Kjell Bjarne Sandvik

19

Et enkelt regnestykke!

Publisert: 2. okt 2015

Et enkelt regnestykke!

At endetiden er nær er vel mange troende enig i men hvor nær da blir mange nett så fjern.

Gud har gitt oss et sikkert tegn i hvilken tidsperiode dette skal skje men dagens ledere planlegger flere hundrede år fremover i tid, tid vi ikke har.

Gud taler til folk som ser og tror idag å beretningen om FIKENTREET er sentralt. Mange troende holder beretningen om fikentreet for å være et bilde på staten Israels opprettelse i mai 48 men de fleste kan ikke ha lest beretningen ferdig.

Luk 21, 29-33 sier; Lær av fikentreet! 
Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær: 30 Så snart de springer ut og I ser det, da vet I av eder selv at nu er sommeren nær. 31 Således skal også I, når I ser dette skje, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før det skjer alt sammen.

Her trekker jeg frem ordene ser og slekt å for meg blir dette mere alvor-samt når vi vet at Gud selv har satt vår menneskealder til 70 år og stor styrke 80 år. Dette setter en ramme ikring ende-tidsspørsmålet.

Selv om vi nå er inne i den tidsrammen nå er der to grunner til at vi muligens ennå har noen år å jobbe i.

Først og fremst vil Gud at mange av sitt folk skal finne en plass å bo og komme hjem til i Israel, der er deres beste beskyttelse, for det andre vil Gud skille klinten ifra hveten igjennom en verdensomfattende vekkelse. Ånden i den vekkelsen blir så radikal etter Ordet at det blir rett og slett for mye for mange av de som holder seg for å være kristne i dag og de vil falle ifra. Andre igjen, som vi har sett ned på vil fatte nytt mot og blir frelst i hopetall, Jesus kommer snart å henter en renset Brud.

Vi befinner oss altså innen en tidsepoke på 70-80 år, plusser vi på70 år til 1948 får vi år 2018 det sier oss at Jesus kan komme hvilken dag om helst og om vi legger til de som ser kan dette ennå være mulig.

Herifra må vi la fornuften bare fare for i år 2033 vil de 2000 år som vi kaller nådens tidsalder være forbi og vi går over i tusenårsriket. Det igjen kan si oss at Jesus kan hentet sin brud innen mai 2026 det gir oss rundt 10 år å jobbe i.

Dette er en enkel og kanskje primitiv utrekning men den gir ingen noe rom for å slå oss på brystet å si vi har tid nok, nei vi skulle ha skiftet gir for lenge siden.

Synes du tide har gått fort de siste årene vil du finne å se at en sann omvendelse og engasjement er det som redder deg og kanskje dine, legger du deg bakpå vil du en dag oppdage at dine kjære er dratt og du står der ensom alene, tiden er gått ifra deg .

Men midt i all elendigheten finnes der enda nåde men den er dyrekjøpt, som martyr må du lide men seierskransen er vel vert det, et evig liv med

Gud i himmelen, ikke som en lang ferie men i evighesters evighet, AMEN. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kjell Bjarne!

Publisert nesten 4 år siden

Hvordan kan Jesus komme som en tyv om natten hvis vi via et enkelt regnestykke kan regne ut årstallet??

Kommentar #2

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Det finnes bare en Leif Gullberg!

Publisert nesten 4 år siden

Ikke er et årstall nevnt bare innen en tidsramme, ikke time og så er det eneste vår godeste Leif er bekymret over er hvordan Jesus nan klare å komme som en tyv om natten. Og om vi skulle sette et årstall har et år 365 dager og et døgn 24 timer, hans argument er helt håplaust men det er vi jo vel vant tiL. Men dette er ingen fasit men et instrument til å begynne å få folk til å tenke anneledes og det fort. Minner igjen om de ti Jomfruer, bare fem hadde nok olje for turen og for meg er det et skremmende bilde, nok til å tale og ikke tie lengre.

Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Håpløst regnestykke

Publisert nesten 4 år siden

Til Kjell Bjarne Sandvik (#2):

Leif Gullbergs kommentar (#1) inneholder ikke noe håpløst argument, bare et høyst relevant spørsmål. Når det gjelder hovedinnleggets regnestykke, så er jeg enig i at det er svært enkelt, matematisk sett. Men utgangspunktet er helt håpløst, og da kan aldri svaret bli rett.

Gjennom to tusen år har det forekommet utallige slike regnestykker for å beregne endetiden, eller Jesu gjenkomst. Ingen av dem fikk rett. Alle sammen har vært gedigne bomskudd. Og innen Jesus kommer tilbake, vil nye slike regnestykker dukke opp hele tiden. 

Vi skal være beredt på Herrens gjenkomst. Men når det gjelder tidspunktet, kan vi bare slappe av. Han vil uansett komme når vi minst venter det. Det er hva det menes med "som en tyv om natten". Men sov nå godt, han kan like gjerne komme midt på lyse dagen! ☺

Kommentar #4

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Ja du....

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Herifra må vi la fornuften bare fare

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_dates_predicted_for_apocalyptic_events

Alle disse har bommet og misforstått det, men Kjell Bjarne Sandvik har skjønt det. :)

La oss kjøre en superenkel variant av Pascal's veddemål. Dersom du planlegger med at verden skal fortsette, og den ikke gjør det, så er det ingen krise. Dersom du planlegger med at verden skal ende, og den ikke gjør det, så er det krise.

La oss derfor gå ut fra at verden vil tusle og gå videre i framtiden også. ;)

Kommentar #5

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Dag Løkke!

Publisert nesten 4 år siden

Ja enkelt er det men lignelsen om Fikentreet er fortalt av Mesteren selv, så får en da velge om Han er en henviser til opprettelsen av Staten Israel eller ikke. Vi som tror det og det er mange er fanget i Mesterens egne ord, de som opplevde dette i mai 48 skal også se hans komme, de troende når vi blir rykket i skyen, resten når Han kommer som Konge på Oljeberget. Der finnes en annen regnemåte også, Jødene har sin egen reknenåte/kalender der 4000 år pluss Nådens tidsalder 2000 år er til fulle vil vi enten være med når Han setter sine føtter på Oljeberget  eller hilse Han som Konge og vi glir over i Tusenårsriket. Mange vil sove seg til en evig fortapelse, jeg foretrekker å tro ordet og heller bomme på et år heller to, det er mye som må gjøres innen Han kommer så vi må benytte den tid vi får.

Kommentar #6

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Rune Foshaug!

Publisert nesten 4 år siden

Verden vil nok rusle å gå i litt over 1000 år til i sin nåværende form, da noe redusert av alle krigene men det store spørsmålet er Hvor Vi Befinner Oss? Jeg satser på Jesus så jeg vet min skjebne, Gjør du? Gjør du ikke er svaret Jesus for deg også, Rom 10,8-13 sier: Dette er troens ord, det som vi forkynner. 9 For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13  Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Valg av fikentreeet

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Ja enkelt er det men lignelsen om Fikentreet er fortalt av Mesteren selv, så får en da velge om Han er en henviser til opprettelsen av Staten Israel eller ikke.

Det er ingen som med bibelkunnskaper utover søndagsskolen som "velger" om fikentreet er et bilde på Israel. Israel er aldri, hverken i GT eller NT sammenlignet med fikentreet. Om Israel skulle være sammenlignet med noe tre, så er det oliventreet.

Men Jesus forbannet også fikentreet, og dermed er vel sammenligningen med Israel umuliggjort. Ikke bare forbannet han fikentreet så det døde, men sa samtidig at det aldri mer skulle vokse noe mer på treet.

Å tro at fikentreet symboliserer Israel blir derfor en svært krevende øvelse, og en tanke man antagelig bør velge bort.

Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel

Publisert nesten 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Men Jesus forbannet også fikentreet, og dermed er vel sammenligningen med Israel umuliggjort. Ikke bare forbannet han fikentreet så det døde, men sa samtidig at det aldri mer skulle vokse noe mer på treet.

Jeg må være ærlig å si at jeg vet ikke om denne profetien skal forståes på denne måten. Men har ikke Israel, Jødene blitt forbannet og Gud har reist dem opp igjen, til alles forbauselse? Det er jo ikke mulig det som har skjedd!

Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

@Petter

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Men har ikke Israel, Jødene blitt forbannet og Gud har reist dem opp igjen, til alles forbauselse? Det er jo ikke mulig det som har skjedd!

Jeg tror ikke det finnes noe grunnlag i Bibelen for å si at jødene er blitt forbannet på noen spesiell måte utover det som går frem av 1. Mos. 12:3. Abraham selv var jo ikke jøde, så skriftstedet gjelder jo alle mennesker, ikke jøder spesielt: Den som tar i mot (velsigner) Kristus skal selv bli velsignet, og den som forkaster Kristus, er under forbannelse.

Kommentar #10

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja

Publisert nesten 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Kristus skal selv bli velsignet, og den som forkaster Kristus, er under forbannelse.

Men hvis vi ser på Israel. Det er en umulighet at de skulle samles. Hvis vi ser på Ole Hallesby, han sa til sine studenter på 30-tallet at Israels samling er en umulighet. Det må forståes billedlig. Han var jo rimelig bibeltro men for han var dette umulig på den tiden. Så skjedde det. Tror du at dette bare var tilfeldig? Hvorfor gjorde Gud dette, bare for å forvirre oss?

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

73 innlegg  13843 kommentarer

Morsomt innslag av regnestykke!

Publisert nesten 4 år siden

Jeg skal ikke kommentere annet enn Fikentreet, hvor det står: han fortalte dem en lignelse.... se på fikentreet....

Det som er litt morsomt er at når man leser, så er man så sikre på at en enten forstår ordene, eller skal, eller kommer til å forstå dem. Bibelen er bearbeidet mange mange ganger av de som har oversatt tekstene, og det hender at det legges ved synspunkter, kommentarer eller relevant informasjon. Versene kan også lede til andre vers som har andre eller bedre opplysninger. Jeg gikk inn på Luk.21.29 hvor en kommentar følger i form av en note:

Note : fikentreet: De fleste trær i Israel er eviggrønne, men fikentreet mister bladene om høsten og skyter nye skudd igjen sent på våren.

Men igjen, dette må forstås i ly av en lignelse...  (og v32 viser til Luk.9.27...)

Kommentar #12

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Like forundret hver gang!

Publisert nesten 4 år siden

Ingen tvil om at Gullberg er en mann med stor kunnskap men hver gong Israel er med i temaet detter nisselua helt ned på haka. Ingen stor hemmelighet at Gullbeg og jeg har et vidt forskjellig mening om endetiden og Israel men nå er det ikke hans tilhengeregruppe jeg hevender meg til heller. Tross Gullbergs påstander er der milliomer som har fikentreet som et tegn på staten Israels opprettelse, han har et annet syn og det får bli hans/deres sak, vi holder oss til bibelen. Når det gjelder Jesu forbannelse av fikentreet var nå det i en helt annen setting, selv bruker jeg den beretningen til å forbanne alt liv som unaturlig lever og  rører seg unaturlig i å på vår kropp. Jesus forbannet fikentreet så det døde, vi kan forbanne for eksempel kreft i Jesu Navn å dø, ja alt som lever kan vi befale å dø i Jesu navn og det dør. Befalt i tro og motatt i tro fører i følge Ordet til en helbredlse. 

Kommentar #13

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Tilfeldig?

Publisert nesten 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Så skjedde det. Tror du at dette bare var tilfeldig? Hvorfor gjorde Gud dette, bare for å forvirre oss?

Ble egentlig Israel "samlet"? De har jo aldri i historien vært en nasjonalstat, men et stammefolk med tilhold primært i Judea, Samaria og Galilea, men også siden eldre tider vært adspredt i de omliggende land. Det forteller det antall tilreisende til Jerusalem fra fjerne himmelstrøk under de jødiske høytidene.

Men ja, på samme måte som nye nasjoner oppstår hele tiden (f.eks. Kosovo, Eritrea, Sør-Sudan, for ikke å snakke om alle nasjonene som oppsto etter 2. Verdenskrig), så er ikke Israel noe spesielt. Eller alle de nye statene som nå finnes etter det gamle Sovjet og Jugoslavia.

Å tro at Gud står bak Israels opprettelse i 1948 er et valg man tar - som regel etter påvirkning av eschatologisk litteratur og forkynnelse - men for de som mener at Åpenbaringsboken handler om en endetid i vår tidsalder, må det være et stort mysterium hvorfor denne "samlingen" ikke er nevnt med ett eneste ord av Johannes.

Kommentar #14

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Dagen og timen kjenner ingen

Publisert nesten 4 år siden

Det som er litt merkelig, er at jeg har vært regelmessig kirkegjenger i ca 50 år, uten at noen prest har fortalt meg dette. Jeg har deltatt i bibelgrupper og vært på mange andre slags kristelige møter, uten at dette har blitt nevnt. Jeg har selv lest mye i Bibelen, særlig i Det nye testamentet.

Men det eneste jeg har fått ut av dette, er at vi skal være beredt. Vi må sørge for å ha olje nok på lampen. Jesus skal en vakker dag komme tilbake, og han kan komme når som helst. Men ingen kjenner dagen eller timen, ikke en gang englene i himmelen. 

Før vi nå får vite at det vil skje innen mai 2026. 

Kommentar #15

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Ute med dine løgner igjen?

Publisert nesten 4 år siden

Esekiel 34,23 Jeg vil sette én gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David, han skal gjete dem, han skal være deres gjeter. 24 Jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt.

Jojannes 10, 14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.

Johannes 11, 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 

Esekiel 36,  22 Derfor skal du si til israelittene: Så sier Herren Gud: Når jeg griper inn, israelitter, gjør jeg det ikke for deres skyld, men av hensyn til mitt hellige navn, som dere har vanæret blant de folkene dere kom til. 23 Hellig vil jeg gjøre mitt store navn som er vanæret blant folkene, ja, som dere vanæret blant dem. Folkeslagene skal sanne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når de blir vitne til at jeg åpenbarer min hellighet blant dere.

    24 Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.25 Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. 

Titter en litt i den rette boken BIBELEN slipper en å fremstå som en løgner, er ikke noe stempel å ha hengene over seg.

Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

God søndag

Publisert nesten 4 år siden

Ble du virkelig så hisset opp av min enkle kommentar? Det overrasket meg. 

Foreløpig er det bare du som har kalt meg en løgner. Det har jeg aldri i mitt snart 70 årige liv blitt stemplet som før. Da er det heller ikke noe problem å ha det "hengende over" meg, når det kun kommer fra deg. (Selv om du kringkaster dette for alle som leser Verdidebatt.)

Jeg lurer jo litt på hva du mener med løgner når også jeg bare siterer Bibelen? Og så lurer jeg på om Bibelens formaninger ikke gjelder deg. Når du tror at du har rett, mener du da at du kan karakterisere de andre som du vil? Har du fullmakt til det også?

Men du behøver ikke å svare. Det er jo du som har et problem her. 

Kommentar #17

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Dag Løkke!

Publisert nesten 4 år siden

Riktig oppservert Dag, men vi hører oftere en før at vi lever i endetiden men ingen vil tidfeste den men for meg har beretningen om fikentreet modnet en tid og fikk sitt gjennombrudd da jeg oppdaget, blei gjort oppmerksom på at de som såg opprettelsen av staten Israel skulle også få se Has komme.

Menneskesønnen kommer 

Luk 21,25 Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. 26 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes. 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.
    
Lær av fikentreet! 
29 Han fortalte dem en lignelse:
        Se på fikentreet og alle de andre trærne!
 30 Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. 31 Slik skal dere også, når dere ser at dette skjer, vite at Guds rike er nær. 32 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer. 33 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Lignelsen om fikentreet er koblet til Jesu Komme, Fikentreet er for mange et bilde på Israel opprettlse i 48, blomstringen av fikentreet og da har Gud selv satt en ramme ved å si at et menneskes levealder er 70 år stor styrke 80 år. Da blir mitt spørsmål, skal vi tro alt det andre i bibelen og hoppe bokk over dette, ja jeg bare spør? At det skjer nå er forde Gud har en plan/budskap Han vil formidle men det får komme senere.

Ps. ca 2026 er år for å hente sin BRUD.

Kommentar #18

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Bibelen må tolkes

Publisert nesten 4 år siden

Jeg vet ikke helt hva du mener er riktig observert av meg. Men jeg skal tilgi deg at du kalte meg en løgner, allerede før du ber meg om det. Det var sikkert ikke vondt ment. Du ble bare litt sint.

Og når du snakker om å hoppe bukk over noe i Bibelen, så skal vi selvsagt ikke det. Men alt må tolkes ut i fra de situasjoner og de forhold som Bibelen gjennom mange hundre år er nedskrevet i, og av mange ulike forfattere. Det er ingen enkel sak. Derfor kan vi ofte bli uenige. Din hypotese om 2026 er det ikke mange kristne i verden som deler.

Kommentar #19

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

En oppklarelse til Dag Løkke!

Publisert nesten 4 år siden

Det du refererer til var skrevet til Leif Gullberg, leser du min siste kommentar og Gullberds sin Tilfeldig vil du forstå den at den ikke var myntet på deg? Det jeg reagerte på ser hva han skrev om Johannes og det gjenspeiler seg i hva jeg skrev, God søndag!

Kommentar #20

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Sol, måne, stjerner

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner,

Når en jøde hørte uttrykket 'sol, måne og stjerner', forsto de med en gang hva det ble siktet til. Jødene kunne sin historie, og kjente godt til Josefs drøm om sol, måne og stjerner som bøyde seg for ham, og hva dette sto for.  Josef hadde fortalt om drømmen til sin egen slekt, men de forsto også at det ikke var de som skulle bøye seg, og att dette heller ikke var himmellegemene det ble siktet til, men styresmaktene - Farao og hans menn.

Esekiel gjentar dette jødiske idiomet når han taler om Egypts undergang: "Og når jeg [Herren] utslukker deg [Egypt], vil jeg tildekke himmelen og kle dens stjerner i sort; solen vil jeg tildekke med skyer, og månen skal ikke la sitt lys skinne."

Det som Esekiel hadde profetert over Egypt skjedde også, men det finnes overhodet ingen nedtegnelser som indikerer at Solen, Månen og stjernene bokstavelig talt ble mørklagt.

Johannes bruker samme idiom i Bibelens siste bok der han beskriver en kvinne kledd i Solen og Månen, hvilket kun indikerer at det var en kvinne med stor makt.

Kort sagt: Den som tror og venter på å få se tegn i himmellegemene, venter forgjeves. Herrens komme vil fortsatt skje som en tyv om natten. Helt uten forvarsler.

Kommentar #21

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Til de som har erstattet Israel med kirken (erstatningsteologien) les Rom 11.

Få interesserte seg for Apenbaringsboka før 1948.

Det som hendte da var jo at jødene ble samlet i staten Israel. Det var den  oppfyllesen av en profeti og det var starten på interessen for profetier.

Till kommentar #13:

Jødene betrakter seg som  et paktsfolk, det er pakten med Gud og  festene som har vært limet i 2000 år.

Tenk deg at alle dansker ble spredt ut over jorden, da  ville det ikke det være mulig å finne en danske etter 200 år, alle var blitt assimilert.

Denne begivenheten var et mirakel.

Til kommentar #9:

Du minner meg om kynikerne : du kan alt, men tror ikke på noe. Hva tror du på?

Det er riktig det at ingen kan forutsi tidspunktet for tilbakekomst, men det vi taler  om her er tegn og det er det  mange av i bibelen.

Trådstarteren har rett. Dette emnet med fikentreet er det mange som har tatt opp.

Se linken:

https://www.youtube.com/watch?v=T1KAdQXa9b0

Kommentar #22

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Stor takk til Knut Rasmussen!

Publisert nesten 4 år siden

 Ja stor takk til deg Knut for støtten og at du ledet meg til til denne DVDen, meget intresang og mye mere å hente her. Hadde ikke mye kjøtt på beinet før jeg startet denne tråden en hva Herren hadde vist meg men Herren er god og sender hjelpere langs veien. Må Gud velsigne deg så får du fortsatt ha en velsignet søndag.

Kommentar #23

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Hei Dag Løkke!

Publisert nesten 4 år siden

Hadde vert kjekt å høyre om du hadde fått forklaringa mi så du ikke går rundt å sier jeg har kalla deg en løgnar, for gjer du det er det du som er løgneren. Som før skreve var dette myntet på Leif Gullbreg og han vet det er til seg når jeg tittelerer han det for det ikke første gongen han er tatt i rett løgn. Missforståelsen skjedde ved at du hadde sent et innlegg nett før mitt og derfor blei det så missvisande. Betyr redelighet noe så skriv noen ord. 

Kommentar #24

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ikke mitt problem

Publisert nesten 4 år siden

Til Kjell Bjarne Sandvik!

Dine kommentarer 19 og 23, som ble skrevet med mange timers mellomrom, leste jeg samtidig nå i kveld, fordi jeg har vært borte i hele dag. Jeg forstår nå at beskyldningen om å være løgner ikke var myntet på meg, og jeg forstår hvordan misforståelsen oppsto. Det betyr at du bør være tydeligere på hvem du skriver til. Dessuten er det ikke noe bedre å beskylde en av de andre her som løgner!

Jeg har ikke hatt noen problemer med beskyldningen, heller ikke mens jeg trodde den var myntet på meg, og jeg har ikke fortalt det til noen. Jeg går i det hele tatt ikke rundt og forteller fra debattene her. Jeg har nok av andre ting å være opptatt av. (Så du skal få slippe belastningen med å måtte framføre påstanden om løgn én gang til!)

Men du selv bør ha et problem med beskyldningen. Uansett hvem den var myntet på.

Kommentar #25

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Som før skreve var dette myntet på Leif Gullbreg og han vet det er til seg når jeg tittelerer han det for det ikke første gongen han er tatt i rett løgn.

Kjell Bjarne tyr til det våpenet som brukes mest av israelromantikere og endetidstolkere: Mangler man helt saklige motargumenter, så trekker man enten fram løgnkoret, vranglærekortet eller antisemittkortet. Noen ganger alle tre hvis nødvendig. Kjapt og greitt. Ingen grunn til å bruke tid til å tenke selv.

Dette er velkjente forsøk på hersketeknikk, og som det heter seg: "Det er bare slik.."

Kommentar #26

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Svar til Dag Løkke!

Publisert nesten 4 år siden

Hei Dag fint att vi fikk ryddet opp i misforståelsene, selvsakt burde jeg addresert slike titteleringer med persones navn. Ifra den kanten blir slike åpenbare løgner servert ofte så løgner er ordet og jeg kan ikke love å ikke bruke ordet løgn også senere men får kansje prøve meg med usannheter senere.

Kommentar #27

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Om å stole på Gud

Publisert nesten 4 år siden

Det er trist å se at du ikke har noen problemer med å kalle andre for løgnere. Det ligger jo langt fra Bibelens ord om at vi skal ta alt i beste mening og tale vel om hverandre. Men du legger tydeligvis mer vekt på de bibelstedene som handler om "Israel" og endetiden (og som mange av oss andre mener at du feiltolker), og ikke de ord i Bibelen som handler om hvordan vi skal leve sammen med hverandre i hverdagen. 

Når jeg her skriver "Israel" med anførselstegn, så er det fordi det i Bibelen naturlig nok ikke står noe om staten Israel som ble dannet i 1948. Med Israel i Bibelen menes patriarken Jakob (Abrahams sønnesønn), som først fikk dette navnet, og dernest hans etterkommere. 

Mange av oss tror på et evig liv sammen med Jesus. Men vi har ingen holdepunkter i Bibelen på "lokaliseringen" av dette, bortsett fra at det tales om en ny himmel og en ny jord. Jeg er blant dem som tror at det blir veldig konkret. Men tidspunktet for når det hele starter, kjenner vi ikke. Ikke engang englene i himmelen gjør det.

Vår oppgave er derfor å leve dette jordiske livet i kjærlighet til hverandre, og med Gud, og legge alt vårt i Guds hender og stole på ham. Så vil Han ta seg av det som deretter skal komme.   

Kommentar #28

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Sik er Gullberg!

Publisert nesten 4 år siden

men for de som mener at Åpenbaringsboken handler om en endetid i vår tidsalder, må det være et stort mysterium hvorfor denne "samlingen" ikke er nevnt med ett eneste ord av Johannes

Ifra hans innlegg Tilfeldig.

Min tilbakevisning.

Esekiel 34,23 Jeg vil sette én gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David, han skal gjete dem, han skal være deres gjeter. 24 Jeg, Herren, skal være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt.

Jojannes 10, 14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.

Johannes 11, 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.

Esekiel 36, 22 Derfor skal du si til israelittene: Så sier Herren Gud: Når jeg griper inn, israelitter, gjør jeg det ikke for deres skyld, men av hensyn til mitt hellige navn, som dere har vanæret blant de folkene dere kom til. 23 Hellig vil jeg gjøre mitt store navn som er vanæret blant folkene, ja, som dere vanæret blant dem. Folkeslagene skal sanne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når de blir vitne til at jeg åpenbarer min hellighet blant dere.

24 Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land.25 Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene.

Gullbergs svar;

Kjell Bjarne tyr til det våpenet som brukes mest av israelromantikere og endetidstolkere:

Mangler man helt saklige motargumenter,         Liker spesielt denne komentaren, var tydelig ikke sakelig nok, hvem er saklig her?

så trekker man enten fram løgnkoret, vranglærekortet eller antisemittkortet. Noen ganger alle tre hvis nødvendig. Kjapt og greitt. Ingen grunn til å bruke tid til å tenke selv.

Dette er velkjente forsøk på hersketeknikk, og som det heter seg: "Det er bare slik.."Kommentar #29

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Dette er jeg ikke med på

Publisert nesten 4 år siden

Til Kjell Bjarne Sandvik (#28):

Hvis din siste kommentar også er til meg, så vil jeg bare si klart fra at jeg ikke er med på en diskusjon om andre deltakere her på Verdidebatt. Mange av dem som du er uenig med her, er etter min mening verdifulle stemmer på Verdidebatt. Det betyr ikke at jeg er enige med dem i ett og alt. Men de har ofte vettuge kommentarer å komme med. 

La oss debattere sakene og ikke personene. Og fortrinnsvis i en vennlig tone. 

Kommentar #30

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"Tilbakevisning"

Publisert nesten 4 år siden

Utplukk av skriftsteder tatt ut av sin sammenheng er ikke motargumentering, Kjell Bjarne. Jehovas Vitner er også svært dyktige på slikt, men det gjør dem ikke troverdige for det.

Men det er bare å ta til etterretning at Kjell Bjarne ennå ikke har oppfattet at Esekiel ble sendt til Babylon for å formane og oppmuntre jødene som var tilfangetagne der, og gi dem et løfte om at en dag skulle de få vende tilbake til Sion. For disse profetier har da absolutt ingenting med dagens Israel å gjøre. De er oppfylt for over 2600 år siden. Løftet om at de skulle få en fyrste David er løftet om Messias fra Davids rotskudd er også blitt oppfylt.

De fleste av jødene i dagens Israel er jo heller ikke etterkommere av Abraham, og er ikke en gang semitter.

Kommentar #31

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Beklager!

Publisert nesten 4 år siden

Beklager bare så det er klart  den var ikke til deg  men til Gullber forde han igjen kommer med åpenbare påstaer som ingen rot har i bibelen og mot meg , det er greit for meg at andre lar det passere men er det det ordet sier vi skal gjøre. Ordet sier vi skal være lys og salt, og saltet svir. Her inne diskuterer vi Ordet altså bibelen, alt annet burde være avist av alle her inne, men nå har det seg slik at her inne er det Ordet som blir avist. Blir det galt å påpeke noe som ikke er etter bibelen her inne får Ordet magre tider men det er vel det som er hele vitsen her inne. Så er dt da noen som våger å tone rent flagg her inne og som du ser vil du se får vi så hatten passer. Ja mitt språkbruk kan jeg nok tone ned litt men er ikke det som skrives etter Ordet vil det behørlig bemerkes, det er Ordet som setter oss fri vi diskuterer ikke bare for å diskutere men for att de søm sitter i mørket kan få tak på lyset. Så hvis alle som diskuterer her inne er innen Ordets rammer er det greit å være uenig for da kan en diskutere seg frem til en konklusjon, men da må alle parter være villige til å gå inn i en dialog men den er er vist tapt der ute en plass.

Kommentar #32

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Poenget var bare at jeg ikke er med på en diskusjon om Leif Gullberg eller noen som helst andre. Jeg føler meg overhode ikke angrepet. Du behøver derfor ikke å be meg, men Leif Gullberg om unnskyldning.

Kommentar #33

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Hvem tar noe ut av en sammenheng, Gullberg?

Publisert nesten 4 år siden

Planer om å drepe Jesus 
45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da kalte overprestene og fariseerne Rådet sammen, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige sted og folket vårt.» 49 En av dem, Kaifas, han som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingen ting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne.» 51 Dette sa han ikke av seg selv, men da han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 5

52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket; han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 

53 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. 54 Derfor gikk ikke Jesus åpenlyst omkring blant jødene, men drog vekk derfra ut til landet i nærheten av ødemarken, til en by som heter Efraim. Der ble han nå sammen med sine disipler.
    55 Det var like før jødenes påskefest, og mange drog fra landet opp til Jerusalem før høytiden for å rense seg. 56 De lette etter Jesus og sa til hverandre mens de stod der på tempelplassen: «Hva tror dere? Kommer han ikke til festen?» 57 Overprestene og fariseerne hadde gitt påbud om at den som fikk vite hvor han var, skulle melde fra, så de kunne gripe ham.

Her det snakk om Jesus og noe som ligger foran oss og ikke om noe som har hent for flere tusen år siden. Du kan gjerne få latterligjøre meg Gullberg det biter ikke på men den herketekknikken du bskylder meg for er det vist flere som har lært.

Kommentar #34

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Om å latterliggjøre..

Publisert nesten 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Du kan gjerne få latterligjøre meg Gullberg det biter ikke på men den herketekknikken du bskylder meg for er det vist flere som har lært.

Brudd for retningslinjene for å skrive på VD ignorerer Kjell Bjarne fullstending. Så langt på denne tråden har han møtt meg som motdebattant med følgende lite flatterende påstander:

"..hans argument er helt håplaust men det er vi jo vel vant tiL. "..hver gong Israel er med i temaet detter nisselua helt ned på haka "Ute med dine løgner igjen? "Titter en litt i den rette boken BIBELEN slipper en å fremstå som en løgner, "Som før skreve var dette myntet på Leif Gullbreg og han vet det er til seg når jeg tittelerer han det for det ikke første gongen han er tatt i rett løgn. "Sik er Gullberg!

Jeg kan bare kvittere med: Slik er Kjell Bjarne som debattant.Kommentar #35

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Er vel vanskelig å skjule det!

Publisert nesten 4 år siden

Saken er den at om jeg skulle komme under fordømmelse for det jeg skriver så vil jeg heller at det skal skje ved at jeg har pekt på/fremhevet Ordet eller eller diskutere usannheter, stilletinde samtykker for det er det vi gjør ved å ikke ta til motmele mot usannheter/løgn og menneskeskapte lærestninger og påbud. Alt som skal sies noe om finnes i bibeken og finner sin forklaring der og bare i bibelen, står det ikke noe om det der er det bare vås. Ser aldri at Jesus etter Han hadde hudflettet fareeserne og de skrftlærde at Han måtte be om tilgivelse. Å være så rund i kandene og så redd for å såre noen kan i verste fall lede mennesker til fortapelse ved ikke å gi dem den hele og fulle sannheten. Ja jeg er ikke like snill bestandig men de gongene jeg er blitt mint om at der gikk du over streken så har jeg bedt om tilgivese og det vil jeg i fortsettelsen også gjøre.

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere