Nora Henden Torsteinsen

4

Prinsipielt syn på seremonier

Publisert: 16. okt 2015

Vårt Land har i flere artikler problematisert Humanistforbundets livssynsnøytrale seremonier, og har samtidig erklært at Humanistforbundet ikke representerer et livssyn. Dette må i beste fall bero på en misforståelse.

Humanistforbundets livssyn bygger på en forståelse av humanismen som er forankret i flere humanistiske tradisjoner. Vi arbeider for et samfunn som er inkluderende, hvor du i tråd med grunnleggende menneskerettigheter ikke diskrimineres på bakgrunn av rase, religion, kjønn eller seksuell legning.

LES OGSÅ: Bruker livssynspenger til nøytrale vielser

Tilslutning til denne humanistiske retningen forutsetter reell prioritering av frihet, likestilling, toleranse, sosial rettferdighet og et økologisk og materielt grunnlag for utvikling av kultur. Gjennom sin rolle som livssynssamfunn skal Humanistforbundet granske samfunnets evne og vilje til å anerkjenne disse grunnleggende humanistiske verdiene. I tillegg er vi en formidler av humanistiske verdier og har det som en selvstendig plattform for vår virksomhet.

LES OGSÅ: All vigsling i offentlig regi

For Humanistforbundet er det helt naturlig at heller ikke våre seremonier diskriminerer mennesker alene på grunn av deres rase, religion, kjønn eller seksuelle legning. Det er derfor åpenbart at Humanistforbundets tilbud om livssynsnøytrale seremonier ikke er ensbetydende med at forbundet er livssynsnøytralt. Det er et naturlig verdistandpunkt å tilby seremonier som Folkevigsel, Ungdomsundervisning og Mentorfest - humanistiske seremonier som er i tråd med et inkluderende livssyn.

Årsaken til at staten støtter opp om tros- og livssynssamfunn er nettopp fordi vi i Norge erkjenner at livets omveltninger er viktige å markere. Men å skulle mene at det er staten, mediene eller et livssyn som skal definere hvordan disse begivenhetene skal markeres er ikke humanistisk.

Foto:Michal Møgster Tomaszewicz. Folkevielse mellom Thomas Stendahl Leira og Ingunn Guðmundsdóttir 8. august 2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Livssyn?

Publisert nesten 4 år siden
Nora Henden Torsteinsen. Gå til den siterte teksten.
I flere artikler har avisen problematisert Humanistforbundets livssynsnøytrale seremonier, og har samtidig erklært at vi ikke representerer et livssyn. Dette må i beste fall bero på en misforståelse.

Men hvorfor står da følgende å lese på Humanistforbundets hjemmesider (i en sammenlikning av HUFO og HEF):

Humanistforbundet ”er først og fremst en verdiorganisasjon med fokus på utredning og veiledning i verdispørsmål”.

Human-etisk Forbund er ”først og fremst et livssynssamfunn, mer definerende og kompromissløst”.

http://www.humanistforbundet.no/hufo_hef.php

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor står da følgende å lese på Humanistforbundets hjemmesider (i en sammenlikning av HUFO og HEF):

Tror hun mener at det er "de", (Vårt land), som har erklært at humen etisk forbund ikke er et livssyn.... Ikke at Torsteinsen mener det...  :)

Slik jeg forsto det ihvertfall... 

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Tror hun mener at det er "de", (Vårt land), som har erklært at humen etisk forbund ikke er et livssyn.... Ikke at Torsteinsen mener det... :)

Slik jeg forsto det ihvertfall...

Her er det nok viktig å holde Humanistforbundet (HUFO) og Humanetisk Forbund (HEF) fra hverandre.  Vårt Land har vel ikke hevdet at Humanetisk Forbund ikke er en livssynsorganisasjon?

Kommentar #5

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

De like navnene

Publisert nesten 4 år siden

på de to forbundene er som "laga" til å blande sammen og misforstå. Men fint at du kommer her og løser noen floker.

Kommentar #6

Even Gran

18 innlegg  59 kommentarer

Utdypende intervju på Fritanke.no

Publisert nesten 4 år siden

Jeg tok en prat med Humanistforbundet i dag for å finne ut hvordan dette henger sammen. Les og lær. 

Hilsen Even Gran, journalist Fritanke.no, Human-Etisk Forbund 

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9969

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5188 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
29 dager siden / 3173 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2338 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1780 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
23 dager siden / 1757 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1740 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1676 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere