Anne Tveter

12

Det haster

Jeg er bekymret. Jeg er trist. Jeg er takknemlig. Jeg er oppgitt. Mange forskjellige følelser på en gang. Hvorfor?

Publisert: 9. okt 2015

Fordi vi er kommet i en situasjon der mennesker fra andre deler av verden kommer til vårt land fordi de ikke ser at de har en fremtid i sitt eget land, enten det er pga. krig eller dårlige livsvilkår. Vårt land har i mange år tatt imot mennesker som kommer hit og ønsker å være her. Norge er kjent som et godt land å leve i, med gode velferdsordninger.

Noen av dem som har kommet til vårt land har vært flyktninger, noen søker lykken. Folk blir stort sett behandlet humant og får sakene sine grundig vurdert etter gjeldende lover og regler. Noen fyller vilkår for asyl, og vi er forpliktet til å ta i mot og integrere, andre fyller ikke vilkårene og sendes tilbake til eget land eller det landet de sist oppholdt seg. Men det har stort sett vært i antall vårt samfunn har kunnet absorbere med de ordninger vi har i dag.

Nå er situasjonen en helt annen. Det ordinære mottaksapparatet har ikke kapasitet til å ta imot så mange som kommer nå. Samtidig liker vi å tenke på oss selv som et humant land der vi ikke avviser folk ved grensen. Da må det tenkes raskt og nytt. Vi kan ikke bare gå opp de gamle sporene. Vi kan ikke i lengden fylle opp høyfjellshotell og hoteller med flyktninger. Og det er ingen grunn til å tro at flyktningestrømmen eller migrasjonen vil stoppe. Selv om det ble slutt på krigen i Syria.

I mange år har folk som arbeider med bistand snakket om fremtidsutsikter der den fattige del av verden ønsker sin del av kaka. Vi i vesten lukker øynene for det. Ja, ikke helt, for vi driver jo med bistandsarbeid.  Men situasjonen er likevel den at velstanden på kloden er fortsatt veldig ulikt fordelt. Så kan vi selvsagt forsøke å fordele skyld, er det koloniherrene som dro verdier ut av koloniene og etterlot kaos, eller er det korrupte ledere som ikke evner å fordele sitt lands rikdom og fyller opp konti i Sveits?

Poenget er at det hjelper ikke nå. Nå står de på døra vår og banker. Noen sjeler hører det banker og stiller frivillig opp, i noen uker, noen måneder. Men så tar tidsklemma de fleste av oss fatt igjen. Vi må bestemme oss. Skal vi ta imot de som kommer og ber om hjelp/rettferdig fordeling av godene?

For noen år siden sendte NRK en BBC film som het Marsjen. Den handlet om fattige afrikanere som organisert av velutdannede landsmenn bestemte seg for at nok er nok. De ville gå mot Europa. Og det gjorde de. Gjennom Sahara heiet frem av amerikanske menneskerettsaktivister som slo politisk mynt på saken. Og i båter over Middelhavet mens verdenspressen fulgte dramaet og EU-politikere klødde seg i hodet. De var hundretusener. Hvordan skulle det humanistiske Europa møte dette? Filmen slutter med at båtene nærmer seg Europas kyst og ser bevæpnede soldater linet opp langs stranden.

Heldigvis er det ikke dette som har skjedd. Men uten gode grep fort kan det fort bli store konflikter, som er kjent fra andre store flyktningsituasjoner.

Da jeg vokste opp ledet min far et stort flyktningarbeid i Tanzania. Hundretusener flyktet fra krig og kom over grensen til det fattige landet. Flyktningeleirer ble organisert som landsbyer der flyktningene fikk anledning til og raskt måtte klare seg selv. Og det gjorde de. Jeg husker pappa fortalte om den vanskelige balansegangen mellom å yte hjelp men samtidig sørge for at ikke flyktningene fikk bedre vilkår enn landets befolkning.

Allerede hører jeg folk som undrer seg over hvor raskt man kan finne midler til flyktningestrømmen, mens gamlemor ligger på to-mannsrom på sykehjemmet. Eller hvordan noen som strever med å få endene til å møtes reagerer når man tar i bruk hoteller og lignende. Noen bekymrer seg for hvordan velferdsgodene skal kunne beholdes under stort trykk.

Jeg tror man må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi skal hjelpe mennesker som flykter fra krig og utrygghet. Men det er ikke sikkert at alle som kommer til Norge og som flykter fra krig og utrygghet automatisk skal loses inn i den kanalen vi pleier å lose asylsøkere. For det systemet er i ferd med å bryte sammen.

 Kanskje vi må etablere landsbyer her også. Midlertidig brakkebyer, der flyktningene selv gis anledning til å drive skole, butikk, yte helsehjelp på eget språk til sine egne uten å måtte vente evigheter på norsk autorisasjon. Det å komme i gang med livet sitt er kanskje det viktigste vi kan hjelpe flyktningene med. Kanskje oppholdstillatelsen skal være begrenset og på vilkår? Slik at vi kan hjelpe flere. Også her.  Og kanskje det ikke skal gå automatikk i at lang oppholdstid gir opphold på humanitært grunnlag.

Det omfattende norske byråkratiet, introduksjonskurs, norskkurs mm er bra og har god begrunnelse, hvis man skal integrere nye landsmenn. Men kanskje vi ikke nødvendigvis trenger alt dette på en gang når situasjonen så usikker som den er.

Ja, det er fare for ghettoer. Men den faren ligger nok der uansett når det kommer så store grupper fra ett land. Og det ligger andre utfordringer i situasjonen som må møtes. Uansett vil Norge forandres og jo fortere vi vender oss til tanken, jo bedre er det. Hvordan Norge forandres kan vi være med på å styre med måten vi håndterer dette på.  Vi må handle raskt. Hjelp til selvhjelp er den beste hjelpen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Vi må ta mot til oss og finne STOP-knappen

Publisert rundt 5 år siden

Denne migrasjonen vil ikke stoppe hvis vi tilpasser oss og fornekter at dette skjer på bekostning av vår alles framtid.  Nasjonen må snarest - men dette er et europeisk anliggende - slik at det er EU og yttergrensene som må fungere om så er med menn med gevær.  Det er hvis vi vil tilbake til integrering i et Mangfoldssamfunn der hensyn blir tatt både til de som er beboere i riket og den sist ankomne.

Hvis vi la oss invadere, så er det jo bare å la det fortsette som nå.  Jungeltelegrafen funker og slik det fungerer nå så er det bare å sette seg igang å håpe på det beste. 

Selvsagt kan vi ikke velge den svenske nasjonale selvmordsveien. Vi skal heller ikke velge den tyske inviterende varianten til kollaps av ikke bare sin egen nasjon, men og hele EU inkludert randstaten Norge.

Det er 60 mill. reelle flyktninger i verden og flere milliarder som lever under FN's fattigdomsgrense på 2 dollar dagen. Alle disse kan selvsagt ikke inviteres til å bosette seg i nordvest Europa.
Vi har dessverre forlatt den hverdag der vi hadde mulighet for å kontroll og oversikt med det nasjonale byggverket og være sikker på at byggverket fortsatt sto seg etter sist ankomne.
Her er det ingen vilje til å finne fram til STOP-knappen i de ytre grenser.

 Her vil det bli brytninger mellom land - vi ser det allerede i EU - det vil bli brytninger inne i landene der bl.a. dette med kollaps av velferdsgoder vil bidra - det vil bli brytninger mellom de forskjellige folkegruppende som samler seg i sine klaner og stammer som om de fortsatt befant seg i hjemlandet o.s.v.

Det land som hittil ser ut til å klare seg best i vår region er lille Ungarn - d,v,s, Danmark. Vi får en folkevandring som kommer helt ut av proposjoner hvis en ikke er bevisst og jobber aktivt for å dempe sitt nasjonspress - slik som Danmark kan se ut til å ha gjort ved å bruke 250.000 d.kr.på annonsering i Libanon der det ble redegjort for at sosiale ytelser for nyankomne flyktninger kuttes med opptil 50 prosent. Familiegjenforening er utelukket det første året. Tidligst etter fem år kan man få permanent opphold. Og det understrekes at avviste asylsøkere raskt vil bli sendt ut av landet. Klar tale og helt grei human info, spør du meg.

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Sverige mobiliserer

Publisert rundt 5 år siden

Under tisdagen den 6 oktober påbörjades nästa fas i upptrappningen av flyktingkrisen. Vid ett samverkansmöte mellan Migrationsverket och beslutades om vilka kompetensprofiler som skulle råda när nu Försvarsmakten skall avdela personal ur insatsförbanden till att sköta Migrationsverkets handläggning.

Denna omfördelning av personal vittnar tydligt om att Sverige, och svenska myndigheter, befinner sig på kollapsens rand. Insatsförbandens personal, som normalt svarar för incidentberedskapen vid olika förband, skall registrera och handleda nyanlända asylsökande.

Omfördelningen av personal sker i varje fall enligt regeringens önskemål.

Att vi kan förvänta oss bibehållna volymer stärks även av att  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, under fredagen vill ha svar från landets kommuner om hur de kan parera en framtida flyktingkris. MSB, som agerar på regeringens uppdrag, har ställt två frågor.

Det ena scenariot handlar om att dagens flyktingsituation skulle hålla i sig i uppåt ett år, och det andra om att nivån på flyktingmottagandet skulle vara dubbelt så hög som idag, under ett års tid framöver. Trots att flera kommuner redan idag varnar för en nära förestående systemkollaps så aviserar regeringen, genom MSB, att de inte avser agera.

Et viktig tema i denne vurderingen - er Tyrkia et sikkert land? 

Just denna definition är avgörande för om Turkiet skall kunna svara för EU:s yttre gränskontroll. Sverige ser ut, att som ett av två länder, vara emot denna lösning.

Allt tyder på att regeringen bakvägen inför ett undantagstillstånd. Ett undantagstillstånd som kommer att vara normalläget för minst ett, sannolikt två, år framöver.

Regeringen har kallat till ett extra regeringssammanträde. Migrationsminister Morgan Johansson har en punkt, oklart vad, att föredra kl 09:10 fredagen den 9 oktober.

Slut edit.

Sverige mobiliserar.

http://www.slideshare.net/Johanwesterholm/samvprot-53705544

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Fra en teltleir i varme strøk til en teltleir i vinter-Sverige

Publisert rundt 5 år siden

http://www.svt.se/nyheter/presskonferens-om-flyktingsituationen-1 

Flyktingar kan tvingas bo i tältläger i Sverige. Det beskedet gav regeringen idag. Dessutom ska en ny form av stödboende för barn införas. –Sverige förbereder sig för en krissituation. Nu krävs samling och gemensamt ansvarstagande, sade statminister Stefan Löfven (S) på en presskonferens med regeringen i dag o.s.v.

Utviklingen i Sverige kan du følge her

https://twitter.com/hashtag/SVTnyheter?src=hash

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Sverige mobiliserer 2

Publisert rundt 5 år siden
Kommentar #5

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Innstramninger har effekt på antall asylsøkere

Publisert rundt 5 år siden
Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

La oss samtale om dette

Publisert rundt 5 år siden

Anne Tveters innlegg er skrevet med klokskap og hjertevarme. Dette er konstruktive tanker om en litt annen måte å møte flyktningene på  enn den vi allerede har benyttet. Hennes erfaringer fra Afrika (som barn) er det bra å lytte til for oss også. Som lege har hun sikkert også verdifulle erfaringer som ligger bak dette engasjementet. 

Vi må være positivt innstilt til at Norge aldri igjen kan bli det samme homogene samfunnet som det har vært. At vi får mange nye landsmenn, gjør noe med oss. Og det er ikke bare negativt. Mange av dem har mye å gi oss. De beriker fellesskapet. 

Nå er det ikke "stoppknappen" vi først skal lete etter. La oss isteden få en seriøs samtale etter dette flotte innlegget av Anne Tveter! Jeg oppfordrer dem som har litt erfaring på dette området, til å si noe her.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere