Solveig Johanne Grønstøl

75

Galskap i Guds namn

Her på verdidebatten har det herja ein debatt om ekstremeksorsisme. Anders Torp fortel ei rystande historie som burde skremme vettet av oss som les.

Publisert: 30. des 2010

Anders fekk til slutt nok, og måtte “finne seg sjølv”. Etter det han har opplevd har eg ingen problem med å skjøne kvifor. Eg har ingen vanskelegheter med å skjøne hans konklusjon. Ei gal verd er ikkje noko å bli verande i. Berre så synd at han måtte forlate trua for å ta avstand frå det han har vore i.

Vanskeleg å beklage? Eg har og teke avstand frå mykje. Men ikkje alt. Eg og har hatt behov for å sette strek over ein del av galskapen eg har vore vitne til, men utan å forlate trua. Eg ser ingen grunn til det. Fordi Jesus ikkje var gal, fordi han brydde seg om folk. Fordi han ikkje gjekk rundt å oppførte seg som ein fyllik og slo ned folk. Eg har ikkje vore vitne til ekstremeksorsisme som Anders beskriv, heldigvis. Dei gongene eg har sett eksosisme har det vore i kontrollerte former, uten vold, og uten spy. Men det er folk som har vore utsett for dette. Så eg undrar, kvifor er det så vanskeleg å ta avstand og beklage det? Menighetsledarar er forbausande tause om temaet. Men det overraskar ikkje. For kven har mage til å sei: “Beklager. Tilgi oss, vi tok feil!”? Det er visst vanskeleg det? Det er lettare å endre seg, og late som ingenting har skjedd før. Kanskje folk gløymer til slutt då?

Galskap. Eg har vore vitne til galskap. Folk som kaklar som høner, bjeffar som hundar og folk som er så "fulle i Ånden", at dei slår ned folk. Eg har sjølv blitt regelrett slått ned under den såkalla salvelsen. (Og da snakker eg ikkje om lette dytt, men å bli regelrett slått ned. Eg trampa sint og omtåka ut. Dei einaste gangane eg har blitt utsett for vold er på kristne møter. Det er litt av eit paradoks det. To gangar har det skjedd, ein gang i Norge, og ein gang i på ein kristen konferanse i Amerika. Berre synd så mange forklarte det med at han som slo meg i bakken var fylt av Ånden. Heldigvis var det ikkje berre eg som reagerte den gangen. Det var ikkje berre eg som stod sinna på utsida etter seansen.

Eg har overvært ein kollektiv “bryte forbannelsen i 5-6 ætteledd seanse”, der folk skulle bekjenne alle sine forfedres mest groteske synder. Og dette var ikkje på eit lukka bønnemøte, men her var og nokre av Norges kristenledarar. Det skremde meg den gangen. Eg reagerte så sterkt at eg grein i eit halvt døgn etterpå, og har aldri sett min fot i ein sådan sammenheng igjen.

Eg er lei av sær innandvendt ekstremkarsimatisk kristendom som mest trigger folks sære følelsesregister. Eg er lei kristne sammenhenger der ein er meir opptekne av forbannelser og forfedrenes synder, enn Jesus. Gje meg heller berre Jesus. Det er nok for meg. Hadde eg ikkje sett kven bibelens Jesus var, hadde eg i dag vore agnostiker, ateist eller noko i den duren. Kanskje eg og hadde meldt meg inn i humanetisk forbund? For om eg hadde summert ein del av det eg har opplevd i kristen regi er det meir enn nok til å bortforklare kristendom som tull og tøys. Men heldigvis er ikkje Jesus synonym med galskapen. Han viser oss noko heilt anna. Derfor ser eg ingen grunn til å forlate trua.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

hei Rudi

Publisert rundt 9 år siden

Du skrev:   "" Pro 9:8 Vis ikke spotteren til rette, forat han ikke skal hate dig! Vis den vise til rette, så skal han elske dig.

Pro 9:9  Lær den vise, så blir han ennu visere, lær den rettferdige, så går han frem i lærdom. """

Det jeg tenkte sånn umiddelbart på det du referer fra GT er at det har med trygghet på gjøre. Om man omskriver dette gamle ordspråk i moderne drakt så kan man kanskje si at når mennesker trygg på seg selv og sitt ståsted, så er det ikke noe problem ?....man har så og si ikke noe behov for å forsvare seg og derved er man åpen for å lytte, nye ideer og mulige korrigeringer og nye erfaringer.

Kommentar #153

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hvem sannhet? Kan påstander som har blitt påstått i 2000 år bli sannhet uten at de er en bevist sannhet? At det står i bibelen hjelper ingenting, slikt kan hvem som helst skrive, så hvem sannhet er det du snakker om?

 

Du kan fint være raus med kjærlighet uten å være kristen, men jeg antar at en løgn blir sannhet bare den blir gjentatt mange nok ganger og dette er en slik løgn, der det påståes at en må være underforstått kristen for å være raus med kjærligheten... Det er nemlig derfor de hele tiden nevner det og de "gode kristne verdiene" selv om de har et forklarings problem så fort noen spør om nøyaktig HVA de gode kristne verdiene er, og hvorfor de er overlegne andre verdier...

Kommentar #154

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Oppdatering...

Publisert rundt 9 år siden

Siste skudd på denne stadig økende stammen av frafalne ateister er fhv. gudsfornekter Brad White fra Texas. Nå har han gjort samme valg som Paulus, og bruker tiden til å bekjempe vanlige forestillinger som finnes om kristne blant ikke-troende, såsom at de er intolerante, dømmesyke, hyklerske og homofobe.

Vel, noen er nok fortsatt det dessverre, så en får håpe at kampanjen til White også kan anspore nølerne til å bli mer lik Jesus.

Kommentar #156

Jon Kristiansen

1 innlegg  237 kommentarer

logikkens forutsetning..

Publisert rundt 9 år siden

Sorry, men så lenge du vedlikeholder en personlig relasjon til usynlige overnaturlige vesener med innebygd bevissthet, planer, manus og sporadiske anfall av intervensjonstiltak, så er du diskvalifisert til å uttale deg om logikk.

Kommentar #157

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Jon Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Sorry, men så lenge du vedlikeholder en personlig relasjon til usynlige overnaturlige vesener med innebygd bevissthet, planer, manus og sporadiske anfall av intervensjonstiltak, så er du diskvalifisert til å uttale deg om logikk

Sorry men så lenge du feiler i å påvise den logiske bristen i et kristent gudsbilde, så er du diskvalifisert fra å diskvalifisere på bakgrunn av logikk.

Alle de tendensiøse utfall som du har kommet med her på VD har så langt blitt grunndig tilbakevist... Hvordan klarer du da å lire av deg såpass arrogante uttalelser?

Kommentar #158

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kaare Michael Christoffersen. Gå til den siterte teksten.

Alle de tendensiøse utfall som du har kommet med her på VD har så langt blitt grunndig tilbakevist...

:-)

Med påstandene i bibelen da formoder jeg... Nøyaktig hva er det som er grundig tilbakevist?

Påstandene som kristen tro hviler på? Religion, all religion, bygger på disse påstandene. Påstander ER påstander samme om du pakker det inn i hellig papir og kaller det guds ord skjønner du, så jeg skulle likt å sett den kristne logikken og sannheten... Har ikke sett noe enda.....

Kommentar #160

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Hva med andre dyr? Har de vokst frem av seg selv?

Avansert? Skaper? Nææææ...

 

Hvorfor har vi blindtarm? Hvorfor har vi haleben? Hvorfor er vi født med så mange skavanker, ting vi i dag ikke trenger?Hvorfor utvikler kroppen vår kreft? Er dette flauser fra skaperen eller hva tror du? Nei vi er IKKE skapt, vi er utviklet. Det er i dag hevet over enhver tvil. Evolusjon ER et faktum hvis du tvilte på det.

Les deg heller litt opp på evnet isteden for å dra sluttninger du ikke kan stå inne for... Men du står i fare for å miste troen så kanskje du skulle la det være? Du trenger ikke å lese så mye før du skjønner at skapelses historien i bibelen er oppdiktet... Men det er vel egentlig samme hva jeg skriver om dette så kommer du aldri til å tro det allikevel tenker jeg...

Kommentar #161

Jon Kristiansen

1 innlegg  237 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kaare Michael Christoffersen. Gå til den siterte teksten.

Sorry men så lenge du feiler i å påvise den logiske bristen i et kristent gudsbilde, så er du diskvalifisert fra å diskvalifisere på bakgrunn av logikk.

Alle de tendensiøse utfall som du har kommet med her på VD har så langt blitt grunndig tilbakevist..

Det er ikke ateistens oppgave å påvise bristen i et kristent gudebilde, og vet du godt. Tvert imot er du såpass skolert at du vet glassklart hvem som eier bevisbyrden for slike påstander. Og videre er det tredjesemesterpensum for deg at slike eksteaordinære påstander krever ekstaordinære bevis. Og at alt som kan fremsettes uten bevis, også kan avvises uten bevis.
Så hvorfor stiller du deg i forlegenhet med slikt vrøvl? Bedre kan du! Eller vil du bare vise at alt jeg har sagt om religiøse til nå stemmer på deg også?

Jeg elsker å lære, og bytter ut gammel kunnskap med ny på et eller annet felt nærmest hver eneste dag. Det er faktisk en hobby jeg har. Jeg har altså ingen prestisje i å klore meg fast i sementerte forestillinger om noe som helst. Hvis noen tilbakeviser et utspill eller på annen måte gir meg motargumenter eller resonnement jeg finner verd å lytte til, så blir jeg tvert imot så glad at jeg takker oppriktig for hjelpen og fryder meg  over ny kunnskap, som gir meg nye perspektiver, som igjen gir nye resonnementer og endelig en dypere og bredere merforståelse av mine omgivelser og tilværelsen forøvrig.
Det er blant annet denne åpne holdningen som er motoren bak jazzgitaristen i meg. Fornye, fornye, undersøke, fornye, utforske, fornye, utvikle, utveksle ideer, spille ball, fornye..

Vrøvl kan også fornyes. Men det er fortsatt vrøvl. Noe vrøvl har blitt vedlikeholdt og fornyet i tusen år. Det blir ikke noe mindre vrøvl av den grunn. Tvert imot; hvor vrøvlete det er blir bare enda mer tydelig etter hvert som vi skaffer oss mer faktisk kunnskap om hva det vrøvles om. Og da er det naturligvis begrenset hvor mye tid man kan kaste bort på slikt.

Så hvis noen her hadde tilbakevist noe i mine utspill som bare antydningsvis kunne gitt meg noe nytt som jeg ikke har vurdert før eller som det kunne mistenkes å være hold i, så er jeg ganske sikker på at jeg hadde visst det. (I tillegg kommer at jeg gjentatte ganger har avvist å imøtekomme intellektualiseringstullet ditt med noe fornuftig, men det er altså ikke det samme som at mine utspill er tilbakevist).

Kommentar #162

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Jon Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke ateistens oppgave å påvise bristen i et kristent gudebilde, og vet du godt. Tvert imot er du såpass skolert at du vet glassklart hvem som eier bevisbyrden for slike påstander. Og videre er det tredjesemesterpensum for deg at slike eksteaordinære påstander krever ekstaordinære bevis. Og at alt som kan fremsettes uten bevis, også kan avvises uten bevis.
Så hvorfor stiller du deg i forlegenhet med slikt vrøvl? Bedre kan du! Eller vil du bare vise at alt jeg har sagt om religiøse til nå stemmer på deg også?

Dette stemmer ikke rett og slett ikke Jon.
Dersom du påstår at et vesen med de egenskapene som du listet opp skaper selvmotsigelser, så er det faktisk din oppgave å underbygge og påvise påstanden din...

At du, dersom du forkaster reformert epistemologi (noe du forsåvidt kan skjekke ut siden du visstnok elsker ny kunnskap), kan legge bevisbyrden på oss for å påvise gudens eksistens er sant, men det er kun dens FAKTISKE eksistens.. Din kommentar går på Guds mulige eksistens, og der var det du som fremsatte påstanden om å tro på en gud med de gitte egenskaper diskvalifiserte noen fra å tale om logikk.

Dersom jeg sier følgende: "Det er logisk umulig at en fisk som flyr og svømmer samtidig kan eksistere", Så er det min oppgave å underbygge påstanden. Det samme vil det være dersom jeg hevder følgende:

"å tro at alt ble til for 3 sekunder diskvalifiserer deg(tenkt person som tror dette) fra å utale deg om logikk"

Det vil være min oppgave å påvise den logiske bristen i påstanden, eller troen. Dersom jeg ikke klarer dette, så kan jeg ikke hevde det jeg gjør.. Jeg kan fremdeles krangle på det empiriske grunnlag osv, men jeg må kunne argumentere for en logiske feil for å hevde en logisk feil, ellers blir det grunnløse påstander

Altså mitt poeng er: Begrunn!!

"I tillegg kommer at jeg gjentatte ganger har avvist å imøtekomme intellektualiseringstullet ditt med noe fornuftig, men det er altså ikke det samme som at mine utspill er tilbakevist"

Jo, det gjør jo forsåvidt det når du ikke har evne til å forsvare dine påstander når de har blitt vist feilaktige.. Når du i tillegg klarer å få andre ateister til å riste på hodet over det du kom med på den tråden så taler vel ikke det din sak? Nå hevder du at du har en evne til å innrømme feil og gå i deg selv, men det er ingen ting som tyder på det så langt..

Når du får husarrest av moderator så går du ikke i deg selv, du revurderer tydeligvis ikke, du går rett til å kritisere dem.. Som virker å godta stort sett de fleste andre ateister? Det virker ikke særlig modent..

Men gitt at du besvarer min første innvending i denne kommentaren. Hva slags bevis vil du godta? Hvilke kriterier for bevisførsel vil du akseptere?

 

Kommentar #164

Jon Kristiansen

1 innlegg  237 kommentarer

Tilfeldig og perfekt..

Publisert rundt 9 år siden

For å ta denne beskyldningen først:
Ja. Ikke for at det er noe spesielt med deg. Dette gjelder alle religiøse. Som jeg var inne på; Religiøse bygger sin bevisste tilværelse på en personlig sosialt innbildt fungerende relasjon til usynlige overnaturlige vesener. Dere snakker med dem til daglig, og påstår sågar at de svarer tilbake! Og dere tar med dere disse samtalene inn i vår felles virkelighet og bruker dem som beslutningsgrunnlag i moralske spørsmål!! 
Det er slik den troende mister sin troverdighet. Det er ikke mulig å forholde seg alvorlig til slikt. Så lenge du holder slikt for sant, så har du diskvalifisert deg fra den sakelige debatt.

Så til resten av innlegget ditt:
Først er jeg glad for å høre at du har opplevd dine svangerskap og fødsler så positivt! Det er en god start. Slik fascinasjon for naturens gang kan jeg kjenne meg igjen i :-). Som sykepleier har jeg sett noen graviditeter og fødsler, og har temmelig god innsikt i prosessen du beskriver så fint.

Men når det er sagt, så har du nok litt for høye tanker om hvor perfekt dette fungerer. Gynekologen som underviste obstetrikk på sykepleierhøyskolen jeg gikk for 30 år siden sa at en kvinne blir gravid ca 80 ganger i sitt fertile liv. 95 % av dem vet hun ikke om, fordi "befruktningen" blir med mensen ut pga "tekninsk feil"..

Det er særlig to ting jeg vil ta tak i ved innlegget ditt; din forestilling om at ting har blitt til tilfeldig, og at komplisert og perfekt er det samme.

Det er en svært vanlig forestilling hos religiøse at evolusjonen er en rekke tilfeldigheter vsom kommer fra ingenting, og at det høres så usannsynlig ut at det blir tatt til inntekt for at det må finnes en intelligens bak det hele.
Intet er mer feil. Tvert imot; ingenting er tilfeldig i evolusjonen. Utvilkingen har foregått etter helt bestemte nøyaktige utvelgelsesprisipper, der det som er beste tilpasset de aktuelle forhold overlever, og det som er for dårlig tillpasset forgår. Alt liv på planeten i dag, absolutt alt fra plankton og urskog til blåhval og mennesket, utgjør bare en promilles promille av alt av liv og arter som har eksistert her opp gjennom millioner av år. I dette perspektivet får evolusjonsbiologer latterkrampe når miljøvernerne vil vekke vårt morsinstinkt for en sommerfuglart i Kina..
Så selv om du er like fascinert som meg av svangerskapets allehånde viderverdigheter, så kan du uansett være sikker på en ting: det har ikke blitt slik av tilfeldigheter..

Men for vår ringe forstand er det ikke vanskelig å bli fascinert av kompleksiteten! Men her kommer vi til neste religiøse korsvei; Kompleks betyr ikke perfekt.
Det skapes et inntrykk av at fordi det er så komplekst, så må det finnes en "skaper". Her er vi farlig nær Intelligen Design. Dette kan umulig ha oppstått av seg selv, og en forklaring må vi jo ha. Og da er det fristende å tenke på at det må stå en intelligens bak. En intelligens med en plan..

Denne forestillingen har nok flere drivende elementer, men det som blir tydelig i mange fremstillinger er at man blir så forblindet av kompleksiteten at man glemmer at kompleks og perfekt ikke er det samme.
Det lyser ikke akkurat intelligens av å koble sammen pusterøret og spiserøret, slik at du enkelt kan kveles av frokosten. Da har du en dårlig plan.
Eller å legge en kjertel med voksetendenser rundt et rør vi er avhengige av å tisse med.  Jeg kunne skrive en hel bok om slike anatomiske og fysiologiske fadeser. Stupid plassering av prostata er selvsagt ikke resultat av en intelligent plan. Den er et resultat av en utvikling som begynte med endringer i noen celler i epitelcellelaget i urinrøret for noen millioner år siden. Og resultatet ble ikke spesielt smart. Men det funker til sitt bruk. I hvertfall i den alderen vi har mest bruk for den. Ettersom vi ikke ble mer enn tredve år på den tiden. Hvis den da ikke fikk kreft før man kom så langt...

Så et tips i all vennskaplighet: Skaff deg kunnskap! Ingen som evner å la seg fascinere av tilværelsens luner vil finne på å redusere virkeligheten til noe så simpelt som en religion.

Kommentar #165

Jon Kristiansen

1 innlegg  237 kommentarer

Back to basic..

Publisert rundt 9 år siden
Kaare Michael Christoffersen. Gå til den siterte teksten.

At du, dersom du forkaster reformert epistemologi

Here we go again.. Back to basic:
Som du er inne på; et gudebilde blir liksom litt blasst uten en gud. Og jeg registrerer at vi nå endelig er blitt enige om hvem som har bevisbyrden i så måte.

Siden du er så opptatt av begrunnelser: Jeg forkaster reformert epistemologi fordi jeg oppfatter det som bare mer av det samme: religiøst vrøvel om hvorvidt det kan begrunnes å være rasjonelt å tro på Espen Askeladd, selv om vi ikke kan bevise at han finns. Resten av innlegget ditt faller med det.

"Når du i tillegg klarer å få andre ateister til å riste på hodet over det du kom med på den tråden så taler vel ikke det din sak?"
Feil. Det sier bare noe om at mange selvproklamerte ateister tror det er tilstrekkelig bare å være utmeldt av statskirken. Men de fleste av oss har vokst opp i "den kristne kulturarv", og er like "kulturskadd" som alle andre, dersom man ikke har tatt et bevisst kunnskapsmessig oppgjør med sin kristenkulturelle oppvekst. Uten slik kunnskap, innsikt og endring blir det like vanskelig for dem som for dere å akseptere min type tenkning.

"Nå hevder du at du har en evne til å innrømme feil og gå i deg selv" men det er ingen ting som tyder på det så langt.."
Unnskyld? Jeg VIL finne feil, svakheter og mangler ved min tenkning. Jeg har bare ikke funnet det her, så langt..

"Når du får husarrest av moderator så går du ikke i deg selv, du revurderer tydeligvis ikke, du går rett til å kritisere dem.. "
Så du mener religiøse moralister med sensureringspenn overgår en ateist som meg i etikk? Vel, det gjør de også..

Som jeg tidligere har vært inne på; Jeg synes du misbruker din intellektuelle kapasitet.

Kommentar #166

Rudi Wara

91 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

 

Ja, det er fordi det ikke er din oppgave å overbevise andre om din tro. Det er Herrens oppgave. Det du skal sørge for er å være så fylt i ånden din, at du har kraft til å være et vitne for de som ikke tror. Jeg tror ikke det er noen ateister som har vært på verdidebatten som har blitt troende. Men jeg tror at mange troende har fått ny vinkling og informasjon om bibelen, og på den måten har blitt mer opplyste.

Om du gjorde tegn og under som troende, for eksempel en som er i en rullestol reiser seg opp og går - da er det fortsatt mange som ikke vil tro. Når Jesus var her på jorden så var det mange som ikke trodde på Ham på tross av hva han gjorde av tegn og under, og slik vil det være også i dag. Bibelen forteller også om at det vil være svært mange mennesker som ikke vil tro på Jesus også etter at han har kommet tilbake.

Jeg kommenterte innlegget til Jon Kristiansen som ble slettet av moderator utefra en humoristisk vinkel, ikke nedlatende eller på noen måte sarkastisk – jeg trodde ikke han mente det han skrev – men der tok jeg feil. Jeg har ikke noen problemer med folk skjeller meg ut eller om de sier hva som helst om meg – fordi jeg står på solid grunn i bibelen. Det er bare å lese hva jeg tidligere har lagt ut. Men det kom opp i meg ”gå i ordspråkene kap 9”, noe jeg gjorde. DHÅ viste meg de versene som jeg la ut. Og Han viste dem ikke til meg uten grunn.

Kommentar #167

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

DHÅ viste meg de versene som jeg la ut. Og Han viste dem ikke til meg uten grunn.

Og her kan du putte inn hva som helst isteden for DHÅ. Troll, dodrauger, Lochness monsteret...

Du tror du har blitt vist noe, men evner ikke å etterprøve det du tror du har blitt vist... for andre enn deg selv da. Så det kommer helt an på hva DU tar som bevis for det du tror på. Personlig ville jeg aldri ha gått for et så svakt bevis, men det er tydelig at en del religiøse ikke ser på det slik. Men å si at du står sikkert plassert i dette med bibelen som vitne er vi inne på påstander igjen..

Merkelig hvor lite kunnskap dette er bygget rundt syntes jeg, kun påstander og når du ikke lenger tror på disse påstandene så er det merkelig hvor tydelig de påstandene, som jeg en gang trodde var sannhet, står nakne og ribbet for troverdighet tilbake... Men en må ta av seg jesus brillene for å se dette tror jeg... Har ihvertfall til gode å se en religiøs innrømme at han tror på påstander, av en eller annen grunn tror de det er logikk og sunn fornyft som styrer valgene og kan ikke helt få seg til å se dissonansen bak valget de har tatt...

Blir litt som å spørre en som står i kø for å kjøpe en V6 bong om hvem hest han tror vil vinne. Før han har betalt så er 9 av 10 ikke sikre i det hele tatt, noe som snur seg totalt på hodet ETTER at bongen er betalt, for da er plutselig 9 av 10 sikre på valget de har gjort og ser ikke den kognitive dissonansen de bruker for å forsvare sine valg... Slik er det med religiøs tro også. Har man ingen så er dette bare påstander, har man "kjøpt" seg en religion er den religionen som er valgt/"kjøpt" det eneste riktige.. Merkelig det der... Men det er som Jon sier, alt grunner ut i dissonans i en eller annen form og klarer du ikke å se det, vel, da tror du.

Kommentar #168

Jon Kristiansen

1 innlegg  237 kommentarer

Et lysende eksempel..

Publisert rundt 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

DHÅ viste meg de versene som jeg la ut. Og Han viste dem ikke til meg uten grunn.

Budskapet i Ordspråkene 9:1-12 er: Ord 9:1-12. Visdommens kall.
Jfr. Jes 55:1. Matt 11:28-29. Luk 14:15-24. Visdom er å frykte Herren og ferdes i samfunn med de rettferdige, jfr. Sal 1.  (fra Lundes Bibelkommentarer)

Visdom er å frykte Herren.. La det synke litt.. Akkurat.
Videre utover i kap 9 får vi beskjed om at alt annet er dårskap, personifisert ved en kåt kvinne som lokker oss til synd med påfølgende fordervelse..

Jeg synes Rudi Wara på en eksemplarisk måte demonstrerer hvorfor dette tankegodset gir trådstarter grunn til bekymring for galskapen, både som årsak og virkning..

 

 

Kommentar #169

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Mange ganger Rudi !

Publisert rundt 9 år siden

Mange ganger taler Den Hellige Ånd og mange har sterkte episoder og hendelser om uforklarlige ting som har skjedd i deres liv. Om du vil dele slikt med de som anser slikt som galskap, sprøyt, humbug, og nonsens får bli din sak. Men du må regne med å få så ørene flagrer, og det kan være verd å huske på ordet om det som for deg er skatter og perler, vil bli tråkket på og latterliggjort. Det er helt normalt i den verden vi lever i , nærmest Normal Galskap :)  

Kommentar #170

Rudi Wara

91 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Jon Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Visdom er å frykte Herren.

 

Visste du at Gud elsker deg og har en vidunderlig plan for ditt liv? Jeg har et lite, men meget viktig spørsmål til deg. Om du døde akkurat nå, vet du helt sikkert at du ville komme til Himmelen?

Jeg skal fortelle raskt hva Bibelen sier. Den sier at ”Alle har syndet og mangler Guds ære” og ” Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.” Bibelen sier også at ”Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst”. Og naturligvis, ”hver den” gjelder også deg, ikke sant? Selvsagt gjør det det.

Jeg vil gjerne be en liten bønn for deg: Herre, velsign Jon og hans familie med lange og gode liv. Jesus, gjør din gjerning i denne personen. Om Jon aldri har tatt imot Jesus som sin Herre og frelser, ber jeg om at han må gjøre det akkurat nå.

Si dette ut høyt med ditt hjerte og munn.

Kjære Herre Jesus, kom inn i mitt hjerte. Forlat meg mine synder. Rens meg og frigjør meg. Jesus, takk for at Du døde for meg. Jeg tror at Du har stått opp fra de døde og at Du kom­mer tilbake for meg. Fyll meg med Din Hellige Ånd. Gi meg en trang til å vinne sjeler, en sult etter Gud, og frimodighet til å forkynne Jesu Kristi evangelium. Jeg er frelst, jeg er født på ny, jeg er tilgitt og jeg er på veg til Himmelen, for jeg har tatt imot Jesus i mitt hjerte.

Kommentar #173

Jon Kristiansen

1 innlegg  237 kommentarer

utvikling og opphav..

Publisert rundt 9 år siden

Beklager Krag, men Fred Hoyle bommer fullstendig. Utrviklingslæren sier ikke et ord om hvordan liv oppsto. Darwin beskrev med utviklingslæren (som navnet sier) en systematisering av den utvikling av liv som allerede var og har vært til stede.

Darwin forsøkte aldri å forklare livets opphav.
(i dag har vi derimot en grei forklaring på hva liv er (animerte proteiner), hvordan de oppstår, hvordan de styres, bygges og utvikles osv. Men dette krever teknologi og kunnskap som var milevis utenfor Darwins rekkevidde. Hans tanker om "arvelighet" bygget på observasjoner er således ganske imponerende presise med tanke på at dette var 100 år før noen begynte å mumle om DNA..)

Kommentar #175

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Har, bland annet, tar du feil. Du evner ikke å se at en ting utvikler seg, kun at det "hopper" fra et sted til et annet... Kjeve benene våre er faktisk evolvert fra gjeller! Hva det funksjonerte som i mellom tiden aner jeg ikke, om det hadde en funksjon, men jeg syntes det beskriver evolusjon på en fin måte. evolusjon er endring over tid og ikke mye hokus pokus der.

Når det kommer til DEN ENESTE FORKLARINGEN så er faktisk ikke evolusjon den eneste forklaringen, vi har mange! Men det er evolusjon som har flest og best bevis og som stemmer best, så det er den vi i dag forholder oss til.

Det er her det fine med vitenskap foran religiøse dogmer kommer inn, for vitenskap har ingen dogmer du må TRO på for å gå videre. Finner vi noe som river evolusjon i fillebiter, vel, da bruker vi det, men enn så lenge er det ingenting som har klart det, det er derfor vi bruker teorien!!! Her har du mange merkelige oppfattninger ute å går og for å si det enkelt: Evolusjon står, og faller, på bevis! Det er KUN bevis som kan felle teorien, ikke påstander, andre gjettninger eller annet, kun bevis og atter bevis!!! For teorien står på bevis, den står ikke på påstander eller gjettninger.

For å si det enkelt: Hadde bibelen og gud gitt noen svar så hadde vitenskapen brukt dem!!! Så enkelt! Men en kan ikke si at 3029842 * 2 / *mirakel* = 5, det skjønner selv idioter, så mirakler er utelatt fra vitenskap, nettopp fordi de gir flere spørsmpål enn svar...

 

Skal du lese en opplysende bok anbefaler jeg en bok som ble anbefalt her på VD for litt siden, nemlig "Det biologiske mennesket". Absolutt en bok å få med seg, på norsk til og med..   :-)

Kommentar #177

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

fler og fler

Publisert rundt 9 år siden
Kommentar #178

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Glimrende

Publisert rundt 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Ja, det er fordi det ikke er din oppgave å overbevise andre om din tro. Det er Herrens oppgave. Det du skal sørge for er å være så fylt i ånden din, at du har kraft til å være et vitne for de som ikke tror. Jeg tror ikke det er noen ateister som har vært på verdidebatten som har blitt troende. Men jeg tror at mange troende har fått ny vinkling og informasjon om bibelen, og på den måten har blitt mer opplyste.

Om du gjorde tegn og under som troende, for eksempel en som er i en rullestol reiser seg opp og går - da er det fortsatt mange som ikke vil tro. Når Jesus var her på jorden så var det mange som ikke trodde på Ham på tross av hva han gjorde av tegn og under, og slik vil det være også i dag. Bibelen forteller også om at det vil være svært mange mennesker som ikke vil tro på Jesus også etter at han har kommet tilbake.

Dette var glimrende framførte tanker Rudi. Jeg taler her om ditt generelle budskap (uten å henge meg opp i at du skrev til det en annen broder). Det du peker på er skremmende sentralt, nemlig at det er Herrens (ved Ånden) oppgave å overbevise om synd og behovet for frelse. Videre tror jeg at du tar fram et viktig moment når du refererer til Bibelens vitnesbyrd om at mirakler ikke nødvendigvis er nok til å tro for mennesker. Det er altså tale om at Herren gjør et eget mektig verk når han skaper tro i et menneske.

Kommentar #180

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Ingen broder?

Publisert rundt 9 år siden

Nei, du er kanskje ingen broder. Det er greit "E."

Jeg har også vært innom på ulike nettsteder og fora, både kristne og ikkekristne, men jeg har ikke erfart noen generell forskjell på måten folk uttaler seg på eller svarer på kritiske spørsmål. Jeg har erfart både hyggelige og uhøflige kristne, muslimer, ateister og andre. Men vi har alle våre praktiske erfaringer på nettet. (De tingene du går inn på er forøvrig momenter som jeg selv har tenkt mye over).

Kommentar #182

Rudi Wara

91 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Bibelen er Guds ord til menneskene. Og den er slik at du aldri blir utlært i den. Du bare oppdager den fantastiske dybde. Jeg nevnte tidligere om fylt i ånde.

Bibelen kan ikke forstås med hode – den må forstås med hjerte. Det er ånden i deg som åpenbarer tekstene til deg – en intellektuell person som ikke er født på ny, vil ikke ha mulighet til å se hva som står der. Det vil aldri åpenbares – da vil det bli en intellektuell tro og ikke tro fra hjerte.

Det er svært mange i DNK, den katolske tro etc. som ikke er født på ny.

De vise hadde olje på lampa, dvs. de hadde salvelse på lampa – men de hadde også ilden. De var tent og ivrig etter ordet og elsket Jesus. De uvise hadde ikke den samme gnisten, de var på mange måter frafallen. Jesus sier du skal få kraft for å vitne om Ham, de som får denne salvelsen og fylden i ånden – de er brennende for Jesus, de er i full fyr for Ham.

Bibelen er din brukermanual på hvordan du skal komme dit hen at du kan gå fra å være spedbarn troende til moden – der hvor du lærer hvordan du skal fylle olje på kanna, og hva du skal bruke den til. (fylle Herrens salvelse og kraft i din ånd)

Derfor er det avgjørende at du tro på alt som står i bibelen.

Fienden arbeider i ditt tankeliv – det er mellom øra han jobber. Det kommer opp tanker som du må forkaste og ikke begynne å meditere på.

Kommentar #183

Rudi Wara

91 innlegg  3720 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Det du peker på er skremmende sentralt, nemlig at det er Herrens (ved Ånden) oppgave å overbevise om synd og behovet for frelse.

Og det er det med ånden som jeg er mest opptatt av. Det er noen vers i bibelen som jeg har festet meg ved som sier , "mine skal høre Meg”

Joh 10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig,

Dette er sentralt, du skal høre røsten til Herren. Den indre stemmen, etc. Hva kreves for å kunne komme dit? Hvem er det som gir åpenbaring av teksten? – det er DHÅ. Det er derfor du må være født på ny.

Mat 13:13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår.

Mat 13:43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Faders rike. Den som har ører, han høre!

Mar 4:9 Og han sa til dem: Den som har ører å høre med, han høre!

Dette er helt vesentlig, kan du ikke høre Herren hvordan skal du da kunne følge Ham.

Jeg ville bare dele den informasjonen med deg Magnus.

Jeg vil nå ta en pause fra VD .. så får jeg se om noen måneder hvordan det videre blir.

PS: Jeg tror ”E” er en søster, ikke bror.

Kommentar #184

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Takk for

Publisert rundt 9 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Jeg ville bare dele den informasjonen med deg Magnus.

Jeg vil nå ta en pause fra VD .. så får jeg se om noen måneder hvordan det videre blir.

PS: Jeg tror ”E” er en søster, ikke bror.

Ja, takk for det Rudi. Jeg har jo selv blitt mer og mer klar over disse tingene over de seneste årene (man vokser jo til både menneskelig og åndelig). Jeg tror at det er mange som har godt av å lese mye av det du har delt i de siste innleggene Rudi. Lykke til med pausen forresten. Det kan alltids hende at "E" er en søster, hvem vet? Mvh

Kommentar #186

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Neida, ikke galskap, bare en stor posjon kognitiv dissonans.

Og med henvisning til dine påstander om fornuft messige og vitenskapelige argumenter for bibelen er det dette jeg mener med kognitiv dissonans, for det finnes ingen fornuft i gudetro, ei heller er gudetro støttet av vitenskapelige argumenter da slike "argumenter" ikke kan bli vitenskapelige. Hadde gudetro vært støttet av vitenskap hadde det ikke øenger vært tro, men viten, så du tar derfor feil.

Men fortell meg nå gjerne hvorfor du mener at det å tro på en av ti tusner av guder, og holde akkurat den guden som mer sann bassert på den guden sin "bok" fremfor andre guders bøker er fornuftig, spesielt siden det ikke er en eneste religion som støttes av noe annet enn påstander. For du mener ikke at påstandene om den kristne gud er bedre eller mer troverdig enn påstandene til andre guder, gjør du vel? I så fall, på hviket grunnlag?

 

Når det kommer til at ting ikke kan bli til av ingenting og at gud derfor er mer troverdig.... Hvor kommer gud i fra? Ingenting? Eller har han alltid vært her? Her syntes jeg en ENORM uærlighet skinner imellom hos religiøse, for dere er ikke mer ærlige i den resoneringen enn at dere tillegger guden deres egenskaper andre forklaringer ikke får og det er ikke annet enn uæerlig, i beste fall lite gjennom tenkt. For kan gud alltid ha vært da kan andre ting også alltid ha vært. Uansett blir dette bare gjettninger, for vi vet virkelig ikke dette enda...

Så om jeg sier at universet skyldes gjerningene til en rose frosk, som alltid har vært og alltid kommer til å være der er det nøyaktig like godt argument som å putte en gud inn der, det er bare en påstand!!

Kommentar #188

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

Hvorfor ikke heller si det som det er?

Publisert rundt 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Det ligger da implisitt i dette at å tale i tunger er ikke noe som er Gud-kontrollert, men at man kan la dette være etter eget ønske. Man har fått en gave man kan bruke, men til rett tid og sted.

Minner om Storm P sin betraktning: Før skrev jeg digte - nu sier jeg det som det er....

Kommentar #189

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Oppsann

Publisert rundt 9 år siden

Hei Krag. Jeg leste nok ikke de innleggene, så du får ha meg unnskyldt. Når det gjelder å betvile om du er kristen, så har jeg ikke gjort det (men det er kanskje noen andre du refererer til).

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1988 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1174 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1159 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 952 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 753 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 640 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere