Rolf Kjøde

38

Vi feiger ikke ut!

Klassisk tro vil ikke feide ut. Spørsmålet er om Den norske kirke framover ønsker å være en bærer av den og slik ledes ved Den Hellige Ånd, eller om den vil ledes av tidens ånd.

Publisert: 12. sep 2015

Vårt Lands kommentator Alf Gjøsund velger å forskuttere kirkevalget. Hvilken agenda han har for det, får være hans og redaktørens sak.

Jeg avviser ikke alt som journalisten skriver. Noen av registreringene er viktige. Mange troende mennesker der ute er trøtte av de konstante angrepene på klassisk, bibelsk kristendom. Noen tilpasser seg, dessverre.

Andre trekker seg tilbake eller skifter arena. Det er bare forsmaken på det Den norske kirke kan oppleve om den uverdige ordningen med å legge det hellige liv i Kristi etterfølgelse til folkeavstemning fører til Gjøsunds spådde resultat. Da blir det Den norske kirke som taper, ikke en valgaktør.

Jeg deltok denne uken på misjonskonferansen LINK og opplevde hvordan radikale unge av klassisk tro og bekjennelse allerede trer inn i frimodige lederroller. Klassisk tro vil ikke feide ut. Spørsmålet er om Den norske kirke framover ønsker å være en bærer av den og slik ledes ved Den Hellige Ånd, eller om den vil ledes av tidens ånd. Om det siste sier Kierkegaard: Den som gifter seg med tidsånden, blir tidlig enke.

Til to av Gjøsunds påstander, vil jeg anføre følgende:

1. Levende folkekirke og våre folk har ikke mistet troen og trykket. Det tror jeg mange legger merke til, blant andre avisas annonseansvarlige og alle medier og debatter som har brukt våre fremste folk. Vi påkaller ikke kjendis- og politikerfaktoren. Det er et tveegget sverd. Kirkas framtid hviler i andre hender.

2. Vi beklager oss ikke over at Skriften lærer som den gjør. Selv har jeg i hele mitt forkynnerliv i møte med unge og gamle lagt vekt på at jeg elsker hele Guds ord, som gjør oss vis til frelse og setter i stand til all god gjerning. Guds åpenbarte vilje er alltid den beste for menneskene, også budet, fordi det er hellig, rett og godt, slik kirkevalgets forhatte Paulus lærer oss. At mange sliter under seksualverdienes krysspress i kulturen, er ikke rart. Det betyr likevel ikke at vi feiger ut men leter etter gode måter å veilede til Jesu etterfølgelse. Graden av slik veiledning måles ikke i avismillimeter eller offentlig debatt.

At mange av oss ikke regner det som den mest egnede arena, betyr ikke at det ikke skjer. Med frimodighet og varme.Jeg vil bruke Gjøsunds betraktninger som en anledning til å kalle prester og andre av klassisk tro og holdning til frimodighet for den troen som er overgitt til de hellige. Menighetene trenger sanne hyrder.

Og akkurat nå er det viktig at vanlige troende deltar i valget for å stemme fram kandidater som forstår folkekirka som en mulighet til å nå folket med evangeliet. I forståelsen av dette ligger de største forskjellene mellom Åpen folkekirke og Levende folkekirke.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 12.09.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Den sanne kirke er tro mot evangeliet

Publisert over 4 år siden
Rolf Kjøde. Gå til den siterte teksten.
Vi påkaller ikke kjendis- og politikerfaktoren. Det er et tveegget sverd. Kirkas framtid hviler i andre hender.

Popularitet blant massene er i utgangspunktet et dårlig tegn for en kristen kirke. Kristi etterfølgere må tåle stempling og korsvandring når de er sannheten tro i kjærlighet.

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rolf Kjøde. Gå til den siterte teksten.
Kierkegaard: Den som gifter seg med tidsånden, blir tidlig enke

Veldig bra innlegg dette, det viser jo også alle braknappene du har fått. Ett ord i rette tid.

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jesus sa:  "Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den".  Matt7,14

Men hva menes med kjernen i evangeliet, i Åpen folkekirke ?  

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Det er ikke rart man ikke forstår hverandre

Publisert over 4 år siden

Det er snakk om to ulike evangelier.

Jeg har forsøkt å forstå hvordan de liberale tenker om troen:

- Gud er en fjern og upersonlig kraft som har satt verden igang, men ellers er tilbaketrukket og ikke så nøye med hvordan vi lever våre liv. "Man skal ikke plage andre man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil". En Kardemommeby versjon.

- Jesus er et sosial-etisk forbilde som ble straffet fordi han kjempet en kamp for de utstøtte. Hadde det vært ytringsfrihet i Israel på den tiden, hadde han derimot sluppet unna.

- Jesus var et godt menneske, men han snakket ikke alltid guddommelig. Derfor er vi frie til å legge til og trekke fra, vi lever tross alt i 2015.

- Bibelen er en historiebok som vi må ta med en klype salt i vår tid.

- Det finnes ingen himmel eller noe helvete, så derfor går det bra med alle til slutt.

- Det viktigste er å lage mest mulig himmel på jorda.

- Kirken er et hyggelig rom for alle uansett hva de tror og mener.

Konservativ kristen tro er ramsalt:

- Gud er en personlig, levende og hellig Gud som har skapt alt synlig og usynlig og holder alt oppe. Ikke en spurv faller til jorden uten at Han vet om det. Våre hodehår har han tellet. Våre ben visste Han om helt fra vi var i mors liv.

- Gud tar synden på blodig alvor når Han sender sin egen sønn Jesus til frelse for vår synd.

- Jesus er sann Gud og sannt menneske og hundre prosent pålitelig i ord og gjerning.

- Bibelen er Guds sanne ord og en veiviser til frelse og etterfølgelse.

- Livets to utganger utfordrer oss til omvendelse og helliggjørelse.

- Den troende har et misjonsoppdrag i verden og må være forberedt på korsvandring og motgang som sin Herre.

- Kirken er de helliges forsamling og et kraftsenter for misjon.

 

  

Kommentar #6

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

En amerikansk

Publisert over 4 år siden

pastor (ikke en av de karismatiske...) sa at han fryktet at de som er for homofil vigsel i kirken, også kommer til å ta dyrets merke. Håper han tar feil.

Kommentar #7

Dag Skottene

9 innlegg  13 kommentarer

Vær varsom med ordene

Publisert over 4 år siden

Rolf Kjøde skriver i sitt innlegg i V.L. sist lørdag om konservative kristne som kan føle seg trøtte av «de konstante angrepene på klassisk, bibelsk kristendom». Så føyer han til: «Noen tilpasser seg, dessverre». Jeg reagerer på slik språkbruk. For mange mennesker er endring av teologisk ståsted uttrykk for en….ofte lang og krevende eksistensiell utvikling. Selv har jeg opplevd det som en kamp i tvilens og fortvilelsens landskap. Gradvis ble det bare umulig å beholde kristen tro med den bokstavfortolkende og konservative kristendom som forutsetning. Det ble etter hvert tvingende nødvendig å fortolke det bibelske budskap 

kontekstuelt. Svært mange medmennesker har gått den samme eksistensielle veien. Jeg mener det er helt urimelig å påstå at deres trosutvikling bare handler om «å tilpasse seg» kritikk eller tidsånd eller hva man kaller det. Jeg opplever at det uttrykker en manglende respekt for de åndelige brytningene mange mennesker går gjennom i sin søken etter en troverdig tro.

Dette innlegget skrives før resultatet av kirkevalget er kjent. Jeg tenker at vår utfordring som kirke og medkristne framover uansett resultat, vil være oppøving til respekt for ulike syn i kirken. Da kan vi ikke ha som forutsetning at medmenneskers tro er resultat av lettvinte vurderinger eller en overfladisk tilpasning til trender og tidsånd. Det blir vanskelig å ta hverandre på alvor hvis bibeltroskap defineres så bestemt at bare det jeg selv står for i ett og alt, er akseptabelt. Et bredt kirkelig fellesskap utfordrer til erkjennelse av at mange temaer i Bibelen kan tolkes ulikt. Da gjelder det å øve opp evnen til å respektere den andres tolkning…. og å være varsom med ordene når vi snakker sammen.

Jeg ser at Svein Helgesen fra Rogaland også har reagert på Kjødes artikkel......med overskriften:

"Kjødes dom over oss som ikke forstår". Vi har åpenbart samme anliggende når vi reagerer på Kjødes ensidighet. Tilfeldigvis har jeg i dag - på valgdagen den 14.sept. - kommet over en refleksjon nettopp fra Svein Helgesen. Han er en av de mest sentrale bispedømmerådskandidatene fra Rogaland. Denne refleksjonen uttrykker på en meget god måte det jeg tror er en avgjørende utfordring både i politikken og i kirken etter valget:

"Alle dagar er fulle av kvardagsval. Slik sett er ikkje denne dagen annleis enn andre dagar.

Men i dag skal me gjera noko me berre gjer kvart fjerde år: Å velja våre fremste tillitskvinner og menn i kommune, fylke og kyrkje. Derfor er dagen spesiell - ein demokratiets festdag der me alle er likeverdige og har same rett til å påverka.

Det eg no ønskjer meg mest av alt - etter veker med kamp for våre parti og frontfigurar og meiningar - er at dei nyvalde styringsorgana kan bli prega av eit respektfullt mangfald, av klokskap og vilje til å stå skulder ved skulder for å oppnå felles store og gjerne "hårete mål", på tvers av ulike syn på mange enkeltsaker.

Godt val til alle - for det respektfulle mangfaldet!" 

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
15 dager siden / 1198 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
21 dager siden / 1198 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
7 dager siden / 843 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 669 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 664 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
rundt 1 måned siden / 654 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere