Bjørg Holme

7

Den "kristne" måten å se verden på

Jeg har problemer med å skjønne logikken i argumentasjonen til de som mener at det at Gud skapte mennesket til mann og kvinne i Guds bilde er et argument for ikke å tillate ekteskap mellom to av samme kjønn. Det har da skjedd mye i verden etter det,

Publisert: 18. sep 2015

både evolusjon og syndefallet.

Jeg leser av og til litt i avisa Norge I Dag. Her presenteres en virkelighetsoppfatning som i stor grad er basert på synsing og ubegrunnede påstander. En får inntrykk av at dette er den kristne måten å se verden på. En kan nesten bli forledet til å tro at det er en forutsetning for å være kristen.

Man rører sammen en hel del ting som totalt sett blir forholdsvis uspiselig. Jeg må innrømme at jeg tror mer på evolusjon enn på kreasjonisme, uten at jeg har satt meg godt inn i noen av delene. Jeg synes ikke det er noe problem å kombinere troen på at det har vært en evolusjon med å være kristen og tro at det er Gud som har skapt alt.

Når det gjelder denne boka, 22 juli profetien, og oppslagene som har vært om at Gud tillot 22 juli så er jo det på en måte riktig. På samme måte som han for øyeblikket tillater all onskap som skjer i verden. Vi lever jo i en verden preget av syndefallet og vi har ennå ikke kommet til det punktet i historien hvor Gud har utslettet all onskap.

Jeg synes det at 22 juli skulle ha noe med AUFs holdning til Israel å gjøre virkter litt rart. I det hele tatt troen på at vi kristne må hjelpe Gud med å gjennomføre sin plan med Israel minner om mistillit til Gud...

En annen ting er at kanskje Arbeiderpartiet og det offentlige bør stille seg selv spørsmålet: Hva har vi gjort som utløste dette sinnet hos Breivik som førte til 22 juli tragedien.

Norge I Dag og co. bør kanskje stille seg selv spørsmålet: har vi vært med å spre holdninger som Breivik var inspirert av og som førte til 22 juli tragedien.

Vi bør jo alle være ydmyke og stille oss selv spørsmålet er det noe jeg burde gjort annerledes. Vi er alle syndere som trenger Guds nåde.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Vel

Publisert rundt 4 år siden
Bjørg Holme. Gå til den siterte teksten.
både evolusjon og syndefallet

"både evolusjon og syndefallet", skriver du. Du må velge en av de, for de er ikke kompatible (i alle fall om du mener darwinistisk evolusjon).

Kommentar #2

Bjørg Holme

7 innlegg  19 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det kommer kanskje an på hvor konkret fortellingen om syndefallet skal forstås?

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

78 innlegg  13843 kommentarer

De opplystes verden

Publisert rundt 4 år siden

Bjørg Holm:

Jeg leser av og til litt i avisa Norge I Dag. Her presenteres en virkelighetsoppfatning som i stor grad er basert på synsing og ubegrunnede påstander.
__________________________________________

Virkelighetsoppfatningen og mulighetene til å se dypere inn skriften har lenge vært begrenset eller fraværende. Og det produseres for øvrig en virkelighetsoppfatninger som reelt ikke stemmer med skriften, det kan se ut som om man leser i mellom linjene i stedet for oppå dem, og da produseres det samtidig motforestillinger ved å la mesteparten av bibeltekster ligge brakke for diskusjon og forståelse om. (Eks. Jes.9.6 og Luk.12.51 - hva er først og sist blant disse ting? Fred eller ufred?)

Om synde/ frafallet kan det eksempelvis stå slik i Rom.5:

Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstykke til ham som skulle komme.
(Man kan lese i 1.Kor.15.26 at døden var den siste fiende som ble beseiret, refr. V52-57. Åp.10.7) Rom.5 og 1.Kor.15.22-23 fortsetter:

Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større: Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket Jesus Kristus. (Hva er så først og sist blant disse?)

For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. (Hvem har fått liv ved Kristus? Er det ikke gjenkomsten man venter på etter fallet? 1.Kor.15.13)

1.Kor.15.13 kommer med en påstand som ikke blir lagt merke til i forbindelse med det ovenfor siterte. Det samme gjør 2.Tess.2. (Den lovløse og hans tid = frafallet i v3)

Man forstår jo bare stykkevis og delt, og det er det de beskrevne i innlegget tydeligvis gjør, og som ikke er så nøye med sannhetsgehalten i det de får ut av konkret verslesing og ikke studie. Men slike påstander vil de ikke diskutere hvis man ikke priser sannheten slik de har forstått den.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 5562 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
21 dager siden / 3743 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
22 dager siden / 1344 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1232 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
8 dager siden / 1203 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
17 dager siden / 1111 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
6 dager siden / 1101 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
7 dager siden / 1042 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere