Tore Hansen

53

Tegn på omveltende tider?

Publisert: 2. sep 2015

I mitt første innlegg, så skrev jeg om frelsen, i mitt andre om hva Frelseren frelste/reddet oss fra, og det tredje, om hvorfor en kristen burde velsigne Israel pga. lydighet mot Guds Ord.

Det fjerde, tenkte jeg å skrive "vandringen med Kristus", men en drøm i natt forandret det. Jeg drømte at Norge fikk ett nytt styre, med ett menneske med lik mentalitet som den Nord-Koreas leder har. Nå vet jeg ikke, tror ikke at dette er en reell profetisk drøm. Men likevel, jeg opplevde etter drømmen at Herren talte til mitt hjerte, om å tale om "det som snart skal skje"(åp. 1:1), eller tegnene som taler om at ting snart vil skje.

Guds tegn i himmelrommet

Om man leser gjennom bibelen, så allerede i 1 Mosebok 1, i skapelsen, så taler Herren om Tegn i himmelrommet, 1 Mos. 1:14. Og i 3 Mos. 23:3 står det (engelsk oversettelse):

"Speak to the sons of Israel and say to them, The feasts of the Lord, which you shall proclaim, holy convocations, even these are My appointed feasts"

(Dette er Herrens høytider, de hellige sammenkomster, som dere skal utrope til deres fastsatte tider: " 3 Mos 23:3)

Ifølge Strongs Konkordanse, det hebraiske ordet for "utrope" gir ideen om tiltale et personlig møte: kaller på eller adressere ved å navngi dem som er innbudt, eller å invitere, omtale, publisere, eller lese.

Gud sender sine profeteter for å advare nasjonen

Legg da til dette bibelverset:  "For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sitt hemmelige råd for sine tjenere profetene. " Amos 3:7.

Gud gjør ingenting uten at Han taler til sine profeter, og Han viser tegn på himmelrommet. Og noe kommer til å skje, eller vil starte noe, som vil forandre alt det vi har vært vant til til nå.

Tegnene på Noahs tid

Da Noah bygde sin ark, så var også arken ett tegn for det slektet. Noah blir også beskrevet som "rettferdighetens forkynner" dvs. at Han forkynte om det som skulle komme, uten at noen trodde på ham. Det må være hardt å forkynne noe som ingen tror på. Vel, men det er derfor Herren sender ut profeter i kritiske tider, for å kanskje redde noen. Det var mye plass i arken til Noah, men det var kun 8 sjeler, i tillegg til dyrene, som ble reddet. Da flommen kom, så var nådetiden over.

Dette er hentet fra Jasers bok (jødisk bok, ikke kanonisert):"Og alle sønner som var igjen på jorden, ble utpint på grunn av dommen gjennom regnet, for vannet kom enda mer voldelig ned på jorden, og dyrene og villdyrene var fortsatt rundt arken. Og menneskenes barn samlet sammen, omtrent sju hundre tusen menn og kvinner, og de kom til Noah i arken.
Og de kalte på Noah og sa: Åpne for oss at vi kan komme til deg i arken - og hvorfor må vi dø? Og Noah, med høy røst svarte dem fra arken og sa: Har du ikke alle gjort opprør mot Herren, og sa at han ikke eksisterte? og derfor førte Herren over deg dette onde, for å ødelegge og rykke deg opp fra jordens overflate. Er ikke dette ting som jeg snakket til dere om fra ett hundre og tyve år tilbake, og du ville ikke høre på stemmen til Herren, og nå ønsker du å leve på jorden?"

Selv om dette ikke er gjengitt i Bibelen, så kan det godt være sånn det skjedde. Noah var en profet, og de lyttet ikke. Arken var den tidens tegn, og de aktet ikke på det. De trodde nok at Noah var en idiot og dåre. Jeg kan tenke meg at det var mange som lo av han mens han bygde arken og forkynte.

Jeremia, en profet for sin tid

For Gud førte dom over Juda (Israel var blitt delt opp i 2, Nordriket Israel og sørriket Juda) for sine synder skyld, eller skal vi si at Juda fikk smake sine egne synder, så var likevel Herren da villig til å tilgi alle deres synder. Så Han sendte bla. Jeremia, som fikk virkelig føle hvordan det var å være en upopulær profet. Han ble behandlet dårlig og sett på som en forræder. Og få aktet på det han sa, og Babylon kom og utførte Herrens dommer.

For hver tid så reiser Herren opp sine profeter, og hører man ikke på dem, så lar Herren vår egen ondskap komme over oss. I Norge så har vi hatt blant annet Børre Knudsen, og vi behandlet han på en lik måte som de gjorde med Jeremia. En profet blir sjelden tatt godt imot. Men Gud blir harm når Hans tjenere blir behandlet dårlig.

Se filmen om Børre her.

Hosea beskrev vanlige tegn før dom

Ett annet tegn før en nasjons fall står beskrevet her i Hosea 4:1-3.

"Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.  De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.  Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes"  

Forandringer i naturen er ikke det som FN forteller oss, men kan være ett tegn mot ett land og dens innbyggeres ondskap. Vi forstår de fysiske lovene som også Gud har skapt, men vi har blitt en nasjon som er blind for Guds åndelige lover. Bryter man Guds Ord konsekvent, så kommer det følger som vi vil føles som høyst ubehagelig.

Det er bare å nevne Abort, som Herren ser som mord. Og vi er nå over 500.000 sjeler som ikke har fått leve siden 1979. Gud likte ikke når Israels barn ofret sine barn til guden Molok, og Han liker ikke abort, som Han ser som det samme.

Tegnene før Jesu første komme

Før Jesus kom, så var jødene veldig klar over at Jesaja 53 var en oppfyllelse av sin Messias og hans lidelser. De hadde Daniels bok hvor man kunne regne på tiden når Israels Messias skulle dukke opp. Og så jeg har hørt, så forventet også jødene at Messias skulle dukke opp før Templet ble ødelagt. Alt dette skjedde og ble innfridd. Men likevel, det slektet som skulle ta imot Messias, var på ingen måte forberedt. I hovedsak sto de eldste og de religiøse mot Jesus på alle måter. Hvordan kunne det skje?

Da jeg var nyfrelst i 1988, var det en stor forventning blant kristne om Jesu gjenkomst. Idag har den forventningen nesten opphørt aa eksistere blant oss troende. Det er ett tegn.

Dette skjer pga. åndelig blindhet og at man går inn i søvn som jomfruene i Matt 25. En sånn søvn er troens verste fiende.

Og Jesus var ikke taus for dens tids blindhet "Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen.  Men han sa til dem: *«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’,  og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.  En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort. " Matt. 16:1-4

Det kan virke som hver gang det skjer en stor hendelse hvor Himmelen besøker jorden, så blir nesten alle lærde og vise, religiøse og mange andre "truffet" av en stor blindhet.

Tegnene i vår tid

Jeg snakket om profetene og tegn Gud sender. Og den neste store hendelsen Gud snakker om er bortrykkelsen, Israels fødselssmerter og Kongens tilbakekomst. Det bibelen kaller slutten på endens tid. Og det største profetiske tegnet for at vi er i enden på endens tid, er Israels gjenopprettelse.

Jesus sa " Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende. " Lukas 21:24.

Da Jersualem ble helt befridd i 1967 fra Jordansk okkupasjon. Så skjedde det noe profetisk. At verden har gått av skaftet og krever at Israel skal både gjørde det ene eller det andre, er jo ikke noe overraskende om man forstår det profetiske. Ingenting av det Gud gjør, skjer ikke uten at det blir utfordret, også av mennesker som mener de tror på Gud.

Religøse ledere som er blinde, drar ikke bare seg selv bort fra Gud, men de drar også deres tilhørere bort. Dette fordi vi har stolt mer på tradisjoner enn selv å lære å lytte til Herren selv. Herren gjør sjelden det vi forventer. Han gjør ting etter sine egne tanker, visdom og timeplan. Og Han bryr seg ikke om hva alle måtte mene om det. Han leter isteden etter de som er ett med Ham og tror på Ham, og stoler på Hans profetiske ord.

Israel er denne tidens tegn, og for noen ett like dåraktig tegn som da Noah bygde arken på tørt land. Men det er også ett tegn på Jesu annet komme nærmer seg.

Tegn i September 2015

Flere ting skjer nå som kan virke skremmende, iallefall for meg. Vi nærmer oss den 29 elul i et Sabbatsår, eller også kalt Shmita. Da Israel inngikk en pakt kalt Oslo-avtalen, så underskrev de avtalen i ett Shmita år og fikk fredsprisen 1 år etter, på slutten av Shmita året. Det skjedde lite da. Men 7 år senere, så kom det første skjelvet økonomisk på børsen den 29 Elul, rett etter 11 sept 2001.

Det neste økonomiske skjelvet kom den 29 elul 2008, og vi husker alle hva som skjedde da.

Den neste 29 Elul skjer nå den 13 september (dette blir da 3 X Shemita, og en av Guds tall er 3).

Skjer det ett nytt og større skjelv på børsen?Jeg tror det. Og denne gangen kan alt bli verre. Husk at Oslo avtalen var i Guds øyne ett svik mot Hans planer og pakt, og ikke minst ettersom Bibelen sier at skjøtet til Landet Israel tilhører Gud. Kanskje Israel gir bort land, men Gud har på ingen måte gitt nasjonene eller Israel lov til å gi bort noe som tilhører Gud og hvor KUN paktsfolket Israel og Jødene har førsterett til å bo på.

Sabbatsåret fungerer sånn at om man holder den som Gud har ment, så blir det en velsignelse som bare Han står for (man skal la jorden hvile, ikke så eller annet arbeid, og bare ete at det som kommer opp av seg selv). Om man ikke holder den, så kommer det en forbannelse ved at all gjeld blir slettet og økonomien brister. Du kan lese mer om Shmita i denne boken:

Bestill boken til Jonathan Kahn her.

Blodmåner

Vi har hatt noen sjeldne himmelske tegn som vises i himmelrommet. Og de har hatt sin forbindelser med Jødiske høytider, påske og løvehyttefesten (Gud følger sine profetiske planer etter jødiske høytider og kalender). De har oppstått 8-9 ganger siden Korsfestelsen, og har hatt sine profetiske oppfyllelser, for det meste knyttet til spesielle hendelser som har skjedd med jødene .

Vi hadde 4 blodmåner i 1949-1950, Etter Israels krig mot de krigsagressive araberne, hvor Israel fikk etablert sin stat. Den neste var i 1967-1968, i tilknyttning til at de vant tilbake full suverenitet over Jerusalem for første gang på rundt 1900 år.

Den neste tetraden, som det kalles, kom først i 2014, og den siste kommer nå den 28 september. Hvor også en supermåne vil vise seg.

Og det vil ikke komme noen blodmåner på over 400 år. Og det må bety at dette bibelordet kommer til å bli oppfylt:

"Og jeg vil la under skje på himmelen i det høye, og tegn på jorden i det lave: blod og ild og røkskyer; solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.  Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. " Ap. gj. 2.

Du kan lese hele profetien i Ap.Gj.2, hvor Peter referer fra profeten Joel. Før Herrens dag (som betyr dag med dom), dvs. åpenbaringsbokens redsler, åpenbares, så vil solen bli mørk (det har vært solformørkelse og kommer også en partiell solformørkelse), og månen vil bli til blod.

Jeg tror ikke endetiden referer til om 400 år, men nå. Kjære venn, lever vi i profetiske tider. Og vi må våkne av vår søvn.

Les her om hva mer som vil skje i september.

Hva som skjer etter, vet jeg ikke. Jeg antar at økonomien får seg en stor knekk. Og jeg tror ogsà at Israel vil angripe Iran, ettersom Israel vet at om de ikke gjør noe, så vil de snart bli målet for en iransk atombombe.

Gud vil rense sin menighet

Det neste jeg tror vil skje, er oppfyllelsen av dette bibelverset:

" For det er nå tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hva blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen?" 1 Pet. 4:17-18

Nyere bevis, tyder på at åpenbaringsboken var skrevet en god del år tidligere enn antatt, og at Peter kan muligens ha referert til den her. For starten av åpenbaringsboken, så går Herren gjennom de 7 ulike menigheten, som tydeligvis referert til Guds universale menighet på jorden. 

Så Gud starter sin renselsesprosess, for å skille det rene fra det rene, gjennom vanskelige tider og forfølgelse.

Leser man hele profetien til Joel, som Peter gjengir på pinsedagen, så vil det også komme en vekkelse. Gud vil høste inn sin dyrebare grøde, og Han vil bruke de troende som er villig til å følge Ham, til sin innhøstning.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Takk for innlegget.

Det som uroer er lovløsheten som brer i forbindelse med flyktningekrisen og finanskrisen. Fortvilte flykntninger kan spasere over grenser uten at EU kommer opp med en løsning.

Det går  sjokkbølger gjennom Europa at  en omforent lov /regel  (Dublinavtaen) faller, så er det kanskje starten på at flere lover og regler kan falle. Det setter samarbeidet og solidariteten i EU i fare.

Vi kan nok vente store rystelser i september måned. 

Jonathan Cahn har en oppdatering om den nærmeste framtid:

https://www.youtube.com/watch?v=HbCIPFktGWU

Hvis ikke start, så kopier og google:www.youtube.com/watch?v=HbCIPFktGWU

Kommentar #2

Tore Hansen

53 innlegg  496 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan nok vente store rystelser i september måned.

Jonathan Cahn har en oppdatering om den nærmeste framtid:

Gud vil ryste verden, men for de som står fast på Grunnvollen Kristus, vil ikke rokkes.

Mange kristne har blitt fornøyelse kristne, og blir støtt om man forkynner evangeliet med salt og sannhet, ettersom de selv ikke har fått høre sannheten fra talestolen. Paulus sa " For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.  De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter."  2 Tim. 4:3-4

Se denne videon.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere