Eyvind Skeie

68

Lutherdommens ­største feilslag

Mange av oss som er glade i reformatoren, har hatt lett for å møte all kritikk med at kritikerne ikke har fått tak i hva Luther «egentlig» sa.

Publisert: 24. sep 2015

Det var interessant å lese Magnus Malms gjennomgang av hvordan Luthers psykologiske og åndelige forutsetninger og luthersk teologi i praksis har medvirket til det som med et samleord kalles for sekulariseringen, ikke minst i de nordiske land (utdrag fra boken Som om Gud ikke finnes i Vårt Land 21. september).

Uten tvil reiser Magnus Malm viktige og grunnleggende spørsmål til «makthaveren Luther» og til hvordan lutherske teologer har pådradd seg tunnelsyn på vesentlige felter knyttet til teologiens kjernestoff og hvordan vi lutheranere har agert i samfunnslivet.

I forbindelse med det tilstundende Luther-jubileet i 2017 er det en viktig oppgave for oss som tilhører lutherdommen å reflektere gjennom de punktene som Magnus Malm påpeker som lutherdommens største feilslag og mangler.

Enig. Jeg er enig med ham i at mange av oss som er glade i reformatoren, har hatt lett for å møte all kritikk med at kritikerne ikke har fått tak i hva Luther «egentlig» sa, men at de har mistolket Luther eller endret hans perspektiver.

Bak et slikt synspunkt ligger den oppfatning at Martin Luther «selv» har alt sitt på det tørre, og er hevet over kritikk, enten den kommer fra katolsk hold eller fra protestantisk.

Dersom jeg i denne omgang kort skal nevne to forhold som Magnus Malm tar opp, vil jeg trekke frem det han beskriver som Luthers angstfylte gudsbilde, og dette gudsbildet som bakgrunn for Luthers versjon av synd/nåde problematikken.

Malm mener sikkert heller ikke at Luthers oppfatning av Guds «vrede» kun springer ut av reformatorens kompliserte forhold til sin straffende far.

Største utfordring. Men det er uansett av stor betydning å tenke gjennom helt fra grunnen av hvordan det stiller seg med hele lutherdommen når det postmoderne menneske ikke lenger spør etter «en nådig Gud». Det tør være lutherdommens aller største utfordring i dag.

Et annet forhold knytter seg til hele den katolske fromhetstradisjonen med klostervesenet i spissen. Her har den lutherske tradisjon, og kanskje Luther selv, vært altfor nådeløs. I våre gudstjenestereformer og i fromheten i lutherske kirker i dag er mye av dette reversert, og det med stort utbytte for den mangfoldige troen.

Mye mer kan sies. Her og nå vil jeg bare gi honnør til Malm som våger å stille dette skarpt. Og så må vi lutheranere, teologer eller ikke, tenke gjennom vår egen teologi og trospraksis, ikke minst med tanke på de 500 år som har gått siden munken Martin ble reformatoren Luther.

FØRST PUBLISERT PÅ MIN EGEN BLOGG - OG SÅ I VÅRT LAND 24.09.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Luther var bare et menneske

Publisert nesten 4 år siden

Det er underlig hvordan han forsvares, nesten som om han var gud selv. Hva handler det om mon tro?

Kommentar #2

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Det er underlig hvordan han forsvares, nesten som om han var gud selv.

Helt enig! Luther meg her og der, liksom. Innenfor DNK er jo Luther blitt som en slags pave eller gud. Riktig nok var han en tid et redskap til å gå imot den katolske lære ved å forkynne om rettferdiggjørelse ved tro. Han brøt forbindelsen eller rettere sagt så ble han lyst i band av den katolske hiarki. Men dette rettferdiggjør ikke Luther i det han dro med seg mye av den katolske lære inn i den nye kirkesamfunnet han dannet. Barnedåp, erstattningslære ang jødene, nadverd, osv. Jødene hadde han ingenting overs for.Han forbannet dette folket og kalte dem for pakk, osv. Var det sykdom rundt ham skyldte han på at det var jødenes feil. I dag hadde han fått en hedersplass blant muslimer. Jøden skulle utryddes og han påførte dem store lidelser med døden til følge. Da han hørte navnet jøde, så han rødt slik at de ble arrestert og flere mistet livet.

Jeg kan ikke forstå hvorfor DNK tar en slik person til sin ikon og gir ham hedersplassen sammen med Gud. Da Luther ble dengang brukt, så var det DHÅ som inspirerte Luther til å bryte med den katolske kirke, men DNK i dag nevner ikke navnet DHÅ men bare Luther. Det kan vel selvsagt ikke Luther noe for, men da kan man se hvordan dette kirkesamfunnet pr. i dag er faktisk blitt avgudsdyrkere. De ser bare Luther og hans lære, mens Jesus blir mer og mer borte. Ja, faktisk så er mye av Luthersk lære ubibelsk. Du skal ikke sitte lenge i denne kirken før du forstår at denne læra bærer helt galt av sted. Vi vet jo hvordan det gikk med folket på bibelens tid som drev menneskedyrking? Etter at Gud hadde prøvd å komme dem til hjelp i lengere tid, og hvor folket ignorerte ham fullstendig, overgav han dem til et sinn som ikke duer. Derfor har kirken blitt et nedslagsfelt for homofile og lesbiske. I dag har de fått flertall om å vie homofile og lesbiske noe som strider mot hele bibelens lære. Se Rom. 1. 20-32. Dette at det er verdslige mennesker som får lov til å styre kirkelæra sier mye. Dette kommer av læra til Luther om barnedåp hvor verdslige ufrelste mennesker døper barna sine for bare tradisjoner og tullball. Er det ikke noen våkne mennesker i dette kirkesamfunnet lengre? Jeg vil si til dem som er ennå våkne: Kom dere ut fra dem.

Kommentar #3

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Jeg har bakgrunn fra Pinsebevegelsen, og hørte fra barnsben av fargesterke pinsepredikanter som omtalte Luther med respekt

Publisert nesten 4 år siden
Jeg har bakgrunn fra Pinsebevegelsen, og hørte fra barnsben av fargesterke pinsepredikanter som omtalte Luther med respekt og anerkjennelse for hans banebrytende livsverk. Jeg tenker at Luther, som alle andre, må forstås i lys av sin samtid og de fenomener han tok et oppgjør med. Jeg synes Malm har blitt møtt med gode og balanserende tilsvar. Luthers "brutale" oppgjør med klostervesenet var høyst nødvendig, og banet veien for en radikal kristendomsform som har vært med på å forme vårt land, ikke minst ved at norsk ungdom i stedet for å gå i kloster, valgte å reise til den tredje verden med evangelium og sosial hjelp. Fruktene av dette er større enn mange aner. I dag er det vanlig å nedvurdere reformasjonens enorme betydning. Reformasjonen utløste en serie vekkelser, som i likhet med vekkelsen i Bibelens urkirke kjølnet i institusjonalisme og hierarki. Malm er representant for dette innen lav- og frikirkeligheten, og representerer således et kjent fenomen fra kirkehistorien.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere