Trond Bakkevig

17

Ønsker Simonnes demokrati i kirken?

Hvordan folk uttrykker sin kristne tro og 
kirkelige tilhørighet har Helge Simonnes 
ganske enkelt ikke noe med.

Publisert: 1. sep 2015

Sjefredaktør Helge Simonnes­ spør i sin 
kommentarartikkel lørdag 29. august­: «Hvem er det Eidsvåg mobiliserer til kirke-valget?»

Underveis har han delt sine spekulasjoner om Eidsvågs tro. Han avslutter med et retorisk­ spørsmål om ikke Den norske­ kirkes medlemmer burde «stille­ opp med noen kroner til medlemskapet­?»

Slik Simonnes uttrykker seg, mener han at det ikke er nok å være døpt medlem av Den norske kirke for å ha stemmerett. Videre uttrykker han seg slik at Bjørn Eidsvåg knapt har de tilstrekkelige, kirkelige kvalifikasjoner til å oppfordre folk til å stemme ved kirkevalget. Det ene har med teologi og kirkerett å gjøre. Det andre er rett og slett bare uverdig for en sjefredaktør.

Demokrati. 1. Vårt Land har alltid vært talerør for et skille mellom kirke og stat. Hvis Simonnes hadde tatt seg bryet med å lese Stortingets vedtak (2008) om saken, ville han der ha funnet ut at en demokratireform var en forutsetning for vedtaket:

«I samarbeid med Den norske kirke skal det gjennomføres en demokratireform, slik også kirken har tatt til orde for, slik at kirkens organer får en sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene (...) Reformen skal inneholde etablering av reelle valgmuligheter­, økt bruk av direktevalg og kirke-
valg samtidig med offentlige valg.»

Skulle Den norske kirke følge­ sjefredaktør Simonnes sine anbefalinger­, undergraver den forutsetningene for endringene­. Den ville i så fall invitere Stortinget­ til nye diskusjoner om demokrati og lovverk i kirken.

Underlig. 2. Simonnes ser heller ikke ut til å ha registrert at det til nå er ikke noe kirkemøte eller noen kirkeleder som har tatt til orde for å avgrense muligheten for valgdeltagelse for døpte medlemmer.

Imidlertid, når det ser ut til å bli rekordstor valgdeltagelse, har Egil Morland antydet at det bør være begrensninger i stemmeretten. Espen Ottosen, informasjonssjef i en organisasjon som oppretter sitt eget kirkesamfunn, håper på sin side på lav valgdeltagelse fordi «Det er Bibelen som skal avgjøre hva en kirke lærer, ikke folkeflertallet». Han ser med andre ut til å mene at jo færre som stemmer, jo mer er det Bibelen­ som får rå. En underlig og i alle fall ikke luthersk teologi.

Unnskyldning. 3. Simonnes spør om Bjørn Eidsvågs kirkelige aktivitetsnivå. Han skriver slik om Eidsvåg at jeg lurer på om nettrollene har sneket seg inn i Simonnes sin tekst. Eidsvåg er medlem og prest i Den norske­ kirke. Hans og andre artisters­ engasjement springer ut av et eneste forhold: Kirken angår dem! Det er deres kirke, like mye som alle andre kirkemedlemmers kirke. De har akkurat­ samme­ rett til å mobilisere som alle andre­ kirkemedlemmer.

Hvordan folk uttrykker sin kristne tro og kirkelige tilhørighet har Simonnes ganske enkelt ikke noe med. Jeg forventer at Simonnes sender en unnskyldning til Bjørn Eidsvåg!

Kirkevalget er snart. Vi begynner­ å få klare alternativer, slik Stortinget ønsket. Jeg håper at flest mulig bruker stemmeretten sin.

FØRST PUBLISERT I VRT LAND 1.9.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk Trond Bakkevig!

Kommentar #2

Odin Fredrik Rustad

7 innlegg  15 kommentarer

Hvorfor kirkevalg?

Publisert nesten 4 år siden

Det er en selvmotsigelse å både ha demokrati og en Kirke. Vi hører ikke Jesus rådføre seg ofte med sine disipler om hva som er best. Han forteller dem. Heller ikke mange håndsopprekninger var der.

Det er meget merkelig at det ikke er flere som stiller spørsmål ved hva den kristne begrunnelsen for å ha kirkevalg er. Når begynte kristne å arrangere valg for å bestemme hva Kirken skal være? Dette er antroposentrisme i sin verste form.

Denne antroposentrismen som ikke bare viser seg i det at der arrangeres kirkevalg men, Kirken gjennom fikk meg til å vende tilbake til den Kirken Jesus grunnla. Jeg synes i grunn det er merkelig at det ikke er flere som er mer interessert i hvorfor de ikke burde være medlem av den Kirken Jesus grunnla. Kanskje finnes det folk der ut som mener at Jesus skaffet seg disipler og en sosial strukter litt 'for the hell of it'. Men da burde det også kanskje vært flere som turte å fortelle hvorfor de mener Jesus hadde så mange grunnleggende feil i hvordan han bestemte seg for å starte den dennesidige bebyggelsen av en universell (slik katolsk betyr) Kirke for hele verden. Og hvordan forestiller medlemmer av DNK seg at de er med på å bygge denne universelle Kirken Jesus kommanderte sine etterfølgere til å holde sammen og spre?

Snakk om homofile prester, Eidsvågs vulgære føleri og hva den gjennomsnittelig nordmann mener bør være Jesu fellesskap…så lenge det er alt annet enn hva som faktisk betyr noe. 

Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Heller ikke

Publisert nesten 4 år siden
Odin Fredrik Rustad. Gå til den siterte teksten.
Det er en selvmotsigelse å både ha demokrati og en Kirke. Vi hører ikke Jesus rådføre seg ofte med sine disipler om hva som er best. Han forteller dem. Heller ikke mange håndsopprekninger var der.

Heller ikke krevde Jesus at skattebetalerne skulle finansiere hans virksomhet.

Kommentar #4

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Diktatur?

Publisert nesten 4 år siden
Odin Fredrik Rustad. Gå til den siterte teksten.
Det er en selvmotsigelse å både ha demokrati og en Kirke

Rustad vil vel da heller ha diktatur? Hvem skal være diktatorer? Rustad og hans likesinnede? De som eier den eneste rette og sanne tro?

Kirken er ikke annet enn et fellesskap av mennesker, og som sådan er det ikke mer enn rett og rimelig at medlemmene av dette fellesskapet skal få avgjøre hvordan kirken best kan fungere som fellesskap.

Jesus anså seg som menneskehetens tjener, ikke diktator over menneskers tro.

Kanskje kirken skulle forsøke å leve seg inn i eksempelet til den Jesus som vasket disiplenes føtter ved avskjedmåltidet?

Rustad ser ut til helt og holdent å ha gått glipp av Jesu ydmykhet overfor det folket han ønsket å tjene, som de utstøtte, de syke og de lidendes venn. Ikke som en opphøyet diktator.

Mvh Sverre

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Slik jeg husker det, har Bjørn Eidsvåg frasagt seg sin kristne tro. På bakgrunn av dette er det ikke så rart at Simonnes stiller spørsmålstegn ved Eidsvågs kamp for likekjønnet ekteskapsinngåelse i kirken. Jeg er usikker på om dette er noe å be om unnskyldning for.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Odin Fredrik Rustad. Gå til den siterte teksten.
Vi hører ikke Jesus rådføre seg ofte med sine disipler om hva som er best

Heldigvis, siden Jesus ikke er her, så har vi ihvertfall en her på VD som vet nøyaktig hva Jesus ville ha ment. Man får vel forholde seg til han heretter?

Kommentar #7

Greta Aune Jotun

163 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Heldigvis, siden Jesus ikke er her, så har vi ihvertfall en her på VD som vet nøyaktig hva Jesus ville ha ment. Man får vel forholde seg til han heretter?

All forkynnelse relatert til troen på Gud skal prøves på Guds Ord, så hvorfor ikke gjøre det - og så fortelle resultatet av undersøkelsen.

Kommentar #8

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Gjør dem til mine disipler i det dere døper dem og lærer dem....

Publisert nesten 4 år siden

Dåp burde aldri hatt noe med medlemskap i et bestemt kirkesamfunn og stemmerett å gjøre.

Er ikke det egentlig ganske ubibelsk? I alle fall når de fleste ikke har fått opplæring.....

Kirken driver med halvgjort "arbeid" iflg befalingen@

Kommentar #9

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg foreslår at Bakkevig heller ber sine meningsmotstandere om unnskyldning for å sammenligne dem med en knivstikkende jødisk terrorist...

Kommentar #10

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Jeg er usikker på om dette er noe å be om unnskyldning for.

Jeg fatter ikke begrunnelsen!

Personlig tror jeg Eidsvåg godt makter å leve med Simonnes' spørsmål. Hvorfor lete opp konflikter? Det er mer enn nok til alle allerede.

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ikke uten videre

Publisert nesten 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jesus anså seg som menneskehetens tjener, ikke diktator over menneskers tro.

Kanskje kirken skulle forsøke å leve seg inn i eksempelet til den Jesus som vasket disiplenes føtter ved avskjedmåltidet?

Rustad ser ut til helt og holdent å ha gått glipp av Jesu ydmykhet overfor det folket han ønsket å tjene, som de utstøtte, de syke og de lidendes venn. Ikke som en opphøyet diktator.

Jesus er ikke,og kan ikke fungere som en værhane som tilpasser seg det folket til en hver tid finner på.

Jesus snakket faktisk utrolig skarpt til dem som forsøkte å friste ham til å gå en lettere vei for å legge til rette for frelse for menneskenes sjeler.
Jesus har heller aldri sagt at vi kan gjøre det som faller oss inn og leve som vi lyster i alle ting,og SAMTIDIG få velsignelse i livet.
 

Kommentar #12

Odin Fredrik Rustad

7 innlegg  15 kommentarer

Ja

Publisert nesten 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Rustad vil vel da heller ha diktatur?

Jeg ønsker kort og godt meritokratiets diktatur. Slik det er i alle fellesskap som ikke kan styres av tidsåndens blaff, men ønsker et fastankret utgangspunkt og retning.

Slik det var for disiplene. Slik det var for apostlene. Slik det var for St. Augustin. Slik det var for St. Aquinas.

Hvis diktaturet de levde under tillot dem å blomstre på en slik måte takker jeg med et rungende ja til et slikt diktatur.

- OR

Kommentar #13

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Odin Fredrik Rustad. Gå til den siterte teksten.
Slik det er i alle fellesskap som ikke kan styres av tidsåndens blaff, men ønsker et fastankret utgangspunkt og retning.

Så lev selv etter denne fastankrede utgangspunktet og rettning da! Uten at du trenger å prakke dette på andre som ikke vil leve i et slikt tankefengsel av et diktatur...

Hvorfor er det så om å gjøre å prakke dette på andre i den tro at det å følge noen påstander i en bok er det ultimate utgangspunktet for alt mulig rart? For det er åpenbart ikke det. De fleste mennesker i vårt samfunn i dag går en høy gang i jesus sin såkalte moral, så hvorfor ønske å ødelegge noe bedre med noe som åpenbart er dårligere? Hvis du syntes dette er så bra så lever du etter dette selv. Det står deg helt fritt å gjøre det, det står deg ikke fritt å tukte dette over på andre...

Kommentar #14

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Statskirken, en bjørnetjeneste

Publisert nesten 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Hvis du syntes dette er så bra så lever du etter dette selv. Det står deg helt fritt å gjøre det, det står deg ikke fritt å tukte dette over på andre...

Det er nettopp dette som er grunnlaget for å oppløse statskirken. La troende få leve troens liv og la de sekulære og annerledes troende få leve sine liv.

De som vil tviholde på statskirkekonseptet gjør alle en bjørnetjeneste.

Kommentar #15

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er ikke snakk om å leve som det faller oss inn eller leve som vi lyster

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jesus er ikke,og kan ikke fungere som en værhane som tilpasser seg det folket til en hver tid finner på.

Jesus snakket faktisk utrolig skarpt til dem som forsøkte å friste ham til å gå en lettere vei for å legge til rette for frelse for menneskenes sjeler.
Jesus har heller aldri sagt at vi kan gjøre det som faller oss inn og leve som vi lyster i alle ting,og SAMTIDIG få velsignelse i livet.

Det er selvfølgelig ikke en følge av mitt synspunkt på hva slags kirke jeg ønsker, at jeg mener folk skal oppfordres til å skeie ut i alle retninger.

Det er heller ikke min mening at Jesus skal brukes som en værhane.

Det dreier seg om hva slags trosgrunnlag vi ønsker for vår kirke. Jeg ønsker en kirke uten dogmer og uten troskrav.

Holt kan jo tenke over følgende:

To personer er i kirken: Den ene reiser seg og fremsier trosbekjennelsen ganse overfladisk og rutinemessig uten å tenke stort gjennom hva han sier.

Den andre personen reiser seg ikke, men blir heller sittende og ber en inderlig bønn fra hjertet til Gud om fredelig sameksistens og kjærlighet på jorden.

Ser du forskjellen i å fokusere på det rent ytre i troen, og det å fokusere på inderlighet og bønn til Gud?

Jeg ønsker en kirke som fokuserer mer på det siste, og som oppgir de ytre troskravene, som mange føler seg ille til mote over å måtte fremsi.

Selvsagt skal kirken oppfordre menigheten til å leve rettskaffent, ærlig og i samsvar med sin samvittighet. Jeg skjønner ikke at det jeg går inn for, kan tolkes som at folk skal "velte seg i synd" for å sette det på spissen.

Mvh Sverre

Kommentar #16

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Diktatur for de ytterst få fremfor demokrati for de fleste

Publisert nesten 4 år siden
Odin Fredrik Rustad. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker kort og godt meritokratiets diktatur. Slik det er i alle fellesskap som ikke kan styres av tidsåndens blaff, men ønsker et fastankret utgangspunkt og retning.

Slik det var for disiplene. Slik det var for apostlene. Slik det var for St. Augustin. Slik det var for St. Aquinas.

Hvis diktaturet de levde under tillot dem å blomstre på en slik måte takker jeg med et rungende ja til et slikt diktatur.

Ytterst få mennesker trives med å leve i diktatur i år 2015.

Men for dem som er fornøyd med at kirken kun har en minimenighet, passer det sikkert fint.

Moderne menensker, som opplever å ha en fri tanke, og som lever i et samfunn der vi oppfordres til å stole på vår frie tanke, vil selvsagt aldri bli fornøyd med trosdiktatur!

Vi krever noe mer.

Kirken har kun EN mulighet til å overleve som en kirke som kan favne mange: Å gå vekk fra dogmer og trospåbud.

Mvh Sverre

Kommentar #17

Øyvind Norderval

13 innlegg  462 kommentarer

Kirkelig demokrati

Publisert nesten 4 år siden

Helge Simonnes, Espen Ottosen og en del andre er bekymret for at "kjernemenigheten" ikke skal ha den samme kirkelige innflytelse som før. Jeg spør med Jesus: "Hvorfor er dere redde?" Å operere med en menighet av spesielt kvalifiserte mot et B-lag av mindre kvalifiserte kalles for donatisme, en skismatisk retning som ble fordømt på kirkemøtet i Arles i 313. Når kirken døper, må dette også medføre at alle kirkens medlemmer står på like linje. Det har vært kirkens lære i uminnelige tider. Men så har vi da denne vekkelseskristendommen i DnK som hevder det motsatte. Derfor håper Simonnes og Ottesen på lav valgdeltagelse. Det de ikke skjønner, er at det myndige legfolk ikke lenger er hva det var. Fra å være vekkelseskristendom og indremisjon er det nå vanlige medlemmer av kirken som er sitt forhold til kirken bevisst, og som ikke ønsker den ensretting som separatistene representerer. De er redde for at kirken skal tas fra dem. Derfor håper jeg nå på det kirkelige demokrati, at kirken kan gå en ny tid i møte uten diktat fra fraksjoner som representerer et mindretall som til stadighet truer ned brudd hvis det ikke får viljen sin. Det dreier seg tross alt om mennesker.

For øvrig, takk til Trond Bakkevig for et høyst oppklarende innlegg mot VL.

Delta derfor i det kirkelige valg. Den norske kirke står ved en skillevei!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere