Trygve W. Jordheim

108

Gladnyhet: Debatt virker

Selv om det ligger an til rekordoppslutning, er det for tidlig å kåre demokratiet til kirkevalgets vinner.

Publisert: 19. aug 2015

Mer enn én av tre kirkemedlemmer sier at de vil benytte seg av stemmeretten i kirkevalget 13.-14. september. Dersom alle holder det de lover, betyr det en tredobling av tidligere oppslutningsrekorder.

Årets kirkevalg har fått oppmerksomhet i to runder. Først i fjor vår, da folk i harnisk over Kirkemøtets nei til likekjønnet vigsel delte seg i to grupper: De som ville melde seg ut og de som bestemte seg for å stemme ved neste valg.

Les saken i Vårt Land: Nå går det mot kirkevalgskred

Homofilistrid

Den siste drøye måneden har både nasjonale og lokale medier skrevet relativt mye om kirkevalget. Nesten alt jeg har lest om temaet har dreid seg rundt den såkalte homofilisaken, og det er som forventet. At det nå ligger an til rekordoppslutning, viser minst to ting:

• Det går an å mobilisere langt flere enn de trofaste kirkegjengerne når menighetsråd og bispedømmeråd skal velges. Det hjelper å spisse debatten på en sak som mange er opptatt av. Ikke overraskende, men nå har vi fått det dokumentert i praksis.

• Uansett hvor opphetet debatten er, finnes det en grense for hvor høy oppslutningen vil bli. Mer enn halvparten av de spurte sier at de ikke kommer til å stemme.

Velgerne må orientere seg

Selv om Vårt Lands gallup tyder på at det går mot et vellykket kirkevalg i demokratisk perspektiv, er det for tidlig å konkludere. Nesten 6 av 10 av dem som skal delta i valget, vet ikke hvem de skal stemme på.

Uansett om vi tolker dette som at de ikke har satt seg inn i stridssakene eller at de bare ikke vet hvem som står for deres syn, er de nødt til å orientere seg før de står i stemmelokalet.

Svaret på dårlig oppslutning tidligere, har gjerne vært at «kirken» må bli bedre på å få fram hva valget handler om. Det betyr i klartekst at Kirkerådet må legge til rette for valgkamp, men at kandidatene må drive den framover. I år ser dette ut til å ha fungert bedre enn noen gang før.

Har fire uker å gjøre det på

Kirkerådet, Den norske kirkes sentralsekretariat som koordinerer valget, må gi kandidater og velgere praktisk veiledning, men må unngå å gå inn i politisk analyse. Denne balansen er i år ivaretatt enkelt og elegant gjennom nettsiden kirkevalget.no.

Der kan kandidatene selv legge inn informasjon om seg selv og hva de ønsker å jobbe for i menighetsråd eller bispedømmeråd. Siden er brukervennlig og fin, men informasjonsutbyttet for dem som skal stemme ved menighetsrådsvalg, varierer fra ingenting til mye.

Alle kandidatene til bispedømmerådene er imidlertid utførlig presentert, så den som leter etter informasjon, vil finne. Velgerne har fire uker på seg, og det burde holde i massevis. De som ønsker seg stor oppslutning om kirkevalget, bør likevel fortsette med sine påminnelser helt til valgdagen er her.

Les flere saker om kirkevalget i Den norske kirke

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere