantasi.. Tror ikke den som har slike introskepsjoner er villige til å forsøke å skille det fra innbildninger og fantasi engang...Da de vil tro og da passer det jo å ha slike introspeksjoner..

For like lite som jeg er i stand til å få noen ekstra kunnskap ved å lese bøkene om Harry Potter (ut over det som faktisk står der altså...) er religiøse i stand til å få noen "kunnskap" fra bøkene om gudene de tror på.. Så langt forefinnes det ingen slik kunnskap som går utover det å introspektere seg enda lenger inn i troen, som man jo til syvende og sist gjør i alle religioner, uten at de blir noe mer sanne eller troverdige av den grunn..  :)

Kommentar #26

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
He he, tror nok de fleste som VET at gud finnes anser seg som troende for det... :) Selv om den viten de har om den guden de tilfeldigvis tror på ikke er mulig å skille fra introspaksjoner, altså innbildning og fantasi.. Tror ikke den som har slike introskepsjoner er villige til å forsøke å skille det fra innbildninger og fantasi engang...Da de vil tro og da passer det jo å ha slike introspeksjoner.. For like lite som jeg er i stand til å få noen ekstra kunnskap ved å lese bøkene om Harry Potter (ut over det som faktisk står der altså...) er religiøse i stand til å få noen

Dette med viten kontra tro er jo noe av kjernen i religioner og i mytologi. Både i hinduistisk og i norrøn mytologi, samt hva Paulus skriver om visse steder (jeg er ikke så kjent med Bibelen)Dette å ha et håp ved å tro på kjærligheten, er jo den troendes vei, slik jeg ser det.

I Snorres Edda blir jo hele mytologien overlevert som en ginning (illusjon) til den mistroiske Gylfe av noen mennesker kalt Æsene siden Gylfe var så mistroisk. Og dette forteller Snorre at sagnkongen Gylfe forteller videre til alle han møter, og slik ble disse Sagnene til. Og de ble til Gylfes/folk generelt sin himmelhvelvning og grunn under føttene på deres vei gjennom livet. Og med det er også et minne om noen som ikke trodde på noen ting men som hadde en kunnskap slik også Paulus hevder, og som man finner i hinduismen. Andre religioner kjenner jeg ikke så mye til.  

Selv har jeg lært fire enkle teknikker som lar meg vende sansene innover av en kar, dette uten noen dogmer, mantra eller lignende. Hva man etter øvelse da erfarer er en fred som fyller en, og hva som følger av dette. Men dette er selvfølgelig min erfaring og jeg har ikke tenkt å overbevise andre om hva dette innebærer. For alle bør jo ta sine egne valg tenker jeg.

Men du er vel enig at egen erfaring er det eneste som kan gi viten om slikt, for ikke kan vel lesing av bøker overbevise deg? hehe.

Kommentar #27

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Tro på noe udefinerbart......

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
For det var vel det han Paulus i sin tid mante menighetene sine til. Altså å ikke tillegge egne bilder og meninger til skaperen og skaperens vesen og metoder. Å ikke tro på annet enn det håpet som denne enkle troen på Gud gir, og kjærlighetens eksistens og at en frelse finnes. For alt ut over dette blir jo rene spekulasjoner for den troende.

Troende i her blir jo å tro på Jesus Kristus. Det kan vel ikke være så mye spekulasjoner i den sammenheng, eller? Paulus var i hvertfall ikke i tvil;)

Kommentar #28

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Dette med viten kontra tro er jo noe av kjernen i religioner og i mytologi. Både i hinduistisk og i norrøn mytologi, samt hva Paulus skriver om visse steder (jeg er ikke så kjent med Bibelen)Dette å ha et håp ved å tro på kjærligheten, er jo den troendes vei, slik jeg ser det.

I Snorres Edda blir jo hele mytologien overlevert som en ginning (illusjon) til den mistroiske Gylfe av noen mennesker kalt Æsene siden Gylfe var så mistroisk. Og dette forteller Snorre at sagnkongen Gylfe forteller videre til alle han møter, og slik ble disse Sagnene til. Og de ble til Gylfes/folk generelt sin himmelhvelvning og grunn under føttene på deres vei gjennom livet. Og med det er også et minne om noen som ikke trodde på noen ting men som hadde en kunnskap slik også Paulus hevder, og som man finner i hinduismen. Andre religioner kjenner jeg ikke så mye til.

Selv har jeg lært fire enkle teknikker som lar meg vende sansene innover av en kar, dette uten noen dogmer, mantra eller lignende. Hva man etter øvelse da erfarer er en fred som fyller en, og hva som følger av dette. Men dette er selvfølgelig min erfaring og jeg har ikke tenkt å overbevise andre om hva dette innebærer. For alle bør jo ta sine egne valg tenker jeg.

Men du er vel enig at egen erfaring er det eneste som kan gi viten om slikt, for ikke kan vel lesing av bøker overbevise deg? hehe.

måtte sjekke for å være sikker, ifølge ordboken min, så er Æsene ikke mennesker men en av gruppene av norøne guder. men det blir sikkert bare en detalj.

for min del kan det godt være at du opplever noe reelt, med de fire teknikkene, men hvordan vet du igrunnen det, vis det ikke er demonstrerbart for andre?

og selv om du kan gjøre en demonstrasjon, hvor bra er de vitnene til å vite hva fenomenet virkelig er?

for min del har jeg også trent på diverse teknikker, men har aldri vært veldig opptatt med ting som å "vende sansene innover" men mer ting som auraer, telekinese osv.

men for min del er det en del av min fortid.

Kommentar #29

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Troende i her blir jo å tro på Jesus Kristus. Det kan vel ikke være så mye spekulasjoner i den sammenheng, eller? Paulus var i hvertfall ikke i tvil;)

Enig med deg i det ja.

Kommentar #30

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
måtte sjekke for å være sikker, ifølge ordboken min, så er Æsene ikke mennesker men en av gruppene av norøne guder. men det blir sikkert bare en detalj. for min del kan det godt være at du opplever noe reelt, med de fire teknikkene, men hvordan vet du igrunnen det, vis det ikke er demonstrerbart for andre? og selv om du kan gjøre en demonstrasjon, hvor bra er de vitnene til å vite hva fenomenet virkelig er? for min del har jeg også trent på diverse teknikker, men har aldri vært veldig opptatt med ting som å

Joda, ifølge Gylfes ginning i Gylfaginning fins en hel rekke med Æser og andre typer. Æsene er jo de Kjente Odin, Frigg, Thor og Siv osv...Men Snorre legger det fram slik at disse er mennesker. Her fra en dansk oversettelse, dette er etter at Ginningen (Illusjonen)er gitt til Gylfe som i forkledning og uten tillit til annet en forestillinger, har blitt gitt en forestilling av Æsene .

" I det samme hørte Gangtræt (Gylfe) store drøn på alle sider af sig, og han så sig om. Og da han så nærmere efter, stod han ude på den flade slette, hvor han hverken så hallen eller borgen. Så gik han sin vej og kom hjem til sit rige, hvor han berettede om alt, hvad han havde set og hørt — og efter ham er disse fortællinger gået fra den ene til den anden. "

Men aserne satte sig da til samtale og drøftede sagen og huskede på alle disse beretninger, som man havde fortalt ham. Og de navngav de mennesker og steder, som var dér, på samme måde, som det tidligere blev nævnt, for at folk ikke efter lang tids forløb skulle tvivle på, at alle de aser, der her blev skildret, var de samme som dem, der nu blev givet tilsvarende navne. Én blev da kaldt Tor — og han er den gamle Ase-Tor."

 

Anngående mine øvelser så må man finne ut av slike ting selv, altså gjøre sin egen erfaring. Om man blir fortalt at noe finnes så kan man vel bare svare ja og ha, og det vil ikke ha noen mening utover å bli en troende eller ikke. Slik jeg er saken.

Kommentar #31

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Joda, ifølge Gylfes ginning i Gylfaginning fins en hel rekke med Æser og andre typer. Æsene er jo de Kjente Odin, Frigg, Thor og Siv osv...Men Snorre legger det fram slik at disse er mennesker. Her fra en dansk oversettelse, dette er etter at Ginningen (Illusjonen)er gitt til Gylfe som i forkledning og uten tillit til annet en forestillinger, har blitt gitt en forestilling av Æsene .

" I det samme hørte Gangtræt (Gylfe) store drøn på alle sider af sig, og han så sig om. Og da han så nærmere efter, stod han ude på den flade slette, hvor han hverken så hallen eller borgen. Så gik han sin vej og kom hjem til sit rige, hvor han berettede om alt, hvad han havde set og hørt — og efter ham er disse fortællinger gået fra den ene til den anden. "

Men aserne satte sig da til samtale og drøftede sagen og huskede på alle disse beretninger, som man havde fortalt ham. Og de navngav de mennesker og steder, som var dér, på samme måde, som det tidligere blev nævnt, for at folk ikke efter lang tids forløb skulle tvivle på, at alle de aser, der her blev skildret, var de samme som dem, der nu blev givet tilsvarende navne. Én blev da kaldt Tor — og han er den gamle Ase-Tor."Anngående mine øvelser så må man finne ut av slike ting selv, altså gjøre sin egen erfaring. Om man blir fortalt at noe finnes så kan man vel bare svare ja og ha, og det vil ikke ha noen mening utover å bli en troende eller ikke. Slik jeg er saken.

jeg ser at det blir nevnt mennesker der, men jeg greier ikke helt lese meg til at æsene er mennesker.

jada, man kan sikkert finne ut ting selv, men jeg har nok ikke like sterk tro på at alt jeg "finner ut" nødvendigvis har noe med virkeligheten å gjøre.

det blir vel litt dette med at brent barn skyr ilden.

Kommentar #32

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
jeg ser at det blir nevnt mennesker der, men jeg greier ikke helt lese meg til at æsene er mennesker. jada, man kan sikkert finne ut ting selv, men jeg har nok ikke like sterk tro på at alt jeg

Dumt å ta på plata om man tror eller vet om den er varm ja, for vi har alle brent oss.

 Grunnen til at jeg trekker fram Snorres beretning er at det er den eneste mytologien som jeg kjenner til som er presentert som en illusjon. Og grunnen til det, er at alt er symboler tenker jeg, nesten som arketyper og drømmesymboler ifølge noen forskere på slikt. Så hvis det er slik saken ligger så er det jo noen som har laget dem. Den lite anerkjente Maria Kvilhaug har skrevet en veldig god gjennomgang av disse symbolene i boka The seed of yggdrasil.

Men nå har jeg vel drodla nok om dette hehe. Er vel det at jeg synes det er moro saker.

Kommentar #33

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Problemet ditt er at du er helt låst i hva du tror her... For jeg har sett tallløse tråder her inne som du har dratt akkurat de samme "argumentene" og like mange ganger har en hel drøss argumentert i mot... Kan du bare tenke at du skal fly? Kan du bare begynne å tro på odin og tor i dag, akkurat nå? Jada, jeg vet at du ikke vil det, men spørsmålet er KUNNE du fritt gjøre det

Jeg vet at Gud finnes. Og vist vi kunne fly, ja da hadde Han skapt oss med vinger..

Nei ,det ikke jeg som er låst, det er du som er låst. Jeg har to dimensjoner, den fysiske og den åndelige.. du ser bare den ene den fysiske.. Da er det du som er låst..

Kommentar #34

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Det evige nuet.....

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Selv har jeg lært fire enkle teknikker som lar meg vende sansene innover av en kar, dette uten noen dogmer, mantra eller lignende. Hva man etter øvelse da erfarer er en fred som fyller en, og hva som følger av dette. Men dette er selvfølgelig min erfaring og jeg har ikke tenkt å overbevise andre om hva dette innebærer. For alle bør jo ta sine egne valg tenker jeg.

Tipper at disse enkle teknikker toner ned fortidens og fremtidens påvirkning på sinnet, slik at man opplever nuet - som det er? Stemmer det?

Kommentar #35

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Fri vilje er ikke et diktat

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
fri vilje hjelper ingenting her, man kunne like gjerne sende folk til evig pine, for å være uheldig i en lottotrekning, eller hvor mye man veide når man ble født, osv. Fri vilje er veldig fint, om man faktisk kan vite noe, men hvor mye hjelper fri vilje, vis du som i dette bomberom tankeeksperimentet, ikke vet hvilket valg som er rett?

Hvis du vet på forhånd alle valg som er rette, har du ikke valg - du har bare et diktat. Har du ikke valg, eller om noe eller noen velger for deg, har du ikke bruk for fri vilje. Vi har bruk for den frie viljen når vi på selvstendig grunnlag skal tilegne erfaring - dernest utvikle viten. Om alt skulle skjedd omvendt, at valget var tatt på forhånd, ved at vi informeres om det rette valget, ville det ikke være mulig å oppleve selvstendige valg, heller ikke konsekvens av handlinger, derfor ingen læring og ingen utvikling.

Bare gjennom uvitenhetens motstand er det mulig å bevege seg fremover til viten, eller oppover, eller utover ens begrensinger. Uten en prøvende tilstand kan man ikke bevege seg, i likhet med at om det ikke fantes friksjon som holder igjen, kan man ikke støte fra.

På forhånd å få vite alle svar, FØR man spør, er et krav som setter den frie vilje til side. Man gidder faktisk ikke å engasjere seg i sitt eget liv, andre skal gjøre jobben for en, mens man selv er en uengasjert tilskuer.

Om du eller andre på forhånd forlanger å få vite svaret på livets mest essensielle spørsmål så har du rett i en ting, du har ikke fri vilje. Den har du gitt avkall på og overlatt til en annen person å forvalte. Men det kan du ikke. Selv med logikk kan du ikke velge bort andres frie vilje - heldigvis. Du er ene og alene ansvarlig for din egen. Om du frasier deg den, endrer ikke den frie viljen seg for andre.

Nå finnes det politikk, kultur, religon og tradisjon med formål å fjerne den frie viljen fra enkelt personer ved å tvinge deres tanker inn i en autoritær bane. Men til og med det kan ikke fjerne den frie viljen, dog kan det koste livet for den som forsøker å beholde den - og det gjør det jo.

En venn av meg sa at mennesket ville gjøre alt det kunne for å ha og beholde en god helse. Jeg ba ham å stumpe røyken, og spurte ham om det ikke var den frie viljen til å velge hvordan han skulle livet sitt om var det viktigste? Mennesket ofrer ikke alt for å beholde helsen sin, men det ofrer alt for sin frihet - det er det kriger dreier seg om, ikke næringsinnholdet i et brødstykke eller giftinnholdet i en sigarett. Den frie viljen er det en ateist først og fremst ønsker å beholde, men av frykt for å velge feil, mister han den. Derfor er det viktig for ateisten og forklare bakgrunnen for at han ikke har fri vilje.

Kommentar #36

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du vet på forhånd alle valg som er rette, har du ikke valg - du har bare et diktat. Har du ikke valg, eller om noe eller noen velger for deg, har du ikke bruk for fri vilje. Vi har bruk for den frie viljen når vi på selvstendig grunnlag skal tilegne erfaring - dernest utvikle viten. Om alt skulle skjedd omvendt, at valget var tatt på forhånd, ved at vi informeres om det rette valget, ville det ikke være mulig å oppleve selvstendige valg, heller ikke konsekvens av handlinger, derfor ingen læring og ingen utvikling.

nei, for det første kan man godt vite at det er galt å ta et liv, uten at man dermed må la være å begå drap.

samtidig, hva hjelper dette saken? om du sier at du handler fra diktat om du ikke begår drap, på grunn av din viten om at drap er galt, så vill de handlingene du begår av fri vilje, fortsatt være basert på uvitenhet, vi vill ikke ha noe basere dette frie valget på.

beklager men den logikken kan ikke reddes.

Kommentar #37

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Tipper at disse enkle teknikker toner ned fortidens og fremtidens påvirkning på sinnet, slik at man opplever nuet - som det er? Stemmer det?

Jepp, vendt mot nuet hvor visdommen har sete og hvor den evige fred kan dele sin gave med de som vier den sin oppmerksomhet. Slik jeg opplever det altså.

Kommentar #38

Per Enger

8 innlegg  108 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Håvamål vers 5. Min egen frie oversettelse.

Kunnskap den trenger

Som vil kjenne sitt hjem

Og inne vil finne fram

Ikke en tings kjennskap

Men vendt mot nuet

Hvor visdom har sete

Kommentar #39

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Evighetens verdier.....

Publisert over 4 år siden
Per Enger. Gå til den siterte teksten.
Jepp, vendt mot nuet hvor visdommen har sete og hvor den evige fred kan dele sin gave med de som vier den sin oppmerksomhet. Slik jeg opplever det altså.

.... og der, utenfor tid og rom i det evige nu, finner mennesket sin verdi. En verdi av en slik art at en Gud ofret sitt liv for at vi skulle beholde denne verdien i all evighet. Verdien står i forhold til offeret - når du betrakter virkeligheten fra det evige nuet, faller denne freden over sinnet - all strid opphører - enheten etableres, den største visdom formidles - kunnskapen fra Gud.

Kommentar #40

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
om du sier at du handler fra diktat om du ikke begår drap, på grunn av din viten om at drap er galt, så vill de handlingene du begår av fri vilje, fortsatt være basert på uvitenhet, vi vill ikke ha noe basere dette frie valget på.

Jeg har vansker med å forstå argumentene mot den frie viljen. Fordi for meg er fri vilje like naturlig som å puste. Har aldri hatt behov for å forsvare den, det trenger jeg heller ikke å gjøre - fordi jeg har den.

Så vennligst forklar hvorfor utvitenhet eliminerer fri vilje. Dine argumenter så langt setter ikke den frie viljen ut av funksjon. Du bruker hypoteser som passer inn i en verden hvor fri vilje er et faktum, vi har den og bruker den. Om vi ikke hadde den, kunne vi ikke bruke den - og du ville ikke visst om det - hvilket dine eksempler er, så langt jeg kan se, ikke et eksempel på.

Kommentar #41

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har vansker med å forstå argumentene mot den frie viljen. Fordi for meg er fri vilje like naturlig som å puste. Har aldri hatt behov for å forsvare den, det trenger jeg heller ikke å gjøre - fordi jeg har den.

Så vennligst forklar hvorfor utvitenhet eliminerer fri vilje. Dine argumenter så langt setter ikke den frie viljen ut av funksjon. Du bruker hypoteser som passer inn i en verden hvor fri vilje er et faktum, vi har den og bruker den. Om vi ikke hadde den, kunne vi ikke bruke den - og du ville ikke visst om det - hvilket dine eksempler er, så langt jeg kan se, ikke et eksempel på.

saken her, er at jeg ikke ser på fri vilje her som relevant, selv med fri vilje så fungerer ikke argumentet.

problemet er ikke at viten skulle elimenere fri vilje, eller at uvitenhet skulle elimenere fri vilje, men at det blir håpløst å argumentere for at man kan gjøre noe galt, når man ikke vet hva som er galt eller riktig.

det blir som å si at det skulle være rettferdig å ha en hemmelig lov, at det å tråkke på en bestemt brostein i Oslo skulle kunne gi 20 års fengsel.

Kommentar #42

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Fri vilje.....

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
problemet er ikke at viten skulle elimenere fri vilje, eller at uvitenhet skulle elimenere fri vilje, men at det blir håpløst å argumentere for at man kan gjøre noe galt, når man ikke vet hva som er galt eller riktig.

Svar meg, mener du at vi har fri vilje, eller mener du at vi ikke har fri vilje? Og, hva mener du er betingelser for å ha fri vilje?

Kommentar #43

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Svar meg, mener du at vi har fri vilje, eller mener du at vi ikke har fri vilje? Og, hva mener du er betingelser for å ha fri vilje?

jeg mener det kommer ann på hvordan du definerer fri vilje, vis du mener noe som må ende opp med en sjel, så vill jeg si nei, vis du mener at et "jeg" kan ta et fritt valg, slik det blandt annet Daniel Dennet mener, så har jeg ikke noe problem med fri vilje.

men uansett, føler jeg det blir å bytte tema.

Kommentar #44

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
jeg mener det kommer ann på hvordan du definerer fri vilje, vis du mener noe som må ende opp med en sjel, så vill jeg si nei, vis du mener at et "jeg" kan ta et fritt valg, slik det blandt annet Daniel Dennet mener, så har jeg ikke noe problem med fri vilje.

men uansett, føler jeg det blir å bytte tema.

Vel, nå har jeg redegjort i min andre kommentar og besvart trådens spørsmål. Der nevner jeg at det finnes en skaper, og at alle kunnskap som vi mennesker nyttiggjør oss er gitt fra den skaperen. Kort sagt, uten den skaperen ingenting ville eksistert.

Hvordan mener Daniel Dennet at fri vilje er/fungerer?

Kommentar #45

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden

en sak man kan ta her, er vel heller, var det en tabbe av Gud, og komme med de 10 bud.

for siden Gud ga oss de 10 bud, vill vi handle på diktat av Gud, det ville dermed være bedre at vi ikke hadde de 10 bud, og ikke viste at fx drap er galt.

vis man ikke mener det var en tabbe av Gud, så kan jeg ikke helt se hvordan informasjon, kan være galt å ha når det gjelder valg mellom godt og ondt

Kommentar #46

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vel, nå har jeg redegjort i min andre kommentar og besvart trådens spørsmål. Der nevner jeg at det finnes en skaper, og at alle kunnskap som vi mennesker nyttiggjør oss er gitt fra den skaperen. Kort sagt, uten den skaperen ingenting ville eksistert.

Hvordan mener Daniel Dennet at fri vilje er/fungerer?

Daniel Dennet er en determist, så han vil snakke om hjernen som en datamaskin, og at "jeget" er en funksjon av hva som skjer i hjernen.

kan muligens ta det mere dypere etterpå, har veldig dårlig tid nå.

Kommentar #47

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Brukbar kunnskap fra Gud

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
en sak man kan ta her, er vel heller, var det en tabbe av Gud, og komme med de 10 bud.

for siden Gud ga oss de 10 bud, vill vi handle på diktat av Gud, det ville dermed være bedre at vi ikke hadde de 10 bud, og ikke viste at fx drap er galt.

vis man ikke mener det var en tabbe av Gud, så kan jeg ikke helt se hvordan informasjon, kan være galt å ha når det gjelder valg mellom godt og ondt

Det er selvfølgelig ikke galt å ha forhåndsinformasjon, hvilket historien i Edens hage forteller om, men det gir konsekvenser. Man blir selv ansvarlig for sine handlinger. Hvilket er konsekvensen av den frie vilje. (Gud gjør ikke tabber.)

Om man handler i uvitenhet, så tas jo ikke den frie viljen bort, kan vi være enige om det? I så fall dropper vi determinisme kontra free agency. 

Vi fortsetter med kunnskapen fra Gud og hva vi bruker den til:)

Kommentar #48

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er selvfølgelig ikke galt å ha forhåndsinformasjon, hvilket historien i Edens hage forteller om, men det gir konsekvenser. Man blir selv ansvarlig for sine handlinger. Hvilket er konsekvensen av den frie vilje. (Gud gjør ikke tabber.)

Om man handler i uvitenhet, så tas jo ikke den frie viljen bort, kan vi være enige om det? I så fall dropper vi determinisme kontra free agency.

Vi fortsetter med kunnskapen fra Gud og hva vi bruker den til:)

det er vel stort sett greit, bortsett fra hva du mener skjer med ansvaret, når man handler med uvitenhet.

er fx et barn ansvarlig for et drap, vis han ikke skjønner hva døden er?

ellers så uvitenhet eller ikke, så ser jeg ivertfall ikke noe der som gir noe problem for fri vilje.

Kommentar #49

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Egoet og selvet

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
Daniel Dennet er en determist, så han vil snakke om hjernen som en datamaskin, og at "jeget" er en funksjon av hva som skjer i hjernen.

Ikke enig med Dennet uansett hvilke argumenter han har mot den frie viljen, men jeg er enig med ham i at "jeget" dannes i den fysiske hjernen og og er en funksjon av de sanselige prosesser som skjer der. Jeg er også enig med ham i at hjernen kan betraktes som en datamaskin.

Imidlertid er jeg som kristen, og med den erfaring jeg har personlig, av den oppfatning at vi er åndsvesener - alle sammen, med en "åndelig hjerne", hvor bevisstheten har sin opprinnelse og hvor "jeget" utvides med en høyere form for selvforståelse og som kan overstyre "jeget". Vi får da "jeget" som en funksjon av det fysiske sentralnervesystem, og det dypere"selvet" som en funksjon av det åndelige vesen - som besitter den fysiske kroppen.

Jeg tror jeg har litt å bidra med hva begrepet "ego" kan forstås som.

Kommentar #50

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Uvitenhet kontra ansvarlighet

Publisert over 4 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
det er vel stort sett greit, bortsett fra hva du mener skjer med ansvaret, når man handler med uvitenhet.

Når man handler i uvitenhet har man faktisk en reell unnskyldning. Også vårt rettsvesen tar hensyn til ansvarlighet i forhold til bevissthetsgraden hos en eventuell voldsutøver, gjevnfør ABB. Var han eller var han ikke bevisst sine handlinger i en slik grad at han kunne ansvarliggjøres?

Å handle i "uvitenhet" er nødvendig for å kunne lære. Selv om konsekvensen for gjerningen er den samme enten man handler i utvitenhet eller ikke, så er uvitenhet det som åpner for å erfare viten - som en motsetning og som krever en handling for å bevege seg fra uvitenhet mot visshet. Men det som kommer inn som en regulerende faktor er den moralske sfæren hvor i handlingen utøves.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere