Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Det usagte i flyktningdebatten

Ordskiftet om flyktningkrisen blir styrt av det som ikke 
blir sagt. Det må Erna Solberg ta ansvar for.

Publisert: 27. aug 2015

Forrige uke gikk Frps 
Carl I. Hagen ut og foreslo at Norge bør kopiere Australias flyktningpolitikk. Ifølge Hagen slipper de ikke inn båtflyktninger under noen omstendighet, men sender dem tilbake.

Samtidig: «Teltleirene blir stadig 
flere: Rekke på rekke av enkle, hvite plasttelt. Familier deler på en madrass. De har alt de eier i et par plastposer. Men dette er ikke Afrika. Det er Tyskland, Østerrike, Frankrike, Hellas og Ungarn», skriver VG i en reportasje.

Onsdag formiddag hadde NRKs nettsider bilder av fortvilte 
syriske flyktninger som krabbet 
under nyoppsatte piggtråd­gjerder på grensen mellom Serbia 
og Ungarn. Babyer og eldre er 
med på den farefulle ferden.

Stillingskrig. Mens den huma­nitære kristen vokser foran 
øynene på oss, går Hagens uttalelse om Australia inn i rekken 
av Frps innvandringspolitiske utspill. Like sikkert som at Frp drar «innvandringskortet» rett før valget, er det at menneskerettighetsorganisasjoner, solidaritetsbevegelsen, Venstre, KrF og SV svarer med moralsk fordømmelse. Så ender det i stillingskrig.

Blant Aps og Høyres politikere 
kjenner mange et ubehag ved Frps innvandringsretorikk. Flere er dessuten irriterte over at Frp ikke snakker sant om Norges mulige handlingsalternativer i disse spørsmålene.

Det Solberg vet. Det er vanskelig å tenke seg at ikke også statsminister Erna Solberg har det slik. For til tross for at hun gjentatte ganger har uttalt at 
syriske flyktninger skal «hjelpes der de er», vet Solberg utmerket godt at det ikke er mulig å sende ut alle, slik Hagen hevder.
Hun vet at Australia sender flyktinger til fengselsliknende leire i Stillehavet. Ifølge mastergradsstudent Rachel Stølan blir behandlingen av disse flyktningene klassifisert som tortur av FNs torturkonvensjon.

Mange Høyre-folk har et hjerte som banker for mennesker i nød. Disse vemmes når Frp bidrar til å polarisere debatten om innvandring og islam. Overfor meg omtalte en sentral høyremann Per Sandberg som en «vulgærpopulist». Men han sa nei takk til å utbrodere det offentlig på grunn av husfreden.

Slik er det også med sen­trale arbeiderpartipolitikere. For dem er det ikke husfreden, men 
erkjennelsen av at mange i Ap deler Frps uro over den økende innvandringen.
Dermed tar de ikke belastingen ved å korrigere Frps halvsannheter. Sammen bidrar 
Høyre og Ap til at det usagte 
får styre den innvandrings­politiske debatten i Norge.

Taushet. Dette usagte kan summeres opp i minst tre 
punkter: For det første: Vi kan ikke kaste ut alle, slik Hagen foreslår. Norge har en rekke 
forpliktelser vi har undertegnet internasjonalt. For det andre: Vi har en rekke moralske forpliktelser som et demokratisk land.

For det tredje: Det er svært krevende å ta imot mange flyktninger. Tar vi imot mange nok, vil det endre landet vårt. Integreringen er en megautfordring som sentrale politikere både må erkjenne og anerkjenne. Det er ikke rart at folk er redde. Likevel bør og må vi ta imot flere.

Det beste eksempelet på Frps halvsannheter er uttalelsene om mulla Krekar. Å få ham ut av 
Norge var Frps største fanesak gjennom flere valgkamper. Få nordmenn ønsket at han skulle bli, og alt tyder på at Frp vant velgere på sin harme mot Krekar.

Men da Anders Anundsen tok over som justisminister, fikk pipa en annen lyd. Til TV 2 sa han i januar: «Jeg håper velgerne har forståelse for at vi ikke kan sende en mann rett i den sikre død».

Dessuten sa han: «Jeg skulle 
ønske jeg kunne sendt mulla 
Krekar ut av Norge når han 
løslates, men vi må forholde 
oss til menneskerettighetene uavhengig av hvilket parti vi tilhører og uavhengig av hvem som sitter i justisministersetet».

Så hvorfor tar ikke Erna Solberg Carl I. Hagen i lære når 
han og Frp kommer med nye halvsannheter? Hvorfor sier hun ikke at det er umulig for Norge å sende alle ut. At det ikke går å la naboland som Tyskland og Sverige ta støyten. Eller at Norge ikke kan se på at land i Afrika og Midtøsten knekker sammen på grunn av vår tids største 
humanitære krise, uten at Norge tar sin del.

Det er ufattelig. Også internt i Høyre er det folk som mener Solberg må sette Frp på plass offentlig. Om hun skal beholde troverdigheten.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 27.08.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Den situasjon Norge og Europa er i nå er langt mer ekstrem enn at vi kan kjøre det vanlige Frp mot røkla kortet

Publisert over 4 år siden

Europa og Norge må finne en vei med hvordan håndtere den nåværende folkevandring i retning Nord-Europa.  Landene må snarest finne en felles plattform og en felles holdning til håndtering av miksen av migranter og reelle flyktninger.  Det som kan være en definisjon er at det kun er de som er i behov av beskyttelse som kan søke - og da midlertidlig opphold, mens de som ankommer riket med kun et håp om å få en bedret hverdag - altså en fattig søker velferd og smuler fra de rikes bord - skal returneres prompte.  De er rett og slett for mange til å gå mange runder med advokater og styr - her vil adressen si hvorvidt det blir retur eller ikke pr. omgående.  D.v.s. at de fleste som kommer fra Afrika er returbare.

Et annet spørsmål knytter seg til de 8000 - hvis det nå daglig ankommer folk med adresse Syria - vil de gå inn i de 8000? - altså at de har beveget seg til en allerede klarert plass eller vil disse komme i tillegg - eller gå på kvoten for neste år - eller?

Norge er jo ikke Australia, men når du ser denne snutten som potenielle migranter sikkert finner på nettet, så mangler det bare en R for at dette ble et veldig norsk budskap

https://www.youtube.com/watch?v=BypuBsE_Eq8

Selvsagt deler mange Frp's uro av innvandringen og særlig islam iblant oss - selvsagt deler mange Hagens utspill om enn ikke sagt på den måten og så krasst.  Mennesker som kjenner uro og er kritiske har selvsagt lov til det - det skulle bare mangle.  I Sverige er folket i ferd med å våkne opp fra naiv noblehumanisme og innser at landet ikke lenger er det som det en gang var - SD er for tiden Sveriges største parti.  Mennesker som tenker slik er jo ikke mot mennesker i nød - sannheten er jo at det er umulig å hjelpe andre.  Vi kan heller ikke åpne opp for ukontrollerbar kolonisering.  Vi må selvsagt ha mest mulig oversikt over hvem det er som banker på - hvis de gjør det - og hvor de kommer fra og hva de har med seg i bagasjen.

Nei, vi kan ikke kaste ut alle - men slik situasjonen er nå så må lista settes høyere slik at de som virkelig er i behov av beskyttelse er de som får midlertidlig opphold.  Når behovet for beskyttelse opphører, så skal de ut.

Jo, Norge har satt seg i ei knipe ved å gå høyt ut med å være godhjertet internasjonalt inntil det dumsnille.  Norge har strødd om seg med penger uten at det har vært krevd noe tilbake av resultater eller regnskap.  Vi har gitt FN et inntrykk av at vi via fredsprisen er anvendelig til det meste i godhetens tjeneste.  Nå er vi i endring - vi er ikke lenger en oppadgående oljenasjon - arbeidsledigheten er på vei oppover - våre skoler lærer ikke barna det vi skal, prestasjonene synker oppsiktisvekkende og verdenøkonmien er sårbar.  Her håpes det at Norge greier å tenke med hodet og ikke med følelsene - de som gir Aalborg kvalme hvis hun ikke får det som hun vil.

Selvsagt er det krevende å ta imot - der er vi tydeligvis enige.

Kommentar #2

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Biafrakrisen

Publisert over 4 år siden

Biafrakrigen, også kjent som den nigerianske borgerkrigen, som utspilte seg mellom 6. juli 1967 – 15. januar 1970 var en politisk konflikt utløst av en utbryterprovins i det sydøstlige hjørnet av Nigeria, som erklærte uavhengighet som Republic of Biafra. Krigen ble beryktet for den sultkatastrofen som oppstod i enkelte av de krigsrammede områdene, og påstander om folkemord begått av Igbo-stammene som hadde tilholdssted i disse områdene.

Dette var den første store humanitære katastrofe vi ble kjent med etter krigen.

Det ble sendt en mengde med hjelp til de som var i nød.

Men det var ikke i noen i sin  villeste fantasi ville foreslå at  disse menneskene skulle komme til Norge og  hjelpes  her.  Grunnen var enkel: det er de færreste som ville klare å etablere seg  og integreres i landet. Vi ser hvor vanskelig det er for etniske nordmenn, mange faller av og ender på Nav. Hvor mye vanskeligere vil det ikke være for de som kommer fra en annen kulturkrets. 

Hvor kom denne tanke fra at de må hjelpes her?

Det er som om at de akutt syke som sendes på sykehus de skal forbli der?

Ansvaret for denne katastrofen må legges på  de muslimske land og den  må løses der.

De som er kommet inn i Europa må selvsagt hjelpes.

EU er handlingslammet og solidariteten mellom landene  er ikke tilstede. Det er som før at det er Tyskland som må  ta de største byrdene.

Når en ikke løser flykningeproblemet så øker motsetningene  mellom partiene (og folket). Ifølge trådstarteren er jo en stor del av oss som er kritiske, rasister. Det er uverdig å stemple folk på en slik måte. Det må være mulig å mene at det å ta imot slike store mengder flykninger, vil forandre hele samfunnsstrukturen.

Kommentar #3

Per Steinar Runde

220 innlegg  2476 kommentarer

Ingen val?

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Det er svært krevende å ta imot mange flyktninger. Tar vi imot mange nok, vil det endre landet vårt. Integreringen er en megautfordring som sentrale politikere både må erkjenne og anerkjenne. Det er ikke rart at folk er redde. Likevel bør og må vi ta imot flere.

Kvifor meiner Aalborg av vi "bør og må" ta i mot fleire migrantar sjølv om det vil "endre landet vårt" og fleirtalet av folket etter alt å døme ikkje ønsker det?

Og vidare skriv ho:

Hvorfor sier hun ikke at det er umulig for Norge å sende alle ut. At det ikke går å la naboland som Tyskland og Sverige ta støyten. Eller at Norge ikke kan se på at land i Afrika og Midtøsten knekker sammen på grunn av vår tids største 
humanitære krise, uten at Norge tar sin del.

Viss det er Tyrkia, Libanon og Jordan ho her siktar til, kunne vi forsørga hundre flyktningar der for kvar vi tek i mot her. Og korkje Tyskland eller Sverige er nøydde til å gje varig opphald til alle asylsøkjar, ikkje eingong folk frå Syria. Eingong må det vel bli fred også der, slik at folk kan flytte attende.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Ordskiftet om flyktningkrisen blir styrt av det som ikke 
blir sagt. Det må Erna Solberg ta ansvar for.

Jeg kunne velge mye fra dette innlegget som jeg er stort sett enig med Aalborg i. Særlig treffer hennes karakteristikk av Høyrefolk godt for egen del, og jeg vet at mange konservative med et intakt og helhetlig menneskesynn deler disse synspunkter. I tillegg finnes det mennesker utenfor den mest konservative kretsen som også er enige. Det ser vi i AP men også i andre partier. 

Når jeg henger meg på dette sitatet er det fordi det er så sant at debatten blir styrt av det som ikke blir sagt. Flyktningene er selv i ferd med å ta initiativet i saken. De gjør som i det britiske Underhuset eller som folk i mange andre land har gjort tidligere; de stemmer med føttene. Føttene leder dem ut over hele verdensdelen og de inntar land etter land.

I tidligere tider, da man reorganiserte verden etter Den Kalde Krigen, fremholdt flere denne type konflikter som den nye tids konflikter. I og med at blokk-konstellasjonene var borte, ville etniske konflikter komme frem. De siste 25 år har vist oss at dette er sant, og flyktningekrisen er en variant av etniske konflikter. Vi har hørt om skrekkscenarier rundt hva som ville skje hvis afrikanerne satte seg i bevegelse hvis vi ikke gjorde nok for å holde dem der de er. Nå er det først og fremst araberne som kommer og de har afrikanerne i helene. De har kommet oss i forkjøpet, men situasjonen er spisset ved krigen i Syria slik at vi har to flyktningestrømmer på en og samme tid. 

Erna Solberg må naturligvis handle på denne bakgrunn. Nå kan vi antagelig glemme de 8000. Nå må vi lete etter andre løsninger fordi det ikke vil være noe sted å sende menneskene til, eller hjelpe "der". Vi lot være å handle tilstrekkelig i Afrika, vi dro føttene etter oss med å hande i Syria. Nå kommer Afrika og Syria til oss og det avkrever handling. Det som er mest interessant å diskutere nå er hva vi skal gjøre for å møte det som er i ferd med å skje. Hvordan skal vi mestre, hva skal vi gjøre overfor menneskene med uendelige tragedier bak seg før de står ved våre grenser, når de når frem? Her vil vi prøves på de norske verdier som vi har snakket så mye om og diskutert for å definere innholdet i. Nå vil det vise seg hva disse verdiene mon være. 

Tiden da vi kunne lene oss tilbake med kaffen og cigaren går mot slutten. Vi kommer til å få nok å stå i med de nærmeste årene og vi kan ikke unnskylde oss. Det er opp til oss å ta imot hansken som kastes foran oss. 

Kommentar #5

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hvor er "palestinerargumentene"?

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Ordskiftet om flyktningkrisen blir styrt av det som ikke 
blir sagt.

Det som savnes er de argumenter som systematisk brukes mot israelere i palestinerkonflikten. I denne debatten blir Israel etablert som syndebukk og de kreves hjemvendigsrett for palestinere. Disse kravene er ikke-eksisterende ovenfor de fleste andre flyktninger, bare palestinerer er gjenstand for slik moralsk forargelse. Alle andre flyktninger skal visstnok integreres i vesten. palestinere er åpenbart ikke verdt integrering. De tvinges til å leve under israelsk "okkupasjon". Derimot skal syrere tydeligvis ikke tvinges til å leve under IS eller andre opprørsgruppers sin okkupasjon. Det som er særdeles iøynefallende er at israelere som er defintivt langt mer humane enn iS og lignende er gjenstand for langt mer politisk press enn de som etablerer borgerkriger og massemyrderier i midtøsten. Ingen demonstrasjoner, lite engasjement i debattspalter, ingen beskyldninger om å bryte menneskerettigheter osv. Bare kjølige kommentarer om "fakta" og nåde den som forsøker å sette fokus på islam som pådriver-faktor i tragediene utenfor Israels grenser.  Løsningen på flyktningeproblemet til Europa er åpenbart. Flyktningen skal ha hjemvendingsrett til et demokratisk land med sivil sikkerhet og borger-rettigheter.   

Kommentar #6

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Falsk humanisme

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Blant Aps og Høyres politikere 
kjenner mange et ubehag ved Frps innvandringsretorikk.

Og jeg føler et ubehag med å lese de uansvarlige innleggene fra Vårt Lands samfunnsredaktør. Å ta inn migranter til Europa vil bare føre til at flere risikerer livet. Aalborgs tidligere parti KrF er også medansvarlige for disse lidelsene fordi de gikk inn for å bombe Libya i filler og legge alt i hendene på islamister og menneskesmuglere.

Slik vil Demokratene stoppe tragediene i Middelhavet

For et vanlig menneske er det ikke mulig å forholde seg likegyldig til de menneskelige lidelsene som fyller TV-skjermene hver dag. Dette er bilder som gjør et meget sterkt inntrykk på alle, også Demokratenes politiske nestleder Ellen Simonsen.

– Det er vondt å se på de menneskelige lidelsene av de som drukner i Middelhavet, og det er ikke mulig å være uberørt over de tragediene vi er vitne til. I Demokratene er vi glade for at Norge bidrar med skipet Siem Pilot for å redde liv, men i stedet for å transportere migrantene til Europa, må vi etablere mottaksstrukturer i nærområdene rundt Middelhavet, i Libya og Tyrkia for eksempel, sier hun.

Simonsen er nøye med å skille mellom migranter og flyktninger, noe også Rita Karlsen fra Human Rights Service har skrevet godt om i artikkelen «Skam på den som ikke». – De aller fleste som legger ut på den risikable farten over Middelhavet er migranter, ikke flyktninger, sier hun.

Look to Australia

Australia har hatt problemer med illegale innvandrere som forsøker å ta seg inn i landet i en årrekke. Men i september 2013 iverksatte Australia det som kalles «Operation Sovereign Borders». Operasjonen består i flere ulike tiltak.

Det er innledet et samarbeid med Indonesia med sikte på å stanse menneskesmuglingen derfra. Følgende tiltak er iverksatt:

en kampanje for å informere om at menneskesmugling er kriminalitet støtte til informanter i Indonesia som varsler indonesisk politi om forsøk på menneskesmugling et program for dusører som leder til at menneskesmuglere blir arrestert et program for kjøp av gamle båter som kan tenkes å bli brukt til menneskesmugling (dette programmet er dog ikke iverksatt etter protester fra indonesiske myndigheter)

Noen immigranter klarer å nærme seg kysten av Australia til tross for tiltakene i Indonesia. Båter med ulovlige innvandrere tillates ikke lengre å søke australsk havn. I stedet blir de ført til bake til havnen de kommer fra. Eller til flyktningeleiere i øystatene Nauru eller Papua New Guinea. De som har behov for beskyttelse, får det i Nauru eller Papua New Guinea.

Uhyre vellykket

Nettsiden «Abolish Forheigness» fører statistikk over alle dødsfall knyttet til australsk grensekontroll, asylmottak og forsøk på ulovlig innvandring.

I følge nettsiden døde 217 mennesker som forsøkte å ta seg inn i Australia i 2013. I september 2013 ble Operation Sovereign Borders ble iverksatt. Som et resultat av operasjonen falt antallet døde til 4 i 2014! Takket være den uhyre vellykkede innvandringspolitikken falt antallet dødsofre med 99% !

– Til tross for at Demokratene er motstandere av norsk medlemskap i EU er vi tilhengere av europeisk samarbeid når kontinentet står overfor felles utfordringer. Den største utfordringen nå er hordene som kommer over Middelhavet i kjølvannet av befolkningseksplosjonen i Afrika, sier Simonsen.

EU har ikke vært i stand til å løse sin viktigste utfordring.

– Vi vil at Norge skal bevilge betydelige bidrag til operasjoner tilsvarende de Australia har satt i verk i regi de landene som har kyst mot Middelhavet. Eller til en felles europeisk operasjon i regi av EU. Vel og merke dersom det er politisk vilje i EU og landene rundt Middelhavet til å ta i bruk samme type virkemidler som Australia har tatt i bruk, sier nestlederen.

____________

Så får vi se om samfunnsredaktøren faktisk nedverdiger seg til å bidra i en debatt på VD eller om det er mer behagelig for henne å fortsette i sitt eget ekstremt politisk korrekte ekkokammer hvor hun slipper å bli utfordret med ubehagelige spørsmål.... Hvor er du Aalborg? Føler du deg for viktig til å delta i kommentarfeltet på egne innlegg? Hvorfor er en mann som Erling Rimehaug så mye bedre enn deg?

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Denne kronikken verserer på FB i kveld. Det er ikke så mye å legge til for egen regning, men jeg synes den har sin plass her for å fylle ut bildet noe. 

http://www.vg.no/nyheter/meninger/flyktningkatastrofen-i-middelhavet/alle-nye-ideer-maa-paa-bordet/a/23513303/

En ny tid innvarsles, og vi må tenke videre enn vi tidligere trodde skulle være nødvendig. 

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Denne kronikken verserer på FB i kveld. Det er ikke så mye å legge til for egen regning, men jeg synes den har sin plass her for å fylle ut bildet noe.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/flyktningkatastrofen-i-middelhavet/alle-nye -ideer-maa-paa-bordet/a/23513303/

En ny tid innvarsles, og vi må tenke videre enn vi tidligere trodde skulle være nødvendig.

Sylo Tarakus kronikk, som du lenker til, er klok og balansert, synes jeg.

Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er ikke særlig konstruktivt

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Forrige uke gikk Frps 
Carl I. Hagen ut og foreslo at Norge bør kopiere Australias flyktningpolitikk

At Vårt Lands samfunnsredaktør, i en alder av 2 år, gulper opp hva "onkel" Carl måtte ha sagt.

Kunne vi heller ikke snakke om hva Saudi-Arabia, som velter seg i luxus kunne ha gjort. Hvorfor er det så få som kommer med kritikk i den retning.

Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Saudi-Arabia?

Publisert over 4 år siden

Dersom du selv måtte flykte fra krig og terror - ville du da ha valgt Saudi-Arabia som "fristed"?

Kommentar #11

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel...

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dersom du selv måtte flykte fra krig og terror - ville du da ha valgt Saudi-Arabia som "fristed"?

Kanskje ikke akkurat det men burde vi ikke kunne forlange at de bidro litt mer i flyktningeproblematikken, i stedet for å bruke millioner av kroner på å bygge moskè-er i Europa?

Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg er tilbøyelig til å mene at det likner en direkte ondskapsfull tanke å antyde at Saudi-Arabia kan være en frihavn for dem som flykter fra IS...

Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg mener

Publisert over 4 år siden

De kan bidra med penger.

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De kan bidra med penger.

Til hva?

Kommentar #15

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

FN

Publisert over 4 år siden

http://www.nrk.no/verden/fn-i-pengekrise_-ma-kutte-matkupongene-til-1_7-millioner-syriske-flyktninger-1.12076007

Nå er denne artikkelen vel et halvt år gammel men FN trenger alltid penger til å hjelpe.

Kommentar #16

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Nasjonal tenkning eller felles europeisk?

Publisert over 4 år siden

Som Taraku skriver så presser migrasjonskrisen det europeiske folk ut av fellestenkning - det håpes at migrasjonsarmeen bare vandrer gjennom "vår" nasjon for å prøve å slå rot i en håndfull forhåndsreklamerte reisemål der vi er med i pokerslaget.

Her er det mye som kan skje - at Schengen-avtalen bryter sammen - i dag er flertall i Frankrike, Storbritannia, Italia og Tysklandfor å gjeninnføre nasjonal grensekontroll.

EU vil bli hardt prøvet.  Økonomien er ikke lenger det som den var.  Nasjonene er ikke så bærekraftige at de tåler en permanent migrasjonsstrøm over år.

Det sier seg selv at landene - selv de naive og godhjerta - har ikke asylsystem som fungerer for horder.  Her må det europeisk fellestenkning til og trolig nye vurderinger for hvem som er i behov av beskyttelse og hvem som er fattig - og kun fattig - sammen med et hopehav andre - disse er det ikke rom for å behandle eller hjelpe og retur må skje snart.  Det må plukkes ned til noen land mer enn andre som gir forrang og eksempelvis Eritrea er ikke lenger blant de. 

Og det er helt riktig som Taraku skriver det er demokratiet generelt som må ta et internt fellesansvar - skjer ikke det så vil det mye omtalte Brytningssamfunnet komme - ivaretagelse av de innfødte må skje i takt med nasjonens helhetlige innvandringståleevne.  Og - vi må ta inn over oss - vi har ikke mulighet til å hjelpe alle som ønsker akkurat vår bistand.  Vi kan hjelpe noen og de skal vi ta oss godt av.  Greier Europa som helhet å jobbe fram hvordan denne situasjonen skal håndteres og fordeles, så er jo det selvsagt førende for alle - men noe sier meg at der er ikke alle nasjonene.

Kommentar #17

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Kvoteflyktninger er det nok mulig å holde en viss kontroll på.  Sitatet under er fra Dagbladet tidligere i sommer, før massene satte seg i bevegelse.  Det kommer til å bli tøffe tider framover.  Kan noen huske  våren 2014, da Norge noen dager var på tå hev ?  Men siden har debatten gått ut på politiets  bevæpning og et par vådeskudd.

Dessverre er det noen som forsøker å utnytte og misbruke flyktninginstituttet. Vi har avslørt flere kvoteflyktninger med tilknytning til al-Nusrafronten og ISIL, bekrefter politioverbetjent Svein Erik Molstad overfor Dagbladet.

Kommentar #18

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Vi bør lytte til Taraku.

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Sylo Tarakus kronikk, som du lenker til, er klok og balansert, synes jeg.

Taraku er nok en gang mannen som makter å sette saken i et perspektiv jeg tror svært mange kan slutte opp om. De fleste forstår nok at vi ikke kan la verdens flyktninger seile i sin egen sjø. Dessverre ser det ut til at de færreste, fra "begge leire", evner å favne hele bildet. Dette har Taraku, gjentatte ganger, vist at han kan.

Håper våre politikere er oppmerksomme på hvilken ressurs denne mannen er.

Kommentar #19

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Aalborg bidrar selv til polarisering

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Disse vemmes når Frp bidrar til å polarisere debatten om innvandring og islam.

Jeg synes Aaalborg selv bidrar i høy grad til å polarisere debatten! Hun skyver "misfornøyde" høyrefolk foran seg og forsøker å splitte Høyre og FrP.

Hun omtaler FrP-folk på en nedsettende og mistenkeliggjørende måte. Hun omtaler også Carl I Hagens forslag på en omtrentlig måte. Meg bekjent, gikk han ikke inn for å sende folk tilbake til det store intet, men å opprette oppsamlingsleire på den andre siden av havet, for at man derfra kunne avgjøre hvem som var reelle flyktninger, FØR de hadde risikert sitt eget og sine barns liv på havet.

Aalborg bruker den velbrukte taktikken til de moralsk forargede som selv synes de er så innmari mye bedre og snillere mennesker enn FrP. Hun fremhever sin egen moralske fortreffelighet og bidrar til stor polarisering og splittelse i debatten. Ja, hennes fremste agenda er tydeligvis å forsøke å skape splittelse mellom H og FrP.

Det er selvsagt utrolig tøysete å påstå at FrP trekker "innvandringskortet" før valg. Alle partiene diskuterer flyktningestrømmen, men når Aalborg og hennes like diskuterer innvandring er det helt lagalt og moralsk høyverdig, mens når FrP diskuterer innvandring så er det kynisme og beregnende. Mener Aalborg at hennes eget parti skal få ha monopol på å diskutere den store flyktningestrømmen inn i Europa?

I virkeligheten er saken med flyktningestrømmen uhyre enkel for Norges vedkommende. Enhver flyktning som kommer til Norge vil selvsagt bli underlagt helt tradisjonell vurdering som vi har lang erfaring med. Ekte asylsøkere vil bli skilt fra immigranter, og kun de ekste asylantete vil få bli.

Dersom det viser seg at det store flertallet av båtflyktninger ikke oppfyller kravene til asyl, vil de fleste av dem bli returnert. Og deres store anstrengelser vil være helt forgjeves og bortkastet.

Man kan jo kanskje spørre om de som hilser den store strømmen av flyktninger velkommen kanskje blir flyktningenes aller største fiende, når det etter hvert går opp for flyktningene at de vil bli sendt hjem igjen.

Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at det er inhumant å samle flyktningene i leire før de krysser havet og før de kommer til Europa, fremfor at de skal gjennom enorme belastninger ved å krysse havet med risiko for livet, og krysse Europa til fots, for så i bli hjemsendt når de kommer til Tyskland, Sverige, Norge osv.

Som vanlig ønsker de i egne øyne moralsk høyverdige å utnytte flyktningestrømmen til egen fordel og gjøre seg selv til verdensmestere i kampen om snillheten.

Jeg vet ikke hvor glade disse "flyktningene" blir, når de forstår at den enorme gjesfriheten avløses av hjemsendelse.

Kan vi kanskje be om litt mer realisme og uforsonlighet i kommentarene? Å beskylde andre for polarisering når man selv utnytter uenighet til det ytterste for å skape splittelse, fremstår ikke helt troverdig.

Mvh Sverre

Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Sorry, det skulle være "forsonlighet"!

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Kan vi kanskje be om litt mer realisme og uforsonlighet i kommentarene?

Håper de fleste skjønte det!

Mvh Sverre

Kommentar #21

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hva er et folkemord ?

Publisert over 4 år siden

Jeg har sett litt på ordet folkemord, dette begrepet dekker  ikke  bare aktiv avliving av  medmennesker av annen  etnisitet.   Men folkemord er også  å presse folk vekk til et liv der det ikke finnes håp,  og der de ikke finnes mennesker som er villige til å hjelpe.

Situasjonen i Syria er litt annerledes, det er snakk om å tilintetgjøre eget folk som ikke vil underkaste seg. en religion, en styreform.  Hundretusener har greid å rømme.

Hva har verdenssamfunnet tenkt å gjøre med en stat av mordere ?

Kommentar #22

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hva har verdenssamfunnet tenkt å gjøre med en stat av mordere ?

Skal man dømme ut fra dagens gjøren, så vil det bli gjort svært lite. Om noe. Dessverre.

Kommentar #23

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Hva har verdenssamfunnet tenkt å gjøre med en stat av mordere ?

Hvis det vil være noen man kan stille for retten kan det tenkes en særdomstol som etter Rwanda og før det Cambodia, for øvrig i tradisjonen fra Nürnberg. I Syrias tilfelle er det interessant om man kan sikre seg den aller øverste eliten. Fra Nürnberg har vi det knesatte prinsippet om at man ikke bare kan skylde på at man fulgte ordre. Man har et personlig ansvar også. I Syria er det naturlig å tenke seg at dette særlig vil stå i fokus under en paternalistisk monarkisk struktur, men det kan derfor være særdeles viktig å få det prøvet i en islamsk sammenheng. Ikke minst kan de mange rop på at Allah er stor hver gang man fyrer av en kule bli et interessant tema i en slik rettssak, men jeg tror jeg vet svaret på det spørsmålet. 

Kommentar #24

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Ingen hjelp fremkommet der de er

Publisert over 4 år siden

Vi skal hjelpe "der de er" heter det. Hvilken god idé i seg selv! Men så skjer det ikke. 

Alle som har lovet penger i bøtter og spann til der de er betaler ikke inn i tråd med sine løfter. Slik som med Palestina i fjor, hvor knapt 20% av lovede midler er kommet inn, skjer det samme med flyktningene fra Midt-Østen. Hjelpeorganisasjonene og NGOer får ikke inn de midlene de trenger og som er lovet. 

I dag står løftemakerne nakne tilbake. Det var aldri hensikten å hjelpe der de er. Det var et tiltak for å spare penger, for å slippe unna. 

Kommentar #25

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det vil være noen man kan stille for retten kan det tenkes en særdomstol som etter Rwanda og før det Cambodia, for øvrig i tradisjonen fra Nürnberg.

Først må landet gjenvinnes. De millioner av unge menn som kommer formodes å ha fedrelandskjærlighet som andre flyktninger. Disse må mobiliseres og utdannnes. Gis utstyr og støtte for å gjenvinne landet. Problemet blir i første omgang å sile ut de mange IS femtekolonister og trojanere blandt dem. Flyktningeeksport er selvsagt en del av IS's politikk.

Men annen mulighet finnes ikke. Når flyktningeantallet passerer 100.000 bare for Norges del, vil flere skjønne det. 

Kommentar #26

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Flyktningeeksport er selvsagt en del av IS's politikk.

Men annen mulighet finnes ikke. Når flyktningeantallet passerer 100.000 bare for Norges del, vil flere skjønne det.

Dette er rett og slett tøv, Nisi.

Kommentar #27

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Begrunnelse etterlyses,så kan vi diskutere.

Publisert over 4 år siden

Så får Kristiansen begrunne hvorfor dette er tøv. Med foreløpig 4 millioner syrere på flukt, vil Norges beskjedne antall forsiktig regnet måtte bli  minst 100.000 hvis vi skal ta vår andel-.  NB - det snakkes nå om  syrere, ikke forfulgte afrikanere.  Alternativt  hvordan vi skal si stopp når alle partier er enige om at vi ikke kan skaffe hus, arbeid og sosiale ytelser til flere.  Mens flere presser på.

Eller var tøvet tanken om at flyktningene selv må å bidra til å ta sitt land tilbake ?

Men det  forståelig at  til og med beste  av oss  får kjølige føtter når de nærmeste årenes  virkelighet åpenbarer seg.  Best å skyve slike tanker vekk som tøv.

Kommentar #28

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Eller var tøvet tanken om at flyktningene selv må å bidra til å ta sitt land tilbake ?

De små glimtene vi ser fra flyktningenes historier som kommer frem i mediene ser de fleste for seg at de skal hjem igjen. De er slett ikke her for å bli. Hvorvidt dette noen gang vil bli mulig gjenstår å se. Syria vil være et gjenreisningsprosjekt i mange tiår, slik det vil være det også på den humanitære siden. Vi vil være nødt til å bidra til disse prosjektene eller se på at vi blir oppfattet som å vende syrierne ryggen. 

100 000 er ditt eget skrekkscenario. I Syria var det på det meste 24 000 000 innbyggere. 2% av disse er på vandring nordover. Dette gir 480 000. Når Tyskland tar 800 000 og Sverige 100 000 i år, hvor mange hundre tusen blir det da igjen til oss? Jeg ser også at tallene ikke går opp her, men de går ikke opp "på den gode siden". Det er altså andre flyktninger på vei også, og de fyller opp det resterende. På den annen side, Tyskland driver en utsiling av bekvemmelighetsflyktninger fra Balkan og sender dem tilbake på raskeste vis. Noen afrikanere er underveis, særlig fra eritreisk miitærtjeneste, og afgahnere som har mistet troen på fremtiden der. Afgahnerne har tidligere hatt et reservehjemland i Tyskland. Gjett hvor de nå er på vei. 

Det handler aldri om å ta i mot flest mulig flyktninger men å løse de problemer Europa nå står overfor. I praksis gjør vi forsvinnende lite opp mot totaliteten i oppgaven. Vi har sendt en del penger til Midt-Østens hjelpeorganisasjoner, men det står ikke til å nekte at verdenssamfunnet har vært mer generøs med ord enn virkelig hjelp. 

At du ikke forstår ditt eget tøv, Nisi, må naturligvis billiges tilgivelse. 

Kommentar #29

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Selv de beste kan ta feil

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det handler aldri om å ta i mot flest mulig flyktninger men å løse de problemer Europa nå står overfor.

Det er bare det at det er nettopp konkuransen i lokal  godhet som har preger debatten. Men det er fint at du ikke tilhører dem som skal gi flyktninger statsborgerskap så fort det er hjemmel for det.

Og verden er ennå ung, Kristiansen. Spesielt når det gjelder  krig, elendighet og flyktningeproduksjon.  Det er fristende å minne om den gang du sammenlignet ISIL (som det hette den gangen) med Rote Armee Fraktion og Baader- Meinhof gruppen.  Selv de beste kan ta feil.

HALVE SYRIA PÅ FLUKT

Krigen i Syria har drevet over 11 millioner mennesker på flukt. Dette er nå verdens største humanitære krise. 7,6 millioner er på flukt inne i Syria, de er såkalt «internt fordrevne», mens fire millioner kvinner, barn og menn har flyktet over grensene til Syrias naboland. Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia har åpnet dørene for 95 prosent av alle flyktningene fra Syria.

Kommentar #30

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Og verden er ennå ung, Kristiansen. Spesielt når det gjelder krig, elendighet og flyktningeproduksjon. Det er fristende å minne om den gang du sammenlignet ISIL (som det hette den gangen) med Rote Armee Fraktion og Baader- Meinhof gruppen. Selv de beste kan ta feil. HALVE SYRIA PÅ FLUKT Krigen i Syria har drevet over 11 millioner mennesker på flukt. Dette er nå verdens største humanitære krise. 7,6 millioner er på flukt inne i Syria, de er såkalt «internt fordrevne», mens fire millioner kvinner, barn og menn har flyktet over grensene til Syrias naboland. Libanon, Jordan, Irak, Egypt og Tyrkia har åpnet dørene for 95 prosent av alle flyktningene fra Syria.

Skulle dette være et poeng? Halve Syria er på flukt. Den andre halvparten settes i bevegelse når IS vinner frem. Meldinger i mediene siste helg viser at bare 2% er på vandring i Europa.

Jeg står ved min sammenligning med andre terrororganisasjoner. Jeg har heller ikke diktet opp tallene jeg bruker men forholder meg til ferske tall på det tidspunkt jeg skriver. 

Essensen i det du skriver, Nisi er at du ikke ønsker noen flyktninger hit, knapt nok de 8000 som Stortinget forente seg om. Jeg er av en annen oppfatning og har begrunnet det. Hyggelig av deg å regne meg blandt de beste, men når du tøver så mye virker det snarere som et dødskyss. 

Kommentar #31

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Steigan: IS driver flyktninger over Middelhavet

Publisert over 4 år siden

Jeg siterer: "17. februar 2015 offentliggjorde den italienske avisa Il Messaggero det avisa kalte jihadistenes plan. Planen gikk ut på at Den islamske staten ville drive 500.000 flyktninger over Middelhavet som et «psykologisk våpen» mot Europa. Artikkelen bygde på avlytting av IS-kommunikasjon som var gjennomført av den italienske sikkerhetstjenesten. At dette ikke var tomme trusler, har Europa får lære til gagns."

Kommentar #32

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Artikkelen bygde på avlytting av IS-kommunikasjon som var gjennomført av den italienske sikkerhetstjenesten. At dette ikke var tomme trusler, har Europa får lære til gagns.

Dette er slik misjonsarbeidet foregår. Når de er i flertall kommer valget mellom å flykte eller konvertere til islam eller bli drept. Det vil skje her hjemme også slik som det som skjer med kristne i Syria og med de kristne i Midtøsten. Det skjedde jo også slik i Kosovo

Kommentar #33

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Om å tale med to tunger

Publisert over 4 år siden

Takk for mange tilbakemeldinger. Dette er en vanskelig debatt som går i mange ulike deler av samfunnet. Jeg er glad engasjementet er stort. Dette er en viktig sak for oss som samfunn.

Det er flere i tråden (som også ellers i samfunnsdebatten) som har nevnt at Europa må samordne innsatsen. En slik samlet innsat ville trolig vært klokt. Jeg håper dette vil bli virkelighet.

I kommentaren skriver jeg at det vil være omkostninger for Europa å ta imot de flyktningene som trenger det. Det er det svært liten tvil om. 

Mitt hovedpoeng er at det ikke er mulig å sende alle tilbake. Det mener også Anundsen i posisjon. Som jeg skrev i kommentaren - sa han til TV 2 i januar:

1) «Jeg håper velgerne har forståelse for at vi ikke kan sende en mann rett i den sikre død».

2) «Jeg skulle 
ønske jeg kunne sendt mulla 
Krekar ut av Norge når han 
løslates, men vi må forholde 
oss til menneskerettighetene uavhengig av hvilket parti vi tilhører og uavhengig av hvem som sitter i justisministersetet».

Dermed taler Frp med to tunger:  På den ene siden skaffer Hagen (og flere) partiet stemmer ved å si at alle skal ut av Europa. Dermed får Frp en del stemmer på dette. På den andre siden innrømmer Andunsen at det Hagen sier ikke er mulig. Men han gjør det kun når han blir konfrontert med Krekar.

Dette burde også Siv Jensen innrømmet offentlig  - også når det gjelder flyktningepolitkk generelt. For når hverken Solberg eller Jensen sier Hangen imot, så dannes et et inntrykk hos mange - om at det er mulig ås sende alle tilbake. Men her er ikke Mulla Krekar i noen særstilling. 

For øvrig ønsker mange at flyktinger som kan hjelpes der de er - skal få den hjelpen. Men da må det settes inn tiltak som monner. Nå det ikke skjer - framstå dette som hult.

Mvh

Berit Aalborg, Vårt Land

 

Kommentar #34

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Jeg skjønner ikke helt hva Krekar har med Syria-flyktningene å gjøre

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Dermed taler Frp med to tunger: På den ene siden skaffer Hagen (og flere) partiet stemmer ved å si at alle skal ut av Europa. Dermed får Frp en del stemmer på dette. På den andre siden innrømmer Andunsen at det Hagen sier ikke er mulig. Men han gjør det kun når han blir konfrontert med Krekar.

Dette burde også Siv Jensen innrømmet offentlig - også når det gjelder flyktningepolitkk generelt. For når hverken Solberg eller Jensen sier Hangen imot, så dannes et et inntrykk hos mange - om at det er mulig ås sende alle tilbake. Men her er ikke Mulla Krekar i noen særstilling.

Her blander Aalborg sammen to saker som ikke har særlig mye med hverandre å gjøre. I opposisjon sa FrP at de ville arbeide for å få Krekar ut av landet. Og ingen kan da påstå at de har latt den saken bero. Det virker som regjeringen har arbeidet meget aktivt for å forhindre at Krekar skal få drive sin virksomhet fritt i Norge.

I opposisjon hadde FrP neppe oversikt over alt arbeidet som var gjort av den tidligere regjeringen, og da de kom i posisjon fant de ut at retur var umulig på det nåværende tidspunkt.

Jag her ikke hørt Hagen uttale at ALLE syriske flyktninger skal returneres. FrP aksepterer selvsagt fullt ut at de som er reelle flyktninger må få status som asylsøkere. Har Aalborg hørt Hagen påstå at FrP skal bryte alle lovgivning vedrørende flyktninger?

Det jeg har sett Hagen ta til orde for, er at det opprettes flyktningeleire på den andre siden av havet, slik at flyktningene kan samles opp FØR de setter ut på den farefulle ferden over havet og gjennom Europa, og så kan reelle flyktninger siles ut allerede her.

Det er mange som tar til orde for en slik ordning. Den siste jeg så som foreslo det, var SV-representant Bård Vegard Solhjell.

Aaalborg mangler kildehenvisninger som er kontrollerbare og hun blander ulike saker, for å sette FrP i et maksimalt dårlig lys.

Mvh Sverre

Kommentar #35

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Dermed taler Frp med to tunger: På den ene siden skaffer Hagen (og flere) partiet stemmer ved å si at alle skal ut av Europa. Dermed får Frp en del stemmer på dette

Er det så å forstå at du mener at Frp sin politikk om innvandring er for å tekkes velgere for å få flest mulig stemmer????

Vel, dette med innvandring har alltid vært Hagen og Frp sin hjertesak. Tviler sterkt på at dette er hykleri for å skaffe stemmer. Frp mener det at økt innvandring utover kvoteflyktninger ikke er bra for samfunnet og Norge. Det er ikke for å få flere stemmer hvis du tror det.

Det kan på ingen måte være snakk om to tunger. Det er bare tull og falskhet

Kommentar #36

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Aalborg roter

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
1) «Jeg håper velgerne har forståelse for at vi ikke kan sende en mann rett i den sikre død».

2) «Jeg skulle 
ønske jeg kunne sendt mulla 
Krekar ut av Norge når han 
løslates, men vi må forholde 
oss til menneskerettighetene uavhengig av hvilket parti vi tilhører og uavhengig av hvem som sitter i justisministersetet».

Dermed taler Frp med to tunger: På den ene siden skaffer Hagen (og flere) partiet stemmer ved å si at alle skal ut av Europa. Dermed får Frp en del stemmer på dette. På den andre siden innrømmer Andunsen at det Hagen sier ikke er mulig. Men han gjør det kun når han blir konfrontert med Krekar.

Jeg regner med at Aalborg fatter at Krekarsaken er en helt spesiell sak fordi han er en hatet person i sitt hjemland.

Å blande Krekar inn i denne debatten er usaklig og uredelig.

Men som vi vet fra før blir alle midler brukt bare Frp kan komme i et dårlig lys. 

Kommentar #37

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er det så å forstå at du mener at Frp sin politikk om innvandring er for å tekkes velgere for å få flest mulig stemmer????

Slik har det alltid vært. Ingen prinsipper i og for seg, bare stemmesanking. Populisme i praksis. Velge seg en svak gruppe og så bare kjøre på. Frp er et parti uten politisk sjel, hvis man ikke vil kalle dette sjel da. 

Kommentar #38

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Folkesjela

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Slik har det alltid vært. Ingen prinsipper i og for seg, bare stemmesanking. Populisme i praksis. Velge seg en svak gruppe og så bare kjøre på. Frp er et parti uten politisk sjel, hvis man ikke vil kalle dette sjel da.

Jeg tror FRP treffer folkesjela i langt større grad enn andre partier. Politikk er blitt spill, der profesjonelle aktører bedriver en aktivitet som folk flest ikke skjønner noe av. Det er en fare for demokratiet fordi folk ikke riktig vet hva de stemmer på. Politikere fjerner seg fra folket i større og større grad og bruker millioner på konsulenter og reklamefolk for å sanke stemmer.

Arbeiderpartied kjemper febrilsk for en klasse som ikke lenger finnes. Det er ikke rart det trengs reklamefolk!

Det er en stor forskjell på Karl Marx og Adam Smith. Sistnevnte brukte en vitenskaplig tilnærming og prøvde å finne ut hvordan markedet fugnerte og hvordan vi kunne styre det, akkurat som i naturvitenskapen. Marx fortalte folk hvordan han ville at det skulle fungere.

Jeg føler at dette i stor grad henger igjen. Liberalistene hører på hva folk vil og prøver å gjøre noe med det. Venstresiden bestemmer selv hva de mener er best og vil at folk skal stemme på det, med god hjelp av pressen! Da vil man etterhvert føle seg lurt og det skaper politikerforakt.

Hvis dette ikke virker, det de har bestemt, er medisinen å rakke ned på andre. Det er det vi ser så tydelig i dette innlegget!

Kommentar #39

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

"Folkesjela"

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror FRP treffer folkesjela i langt større grad enn andre partier.

Da er det vel faktisk ganske oppsiktsvekkende at FrP ikke har rent flertall på Stortinget, ikke sant?

Kommentar #40

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Undersøkelser har vist at 30% er enige med FrP i innvandrer- og asylpolitikken

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da er det vel faktisk ganske oppsiktsvekkende at FrP ikke har rent flertall på Stortinget, ikke sant?

Men folk stemmer ikke kun på bakgrunn av kun dette.

Men det er nok ikke mye tvil om at folket ligger nærmest FrP på akkurat dette området i politikken.

Mvh Sverre

Kommentar #41

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Carl Ivar ... på vandring

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
t FrP ikke har rent flertall på Stortinget,

På Askøy bor det en illustratør som prøver å si noe til både Carl Ivar og oss andre - minner meg om kunstneren John Olav Helle som jeg gikk i gymnaset med ( hmmm. ... Lysvik!! .. du har gult kort) på Hamar ... han tok kameratslig betaling for "Fidel og Che" - tror jeg betalte 10 kr for en original - "Jesus" - der han tok utgangspunkt i den Jesus vi har på mange bedehus, men med korset i som svak synlig i skimt på åskammen ved Golgata - også den tror jeg at jeg betalte 10 kr. for - tigeren på omslaget av "Verdens dyr" en billigutgave som kostet 39,- kr laget Helle i stort format.  Denne fikk plass på stua inntil vi skjønte at yngstemann fant denne tigeren hakket for mye til å oppnå barnlig trygghet.

Her er et forsøk på å få Carl Ivar mer empatisk i forhold til folk på vandring mot Tyskland m.m. - slettes ikke dårlig utført

http://www.av-avis.no/aktuelt/-Prov-a-sett-deg-inn-i-andre-sin-situasjon_-Carl-Ivar-355621.html

Men ... dette med øysamfunn ... det kunne jo være nesten slik at de kunne få rent flertall .. eksempelvis Fedje.

https://www.youtube.com/watch?v=qxrckv-JChY

Ikke helt seriøst, men kunne ikkje dy meg - et vakkert stykke Norge .. med god plass ..

Kommentar #42

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ikke det minste rart

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da er det vel faktisk ganske oppsiktsvekkende at FrP ikke har rent flertall på Stortinget, ikke sant?

Hvis alle hadde vært "fri", er det ikke sikkert at alle hadde tenkt det samme, tvert imot!

Det jeg imidlertid legger merke til er den inndoktrineringen venstresiden vil ha, fra vugge til grav. De skal gå i barnehage fra de er små. Foreldrene skal ikke oppdra barn. Det er det Staten som skal gjøre. Alt er så tilrettelagt. Vi blir ikke opplært til å tenke selv. Mange synes nok at det er veldig trygt å ha det sånn, en kan jo tenke "feil".

Jeg synes en slik sammfunnsutvikling er "skumle" tendenser. Jeg måtte kvitte meg med en del "inndoktrinering" da jeg var ferdig med skolen. Det er noen år siden. Jeg tror det er mye verre i dag. Mange barn ser ut til å være "stappet" med korrekte meninger fra skolen.

Hvor blir den selvstendige tenkningen av? Du skal være temmelig sterk hvis den skal overlever gjennom skolen! Før var skolen en læreinstans. Nå er det blitt en oppdragelsesinstans. Foreldrene blir i større og større grad fratatt sin viktige rolle. Slik hangler de fleste gjennom livet i dag. Stappfulle av sekulær politisk korrekthet av læremesteren selv, Staten.

Kommentar #43

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvis alle hadde vært "fri", er det ikke sikkert at alle hadde tenkt det samme, tvert imot!

Men "folkesjelen", den kjenner du altså likevel.  Jeg går ut fra at du da er i besittelse av et slags psykologisk røntgensyn, som gjør at du har evne til å se tvers gjennom PK-panseret - og slik skaffe deg innsikt i hvordan folk egentlig ville ha tenkt?  Dersom de altså ikke hadde vært så håpløst indoktrinerte...

Kommentar #44

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Nei

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Men "folkesjelen", den kjenner du altså likevel. Jeg går ut fra at du da er i besittelse av et slags psykologisk røntgensyn, som gjør at du har evne til å se tvers gjennom PK-panseret - og slik skaffe deg innsikt i hvordan folk egentlig ville ha tenkt? Dersom de altså ikke hadde vært så håpløst indoktrinerte...

Men jeg ser at folk i svært liten grad blir opplært til å tenke selv. De tror de kan det men det er bare innenfor snevre grenser.

Jeg husker en gang jeg diskuterte med en ivrig stortingsrepresentant for AP, Rolf Terje Klungland. Jeg fortalte han hva jeg holdt på med. Det første han presterte var å beskylde meg for å tjene altfor mye penger. Han kom litt skjeivt ut der. Så prøvde han å tenke litt, så var det ikke grenser for hvor bra arbeiderpartiet var for meg. Jeg måtte bare vise litt solidaritet. Han prøvde iallefall. Jeg har sett det hos mange andre også. Indoktrineringen var større enn tenkningen.

Kommentar #45

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

???

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Men jeg ser at folk i svært liten grad blir opplært til å tenke selv. De tror de kan det men det er bare innenfor snevre grenser.

Jeg husker en gang jeg diskuterte med en ivrig stortingsrepresentant for AP, Rolf Terje Klungland. Jeg fortalte han hva jeg holdt på med. Det første han presterte var å beskylde meg for å tjene altfor mye penger. Han kom litt skjeivt ut der. Så prøvde han å tenke litt, så var det ikke grenser for hvor bra arbeiderpartiet var for meg. Jeg måtte bare vise litt solidaritet. Han prøvde iallefall. Jeg har sett det hos mange andre også. Indoktrineringen var større enn tenkningen.

Generaliserer du med utgangspunkt i en slik anekdotisk passasje?  Synes du ikke selv at du her trekker meget vidtgående slutninger på et syltynt grunnlag?

Kommentar #46

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du trekker for raske slutninger

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Generaliserer du med utgangspunkt i en slik anekdotisk passasje? Synes du ikke selv at du her trekker meget vidtgående slutninger på et syltynt grunnlag?

Jeg generaliserer ikke ut fra en hendelse. Dette var et typisk eksempel. Jeg baserer mine tanker på hva jeg har opplevd gjennom livet. Her er det du som ikke vil forstå.

Kommentar #47

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Tja...

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg generaliserer ikke ut fra en hendelse. Dette var et typisk eksempel. Jeg baserer mine tanker på hva jeg har opplevd gjennom livet. Her er det du som ikke vil forstå.

Vi har da alle opplevd en del gjennom livet...  Våre opplevelser er nokså subjektive - og ikke nødvendigvis så representative at vi kan trekke bastante slutninger når det gjelder "folkesjel", hva folk "innerst inne" mener, og denslags.  Det er i beste fall dårlig vitenskap, i verste fall vill spekulasjon.

Kommentar #48

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Våre opplevelser vil alltid være subjektive. Så tror jeg vi skal vår lille disputt ligge der så ikke vi ødelegger tråden.

Kommentar #49

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Joda

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Da er det vel faktisk ganske oppsiktsvekkende at FrP ikke har rent flertall på Stortinget, ikke sant?

Men så er det noe merkelig med dette med å se på Frp som useriøst,populistisk osv..

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har hørt og lest at folk sympatiserer med Frp og deres politikk,MEN at de på død og liv må slenge på....: For å ha sagt det..jeg har aldri og kommer aldri til å stemme på Frp....

Jeg tror at folk er livredde for å innrømme at de dermed skiller seg ut og DET skal vi ikke ha noe av må vite.

Dermed er betegnelsen "populistisk" et realt bomskudd på partiet folk er flaue for å fronte. 

Kommentar #50

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Den uendelige dårskap

Publisert over 4 år siden

Dette er mitt bud på det usagte i denne debatten: 

1) de land i nærområdene det vises til og sammenliknes med for å vise oss hvor stygge vi er i Vesten, tar ikke "i mot" disse flyktningene; snarere kollapser grensene til disse landene i møtet med trykket fra massene. Vi vet alle som en at ingen av disse landene vil gi noe i nærheten av hva Vesten vil være forpliktet på å gi, og at stort sett alle sammen vil bli sendt tilbake ved første anledning. Konklusjon: det handler ikke om god moral, men landegrenser som ikke holder. 

2) de land i nærområdene som er ustyrtelig rike, og som virkelig burde hjelpe, gir de arme menneskene en iskald skulder. Konklusjon: ren umoral.

3) de land som ligger lengst vekk, og som av den grunn ikke burde være de fremste til å hjelpe, hjelper, til økonomiske og sosiale omkostninger som er direkte umoralske all den stund de samme midler kunne benyttes til å hjelpe ikke bare tifold flere mennesker, men også de fattige og resurssvake som virkelig trenger hjelp. Konklusjon: ren umoral, i kombinasjon med ren dårskap.

Den samlede konklusjonen er at ingen ting fungerer fordi de som burde gjøre noe, ikke gjør noe (enten bare midlertidig paralyse, eller iskulde), og fordi de som man ikke skulle forvente ville gjøre noe, likevel kappes om å gjøre noe, skjønt til enorme kostnader og hvor bare brøkdeler av de som virkelig trenger hjelp, får hjelp, og hvor all erfaring så langt forteller oss at omkostningene er konstante, og ved økt tilflytning derfor økende, samt at tilflytningen ikke på noen måte betyr at problemene i opprinnelseslandene avtar, snarere tvert i mot. (Dette er slett ikke tilfeldig; det er tvingende nødvendig, og grunner seg på at manglende vilje på å møte konsekvenser av egne handlinger bare leder den villfarne lenger og lenger inn i irrasjonaliteten, galskapen.)  

Det er en verden i ulage vi ser. Det går galt på alle fronter. Det er en verden i kaos. Det er en verden hvor man ikke lenger gjør som naturlig er, som ikke lenger følger de hevdvunne veier og måter. Det er de merkelige og irrasjonelle løsningene som slår i gjennom, og som bringer en hel verden i ubalanse, som fører vår verden inn i en farlig uforståenhet, en plutselig meningsløshet hvor ingenting henger sammen lenger. Det er nå verden erkjenner at tredje verdenskrig virkelig står for dør. For når sammenhengene blir slik brutt og øvd vold mot, må man på et eller annet tidspunkt rydde vei for ny orden. For så må en ny orden stables på fote. For slik uroen vi i dag ser er slett ikke tålelig. 


 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere