Anne Enger

1

Folkekirkens fremtid

Kirkemøtet har vedtatt en valgordning som skaper polarisering og ­usikkerhet.

Publisert: 2. sep 2015

Kirkevalget handler om folke­kirkens framtid — om 
forvaltning, finansiering, medlemsregistre, trosopp­læring, arbeidsgiveransvar, demokrati, åpenhet og mye annet. Kompleksiteten 
ved kirkens løsrivelse fra staten er 
undervurdert. Det må ta nødvendig tid.

Debatten har til nå vært dominert av ett tema: vigsel av likekjønnede par. Det er stor utålmodighet og sorg i kirken knyttet til dette spørsmålet. Det haster!

Åpen folkekirke ble dannet i fjor høst. De har en felles plattform med vigsel av likekjønnede par som sin kampsak. Det er altså et syn jeg 
støtter. Åpen folkekirke stiller liste i ni av elleve bispedømmer.

Men tradisjonelt har det kun vært én liste ved kirkevalg. Nominasjonskomiteen liste er utarbeidet ved demokratisk prosess der menighetsrådene er hørt. Det er tatt hensyn til geografi, alder og kjønn. Kompetanse, erfaring samt ulike syn i kirkelige spørsmål er sikret.

Problematisk. To lister vil bidra til økt valgdeltagelse. Det problematiske ved årets kirkevalg er at de to listene er «asymmetriske». Nominasjons­komiteens liste dekker et mangfold av meninger.

Åpen Folkekirke har vekten på en sak. Den første listen hadde frist 1. mars — den andre 1. mai. Kandidater kunne gå fra den første til den andre lista, uten å bli erstattet. Prinsippet om like vilkår for alle lister er en selvfølge i demokratiske valg.

Polarisert. Som tidligere folkevalgt kjenner jeg også kraften i polarisert debatt; Vi er for — dere er imot.

Men sånn er det faktisk ikke ved årets kirkevalg. Over halvparten på ­nominasjonskomiteens liste i Borg støtter kirkelig vigsel for likekjønnede par. Da er det rett og slett urimelig å bli fremstilt som motstander av dette!

Kirkemøtet har vedtatt en valgordning som skaper polarisering og ­usikkerhet. Både Åpen folkekirke og Levende folkekirke (de konservative) har klare talspersoner i media.
Fravær av klare stemmer som 
tar ansvar fra kirkens ledelse, er 
påfallende. Det forsterker polari­seringen.

Det er forventet rekordhøy valgdeltagelse. La meg nevne at det er mulig å gi personstemmer. Du kan kumulere inntil tre på lista du velger og gi tre slengere til kandidater fra den andre.
Eierskap. Den norske kirke er mer enn et trossamfunn. Kirken er også en viktig samfunnsinstitusjon som de fleste av oss har et eierskap til. 
Kirkens betydning som kulturbærer kan knapt overvurderes. Kirken er 
viktig samlingssted i glede og sorg — for trøst og håp. Kirken skal være 
relevant og nær i menneskenes liv.

Alle skal møtes med åpenhet, kjærlighet og respekt. Vi trenger en åpen og inkluderende folkekirke i hele landet.

En folkekirke som møter mennesker der de er og som de er. En mangfoldig folkekirke med plass til alle!

Jeg er 2. kandidat på Mangfoldig 
folkekirke — nominasjons-komiteens liste i Borg

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 2.9.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ja, ALLE - men vi ER forskjellige

Publisert rundt 5 år siden

Kirken HAR plass til ALLE, men alle vil ikke høre eller skjønne eller se Bibelens ord HELT OG FULLT - og INGEN kan pådytte andre sine meninger. Jeg tror at slik Kirken har utviklet seg til å bli - så skaper den tvil om hva som er sannhet og rett. Derfor vet jeg at mange kristne velger de private, små menigheter der det tales TYDELIG og KLAR Bibel-forkynnelse. Det er dette mange vekkelses-kristne ønsker (når jeg nevner vekkelses-kristne - så er det de jeg mener som har opplevet overnaturlige hendelser i sine liv - også de som fra før ikke hadde hørt om evangeliet eller Bibelen). Vi må jo skille på kristen-navnet - når jeg leste med forskrekkelse at mange av nazi-lederne under krigen kom fra dypt kristne hjem - er det ikke rart at kristen-navnet vekker tvil og forskrekkelse. Derfor ENTEN er man vekkelses-kristen - eller man er "vanlig" kristen med alle  avskygninger av ordet - herunder også de milde og snille for å bruke det uttrykket. 

Selv føler jeg veldig glede i hjertet når jeg hører forkynnelse fra de kristne tv-medier: Visjon Norge og Kanal 10. Det ER forskjeller. Det er jo nærmest kjemisk fritt for kristen forkynnelse i de sekulære medier - som Aftenposten, VG, Dagbladet og NRK med sine kanaler. Det er tørt som en ørken. Så vi som trenger fordypning i Bibelen må jo takke Gud for de kristne medier.

Det er klart når de kristne spriker så mye i forståelse av det å være kristen - så må det jo bli uenighet og uro. Det NYTTER IKKE forene to helt diamentralt motsatte syn. Vis respekt på begge sider av bordet. Hva er så negativt med likesinnethet - Bibelen taler om en FELLES ÅND. Det tror jeg på. Men ALLE er vi syndere og trenger ORDET og en kirke, men det er klart vi som er Bibeltroende ønsker å høre på en prest som taler "vårt språk", det er jo nok av liberale prester som taler det andre ønsker. 

Synes det er helt ok med to lister - da vet vi hva vi har å holde oss til.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere