Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

Inkludering og misjon

Publisert: 24. sep 2015

Organisasjonen Åpen Folkekirke har mobilisert ved årets kirkevalg. Budskapet har vært at Den norske kirke bare er inkluderende hvis den vier homofile par.

Denne gang har kirkevalget nesten bare handlet om homofili og ekteskap, men hva skjer med kirkens forståelse av misjon hvis det eneste viktige er at kirken skal være «inkluderende»?

Det er grunn til å tro at mange medlemmer i kirken mener det er mye bedre å forkynne at "enhver blir salig i sin tro" enn å si med Jesus at "Ingen kommer til Faderen uten ved meg". Hva skal vi tenke hvis disse får det som de vil?

Den svenske folkekirken har lenge vært svært kritiske til misjon. På kirkemøtet i 2000 ble det vektlagt at misjon handler om å samarbeide med andre kirker. Flere tok til orde for at "misjon ikke lenge skal sees som en måte å omvende andre, verken i Sverige eller i andre deler av verden" (Kyrkans Tidning 38/2000). Tanken om at Jesus er eneste vei til frelse – og at det dypest sett er derfor vi driver misjon – blir ofte avvist.

Erkebiskop K. G. Hammar avviste i 2005 at misjon innebærer evangelisering. I et intervju med den svenske avisen Dagen uttalte han at "Bibelens misjonsbefaling ikke skal forstås som at kristne skal dra ut i verden for å evangelisere andre folk". I 2013 fikk Ante Jackelén – som senere ble utnevnt som ny erkebiskop – spørsmålet om Jesus gir et mer sant bilde av Gud enn Muhammed. Hun ville ikke svare ja på det.

Mye tyder på at Den norske kirke på mange vis ligger ti-femten år etter utviklingen i den svenske søsterkirken. I Sverige har en ny ekteskapsforståelse for lengst vunnet frem. Det har ikke ført til økt oppslutning for kirken – snarere tvert imot. Derimot kan vi konstatere at kirken på nye områder forlater klassisk kristen teologi. En kirke som først og fremst vil være inkluderende, og tenke som medlemsflertallet gjør, har store vanskeligheter med frimodig å fastholde at alle mennesker trenger Jesus som sin frelser.

Organisasjonen Åpen Folkekirke har en "plattform" og et "valgprogram". Der står det ingenting om misjon – utover påstanden om at organisasjonen bygger på kirkens "selvforståelse som en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke".

Så langt har Åpen Folkekirke fungert som en en-saks-bevegelse. Alt har handlet om et ja til homofile ekteskap. Målet har vært å mobilisere flest mulig – også de som i liten grad er aktive i lokale menigheter. Prost Trond Bakkevig forklarte i Dagsnytt 18 på NRK rett før valget at han også syntes medlemmer som ikke tror på Gud burde stemme. Kanskje skyldes en slik oppfordring overbevisningen om at det særlig er de som ikke bryr seg om hva Bibelen som heier på Åpen Folkekirke?

Det kan få stor betydning for mange spørsmål hvis passive medlemmer vil avgjøre kirkens kurs. Mange mener misjon er respektløst og evangelisering er unødvendig. Ja, kanskje vil et fremtidig kirkemøte slå fast at vi må sette en strek over Peters ord i Apostlenes Gjerninger 4,12: "Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved."

Først trykket som lederartikkel i Utsyn 25. september 2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Vil dette si at kirken i dag, etter valget, fremstår svekket og splittet?

Ellers enig med siste taler at kirken helt klart burde klart seg selv... Og latt oss andre slippe å betale for dette enorme rotet...

Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
I 2013 fikk Ante Jackelén – som senere ble utnevnt som ny erkebiskop – spørsmålet om Jesus gir et mer sant bilde av Gud enn Muhammed. Hun ville ikke svare ja på det.

Jeg ser på dette innlegget som et forsøk på å svartmale tilstanden i Sverige og bruke Svenske Kyrkan som et skrekkeksempel på hva utviklingen i Norge kan føre til. Det er det ingen grunn til. Tilstanden i Sverige er ikke så ille. Og det er en nokså grov påstand mot en kirke at den "først og fremst vil være inkluderende, og tenke som medlemsflertallet gjør". Det er ikke belegg for å hevde noe slikt og det er ufint mot andre gode kristne å fremme slike påstander.

Svenske Kyrkan har en erkebiskop i Antje Jackelén som er klok og fornuftig nok til ikke å svare direkte på ja/nei-spørsmål. Det oppfattes av enkelte som ullent og svakt. Av oss andre, som liker lange svar som ikke alltid gir et klart ja eller nei, får hun ros. Så også med Muhammedspørsmålet: http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/antje-jackelen og http://www.kyrkanstidning.se/debatt/replik-antje-jackelen

Disse svarene synes jeg er utmerkede og noe som NLM og andre konservative godt kunne skrevet under på. Å trekke noe synkretisme utifra dette virker som en snodig vranglesning. Les gjerne hennes utmerkede korte replikk om jomfrufødselen også: http://www.kyrkanstidning.se/debatt/replik-fran-antje-jackelen

Kommentar #3

Karl Øyvind Jordell

160 innlegg  115 kommentarer

Ottosens tøvete utgangspunkt

Publisert over 4 år siden

I dette innlegget tar Ottosen på nytt opp et tema som er nær beslektet med noe jeg kommenterte for flere uker siden, i et svært kort innlegg i Aftenposten, etter at Ottosen der hadde skrevet langs de samme linjer som han skriver nå:

"Det er grunn til å tro at mange medlemmer i kirken mener det er mye bedre å forkynne at "enhver blir salig i sin tro" enn å si med Jesus at "Ingen kommer til Faderen uten ved meg".

Det er meget mulig det er slik. Men det er også slik at dette er et spørsmål som biskopene ikke har uttalt seg om, og hvor det vel er rimelig å anta de holder seg til det siste, og ikke det første.

Dette til forskjell fra spørsmålet om vigesel av likekjønnede, hvor biskopene er delt.

Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Vil dette si at kirken i dag, etter valget, fremstår svekket og splittet?

Ja, trolig trappes folkekirken ned på sikt.

Ettersom flere kirker blir stående tomme, blir de sikkert også solgt eller revet, mens de fineste blir brukt som museum.

Om dette er bra eller dårlig for en ateist vet jeg ikke.

For misjonen og de misjonerende kristne er det trolig bedre på sikt, fordi den kristne kirke reelt vokser best i motgangstider og under trange kår.

Kommentar #5

Dan Lyngmyr

201 innlegg  1187 kommentarer

Takk til Ottosen.

Publisert over 4 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Organisasjonen Åpen Folkekirke har mobilisert ved årets kirkevalg. Budskapet har vært at Den norske kirke bare er inkluderende hvis den vier homofile par. Denne gang har kirkevalget nesten bare handlet om homofili og ekteskap, men hva skjer med kirke Det er grunn til å tro at mange medlemmer i kirken mener det er mye bedre å forkynne at

Takk for et godt og nødvendig innlegg.

Kommentar #6

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje skyldes en slik oppfordring overbevisningen om at det særlig er de som ikke bryr seg om hva Bibelen som heier på Åpen Folkekirke?

Men at de heier på noe som burde overkjøre all religion, nemlig menneskerettigheter. 

Og det er helt klart at man aldri som "utenforstående" skal sitte med hendene i fanget fordi det ikke "angår meg" dersom man har anledning til å gjøre en forskjell med tanke på at mennesker ikke skal undertrykkes på noe vis.
For man skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv.

Og dersom man ønsker å forskjellsbehandle er det bare å starte en privat menighet, hvor ingenting dekkes av det offentlige, men hvor både lokale og alt annet betales av private lommer. Så valgfriheten er der også for dem som vil forbeholde seg sin rett til å bestemme hvilke mennesker som "skal få" og hvilke som "skal holdes utenfor". 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere