Helge Simonnes

928

Livssynspenger

Er det et livssyn ikke å ha et livssyn? Norske myndigheter mener tydeligvis det.

Publisert: 15. okt 2015

Den norske ordningen med statsstøtte til tros- og livssynssamfunn er forholdsvis enestående. Den springer ut av en prinsipiell forståelse av at tros- og livssynssamfunn er viktige for samfunnet. Derfor vil det offentlige støtte opp under deres virke.

Dette er en ordning vi har gitt vår uforbeholdne tilslutning. Men den forutsetter at pengene brukes etter det som var forutsetningene. Det stiller krav til et regelverk – og en praktisering av regelverket – som sørger for at det ikke sklir ut.

Vårt Land skrev i går om Humanistforbundet, som får 1,2 millioner i støtte som livssynssamfunn. Forbundet – som altså er noe helt annet enn Human-Etisk Forbund – er erklært livssynsnøytrale. De støtter ingen livssyn.

Begrepet livssynsnøytralt er problematisk. Ingen kan ha et nøytralt livssyn. Humanismen har stor tilslutning her i Norge, særlig når den defineres så bredt som Humanistforbundet gjør. Men det betyr ikke at den er nøytral. Tvert om er det et verdistandpunkt.

Et livssynssamfunn som er definert ved ikke å ha et livssyn synes nokså paradoksalt. Er det et livssyn ikke å ha et livssyn? Norske myndigheter mener tydeligvis det. De har godkjent Humanistforbundet som et livssynssamfunn. Og slik som loven definerer et livssynssamfunn er ikke det en urimelig tolkning.

Humanistforbundet har ikke gjort noe galt. Men vi er redd for at dette er nok et eksempel på at vi har etablert en ordning med så uklare definisjoner og betingelser at det blir åpent for nesten hva som helst. Det vil i neste omgang kunne ramme det som var den egentlige hensikten med ordningen.

For å registrere et trossamfunn, må man gjøre rede for sin bekjennelse og lære. En del forsøk på å registrere trossamfunn er blitt avvist fordi myndighetene mente det ikke var gjort tilstrekkelig rede for dette. Men det er ikke like lett å stille krav til et livssynssamfunns bekjennelse.

Det har vært lagt ned mye arbeid i krav til registrering av medlemmer og organisering av tros- og livssynssamfunn. Fortsatt strever man med avklaringer på dette området. Men hva som skal kreves av innhold for å bli godkjent som støtteberettiget samfunn har i liten grad vært vurdert. Det tror vi det blir nødvendig å gjøre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.
Vårt Land skrev i går om Humanistforbundet, som får 1,2 millioner i støtte som livssynssamfunn. Forbundet – som altså er noe helt annet enn Human-Etisk Forbund – er erklært livssynsnøytrale. De støtter ingen livssyn.

Begrepet livssynsnøytralt er problematisk. Ingen kan ha et nøytralt livssyn. Humanismen har stor tilslutning her i Norge, særlig når den defineres så bredt som Humanistforbundet gjør. Men det betyr ikke at den er nøytral. Tvert om er det et verdistandpunkt.

Jeg kjenner ikke til dette forbundet, Humanistforbundet, eller hva de står for. Men så klart har medlemmene der et livssyn - alle mennesker har et livssyn. Det kan være mer eller mindre detaljert og vidtfavnende. Det kan variere i hvilken grad det setter opp læresetninger som medlemmene forventes å slutte seg til. Det kan til dels sprike betydelig - slik f.eks. livssynet humanetikk er nødt til å gjøre, all den tid det ikke har noe dogme eller opererer med noen form for overdommer eller guddom som "den sanne lære" kan tuftes på.

Det er ingen tvil om at humanetikk er et livssyn - det er mitt livssyn, og livssynet til de andre som betegners eg som humanetikere (eller livssynshumanister, eller hva de kaller seg). Det som derimot er et spørsmål er hvorvidt begrepet humanetikk (eller livssynshumanisme) er ett samlende livssyn som forener oss som bruker denne betegnelsen om sitt livssyn.
Her kommer det vel an på øyet som ser: Mange som er vant til f.eks. de kristne livssynsvariantene synes kanskje at det i humanetikken blir for lite sentrale dogmer, for lite som forener, for stor forekomst av divergerende meninger.
Som humanetiker vil jeg da innvende to ting: For det første at nettopp dette å tillate og tolerere divergerende meninger er noe av kjernen i humanetikken. Fraværet av absolutte sannheter, aversjonen mot å konkludere, viljen til å fortsette å diskutere (også kalt krangle) lenge etter at de andre føler at det er på tide å gå videre - dette er det som kjennetegner og forener oss humanetikere.
Derfor syntes jeg f.eks. at det var veldig kledelig at HEF i 2013 gikk inn for å ikke ha et vedtatt syn på spørsmålet om aktiv dødshjelp skal legaliseres - det var nettopp et slikt vedtak man bør kunne vente seg når en gjeng humanetikere samles for å diskutere. Tilsvarende er det noe som skurrer når man hører HEF-representanter uttale seg i mediene om at "HEF mener...." om ulike etiske spørsmål.

Det andre jeg ville innvende var at heller ikke f.eks. kristendommen er så samlende og omforent som det noen ganger framstilles som - som en kontrast til f.eks. humanetikken. Realiteten er at de menneskene som omfattes av begrepet "kristen" har vidt forskjellige ståsteder i mange spørsmål, også på ganske sentrale punkter. Hvis man går "de kristne" virkelig nært inn på livet får man se at det er mye som skiller den ene fra den andre - og det kan i mange tilfeller være mer som forener f.eks. en humanetiker og en kristen, enn det som forener to kristne.
Dette at et livssyn spriker er ikke unikt for humanetikken - det gjelder i realiteten også kristendommen og alle andre livssyn som består av levende enkeltindivider - dvs. alle.

Når det gjelder "Humanistforbundet" kan det vel nærmest være motsatt: De sier at de spriker, at de ikke går inn for et spesifikt livssyn. Men det kan vel tenkes at det tross alt er mer som forener dem enn som så, og at denne påståtte "nøytraliteten" mer handler om at de liker å smykke seg med en slik betegnelse? Feil er den uansett - det er ikke mulig for et individ å være livssynsnøytral, og det er vanskelig å forstå at en livssynsorganisajon kan være det heller.

De som skal få støtte fra staten, i egenskap av å være livssynsorganisasjon, må jo rettferdiggjøre det på et vis. Det må være noe som forener dem, ut over det at de ønsker statlige kroner.
Det kan være et samlende livssyn de har meislet ut, og som de ønsker å vie seg til. Kanskje vil de tilby seremonier, slik HEF gjør. Eller de arbeider for respekt for sitt livssyn ift. det offentlige. Eller de ønsker å påvirke samfunnsutviklingen med basis i et spesifikt livssyn. Dette er slikt jeg antar man må gjøre rede for, når man skal rettferdiggjøre at man fortjener en plass på statsbudsjettet.

Kommentar #2

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

To grener av samme sak?

Publisert over 4 år siden

Jeg må tilstå at det er første gang jeg hører ordet Humanistforbundet. Er det et forbund som har sitt utspring i Human Etisk Forbund?

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Humanistforbundet

Publisert over 4 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg må tilstå at det er første gang jeg hører ordet Humanistforbundet. Er det et forbund som har sitt utspring i Human Etisk Forbund?

Jeg får heller ikke helt tak på hva Humanistforbundet representerer, men ledelsen skriver noe her om det som skiller dem fra Humanetisk Forbund:

http://www.humanistforbundet.no/hufo_hef.php

Og om jeg forstår det rett, så oppfatter ikke Humanistforbundet seg som en livssynsorganisasjon (i motsetning til HEF), men en "verdiorganisasjon" (uten at jeg helt får tak i hva det er for noe).

Kommentar #4

Marianne Solli

17 innlegg  1547 kommentarer

Verdiorganisasjon

Publisert over 4 år siden
Medlemskap er gratis Gir 200 kr for hvert nytt medlem til UNICEF eller Dyrevernalliansen Takk Johannessen! Gikk inn der og leste litt, men skjønner ikke helt hvordan de driver det, siden medlemskapet er gratis. Det er bygget rundt veldedighet, ser det ut til. Det kan vel ikke gå i lengden, men er kanskje en slags lokkemat for å få flere med. Siden de er så få medlemmer foreløpig, så er jo dette støttebeløpet ganske bra. Den som lever får se. Vi hører nok mer om dette forbundet. 
Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, det er akkurat det

Publisert over 4 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
alle mennesker har et livssyn

Hvem skal få støtte fra staten?

Jeg mener at alle får klare seg selv, i denne sammenheng.

Staten skal være nøytral itrosspørsmål.

Så får vi se hvem som "overlever"

Kommentar #6

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

På tide å avvikle den statlige støtten til tros- og livssynsamfunn.

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvem skal få støtte fra staten?

Jeg mener at alle får klare seg selv

Ja, det er på tide å avvikle den statlige støtten til tros- og livssynsamfunn. Støtten har jo vært gitt med bakgrunn i statskirkeordningen for å sikre at også andre tros- og livssynssamfunn skulle få støtte på linje med denne.

Men nå er jo statskirken ikke lenger en statskirke, så da er hovedbegrunnelsen for støtten i realiteten falt bort.

En annen sak er at tros- og livssynsamfunn selvfølgelig er like berettiget til støtte som andre frivillige foreninger og organisasjoner. Men jeg kjenner ikke til etter hvilket system og kriterier disse gis støtte.

Kommentar #7

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Men nå er jo statskirken ikke lenger en statskirke, så da er hovedbegrunnelsen for støtten i realiteten falt bort.

Ja det må være irriterendene for de som står helt utenfor tros-samfunn og som må være med på å finansiere kirker, buddatempler, moskeer osv

Kommentar #8

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Hva med feks LLH?

Publisert over 4 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Ja det må være irriterendene for de som står helt utenfor tros-samfunn og som må være med på å finansiere kirker, buddatempler, moskeer osv

Forsåvidt gjelder betenkeligheten like mye ikke-religiøse organisasjoner og foreninger, - vel og merke som har klare agendaer om å påvirke samfunn og politikere med sin etikk og sitt verdisyn, som feks LLH.

Kommentar #9

Even Gran

18 innlegg  59 kommentarer

Utdypende intervju på Fritanke.no

Publisert over 4 år siden

Jeg tok en prat med Humanistforbundet i dag for å høre hvordan  dette henger sammen. 

Hilsen Even Gran, journalist, Fritanke.no,, Human-Etisk Forbund 

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9969

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2742 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1884 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
2 dager siden / 1210 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 996 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 617 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere