Bård Aune

2

Jeg har prist Gud

Publisert: 7. okt 2015

Jeg har nettopp vært på et møte i en sekt for å prise Gud.

Og Gud ble sannelig prist! Alle taler og sanger priste Gud med ros. Halleluja! Det som Gud gjorde og sa måtte vi alle bøye oss for. Det som sto i Bibelen var rett og slett sannheten som ingen makt kunne røre ved. Og dette var alle medlemmene enig i. Jeg tror jeg var den eneste som følte at det manglet noe i all denne tilbedelsen.

Denne Gud som ble presentert for meg, mangler på en eller annen måte noe for å være perfekt og fullkommen.

En fullkommen Gud:

  • må eie en kjærlighet som er helt ubetinget. Når en slik Gud sier Du skal få lov til å leve hvis du overholder mine bud, og gjør min vilje, ellers må jeg utslette deg for alltid, så er denne Guds kjærlighet gjort betinget av menneskets mer eller mindre gode gjerninger.
     
  • må eie en uendelig kjærlighet til alle sine barn.
  • må ha en uendelig tålmodighet med alle sine barn.
  • må være i stand til å tilgi og tilgi og tilgi alt, dersom  hans barn i dyp anger og fortvilelse henvender seg til ham.
  • kan umulig føle hevn, sinne eller fordømmelse. Tegn på svakhet.
  • dømmer ikke noen til evig salighet mens andre skal vansmekte i et helvete til evig tid. Mangler kjærlighet, allmektighet og allvishet.
  • krever ikke at tilbederne skal danne en spesiell sekt. Skaper skille mellom mennesker og fremmer hovmod.
  • krever ikke at de som ikke klarer å overholde en sekts strenge regler skal utvises, og at det er strengt forbudt å ha mer med disse å gjøre. Fremmer ikke kjærlighet og/eller toleranse.

Savner visdom, forståelse, empati og fremfor alt: kjærlighet. Denne Gud som sektens medlemmer tilber, kan etter mitt syn ikke være sann, men en mørkegud. Denne Gud bør erstattes av den evige, allmektige og allkjærlige Gud som vi alle bærer på i form av en glo i våre hjerter. 

Har mennesker i historiens løp gjort Gud alt for begrenset, alt for liten?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Det var v5-6 du henviste til. Jeg har tatt med de 4 foregående som viser hvem denne omtalen gjelder, nemlig de som lever etter kjødets lyster.

Men det frembringer også et annet spørsmål, menes det dem som på det tidspungtet var døde, og ble det forkynt for dem mens se enda levde, de som nå er døde. Evangeliet, det gode budskap om Guds nåde, ble også forkynt i GTtiden, helt fra Adams tid.

Så du mener at Jesus ikke forkynte for de døde? Jeg tror Jesus forkynte og forkynner for de døde (da Jesus er utenfor tiden og alltid nærværende) når Jesus hentet nøklen til dødsriket. Det står også i bibelen.

1. Peter 3: 18-19
18 For Kristus selv led døden for syndenes skyld, én gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige for å føre dere fram til Gud. Han døde legemlig, men ved Ånden ble han gjort levende,19og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap

Her står omtrent det samme.

Og hva skulle vel Jesus med nøkkelen til dødsriket om det ikke var for å sette fri åndene som var i fangenskap? Og det står jo også i verset at Jesus forkynte for dem. Fordi det er Jesu forkynnelse om hva han gjorde på korset som setter mennesker fri.

Kommentar #52

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

En gang til.

Publisert nesten 5 år siden

Du skriver:

Så du mener at Jesus ikke forkynte for de døde? Jeg tror Jesus forkynte og forkynner for de døde (da Jesus er utenfor tiden og alltid nærværende) når Jesus hentet nøklen til dødsriket. Det står også i bibelen.

------Jeg tror du må lese det forrige svaret mitt helt fra begynnelsen.

Men det finnes også ander vers i Bibelen vi bør ta med i betrakningen.

Salm. 115,17 De døde lover ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet; 

Fork.9,4 for hvem er det vel som slipper? For alle dem som lever, er det håp; for en levende hund er bedre enn en død løve; 

Matt.22,32 Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke de dødes Gud, men de levendes.

Disse versene tyder ikke på at det er noe liv i døden.

Mvh OveK

Kommentar #53

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Men det finnes også ander vers i Bibelen vi bør ta med i betrakningen.

Salm. 115,17 De døde lover ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet;

Fork.9,4 for hvem er det vel som slipper? For alle dem som lever, er det håp; for en levende hund er bedre enn en død løve;

Matt.22,32 Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud? Han er ikke de dødes Gud, men de levendes.

Disse versene tyder ikke på at det er noe liv i døden

Selvsagt er ikke Jesus Gud for de døde, men for de levende. Det er jo derfor Jesus var i dødsriket for å forkynne for åndene, for at de skulle slippe å være der. Slik David skriver:

Salm. 30:4
 Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket,
du ga meg liv på nytt da jeg var i graven.

Fordi de i graven skal få høre Guds røst, og slippe ut av fangeskapet.

Esek. 37:13
13Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav!14Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land.

Det er jo derfor Jesus forkynte evangeliet for de døde. Jeg mener det ikke kan sies tydeligere enn her:

1. Peter 4: 5-6
Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. 6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.

Hvordan kan det forkynnes mer tydelig enn dette? Men du tror noe annet og tolker derfor noe helt annet enn hva det står svart på hvitt.

Kommentar #54

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

De levendes gud

Publisert nesten 5 år siden

Selvsagt er ikke Jesus Gud for de døde, men for de levende. Det er jo derfor Jesus var i dødsriket for å forkynne for åndene, for at de skulle slippe å være der. Slik David skriver:

Salm. 30:4

Herre, du førte min sjel opp fra dødsriket,

du ga meg liv på nytt da jeg var i graven.

------ Gud førte Jesus opp fra dødsriket, også Jesu oppstandelse virket på samme måte som det skal skje med oss, men det var Gud selv som kalte. Derfor er Han førstegrøden av de oppstandne.

Fordi de i graven skal få høre Guds røst, og slippe ut av fangeskapet.

----- Ja da. Selvfølgelig tror jeg at de som er i gravene, fanget i dødsriket, skal stå opp når Jesus på kaller dem. Det skjer på den ytterste dag.

Esek. 37:13

13Mitt folk, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav!14Jeg gir dere min ånd så dere blir levende, og lar dere finne hvile i deres eget land.

----- Dette er også den ytterste dag da gravene åpnes. Ser faktisk ikke at dette kan tolkes som noe som skjer i døden. For her er faktisk dødstiden endt.

Det er jo derfor Jesus forkynte evangeliet for de døde. Jeg mener det ikke kan sies tydeligere enn her:

1. Peter 4: 5-6

Men de skal avlegge regnskap for ham som står klar til å dømme både levende og døde. 6 Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de som i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve, slik Gud lever.

Hvordan kan det forkynnes mer tydelig enn dette? MMen du tror noe annet og tolker derfor noe helt annet enn hva det står svart på hvitt

----- Kan ikke med min mest ydmyke tilnærming se at disse versene forteller noe som helst om noen hendelse fra de døde, selv om evangeliet ble forkynt for dem. Væe snill og forklar meg. (mener det ærlig)

Du har helt rett jeg tor ikke på hverken skjærsilden eller omskrivning av den. Jeg tror vi må velge her og nå. Det er dette livet vi har fått til å velge hvem vi vil følge Gud og Satan. La oss benytte den tiden vi vet med sikkerhet at vi har, og velge LIVET.

Kommentar #55

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke med min mest ydmyke tilnærming se at disse versene forteller noe som helst om noen hendelse fra de døde, selv om evangeliet ble forkynt for dem. Væe snill og forklar meg. (mener det ærlig)

Du har helt rett jeg tor ikke på hverken skjærsilden eller omskrivning av den. Jeg tror vi må velge her og nå. Det er dette livet vi har fått til å velge hvem vi vil følge Gud og Satan. La oss benytte den tiden vi vet med sikkerhet at vi har, og velge LIVET

Jeg tror egentlig ikke jeg kommer til å klare å forklare deg det, fordi du har en bestemt åsikt fra før. Du skriver at "selv om evangeliet ble forkynt for dem." så tror du allikevel ikke at disse versene forteller noe som helst om noen hendelse fra de døde. Jeg skjønner ikke logiken her. Mener du Jesus forkynte evangeliet for de døde uten at han ventet noe svar fra dem?

Det står her:

Joh. 5:28
28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst.

Joh. 5:24
 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet.25Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve.

Uansett hva du tror, så har jeg ihvertfall gitt deg bibelvers på min tro. Tror ikke det er noe vits i å gå videre i denne diskusjonen, for du omforklarer bibelversene jeg kommer med.

Så det her blir min siste kommentar i denne diskusjonen.

 

Kommentar #56

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Så det her blir min siste kommentar i denne diskusjonen.

Det var synd, trodde ærlig talt jeg skulle få noe ny kunnskap. Jeg er ikke ute etter å ta deg, men har nok litt vanskelig for å bare godta.  Jeg må ha ting forklart. Jeg forsto faktisk ikke hvordan du forsto det omtalte vers. 

MvhOveK

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere