Karl Øyvind Jordell

182

Villedende om kirkevalget – og en oppfordring til Anne Enger

Som tidligere folkevalgt bør Anne Enger nå bidra til at en grunnleggende svakhet ved kirkevalget blir klargjort. Det er tale om en svakhet som ikke kan oppstå ved andre offentlige valg, og som dermed er så overraskende at den nesten ikke er til å tro

Publisert: 2. sep 2015

I et innlegg publisert  Vårt Land 2.9. hevder Anne Enger at kirkens valgordning skaper polarisering og usikkerhet: «Det problematiske ved årets kirkevalg er at de to listene er ‘asymmetriske’. Nominasjons­komiteens liste dekker et mangfold av meninger. Åpen Folkekirke har vekten på en sak.»

Men usikkerheten og det problematiske skyldes ikke først og fremst asymmetri hva angår meninger og saker. Det største problemet er knyttet til at velgere som benytter nominasjonskomiteenes lister, løper betydelig risiko for at deres stemme bidrar til mandater for grupper og kandidater som de ikke ønsker å støtte.  Deres stemme kan få den stikk motsatte effekt av det de ønsker.

Dette har sammenheng med ordninger som Enger bare berører, på en måte som også blir villedende: «La meg nevne at det er mulig å gi personstemmer. Du kan kumulere inntil tre på lista du velger og gi tre slengere til kandidater fra den andre.»

Dette er villedende fordi realiteten er at det er personstemmene som avgjør valget. De betyr ikke så mye for listene fra Åpen folkekirke, fordi alle kandidatene har forpliktet seg på det samme programmet.

Men personstemmene har avgjørende betydning når man bruker listene fra nominasjonskomiteene. Her har Levende folkekirke anbefalt kandidater. Dette partiet har støtte av de mektige organisasjonene, hvis medlemmer følger sine ledere når det blåses til kamp. Dermed må man regne med mange personstemmer/kumuleringer til disse kandidatene. (Borg, hvor Enger er kandidat, er et unntak, for så vidt som der bare finnes en anbefalt kandidat. Men Levende folkekirke viser til at der finnes andre på listen i Borg med ‘riktige’ standpunkter, og man må regne med at også disse vil få mange kumuleringer.)

Det er riktig som Enger skriver, at det på disse listene finnes kandidater med samme syn som Åpen folkekirke. Men man må regne med at de får langt færre kumuleringer en de som anbefales fra Levende folkekirke, fordi mange som ønsker å støtte dette synet, ikke benytter nominasjonskomiteenes lister, men lister fra Åpen folkekirke. I de fleste bispedømmer er det sannsynlig at svært få liberale kandidater får nok kumuleringer til å bli valgt.

Men, og dette er poenget, ved at noen liberale velgere benytter listene fra nominasjonskomiteene, øker de stemmetallet og dermed antallet mandater for disse listene– stemmer og mandater som med stor sannsynlighet går til Levende folkekirke. Dermed bidrar de altså det stikk motsatte av det de ønsker.

I en slik situasjon har liberale velgere som støtter vigsel av likekjønnede, i realiteten bare ett sikkert valg – å benytte listene fra Åpen folkekirke.

Som tidligere folkevalgt bør Anne Enger nå bidra til at denne helt grunnleggende svakheten ved kirkevalget blir klargjort. Det er tale om en svakhet som ikke kan oppstå ved andre offentlige valg, og som dermed er så overraskende at den nesten ikke er til å tro. Hvis artikkelen hennes er trykket i flere aviser, bør hun følge opp med korrigeringer.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere