Morten Slmonsen

34

Hvorfor KrFs flyktningepolitikk er umoralsk og hvordan gjøre den moralsk

Ok - jeg innrømmer at jeg valgte en litt tabloid overskrift. Jeg står inne for den, men er egentlig mest opptatt av siste ledd i setningen: Hvordan drive en moralsk forsvarlig flyktning- og innvandringspolitikk?

Publisert: 14. okt 2015

Svaret er enkelt: Vi må sette behovene til de lidende først! Så enkelt kan det sies, og jeg skulle så inderlig ønske at dagens politiske ledelse, og ikke minst KrF, kunne droppe navlebeskuelsen og begynne å med det viktigste først!!

Problemet til KrF & Co er ikke at de er ikke er opptatt av lidelsen i verden, men de er ikke nok opptatt av den. Dersom man virkelig er genuint opptatt av å redusere lidelse her i verden, så må man stille seg følgende enkle spørsmål:

 • Hvordan skal vi på best måte kunne hjelpe flest mulig som lider over så lang tid som mulig?

Istedet stiller KrF & Co følende spørsmål: 

 • Hvor mange flyktninger kan vi ta i mot?
 • Burde vi ta inn flere, siden Sverige er så generøse?
 • Høres mine forslag ut gode ut?

Umoralen til KrF ligger i at den grunnleggende tar utgangpunkt hvordan vi (som land, folk, parti) kan se gode ut. Og ikke overraskende så fører umoralen galt av sted. Vi ender opp med å gjøre for mye for de som trengte det minst, og ingenting for de mange som trengte det mest. Jeg ber derfor så innstending jeg kan: Legg om kursen! Legg til side alle ferdigtygde spørsmål og svar, og start med det grunnleggende spørsmålet som jeg lagt fram. Det kan ikke være tvil om at det er der vi må starte.

En fullstendig reevaluering av situasjonen vil selvsagt komme fram til at vi skal hjelpe folk der de er. Dette betyr at UNHCR ikke skal gå tom for penger - det er en skam at så har skjedd i områdene rundt Syria (http://www.theguardian.com/world/2015/sep/06/refugee-crisis-un-agencies-broke-failing). Nettopp dette, at vi ikke prioriterer hjelpen i nærområdene (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/hum_syria/id725993/), er nettopp en av de store faktorene for å lage tragedier på løpende bånd. Som nasjon hadde jeg forventet at Norge straks la på bordet de nødvendige midler for å funde UNHCR fullt ut. Det er slik vi må agere om vi virkelig bryr oss. Da betaler vi glatt ut 5 og 10 milliarder for nødlidende i hele verden. Ikke bare er det moralsk bedre, det er også langt smartere. Jeg kommer tilbake til dette punktet.

Den andre aspektet ved KrFs politkk som er umoralsk, er den vanvittige optimismen på andres vegne. Jeg tenker da på ideen om at det lar seg gjøre å integrere store mengder innvandrere. Dette er en ide! Dette er en hypotese! Dette er ikke bekreftet og verifisert, men KrF mener åpenbart at det på det nærmeste er umoralsk å påpeke dette. Tvert i mot - det umoralske er å spille poker med et lands fremtid - og så være stolt av det. Men hadde KrF måtte betale tapet dersom de tapte, så kunne det være mulig å forsvare. Slik er det ikke! Dersom det blir tap i pokerspillet, så skal betalingen måtte gjøres opp av våre barn og barnebarn. Men enda verre: den skal gjøres opp av de som måtte være lidende i fremtiden.

Det er en reell mulighet for at vårt land vil oppleve mer konflikt og motsetninger i fremtiden om vi følger KrFs politikk. Et slikt land vil uunngåelig få lavere velstand og dermed også lavere kapasitet til å gjøre godt. Vi kan risikere å tape på alle fronter, både hjemme og ute - dvs. enda mindre hjelp til de som lider i verden. Motsatt, dersom vi hegner om nasjonalstaten og ikke driver med eksperimenter på befolkningen samtidig som vi gjør alt vi kan for å hjelpe lidende der de måtte være, så vil Norge være best rustet til å gjøre dette i uoverskuelig fremtid.

Jeg foreslår følgende tiltak og policyendringer:

 • Sette av minst 20 mrd pr år i nødhjelp. Uhjelp kommer i tillegg, men da mest med fokus på utdanning. 
 • For disse pengene skal vi bygge flyktningemottak på forskjellige steder i verden. Mottak skal ha gode fasiliteter (grunnleggende skolegang f.eks., mulighet for sport, mat, klær, etc), for vi må påregne at folk kan bli boende lenge. Potensielt snakker vi om titalls millioner som vil bo slik. Vi må betale et vertsland for sikkerheten/driften ved leiren, men den må styres av norske/vestlig personell. 
 • Vi vil ta i mot flyktninger som er truet på livet, men vi kan ikke tilby varig opphold for de fleste. Det kan bety at man må dra hjem etter mange år i Norge. Dersom vi kan tilby et flyktningemottak i nærområdet til det landet de kommer fra, så kan de bli sendt dit. Dette vil effektivt stoppe strømmen av mennesker som risikerer livet i gummiflåter.

Følgen av disse tiltakene vil være

 • Vi hjelper flest mulig 
 • Vi hjelper dem som trenger det mest
 • Vi sørger for å fjerne det største insentivet for å legge ut på farefulle reiser
 • De som kun ønsker en bedre økonomisk fremtid, vil tenke annerledes - kanskje vil flere bruke kreftene på å endre hjemlandet
 • Vi tilbyr sikre "havner" for dem som trenger det
 • Vi gjør hjemreisen kortere, når en konflikt tar slutt
 • Vi slutter å spille poker om fremtiden til Norge
 • Vi gjør langsiktige forpliktelser som vi kan klare å holde
 • Vi slutter å være godhetsposører, og begynner å gjøre en reell forskjell i verden
 • Forutsatt at vi bruker reelt mye penger på dette, så vil det ikke være tvil om at dette er noe vi gjør fordi vi ønsker å svare godt på mitt spørsmål, ikke for å spare penger.

Dette er etter mitt skjønn hva vi må gjøre, hvis vi ønsker å bety en forskjell her i verden, hvis vi ønsker å være ansvarlig overfor neste generasjon og ikke minst hvis vi ønsker å foreta moralske veivalg.


Av partiene er det merkelig nok FrP som er nærmest å gjøre nettopp disse tiltakene. Dessverre er det få som tror at deres motivasjon er noe annet enn populisme. Kanskje er det også sant, men selv med feil motivasjon, så er det bedre å følge FrP i dette. Populismen er i denne sammenheng et uttrykk for en virkelighet som eksisterer, og som ikke kan eller bør ignoreres. Det jeg håper aller mest på er selvsagt at KrF legger om kursen - da kunne motivasjon og tiltak gå sammen på en troverdig måte.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Fredspartiet Demokratene

Publisert nesten 5 år siden

Bra innlegg, Simonsen, men ikke glem fredspartiet Demokratene. Hvor FrPs svar er frisluppen liberalisme og markedskrefter, svarer vi med klassisk konservarivisme, og da dekker vi et vidt spekter som strekker seg fra sosial-, nasjonal og verdikonservativisme. Vi har selvfølgelig størst fokus på Norge, men vi er ikke blinde for lidelsene rundt oss. Det viser vi for eksempel i vår løsning for krigene rundt Middelhavet som jeg har skrevet mye om her på VD.

Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Dette innlegget bør bli obligatorisk lesning, ikke bare for Krf - folk, men for det hele Storting og styringsverk, med håp om at de fleste representanter går inn i en mere edruelig periode. Takk til Morten Simonsen.

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et grovt feilaktig uttrykk

Publisert nesten 5 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Av partiene er det merkelig nok FrP som er nærmest å gjøre nettopp disse tiltakene. Dessverre er det få som tror at deres motivasjon er noe annet enn populisme. Kanskje er det også sant, men selv med feil motivasjon, så er det bedre å følge FrP i dette. Populismen er i denne sammenheng et uttrykk for en virkelighet som eksisterer, og som ikke kan eller bør ignoreres.

Ordet populisme bør brukes på de som følger tidsånden og den daglige mediastyrte vinklingen i viktige saker.

Frp er heller kjerringa mot strømmen som tør å si det ingen andre gjør...MOT denne tidsånden.

I dagens situasjon vil jeg sette denne merkelappen på Ap,Sv,Venstre og Krf.

For i dag er det populistisk å være naiv og dumsnill.Der går folk rett i fella uten å tenke. 

Kommentar #4

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Umoralen til KrF ligger i at den grunnleggende tar utgangpunkt hvordan vi (som land, folk, parti) kan se gode ut.

Jeg ville tatt ut "se" av denne setningen. Ellers er jeg veldig enig med deg.

Jeg ville tatt ut "se", fordi jeg tror KrF er opptatt av å faktisk være gode.

Men fortsatt er de opptatt av seg selv og egen godhetsstatus, på bekostning av hva som hjelper best.

Kommentar #5

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Det skal jeg ikke

Publisert nesten 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Bra innlegg, Simonsen, men ikke glem fredspartiet Demokratene.

Det kan faktisk hende at Norge trenger et nytt parti som Demokratene. Om dere klarer å kombinere det beste fra KrF og FrP så er det iallefall muligens det jeg vil stemme på. For meg dreier f.eks. ideen om en nasjonalstat seg om at vi aksepterer at vi ikke kan håndtere hva som helst av forskjelligheter innenfor et samfunn. Det dreier seg dypest sett om å akseptere den natur som vi har og ikke blåse opp oss selv og tro at "samfunnet alltid går fremover" nær sagt uansett. Så kan dere klare å kombinere FrP og KrF på en slik måte at det ikke har godhetsposeringen og heller ikke den litt småtrasige provinsialiteten til FrP, da kan det hende at dette er rett parti for meg.

Kommentar #6

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
For i dag er det populistisk å være naiv og dumsnill.Der går folk rett i fella uten å tenke.

Sant nok, populisme kan finnes i mange leire. Hele demokratiet hviler jo på populisme kan man kanskje si. Det jeg tenkte mest på når det gjelder populisme i denne sammenhengen er at det finnes diverse "ugne" følelser blant folk - følelser som ikke alltid er pene å tenke på eller snakke om. F.eks. leser vi at fremmedfrykt er en dødssynd blant nordmenn i våre dager, noe om jo gjør det praktisk talt umulig å snakke om dette. En populisme som gir lyd til de følelser og meninger som ikke er "pene" er ikke nødvendigvis god, men den kan være sann. Slik sett vil jeg gi honnør til FrP, for at de er talerør for en stor gruppe mennesker - det er nødvendig for et sunt demokrati.

Kommentar #7

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Nokså enig

Publisert nesten 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ville tatt ut "se" av denne setningen. Ellers er jeg veldig enig med deg.

Jeg ville tatt ut "se", fordi jeg tror KrF er opptatt av å faktisk være gode.

Jeg er nokså enig med deg, jeg tror også at KrF (og forsåvidt alle politikerene på Stortinget) ønsker å gjøre genuint gode ting. Men som du også er inne på, det kan bli en konflikt mellom posisjon, politikk og hva som faktisk er sant og redelig. Inntil videre tror jeg at KrF og mange andre lurer seg selv, spesielt ved å oppvurdere sin egen godhet. 

Kommentar #8

Geir S. Toskedal

3 innlegg  6 kommentarer

Tabloid og forenklet

Publisert nesten 5 år siden

Som KrFs talsperson i asyl-og innvandringssaker limer jeg inn et par forhold som kanskje kan opplyse:

 Verken KrF eller andre «vil ha flest mulig inn i landet», være «best i klassen» . Nei, vi har avtalt meget knepent 2.120 kvoteflyktninger fra FN med FrP, H og Venstre for 2015. Når vi nå i høst opplever å få langt flere flyktninger som kommer på egen hånd så har ingen ønsket eller bedt om det. Men Norge har – som de aller fleste siviliserte land i verden – vedtatt internasjonale menneskerettigheter og konvensjoner som gjør at folk som har beskyttelsesbehov  kan søke om asyl og opphold og dukke opp der de vil. Den samme rettigheten har du og jeg som nordmenn. Ingen var forberedt på de nye fluktrutene. Dublin-forskriften mellom Schengenland er satt under et stort press fordi den er utformet for en annen virkelighet.

 

Jeg er glad jeg bor i et land der folk flytter til enn i et land der folk flykter fra. Flyktningene som kommer nå er altså ikke et resultat av norsk innvandringsdebatt – eller politikk, men vi er forpliktet å hjelpe mennesker i nød. Alle skal bli mottatt på en human og verdig måte og få sin sak juridisk prøvet individuelt. For KrF er menneskeverdet ukrenkelig - det er det motsatte av selvgodhet. Vi skal beskytte asylinstituttet slik at det ikke blir misbrukt. De som ikke har grunnlag for opphold skal ut så fort som mulig – alle er enig om det. De som kommer fra land uten fare og krig returneres, blant annet etter 48-timersregelen. Norge har streng straff for innreiseforbud etter utvisning, vedtatt av H, FrP, KrF og V.

 

Dette har skapt en helt ny situasjon for mange land. Norge er et av landene som har fått færrest flyktninger til nå. Den ekstraordinære situasjonen kommer til å fortsette med ca 60 millioner på flukt i verden. Dette er en stor utfordring for hele vår mottaks- og saksbehandlingskjede. Flyktningene har mange ulike og sammensatte grunner for sin flukt.

 

Nå er det viktig å etablere god integrering, rask språkopplæring og tilpasset opplæring. Her kan vi alle bidra med å ta godt imot flyktninger og deres familier. De som får bli i landet skal raskest mulig skal ta del i samfunnets plikter og rettigheter. Bruk av innvandring og arbeidsinnvandring fra EU-området har bidratt til mye av veksten i norsk velstand og økonomi de siste tiår; såkalt norsk velferd. Det gjelder derfor nå å motivere og skape nye arbeidsplasser.

Dette er og blir en krevende sak i ei tid med omstilling, det har vi kanskje en felles forståelse omkring. Men for vår del har vi tro på framtiden, vi som får bo i verdens beste og rikeste land – i fred. Det er imidlertid fullt forståelig at det stilles spørsmål og at mange er urolig når vi har fire krigslignende områder i Europas nærområde. Tiden er ikke inne for tabloide oppslag, men en realistisk tilnærming der vi konstuktivt deltar i å finne løsninger og samarbeid, gjerne en dugnad. Det moralske aspekt og spørsmål kan fort bli om du er med? Ha en god kveld!

Kommentar #9

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Det moralske aspekt

Publisert nesten 5 år siden

Tabloid eller ikke - det er det best situerte som kommer.   De som har råd til reisa.  Derfor er hele politikken så riv ruskende urettferdig.  De milliardene som nå skal deles ut til de som har (hadde)  mest fra før. Til personer som  mest trengs for å bygge en sivilisasjon i eget land. Siger denne realiteten inn ?

Kommentar #10

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Ang. antallet

Publisert nesten 5 år siden
Geir S. Toskedal. Gå til den siterte teksten.
Verken KrF eller andre «vil ha flest mulig inn i landet», være «best i klassen» . Nei, vi har avtalt meget knepent 2.120 kvoteflyktninger fra FN med FrP, H og Venstre for 2015.

Hei og takk for svar, det setter jeg pris på.

Jeg har forskjellige ting jeg ønsker å respondere på, derfor deler jeg det opp i flere kortere (forhåpentligvis kommentarer):

Jeg bestrider ikke dette antallet som du legger fram, og jeg tror forsåvidt ikke at dere ønsker åpne grenser. Imidlertid så argumenterer dere mange ganger som om dere mener det. Dette skjer på den litt subtile måten at de som vil ta imot færre flyktninger står for det "onde" eller "dårlige" og dere som vil ta i mot flere står for det "moralske" eller "gode". Det som ikke blir sagt er at dersom det å ta imot 1000 flyktninger er "umoralsk" vs 2000 flyktninger, som er moralsk, så kan selvsagt et annet forslag om å ta i mot 100000 flyktninger (se til Sverige) gjør KrF til et lusent, umoralsk parti. Det ligger *så* lett for KrF å ta en litt overlegen tone, men er det noen grunn til det? 

Nå mener jeg ikke at det samme om man gjør lite eller mye, men man må se på helheten før man kan felle noen dom over hva som er best. Her syndes det mye i politisk debatt - det zoomes inn på små deler som er til ens egen fordel. Som innbygger i dette landet er jeg mindre opptatt av hva som skjer i 2015, enn hva som skjer på lang sikt. Det er ikke veldig interessant for meg å høre at det er 2000 flyktninger i 2015 - dette er bare en liten del av alle de som flytter til Norge hvert år. Du vet like godt som meg at *bakteppet* her er at befolkningssammensetningen i Norge endrer seg rekordhurtig, og at dette selvsagt er hovedgrunnen til bekymringen. At du ikke kommenter på dette bakteppet er i seg selv bekymringsfullt og gir meg mindre tillit til at KrF egentlig forstår hva de gjør. Et annet ord for en slik manglende helhetstenkning kan være "tabloid". 

Til slutt: problemet er ikke at vi tar i mot 2000 eller 10000 eller for den del 100000 flyktninger. Problemet er hvorvidt dette skal være permanent eller ikke. Hadde det vært klart fra starten av at dette vil være et midlertidig opphold (gjerne mange år, men likefullt midlertidig), så ville min bekymring vært mye mindre.   

Kommentar #11

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Vi trenger en endring

Publisert nesten 5 år siden
Geir S. Toskedal. Gå til den siterte teksten.
Men Norge har – som de aller fleste siviliserte land i verden – vedtatt internasjonale menneskerettigheter og konvensjoner som gjør at folk som har beskyttelsesbehov kan søke om asyl og opphold og dukke opp der de vil.

Igjen, dette er helt korrekt. Men jeg etterlyser noe mer. Jeg etterlyser en vilje til å endre disse konvensjonene slik at de ikke virker ødeleggende for det samfunnet som har fostret disse. Vi må altså tenke mer på midlertidig opphold og vi kan ikke gi permanent opphold til særlig mange. Jeg må kunne forvente at politikere vil jobbe for å reformere lover og regler når de forstår at disse ikke virker etter hensikten lenger. Som kjent ble disse konvensjonene utarbeidet i et kald-krig-Europa på 50-tallet, uten tanke for den mobilitet og de enorme mengder med folk som kunne tenkes å bevege seg hit. Det holder ikke å bare passivt gjemme seg bak internasjonale menneskerettigheter, men vi må tenke nytt om hvordan vi best kan vi flest mulig *reelt* sett de samme muligheter. Det gjør vi (som nevnt tidligere) ved å hjelpe flere på en bedre måte, heller enn å bruke 99% av ressursene vår her hjemme og gi 1% til nødlidende ute i verden.

Kommentar #12

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Geir S. Toskedal. Gå til den siterte teksten.
Flyktningene som kommer nå er altså ikke et resultat av norsk innvandringsdebatt – eller politikk, men vi er forpliktet å hjelpe mennesker i nød.

Jeg er fristet til å si at dette er 100% feil, men jeg kan kanskje strekke meg til å si at det er 90% feil. Flyktningene kommer hit av helt bestemte grunner som direkte har å gjøre med den politikk vi har ført, både hva angår innvandring, men selvsagt også på alle andre områder. Det er ikke tilfeldig at mange reiser forbi Hellas og Ungarn på vei nordover. Det er heller ikke tilfeldig at flere søker asyl i Sverige enn i Norge - det henger direkte sammen med innvandringspolitikken deres. Vårt velferdssamfunn er jo den andre selvsagte grunnen til at mange kommer hit, noe som er en villet politikk. 

Alt skjer av en grunn, og vår politikk er i høyeste grad med å avgjøre størrelsen på strømmen. Dersom vi i dag sier at ingen kan regne med å få permanent opphold, at alle skal få hjelp, men at standarden vil bli nokså spartansk, så vil det helt klart påvirke flyktningene. Dette er informerte mennesker - de reiser ikke på måfå.

Vi er fortsatt enige om at vi skal hjelpe folk i nød, det er ikke der striden står, men vi må gjøre det på en bærekraftig måte. Den mest bærekraftige måte er å få en avtale med Tyrkia (som jeg ser EU er i ferd med å få på plass) og andre land i området, og hjelpe dem der. Dernest, fordi som likevel kommer hit, så må vi endre praksisen hva angår varig opphold og hvilken standard de kan forvente.

Kommentar #13

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Provoserende

Publisert nesten 5 år siden
Geir S. Toskedal. Gå til den siterte teksten.
Bruk av innvandring og arbeidsinnvandring fra EU-området har bidratt til mye av veksten i norsk velstand og økonomi de siste tiår; såkalt norsk velferd. Det gjelder derfor nå å motivere og skape nye arbeidsplasser.

Igjen så blir det urent spill, når du snakker om arbeidsinnvandring fra EØS-området og drar dette inn i flyktningsstrømmene fra Afrika og Asia. Dette er to helt forskjellige ting. Europeere kan vi kanskje regne med å assimileres inn i den norske befolkningen i løpet av et par-tre generasjoner. Vi er også likere rent kulturelt og i tillegg snakker vi om veldig mye *arbeidsinnvandring* - utgangspunktet er altså at Norge trengte deres arbeidskraft. Alt i alt er dette noe helt annet enn flyktninger fra Afrika og Asia, og enhver sammenligning som du gjør vil måtte være forfeilet. Dette vet vi også fra SSB og Brochmannutvalget, at arbeidsdeltakelse osv. er mye lavere blant de gruppene vi nå snakker om. Å vifte bort dette er blant de tingene som er mest provoserende med KrF. 

Kommentar #14

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Forstår vi hverandre egentlig?

Publisert nesten 5 år siden
Geir S. Toskedal. Gå til den siterte teksten.
Dette er og blir en krevende sak i ei tid med omstilling, det har vi kanskje en felles forståelse omkring. Men for vår del har vi tro på framtiden, vi som får bo i verdens beste og rikeste land – i fred. Det er imidlertid fullt forståelig at det stilles spørsmål og at mange er urolig når vi har fire krigslignende områder i Europas nærområde. Tiden er ikke inne for tabloide oppslag, men en realistisk tilnærming der vi konstuktivt deltar i å finne løsninger og samarbeid, gjerne en dugnad. Det moralske aspekt og spørsmål kan fort bli om du er med?

Selv om du skriver at det er "fullt forståelig at det stilles spørsmål og at mange er urolig" så er jeg ikke sikker om jeg forstår at du forstår - det fremstår mer som tomme ord. I det jeg har svart på finner jeg lite som tyder på at du ser eller forstår det jeg ser og forstår. Det kan selvsagt være at jeg misforstår alle disse tingene og bekymrer meg unødig. Da ville det hjulpet mye om KrF viser at de ser *hele* bildet, ikke bare spiller sitt partipolitiske spill og kommer med sine standardsvar som behendig unngår å konfrontere de forhold jeg tar opp.

Det ville være enkelt for KrF å vise til det land eller samfunn som kan håndtere en innvandringsstrøm som vi har i dag dersom et slikt land eller samfunn fantes. Det ville vært lett for KrF å vise at bekymringene er grunnløse dersom studier viser at multikultur er en skikkelig god idé - dersom slike studier fantes. Men kanskje finnes ikke disse landene eller disse studiene, og vi er overlatt til enkeltpolitikeres utviklingsoptimisme. Politikere er kanskje bare folk som er vokst opp i "verdens beste og rikeste land", uten at de vet *hvorfor* det er slik. Det er bare "ble" sånn. Kanskje var det været, eller puritanerene, eller svenskekongen eller Luther, eller vikingene eller opplysningstiden - hvem vet? Poenget er at om man ikke vet hvorfor vi har det såpass godt som vi har det, så vet vi heller ikke hva som skal til for å ødelegge det. 

Jeg vil veldig gjerne bidra på en dugnad for nødlidende. For meg kunne vi gjerne brukt hele oljefondet. Jeg kunne gjerne stilt opp på mottakssenter, eller samlet inn klær. Men jeg må vite at dugnaden ikke gjør vondt verre til slutt, at jeg ikke jobber mot et mål som gjennom alle gode handlinger likevel bygger ned samfunnet vårt og til syvende og sist gjør oss enda mindre i stand til å gjøre noe for andre. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere