Nora Henden Torsteinsen

4

KRLE - bokstaver til besvær

Når bokstaven L i KRLE-faget blir symbolisert ved logoen til Human-Etisk Forbund, fortsetter vi å gå bakover i utviklingen.

Publisert: 26. sep 2015

Førsteklassingene som ­akkurat har begynt på skolen, lærer to bokstaver i uken. De ­lærer bokstaver for å kunne sette dem sammen til ord, innhold og ­mening. Fire av bokstavene kan settes sammen til faget KRLE som står for Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk. Disse fire bokstavene har etter vår vurdering mistet sin mening. Konflikten rundt bokstavene overskygger innholdet i faget.

Human-Etisk Forbund (HEF) har ført en lang og viktig kamp for å endre læreplanen til å være i tråd med menneskerettig­hetene. Faget Kristendomskunnskap ble endret til Religion, Livssyn og Etikk. I dette faget skulle alle livssyn og religioner få plass og forkynning skulle forbeholdes livssynssamfunnene.

Da KrF hestehandlet seg fram til at faget RLE skulle endre navn til KRLE høsten 2013, begynte HEF igjen å rasle med sablene. De lanserte kampanjen «En ­inkluderende skole for alle» og gikk til frontalangrep på Torbjørn Røe Isaksen. Religions­undervisningen i norsk skole ble igjen offer for en politisk maktkamp mellom to livssyn.

Symbolverdi. Faget KRLE har fått ny læreplan i høst. Ifølge ­Utdanningsdirektoratet er det i formålsdelens tredje avsnitt i læreplanen det nye ligger. Setningen «Kristendomskunnskap skal av den grunn ha den kvantitativt største andelen av lærestoffet», er endret til «Om lag halvparten av undervisningstiden i ­faget skal av den grunn brukes på kristen­domskunnskap».

Vi har med andre ord fått et fag med flere bokstaver, men hvor det nye ligger mer i bokstavenes symbolverdi enn i mer kunnskap og dannelse. K’en står tydelig først og symboliserer at Kristendommen er viktigere enn alle andre religioner som må dele på en bokstav.

På den måten har HEF helt rett i at vi går bakover inn i fremtiden og at kristendommen igjen blir plassert i forgrunnen.

Men er problemet løst ved at vi fjerner K’en? Humanistforbundet reagerer mer på innholdet i faget enn på bokstaven K. I vår tilnærming til mennesket mener vi at skolen skal være livssynsnøytral og være en institusjon som gir barn verktøy til å klare seg ute i verden. De skal komme ut av skolen med kunnskap de kan bruke til å være mennesker.

Lære lignelsene. I den forbindelse er det viktig å lære om religion, filosofi og historie. Når barn lærer om Bibelens lignelser er det enklere å forstå meta­forer i ­litteraturen. Det er viktig å kjenne til vår kristne historie for å forstå hvordan nasjonsbyggerne på 1800-tallet argumenterte.

Utover den kristne historien er det selvsagt også viktig at barna lærer om alle andre verdensreligioner. Det er viktig å få kjennskap til de ulike skriftene, de ­ulike symbolene og innholdet i de ulike religionene. At faget skal ha en R gir mening.

Det er også viktig å kjenne til kampen HEF har ført i vår nære historie for å få rettet opp den urett norsk skole har vist barn med annen religion eller livssyn. Men – når L’en i faget blir ensbetydende med Livssyns-­humanisme, symbolisert ved HEFs logo, da fortsetter vi å gå bakover i utviklingen.

HEFs logo. Når HEFs logo blir brukt for å beskrive livssyn, kommer fagets mening igjen i bakgrunnen. At faget skal bidra til å gi barna verktøy til å forstå kristendommen, religion, livssyn og etikk. Et skolefag skal ikke være et politisk verktøy, hverken for politiske partier eller livssynsorganisasjoner.

Humanistforbundet ønsker et inkluderende fag som behandler alle religioner og livssyn som like­verdige. Kun gjennom kunnskap, forståelse og respekt vil mennesker kunne leve, ikke bare side om side, men sammen. Et fag som jobber for disse verdiene vil kunne være en solid plattform for å skape gode relasjoner.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 26.09.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere