Karl Øyvind Jordell

182

Hvorfor det oppsto feil i avviklingen av kirkevalget

I pressen har det fremkommet historier om feil ved kirkevalget. Mot denne bakgrunn har jeg undersøkt hva slags veiledninger som ble gitt. Resultatet er av en slik art at Kirkerådet og Oslo bispedømmerådskontor ikke kan ignorere det

Publisert: 21. sep 2015

I pressen, også i Vårt Land, har det fremkommet historier om feil ved kirkevalget.

I mitt valglokale lå alle stemmesedler, både for menighetsrådsvalget og for bispedømmerådsvalget, på ett og samme bord, under oppsikt av en valgfunksjonær, og på en slik måte at det var fullt mulig for vedkommende, og andre velgere, å se hvilken liste jeg benyttet ved bispedømmrådsvalget. Jeg har snakket med andre, og har brakt i erfaring at dette ikke var et enestående tilfelle. 

Det korrekte ville vært at stemmesedlene, i hvert fall for bispedømmerådsvalget, hvor det var to lister, skulle ligget i avlukkene eller liknende, slik at man kunne plukke liste uten å bli observert.

Mot denne bakgrunn har jeg undersøkt hva slags veiledninger som ble gitt.

I Valghåndbok for kirkevalget 2015, pkt 2.10, stårdet: "Stemmesedler for alle lister bør ligge inne i stemmeavlukket og/eller på et eget bord i valglokalet".

Siden man skal ha hemmelig valg, er ‘og/eller’ feil. Det burde stått "... ligge inne i stemmeavlukket og evt også på et eget bord ...", men siste ledd kunne med fordel vært kuttet.

I foiler, utarbeidet av bispedømmerådskontoret, som synes å ha vært brukt ved opplæring av valgfunksjonærer, er der en enda alvorligere feil. Der finnes nemlig en figur med skisse av hvordan valglokalet kan innredes, hvor det står: "Bord med stemmesedler ... . To valg, to stemmesedler."

Dette er nok en overlevning fra forrige valg, da man bare hadde en stemmeseddel for hvert valg, og det som skulle være hemmelig, bare var hvilke kandidater man kumulerte og gav preferanse.

Det skulle som sagt helst ikke vært noe bord med stemmesedler; de skulle ligget i avlukkene eller liknende. Og skulle stått "To valg, en stemmeseddel for MRvalget, to for BDRvalget».

Man spør seg uvegerlig hvordan veiledningene er blitt kvalitetssikret. Jeg imøteser en kommentar fra Kirkerådet og Oslo bispedømmerådskontor.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Mye følelser

Publisert rundt 5 år siden

i kirkevalget. Jeg reagerte også på at det ikke var avlukke for stemmesedlene slik at man kunne velge uten å bli sett. Min metode var å sitte med kroppen vendt mot tavlen (klasserom) mens den enkelte fant sin stemmeseddel.

Det var min opppgave å veiede de stemmesøkende gjennom litteraturen, slik at de lettere kunne finne frem.

Forbausende mange spurte om hvem som var hva, for eller imot?

Det hadde ikke vi en mening om, selvfølgelig. Ingen forsøk på påvirkning.

Noen forsto ikke at dette var et hemmelig valg.

Jeg tenker at det kanskje hadde noe med conceptet å gjøre.

Er litt usikker. Noen tok feil dør. De skulle på kommune/fylkestingsvalg.

En oppslutning på 16 % har potensiale.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere